1 (22-03-2014 14:50:23 отредактировано Metallist)

Тема: ГУК. Каневський полк (2006)

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Канівський полк.
– Київ: видавничий дім „Стилос”, 2006. – 210 С.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
(после фамилий - номера страниц)
==============================

Авраменко Устим 92
Аксаки 9
Алфьоров О. 175
Андрієвський Іван 101
Андрієнко Фесько 7, 161
Андрійовичі 7, 48
Антонович В.Б. 177
Апостоли 22, 23, 43, 162
Астреб М.Г. 183
Афендики 38, 75, 127

Баглаї 143
Базилевичі 60, 142
Байдак 33
Бакуринські 33, 134
Балакир Богуш 137
Баландюк Роман 87
Балвер 72
Балвир Василь 70
Балицькі 9, 88
Барабашенко Максим 138
Барабаші 23, 89, 138
Барани 33, 108
Барановські 9, 78, 83
Барвинский В. 174
Бачинські 9, 120, 121
Безпалий Іван 12
Бережницькі 9
Березницькі 128
Берло Іван 123
Бех 12
Биринди 139
Бичацький Павло 115
Білогруд Григорій 65
Білоус Н. 31, 176, 177
Білоусенки 158, 160
Білоусович Іван 128
Бобир Ганна Іванівна 132
Бобренко Самуйло 157
Бовшек Григорій 90
Богатченко Васько 83
Богач Тиміш 83
Богданенки 9-12, 88, 90, 91, 100, 105, 106, 109, 112-114,139
Богданова Устина 28
Богун Іван 55
Богуш Петро 55
Богушевич-Глібовський Філон 42
Богушенки 55, 115
Божко Іван 168
Болгариненко Федір 88
Болдир Іван 18, 54
Борисенки 8, 76, 78
Боровик Роман 86
Боровиченки 86
Бороздни 37, 164, 166
Борути 9
Борщевські 58
Боярини 8, 7, 8, 10, 61, 62, 128
Браницькі 9, 138
Бреусенко Савка 160
Брик М. 175,182
Брюховецький 13-16, 21, 24, 43, 56, 122
Бударенко Федір 6
Буковські 89
Булавки 18,51,115,164
Булгариненко Фесько 70
Бурі 56
Бурмаки 121
Бурцевський Тиміш 70
Буряковські 89
Бутенки 8, 9, 12, 21, 55, 76, 97, 112, 113, 120, 158
Бути 9, 55, 76, 88, 98,112, 115, 120, 128, 158, 160
Бутич I. 19
Бутки 9, 32, 55, 98, 103, 112, 113
Бутовичі 26, 33, 34, 97, 133
Бутрим Петро 21
Бутченко Юсько 169
Бучинські 9
Бушинські 55, 56

Вакулик Василь 117
Валькевич Петро Васильович 36
Валянський 26
Васильовичі 45, 85, 124
Вегери 18, 54, 56
Вейсбах, генерал 117
Векгера Ілляш 18, 56, 128
Векгеренко Антон 18, 56, 128
Векгери 18, 56
Велбінський Тарас 95
Велички 79, 137, 168
Венюков Василь Іванович 36
Вербицький Іван 32
Вергуненко Гаврило 76
Вергуни 128, 156
Верешчаченко Семен 115
Верещаки 8, 21, 25
Верещаченки 8, 138
Виговський 12, 47, 51, 159, 173
Вигури 160
Виноградський Ю. 62
Висоцька Т.А. 178
Витачовський Стас 169
Вишневенькі 29, 161, 169, 183
Вігури 9
Вітовт 30
Вовченко Василь 120
Водницький Іван 76
Войтенко Андрій 83
Войтиченко Мелешко 156
Войтковичі 128, 156
Войтович Л.В. 172, 180
Войцеховичі 134, 194
Волинець 6, 8-12, 22, 63, 64, 67,69,71,76-78,80,81, 112,113
Волинський Григорій 68
Волинцов 5, 6
Волконський, князь 18, 30
Володарський Грицько 157
Володковичі 9, 70, 115
Волошин Василь 65
Вольський Павло 42
Вороненко Андрій 65
Ворони 67
Воронич Петронелла 26, 175
Воронковські 9, 168
Вороновичі 9
Воронченки 67
Востоков А. 184
Вуяхевич 45

Гагаша 155
Гайдученки 93
Галаган Семен Іванович 23
Гамалії 66
Гамалія Григорій 32
Гапоненко Петро 73
Германи 113,114
Гетманович Дацько 166
Гиренко 169
Гирі 138,169
Гирмани 90, 113
Гладкі 78, 121-125, 158, 168,169
Гладченки 18, 34, 55, 78, 119,121-123, 157
Глуд Матвій 70
Гнатович Остап 14, 51
Гнилозубівна-Пашковська Мотря Хомівна 162
Гнідиченко Максим 83
Говоришин Карпо 169
Гоголі 16, 27, 65, 79, 160
Гоголь-Яновський Опанас Дем'янович 39
Годлевський 93
Голик Ярема 167
Голобенки 27, 55, 70
Головін Іван Михайлович 67
Голубенки 27, 55
Голуби 5, 9,25, 26, 28, 29, 55, 175
Голубович Дмитро 29
Голуховський Семен 67
Горкушенки 120
Горлаченки 83, 157
Горленки 28, 38, 163
Горновський Антон 133
Грабаренко Іван 158
Грабовченко Тимко 138
Грембецькі 33, 94, 97
Грімстед Кеннеді П. 185
Грибенко Грицько 110, 128
Гриби 110
Грибовські 110
Григоровичі 28, 99, 164
Гриськович Олексій 169
Грицина Ярош 65
Грицько Бугаєнко 167
Грудина Гаврило 6
Грушевський М.С. 171, 172, 179,181
Грушецький Тиміш 6, 9, 115
Грушинська Горпина Кирилівна 131
Грушович Харлам 6, 115
Губаренки 55, 114
Губи 114
Губські 160
Гугин Ф. 11,17,59, 159
Гулак 9, 21, 45
Гулевичі 31,41
Гуневичі 9
Гунька Андрій 6,115
Гуняка Федір 115, 116
Гуржії 139
Гурські 17, 18, 21, 29, 30, 45
Гусяченко Іван 18, 119

Давидовичі 52, 121
Даль В. 172, 180
Данило, полковник 5, 13, 21, 70
Дарагани 40, 142, 158
Даровський Петро Іванович 133
Дасченки 83, 88
Даценки 162, 166, 167
Дашченко Максим 83
Дворецькі 9, 160
Дедеркало Федір 29
Демиденки 15, 17, 18, 21, 25, 103, 156
Дерев'янченки 86
Деркаченко Ясько 55
Деркачі 48, 55, 74,140
Детченко 89
Джулаї 55, 62, 65,95, 160
Діденки 76, 138
Дмитренко Іван 13, 15
Дмитро Сенюта 165
Добрицькі 9, 115
Добровольский П.М. 189
Довгалецький 33
Довголенко Андрушко 55
Долецькі 9, 168
Домбровський Андрій 26
Дорошенки 16, 17, 19, 21, 24, 32-35,62-67,71,76,78, 83, 119,121, 128, 130, 131,
138,149, 173, 174, 180, 181, 183,184
Дорошенко Д. 67, 173, 174, 181, 183, 184
Доценко Григорій 87
Драби 73, 75
Драбович-Ожиховський Іван 42
Дрижаки 73, 75
Дробищенко Данило 6
Дубаненко 6
Дубицькі 9, 128
Дубко Петро 81
Дубницькі 9,55
Дубовики 11,61,88
Дударенки 6, 8, 83, 84
Дукаренко Федір 6
Думенки 8, 71
Думечі 71
Думитрашко-Райча Петро Дмитрович 45, 60
Думичі Григорій, Марко 8, 71
Дунаєнко Васько 88
Дунін-Борковський Андрій Васильович 37
Душинський Адам 42
Дяченко Данило 81

Євлашенко Семен 168
Євхим 11,48
Єзучевська Степанида Павлівна 58
Єлизавета Петрівна, імператриця 23, 60
Єрлич Й. 190
Єропкіна Гафія Борисівна 65

Жежеліовський Іван 74
Желізко Ілляш 76
Жердев 10, 59
Жеребиленки 55, 76, 158
Жеребило Кіндрат 16
Жидки 86
Жидчишини 86
Житненки 59
Жолобецький Мартин 55
Жоравка Тимофій Лук'янович 36
Жорниця 61
Жугло 88
Жуки 128, 169
Жураковська Марія 68
Жураковський Яків 163
Жученко Клим 169

Забіли 28, 95
Заблоцькі 9, 21, 25, 55
Завойки 77, 106
Загоровський Іван 132
Загрязький Олександр Артемович 68
Зайка Матвій 100
Закрачевський Стас 160
Закревський Григорій Осипович 39
Залубовенко Костюк 138
Залюбовенко Іван 138
Замаські 79
Зарудні 63
Засенки 142,144
Затиркевич Юрій 33
Зволенський Войтко 83
Зволінські 9
Зеленецька Настасія Єлисеївна 45
Зеленські 65
Земченко Устим 15,47
Значко-Яворський Аполлон Павлович 125
Золотаренки 27, 53, 55, 67, 160
Зубаченко Степан 32
Зубець Опанас 117
Зубченки 125
Зядлії 127

Іваненко Г. 49
Іванчиви 79
Івановичі 65,72
Іващенки 150
Ігнатовичі 27, 61
Ігуменський Василь 45
Ізмайлов 107
Ілляшенки 81, 126
Ільковський 168
Іскри 78, 166

Калачний 63
Калениченко Єфросинія Ничипорівна 130
Калиновський Захар Калістратович 29
Кандиби 34, 75, 99
Каневська Ганна Іванівна 75
Каневцова Марфа Яківна 39
Канівці 65
Капуста Михайло 13,32
Карлицькі 141, 143
Карпов Г. 181
Касаненко Олефір 47
Квітка Ганна Романівна 132
Кгурсченко Іван 55
Кгурчжчаї 139
Кеннеді-Грімстед П. див. Грімстед-Кеннеді
Керебердеї 88
Киритянський 16
Кирпи 149
Кирста Петро 88
Киселівська Катерина Андріївна 74
Кислянські 9
Кіндратовичі 12
Кірдей-Лемеш Яків 42
Климов 6, 9, 18, 56, 59
Климченко Василь Захарович 69
Клишенки 128, 138
Клочко Тиміш Лаврінович 158
Кобзистенки 83
Кобзистий Грицько 83
Кобижчієнко Кіндрат 31
Кобиз Іван 31
Кобизевичі 12, 30, 31
Кобизевич-Ходика Василь 31
Кобизенки 12, 17, 30, 32
Кобизенко Іван 31, 120
Кобизщенко Харко 31
Кобилецький Василь 128
Кобищеєнко Євсій 31
Кобулецькі 9
Ковальский Н.П. 181
Ковальський Сава 18
Ковтун Ганна Федорівна 144
Коденець Корній 76
Кодинці 80, 81
Козаченки 6,121, 122, 169
Козинецький Ясько 158
Козицькі 9, 76
Колесиський Яків 83
Колосовський 135
Колошенко Федір 128
Колоші 66, 67, 128
Колпак Марія Опанасівна 58
Коляденко Прокіп Хомич 91
Коменданти 110
Кондратьев І. 181
Кондратьєви 37, 39, 40
Кониський Йосип 131
Кононовичі 63, 64
Кононович-Посудевська 63
Коп'якович Михайло 14, 51
Копинський Ісая 84
Кореневський Андрій 45
Корець Ганна Григорівна 142
Корецький 25
Корзун Павло 128
Корнилович Захар 20, 173
Короленко Андрій 168
Коростел Тиміш 70
Коростильови 102
Короткевич Григорій 19
Корсак Ганна Михайлівна 37
Корсенки 87
Корсунець Семен 65
Корчовський 116
Косогов Г. 16
Косов С. 26
Костенецький 164
Костенки 6
Костенко Яків 6, 70
Костюки 49, 50
Костюченки 150
Косюра Влас 48
Кот Васько 55
Котляренко Яцько 137
Кохановська Ганна Станіславівна 129
Кохна Настасія Федорівна 49
Кохов Трохим 16
Кочубеї 27, 38, 43, 169
Кошкалда Галшка 31
Кравець М. 190
Кравці 11,80
Красовські 88, 93, 94, 97, 98, 134, 135,164, 186
Кривошеї 88, 101, 103
Кривошея В.В. 175, 181, 184, 190
Кривці 78
Крикун М. 174, 193
Криницькі 31, 40, 41-43, 178
Кричевський Василь 135
Криштопенко Лесько 157
Криштофович Аукаш 6
Кроковський 43
Кропоткіна 68
Круглик Василь 69
Круковський Марко 83
Крупський Василь 55
Круп'янська Мотря Яківна 135
Ктитор Влас 81
Кугуковський Роман 52
Кудрі 150
Кулага-Петрожицький Іван, гетьман 7
Кулаги 5-8, 11, 12, 17,45,47,64, 83, 84-88, 128, 160
Кулаженки 7, 85
Кулиш П. 193
Кульженки 84, 85
Кульчевський Казимір 43
Кулябка Яким Федорович 36, 163
Кур'ян Влас 89, 90, 91, 113
Курганський Богдан 55
Курдечі 105
Курдиновські Іван 106
Курощуп Левко 137
Куряни 90
Кучак, полковник 7
Кучубеї 169
Кушакевич Яків Якович 167
Кушніри 71

Лавренки 120, 121
Лавриненки 11,71
Лавриновичі 120, 121
Лавріненко Тиміш 158
Лаврінов Тимош 158
Лаврінович Іван 28
Лагоденки 76, 168
Лагоди 5,6,8, 22, 71
Лазаревичі 126
Лазаревский А. 78, 183, 188, 191, 194
Ланкау Балтазар-Леонард 36
Ланченко Іван 166
Ласченки 88
Лащич Олена Мартинівна 26
Лебеденки 138
Лебедь Іван 138
Лебіді 11,48
Левандовський Самійло Михайлович 133
Левицькі 44, 126
Левонович Іван 42
Левченко Іван 167
Левченкова Тетяна 134
Лейбенко Максим Григорович 142
Лемешов Стецько 160
Леневич Єфросинія Мойсеївна 117
Леонтовичі 75, 96
Лесеній Вакула 107
Лесенко Семен 158
Лесченко Дацько 168
Лесько 6
Лещенко Федір 156
Лизогуби 12-15, 17, 19, 21, 30-35,40,50,61,66,67, 122, 124, 129, 163, 172, 176
Лизогуб-Кобизевич Іван, Кіндрат 12,48,119
Лико-Оболенський Семен 41
Липинський В. 9, 18, 173-175, 187
Лисаки 114
Лисенки 40, 130, 151, 164
Лисиці 66, 88
Литвишки 86
Лиханський Мисько 168
Лісницькі 13,31
Лобачевський Івашко 168
Лободи 55, 121, 128
Лобойко Василь 65
Лозинський Ясько 76
Лозка Юзеф 41
Ломиковські 68, 131
Лопата Тетяна Романівна 130
Лотишенки 120, 128, 156, 168
Лукашевичі 89, 110
Лукомский В.К.178, 187-189
Лучинський Семен 76
Лякіна Р.М. 178

Мазепи 33, 35,51,66, 68, 116, 117, 122, 129, 130, 141, 194
Макаренки 144
Макієвич Семен 156
Макова Гликерія Андріївна 75
Максименки 87
Максимович М. 192
Максимовичі 107, 127
Малаховський Ждан 55
Малашенко Клим 8, 11, 61, 62, 64, 110, 128, 129
Малява Онисько 55
Маркевич Н. 172, 178, 188, 190
Марковичі 6, 28, 40, 76, 81, 133, 183
Мартиновичі 28, 166
Марчевський Сидір 168
Марченки 90, 151
Масальський, князь 117
Масло Овдій 158
Масловець Ілько 115
Масловські 9, 168
Матвієнки 89
Матвій 5
Матусевич Семен 97
Матяші 24
Маценко В. А. 194
Мацкевич Марія Петрівна 58
Медушевський Кирило 135
Меженський Ясько 120
Мезенські 9
Мелесченки 115
Мелешки 10, 72
Мелешковичі 10, 70, 72, 115
Мелешченко Степан 120
Мельник Андрій 65
Меншиков, князь 36
Мехиденко Федір 120
Мизин Курило 138
Миклашевська Параска Михайлівна 35
Миколаєнко Василь 101
Милорадович 178
Мильченко Ничипір 126
Миницька Меланін Павлівна 164
Мировичі 29, 36
Миронович Степан 38
Миткевич Настасія Пилипівна 69
Митковичі 41
Михайлович Супрун 157
Михнян Іван 89
Мицик Ю. 7, 62, 171-173, 178-181, 188
Мишковські 10, 83
Мітченки 15,47, 83
Міхненки 91
Міщенки 95,97,98, 113
Мовчаненко Павло 70
Мовчани 65, 70, 80,141, 145
Могила митрополит 26, 84
Модзалевский В.Л. 166, 173, 178, 179, 181, 182, 185, 187-191, 194
Мозирянин Хоцько 55
Мокієвський 117
Мокрієвичі 33, 68, 94,128, 129
Мокрієнко Максим 168
Молявенко Павло 120
Молявки 97, 131
Момот Іван 45
Момотенко Степан 156
Мормиленко Лаврін 158
Морозенки 10, 115
Морози 10, 58, 59, 107, 115, 128, 169
Морозов Михайло Якович 10, 59
Морозова Милохна Михайлова 10,58
Москаленки 115, 138, 156
Москалі 55, 70, 138, 157, 160
Московченко Петро 157
Мотовильченки 70, 73
Мошковський Мартин 76
Мошковські 9
Мудрицький Яким 156
Мужиловські 52, 54, 179
Мусхелови 69, 166
Муха Іван 158
Мыцык Ю.А. 181
Мякотин В. 176, 183,184,189
М'ясоїд Васько 83

Н.М. 189, 192
Назаренко Гринько 57
Нападовський Семен 42
Нарежновський Павло 92
Насипайки 88, 91, 92
Насипайченки 88, 91
Настаський Левко 168
Науменки 84
Небаба 67
Незамаєвські 105
Незамаї 11, 17, 104
Некрашевич Василь 120
Некрашенки 169
Некращенко Отрошко 138
Немиричі 30, 72, 175, 182
Нераденки 111
Нероденки 111
Нероди 111, 112
Нестелій Іван Федорович 164
Нестеренки 8, 55, 100
Нестерович Дем'ян 45
Нецкевич Іван 49
Нецкевич Яків 74
Новицькі 19, 38, 67
Новоселецький Іван 160
Носач Степан 61
Носенко Степан 15, 61

Обуховські 10
Огієвський Дем'ян Павлович 133
Огієнко Микола Іванович 29
Огронович 163
Окиншевич Л. 190
Олшинський Ясько 83
Ольгердович-Володимирович Євдокія Іванівна (Бельська) 10,59
Ольжинські 10
Ольшанські 69, 131
Омельченко Богдан 137
Омельяненки 68
Онацковський Самуйло 160
Ониськович Семен 42
Онищенки 6, 113, 151
Онощенки 6,83
Онуфрійович Тарас 6
Онущенко Петро 6
Орбеліані Володимир 165
Осиповські 125, 140
Осовиченки 80
Острозький Януш 93
Охріменки 145
========================

Спасибо сказали: Алёна, borisovichi2

Поделиться

2

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Окончание именного указателя
============================

Павинський Семен 7
Павленко 49
Павловичі 9, 17, 18,21,24, 146
Павлуцький Кирик 70
Палії 146
Палченко Федір 15 З
Панашенко В. 189, 191
Панченки 13-15, 21, 24, 48,152
Парпуренко Семен 55
Парпури 57, 58
Пасенко Іван Васильович 143
Пашковський Григорій 162
Педик 74
Педченко 74
Петкали 18, 19, 121
Петличний Мисько 158
Петражицькі 84
Петракова Феодора Савівна 147
Петрановські 65, 159
Петренки 89, 161
Петриха Параска 161
Петрови 95, 171, 172, 174-177, 180,182, 184, 185, 189, 190,194
Петровичі 13, 15, 30
Петровський М. 173, 181, 190
Петронський Ян 83
Петруга Григорій 163
Печурський Іван 83
Пиво-Запольський 71
Пилипенки 11,71
Пирські 10, 76, 78, 123
Пирченко Трохим 78
Півень Прокіп 92
Підтереб Гафія Трохимівна 1 ЗО
Піковець Іван Васильович 36
Пінчук Ждан 138
Пісочинський Ян 61
Платковські 55,59
Плетковшченко Ярмола 59
Плошкевич Антон Васильович 60
Подобайченко Семен 55
Позняки 31, 160
Покорський Данило Опанасович 37
Полежанський Ясько 158
Половці 64, 65, 120
Половці-Разнатовські 120
Половці-Рожиновські 120
Половченки 120, 158, 169
Половецький Андрій 52
Полоницький Євстафій 14,51
Полоницькі-Шимки 15, 51
Полонська Гафія 131
Полубенський Станіслав 131
Полуботки 45, 52, 85, 166
Полувяный Данило 167
Поморський Андрій 30
Поповичі 83
Поповський Кирик 22
Посудевська Варвара Петрівна 97, 181
Потаповичі 10, 55, 58, 59
Потоцькі 26, 93
Похиленський Іван 120
Пригара Іван 32
Прищепа 33
Продима Осип 54
Прокопович Петро Іванович 47
Прокофієв 34
Прохоровичі 48, 50, 141
Прудки 109
Прудченко Павло 109
Пташенки 169,170
Путята Іван 42
Пухи 16, 62
Пушкар Кирик 12, 18, 45, 55
Пушкаренки 18, 19, 21, 45, 54, 157, 160
Пушкаренки-Овсієнки 45
Пушкаровський Роман 135
Пушкіна Параска Федорівна 67

Рагузинський Сава 16З
Радич Тимофій 32
Радлінський Адам 119
Радошенки 120
Радченки 76, 78
Раєвський Микола 32
Ракович Мавра Федорівна 123, 166
Расченко Євхим 138
Рачинська Тетяна Іванівна 37
Рашевські 35, 133
Рашко Андрій Єлисейович 132
Ращенки 12, 14, 18, 24, 48, 64, 69, 119, 121, 169
Рева 97
Ресченков 9, 112, 113, 120, 127
Решетиленко Давид 24,55
Решетили 9, 21,24,55, 138
Решотниченко Гнат 120
Рещенко 7
Рєпнін Б. 122
Ригельман А. 170, 171
Ригельман Олександр Іванович 40
Ринди 45, 157
Рігельман О. 7
Рклицкий М.В. 184-188, 190
Робичовський Павло 168
Ровенський Ярема 76
Рожновські 120
Розколупенко Карпо 11,86
Розколупи 11, 86
Розсоха Л. 174
Ромадановський 13, 19, 32
Романенки 9, 152
Романовичі 92, 164
Рощенки 12,31, 119, 120, 137
Рубани 27, 49
Рубець Михайло Гнатович 37
Рудницький 42, 107
Румини 148
Рум'янцев-Задунайський 166
Рутина Василь 98
Рутки 62

Савенки 10, 100
Савицькі 10, 55, 106, 165
Савичі 8, 12, 21, 39, 40, 51, 55, 60, 70, 74, 80, 89, 107, 162
Савичі-Рудницькі 108
Савичі-Тихоновичі 107
Савченки 152
Сагайдачні 169
Сазони 138, 146
Салтики 93
Самовидець 181, 190
Самойлович 18, 19, 28, 30, 33, 45,66,85,129, 173
Самсоцькі 160
Сапіги 10
Сахновські 40
Сацько Кіндрат 137
Свєшніков 171
Свирський Федір Іванович 164
Свірський Іван 75
Свічкопал 44
Себастьянович Фекла Іванівна 165
Секержинський Амвросій 5
Селастенник Хома 58
Селецький Лаврін Якович 39
Семашки 10, 128
Сененко Корній 160
Сеногубський Курило 160
Сербии Василь 29
Сергійчук В. 9, 172
Серик Павло Матвійович 126
Сибірський Андрій 52
Сигизмунда III 41
Сидоренко Дмитро 56
Сизонович Іоан 99
Сильченки 86
Синдаровський 33
Синьоок Іван 101
Ситий І. 172, 176
Скибенко Мартин 168
Скибенко Тишко 55
Скидан Радко 169
Скорик 77
Скориченко Роман 89
Скоробогат Грицько 160
Скоробогатий Федір 128
Скоропадські 35, 36, 51, 85
Скорупи 194
Скрипченки 161, 168
Слабченко М. 186
Следзинський Костянтин Якович 86
Слободецький Михайло 34
Слюз Семен Семенович 142
Смишевич Андрій 6,115
Смола Ілляш 128
Собезький 42
Совенко Григорій 92
Совостянович Васько 70
Сокол Василь 8, 156
Соколенки 8, 156
Соколовський Федір Самойлович 162, 167
Солонини 17, 37,105, 135
Солониченки 120, 168
Солонченко Тимко 168
Солтан Кирик 42
Сомко 13-15,32,85, 123
Сомковичі 128
Сороки 72
Спичинська Горпина Пилипівна 132
Ставровська Уляна Андріївна 77
Стадницькі 10, 70
Стакієвич Олексій 135
Станіславський В.В. 190
Старицький Григорій 136
Стародуби 6-8, 10-13,21,27, 56, 64, 67, 70-73, 80, 87, 100, 116
Стахович Андрій Андрійович 38
Стеценки 72,80
Стецюк К.І. 189
Столяренко Петро 130
Стороженки 7, 36, 48, 161-163, 179, 194
Стороженко Ганна 167
Страшко В.В. 171
Стременецький Гаврило 70
Стрибаль Петро 26
Стрижавський Василь 157
Стрижовські 10
Стрієвський Костянтин 33
Строкоцький Іван 115
Сулим Ілько 70
Сулими 38, 60, 161, 194
Суличич 42, 64
Супруненки 71

Танська Ганна Василівна 38
Тарасенки 62, 63, 72
Тарасенко-Тараненко Харко 65
Темрянський Петро Маркович 132, 133
Теребки 90
Терлецькі 98, 100, 101, 163
Терличенко Гронець 128
Терновецький Семен 88
Тесленко І. 194
Тетеренки 138
Тетері 14, 15,21,65, 138
Техтенко Василь 109
Тимковський Петро Федорович 99
Тимошенки 11, 86
Тимченки 153
Тинкова Олександра Леонтіївна 24
Тихі 69
Тичиненко Ничипор 138
Тичини 6, 45, 55, 137,138
Тишкевич Петро 165
Тищенки 146
Ткач 126
Тодійчук О.В. 171
Толоки 153
Толстая Уляна 36
Томиленки 11, 61, 120, 128, 138
Томило Лесько 157
Томкович Гришко 115
Тонкошкури 125
Тоцькі 73,141
Травкіна О. 191
Требинський Данило Петрович 36
Третяки 10, 128, 156, 160
Третяченко Потап 156
Тризни 80, 161
Трипольські 10, 168
Троцький Петро Кирилович 69
Трощенки 115, 156
Трощин Степан 156
Трощинські 69, 115
Трушенки 13, 14, 21, 61, 159
Труші 115, 158, 159
Туманський Хома Андрійович 40
Тупальські 10, 120
Туранський Федір 137
Туровець Богдан 55
Турчин Васько 169
Турчиненко Супрун 169
Тучницькі 80

Углицький Феодосій 51
Улановський Гнат 65
Улянич Іван 33, 34
Уманець Пилип 57
Унковський В. 123
Усенки 89
Устимовичі 33, 131

Фастовець Федір 167
Федір Олексійович, цар 85
Федянини 80
Фененки 83
Фесенки 153
Фесуни 149
Філіповським Юхимом 133
Філоненко Семен Михайлович 34
Фірлей 25
Фіц-Кобизевич Устим 31
Фридрикевич Криштоф 33
Фурсович Тимко 70

Халецькі 10, 156, 168
Хамази 111
Ханенки 63, 165
Харланенко Мисько 76
Харлани 78
Харленський 26
Хащенко Семен 102
Хвастовський Данило 168
Хижняк З.І. 175, 178
Хмелі 41, 88, 103
Хмельницькі 8, 11-14, 19, 32, 51,61,63,64,66,84, 112, 121, 122, 129,162, 166, 172, 175
Хованський Олександр 41
Ходик-Катеринич Йосип 41
Ходик-Кобизевич Федір 31
Ходик-Мухан Федір 41
Ходики 31,41
Ходики-Криницькі 41
Холошенин Яцько 66
Хоменки 9, 51, 52
Храпалі 106
Хруленки 147
Хрулі 147, 155

Цвєт Михайло 136
Цепковські 158
Цибуленко Семен 158
Цибульський Васько 158

Чайки 10, 76
Чайченки 76, 77
Чапленки 70, 72, 138
Чаплі 11, 70, 72
Чарниш 43
Чейченко Степан 76
Чекаловські 65
Чемериш Степан 155
Черевчеї 10, 116
Черевченки 10, 115, 116
Черкаські 100, 101
Черкеси 70, 100, 157
Черневський Семко 169
Чернецького Стефана 15
Чернявські 10, 155
Чиженко Андрій 83
Чирушенко Гнат 55
Чистий Іван 167
Чорнишенко Лук'ян 161
Чорні 76, 83, 115, 138, 160,161, 168
Чорнобиль Іван 65
Чорномази 87, 88, 147
Чугуй, сотник 160
Чупка Стефан 54

Шабалтасенки 106, 107, 157
Шабелтасенко Лесько 106, 169
Шабельник Сава Стефанович 86, 99
Шабельниченки 48, 55, 61, 70, 115,168
Шабини 11,80
Шабуненки 11,80
Шавула Гнат 120
Шавуленко Лесик 115
Шангирей Іван 8, 9, 21
Шаповаленко Іван 89
Шаркевич Ганна Іванівна 142
Шаула Василь 42
Шафраненки 73
Шафранович Конон 70, 73
Шелести 11,106
Шеметенко Грицько 156
Шемети 10, 156
Шепель 78
Шеремет Тарас 169
Шереметєв 64
Шийка Мартин 55
Шили 88, 160
Шилка 15
Шимко-Полоницький Євстафій 15
Шимченки 51
Шинкаренки 48, 138
Шинкгирей Степан 15S
Шинкгирієнко Іван 158
Шинкирій Іван 21, 83
Шкабурта Олексій Кузьмович 146
Шкоденко Демко 128
Шкоди 76, 120
Шкуратов 19
Шостакович 115
Шпак Мисько 160
Шрамки 115, 116
Шрамченки 70, 116
Шташевський Ничипір 35
Шубенки 80,158
Шуби 33, 55
Шуліки 71
Шульга Гнат 32, 124
Шумейченко Яків 83
Шумські 10, 128
Шуренко Харитон 18

Щасні 91
Щербаченки 84
Щербина Степан 65
Щербиненки 6, 89
Щербини 8, 54, 55
Щуренко Харитон 30
Щуровські 13, 123

Ювчиненко Герасим 137
Юхимович Данило 168

Яблонський Дамко 76
Яковенко Н.М. 120
Яковенко Яків 143, 175, 177, 179, 190
Якубович Катерина Яківна 37
Яненки 64, 65
Яненко-Хмельницький Павло 65
Ян Казимир, король 16, 32, 51
Янушкевич Уляна Іванівна 97
Ярмолаєнко Данило 13
Ярмоленки 13, 120
Яроші 154
Ясинський Ясько 115
Яцкевичі 9, 52
Ященки 147,155

Grabowski 174
Janas E. 177
Klaczewski W. 177
NiesieckiK. 177
Ohryzko J. 178, 194
Wolff J. 177, 190
==========================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Канівський полк.
– Київ: видавничий дім „Стилос”, 2006. – 210 С.

==============================
ПОКАЖЧИК
НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
І ТОПОНІМІВ
(после названий - номера страниц)
===============================

Аврамівка, с 20, 22, 23
Андріївка, с 36, 38
Андрушки, с. 20

Бабичі, с. 16, 32
Багачка, слобідка 25, 113
Базилівка, слобода 68
Басань, м. 42
Басань, с 41
Батурин 47
Бацигалових дубів урочище 103,104
Бендери 107
Березанка, с 118
Березки, с 41
Березова Лука, с 43
Берестечко 7, 18, 30
Бирлівський хутір 109
Біловичі, с 41
Білоус, р. 129, 130
Білоцерківка, слобідка 25
Біркозівський, млин 14-16
Бобровиці, с 38, 40
Бобровицю сільце 15
Бобровиця, с 16
Богати, с 25
Богачка, с. 25
Богородична слобідка 14, 17
Богуслав, м. 11, 61, 65
Болота Циблі урочище 104, 126
Боромики, с 32
Брацлав 61
Брачі, с 52
Брусилов, с./м.? 26
Бубнів, м. 137
Бубнівська Слобідка, с. 100, 141,142, 150, 151, 153, 154
Бубнівське урочище 126
Бугаївка, с 41
Будище, с 25, 107
Буровці, с 37, 40

Варшава 8, 9, 25, 52, 55, 93
Василювщина, хутір 164
Велика Весь, с 33
Велички, с 12, 31
Верхолісся, с 66, 68
Вершина Холодна, хутір 22
Вишгородок, с 44
Вишеньки, с 44
Водотий, містечко 26
Войтівці, с 20, 109
Волинка, р. 93
Волинка, с 93, 94
Волинці, с 68
Волочищі, м. 29
Вороніж, м. 49
Ворскла, р. 30

Гадяч, м. 122
Гайман-долина 131
Гельмязів, м. 32, 73-75
Гиравщизна хутір 15
Гирявщина, хутір 16
Гладківський, ставок 124
Глухів 36, 131, 163
Гнилиця, р. 32
Гниловод, урочище 102, 126
Гоблена могила, урочище 126
Гоголів, маєток 160
Головенька, р. 107
Голубичі, с 33
Гончари, с 41
Гримячка, с 43
Гриців Колодязь, урочище 102
Грищинці, с 169
Гуків, с 32, 34
Гуляйполе 65
Гуляники, с 161
Гусинки, с 33, 34
Гучин, с 129, 130

Даничі, с 32, 34
Дацьківський млин 162
Дем'янці, с 124
Деньги, с. 99
Деренцовичі, с. 141
Деркачівка, с. 142
Десна, p. 44
Дєвін, с. 26
Дивин, с./м.? 26
Диканька, с. 79
Дівиця, м. 93
Дмитрівка, с 60
Дніпро 11, 15, 17, 20, 76, 89, 98, 119, 161
Домашлин, с 51, 52
Домонтов, м. 60, 74, 120
Дорошівка, с 67
Дрижаківський грунт 75

Євтухів млин 130

Жабчичі, с 32, 34
Жердев 10, 59
Жоловий Колодязь, урочище 101
Жорниця 61
Жуковичі, с 33

Заворочі, с 105
Загальна, с 41
Загородище, с 95, 96
Задиби, с 25
Запольські Халеєвичі, с 46
Зарубинці, слободка 20
Звиничево, с 33

Іваниця, м. 162
Ільїн, с. 57
Інгулець, р. 35
Іркліїв, м. 96
Іченка, р. 162
Ічня, м. 162
Йольче, с 41

Камишин, м. 43
Камка, с 33
Кам'янка, с 32, 34
Канів, м. 14-16, 19, 62, 110, 171, 173, 179
Канівці, м. 96
Капустинці, с 45
Кашенки, с 25
Келеберда, с 11, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102-106, 108-110, 119, 122, 126
Келебердинський луг 104, 126
Київ 18, 22, 30, 31, 36, 41, 64, 162, 214
Кислі, с 35
Кобилянки, с 33
Ковель 25
Кодолове, с 27
Козловичі, с 44
Козляничі, с 44, 66, 68
Колачинський млин 14, 16
Конотоп, м. 32, 33, 35
Конячі Хомутинці, с 44
Корсунь 17, 24, 66
Костенець, с 11
Котельня 18, 25
Кошелів, с 26
Краків 18, 25
Крениця, с 31
Криничі, с 41
Криничя, с 31
Криски, с 107
Кровне, с 39
Круглого озера урочище 104
Крутки, с. 43
Кузнеці, с. 85
Купчичі, с. 66, 68
Курск 10, 72

Лебедин, м. 116
Леглич, р. 161
Лелянець, с 17З
Леплява, м. 11, 18, 86, 100, 101, 110, 111, 119, 121, 122, 126
Лепляве, с 9, 98, 119, 121
Лисишин хутір 39
Листвен, с. 130
Лисянка 17, 19, 24, 66
Литвинець, с 11
Литвинівка, селище 20
Литвинці с 8, 71, 116
Лихолітки, с 96
Лобачівка, с 35, 66
Лохвиця, м. 43
Лубенець, сл. 68
Лубни 78, 123
Лубянка, сл. 68
Лучки, с 106
Ляховичі, с./м.? 73, 140
Ляшківці, с 68

Макіївські грунти 25
Мала Каратуль, с 92
Малчиного млина 14, 16
Мальчиці, с 32
Мартинівка, с 163
Маслаківка, с 32, 34
Маслів Став 84
Маслівки, м. 74
Маслівки, с 73
Матвіївка, с 60
Медведівка, с 7
Мельчичі, с 16
Мена, р. 66
Мила, с. 30
Міщенкової гори, урочище 126
Морозівка, с 26
Морозовичі, с 25
Москва 10, 11, 29, 31, 41, 56 ,64, 72, 159, 162, 163
Московці, с 20
Мотренин ліс 35
Мошни, с 167

Насипайківське, урочище 101
Насташки, с 71
Ніжин 57
Нова Аврамівка, с 23
Новий Бихов 67
Носий Богуслав, містечко 26

Олишівка, с 116
Ольшане, с 68
Остапівка, с 43
Остапівський хутір 49
Остер, м. 64

Парафіївка, с 163
Париж 44
Пасного озера, урочище 126
Пейє, с 11
Піє, с. 11
Пекарі, с 16, 17
Пекарів, с. 11, 72, 104
Пекарське, с 11, 76
Пекарські, поля і сіножаті 15, 62
Пересаж, с 39
Переяслав 7, 13, 19, 29, 30, 53, 120, 121
Петриків, с 72
Петрова Слобода 33
Петрушенський хутір 92
Петрушин, с 32, 34
Пирятин 56
Підлипне, с 58
Підсінне, с. 20
Підставки, с 75
Піски, с 42
Піщана, с 16
Піщане, м. 103, 104
Піщанського шляху урочище 103, 104
Пліоховка Лавреновська, с 12, 31
Погаричі, с. 56
Підварки, с 56
Полтава 49, 174, 183-187
Попівка, с 57, 123, 124
Попівщина, хутір 77
Попове, озеро 15, 16
Прилуки 65
Прохорівка, с 50, 96, 101, 102, 137
Прохорівка, м. 144, 145, 150, 152
Прохорівський степ 102
Путивль 41

Райці, с 35
Ратки, с 47
Рашівка, м. 43
Реть, р. 27, 28
Решітки, с 119, 127
Решотки, с 119
Ржавець с 162, 163, 167
Ржавець, р. 16
Ржавський, млин 15
Ржищів, м. 7
Ріпки, с 32-34
Роблена Могила, урочище 101, 102
Рожнівка, с 163
Роїська слобідка, с 129, 130
Рома, р. 46
Росава, p. 14, 16, 20, 32, 161

Савинці, с. 68
Самгородка, м. 67
Санжарівський перевіз 30
Свиноїди, с 120
Світличний, грунт 89, 126
Свічкопалівський хутір 44
Седнів, м. 32, 33, 38, 130
Селище, с 127
Сибереж, с 129, 130
Синиця, маєтність 30
Синьооківка, с 97
Слободки, с. 30
Сміле, м. 167
Смічен, с.? 33
Смоленськ 61
Снов, р. 130
Собунські грунти 42
Солов'ївка, с 26
Сосниця, м. 44, 63, 66, 68, 189
Сошники, с 20
Стайки 7
Стара Аврамівка, с 23
Стара Рудня, с 33
Старий Почеп, с 35
Страшний байрак, ліс 81
Строкова, с 85
Студенець, р. 16, 161
Студенець, с 161
Студенець, селище 20
Студенець, хутір 161
Студенці, с 15
Ступаківку, с 162, 164
Супій, р. 16
Супоїця, урочище 102
Сушки, с 100, 141-143, 145, 151, 153

Такачин, с 29
Трахтемирів 7
Тобольськ 29
Томарина Слобідка, с 98
Томашівка, с 162
Топальський хутір 74
Тростянець, селище 20
Тупальжськовський хутір 113
Турчишин ліс 56
Тясмин, р. 35, 66

Убедь, р. 66, 68
Удай, р. 28

Фільчиці, с 56

Хижки, с 55
Ховмиця, маєтність 120
Холявин, с 32, 34
Хотуничі, с 33
Хрипківці, с? 33
Хубнова долина, урочище 126

Царград 159
Циблі, р. 100, 122

Черетянка, млин 14
Черкаси, м. 15, 19
Черлений, потік 15
Чернігів 130
Чигирин 8, 13, 15, 28, 35, 62-64, 66, 67, 162
Чорний ліс 35
Чорнотичі, с 66

Шабельники, с 99, 106
Шаболтасівка, с 107
Шептаки, с 46
Шиндеровська сіножать 15, 16

Ядрівка, добра 42
Ямище, с 129, 130
Ясногородка, с./м.? 26
=======================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

4 (24-03-2014 21:47:26 отредактировано Benefactor)

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Кривошея В.В.
Козацька старшина Канівського полку доби
Національної революції середини ХVІІ ст.

Post's attachments

I1_doc.pdf 113.92 Кб, 9 скачиваний с 2014-03-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
На кого Богъ пошлетъ
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

5

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Канівський полк.
– Київ: видавничий дім „Стилос”, 2006. – 210 С.
==============================
ПОКАЖЧИК
НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
І ТОПОНІМІВ
(после названий - номера страниц)
===============================

Диканька, с. 79

Подскажите, пожалуйста, в какой связи упоминается Диканька на стр. 79 ?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться

6

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

с. ДИКАНЬКА
----------------
(с.79)
В росписи Пирских упоминается Василий (? - ранее 1765), священник с. Диканьки

Спасибо сказали: borisovichi, Алёна2

Поделиться

7

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Не помню точно, возможно просил уже когда-то об этом, но в любом случае все сведения остались на зеленом форуме...
Выложите, пожалуйста, инфо по:
Шабельник Сава Стефанович 86, 99
Шабельниченки 48, 55, 61, 70, 115,168

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)

Поделиться

8

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Будьте добры, что написано о Пирских

Пирські 10, 76, 78, 123

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться

9

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

Уважаемый Metallist ответил, но почему-то в теме текст не вставляется
Попробую я

Роспись со страницы 78
Пирські
І
1.  Федір - козак лубенський (1623), лубенський «товариш війська Запорозького». О.Лазаревський вважав його бать¬ком полковника Андрія.
2. Матвій - полковник (1625), старшина в Лубнах (1637).
II
3. Семен - козак сотні Волинця Канівського полку (1649) ....?
4. Степан - козак Лубенської сільської сотні (?—1649—?) ......?
5. Андрій - отаман курінний у Лубнах (1649), сотник лубенсь¬кий (?—1659—?), полковник лубенський (1662). Вигнав з Олек-сандрівки Радченка, потім продав її Шепелю .......................?
Д.: N Матвіївна Гладка, донька полковника миргородсь¬кого.
6. Трохим Пирченко (Пирський) (?- ран. 1660) - козак Мир¬городської сотні Гаврила Гладченка ........................................?
Д.: Марія Яківна Іскра.
III
7. Яків ............................................................................................?
Д.: (1662) Настасія Трохимівна N (?- ран. 1692). -N..................................................................................................?
Ч.: Ярема N Світайло.
IV
8. Василь (?- ран. 1765) - священик с. Диканьки Полтавського полку.............................................................................................?
9.  Степан Якович (1702—1782—?) - козак Басанської сотні Переяславського полку..............................................................7
Д.: Ганна Корніївна N (1707-?).
V
10. Василь Васильович (бл. 1743—?) - навчався у КМА (з 17 ве¬ресня 1761)...................................................................................8
11. Герасим (?—1773 - ран. 1782) - козак Басанської сотні Пе¬реяславського полку....................................................................?
Д.: N Калениківна Величко, донька козака.
12. Гаврило Степанович (1732—?) ..............................................9
Д.: Параска Петрівна N (1737-?).
VI
13. Михайло Герасимович (1772-?)..........................................11
14. Яків Герасимович (1774-?).................................................11
15. Кіндрат Гаврилович (1762—?) - виборний козак............12
16. Дмитро Гаврилович (1764—?) ..............................................12
17. Нестор Гаврилович (1774-?) ..............................................12
- Євдокія Гаврилівна (1764—?)..................................................12
- Ірина Гаврилівна (1767—?)......................................................12
- Гафія Гаврилівна (1773-?) ....................................................12
- Пелагея Гаврилівна (1778—?) ................................................12

Получилось

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться

10

Re: ГУК. Каневський полк (2006)

В книге на 26 стр. упоминается населенный пункт Солов'ївка
А где он находился/находится? И в какой связи упоминается?


Вообще, хотелось бы приобрести данную книгу

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Поделиться