1 (22-03-2014 14:53:09 отредактировано Metallist)

Тема: КРИВОШЕЯ В.В. Библиография

==================================
Бібліографія праць Кривошеї В.В.
==================================

1. Вінниччина козацька. Історія Вінницького козацького полку. – К.: Стилос, 2004р. – 203с..
2. Вінниччина козацька (персональний склад старшини)// Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. Зб. наук. праць. – К., 1999. –С.113-126.
3. Генеологія українського козацтва. Білоцерківський полк. – К.: Стилос, 2002р. – 183с.
4. Генеологія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків. – К.: Стилос, 2002р. – 395с.
5. Генеологія українського козацтва. Переяславський полк. – К.: Стилос, 2004р. – 419с.
6. Генеалогія української шляхти (до питання інкорпорації української козацької старшини до складу російського дворянства) // Гілея. – 2008, № 14. – С.4-9.
7. Джерела формування української козацької старшини (перша половина ХVІІ століття) //Інтелігенція – гуманна об’єднувальна сила суспільства. – К., 1999. – С.31-68.
8. До історії політичної думки ХVІ-ХVІІ ст. // Гілея. – 2008, № 11. – С.136-153.
9. До питання циркуляції еліт в козацько-гетьманській державі // Гілея. – 2009, № 14. – С.4-10.
10. До причин Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. // Гілея. – 2009, № 23. – С.4-13.
11. До тенденцій розвитку української політичної думки в ХVІІ-ХVІІІ ст. // Гілея. – 2008, № 12. – С.98-112.
12. Еліти нації і еліта суспільства (або деякі питання української генеології)// Розбудова держави. – 1997., №11, - С.48-55.
13. Еліти нації і еліта суспільства (або деякі питання української генеології)// Розбудова держави. – 1998., №1-2, - С.98-105..
14. Іван Богун чи Іван Федорович? // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. Наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С.261-262.
15. Іван Мазепа:біографічні дрібниці// Сіверянський літопис. – 1998, №2. – С.93-95.
16. Історичні джерела персонального складу української козацької старшини Гетьманщини// Гілея. Філософія, історія, політологія. – 2005., - №1 – С.215-236.
17. Київщина козацька: люди і долі. – К.: Стилос, 2004р. – 182 с.
18. Козацька еліта Гетьманської держави (деякі питання методології) // Україна. Ретроспектива і перспектива. Зб. наук. праць. – К., 1999. – С.3-20.
19. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008р. – 452 с.
20. Козацька старшина Переяславського полку. // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспектив. Зб.наук. пр. Випуск ІІІ., частина І. – Умань, 1994. – С.92-98.
21. Козацька старшина Правобережжя // Гілея. – 2008, № 13. – С.4-20.
22. Козацька старшина як еліта Гетьманщини // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. - Випуск ХХVІ. – С.8-20.
23. Козацькі втрати Чигиринського походу 1678 р. // Сіверянський літопис. – 1999., №2 – С.127-129.
24. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Яготин. – К.: Стилос, 2002р. – 100 с.
25. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Біла Церква. – К.: Стилос, 2002р. – 100 с.
26. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. Любеч. – К., 1999р. – 109 с.
27. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І.Борзна. ІІ.Волинка. – К., 1999р. – 126 с.
28. Національна еліти Гетьманщини. В 2-х ч. – К., 1998р.
29. Національна еліта та її роль у становленні української державності // Черкащина в новітній історії української нації та держави. Зб. наук. праць. – С.41-64.
30. Нащадки козацько-старшинських родів на фронтах революції та громадянської війни 1917-1920 років // Гілея. – 2007, № 9. – С.208-217.
31. Неурядова старшина Гетьманщини. – К.: Стилос, 2009. – 432 с.
32. Неурядова старшина Гетьманщини // Гілея. – 2008, № 15. – С.1
33. Органи управління Речі Посполитої, Гетьманщини і Запорізької Січі (до порівняльної характеристики)// Наукові записки. Випуск 18. – К., 2002. – С.19-27.
34. Палії, Самусі, комонники// Сіверянський літопис. – 1998., №4. – С.11-16.
35. Персональний склад старшини Правобережних полків (1648-1678рр) – К., 2000р.- 95 с.
36. Персональний склад старшини правобережних полків (1648-1676 рр.)// Волинь у новітній історії української державності. Зб.наук. пр.- Луцьк, С.12-36.
37. Полковник Дмитро Чечель і його рід.// Наукові записки з історії України. Зб. статтей. Випуск 6. – Кіровоград, 1997. – С.10-12.
38. Реєстр полкової старшини Київського полку.// Наукові записки з української історії. Випуск ІХ. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – С.60-64.
39. Родовідні козаків Трехтемирівської сотні.// Сіверянський літопис. – 1998., № 5. – С.64-66.
40. Роль національної еліти в державотворчих процесах ХVІІ –ХХ ст.// Всеукраїнська науково-практична конференція “Кіровоградщина на зламі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи” – Кіровоград, 1999. – С. 229-252.
41. Сосниця козацька. – К., 1999р. – 67 с.
42. Старшина Канівського полку (Матеріали до історії та генеології)// Наукові праці Кам’янець-Подільського державно-педагогічного університету. Історичні науки. Т.3. – К., 1999. –С.41-46.
43. Старшинський корпус козацького війська гетьмана Мазепи. // Україна вчора, сьогодні, завтра. Зб. наук. праць – Запоріжжя, 2003. – С.25-49.
44. Степан Мазепа і Білоцерківщина // Гілея. – 2009, № 25. – С.4-6.
45. Українська козацька старшина: абетка генеральної старшини (1648-1783 рр.) // Гілея. – 2009, № 21. – С.4-10.
46. Українська козацька старшина. Василь Базилевич. Василь Лагода. Андрій Стахович // Гілея. – 2008, № 17. – С.108-115.
47. Українська козацька старшина. Іван Черняк // Гілея. – 2009, № 18. – С.131-136.
48. Українська козацька старшина Київського полку // Гілея. – 2009, № 20. – С.143-155.
49. Українська козацька старшина (огляд літератури) // Гілея. – 2005, № 2. – С.193-230.
50. Українська козацька старшина. Полковник компанійський Григорій Павлович Гайворонський // Гілея. – 2009, № 19. – С.56-63.
51. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський // Гілея. – 2008, № 16. – С.84-91.
52. Українська козацька старшина. Ч.1. Урядники гетьманської адміністрації. Реєстр. – К., 1997р. – 103с.
53. Українська козацька старшина. Ч.1. Урядники гетьманської адміністрації. Видання 2-ге, доповнене і уточнене. – К., 2005р. – 259с.
54. Українська козацька старшина. Ч.2. Синодики як джерело до козацько-старшинськоi генеалогii. – К. 1998.
55. Українська козацька старшина. Ч.3. Книга 1. Значне військове товариство. Бунчукове товариство. – К., 2008 р. – 154 с.
56. Українська козацька старшина. Ч.3. Книга 2. Військове товариство. – К., 2008 р. – 126 с.
57. Українська козацька старшина. Ч.3. Книга 3. Значкове товариство. – К., 2008 р. – 170 с.
58. Українська козацька старшина (огляд літератури)// Гілея. Філософія, історія, політологія. – 2005., №2. – С.193-230.
59. Українська національна еліта (регіональні аспекти формування) // Наукові записки. Випуск 9. – К., 1999. – С. 283-295.
60. Українська революція в родоводах її провідників. //Події і особистості революційної доби. – К, 2003. – С. 251-266.
61. Українська шляхта напередодні Визвольної війни середини ХVІІ століття. (Історико-географічні та історико-генеологічні матеріали) – К., 2000р. – 138 с.
62. Уманське козацтво: історичні дрібниці.// Україна вчора, сьогодні, завтра. Зб. наук. праць. – К., 1999. – С.48-62.
63. Хмельницькі// Наукові записки. Випуск 7. – К., 1999 – С. 269-280.
64. Цивілізаційний підхід в дослідженні українського козацтва. // Наукові записки. Серія: Історія. Випуск 7. – Вінниця, 2004. – С. 240-246.
65. Чернігівські родоводи (матеріали до історії козацької старшини) // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії. Зб. наук. праць – К., 1999. – С.42-55.
66. Чечелі. // Українська біографістика. Зб. наук. пр. Випуск 2. – К., 1999. – С. 149-152.
67. Шляхта як союзник козацтва на початковому етапі національної революції середини XVII ст. // www.getman-museum.kiev.ua/page_bibl.html
======================================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2

Re: КРИВОШЕЯ В.В. Библиография

Подскажите, как связаться с Владимиром Владимировичем Кривошеей? Электронный адрес. Есть вопросы, на которые, как представляется, может ответить только сам исследователь... Впрочем, может быть я и ошибаюсь...

Поделиться

3

Re: КРИВОШЕЯ В.В. Библиография

Какова судьба неизданных работ В.Кривошеи? Я знаю, что у него были подготовлены к публикации книги.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться