1 (24-01-2016 20:18:42 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Ономастичний словник

Наведу ономастичні терміни, які вживаються на форумі
...................
Агіонім - ім'я святого, мученика, апостола тощо: Миколай-угодник, Петро (апостол), Андрій Первозваний.
Агіонімний - прикм. до агіонім.
Агроонім - назва сільгоспугіддя, поля, саду тощо: Пашків садок, Вали, Петренків сінокос.
Агроонімний - прикм. до агроонім.
Адаптоване ім'я
- іншомовне власне ім'я, пристосоване з часом до "своєї мови": грец. Георгіос - Георгій, Юрій; тюрк. Баликли - Балаклія.
Андронім - один з антропонімів, найменування жінки по чоловікові: Степаниха, Андріїха (по іменах Степан, Андрій); Петренчиха, Костючка (по прізвищах Петренко, Костюк); Сундучиха (по прізвиську Сундук).
Антропонім - вид онімів, всяке ім'я людини - ім'я (у вузькому розумінні - Грицько, Вадим, Роман), прізвище (Голуб, Король, Франчук, Гапонов), по батькові (Семенович, Павлівна), прізвисько (Дзяма, Туруру, Голубоглазінький), псевдонім (Остап Вишня, Іван Ле) тощо.
Антропонімізація - процес утворювання власного імені людини, перехід апелятивів у клас імен (корж - прізвисько Корж - прізвище Корж - прізвище Корженко).
Антропоніміка
- наука, яка вивчає власні імена людей.
Антропонімікон - список, перелік, словник або масив власних імен якоїсь конкретної спільноти, історичного періоду, наукового або художнього твору, зібрки документів тощо - поселення, регіону, країни, народу або етногрупи; 18 століття; повісті "Кайдашева сім'я".
Антропонімічний - прикм. від антропоніміка.
Антропонімний - прикм. від антропонім.
Антропонімний формант
- афіксальний елемент антропоніма, у т.ч. суфікс, флексія: Слюсар-енк-о, Слюсар-ук, Слюсар-ов, Слюсар-их-а, Слюсар-уч-к-а, Слюсар-енч-их-а.
Апелятив - ім'я загальне на протилежність імені власному, в ономастиці - те, від якого утворюється онім (бублик - Бублик, горбач - Горбаченко).
Апелятивний - прикм. від апелятив.
Асимильоване ім'я - іноземне ім'я, яке засвоєне мовою відповідно до власної фонетики: Іван від Іоанн, Уляна від Іуліанія.
Асимиляція - процес засвоєння іншомовних імен.
(далі буде)

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: ГіП, Doly777, Julia_R13

Поделиться

2

Re: Ономастичний словник

Геортонім - назва свята: Пасха, Великдень, Різдво, (Івана) Купала, День Матері.
Гібридне ім'я - ім'я, яке утворене з лексичних або морфологічних елементів кількох мов: прізвища євреїв Голосовкер, Полянкер, Глускер; топоніми Балико-Щучинка, Красні Окни.
Гідронім - топонім, назва всякого водного об'єкту, природного (річка, озеро, море, болото, лиман тощо) та штучного (канал, басейн, водосховище, ставок тощо).
Гінеконім - найменування чоловіків, синів, онуків по імені матері: Павлишин, Маврин, Катрич (див. також матронім).
Демінутив - ім'я з рисами зменшувальності та пестливості (Галюся, Іваник, Петрусь, Вірунька, Сашочок, Юрок).
Дериватив - ім'я, яке утворене від іншого імені за допомогою різних онімічних елементів ( префіксів, суфіксів тощо)- Петрук, Петрович, Петрівка, Петрич, Петриха, Петриківка.
Ім'я  дохристиянське - майже те ж саме, що язичницьке (поганське) ім'я: Ярослав, Святослав, Владімір, Володимир, Рогніда, Малуша. Деякі з таких імен церква визнає і ввела у святці.
Ім'я календарне - ім'я святого, пророка, апостола тощо, пам'ять якого відзначає церква у день народження дитини, взяте зі святців, яким дитину наречено при хрещенні.
Ім'я канонічне - ім'я церковне, яке є у святцях: Іоаникій, Іона, Кодрат, Марія, Іулія, Іустинія.
Ім'я-фраза, ім'я-речення
- ім'я у вигляді короткого тексту : Нетудихата, Панібудьласка, Добрийдень, Любимене. Близькі до цих прізвища типу Загубибатько, Убийвовк не належать до таких.
Ім'я хресне (хрестильне) - ім'я, яке дається при хрещенні, яке є у святцях, необов'язково календарне.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Doly777, Julia_R12

Поделиться