1 (22-03-2014 16:46:58 отредактировано hetmanec)

Тема: Книги hetmanec /Гетьманця

Договори і Постанови ... //упор. Алфьоров О. - К., "Темпора", 2010
knygy.com.ua/index.php?productID=9789668201981

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!

Поделиться

2 (22-03-2014 16:48:59 отредактировано hetmanec)

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Алфьоров О., Однороженко О., Українські особові печатки ХV-ХVІІ ст. за матеріалами київських архівосховищ. . – Харків, 2008. – 200 с.

archeos.org.ua/?page_id=2022

Начебто качати тут: www.twirpx.com/file/1077105/

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!

Поделиться

3

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України: кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. – Біла Церква, 2005. – 100 с.

uht.org.ua/ua/articles/article;390/

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!

Поделиться

4 (22-03-2014 17:22:01 отредактировано hetmanec)

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Алфьоров О.А.  Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище слобідської гілки другої половини XVII – початку ХХ ст. - Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2009. - 150с.

Дивитись on-line тут: history.sumynews.com/genealogy/i … kh-st.html

Тут зустрічаються такі прізвища:

Могу дать информацию по этим людям. Источник: Алфьоров О. Старшинській Рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище слобідської гілки другої половини XVII - початку ХХ ст. - Біла Церква, 2009. - 150 с.

Айвазовський Ігор-78
Александрович Всиль-104
Алексієв В.-112
Амстел-78
Ананченко Сидір-3
Андрієвська Мар′я-3
Аннєнков Олександр-21, 22
Аннєнкови-10
Антіг-69
Апостол Параскева-105
Апостол-Кигич Петро-13
Арсеньєва Тетяна-93
Арцибашев-138
Афанасьєва Ірина-17
Ахенбахи А. та О.-78
Бабич Степан-17
Багалій Дмитро-112
Баєвська Параска-8
Базилевич-69
Байєн-78
Байков-48
Балабанов М.-114
Балинський Григір-46
Балуденко Карп-46
Бахтін Іван-47
Безрученко Іван-2
Безрученко Матвій-2
Безсмертний Прокоп-17
Бекгейцин-78
Белинський-26
Бенексен, барон-69
Берг, ван ден-78
Берестовський Гнат-17
Берестовський Іван-17
Берестовський Петро-17
Берестовський Семен-17
Берестовський Степан-17
Берестовський Тимофій-17
Берестовський Федір-17
Береттіні-78
Берхем-78
Бєстужеви-10
Бикович Федір-7
Биковський Василь-7
Бичков Савелій-25
Бичков-93
Бібікови-43
Бірюков Андрій-93
Бірюков Василь-93
Бірюков Павло-93
Бірюкова Павлина-93
Блесс-78
Блок, де-78
Богаєвська Єфросинія-8
Богаєвська Наталія-8
Богаєвська Уляна-8
Богаєвський Василь-7, 8, 13
Богаєвський Григір-8
Богаєвський Іван-8
Богаєвський Йосип-8
Богаєвський Кирило-8
Богаєвський Олексій-8
Богаєвський Павло-8
Богаєвський Семен молодший-8
Богаєвський Семен старший-8
Богаєвський Тимофій-8
Богаєвський Федір-8
Богомоленко Харитон-3
Бодар Василь-93
Бокаєва Явдоха-17
Бокай Феодосія-17
Бонер-78
Бородаєвський Косма-11
Бортниченко Кирило-36
Бортниченко Матвій-36
Бортниченко Михайло-36
Бортниченко Олексій-36
Бот-78
Боярський Іоакінф-17
Браїловський Тимофій-46
Брюгель-78
Брюллов Карл-78
Бугаєвська Агафія-24
Бугаєвський Василь-8
Булавін Кіндрат-2
Бурова Ганна-13
Бусі, де-78
Бут Влас-3
Бути-1
Вдовиченко Савелій-1
Вейсенбрух-78
Велде, ван де-78
Вербукговен-78
Вертін-78
Вертоглазов-101
Верченко Яким-3
Винар Лаврентій-17
Винар Наталія -17
Віллартс-78
Вільшаченки-1
Вінкельман-47
Вісселінг-78
Віхторов Пилип-13
Власов-45
Власови-23
Власовська Ганна-39
Власовський Герасим-21, 39
Власовський Михайло-17, 39
Влігер-78
Волкентштейн, графиня, фон, Тетяна-7, 8, 13
Волкенштейн, граф, фон, Степан-7,13
Волконські, кн.-136
Ворон Володимир-133
Ворон Глина-133
Ворон Микола-133
Ворон Тетяна-133
Воронихін Андрій-47
Гамалії-10
Гамалія Гаврило-104
Гамалія Микола-105
Гамалія Наталія-105
Гамалія Софія-105
Гамалія Тетяна-105
Гамалія Уляна-104
Гангардт И.-113
Ганн-103
Гаркуша-69
Гауерман-78
Гаценко Василь-36
Гейдрих Олена-131
Гергардт-78
Глинцева А.-112
Гнідашев Олексій-22
Гове, ван-78
Гоголь Микола-7
Гоголь-Яновський Панас-7
Голінковський Василь-46
Голуб Дем′ян-2
Голуб Семен-2
Голуб-1, 22, 129
Горкавченко Гврило-9
Горкавченко Дем′ян-9
Горленко Марія-6
Гоут-78
Греч Н.И.-47
Гречаников-1
Губаров-34
Гук Іван-93
Гюден-78
Даниленко Мирон-3
Данилов Сергій-28
Данилов Федір-23, 24, 28
Данилова Ганна-28
Даценко Василь-3, 13
Даценко Матвій-3
Даценко Олена-29
Даценко Петро- 3
Дейнека Денис-22
Декан-78
Делакруа-78
Деменков Семен-48
Демидои-84
Деревянченко Артем-102
Дерябін-47
Дешянов Леонтій-2
Джордано-78
Джунковський Семен-46
Ділленс-78
Дільман-78
Дітрих-78
Дмитренко Климентій-17
Добиш Іван-1
Добиш Юхим-1
Довгаль Григір-20
Довгополов-93
Донцова Антоніха-2
Дублянський Михайло-78
Дубянський Федір-15, 18
Дубянський Яків-18
Дурново П.П.-79, 89
Душенський Ілля-2
Дюк, ван-78
Дюпре А.П.-78
Дюрер-78
Дюсарт-78
Евердінгер, ван-78
Єгоров Георгій-93
Єгоров Григорій-93
Єгоров Леонід-93
Єгоров Олександр-93
Єгоров Федір-93
Єгоров-93
Єгорова Євгенія-93
Єгорова Ніна-93
Єр′єв Гнат-3
Єрченко Іван-17
Єрченко Степан-17
Єфремова Ганна-10
Жебуньов Семен-24, 27
Жуковський В.-47
Журбенко Іван-36
Забіла Ганна-7
Заводовський Павло-2
Зайцев-90
Запіро-78
Запорожченки-1
Зарудний Н.А.-78
Захаржевські-23
Зеленський-93
Зеленські-10
Зігерт-78
Зубко Павло-17
Іваницький Петро-46
Іванов Захар-1
Іванов Матвій-2
Іванова Ірина-3
Ігнатов Марк-1
Ізраельс-78
Ілляшенко Іван-13, 81
Ілляшенко Михайло-81
Ілляшенко Мойсей-13
Ілляшенко Олександр-81
Ілляшенко Ольга-81
Ілляшенко Степан-13
Ілляшенко-81
Іоан, цар-2, 5
Іскрицький Василь-2
Кабанов Степан-28
Кадиба Андрій-104
Казиміров Євдокій-47
Кайдаш Іван-1
Кайдаші-1
Калам-78
Калинич Йосип-3
Калинка-129
Калінін-133
Камерон Чарльз-47
Канал-78
Кандиба Олександр-104
Кандиба-74
Кантемір, кн.-36
Капустін Дмитро-93
Караваджі-78
Каразін Василь-30, 47, 48
Караччі-78
Кардашев Семен-2
Кардашев-42
Кардашевська Параскева-40
Карпенко – див. Мостовенкова
Карпов-84
Карпови-23
Квітка Григір-47
Квітка-Основ′яненко Григір-78
Кедринова Олена-46
Киктенко Матвій-46
Клейн-78
Кобелл-78
Кобизев-114
Кобіць Герасим-22
Ковалева Уляна-46
Ковалевський Іван-11, 13
Ковалевський Петро-11
Ковалевський Семен-11
Ковалевський Федір-11
Ковалевський Яків-11
Ковалевський-30
Колодько-74
Колосови-43
Кондратович Михайло-39
Кондратьєв Андрій-2, 3, 10,13, 17
Кондратьєв Василь-10
Кондратьєв Георгій-17
Кондратьєв Герасим-1 ,2, 3
Кондратьєв Григорій-40
Кондратьєв Данило-17
Кондратьєв Дмитро-2, 17
Кондратьєв Іван-3, 10, 17, 40.
Кондратьєв Михайло-17
Кондратьєв Павло-10, 13
Кондратьєв Роман-10, 13
Кондратьєв Степан-10, 13
Кондратьєв Яків-10, 13
Кондратьєв-30
Кондратьєва Ганна-10
Кондратьєва Марія-13
Кондратьєва Софія-10
Кондратьєва Степанида-40
Коновалов Микола-93
Коновалов Олександр-93
Коновалов Олексій-93
Коновалов Опанас-93
Коновалов Петро-93
Коновалова Марія-93
Коновцов Федот-46
Константинов Микола-104
Константинов Михайло-13, 29,30
Константинова Олена-13
Константинова Пелагея-13
Копиленко Захар-36
Копиленко Микита-36
Коротич Микита-3
Коротич Федір-3
Костентинов Іван-13
Костентинова Марина-13
Котляревський Іван-69
Кочерженки-див. Сидоренки
Кочубей Уляна-105
Крайєр-78
Крамаренко Василь-36
Красовська Матрена-25
Красовський Іван-13, 25
Кромський Д.-114, 137
Крушедольський Василь-46
Куколь-Яснопольська Варвара-10
Куколь-Яснопольська Євфимія-41
Куколь-Яснопольська Марфа-10
Куколь-Яснопольська Настасія-10
Куколь-Яснопольський Іван-10, 41
Куколь-Яснопольський Марія-10
Куколь-Яснопольський Микола-10
Куколь-Яснопольський Петро-41
Кукук-78
Кумбурлей Г.А.-46
Кушевська Марфа-20
Кушевський Дмитро-20, 46
Лагодка Остап-3
Ламбіон-78
Лампі-78
Левенець Тетяна-7
Левенець Федір-7
Левицький Петро-6
Лейден, ван-78
Лененко Мойсей-17
Лесевич Василь-14
Лесевич Василь-22
Лесевич Петро-14
Лесевич Федір-14
Лизогуб Ганна-10
Лизогуб Євдоха-10
Лизогуб Іван менший-10
Лизогуб Іван старший-10
Лизогуб Олександр-10
Лизогуб Семен-7
Лизогуб Тетяна -7
Лизогуби-10
Линицька Варвара-46
Линицька Тетяна-46
Линицька Уляна-46
Линицький Петро-46
Линтварьов Андрій-3
Линтварьов Лаврентій-17
Линтварьов Роман-17, 22
Линтварьов Степан-17
Литвиненко Яків-3
Лифин Іван-13
Лісний Степан-25
Лобачев-78
Лубенець Петро-22
Лук′янов Василь-18
Лук′янович Параскева-104
Лябченко-29
Ляліна Катерина-47
Львов Федір-22
Маас-78
Майборода Михайло-50
Максименко Василь-3
Малишев Олексій-114
Маненки-23
Маненко Павло-23
Манченко Микита-17
Манченко Омелян-17
Марков-7
Маркович Андрій-2
Маркович Яків-2
Мартиненко Петро-102
Мартинов Лука-1
Маслова Марія-36
Медведенко Василь-17
Медведєв Андрій-102
Меєр, ван дер-78
Метцу-78
Миклашевська Олена-105
Миклашевські-10
Мисеченко Іван-3
Митярін Гнат-10, 13
Мільвуа Ш.-Г.-47
Могилатов Мартин-13
Могилатов Степан-13
Модзалевський Вадим-105
Мокрієвич Іван-46
Молінер-78
Мордарьєв Василь-25
Мосеєв Федір-17
Мостовенков Петро-63
Мостовенкова Марфа-63
Мостовенкова Олімпіада-63
Музіано-78
Мячков-6
Нагорненков Микола-3
Нагорнєв Яким-13
Назаренко Петро-44
Наталія Бичкова-25
Нерода Максим-2
Несторов-99
Нечаєви-136
Нечуй-Левицький Іван-1
Никоненко Яким-13
Ніколай ІІ-129
Нікольський П.-47
Олтухов Микита-2
Омельяненко Ганна-17
Омельяненко Гнат-17
Омельяненко Григір молодший-17
Омельяненко Григір старший-17
Омельяненко Іван-17
Онофриємець-17
Оранська Дарина-62
Осс, ван-78
Остад, ван-78
Павленко Андрій-46
Павленко Іван-3
Павленко Катерина-46
Павленко Петро-46
Паліцин Олександр-30, 47, 48
Парафієвська Явдоха-13
Пармеджініно-78
Пархомівський Йосип-17
Пауков Іван-102
Пашнєв А.-136
Педосенко Василь-3
Педосенко Григір-3
Педосенко Іван молодший-3
Педосенко Іван старший-3
Педосенко Леонтій-3
Педосенкова Марина-3
Перехрестова Ганна-8
Перопянінов Василь-13
Петрова Серафима-63
Печуренко Герасим-36
Печуренко Іван-36
Печуренко Кіндрат-36
Печуренко Михайло-36
Печуренко Остап-36
Пламенцов Радіон-46
Плигин Пилип-93
Погребний Григір-17
Погребний Данило-17
Подольська Марія-26
Подольська Настасія-26
Подольський Іван-26
Подольський Матвій-25, 26
Подольський Петро-26
Подольський Роман-26
Подольський Яків-10
Позняков-92
Пономарьов Іван-22
Порельський-35
Пурпура Євдокія-69
Пурпура Максим-69
Пурпуриха-69
Пустовойт Леонтій-10
Пушкаренки-1
Пушкарьова Олена-13
Пьотр І-1, 2, 5
Пьотр ІІІ-13, 21
Ранвьє-112
Рахманова Є.-47
Ребендери-136
Рембрандт-78
Репнін Н.Г.-47
Решетников М.-114
Ржаневські-11
Розумовські-47
Романо-78
Романов Іван-2, 22, 54
Романов Михайло-31
Романов Роман-7
Романов Яків-13
Рубан Пилип-3
Рубянський Степан-3
Савицький Олексій-17
Савич Василь-10
Савичі-10
Салівон Ніна-133
Салівон Олександр-133
Самофалов Борис-133
Самофалова Ніна-133
Сафтлевен-78
Свитличненков Никифор-22
Святогор Василь-23
Святогор-Штепа Данило-23
Себелєв-100
Секлюцький Семен-62
Сидоренко Мирон-46
Сидоренко Яків-46
Симонов Михайло-46
Сипко Іван-1
Сироїжка Федір-39
Сковорода Григорій-37
Скоропадська Параскева-105
Скоропадський Петро-105
Скоропадські-10
Скребець Яків-2
Слатвинський-42
Словинський Іван-17
Смагін Євграф-44
Солдатенков Василь-13
Солімена-78
Соляник Петро-133
Сорочинські-1
Софія, царівна-5
Сощенко Андрій-2
Сталін-133
Степанов Кирило-13
Степанов Кирило-29, 30
Стишевський Тимофій-25
Суджальський Яків-46
Сукачев Лука-17
Сулима Андрій-33
Сулима Павло-33
Схельфут-78
Схольтен-78
Схотел-78
Танський Василь-7
Тарновський Костянтин-104
Тевяшов Дмитро-43
Тевяшов Степан-43
Тендитников Герасим-13
Тендитников Яків-13
Тен-Кате-78
Тихонова Явдоха-25
Тітов Григір-41
Тітов Єлисей-41
Тітов Іван-41
Тітова Євдокія-41
Тітова Олександра-41
Траволинський Остап-3
Трігт, ван-78
Устимович Георгій-91, 102
Ушаков Всеволод-102
Федоров Микола-2
Федоров Степан-46
Федорова Василиса-46
Фергас-78
Ходовецький-78
Ходун Андрій-17
Ходун Іван-17
Ходун Никифор-17
Ходун Степан-17
Ходун Яким-17
Ходунаєв Василь-17
Ходунаєв Яким-17
Хрущов О.-47
Циглер, фон, Марія-28
Циглер, фон, Олександр-32
Чарторийська, кн.-105
Черкашин-114
Чернецький Семен-17
Чернігівцева Графіна-13
Чехов Антон-129
Чєляєв Василь-10
Чубаров-34
Шарої-11
Шаховський, кн.-2
Швець П.-93
Шевченко Карп-17
Шевченко Тарас-47, 81, 120
Шептушач Василь-17
Шептушач Яків-17
Шереметьєв П.-2
Шереметьєв, кн.-102
Шишкін Іван-78
Шкурчиха Агафія-3
Шмідт-47
Шонгаур Мартин-78
Шпиль Йосип-1
Штепа Ганна-13
Штепа Григір-13
Штепа Іван-1, 23
Штепа Катерина-13, 23
Штепа Петро-23
Шубак-78
Щербинин-30
Юр′ївські-10
Юркевичі-104
Якименко Іван-36
Яков Василь-3
Яценко-74
Яцина Федір-7
Яцина Федосей-7, 13

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

5

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

hetmanec пишет:

Могу дать информацию по этим людям.
Лубенець Петро-22

Прошу данные по этому человеку.
К сожалению я так и не нашёл по нему информации по ссылке - наверное не там искал. :-((

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7)
Делай людям добро - оно добром к тебе вернётся!

Поделиться

6

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Звісно не там шукали як не знайшли - позиції у книзі подані не за сторінками, а за номером особи в генеалогічній схемі. Лубенець сторінка 37, або 22 номер за загальною нумерацію Алфьорових.

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!

Поделиться

7 (30-06-2017 22:44:43 отредактировано olyvd)

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2017. Спеціальний випуск ПАМ`ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ "

Галина Я. І. Володимир Володимирович Кривошея і Музей гетьманства
Алфьоров О. А., Різніченко О. С. РЕЄСТР Охтирського полку 1681 року
Гордієнко Д. С. Постать Гетьмана Івана Мазепи на сторінках часопису «Тризуб» (Париж, 1925–1940)
Казіміров Д. В. Родини менської сотенної старшини у сповідних розписах ХУIII ст.
Коваленко О. В. Ремісники Гетьманщини на сторінках «Київської старовини»
Кондратьєв І. В. До історії козацько-шляхетського роду Силичів
Кривошея Ір. І. Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги (1664–1765): Коровки-Вольські та Мокієвські.
Кривошея І. І. Відшукання «російського дворянства» мешканцями українських маєтків польських аристократів Потоцьких (кінець XVIII – перша половина ХІХ століть)
Купрієнко С. А. Козацтво, Україна та Східна Європа в іспаномовних джерелах 17 ст
Луняк Є. М. Відображення діяльності українського козацтва у творчості Вольтера
Ребенок В. В. Українське козацтво початку XVII ст. у «Нарисі історії Польщі» М. Бобжинського
Салтан О. М. Харківський портрет Гетьмана Івана Мазепи
Синяк І. K. Полкова і сотенна старшина у присяжному списку Гадяцького полку 1718 року
Токарєв С. А. Вихідці із Запорозької Січі у складі козацької старшини Ніжинського полку (60-ті рр. XVII ст.).
Фігурний Ю. С. Роль П. Калнишевського в суспільно-політичних трансформаціях та у духовному й культурному житті України ХVІІІ ст.
Щербак В. О. Козацький гетьман Тарас Федорович
Мицик Ю. А. 1673–1674: тяжкі роки Поділля в світлі польських рукописних газет і листів

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

8

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

«Реєстри Сумського полку: 1660-1664 // Упорядники: Олександр Алфьоров, Олександр Різніченко. – Київ, 2016. – 534 сторінки. forum.genoua.name/viewtopic.php?id=23907

http://historybooks.com.ua/PicPod/Reyestry_Sumskoho_polku_1660-1664.jpg

Спасибо сказали: Bragida, v_golub, Ярематойсамий3

Поделиться

9

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

РЕЄСТРИ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКУ 1654 РОКУ  http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 66#p160966https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23722777_10155832268244757_306782089936388185_n.jpg?oh=2ac2ecaca29c278e907281b3902ffb3d&oe=5A8F93F9

Поделиться

10

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Тираж уже на руках у авторов. Стоимость 190 грн.

Для тех, кто собирался на встречу 22 числа - авторы обещали быть

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, Relic hunter, Спасенко, Julia_R1, SVKM de L6

Поделиться

11

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

Если кто-то мог бы приобрести и переслать Новой почтой, я бы перечислил на карточку все расходы... может найдется добрая душа smile

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Поделиться

12

Re: Книги hetmanec /Гетьманця

kuks70,

у меня уже собралось несколько заказов, могу прислать и Вам

Для всех желающих - оставляйте заявки на пересылку, перешлю всем.
Цена - 190 грн. + пересылка за счет заказчика

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: litar Л, Алёна, сергей-гродовка, kuks704

Поделиться