1

Тема: Болгарские колонии Херсонской губернии

Херсонский областной архив:

КОЛЕКЦІЯ  КАРТ І ПЛАНІВ
ФОНД № 302

1036*. План землі булгар колонії Катаржине. 1823.
(Геометрическои Уменшительной План Тираспольскаго Уезда Колонии Каторжиной владения вышедших
из Заграницы булгар Поверка Окружной Межи Учинена, Попред писанию Одесской Канторы и
Ностранных Поселенцов в 1822,м году Екатеринославской Межевой Канторы, Землемером Колежским
Секретарем инюковым Аплан Сочинял Поснятию Ситуации Землемером Губернским Секретарем
Силенским в 1823м году сколькож вооной дачи состоит каждава качества порозь Земли Значит Насем
Плане в из яснении._).
1:42000, в 1 д. 500 с. 1 арк. (44х91). Землемір М.Силенський. Рукопис. Склеєно з 3 частин. Текст.
Художньо оформлений.

1037*. План землі греко-булгарських колоністів села Кошкине (Великий Буялик). 1819.
(Геометрической уменшительной План Херсонской Губернии Тираспольскаго уезда Села Кошкина
Большой буялык тож Спринадлежащими кнему всеми Землями которые вовладении Состоят Греко
булгарских Колонистов, Поверка оной межи учинена в 1819м году Октября 2го дня попред писанию Заот
Судствием Главнаго Попечителя колонистов Южнаго края россии, Одеской Канторы Иностранных
Поселенцов Члена Ланова-Симбирской Межевой канторы Генеральным Землемером коллежским
регистратором Силенским, авнутри того владения обмежеваннаго от всех Смежных владельцов Одною
окружною Межею Понынешней Мере Ипиисчислению Земли Состоит Пашни 3361 десятина 2220 Сажень
Сеннаго Покосу Истепи Способной к хлебопашеству 13543де 1915Са под поселением Иогородами 131де
301Са под церковью Икладбищем 1140Са под дорогами 73де 1800Са под каменистыми Местами 614де 1064Са
под солонцами 33де 302Са под речками болотистым Местом иручьями 69де 308Са всего 17824де 1860Са
Заисключением болота иречек Осталось 17758де 1552Са Исключая церковной Земли 120де для овчарни
500де Инаобщественной Сад 30де, остается 17108де 1552Са Изключая что на плане под

Поделиться

2

Re: Болгарские колонии Херсонской губернии

Болгарське населення на Миколаївщині

На теренах Миколаївщини болгарське населення почало селитися наприкінці XVIII століття. Відомості з історії найбільш відомого поселення – колонії Тернівка поблизу Миколаєва – представлені рапортами Тернівського сільського приказу за 1806 рік, документами про виконання колоністами підводної та постоєвої повинності під час Кримської війни 1853-1855 рр., відомостями про Успінську церкву, її церковно- і священнослужителів та парафіян, списком мобілізованих ратників ополчення за 1914 рік, план земельної ділянки у с. Богданівка Одеського повіту Херсонської губернії – володіння статського радника М.М.Аркаса, що відчужувалась поселянам с. Тернівка, відомості про артілі села за 1925 рік  тощо.

До експозиційного плану виставки включено також документи про болгар – вихованців Південнослов’янського пансіону у Миколаєві, про національні освітницькі заклади у 20-х роках ХХ ст. на території Миколаївської округи, а також протокол засідання комісії з розгляду заяв жителів с. Ольшанка Ольшанського району Первомайської округи на неправильне розкуркулювання від 15 травня 1930 року.

mk.archives.gov.ua/component/con … lgary.html

Поделиться

3

Re: Болгарские колонии Херсонской губернии

Благоївський
 (Благоєвський; до кінця 1926 – Велико-Буялицький, Велико-Буяликський). Створений відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР "Про утворення на території Одеської округи Велико-Буяликського району з переважаючим болгарським населенням та інші зміни адміністративно-територіального поділу тої самої округи" (28 квітня 1926). Адміністративне підпорядкування: до осені 1930 – у складі Одеської округи, з вересня 1930 по 1932 підпорядкований безпосередньо центру, з 27 лютого 1932 – у складі Одеської області.

більше 

kraeved.od.ua/history/b/blagoevskyrn.php

Поделиться