1

Тема: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

ОМЕЛЬНИЦЬКА СОТНЯ
(1648-1775 pp.)

=========================

Як адміністративна одиниця сформувалася наприкінці 1648 року у складі Чигиринського полку, в якому перебувала вперше від 1648 р. до 1661 р. За "Реєстром" у жовтні 1949 р. мала 189 козаків. Протягом 1661-1663 pp. входила до Кременчуцького полку, а в 1663-1667 pp. - знову до Чигиринського. За Андрусівським перемир'ям 1667 р. мала увійти до Полтавського полку, але фактично продовжувала належати до вілаєта П. Дорошенка. Остаточно відійшла до Лівобережжя після капітуляції П. Дорошенка і була включена до Миргородського полку, у складі якого перебувала до 1775 року, коли після ліквідації Січі указом Катерини II сотня була розформована, а її територія (як повіт) включена до Новоросійської губернії з центром у Кременчузі.
Сотенний центр: містечко Омельник, тепер - село Омельник Кременчуцького району Полтавської області.

Сотники: Шукот Іван (1649). Мисько (1658). Пащенко Дмитро (1672). Максим Федорович (1676). Авраменко Дмитро (1682). Демиденко Лаврін (1685, н.). Деркач Григорій Леонтійович (1709). Хвостенко Кіндрат (1711). Авраменко Трохим (1719). Леонтієв Кіндрат (1722-1723; 1725). Зубалій Федір (1729, н.). Остроградський Григорій Матвійович (1729-1760). Лавриченко Петро (1730, н.). Ляхович Петро (1772-1782).

Населені пункти: Димидівка, слобода; Ламана, село; Манжелія, містечко; Омельник, містечко.
Хутори: Капніста, бригадира; Москова, полкового обозного; Пивогородиського монастиря; Устимовича Назара, священика.
В описі 1723 р. відсутні село Ламана і слобода Димидівка.
За ревізією 1765-1769 pp. до Омельницької сотні належали також села Дмитрівка, Запсулля, Злодіївка, Піски, слободи Василівка, Миколаївка, Пузинова, а також сім хуторів.
================================

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

2

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

Присяга Миргородського полку 1718 року

Опрацювали

Дмитро Вирський і Роман Москаленко

Київ 2012


РГАДА фонд 140 (оригінальна назва – «Присяги царевичу Петру Петровичу. 1718 год»), опис 1, справи 33 («Присяги Миргородского полку духовных и светских жителей в верности наследнику царевичу Петру Петровичу» (237 арк.)) і справи 36 «Присяги разных малороссийских полков старшины и козаков бывших в походе в верности наследнику царевичу Петру Петровичу» (113 арк.; Миргородський полк – арк.3, 87-98зв.)

стор.188
Арк.200.
Сотня Омелницкая
Кондрат Леонтиевич сотник Омелницкий (див.1)

Иосиф Кондратович с[и]н сотников
Федор Зубалій атаман городовий (див.2)

Федор Ярошенко писар сотенний Омелницкий( див. 3)

Грицко Тимофіевич хоружий( див.4)

[1.] Яцко Байбуза
[2.] Игнат Тринитченко
[3.] Семен Лукяненко
[4.] Левко Нерода
[5.] Никита Харченко
[6.] Стецко Куропятник
[7.] Савка Варакутенко
[8.] Кирило Авраменко
[9.] Павло Лобоносенко
[10.] Иван Богомоленко
[11.] Марко Михайленко
[12.] Василь Середенко
[13.] Гапон Оладенко
[14.] Лаврін Гунченко (Гученко)
[15.] Ярема Лучка
[16.] Иван Пилипенко
[17.] Ярема Світличенко
[18.] Гапон Морозенко
[19.] Никола Ляшко (Лях)
[20.] Григор Андрущенко
[21.] Стецко Андрущенко
[22.] Гришко Лукяненко
[23.] Хвеско Билименко //
Арк.200зв.
[24.] Иван Мартиненко
[25.] Павло Котляренко

Городка Манджелійки
[26.] Степан Горкуша атаман Манджелійский
[27.] Гаврило Тротченко
[28.] Игнат Рудко
[29.] Павло Скиба
[30.] Федор Ланко (див.5)
[31.] Прокоп Михно
[32.] Ониско Шарченко
[33.] Марко Шарченко
[34.] Опанас Шарченко
[35.] Клим Титченко
[36.] Стецко Титченко
[37.] Артем Гандженко
[38.] Хома Гандженко
[39.] Динис Тротченко
[40.] Иван Хейлик (Хойлик)
[41.] Василь Рибалченко
[42.] Павло Каленниченко
[43.] Гаврило Гавриленко
[44.] Ониско Ночовний
[45.] Лукян Самуйленко
[46.] Игнат Литвиненко //
Арк.201.
[47.] Никита Павленко
[48.] Олексій Костяненко
[49.] Илко Бугай
[50.] Грицко Нестеренко
[51.] Василь Нестеренко (див.6)
[52.] Андрій Лисий
[53.] Матвій Игнатович
[54.] Василь Юрченко
[55.] Максим Михненко
[56.] Степан Шепеленко
[57.] Трохим Жаданенко
[58.] Сергій Незваненко

стор.189
[59.] Остап Григоренко
[60.] Андрій Ващенко
[61.] Харко Михайленко
[62.] Савка Матвіевич

Посполитие люде сотні Омелницкой
[1.] Марко Павленко
[2.] Димид Зубченко
[3.] Никита Коваленко
[4.] Ярема Емченко
[5.] Каленик Бутенко
[6.] Евтух Гриценко
[7.] Матвій Гребеник
[8.] Яков Подорожненко //

Арк.201зв.
За више писаних неуміючих писат в присяги бивших города
Сорочинец храма Преображения Г[о]с[по]дня иерей Василий
Яковлевич намісник Сорочинский во свідителство подписался
своею рукою //

Арк.202.
Ре[е]стр товариства и посполитства тоеже сотні Омелницкой
которие на вірность присягу виконали июня Г [=3] д[ня]
҂аΨиі [=1718] року
[1.] Прокоп Барабаш
[2.] Корній Дробашенко
[3.] Микита Юрче[н]ко
[4.] Василь Харченко
[5.] Кирик Харченко
[6.] Пилип Кармазин
[7.] Лукян Лещенко
[8.] Иван Наливайко
[9.] Ярема Нерода
[10.] Стецко Гнилокищенко
[11.] Василь Дука
[12.] Гапон Нестеренко
[13.] Иван Артеменко
[14.] Микита Лещенко
[15.] Грицко Горбик
[16.] Макар Варакута
[17.] Иван Корсуненко
[18.] Ониско Харченко
[19.] Семен Середа
[20.] Савка Тимошенко
[21.] Гарасим Морозенко
[22.] Ярема Авраменко (див.7)
[23.] Семен Оробец
[24.] Гаврило Лаврик
[25.] Петро Лаврик (див.8)
[26.] Иван Зубалій
[27.] Павло Самойленко
[28.] Юско Лавриченко
[29.] Тимош Дмитренко (див.9)
[30.] Роман Река //
Арк.202зв.
[31.] Михайло Литвиненко
[32.] Грицко Тулютенко (Телятенко, Тилюта)
[33.] Дацко Зайченко (Заїченко)
[34.] Конон Василченко
[35.] Федор Зайченко (Заїченко)
[36.] Пилип Зайченко (Заїченко)
[37.] Иван Білик
[38.] Яцко Радочинский
[39.] Иванец Лучка
[40.] Алексій Дубовик (див.10)
[41.] Иван Булашенко
[42.] Левко Галченко
[43.] Иван Самойленко
[44.] Матвій Самойленко
[45.] Педко Скубаченко
[46.] Мартин Маличенко
[47.] Иван Курупятник
[48.] Левко Рихлик (Лихрик)
[49.] Семен Тараненко
[50.] Гордій Гарган
[51.] Игнат Тараненко
[52.] Кирик Черничка

стор.190
[53.] Конон Оробец
[54.] Федор Сагайдачний
[55.] Леско Бакланенко
[56.] Максим Бурдюг
[57.] Лукян Синицкий
[58.] Юско Руденко
[59.] Остап Отрошко
[60.] Антон Онищенко
[61.] Семен Шах
[62.] Иван Ломоносенко
[63.] Дорош Оліиниченко
[64.] Харко Голубничий
[65.] Гордій Григоренко //
Арк.203.
[66.] Семен Сененко
[67.] Ярема Тищенко
[68.] Карп Булашенко
[69.] Стецко Скоренкий
[70.] Леско Гнилокищенко
[71.] Пилип Боровицкий
[72.] Иван Киктач (Кінтач)
[73.] Мирон Смішко
[74.] Левко Отрошко
[75.] Василь Коробка
[76.] Хандогий Старий

Того ж городка Омелника посполитие люде
[1.] Кирик Наливайко (див.11)
[2.] Грицко Бут
[3.] Сергей Овчаренко
[4.] Педко Мартиненко
[5.] Петро Ляшко
[6.] Микита Кармазин
[7.] Петро Кармазин
[8.] Грицко Билименко
[9.] Панаско Маленкий
[10.] Селеско Мелниченко
[11.] Роман Босик
[12.] Иван Голобородко
[13.] Тимко Захарченко
[14.] Прокоп Волошин
[15.] Тимко Федоренко
[16.] Юско Бражник
[17.] Стецко Жидко
[18.] Стецко Штепура
[19.] Грицко Безнос
[20.] Петро Неділка
[21.] Кондрат Попов свояк //
Арк.203зв.
[22.] Грицко Нерода
[23.] Иван Співаченко
[24.] Павло Мищенко
[25.] Динис Онищенко
[26.] Марко Грибінник
[27.] Гаврило Уманский
[28.] Грицко Просяник
[29.] Педко Мищенко
[30.] Динис Опарій
[31.] Роман Нарожний
[32.] Левко Босий
[33.] Иван Коротенко
[34.] Костя Яковенко
[35.] Иван Писмененко
[36.] Ярема Книш
[37.] Давид Коваленко
[38.] Василь Мусіенко
[39.] Михайло Захарченко
[40.] Омелко Кириченко
[41.] Иван Череватий

(стор.191)
[42.] Василь Коваленко
[43.] Миско Коваль
[44.] Пилип Коваль
[45.] Самойло Кушнер
[46.] Иван Мартиненко
[47.] Иван Кармазин
[48.] Яцко Всякий
[49.] Леско Смола
[50.] Василь Карабут
[51.] Максим Швец
[52.] Андрей Григоренко
[53.] Павло Ярошенко
[54.] Нестор Заяченко
[55.] Терешко Григоренко //
Арк.204.
[56.] Грицко Таран
[57.] Иван Ціпочко
[58.] Панко Марченко
[59.] Семен Гнідаш
[60.] Дацко Замковий
[61.] Яцко Великий
[62.] Стецко Левченко

За више писанних писма неуміющих у присяги бивших во
свідителство я иерей Стефан Тимофіевич презвитер храму
Рождества Пр[есвя]той Б[огороди]ци городка Омелника
подписался рукою

Городка Манжелійки сотні тоей же Омелницкой товариство
[1.] Петро Рибалченко
[2.] Грицко Рибалченко
[3.] Сидор Конотопщенко
[4.] Корній Левченко
[5.] Стецко Мусіенко
[6.] Стаско Лях
[7.] Гордій Якубенко
[8.] Динис Якубенко
[9.] Миско Пинчук
[10.] Грицко Таратута
[11.] Федор Пінчук
[12.] Роман Босяченко
[13.] Андрей Авраменко
[14.] Игнат Гавриленко
[15.] Омелко Марченко
[16.] Иван Зіненко
[17.] Артем Ганженко //
Арк.204зв.
[18.] Омелко Пушкар
[19.] Зінец Троцкий
[20.] Пархом Біличенко
[21.] Михайло Кушнеренко
[22.] Савка Кривонос
[23.] Тимош Задорожний
[24.] Юско Шеремет
[25.] Микита Калениченко
[26.] Петро Скибенко

(стор.192)
[27.] Евтух Угровечченко (Огровецький)
[28.] Василь Кущенко
[29.] Федор Луценко
[30.] Гаврило Титченко
[31.] Андрей Куліш
[32.] Иван Загорулко
[33.] Семен Ложник
[34.] Яцко Логвин
[35.] Лаврін Дмитренко
[36.] Гарасим Титченко

Посполитие
[1.] Андрій Гришай
[2.] Леско Бойко
[3.] Петро Шафар
[4.] Леско Штепенко
[5.] Мусій Помазаненко
[6.] Василь Ващенко
[7.] Грицко Бойченко
[8.] Сидор Мірочник
[9.] Семен Коваленко
[10.] Паско Гладченко
[11.] Микита Перетнихата (Перевернихата,Перепинихата) //
Арк.205.
[12.] Мойсей Слінченко
[13.] Игнат Григоренко
[14.] Семен Ткач
[15.] Петро Винник
[16.] Феско Тертичник
[17.] Антон Дуганич (Дугенич)
[18.] Павло Нагорний
[19.] Миско Сиченко
[20.] Тимко Мірочник
[21.] Василь Харченко
[22.] Иван Маслак
[23.] Иван Тонкоглас
[24.] Трофим Романенко
[25.] Демко Лупій
[26.] Ярема Мірочник
[27.] Андрей Сірий
[28.] Иван Коваленко
[29.] Гарасим Шибалист
[30.] Грицко Мірочник
[31.] Иван Батюта
[32.] Корней Сухолуцкий
[33.] Сидор Донец
[34.] Иван Колун
[35.] Матвій Метелица
[36.] Конон Матвіенко
[37.] Данило Мірочник
[38.] Стецко Кожушко
[39.] Омелко Слюсар
[40.] Федор Шутко
[41.] Федор Беличенко
[42.] Улас Лопатій
[43.] Харко Лимаренко //
Арк.205зв.
[44.] Иван Бойко
[45.] Феско Гаркавий
[46.] Федор Куптілий
[47.] Панко Цинбалистий
[48.] Иван Олійник
[49.] Харко Шутко
[50.] Марко Погребний
[51.] Семен Дирбаба
[52.] Матвій Сідий
[53.] Яцко Пилипенко
[54.] Семен Зайка (Заїка)
[55.] Харко Мірний
[56.] Евтух Иващенко
[57.] Прокоп Бабич
[58.] Павло Рудь
[59.] Павло Шийченко
[60.] Василь Перепелица
[61.] Иван Щербина
[62.] Грицко Дідиченко
[63.] Степан Кучер
[64.] Грицко Татарченко
[65.] Семен Губрій
[66.] Гараско Деревянка
[67.] Федор Калениченко
[68.] Яков Стовпец
[69.] Степан Одарич
[70.] Демян Діденко
[71.] Ярема Сукач
[72.] Грицко Колесник
[73.] Мойсей Шарченко
[74.] Омелко Дідиченко //

(стор.193)
Арк.206.
[75.] Миско Куриленко
[76.] Степан Гомза
[77.] Лукян Немилостивий
[78.] Сидор Литвиненко
[79.] Тимко Ложниченко
[80.] Ефим Корецкий
[81.] Улас Гурчиенко
[82.] Максим Шеремет
[83.] Семен Колодченко (Колобочка, Колодочка)
[84.] Микита Швец
[85.] Степан Швец
[86.] Василь Швец
[87.] Федор Кулешенко
[88.] Стецко Шевченко
[89.] Федор Ткач
[90.] Павло Ткач
[91.] Кирик Ткач
[92.] Семен Передеріенко
[93.] Иван Пустовойт
[94.] Федор Гурчиенко
[95.] Кирик Кушнер
[96.] Семен Кушнер
[97.] Данило Кушнер
[98.] Ониско Науменко
[99.] Лавро Коваль
[100.] Яков Коваль
[101.] Ярема Коваль

За вишеписанних писма неумиетних у присяги бивших во
свідителство я, Роман Матвіевич, презвитер храму Архистратига
Михаила городка Манжеліи подписался рукою //

(стор.194)

1
Леонтійович Кіндрат – сотник омельницький (1718, 1722-1723, 1725-
1726). Можливо, тотожний Кіндрату Фостенко, сотнику омель-
ницькому (1711) (ймовірно, він був сином Леська (Леонтія) Тарасови-
ча Хвостика, сотника яреськівського (1671-1675, VI.1682)). У 1738 р.,
як колишній сотник, згадується Кіндрат Тесля, мешканець м-ка
Манжелія.
2
Зубалій Федір – сотенний отаман (1718), наказний сотник (1729).
3
Ярошенко Федір – сотенний писар (1718-1723), сотенний писар
кременчуцький (1732).
4
Тимофійович Григорій – сотенний хорунжий (1718). Може, тотожний
Григорію Титченко, сотенному хорунжому (1722).
5
Ланко Федір – сотенний отаман (1725).
6
Нестеренко Василь – отаман козаків м-ка Манжелії (1723).
7
Авраменко Ярема – значковий товариш (1737-1738).
8
Напевно, Лавриченко (Лавриненко) Петро – сотенний отаман (1726-
1730), наказний сотник (1730).
9
Дмитренко Тиміш – сотенний отаман (1737).
10
Дубовик Олексій – батько Дубовика Яроша Олексійовича, сотенного
отамана (1739, 1741-1742, 1749-похідний отаман).
11
Наливайко Кирило – напевно, тотожний «Сулиму» Наливайко, війту
омельницькому (1723).

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

3

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

ГАННА ШВИДЬКО
КОМПУТ І РЕВІЗІЯ МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1723 р.


КОМПУТ ВСЕГО ПОЛКУ МИРГОРОДСКОГО СТАРШИНЬІ,

ЗНАЧКОВОГО ТОВАРИСТВА СТАРШИНИ СОТЕННОЙ АТАМАНІ И

РЯДОВЬІХ КОЗАКОВ ЗРЕВЕДОВАННЬІХ РОКУ 1723.Арк.85.

Сотня Омелницкая

Старшина сотенная
Настоящий сотник Кондратъ Леонтиевъ з діда и отца козакъ
Атамань Петро Лавриченко з діда і отца козакъ
Писар Федоръ Ярошенко з діда і отца козакъ
Хоружий Димитрий Морозенко з діда і отца козакъ
Товариство можнійшое з діда і отца козаки
Маржо Крамаренъко. У него синовъ три Зіновий , Мойсий і Яковъ. Еденъ
з нихъ службу отбуваеть
Николай Ляхъ. У него синь Андрій
Григорий Телятенко. У него брать Павло. На одном дворі живуть,
почережно службу отбувають
Омелянъ Дученко
Данило Zайченко
Іванъ Наливайко Ктитор. У него синъ Ярема, войсковую отбувает службу.
Кондрат Слюсар. У него синъ Федоръ
Івань Беликъ
Яковъ Радочинский. У него братов три Улас, Федор, Івань. На едном
дворі живуть, почережно службу отбувають //
Арк.85 зв.
Семенъ Барабань
Корній Дробаха
Левко Тимошенко. У него синов два Семен и Федод. Едень з них службу
отбувает
Яковъ Зайченко
Лаврінъ Гученко
Івань Юреченко. У него брать Стефанъ. На одном дворі живут,
почережно службу отбувают
Василь Харченко. У него синовъ два Федоръ и Демян. Едень з нихъ
службу отбувает
Лаврінъ Цебко. У него Левко зять. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Леонтий Крамаренко
Данило Байбузъ. У него синъ Петро
Василь Варакута. У него синъ Івань
Лукянъ Булашенко. У него синъ Кондрата
Василь Кусайко. У него синъ Івань
Василь Дука. У него синовъ три Карп, Мокий, Івань. Еден з них службу
отбувает
Макар Сорокута
Гапонъ Нестеренко
Левко Нерода
Грицко Рибалченко. У него синъ Васил
Савка Карабута. У него синъ Микола.
Петро Кармазинъ. У него синовъ три Микита, Корній, Івань. Едень з нихъ
службу отбувает //
Арк. 86.
Лаврінь Дроботко. У него синовъ два Онисимъ и Стефанъ. Еденъ з
нихъ службу отбуваетъ
Филипъ Кармазиненко. У него синъ Іосифъ
Івань Корсун. У него синъ Тимошъ
Івань Федоренко. У него синъ Радионъ
Ониско Харченко. У него брать Івань. На одномъ дворі живуть,
почережно службу отбувают
Іванъ Погрібний. У него брат Тимофій. На одномъ дворі живуть,
почережно службу охбувають
Трофимъ Авраменко. У него синовъ чтири Ілия, Ігаст (sic!- Г.Ш.),
Григорий, Васил. Еденъ з нихъ службу отбуваеть
Димитрий Яременко. У него синь Ярема
Гаврило Лавриченко. У него синь Івань
Кирикъ Авраменко. У него синь Петро
Нестеръ Хоменко. У него синовъ три Андрей, Онисим, Іван. Еден з нихъ
службу отбуваетъ
Можніе жь середніе что могутъ понести конную войсковую службу, з
діда і отца козаки
Олихвіръ Авраменко
Стефанъ Андрущенко
Кирикь Отрушко //
Арк.86 зв.
Івань Богомолъ
Аврамъ Отрошченко
Мойсій Нестеренко
Степанъ Куропятникъ. У него синъ Ярошъ
Ігнать Дуненеко. У него синь Сазонъ
Петро Котляръ. У него синь Григорий
Олекса Дубовикъ. У него синь Ярофей
Івань Галченко. У него синь Карпъ
Юрко Трушенко. У него синъ Кирило
Никита Федоренко. У него синъ Федор
Ілия Литвиненко. У него синъ Григорий
Лукянъ Синіченъко. У него брать Романъ. На одном дворі живуть,
почережно службу отбувають
Конон Оробецъ. У него синь Микита
Прокопъ Лучка. У него синовъ два Никифор и Гурий. Еден з них службу
отбуваеть
Юрий Масло. У него синь Гордій
Юрий Руденко. У него синь Никифорь
Радко Гулка. У него синовъ три Юско, Яков, Григорий. Еден з них
службу отбувает
Леско Бакланъ. У него брат Харко. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають //
Арк.87.
Максимъ Бурдюгъ. У него синовъ два Ониско и Федор. Еден з них
службу отбуваеть
Сазонь Голубничий. У него синъ Харитонъ
Андрій Думенко. У него синовъ три Мойсій, Івань и Лаврінъ. Еден з них
службу отбуваеть
Кондратъ Гнідашъ. У него синовъ два Андрій и Федор. Еден з них службу
отбуваеть
Іванъ Олада. У него синь Гапонъ
Оникий Ярошенко. У него брат Сидор. На одном дворе живут, почережно
службу отбувають
Яковъ Скубаченко. У него брат Никифор. На одном дворе живут,
почережно службу отбувають
Пішие что могуть пішую понести службу з діда и отца козаки
Мойсій Нестеренко
Юрий Лавриченко
Якимъ Павленко
Федоръ Скубанъ
Івань Курупятник
Мойсій Самойленко
Максимъ Куропятникъ //
Арк.87зв.
Івань Лучка
Миронъ Бакланъ
Мартинъ Гапенко
Івань Кинътачъ
Семенъ Щербіха
Івань Дригуненко
Каленікь Опирайленко
Костантий Малахвіенко
Каленик Кузменко
Пішие жъ и весма zубожалие з діда и отца козакы
Федоръ Тимошенко
Грицко Морозенко
Федоръ Середа
Трохим Сердюкъ
Никифоръ Мочайло
Леско Гнилокишенко
Харко Голубниченко
Левко Отрющенко
Івань Крамаренко
Савка Крамаренко
Микита Маслошенко
Івань Опанасенко //
Арк.88.
Вдовы которие могутъ сина или наймита посилать на службу
Евфимия Федориха. У ней синовъ три Лазор, Устим, Касиянъ. Еденъ з
них службу отбуваеть
Евдокия Сергийка. У ней синовъ три Івань, Семенъ, Евфимъ
Евфимия Гапониха. У ней синовъ два Данило и Федор
Фенка Іваниха Черничка. У ней синъ Федор
Товариство которых сыны и братя в походах Ладозкомъ и Терковскомъ
поумирали. А службу могутъ отбувати, з діда і отца козаки
Левка Лихрика синъ Никифоръ
Антона Онищенка синъ Савка
Павла Латинка синъ Василий

Городок Манжелій до сотні Омелъника прилеглий

Товариство можнійшое з діда і отца козаки
Атаманъ Васил Нестеренко з діда і отца козакъ
Ігнать Гавриленко. У него синъ Максимъ
Михайло Пацукъ. У него синъ Василь //
Арк.88 зв.
Федоръ Даценко. У него братов два Ігнать і Никифор. На едном дворі
живуть, почережно службу отбуваютъ
Ярошъ Передеріенко. У него брать Марко. На едном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Тимко Zагоруйко. У него синовъ два Матвій і Іванъ. Еденъ з нихъ службу
отбуваетъ
Степанъ Махъ. У него синовъ два Мартинъ и Михайло. Еденъ з нихъ
службу отбуваеть
Прокопъ Михненко. него синъ Івань
Грицко Старий.У него синъ Василий
Михайло Юрченко. У него синъ Василий
Мойсій Вуйченко Ктиторъ. Службу отбуваеть
Остапъ Гриценко. У него синъ Іванъ
Степанъ Мойсіенко ктиторъ. У него синъ Іванъ. Службу отбуваютъ
Іванъ Хойликъ. У него синъ Федоръ и зят Василий. На одном дворі
живуть, почережно службу отбуваютъ
Іванъ Гавриленко. У него братъ Гаврило. На одном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Максимъ Корніенко. У него братъ Василий. На одном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Савка Лисенко. У него брать Лукянъ. На одном дворі живуть, почережно
службу отбуваютї //
Арк.89.
Юхим Корецкий. У него брать Василий. На одном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Ігнать Литвиненко. У него брать Федор. На одном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Лукянъ Немилостивий. У него синъ Іванъ
Левко Ткаченко. У него брать Микита. На одном дворі живуть,
почережно службу отбуваютъ
Савка Кривоносъ. У него брат Матвій. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Марко Шарченко. У него синъ Іванъ
Федор Луценко. У него брать Василь. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Карпъ Калючний. У него брать Василий. На одном дворі живуть,
почережно службу отбувають
Павло Шутченко. У него брать Ілія. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Андрій Куліш. У него синъ Максимъ
Динисъ Тарасенко. У него брать Павло. На одном дворі живуть,
почережно службу отбувають
Іванъ Сирота. У него зят Василий. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають //
Арк. 89 зв.
Григорий Нестеренко. У него синъ Іванъ
Яцко Логвинъ. У него синъ Василий
Гаврило Троцкий. У него синъ Юрий
Климентий Татченко. У него синъ Василий
Прокопъ Бовтко. У него синовъ два Михайло і Микола. Еден з нихъ
службу отбуваеть
Гарасимъ Морозъ. У него синъ Деміанъ
Савка Тимошенко. У него синъ Сергий
Никита Харченко. У него синъ Кондратъ
Кирило Самойленко. У него синъ Василий
Гарасимъ Билименко. У него синъ Павло
Ігнать Тарасенко. У него зят Андрей. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Гришко Щербуха. У него синъ Семенъ
Каленикъ Бутенко. У него синъ Савка
Никита Коваленко. У него синъ Андрей
Павло Скиба. У него синъ Семенъ
Ониско Ночовний. У него синъ Іванъ
Василь Лупенко. У него синъ Федоръ //
Арк.90.
Микола Грищенко. У него синъ Максимъ
Сидор Ященко. У него брать Федор. На одном дворі живуть, почережно
службу отбувають
Якимъ Зінченко. У него синовъ три Максимъ, Василъ, Андрій. Еденъ з
нихъ службу отбуваеть
Зіновий Троцкий. У него синъ Андрей
Федор Лапко. У него синъ Іванъ
Можніе ж середніе что могутъ понести конную войсковую службу, з
діда і отца козаки
Васил Рибалченко.
Петро Рибалченко . У него синъ Івань
Юрий Рибалченко
Лаврінь Ганджа
Савка Шулженко. У него синъ Аниско
Кирило Грядка
Остапъ Малий
Карпъ Рибалченко
Івань Загоруйко
Васил Кармазинъ. У него синъ Івань
Петро Шалений //
Арк.90 зв.
Стефанъ Титченко
Марко Снігъ
Ярема Світличенко. У него зят Леско. На едном дворе живуть, почережно
службу отбувають.
Іванъ Мартиненко
Омелко Андрущенко
Ярема Неродченко
Тарасъ Артеменко
Гаврило Пшенічний. У него синь Лукянъ
Іванъ Зубалій
Трохимъ Жаданенко
Івань Уланіна
Михайло Кушнеренко
Стефань Костяний. У него брать Феодоръ. На одномъ дворе живуть,
почережно службу отбувають
Пішіе что могут пішую понести службу, з діда і отца козаки
Лукянь Сидиченъко
Федор Тимошенко
Івань Опанасенко //
Арк.91.
Миронъ Бакланъ
Харко Голубниченко
Левко Отрущенко
Сидор Конотопский
Леско Дідіченко
Терешко Кармазинъ
Івань Сергіенко
Димитрий Терещенко
Филипъ Кармазиненко
Аврамъ Отрущенко
Романъ Босягъ
Антонъ Штепенко
Степанъ Гаркуша
Грицко Билименко
Іванъ Пилипенко
Логвинъ Дубовикъ
Юско Лучка
Тимофій Димитриевъ
Матвій Самойленко
Стефанъ Тараненко //
Арк.91 зв.
Федоръ Сагайдачный
Гордій Крамаренъко
Іванъ Ломоносъ
Марко Емъченко
Ігнать Супруненко
Семенъ Оробець
Василь Сущенко
Лаврінъ Жидинъ
Артемъ Ганджа
Петро Рудченко
Василь Кущенко
Ігнать Жмурко
Ониско Шадченко
Грицко Дідиченко
Корній Кармазиненко
Марко Грищенко
Пішіе ж весма зубожалие, з діда і отца козаки
Грицко Тимченко. У него синь Іванъ
Павло Поповиченко //
Арк.92.
Микита Ісаенко
Микита Гойсенко
Якимъ Артеменко
Федор Пинчукъ
Матвій Біланъ
Семенъ Білоштань
Матвій Оберемокъ
Яковъ Трушъ
Іванъ Писмененко
Омелко Дідиченко
Харко Первакъ
Вдовы которых мужя в походахъ Ладозкомъ и Теръковскомъ поумирали,
весма зубожалие и за убожеством своим не могут службу понести
Магдалина Лукяниха
Евфимия Ковалиха
Улияна Якимиха
Марина Гордійка
Евдокія Омеляніха //
Арк.92 зв.
Тетяна Климиха
Евдокия Михайлиха
Анна Дейнеиха
Анна Уласиха
Настасія Олійничка
Мария Петриха Скибиха
Сергия Незвана синъ Василь в Терковском поході за болезнію оставленъ
в Астрахани
Ітого в сотні Омелницкой сотенной старшины 4
Козаковъ можнейших конных 94
Можных же коных 54
Піших могучих 55
Піших весма зубожалих 25
Вдовъ могучих Козаков ставить 4
Вдовъ не могучихъ Козаков ставит 11
Которихъ сини и братя в Терковском поході поумирали,
а службу отбувати могут 3
( Арк. 93-94 не заповнены текстом - Г.Ш.)

Арк.167.
ЗРЕВІДОВАНЫ
люди по с п о л и т и е
всего полку М и р г о р о д с кого
року 17 2 3

Арк. 241. Сотня Омелницкая     Кондратъ Райша

люде посполитіе можнійшіе     Івань Голобородко

Войт Сулим Наливайко     Иванъ Литвинъ

Савка Канайка     Данило Бондаръ

Іванъ Тарань     Павло Прошинин зят

Марко Догтяр     Дмитро Ґаргань

Сергей Овчаренко     Михайло зят Штехванчин

Ісай Кобзар     Петро Богатый

Олексій Полтавецї     Феско Дроботков

Ярема Линникъ     Стецко Штепуринъ зят

Никита Шафаренко     Кирикь Федоренко

Івань Буть     Кондрать Свояченко

Юско Штепуринъ зят     Грицко Безнос

Омелко Шушко     Ярема Емець

Панаско Тоценский     Степан Гаркавий

Яковъ Постовойть     Кулинка вдова

Грицко Пиктурина     Павло Мишченко

Грицко Кладко     Яким Чернець

Прокопъ Шашенко     Марко Гребенникь

Селециха удова     Андрій Усъ

Петро Миленко     Ігнать Краснокуций

Василь Овчар     Федор Голубничий

Романъ Кожушко     Ярема Товстопят

Олекса Штехваненко     Яким Писменненко

Стрийжиха удова     Михайло Шашенко

Динис Погребной зят     Зінець Бобошковъ зят

Тимко Захарченко     Роман Нарожненко

Петро Пятигорець     Трофимъ Нарожненко

Степан Жизпа     Грицко Шилар //

Миско Курупатниченко    

    Арк.241 зв. Панас Ященко

Охрімь Тертичникь     Ігнат Бондаръ

Федор Татарченко     Марко Ґноян

Васил Литовченко     Матвій Гончар Печений

Трофим Шимков зят     Радко Гайдамака

Никита Москаленко     Костя Галушин

Сидор Коваль     Ігнать Ґова

Леско Гордійчинъ     Ілляшъ Нероденко

Димид Заміский     брат Моргуновь

Васил Катренко     Трофим Ярошинъ родич

Остапъ Отрошко     Стецко Штепура

Стецко Лісненко     Котиха удова

Петро Бердо (?)     Грицко Раковский

Ігнать Усачона     Динис Емцовъ шуринъ

Якимъ Богомолъ     Івань Бондарь

Грицко Боженко     Неродиха удова

Петро Богомоленко     Семен Овчар

Юско Скочко     Микола Чернецкий

    Жимарка удова

Середние     Динис Опарей

Горпина удова     Іванъ Опарей

Іванъ Коникъ     Іванъ Шпотя

Петро Лашковъ зят     Дмитро Кирданенко

Максимъ Наливайко     Леско Мишченко

Лаврінь Куриленко     Гараско Шолодко

Nикола Шашанко     Леско Бардаченко

Чурсинка (?) вдова     Остапъ Бардаковъ зят

Івань Ґузь     Леско Бондарь

Мартинъ Мовченко     Грицко Коритин зят

Семен Хедямеха     Івань Короненко //

Яковъ Мелниченко    

Устя Тимотовка    

Арк.242. Лукян Гребенников зят     Грицко Дросяникъ

Іван Дорошенко     Івань Ситникъ

Парас(ка) Дорошенкова удова     Івань Череватий

Івань Ханъ     Іван зят Петровъ

Максимъ Мусійчин зят     Феско Дученко

Ґузиха вдова     Малохвійка вдова

Тимош Мірочникь     Настя Дробашона сестра

Івань Губа     Ганна Плахотниця

Панас Мановица     Савка Сенко

Хома Филовъ зят     Васил Топіха

Давидиха удова     Андрій Овчаръ

Педора Котиха удова     Наумъ Приятель Бутенковъ

Петро Богатый     Юско Просяникъ

Никита Доля     Івань Басаровъ

Федор Король     Юско Павлишин

Василь Гребенникъ     Мишко Старий

Демко Коломийченко     Ілия Лісненко

Грицко Будникъ     Костя Лютий

Бобощенко менший     Никита Винникъ

Панко Михновъ зят     Леско Пшеничний

Грицко Дулобишин зят     Савка Емцовъ шуринъ

Савка Куропятникъ     Степан Скрипникъ

Грицко Сірий    

Пилипъ Усивоконий     Убогіе весма знищадие

Іван Сенча     Василь Бондар у Трушовой хаті

Меронъ Смішко     сусідь

Андрей Смющенко     У Булаховой хаті сусіда живетї

Гаврило Бутовъ снъ     У Стецковой Курупятниковой

Семен Позубановъ зят     хаті Лаврінъ сусіда //

Данило Бардаченко    

Арк.242 зв. У Байбуговом подварку     Пархомъ Кравець

Явдошка вдова     Стецко Дяченко

У Середином подварку Ісай сусіда     Сазонъ Зіненко

живет     Микита Перепинихата

У Вандрущенковом подварку Микита     Яцко Швець

сусіда живет     Гаврило Шулжинъ зят

У Василя Волокути подварку Ісай сусіда     Яско Шереметь

живет     Луцко Мотузай

У подварку Опрайловомъ Куликъ сусіда     Подалка Старий

живеть     Гаврило Житний

У Каленика Опарайла подварку     Миско Левченко

Плахотниця живеть     Ілинская удова

Яковъ Самуйленко    

Городокь Манжелійка,     Кондрать Ревуцкий

прилогий до сотні Омелницкой     Гараско Деревянка

Динис Снігь     Феско Капунос

Луцювъ зят     Тимушъ Шутченко

Стецко Гомза     Анътунъ Дуґенич

Ничипор Литвинъ     Феско Кулішъ

Федор Бачукал     Ониско Шапочникъ

Кирикь Задорожний     Кондрат Олійникъ

Івань Біличенко     Микита Швець

Федор Різникь     Семенъ Заїка

Омелко Марченко     Павло Ґуз

Іван швець Сідинь     Андрушко Шкурка

Тимошь Задорожний     Грицко Ващенков зят

Омелко Швець     Семен Ващенко

Демко Тишченко     Олексій Олійникь

Семен Колобочка     Луцко Стешенко

Семен Хотяч     Павло Шийчинъ зят

Гордій Пивовар     Кирикъ Цибалка

Динис Лохъ     Івась Юсченко //

Арк.243. Семен Матвіенко     Грицко Рудий

Яцко Пилипенко     Юско Масик

Павло Жидокъ     Кравець Гнучий

Іванъ Олійникь     Семен Кучер

Назар Бойко     Омелко Кушніръ

Евтухъ Огровецкий     Хведор Шендрикъ

Прокопецъ Кривий     Тарас Бабач

Семен Ткаленко     Павло Велий

Микита Калиниченко     Прокопъ Плужникъ

Кравічинъ зять     Сідак Старий

Хома Гугнявий     Кондратко

Івань Щербакъ     Василь Чорноусъ

Давид зять Шереметов     Василь Литвинъ

Василь Литвинь     Панас Ткач

Ілко Швець     Яким Дубенний

Федор Ткач     Грицко зят Кравченковъ

Миско зят Одаригувъ     Семен Дирбаба

Сизонъ Грицко Вороний (!)     Стецко Кучер

Васил Швець     Грицко Бандур

Омелко Швець     Стецко Кожушко

Яцко Зелений     Юско Тертичникъ

Грицко Герасименко     Демко Швець

Максимъ Шереметенко     Семен Кушніръ

Ігнать Григоренко     Демко Костенко

Микита Бонбаренко     Ілько Пусікъ

Матвій Лебідь     Яковъ Ткач

Стецко Ойровецкий     Хведор Беликъ

Миско Біланенко     Олексій Кушнірь

Савка Бородай     Васил Кривошия

Олексій Білоус     Кононъ Матвіенко

Петро Короставий     Миско Скрипниченко

Хведур Ткач     Грицко Петренко //

Арк. 243 зв. Семен Старий     Мусій Помазань

Іван Ткач     Ярема Войтковь

Демянъ Тулупий     Василь Пістунъ

Грицко Добня     Демянь зят Кабакувь

Петро Кравець     Кирикъ Жир

Ничипоръ Левченковъ     Івань Дяченко

Остапъ Гавриленко    

Корній Сухомучний     Се оке люде весма убогіе

Максим Тараненко     Ґузиха удова

Василь Помазанъ     Семен Бражникъ

Грицко Чередникъ     Клим Царичинъ зят

Яковъ Догтаръ     Іванъ Батюта

Іванъ Тиртичникъ     Максимъ Беликъ

Олексій Кушнірь     Івань зят Довбинъ

Осаулка Старая     Мартинъ Шпакъ

Лукянъ Григоренко     Іванъ Кукленко

Самуйло Шаповал     Сидоръ Донецъ

Луцко Дарич     Матвій Метелиця

Засиль Ткач     Андрій зять Мерочниковь

Ігнат Щербина     Маруха удова

Іван Черненкий     Гарасимиха удова

Данило Пинчуковъ     Рудь Мірочникъ

Омелко Слюсар     Юско Ткачъ

Фєдор Шутко     Марко Чередникь

Хведор Степовий     Ілко Бугай

Павло Нагорний     Яковиха удова

Бакай Швець     Тимко Мазурь

Харко Хоменко     Іван Рабошапка

Кондрат Коркодав     Хведор Олійниченко

Максимъ Старой     Карпъ Магреня //

Яковъ Нога    

Степан Степовий    
Арк.244. Ітого в сотні Омелницкой з городом Манджелійкою посполитого
люду:
можнійшых 204
средных 95
пішых zубожалых 44
подсусідковъ которіи в чужих хатах
живут а своих не иміют весма знищалих 9
(Арк. 245-246 не заповнені. - Г.Ш.)

ОСОБЛИВИМ ВИДЕНІЕМ ЗРЕВИДОВАНЫ

домы старшинскіе
поповскіе
школы
шпиталі
дворці владілческые
хуторі
фолварки
шинки
Року 1723//Арк.309. Сотня Омелницкая
Двори сотенные старшинскіе в которых самы мешкают
Двор атамана Городового в городі
Двор хоружого сотенного в городі
Дворъ писара сотенного в городі
В городку Манджеліевці до тоей же сотні
Дворъ сотника Омелницкого где сам мешкает
Дворъ Атамана в том же городку зостаючого
Попы своимы дворами мешкаючіе
Отцъ Стефанъ Пищимуха Презвитер Свто Пречисний Омелницкой
Школа в ней дякъ Федор Компонсіченко (?)
Паламарь Андрій Степановичъ
Шпиталь в немъ староста Остапъ Кривий
В том же городку Манджеліевці
Отцъ Романъ Лисенко Презвитер Свто Михайловский
Школа в ней дякъ Грицко Іваненко
Паламарь Мартинъ Ющенко
Шпиталь в немъ староста Андрій Прокопенко //
Арк.309 зв. Ітого дворовъ старшины сотенной в городі Омелнику
в которих самы мешкают 3
поповский дом 1
школъ 1
Паламарь бездомовний 1
шпиталь 1
Тоей же сотні в городку Манджелійці
дворов в которых сами мешкают 2
поповский домъ 1
школа 1
паламарь бездомовный 1
шпиталь 1 //

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

4 ( 23-11-2014 23:26:34 змінене parus )

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

Присяга Миргородського полку 1732

Сотня Омелницкая

Сотник наказний Яким Халимоненко
Атаман Тимуш Дмитренко
Хоружий Ониско Каланиченко

Козаки
Семен Веловский
Микита Харченко
Устин Засченко
Мартин Чапенко
Микола Лях
Панас Дука
Кирик Гнилокашенко
Грицко Магиренко
Федор Гаража
Степан Ющенко
Иван Юречко
Омелко Дученко
Лукян Исаенко
Панко Белоштан
Яцко Щербушенко
Ярема Нерода
Яков Отрешко
Радко Иваненко
Петро Блибуз
Тимуш Корсун
Михайло Авраменко
Семен Тимошенко
Сезюн Домненко
Игнат Супруненко
Сезион Голубничий
Петро Аврааменко
Петро Корсуненко
Касян Зайченко
Гаврило Зимченко
Трофим Логвиненко
Ярема Наливайченко
Данило Морозенко
Матвей Скибенко
Микола Бовченко
Сергий Гриченко
Мартин Чапа
Радко Гунка
Андрей Гнидашченко
Иван Рицаценко
Гарасим Былименко
Иван Галавера
Иван Богомол
Пилип Зайченко
Улас Радочинский
Роман Рижмук
Игнат Безкаленко
Пилип Варакута
Петро Самохвал
Максим Гриценко
Ярош Курупниченко
Каленик Кузменко
Семен Скиба
Антон Онищенко
Леско Гнилокащенко
Иван Кивиленко
Хведор Исаенко
Степан Ворокута
Кондрат Лещенко
Савка Боровиченко
Гапон Костеренко
Иван Кусанко
Кирило Коваль
Остап Отрошко
Федор Литвиненко
Андрей Хремеренко
Кондрат Булашенко
Павло Онищенко
Грицко Тилюта
Кирило Кладко
Яков Скубай
Левко Крамаренченко
Назар Бутенченко
Юско Сущенко
Карп Рогдалченко
Левко Василченко
Клим Тулиб
Фведор Скубак
Григорий Мороз
Тимофей Стефанов

Атаман Петро Шалема
Грицко Тиченко
Матвей Скибенко
Антон Голобородко
Петро Терещенко
Игнат Жмурко
Лукян Снег
Васил Клименко
Грицко Кривоносенко
Иван Миненко
Васил Кушнеренко
Яков Голобородко
Мартин Загоруйко
Иван Загоруйко
Грицко Репях
Омелко Мовченко
Васил Кушка
Микита Кравченко
Семен Скибенко
Семен Яценко
Гаврило Скибенко
Васил Ночовка
Андрей Куптелий
Игнат Григоренко
Логвин Луценко
Тишко Гандза
Роман Босяк
Иван Штехвин
Панас Мисенко
Ониско Кочубей
Савка Шулга
Федор Хамула
Хведор Якубенко
Павло Калениченко
Васил Корнеенко
Яцко Логвин
Павло Миколенко
Микита Павленко
Павло Котляр
Васил Незван
Андрей Геленко
Сергей Луценко
Демко Береговый
Грицко Губреенко
Марко Передерей
Иван Кармазин
Иван Онищенко
Игнат Даценко
Ониско Калениченко
Лукян Немилостивый
Иван Михненко
Васил Босин
Иван Белий
Семен Торятуча
Андрей Таран
Васил Загорелий
Карп Калюжний
Миско Щербак
Петро Радченко
Зенец Троцкий
Лаврен Жид
Денис Тарасенко
Иван Якубенко
Грицко Ващенко
Гордей Сирота
Иван Гавриленко
Юско Рицаренко
Игнат Члеп
Савка Ткаченко
Васил Гладченко
Иван Дедиченко
Иван Гарган
Игнат Тараненко
Радко Хандоженко
Троцко Божко
Яким Павленко
Мойсей Нестеренко
Яким Синицкий
Федор Морозенко
Яков Артеменко
Оникей Ярошенко
Корней Дробаха
Левко Семененко
Микита Кармазиненко
Иван Булах
Кирило Хведоренко
Яков Крамаренко
Панко Тимошенко
Дацко Данченко
Кондрат Курупятненко
Иван Кривченко
Васил Кинашенко
Лаврен Гунка
Ониско Дробутко
Иван Писменный
Иван Гандженко
Иван Хведоренко
Марко Павленко
Роман Зима
Иван Демиденко
Семен Оробец
Ничипор Лавкоченко
Васил Шкурка
Кондрат Гнедаш
Иван Дучей
Кирик Краснокуценко
Микита Маслюшенко
Хведор Зубалей
Иван Ломинов
Степан Малиш
Степан Дроботко
Конон Оробец
Харко Малафейко
Левко Чалченко
Иван Самуйленко
Хведор Дука
Савка Варкута
Иван Кийтас
Иван Мартиненко
Иван Пилитенко
Мартин Мочаменко
Максим Середенко
Хведор Харченко
Васил Палеенко
Иван Лучка
Хведор Кондратенко

Мещане
Войт Яким Василенко
Григорий Безбедченко
Стефан Гаркавый
Иван Рипниченко
Ерема Емец
Дмитро Кудиненко
Марко Дегтяр
Марко Бондар
Семен Козак
Гордей Голобородко
Федор Снежко
Дмитро Листопад
Дмитро Василиев

Люди цеховие
Цехмистр Корней Гриценко
Максим Ключник
Микита Бондаренко
Василь Василенко
Василь Кушнеренко
Юско Трушенко
Дацко Кармазенко
Семен Кострубенко
Грицко Рой
Иван Сосновий
Гарасим Кушнер
Стецко Глухий
Иван Кучер
Василь Кушнер
Гарасим Дещенко
Василь Шапочник
Оксентий Бугаенко
Иван Харченко
Самуйло Кушнер
Тарас Борщенко

Цехмистр кравецкий
Стефан Дяченко
Матвей Кулеш
Пархом Кравець
Савка Кушнеренко
Иван Корецкий

Цехмистр шевский
Стецко Голощоченко
Кирик Ковтуненко
Яцко Повтавченко
Семен Морозенко
Федор Василенко
Динис Блазнюк
Яцко Ярошенко
Павло Кириленко
Хома Беличенко
Прокоп Романенко
Иван Романенко
Олекса Дубовик
Микола Григоренко
Евтихий Григоренко
Грицко Падлюка
Кондрат Науменко
Федор Терещенко
Семен Колодочка
Яцко Шевченко
Федор Кулеш
Василь Темний
Дмитро Василиев

Цехмистр ткацкий
Федор Иванов
Семен Гнедаш
Иван Горб
Яцко Несторенко
Антун Омелченко
Грицко Харченко
Василь Ющенко
Роман Петренко
Иван Буняк
Андрей Марченко
Яцко Яковенко
Омелко Тимошенко
Никифор Андреенко
Лаврен Михайленко
Петро Яремин
Наум Кокодзей
Корней Иванов
Самуйло Михайлов
Федор Чорний
Павло Жидок
Игнат Тимченко
Андрей Шкурченко
Тимофей Иванов

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

5

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

Сотне Омелницкой.

Действителний сотник Кондрат Леонтиевич,
Федор Ланко атаман,
Григорий Иосифов писарь,
Мартин Тимофеев хоружий,
Алексей Полтавец войт.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Thanks: ktaras1

Share

6

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

1726 р

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 26.2 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

7

Re: ОМЕЛЬНИЦКАЯ сотня

Тут в выписках по 1649 упоминаются люди из Омельницкой сотни. 
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D … 0%BB%D0%BA

Список мест Омельницкой сотни, Миргородского полка. 
https://ukrfamily.com.ua/index.php/tsgi … dskij-polk

Share