1

Тема: ГУК. Білоцерківський полк (2002)

Кривошея В., ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛК. – К.: Видавничий дім „Стилос”, 2002. – 183 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ТА ПОКАЖЧИК ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ
==================================

А - Л

Абазин 113, 115
Август 14
Август ІІ 115, 116
Адаменко Марко 25
Адамович 51
Аксак Ян 15
Александрович М. 151
Андрієнко Семен 47
Андріїви 57, 77
Анненков 128
Антонович В.Б. 148, 151
Апостоли 103, 104, 106
Апостол-Щуровський 110

Бабенський Кирик 40
Бабинський Іван 25
Байда О. 137
Бакуринські 80
Балвери 25, 41
Бараков Олександр 34
Баранович А.И. 139
БарановськиЙ Яків 112
Бармацький Василь 43
Барський Кирило 37
Барятинський Юрій 72, 73
Бахоринський Юсько 33
Бедрицький Іван 55
Безверхий Мартин 55
Безпалий Іван 74-76, 150
Безпалки 33
Безпальчий Павло 25
Безштанко Семен 40
Бекеш Федір 56
Белан 56
Бельський Васько 25
Бережецький Прокіп 46, 84, 90
Березняцький Яцько 55
Березовський Влас 41
Бистрицькі 106
Бідерман 89
Білецькі 18, 33, 38, 52, 58
Білиловський Кузьма 40
Білогруд Григорій 57, 89
Білоусенко Гаврило 33
БілоцерківцІ 89, 126-127
Бловацький Федір 42
Бобирчанка Настасія 98
Бобошко Данило 25
Бобри 98
Бобривикович Констанція-Євдокія 98
Бобрикевичі 98, 102
Бобриченко Мисько 33
Бобрович Дорофій 98-99
Бовші 66
Богатченко Ілляш 47
Богданів Івашко 57
Боговитин-Козирадська Ганна 11
Богуни 43, 45-50, 63, 65, 72, 75, 77, 78, 145
Богунов Іван 46
Богуславець Василь 54
Богуш Іван 25
Богушенки 33, 57
Божко Юсько 56
Болботи 106, 107
Болдир Григорій 23
Болобановський Гринець 40
Борбовецький Лук'ян 42
Борисенко В.Й. 105, 154
Борковський 104
Бороховичі 103
Боярський Грицько 37
Братковський 114
Бритва 35
Брюховецький 49, 83, 84, 87
Будоховський Філон 53
Бузовський Гринець 40
Буйницький ПрокІп 33
Букаченко Михай 42
Булаєвський Тиміш 25
Буланний 86
Булковський Іван 52
Булюбаші 121, 157
Бунчужний Корній 53
Бурковський Ярема 33
Бурляй 127, 128
Бурчевський Сава 21
Бутенки 19, 25, 33, 87-90, 93
Бути 25, 33, 40, 42, 43, 47, 141
Бутич І. 155
Бутко Карпо 25
Бутович Григорій Філонович 66, 68
Бутович-Голуб Магдалена Юріївна 30
Бутрим 77
Бутурлин А. 68, 77
Бутченки 25
Бушинський Лукаш 40

Валобородько Іван 41
Василенко Н.П. 158
Василенковський Іван 55
Васильєви 13, 110
Великогорський Григорій Микитович 61
Величенки 25, 39, 141
Велички 33, 35, 38
Величченко Тиміш 41
Вербицький Лаврін 40
Вербовецький Андрій 33
Верещаки 25, 31, 33, 141
Верещаченко Савка 25
Виговські 7, 16, 20, 42, 63, 71-77, 80, 81, 83, 97, 98, 140, 150, 151
Виноградський Федір 36
Виридарський Олексій 126
Висоцькі 25, 105, 141
ВитуславськІ 99, 100
Вишневецькі 23, 24, 51
Вишняк Федір 23
Вілга Б. 111
Вовнянка Матвій 25
Возовський Михайло 55
Бойнаровські 100-102
Войтенки 25, 33, 41, 42, 54
Бойтченки 42, 43
Волевач Іван 46
Волеваченко Антін 47
Волинський Петро 35
Волковицькі 106
Волочай Васько 25
Волошин Василь 53
Вольські 47, 105
Вольські-Коровки 47, 103
Воляновська Ганна 30-31
Вороничі 12, 30
Воронявський Процик 37
Вульф 93
Вуяхевичі 103, 104

Гаєвський 12
Гаєцький Ю, 22, 29, 70
Гайворонський Григорій Павлович 121
Гайдук Василь 113
Галагани 106
Гамалії 55, 90, 91, 103, 106
Гамановський Іван 43
Ганджа Дацько 33
Гапоненко Савка 25
Гапоновичі 42
Гаркуші 25, 50
Гвовський Остафій 34
Герасимчук В. 150
Герцики 64, 103, 104, 106, 107
Гирин Яцько 25
Гирі (Гири) 18-25, 33, 38, 41, 56, 70
Гладкі 24, 25, 33, 40, 42, 53, 63
Гладун Михайло 26
Гладченки 26, 33
Глібовичі-Піроцькі 80, 151
Гнилокожа Михайло 33
Гоголі 35, 74, 77, 78, 82, 94
Голик Прокіті 112
Голіциии 120, 121, 128
Голобуцький В. 157
Головченки 26, 35, 103
Голубенко Фесько 33
Голуби 17, 26, 30, 31
Голуховський Семен 75, 76
Горбаненки 106
Горбовецький Лук'ян 42
Горбовицький Лесько 42
Горбовські 80
Гордеєв Данило 13
Горлач Андрушка 33
Горленки 99, 102, 103, 106, 107
Гребенники 16
Гребінка 29
Грембецький Микола 105
Гресенко Петро 26
Гречаник Петро 28
Гречки 26, 40
Грибня Влас Андрійович 66
Грибовод федько 33
Григорієви 38, 66
Григоровичі 26, 28
Гришко 109, 110
Грищенко Демко 26
Грищинський Марко 15
Громики 18-20, 22, 26, 63, 64, 99, 102, 103
Грушевський М.С. 50, 143, 145-148
Грушовський Семен 38
Губський Захарко 40
Губчич Володимир 126
Гугнявий Андрушко 26
Гулевичі 11
Гуляницькі 26, 43, 78, 82
Гунждула Степан 33
Гуржій О. 45
Гурські 29, 36, 57
Гусенко Семен 58
Густишковський Іван 55
Гущина Дарія 62

Давидови 57
Данилови 57
Данилович Михайло 47
Даничі 151
Даничі-Піроцькі 80
Дачко 86
Дашкевич Я. 79, 80
Дащенко Грицько 41
Дворецький Іван 74
Делатур Іван Іванович124
Дементієв Григорій 41
Дементьєв Григорій 41(див.також Демехненко Гринь)
Демехненко Гринь 41
Демський Йосип 58
Деркаченко Грицько 26, 85
Деркачі 19, 26, 29, 33, 85
Джеджула Андрій 26
Джуса Гнат 33
Дзира Я. 19, 140
Дзік Петро Миколайович39
Дивинський Грицько 43
Добролеженко Данило 26
Добролєжа Васько 33
Довгий Терешко 47
Довгополи 106, 107
Довженки 47
Домбровський Андрій 30
Донці 26, 33, 38, 39
Дорошенки 15, 19, 33-36, 42, 46, 51, 57, 70, 75, 78, 82, 87-94, 99, 139, 144, 147, 149, 152, 153
Дорошенко Д. 139, 144, 147, 149, 152, 153
Дорошиха Марія 98
Драгинич Я. 94, 109
Драгомирецький Василь 100
Дрозди 26, 33, 34, 40, 42, 87, 141
Дроздовська Дарія Василівна 45
Дружкевич 110
Дубина Ілляш 43
Дублянські 52, 124
Дука Г. 94
Думитрашки-Райчі (Дмитрашки-Райчі) 88,103-105, 126
Дуніни-Борковські 103
Дурецький Федір 55
Дуриський Гришко 146

Єзерський Валентій 31
Єненки 66
Єремієв Леонтій 66

Жажковський Івашко 37
Ждан-Тугай 93
Жданкевич Яків 14
Жданович А. 62
Жеребецькі 36
Жеребиленко Кіндрат 35
Жеребили 35, 36, 38, 68, 90, 144
Жеребили-Лабунські 35
Жереб'ятич Сенько 35
Жили 55, 61
Жилий Гнат 29
Жоравки 103
Жуковецький Семен 26
Жупел Максим 53
Журахівські 103
Жученки 26, 103-105

Забіли 17, 102, 103, 124
Заборний Гришай 46
Забуга Степан 33
Завишин Тимко 44
Завиші 15, 44
Зав'яличі 42
Заліський Яцько 43
Залуський А. 110
Занкієвський Василь Наумович 66
Заславські 15, 33
Засядько Процик 33
Затинкін Іван Северянович 66
Звосновський Лисько 33
Зеленські 42, 74, 77, 78, 97, 99, 102, 103, 106, 121
Золотаренки 74
Зрайковський Дмитро 40
Зуб Грицько 26
Зубровський Кость 42
Зятковський Яків 40

Іваненко Петро 105, 154
Іванищенко Іван 47
Іванови 40, 58
Ігнатів Іван 57
Іскри 103, 104, 113, 116
Іскрицькі 16, 80, 81, 110
Іслам-Гірей 22

Йосипенко Грицько 16

Каленик Федір 21
Каленський Станіслав 18
Калетинські 16
Калиновські 16, 43, 62, 63
Калюжний Демко 26
Каменецький Іван Семенович 66
Кандиби 106, 111
Канівці 26, 52
Каплуновський 81
Карач-мурза 63
Карашинський Лесько 55
Карпеки 106
Карпів Федько 13
Каска Петро 40
Катрич Андрушко 26
Качановський Кирик 26
Кваша 94
Квітка Степан 33
Кизима Богдан 18
Киліян Іван 112
Кирдиєнко Грицько 26
Кириченки 56
Кирмос Іван 33
Киселенко Яцько 26
Киселі 22, 26, 31, 35, 38, 63
Кисловський Супрун 33
Кисляцький Савка 40
Кищинські 37
Кияниця Іван Якименко 53
Кияшки 94
Кіндратьєв Дмитро 57
Кладницький Мисько 54
Климів Яків 28
Клиші (Кліші) 18, 19, 21, 22, 69, 140
Кобзар Іван 87
Кобрицький Іван 38
Ковалевські 26, 38, 75-77
Ковбаска Іванюта 33
Кожуховські 106
Козел Омелько 26
Козицький Грицько 38
Козловські 33, 36, 91, 92
Колбаска Костянтин 33
Коло Яцько 16
Коломієць Михайло 117
Колоша 92
Колюбакін Петро 40
Конашенко Сергій 33
Кондратьєв І. 136, 151
Кононович Нестор 78
Корецькі 30, 98
Корзун Федір 38
Корицькі 39, 46, 57
Коркошки 42
Корнієнко М.П. 137
Коробка Іван 41
Коробченки 28, 54
Коровченко Радко 26
Короленко Іван 33
Косагов Г. 86
Косачі 32
Косинський Криштоф 15
Кословський Яцько 53
Косницький Григорій 92
Косташ 1, 29
Костира Ярош 26
Костирки 33, 53, 54
Костомаров И.И. 153
Кохна Федір 122
Кочкалди 66
Кочубеї 42, 52, 100, 102-105
Кошка Кирило 33
Кошкалда Андрій 66
Кощієвські 38
Кравченки 19, 20, 24, 26, 54, 65, 70, 71, 73, 74, 76-78
Краковський Прокіп 57
Крамарчук Іван 1, 23
Красинський Олександр 12
Красноперичі 106
Красовський 35
Кратенко Наум 26
Краченко Свирид 26
Кривецький Филь 33
Кривонос М. 23, 24
Кривопиші 26, 31, 32
Кривохижа Данило 26
Кривохиженки 26, 141
Кривошея І.І. 136, 137, 144, 150
Кривошея В.В. 45, 136-138, 140, 142-145, 147, 150-152, 157
Кривошея Т.В. 45, 137, 138
Крикун М. 138
Крип'якевич І. 149
Криса Михайло 46
Кропивницька Гаяна 98
Крупницький Б. 115
Кузнець Т.В. 138, 143
Кузьмович Михайло 111
Кулаги 26, 33
Кулаковські 33, 126
Кулики 16, 57
Кульбака Дмитро 33
Кульбаченко Василь 33
Кульга Яцько 21
Кульгай Яцько 19
Кумановський Грицько 26
Кумицькі 49, 50, 51, 94, 146
Куницькі-Яцьковські 49 (див.також Яцківські-Кумицькі)
Кунцевич-Миньківський Іван 142
Кунянський Василь 40
Купченко Павло 46
Куриленки 25, 86
Курицький Мисько 55
Курманчук Самійло 18
Курощуп Ярема 33
Кучковський 16

Лабунські 35
Ласкевич 124
Ласки 22, 110
Лебашенко(Лабашенко) Семен (Степан) 71
Лебедєв 139
Левенці 72, 103
Левицька 125
Левковський Андрій 14
Левуський Гаврило 40
Лемешко Курило 33
Лепляві 26, 142
Лесевичі 56
Лесицький Іван 54
Лесницький 51
Лесович Микола 15
Лещинський Станіслав 116
Либохонський Микола 15
Лизогуби 75, 90, 103, 106, 149
Липинський В, 45, 49, 50, 146
Липовський Ярош 33
Лисанський Тишко 37
Лисенки 9, 103
Лисовці 42, 44, 65
Личко Грицько 26
Ліпленські 142
Ліпницькі 14
Лішковський Олександр 57
Лобас Семен 16
Лобачевський Семен 57, 58
Лобода Трохим 42
Лобуцький Яцько 54
Лозки (Лози, Лозичі) 11, 12
Ломаки 26
Ломиковські 103, 106
Лопух Г. 136
Лотиш Юрко 26
Лубський Павло (див. Лунський Павло)
Лужецький 91
Лукаш 57
Лукашевич Євдокія Мойсеївна 62
Лунковський Дмитро Іванович 66
Лунський (Лубський) Павло 26
Лунченко Степан 40
Лучанський Герасим 33
Льобель Ян Зигмунт 88, 90, 91, 93
Любарський Андрій 26
Люберський Яцько 13, 22
Любомирські 13, 77, 78
Лютаренко Яків 27, 69
Лютий Грицько 39
Люторенко Яків (Яцина)19, 71
Лясковські 39
--------------------------------------------

Share

2

Re: ГУК. Білоцерківський полк (2002)

Кривошея В., ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛК. – К.: Видавничий дім „Стилос”, 2002. – 183 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ТА ПОКАЖЧИК ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ
==================================

М - Я

Мазаракій Іван Пантелейович 60
Мазепа-Колядинський 95
Мазепи 27, 29, 44, 56, 64, 71, 82, 85, 95, 97-117, 120, 123, 127, 128, 133, 146, 154-157
Мазепи-Колединські 14
Мазницький Федір 27
Маковські 101, 102
Максимовичі 103, 106
Макуха 19, 93, 94
Малами 106
Малі 14, 33, 40
Маловецький Кузьма 43
Маловецькі-Новоселецькі 14
Маловичі-Новоселецькі 14
Малютіна Варвара Іванівна 60
Маначинські 27
Мансир-мурза 73
Марченко Семен 29
Масло Марфа Йосипівна 125
Матвіїв Іван 58
Матушкевич Левко 28
Матютка 78
Махненко 13
Маховський 83
Мацьків Теодор 153
Мглієвський Семен 40
Медвенський Василь 41
Медуховський Самійло 66
Мелентьєв Андрій 57
Мелес Василь 122
Мелехи 27
Мелешко 34
Меньшов Яким 57
Меськівський Анджей 64
Мехержинськмй Михайло 78
Микитин Карпо 13
Микифоров Дмитро 29, 73
Микифорович Дмитро 39
Миклашевські 103, 104
Милорадович Г. 145
Минковський Федір 44
Минковський-Куцевич Іван 27
Миньківський Федір 43
Миньковський Михайло 142
Мировичі 103, 106, 107, 111, 112
Мисенко Дмитро 34
Михайлів Олексій 34
Михайловський Дмитро 34
Мицик (Мыцык) Ю.А. 45, 63, 137, 142, 143, 145, 138, 140, 147, 148, 152, 153, 155, 156
Мишковські 14
Мітли 34, 53
Міхновський Левко 27
Многогрішний 51, 123
Могили 30, 94, 109
Могилинський Семен 34
Модзалевский В.Л. 4, 80, 95, 139, 146, 148, 151, 154, 156
Мозиря Лук'ян 23, 64, 65
Мокієвські 13, 66, 95-98, 101-103, 106, 112
Молодецький Стефан 14
Молява Ярош 52
Молявки 52, 54
Момотенко Курило 35
Момоти 34, 36
Москаленки 18, 19, 27, 34, 41, 43, 63, 69, 70
Москалі 27, 34, 39, 42, 54, 55, 142
Московка Іван 53
Мостопенки 34, 46
Мостопи 27
Мотовили 15
Мочуленко Василь 42
Мочульські 42, 55
Мухомор Демко 57
Мушкевичі (Тишкевичі) 56
Мякотин В. 144

Нагорний Юхим Іванович 66
Нахімовські 106, 107
Неверовський Стас 27
Некрашевич Василь 30
Немиричі 100
Ненаденко Іван 27
Нестелій Настасія Іванівна 61
Нестеренки 27
Нестерович Федір 128
Нечаговський Василь 34
Нечаї 34, 62
Ничаговські 66
Новицькі 102, 106, 109
Носаченко Мисько 41
Носачі 27, 76, 78, 82

Обидовські 99, 100, 102
Ображієнко Васько 27
Огаєнко Андрій 55
Огієнки 27, 55
Огії-Тишкевичі 55
Оглоблин О. 51, 96, 99, 104-106, 109, 146, 154-157
Огризко Федір 16
Одинці 74, 78
Одрина Кіндрат 27
Окиншевич А. 152
Олексіїв Яків 38
Олізари-Волчковичі 12, 138
Омельченко Михайло 126
Оникієнко Тимофій 74
Опара С. 87
Орел В.М. 141
Орли 43, 44
Орлики 103, 106, 107, 120, 121
Осипів Матвій 69
Островські 14, 80
Острозькі 13, 14
Остропольський Карп 34
Остророг Микола 21
Отамановський В. 49

ПавловськиЙ Гнат 27
Палії 43, 108-118, 120, 122, 126, 128, 133, 144, 152, 155-156
Палчинський Кузьма 55
Панашенко В. 147
Параханська Уляна Костянтинівна 45
Парфеньєв Павло 39
Пасічник М.С. 49, 145, 151
Пашковські 55, 56, 111, 112
Педосенко Грицько 34
Педченко Марко 27
Пекулицькі 16, 80, 81
Петрашевський Сеско 41
Петрик 104, 105, 111, 112, 155
Петро І 111, 113, 115-117, 127, 157, 158
Петров 143, 145, 149, 154
Петровський Василь 53, 71
Петровський М. 37, 45, 144, 145, 153
Петрушенко Іван 23
Печурський Юрко 37
Пещенко Григорій 52
Пиво 90 (див.також Пиво-Запольський)
Пивоваренки 34
Пиво-Запольський 88 (див.також Пиво)
Пикуленко Гаврило 27
Пилипенко Панко 47
Пилипів Григорій 58
Пиріг П.В. 137
Підварський Семен 34
Пікуличенко Левко 27
Піроцькі 80, 83, 151
Піщанський Онопрій 27
Плєщєєв М. 22, 24
Погорілець Зіновій 34
Покотили 44, 106
Полежай Іван 28
Полєно Грицько 27
Половці 18-20, 27, 29, 30, 65, 68-70, 73, 86, 89, 90, 99, 102
Половці-Рожиновські 29
Половці-Разнатовські 29
Половченки 29, 34
Положні 19, 27, 28, 69, 70
Полозький Гаврило 55
Полонський Марко Миколайович 61
Полуботки 103, 104
Поплавські 27, 32
Попованова О. 136
Поповець Іван 37
Поповичі 37, 38, 68, 144
Потоцькі 20, 22, 31, 49, 62, 63, 65, 75, 114
Поцей 11
Преснов Григорій 39
Прима Юсько 53
Присович Гаврило 53
Проводовський Герасим 55
Прокоповичі 103
Прокоповський Васько 54
Променко Процик 85
Пронський Фрідріх Глібович 95
Проскурненки 27, 34, 43, 46, 47
Проценко Роман 111
Пушкар-Барабаш 74, 75
Пушкаренки 27, 34
Пушкарі 7, 27, 34, 71
Пушкеля Сацко 47
Пятигорець Макар 34
П`ятка Фесько 23

Радавський Павло 43
Радзивілл 62
Радченки 27
Рапецький Мисько 42
Раппа 93
Рачинський Левко 34
Рашневецький Семен 37
Ревуцький Ярема 39
Ресченко Петро 29
Рещенко Гаврило 27
Римаренко Іван 57
Різник Хома 41
Родзинко 126
Рожновські 29, 30
Розколупа Степан 27
Ромадановський 77 (див. також Ромодановський)
Ромодановський 93, 109 (див. також Ромадановський)
Ротмістренко Ганна Петрівна 60
Рубан Григорій 111
Руданин Лесько 90
Руденко 125
Рудина Андрій 58, 71
Рудицький Лукаш 42
Ружинський Тиміш 40
Рузановичі 106
Руликовский Э. 151

Саблін 72
Савчак Васьян 87
Савченко Лесько 58
Садовські 27, 52
Сакуненко Роман 27
Сакуни 18, 27, 142
Самгородський Андрус 40
Самко Гордій 34
Самойловичі 16, 17, 20, 51, 93, 103, 104
Самусі 8, 110, 113-116, 120, 133, 144
Самчинський Іван 34
Сапєга Ян 84
Сапин Грицько 16
Сафонов Григорій 72
Свинчинський 15
Свічки 64, 111
Святополк-Четвертинський Юрій 104
Селський Остап 43
Семашко 115, 116
Семенов Григорій 73
Сененко Денис 27
Сенчук Кирило 47
Серацький Іван 55
Сербини 72, 73, 103
Сергієнки 27, 106
Сергійчук В. 21, 45, 140
Середа Максим 34
Сигизмунд III 14, 15
Силинський Дацько 55
Силка Василь 41
Синицькі 35, 37
Синкгур Грицько 27
Синявський Климко 34
Сироїди 124
Сирченко Василь 57
Сич Гаврило 16
Сікачовський Лаврін 27
Сірко 85
Скалозубенко Сахно 53
Скаржовські 14
Скиба Андрушко 43
Скибенки 27, 34, 40
Скибинські 34, 40
Скидани 27, 34
Скиндар Грицько 34
Скирмут Петро 39
Склинський Томаш 15
Скоробагадченко Мартин 34
Скоропадські 39, 103, 123, 127, 128
Скороходенко Віктор 27
Скребці 27, 55
Скребченко Куць 54
Скуратов Петро 48
Слизка Степан 39
Слінко Іван 53
Слободський Семен 35
Смардовський Павло 89
Смецицький Микола 12
Смолій В.А. 141, 147, 148, 150, 156
Смоляга Кіндрат 39
Собеські 51, 86, 88-90, 92, 153 (див. також Собєський Ян)
Собєський Ян 93, 108 (див. також Собеські)
Сокол Богдан 28
Соколенко Демко 28
Соколовські 12, 49
Сокольницький Богдан 24
Солонини 103-105
Солошин Іван 41
Солошич Андрій 53
Солтан Данило 28
Соляник Андрій 47
Сомко 94
Сопученко В. 16
Соханський 125
Спичинські 34, 41
Станиславский В.В. 154
Станіслав-Август 95
Старкевич-Чирневський Костянтин 15
Стародуб Іван 28
Стасенко Яцько 39
Стахурський Ян 84, 87-89, 93
Стеблинський Кость 58
Степаненки 16, 39
Степанков В.С. 141, 147, 150, 156
Степанов Григорій 39
Степенькін С.Ю. 137, 148
Стефан Баторій 14, 95
Стецик 111
Стожки 28
Стороженки 103
Стрелець Іван 47
Стрельбицький Стецько 44
Стрибалі 30
Стрижавські 28
Стриховські 66
Стріла Пилип 86
Студенецький Ларіон Якович 66
Студьонова А. 137
Ступишин Іван 20
Субтельний О. 95, 99, 154
Сулименко Іван Іванович 19
Сулими 34, 39, 100, 101, 106, 144
Сулимки 83
Суличичі 35, 36, 74, 78
Сурини 12, 112
Суха Ганна Василівна 121
Суховії 28, 88
Сухоставський Федір 34
Сушковський Пархом 43

Танський Антін 118, 128, 156
Таран Наталія Остапівна 33
Тарасенки 19, 21, 28, 66
Тарасович Кіндрат 91
Тарганський Мартин 34
Тарновський Стефан 107
Татарин Михайло 28
Телегенко Яків 34
Тендетнікова Пелагея 40
Тесленко І. 157
Тетері 16, 21, 37, 38, 48, 50, 70, 79-84, 86, 87, 89, 98, 132, 151
Тетері-Виговські 80
Тетері-Хмельницькі 80
Тис-Крохмалюк Ю. 147
Тихий Іван 124
Тиші-Биковські 52, 56
Тишкевичі 14, 15, 24, 56
Тишкови 66
Тільці 14
Товсті 44
Томашевський 47
Томиленко Максим 34
Томілович Л.В. 152
Томченки 28, 47
Топольницькі 100, 102, 112
Третяки 28, 106, 107
Третякович Іван 28
Трещенко Іван 58
Тризна Іосиф 31, 35
Триліський Сергій 34
Трохимів Герасим 58
Троцькі 15, 43, 58, 80, 125
Трошенко С. 78
Трощинські 66, 99, 101-103, 133, 143
Трушенки 28, 47
Трушинський Сава 28
Труші 101
Трущенко Іван 28
Трущинські 66, 101
Тур Василь 40
Туренки 43, 53
Турковська Марія Михайлівна 124
Туровець 86
Турчин Олешко 28
Тхоревська Ганна 138

Улановський Гнат 88
Улезьки 44, 78

Фастівці 38
Федоренко 48
Федорів Яків 13
Федоровичі 21, 45, 46, 48-50, 66
Фесенки 56
Фірлей 30
Фітінгоф Гергард 91
Фридрикевичі 19, 64, 65, 102, 103 (див. також Фридриковичі, Фридриховичі)
Фридриковичі 76, 99 (див. також Фридрикевичі, Фридриховичі)
Фридрихи 18, 65
Фридриховичі 65 (див. також Фридриковичі,Фридрикевичі)

Халецький Йозиф 11
Ханенки 16, 28, 29, 36, 51, 74, 76-78, 82, 83, 86, 88, 91-94, 143
Харевичі 106
Харко 19, 78
Харсека Василь 129
Хилькевич Василь (чи Фалькевич) 92, 153
Хильченки 28, 42, 71
Хмеленко Ярема 18, 21
Хмельницькі 7, 15, 16, 20-25, 34, 45-47, 56, 62-65, 68-70, 74-78, 80-82, 86, 94, 98, 99, 114, 140, 141, 146-151
Хмельовський Лукаш 14
Ходар Михайло Іванович 66
Ходкевич Софія Юріївна 15
Хорошки 28, 34
Хорощенко Гавриш 34
Хохлов Тимофій 113
Храпачі 28, 34, 143
Христич Мисько 34
Хурсенко Дацько 28
Хурсов Фесько 28

Цибульський В. 45
Циганчуки 111, 127, 128
Цицайка Гнат 47
Цицюри 74, 78
Цінський 113

Чаленко Корній 28
Чалі 28,32,34,37
Чарнецькі 83,84,86,87
Чарниш Іван 113
Часник 117, 122, 123
Черкаський Дмитро 24
Чернушенко Іван 37
Чернявський 93
Черняки 103
Черняченко Грицько 28
Чеховський Андрій 55
Чечелі 106
Чиженко Іван 58
Чижі 28, 41
Чикаленко Грицько 28
Чирська Магдалена 12
Чоботаренко Іван 28
Чоботків Онисим 76
Чоботченко Мисько 34
Чоботьки 150
Чобутко Грицько 28
Чора-мурза 117
Чорні 14,22, 28, 34, 40, 143
Чорторийські 75, 35
Чуйкевичі 103, 106
Чухліб Т.В. 94, 154-157

Шам Гришко 46
Шарко X. 94
Шаули 58
Шафранов Мартин 40
Шевченки 56
Шевченко Ф. 48
Шемет Грицько 28
Шеметенки 28
Шереметьєв 20, 71, 73-75, 77, 87, 123
Шибіга 53
Шийка Мисько 28
Шийкевич Ірина Захарівна 39
Шило Конон 34
Шимони-Павші 67
Шимоновський Степан Якович 66
Шимченки 28, 55
Шингерієнко Данило 55
Шинкаренко Кузьма 28
Шинкгерей Савка 34
Шираєнко Іван 28
Ширминський Минько 34
Ширмовський Грицько 40
Шкалиманда 117
Шкарупа Гаврило 41
Шкляревич Петро Опанасович 126
Шкоденко Малик 46
Шкорупа Павлюк 34
Шмейєр 15
Шокальський Мисько 28
Шпиленки 37
Шулик Лук'ян 28
Шуліка 93
Шульги 28, 34, 42, 86
Шум Васько 28
Шутой В.Є. 158
Шуфняда Матвій 55

Щербак В. 140-143
Щербина 34
Щуцький Якуб 49

Эварницкий Д.И. 155-157 (див. також Яворницкий Д.И.)
Эйнгорн В. 146

Юліпський Томаш 15
Юрченко Михайло 47
Ющенко Яким 28

Яблоновські 15, 111, 113, 120
Яблонські 67
Явлінський 129
Яворницкий Д.И. 113 (див. також Эварницкий Д.И.)
Ягло Роман Осипович 34
Якименки 47, 56
Яковенко Н.М. 29, 138, 139. 143, 154
Яковлев Петро 67
Яковлева Т. 45, 74, 150
Яненки 28, 34, 46, 52, 72, 74
Янковські 106
Ярмоленко Петро 29, 73
Ярова Г.І. 140
Ярош Б.О. 137
Ярош 88
Ясликовський Гаврило 111
Яснопольські 107
Яц(ь)ківські 49, 50
Яц(ь)ківські-Куницькі 49, 74
Ящичевський Олександр 14

Dunin-Воrkоwski J.H. 139
Gajecky G. 143, 148
Hnilko А. 150
=======================================

Share

3

Re: ГУК. Білоцерківський полк (2002)

У В.В. Кривошеи в этом издании в информации о покозаченых шляхтичах-белоцерковцах у многих в годах жизни упоминается 1629 год, из чего можно сделать вывод, что этим годом датирован какой-то реестр или перепись. У меня "покалеченная" версия книги, поэтому нет списка источников. Не могу разобраться, что же это за документ??? hmm

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Share