1

Тема: Фонд 287. Херсонська дворянська опіка

Херсонська дворянська опіка
ф. 287, спр. 28
1901-1919 рр.

У документах фонду – справи про опіку і попечительство над неповнолітніми нащадками потомственних дворян, над душевнохворими та над їх майном.

Згадуються у зв'язку з опікою нащадки дворян фон Буксгевдена, Г.Д.Кужинського, І.Ф.Барташинського, Ф.О.Карачевського-Волк, Г. та І.Скадовських, Фальц-Фейнів, А.В.Добровольського та ін.

Share