1

Тема: РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. КНИГА ЗА 1569-1572, 1574 РОКИ

РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. КНИГА ЗА 1569-1572, 1574 РОКИ.

Упорядники Кулаковський П. М., Святець Ю. А.


Плановий вихід книги – квітень 2023 року

Доступне попереднє замовлення
https://rvv-kniga.com/product/ruska-vol … 1574-roky/

Нову книжкову історико-джерельну серію “Архівний ключ” відкриває публікація найважливішої збірки документів 16 століття — Руської (Волинської) Метрики 1569-1572, 1574 рр.

Збірка – документальна основа для пошуків істориків, краєзнавців та дослідників родоводу.
Оригінал до цих пір знаходиться в московському архіві, куди був вивезений в часи імперії.

Коротка історія збірки:

Входження в 1569 р. українських воєводств (Київського, Волинського і Брацлавського) до складу Польської Корони визначила переведення центрального діловодства, яке стосувалося цих воєводств, до юрисдикції коронних канцлера й підканцлера. Мовні й правові відмінності (руська мова та Волинський статут) оформлення документів щодо інкорпорованих воєводств призвели до виникнення нової серії книг метрики, що в перспективі отримає назву «Руської (Волинської) метрики». Першою книгою з цієї серії є публікований том, започаткований невдовзі після укладення Люблінської унії й завершений у перший рік правління короля Генрика Валезія (1574). У ньому вміщені офіційні копії виданих канцелярією документів щодо Волині, Київщини та Східного Поділля. До книги увійшли як видані канцелярією від імені короля документи (привілеї на уряди, маєткові данини, їх підтвердження), так і приватні (угоди, тестаменти), вписування яких до метрики мало ефект публічного засвідчення. Документи книги мають важливе значення для історії церковного землеволодіння та функціонування монастирів, генеалогії, карʼєрного зростання та матеріального забезпечення вищих верств тогочасного українського суспільства, насамперед князів і шляхти, їх економічної діяльності, взаємовідносин з козаками і євреями.

https://i.ibb.co/rd3xshT/1526-Metrica-2.jpg

Share

2

Re: РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. КНИГА ЗА 1569-1572, 1574 РОКИ

Книга вийшла
по посиланню Інтернет-магазин і географічний покажчик

https://rvv-kniga.com/product/ruska-vol … 1574-roky/

Thanks: alexkr81

Share