1

Тема: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Справка из энциклопедии о Прилуччине.

ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
========================
ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК - адм.-терит. і військова одиниця Лівобережної України в 2-й пол. 17 - 18 ст. Ств. 1648. Межував: з Кропивенським (1648-58), Миргородським (1649-58), Лубенським (1648; 1658-1781), Чернігівським (1648-54), Ніжинським (1648-1781), Переяславським (1648-1781) та Київським (1669-1781) полками.
За час існування П.п. зовнішні межі його території мали незначні зміни. Центром П.п. було м. Прилуки. На чолі полкової адміністрації стояв полковник, що здійснював вищу адм., військову та судову владу на терит. полку. Разом з ним полковими справами управляла полкова старшина в складі обозного, судді, писаря, осавула, хорунжого. Полк складався з сотень, яким були підпорядковані міська й сільська адміністрації (Ратуші, курінні отамани).

1649 поділявся на 20 сотень: Варвинські (дві), Галицьку, Голінську, Городенську, Гурівську, Дівицьку, Іваницьку, Ічнянські (дві), Корибутівську, Краснянську, Кропивенську, Монастирищенську, Переволочанську, Прилуцькі (чотири) і Срібнянську. 1654 одна Варвинська, Городенська, Гурівська, Дівицька, Кропивенська і одна Прилуцька сотні вже не існували - залишилося 14 сотень. До 1672 розформовані Галицька, Голінська, одна Ічнянська, Переволочнянська та дві Прилуцькі сотні; створена Журавська сотня. Після приєднання в 70-х pp. 17 ст. Корибутівської сотні до Красноколядинської (кол. Краснянська) у П.п. стало 8 сотень, які існували до 1751, коли Корибутівська сотня знову була виділена з Красноколядинської. 1757 відновлена Переволочнянська сотня, а 1761 Варвинська сотня поділена на дві - Першу Варвинську й Другу Варвинську (в істо¬ричних джерелах їх називають Першоварвинська й Друговарвинська). Починаючи з 1761, в П.п. налічувалося 11 сотень, які збереглися до кінця 1781.

До сотенної старшини належали: сотник, сотенні хорунжий, писар і осавул. Сотні поділялися на курені, на чолі яких стояли курінні отамани. Городові, або сотенні отамани (тобто отамани сотенного м-ка) були помічниками сотника. У П.п. наліч. близько 75 козацьких куренів, вони були найменшими підрозділами в козацькому війську.

Козача верхівка сформувалася в привілейовану групу, що складалася з бунчукового і значкового товариства. Звання б.т-ів надавалося гетьманом, якому вони безпосередньо підлягали (перебували під гетьманським бунчуком, звідси й походила їхня назва). Перебуваючи в полках, вони виконували обов'язки наказних полковників, а також інші обов'язки за дорученнями гетьмана.
Інший, нижчий прошарок козацької верхівки складали значкові товариші. Це була привілейована група в сотнях. Вони підлягали не сотнику, а полковнику, перебували «під полковим значком» (звідки й назва їх «значкові»). Царським указом від 8 серпня 1734 в усіх 10 полках належало мати не більш, як 420 знач.т., у т.ч. в Прилуцькому полку - тридцять. Вони якоїсь певної посади не займали, а виконували окремі доручення, перебували «в разных командированиях и посылках... по определению Полковой канцелярии и по данной инструкции». Коло доручень було досить широким. Під час війни практично усі знач.т. брали участь в бойових діях.

1735 все лівобережне козацтво було поділене на «виборних» та «підпомічників». Військову службу повинні були нести виборні козаки, підпомічники залишалися «в домах» і забезпечували виборних козаків усім необхідним для несення військової служби - кіньми, провіантом, фуражем тощо. В П.п. була встановлена кількість виборних козаків числом 1388 чол.
Озброєння козаків складалося з рушниці (мушкета), списа й шаблі. Вирушаючи у похід, козак повинен був мати 5 фунтів пороху, 20-40 куль (отамани - по 50) і 5 фунтів свинцю. Як видно з архівних документів, спорядження козаків Прилуцького полку було значно біднішим: на 1 рушницю в похід бралося 1 - 1,2 фунти пороху і від 18 до 26 куль. В артилерії П.п. налічувалося 5-6 гармат, частина з яких належала до «городової армати». У похід, звичайно, брали 2 гармати. Збереглася «Ведомость об артилерій и музике Прилуцкого полку», складена генерал, хорунжим Я. Горленком у лютому 1736: «Асаул артилерийский Лукьян Холод, хоружий артилерийский Данило Корженко, пушкаров - 2, армашов - 4, коваль - 1, пушек - 2; при них артилерийских припасов: картечей - 5, пороху - 8 пудов 38 фунтов, пуль - 199, шуфлей - 2, крейцеров (пижовників) - 2, палубов - 1, возов - 1, лошадей - 9; того ж Прилуцкого полку войсковой музики: трубачей - 4, летаврщик - 1». Певно, мова йшла про артилерію, яка повинна була вирушати в похід.

Кількість козаків і посполитих (міщан, селян, купців, церк. причетників) в полку не була сталою. 1729 в П.п. наліч. 4048 дворів козаків і 10541 посполитих; 1764-3694 дворів (7181 хат) козаків, 202 двори (1243 хати) козачих підсусідків, 5736 дворів (8150 хат) посполитих; 1780 - 4461 двір (9086 хат) і 52 бдв. хати козаків, 8392 дворів (11763 хати) і 1150 бдв. хат посполитих, 1877 дворів (2963 хати) різних підсусідків. 1737 в П.п. наліч. 133 нас. пункти (1 місто, 8 містечок, 92 села, 24 села, 8 слобідок, 8-12 хут.).
У третій чверті 18 ст. змінилася кількість нас. пунктів, головним чином за рахунок значного збільшення хуторів. 1780 - 1 місто, 8 містечок, 104 села, 23 села*, 12 слобідок і 402 хут. У середині 18 ст. на терит. П.п. діяли 69 початкових парафіяльних шкіл. Про Соціально-економічне становище на Прилуччині у 18 ст. - див. окрему статтю.

Козаки П.п. брали участь у визвольній війні укр. народу 1648-54, в антифеодальних сел.-козацьких виступах 1687, 1689, 1690-91 та ін. П.п. ліквідований 1781, його терит. включена до складу Чернігівського намісництва (див. Прилуцький повіт Чернігівського намісництва), частково -до Київського (1782-96) і Новгород-Сіверського (1782-91) намісництв, а з виборних козаків створено Софійський полк.
=====================
ШКОРОПАД Д.О., САВОН О.А. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. – Ніжин, 2007. – С. 382-384.

Thanks: Алена2

Share

2 ( 22-03-2014 09:48:58 змінене Tullii )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

"Список Наличный
Прилуцкого полку сотни полковой коликое число в оной же на лицо імеется Дворового числа, козаковъ можнихъ, убохихъ и крайне убогихъ такожъ въ козачихъ подсуседковъ, о томъ значитъ нежей сего. Року 1731 Іюліа Дніа Сочиненная"

Там представлены 659 персоналий. Возможно, многие найдут знакомые фамилии. Тем более, что ныне это территория Черниговщины. Весьма рекомендую, а для удобства предлагаю -

Алфавитный указатель
========================
Авраменко Іоско (Сергеевка)
Андреенко Микита (Прилуки-Кустовский)
Антоненко Павло (Дубовий Гай)
Антоненко Хвеско ктитор (Ковтуновка)
Антониха удова (Дубовий Гай)
Антунец (Белошапки)

Бабак Матвей (Сергеевка)
Бабенко Васил (Белошапки)
Бабенко Іаков (Сергеевка)
Балюра Іван (Прилуки-Кустовский)
Баран Стефан (Прилуки-Кустовский)
Безуб Хведор (Сергеевка)
Белоцерковец Корней (Дубовий Гай)
Бельниченко Семен (Олшаная)
Береговий Кирило (Белошапки)
Бережненко Грицко (Белошапки)
Бесченко Павло (Белошапки)
Бец Семен (Прилуки-Олихвирув)
Блаженко Микита (Прилуки-Олихвирув)
Бодорека Андрей (Дубовий Гай)
Бойко Грицко чередник (Сергеевка)
Бойков зят Левко (Белошапки)
Бондаренко Васил (Сергеевка)
Бондарец Матвей (Сергеевка)
Бондарь Іван (Белошапки)
Боханка удова (Прилуки-Кустовский)
Бохтий Марко (Прилуки-Олихвирув)
Бра(…)Михайло (Прилуки-Олихвирув)
Брухно Ілляш (Сергеевка)
Буняк Хведор (Прилуки-Кустовский)
Бурмака Грицко (Дубовий гай)
Бурмачиха Іациха (Дубовий гай)
Буряка Левко (Белошапки)

Валко Павел (Прилуки-Залуцкий)
Валко Семен (Прилуки-Кустовский)
Валко Хведор (Прилуки-Кустовский)
Варка удова (Яблуновка)
Вереіженко Истап (Великая Девица)
Вериженко Корней (Великая Девица)
Висуцкая удова (Белошапки)
Вовк Демко (Белошапки)
Вовк Михайло (Олшаная)
Вовк Улас (Олшаная)
Воевода Васил (Яблуновка)
Волик Роман (Белошапки)
Волошин Андрей (Малая Девица)
Волошин Семен (Дубовий гай)
Волошинъ Грицко (Прилуки-Кустовский)
Ворожбий Корней (Прилуки-Олихвирув)
Вувбенко Петро (Сергеевка)
Вуддя вдова (Малая Девица)

Гайдай Тимушь (Сергеевка)
Галенко Грицко (Сергеевка)
Ганжа Степан (Белошапки)
Ганжа Хведор чередник (Белошапки)
Гапоченко Ігнат (Белошапки)
Гарасименко Степан (Великая Девица)
Гармаш Антун (Дубовий гай)
Гводюков свояк Іоско (Яблуновка)
Гвоздюк Микита (Яблуновка)
Герасименко Карп (Сергеевка)
Герб Кондрат (Дубовий Гай)
Головатий Данило (Белошапки)
Головко Андрей (Ковтуновка)
Голотенко Іван (Сергеевка)
Горбаненко Иван (Сергеевка)
Горбаненко Олекса (Дубовий Гай)
Горбаненко Трохим (Яблуновка)
Горбаненко Хведор (Яблуновка)
Горбань Васил (Великая Девица)
Горбаченко Кирило (Яблуновка)
Гордеенко Василь (Олшаная)
Гордеенко Іван (Яблуновка)
Горенко Андрей (Сергеевка)
Горовий Денис (Яблуновка)
Горовий Петро (Яблуновка)
Граченкова Ганна удова (Великая Девица)
Григоренко Іванец (Малая Девица)
Гриненко Михайло (Сергеевка)
Губар Грицко (Прилуки-Залуцкий)
Гумен Іван (Дубовий Гай)
Гутарка Іван (Яблуновка)

Дебройженко Андрей (Прилуки-Олихвирув)
Девочка Михайло (Малая Девица)
Дегтяр Семен (Прилуки-Олихвирув)
Деденко Іван (Сергеевка)
Дейкун Іван (Прилуки-Олихвирув)
Демков зять Грицко (Дубовий Гай)
Демченко Данило (Яблуновка)
Демченко Михайло (Малая Девица)
Демченко Павло (Малая Девица)
Демченко Улас (Прилуки-Лукасіов)
Денба Іван (Малая Девица)
Деплименко Левко (Прилуки-Олихвирув)
Детяненко Леско (Прилуки-Олихвирув)
Дзюба Антун (Прилуки-Кустовский)
Дир Захарко (Дубовий Гай)
Дмитренко Іван (Сергеевка)
Дмитренко Іван (Сергеевка)
Дмитренко Тимко, осаул (Сергеевка)
До(…)ренний Хведор (Яблуновка)
Добоприев Петро (Яблуновица)
Доваю Хома (Великая Девица)
Довженко Антун (Дубовий гай)
Довженко Назар (Великая Девица)
Доморацкий Ерофей (Сергеевка)
Донченко Дацко (Белошапки)
Друг Хведор (Дубовий Гай)
Дубский Матвей (Малая Девица)
Дудка Іван (Ковтуновка)
Дудник Василий (Олшаная)
Дусщенко Евтух (Малая Девица)

Евхименко Васил (Яблуновка)
Евхименко Кирил (Яблуновка)
Есипенко Роман (Великая Девица)

Живиленко Іван (Сергеевка)
Живиленко Іван (Сергеевка)
Живиленко Степан (Сергеевка)
Жук Васил (Малая Девица)
Журавскаіа удова (Прилуки-Олихвирув)
Жураский Михайло (Прилуки-Олихвирув)
Жученко Кирил ктитор (Яблуновка)
Жучиха (…)мала удова (Малая Девица)
Жучиха Маріа (Яблуновка)
Жучко Пилипъ (Белошапки)
Жучко Роман (Белошапки)

Загоровский Богдан староста дубогаевский (Великая Девица)
Загребельний Яким (Ковтуновка)
Запорожченко Васил (Олшаная)
Захарчиха удова (Малая Девица)
Захожий Іосиф (Дубовий гай)
Захожой Стефан (Белошапки)
Зенченко Грицко (Олшаная)
Зенченко Карпо (Прилуки-Олихвирув)
Зенченко Процко (Прилуки-Олихвирув)
Зленко Дмитро (Дубовий гай)
Зленко Стефан, атаман (Дубовий гай)

Илченко Ничипор (Белошапки)
Іакимец(Малая Девица)
Іареб Іацко (Малая Девица)
Іаресенко Іарема (Малая Девица)
Іасман Петро (Олшаная)
Іацуненко Данилко (Белошапки)
Іван Писар (Белошапки)
Івашиненко Сидор (Олшаная)
Івашиненко Сидор (Яблуновица)
Іващенко Тимко (Сергеевка)
Ілляшенко Петро (Сергеевка)
Іовченко Іван (Прилуки-Лукасіов)
Іовченко Улас (Олшаная)
Іощиха вдова (Сергеевка)
Ісайха удова (Сергеевка)

Каленик (Дубовий Гай)
Калениченко Ивстап (Малая Девица)
Каличов зят Іван (Дубовий Гай)
Калюжний Васко ктитор (Сергеевка)
Капустиха удова (Прилуки-Залуцкий)
Кармолика Василий (Олшаная)
Касяненко Іван овчар (Яблуновка)
Кес Хведор (Малая Девица)
Кизим Хведор (Яблуновка)
Кикот Андрей (Прилуки-Кустовский)
Киктенко Лазор (Великая Девица)
Кисель Васил (Дубовий Гай)
Кислий Данило (Прилуки-Олихвирув)
Кислий Павел (Прилуки-Олихвирув)
Кислий Хвеско (Прилуки-Олихвирув)
Кишкан Іоско (Белошапки)
Киян Матвей (Сергеевка)
Клещаренко Михайло (Дубовий Гай)
Клименко Хведор (Дубовий гай)
Климко (Белошапки)
Клязника Нестор (Прилуки-Кустовский)
Кобанченко Павел (Прилуки-Олихвирув)
Ковал Іван (Малая Девица)
Коваленко Васил (Олшаная)
Коваленко Павло (Сергеевка)
Коваль Данило (Белошапки)
Коваль Назар (Сергеевка)
Ковец Ярема (Малая Девица)
Ковтуненко Клим (Ковтуновка)
Кодола Дмитро (Дубовий Гай)
Козак Павло (Яблуновка)
Козаченко Стецко (Прилуки-Кустовский)
Колесниченко Карп (Дубовий Гай)
Колесниченко Павло (Дубовий Гай)
Колитвин Захар (Прилуки-Олихвирув)
Компаніченко Луцко (Малая Девица)
Коненко Іоско (Прилуки-Лукасіов)
Кононенко Грицко (Белошапки)
Копанийченко Васил (Малая Девица)
Копира Дениско Іванко (Дубовий Гай)
Короваенко Іван (Прилуки-Лукасіов)
Коровка Хведор (Яблуновка)
Косий Леско (Яблуновка)
Костиха вдова (Сергеевка)
Кострицкий Ігнат (Сергеевка)
Котеленец Роман (Олшаная)
Котеленець Гаврило (Прилуки-Залуцкий)
Коцюба Карп (Великая Девица)
Кошченко Іванъ (Прилуки-Лукасіов)
Кравец Іван (Сергеевка)
Кравец Марко (Прилуки-Олихвирув)
Кравец Петро (Прилуки-Олихвирув)
Кравец Степан (Белошапки)
Кравец Степан (Сергеевка)
Кравец Яков (Дубовий Гай)
Кравец Яцко (Дубовий Гай)
Кравець Петро (Прилуки-Олихвирув)
Кравченко Іван (Сергеевка)
Кравченко Лазор (Сергеевка)
Кравчиха удова (Сергеевка)
Кривий Роман (Сергеевка)
Кривошиіа ткачь (Прилуки-Олихвирув)
Крикун Инопрей (Белошапки)
Криштопудов зят Іван (Сергеевка)
Кувка Грицко (Малая Девица)
Кударенко Савка (Яблуновка)
Кудлай Кость, атаман (Олшаная)
Кузменко Стецко (Дубовий Гай)
Кулеш Панко (Ковтуновка)
Кулик Хведор (Яблуновка)
Куликовский Іван (Яблуновица)
Куликовский Левко (Прилуки-Залуцкий)
Кулинич Грицко (Яблуновка)
Куличенко Іван (Яблуновка)
Куличенко Іван старий (Яблуновка)
Куличенко Корней (Яблуновка)
Кулястра Іацко (Прилуки-Олихвирув)
Кунец Евхим (Белошапки)
Куриленко Іаков (Прилуки-Олихвирув)
Куриленко Іацко (Олшаная)
Куриленко Іван (Сергеевка)
Кутенко Карп (Ковтуновка)
Кутерченко Савка (Ковтуновка)
Куценко Павел (Прилуки-Олихвирув)
Куценко Павел (Прилуки-Олихвирув)
Куций Панко (Олшаная)
Куций Панко (Яблуновица)
Кучерявий Иван (Яблуновка)
Кучерявий Трохим (Сергеевка)
Кушнер Грицко (Малая Девица)

Ладанский Васил (Яблуновка)
Ладинский Васил (Олшаная)
Ладинский Васил (Яблуновица)
Ладинский Іван (Олшаная)
Ладинский Іван (Яблуновица)
Ладинский Ігнат (Олшаная)
Ладинский Ігнат (Яблуновица)
Ладинский Іосиф (Олшаная)
Ладинский Іосиф (Яблуновица)
Лазаренко Василь (Олшаная)
Лаптев зят Михайло (Яблуновка)
Лаптей Клим (Яблуновка)
Лаптей Матвей (Яблуновка)
Лацинский Андрей (Яблуновица)
Лебедь Хвеско (Белошапки)
Лебедь Хвеско (Дубовий Гай)
Левченко Ивашко (Дубовий Гай)
Левченко Леско (Дубовий Гай)
Ленец Корней (Прилуки-Кустовский)
Ленецъ Іванъ (Прилуки-Кустовский)
Лесенко Антун (Ковтуновка)
Лешутный Игнат (Сергеевка)
Лизуненко Леско (Сергеевка)
Линник Іван (Малая Девица)
Линник Тимуш (Сергеевка)
Лисиха удова (Олшаная)
Лисиха удова (Яблуновица)
Литвин Андрей (Яблуновка)
Литвин Гаврило (Белошапки)
Литвин Евфим (Прилуки-Олихвирув)
Литвин Іацко (Прилуки-Олихвирув)
Литвин Іван (Сергеевка)
Литвин Іван (Яблуновка)
Литвин Іліаш (Малая Девица)
Литвин Кондрат (Белошапки)
Литвин Кондрат (Олшаная)
Литвин Павло (Яблуновка)
Литвин Прокоп (Прилуки-Олихвирув)
Литвин Семен (Олшаная)
Литвин Хведор (Прилуки-Олихвирув)
Литвин Хведор (Сергеевка)
Литвин Ярема (Дубовий Гай)
Лихвиренко Олекса (Прилуки-Олихвирув)
Лобода Андрей (Яблуновка)
Лойко Васил (Олшаная)
Локутенко Денис (Яблуновка)
Лопатка Демко (Яблуновка)
Лопович Лукян (Прилуки-Залуцкий)
Лукьяненко Прокоп (Малая Девица)
Лутенко Хведор (Яблуновка)
Луценко Денис (Великая Девица)
Лучка Михайло (Сергеевка)
Лущик Савка (Яблуновица)
Лущиха Дмитриха (Яблуновка)
Лященко Васил (Великая Девица)

Макаренко Грицко (Белошапки)
Максим ктитор (Дубовий Гай)
Максим овчар (Белошапки)
Максименко Іван (Белошапки)
Максименко Ілко (Белошапки)
Максимиха вдова (Прилуки-Кустовский)
Марухна Іван (Сергеевка)
Маслюк Грицко (Белошапки)
Матюк Хведко (Сергеевка)
Матюх Грицко (Дубовий Гай)
Матюх Іван (Дубовий Гай)
Маценко Іван (Великая Девица)
Маценченко Грицко (Прилуки-Залуцкий)
Маценченко Кирило (Прилуки-Залуцкий)
Медведенко Грицко (Яблуновка)
Медведенко Прокоп войт (Яблуновка)
Мерочник Семен (Олшаная)
Мерошник Кузма (Малая Девица)
Мещенко Семен (Белошапки)
Микитенко Васил (Ковтуновка)
Микитенко Дацко (Яблуновка)
Микитенко Кондрат (Яблуновка)
Микитченко Грицко (Белошапки)
Миколайка вдова (Прилуки-Олихвирув)
Миронец (Яблуновка)
Мирошниченко Іаков (Белошапки)
Михайлиха вдова (Прилуки-Кустовский)
Михайло слуга дворовой (Дубовий Гай)
Мищенко Дмитро (Сергеевка)
Мовчан Савка (Прилуки-Олихвирув)
Мовчаненко Лаврин (Великая Девица)
Моковский Дацко (Прилуки-Олихвирув)
Монка Роман ктитор (Белошапки)
Моттот Денис (Прилуки-Кустовский)
Мохно Процко (Малая Девица)

Надумания Остап (Белошапки)
Науменко Іляшь (Ковтуновка)
Науменко Іоско (Малая Девица)
Науменко Тимко (Ковтуновка)
Науменко Яков (Ковтуновка)
Нейда Андрей (Яблуновка)
Непряденко Павло (Яблуновка)
Нестериха Мелашка вдова (Белошапки)
Нетяга Іван (Дубовий Гай)
Нетяга Кондрат (Прилуки-Кустовский)
Нетяга Улас (Прилуки-Кустовский)
Николенко Демко (Прилуки-Залуцкий)
Ничипоренко Микита (Сергеевка)
Новак Петро (Сергеевка)
Новаченко Іляш (Яблуновка)
Носенко Іван (Яблуновица)
Носувский Андрей (Яблуновка)
Носувский Данило (Яблуновка)
Носуліа Іаков (Прилуки-Кустовский)

Овад Роман (Сергеевка)
Овдеенко Максим (Сергеевка)
Овдеичь Грицко (Дубовий Гай)
Оверко Іван (Яблуновка)
Оверко Хведор (Яблуновка)
Оверков зят Павло (Яблуновка)
Оверков Іван (Яблуновка)
Овраменко Омелко (Сергеевка)
Овсюк Грицко (Прилуки-Кустовский)
Овсюк Матвей (Прилуки-Кустовский)
Овчар Ілко (Ковтуновка)
Овчар Михайло (Дубовий Гай)
Овчар Процко (Дубовий Гай)
Овчаренко Микита (Яблуновка)
Окупченко Захарко (Великая Девица)
Окупченко Іван (Великая Девица)
Олексеенко Іаким (Прилуки-Олихвирув)
Олихвер Павел (Прилуки-Олихвирув)
Онищенко Процко (Прилуки-Залуцкий)
Опанасенко Дмитро (Сергеевка)
Оплимар Трохим войт (Ковтуновка)
Опонасенко Кость (Сергеевка)
Острогаіах Іоско (Белошапки)
Отрушко Хведор (Ковтуновка)
Охрей Пилип (Олшаная)

Павленко Іван (Малая Девица)
Пазюк Иван (Сергеевка)
Паламар Мартин (Великая Девица)
Паламар Мойсей (Дубовий Гай)
Палей Хведор (Прилуки-Кустовский)
Паленичка Данило (Белошапки)
Паливоза Мойсей войт (Великая Девица)
Паліовака Федор (Белошапки)
Пархомиха удова (Дубовий Гай)
Пасечник Павло (Сергеевка)
Пачет Сиецко (Ковтуновка)
Переясловский Лазор (Белошапки)
Петренко Грицко (Прилуки-Кустовский)
Петренко Іван (Олшаная)
Петренков Андрушко (Прилуки-Кустовский)
Петренкув зят Іван (Прилуки-Кустовский)
Пиголенко Павел (Олшаная)
Пилипенко Микита (Прилуки-Кустовский)
Пирогувченко Степан (Дубовий Гай)
Пироженко Прокуп (Прилуки-Лукасіов)
Плесконосенко Іоско (Прилуки-Олихвирув)
Плескунъ Семенъ (Прилуки-Кустовский)
Пліскун Іван (Прилуки-Кустовский)
Плугатар Василь (Дубовий Гай)
Плугатар Демко (Дубовий Гай)
Плугатар Іацко (Малая Девица)
Плугатар Мусей (Малая Девица)
Плугатар Процко (Дубовий Гай)
Погорелко Денис (Малая Девица)
Погорелко Роман (Малая Девица)
Погребнаіа Хвеска удова (Малая Девица)
Пожарскій Грицко (Прилуки-Лукасіов)
Покотей Іван (Малая Девица)
Поцепух Павло (Прилуки-Олихвирув)
Прижменко Левко (Олшаная)
Приймачка удова (Белошапки)
Прихожий Петро (Дубовий гай)
Прихудко Іван (Малая Девица)
Причиниха удова (Дубовий Гай)
Причипа Ігнат (Малая Девица)
Прокопенко Данило (Малая Девица)
Прокопенко Іван (Малая Девица)
Протасенко Никифор (Олшаная)
Проценко Грицко (Олшаная)
Проценко Прокоп (Белошапки)
Проциха удова (Олшаная)
Пунас Дмитро (Прилуки-Лукасіов)
Пустовойтенко Іван (Яблуновка)
Пустовуйтенко Іван (Яблуновка)
Пустовуйтенко Степан (Яблуновка)
Пустовуйтенко Терешко (Малая Девица)
Пустовуйтишин зят Исай (Яблуновка)
Пушкар Грицко (Малая Девица)
Пушкар зят Васил (Сергеевка)
Пушкаренко Омелко (Малая Девица)
Пушкаренко Хведор (Малая Девица)

Релетенко Стефан (Прилуки-Лукасіов)
Решетиленко Савка (Олшаная)
Решутний Стецко (Сергеевка)
Рибалка Антун (Яблуновка)
Рибалка Павло (Яблуновка)
Рибалченко Іван (Белошапки)
Римар Евфим (Прилуки-Кустовский)
Ро(ли)(ш)ченко Роман (Олшаная)
Ро(ли)(ш)ченко Стецко (Олшаная)
Рожко Кондрат (Малая Девица)
Романенко Леонтий (Олшаная)
Романенко Семен (Ковтуновка)
Романко Івашко Ткачь (Дубовий Гай)
Руденко Іван (Сергеевка)
Руденко Хведор (Яблуновка)
Рудий Михайло (Белошапки)
Рудич Кирило (Белошапки)
Рухайло Павло (Прилуки-Олихвирув)

Сава Микола (Белошапки)
Савченко Андрей (Яблуновка)
Савченко Денис (Великая Девица)
Савченко Евфим (Прилуки-Кустовский)
Савченко Микита (Прилуки-Олихвирув)
Савченко Семен (Великая Девица)
Садовий Семен (Прилуки-Олихвирув)
Саенко Іван (Сергеевка)
Саман Степан (Ковтуновка)
Сведений Дацко (Прилуки-Олихвирув)
Свистюлник Іван (Дубовий Гай)
Свистюлник Хведор (Дубовий Гай)
Семенко Іван (Прилуки-Олихвирув)
Семеченко Степан (Дубовий Гай)
Семечко Грицко (Дубовий Гай)
Семченко Іван (Прилуки-Залуцкий)
Сененко Леско (Белошапки)
Сергеев зят Калиник (Прилуки-Олихвирув)
Сердюк Хведор (Олшаная)
Сердюченко Андрей (Прилуки-Олихвирув)
Сердюченко Васил (Сергеевка)
Сердюченко Марко (Сергеевка)
Сивченко Евфим (Дубовий гай)
Сидот Хвеско (Белошапки)
Сиротенко Дацйко (Малая Девица)
Ситнеченко Тимуш (Прилуки-Олихвирув)
Скрипка Андрей (Малая Девица)
Скрипка Олекса (Белошапки)
Скурупад Дмитро (Прилуки-Лукасіов)
Слесар Іоско (Малая Девица)
Собул Хвеско (Сергеевка)
Соловей Павел войт (Сергеевка)
Солодовник Васил (Малая Девица)
Солон Хведор (Яблуновка)
Солотка Самуйло (Прилуки-Олихвирув)
Соляничка Семениха (Прилуки-Олихвирув)
Сопка Іван (Яблуновка)
Сорока Васил (Дубовий гай)
Сорокопуд Степан (Сергеевка)
Стадник Грицко (Яблуновка)
Старий Микита (Белошапки)
Стефаненко Сидор (Прилуки-Лукасіов)
Стефаниха Пруска (Прилуки-Лукасіов)
Стеценко Іван (Яблуновка)
Стецко Самойло (Белошапки)
Столетенко Трохим (Прилуки-Залуцкий)
Стрелец Микола (Прилуки-Олихвирув)
Стрелец Стефан (Прилуки-Олихвирув)
Стрелченко Петро (Прилуки-Олихвирув)
Стричаченко Хведор (Малая Девица)
Субот Петро (Белошапки)
Судот Хома (Белошапки)
Суро(…)наіа Маріа удова (Олшаная)
Сурожский Стецко (Олшаная)
Суходолский Іоско (Олшаная)
Сученко Демко (Сергеевка)
Сученко Іаков (Сергеевка)
Суша Васил войт (Белошапки)

Тарасенко Матвей (Прилуки-Олихвирув)
Тачиха Іванчиха удова (Сергеевка)
Таштал Кондрат (Яблуновка)
Терех Захар (Олшаная)
Терех Іван (Олшаная)
Терех Стецко (Прилуки-Кустовский)
Терещенко Лаврика (Олшаная)
Тесленко Андрей (Яблуновка)
Тесля Андрей (Малая Девица)
Тесля Іван (Прилуки-Олихвирув)
Тесля Макар (Великая Девица)
Тесля Оксим (Малая Девица)
Тикталенко Захарко (Великая Девица)
Тикталенко Левко (Великая Девица)
Ткач Васил (Сергеевка)
Ткач Васил (Яблуновка)
Ткач Данило (Белошапки)
Ткач Денис (Малая Девица)
Ткач Евфим (Прилуки-Олихвирув)
Ткач Игнат (Великая Девица)
Ткач Іван (Яблуновка)
Ткач Корней (Малая Девица)
Ткач Леско (Сергеевка)
Ткач Лукян (Прилуки-Кустовский)
Ткач Михайло (Сергеевка)
Ткач Петр (Белошапки)
Ткач Савка (Сергеевка)
Ткач Харко (Сергеевка)
Ткач Хведор (Великая Девица)
Ткач Яков (Белошапки)
Ткачиха Данилиха удова (Сергеевка)
Ткачиха удова (Дубовий Гай)
Ткачм Петро (Белошапки)
Ткачь Давид (Прилуки-Олихвирув)
Ткачь Евфим (Прилуки-Олихвирув)
Ткачь Олекса (Прилуки-Олихвирув)
Товстунчиненко Іаким (Прилуки-Олихвирув)
Торбина Микита (Сергеевка)
Трохим Панко (Сергеевка)
Трушенко Іосиф (Олшаная)
Трушенко Іосиф (Яблуновица)
Трушенко Омелко (Олшаная)
Трушенко Омелко (Яблуновица)
Трушенко Хведор (Олшаная)
Трушенко Хведор (Яблуновица)
Трущенко Грицко (Яблуновица)
Тугало Петро (Яблуновка)
Тягнирядненко Омелко (Малая Девица)
Тягнирядченко Гарасим (Малая Девица)

Ушкало Мартин десятник (Белошапки)

Халимун Іван (Малая Девица)
Халимун Семен (Малая Девица)
Харлан Хведор (Яблуновка)
Харченко Ігнат (Великая Девица)
Харченко Кость (Сергеевка)
Хведор войт (Дубовий Гай)
Хведорака Кузма (Сергеевка)
Хведорика Василь (Сергеевка)
Хведорченко Іван (Прилуки-Олихвирув)
Хведчун Лукьян (Малая Девица)
Хведчун Хвеско (Малая Девица)
Хвениха вдова (Прилуки-Кустовский)
Хвень Детко (Прилуки-Лукасіов)
Хвесай Хвеско (Сергеевка)
Хвесенко Архип, атаман (Яблуновица)
Хвесенко Іван (Прилуки-Залуцкий)
Хвесенко Іван (Сергеевка)
Хвесенко Іван (Сергеевка)
Хвесенко Кондрат (Ковтуновка)
Хвесенко Ничипор (Ковтуновка)
Хвесечко Тимуш (Ковтуновка)
Хвесечко Тимуш (Ковтуновка)
Хвеско десятник (Дубовий Гай)
Хвилоненко Ігнат (Сергеевка)
Хелеменский Васил (Белошапки)
Хижняк Грицко (Белошапки)
Хижняк Павло (Белошапки)
Химичка удова (Белошапки)
Хитриченко Іван (Олшаная)
Ховаленко Іван (Сергеевка)
Хонич Васил, атаман (Белошапки)
Хонченко Данило (Ковтуновка)
Хотенко Стефан (Олшаная)
Хрипченко Конон (Яблуновка)
Хрипченко Хведор (Яблуновка)
Худошвец Васил (Яблуновка)
Хуцкий Іван (Сергеевка)

Ценько Омелко (Сергеевка)
Цинбалистий Дмитро (Прилуки-Лукасіов)
Цинбалистий Іван (Прилуки-Олихвирув)
Цинбалистий Матвей (Прилуки-Олихвирув)

Чайка Стецко (Белошапки)
Чалий Іван (Ковтуновка)
Чередник Іван (Малая Девица)
Чередник Каленик (Сергеевка)
Чередник Конон (Яблуновка)
Чередник Левко (Белошапки)
Чередник Лукіан (Малая Девица)
Чередник Петро (Дубовий Гай)
Чередник Самойло (Дубовий Гай)
Черніака Маріа (Олшаная)
Черняк Грицко (Белошапки)
Чмаленко Іван (Прилуки-Олихвирув)
Чубарченко Грицко (Яблуновица)
Чужачка Петриха (Прилуки-Кустовский)
Чуйко Евстафий (Олшаная)
Чухдай Хведор (Яблуновка)
Чухлеб Кирил (Яблуновка)
Чухрай Радко (Белошапки)

Шапар Хведор (Яблуновка)
Шаповал Федор (Белошапки)
Швец Андрей (Белошапки)
Швец Данило (Яблуновка)
Швец Демко (Дубовий Гай)
Швец Іван (Сергеевка)
Швец Самойло (Белошапки)
Шевстун Коц (Прилуки-Олихвирув)
Шевченко Павло (Олшаная)
Шиданенко Грицко (Сергеевка)
Шиданенко Тимуш (Сергеевка)
Ширайка Василиха (Прилуки-Олихвирув)
Шкаленко Іван (Малая Девица)
Шкура Игнат (Малая Девица)
Шкурат Хведор (Белошапки)
Шкурка Антун (Малая Девица)
Шкурка Іван (Малая Девица)
Шовкун Васил (Дубовий гай)
Шохарков Курило (Прилуки-Олихвирув)
Шпитальний Васил (Дубовий Гай)
Штих Яцко (Ковтуновка)
Шуйгус Іван (Сергеевка)
Шулга Васил (Прилуки-Кустовский)
Шулга Іван войт (Малая Девица)
Шулга Кирикъ (Прилуки-Кустовский)
Шулга Семен (Ковтуновка)
Шулженко Іацко (Белошапки)
Шурай Федор (Олшаная)
Шуренко Іван (Малая Девица)

Якимцов зят Семен (Малая Девица)
Яковенко Андрей (Яблуновка)
Яковенко Грицко (Прилуки-Лукасіов)
Яковенко Іван (Яблуновка)
Яковенко Ігнат (Дубовий гай)
Яковец слуга панский (Белошапки)
Яруш слуга панский (Белошапки)
Яцуненко Евхим (Белошапки)

(…) Андрей (Белошапки)
(…)еда Мартин (Яблуновка)
(…)елюс Данило (Прилуки-Залуцкий)
(…)піщик Микола (Белошапки)
(…) Хвеско (Прилуки-Олихвирув)
==================================

Share

3

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Для orysia
(А в справочнике "Прилуччина" про с. Антоновка что нибудь есть?)

АНТОНІВКА
===============
- село Варвинського р-ну, центр сільради. Розташ. на лівому березі р. Удаю, за 22 км від смт Барви та за 15 км від залізнич. ст. Линовиці. 402 дворів, 835 ж. (1996). Вперше згадується 1666. Входила до Журавської сотні Прилуцького полку, до Пирятинського пов. (1782-1923), до Варвинського р-ну Прилуцького округу (1923-30).
1666 - 55 госп. селян, вони по «окладам» були розподілені на три групи («статі»). Господарів «першої статі» (найзаможніших), які «орали на 6-ти волах», наліч. 11 дворів; господарі «середньої статі» (22 двори) «орали на 4-х волах»; господарі «меншої статі» (22 двори) «орали на 2-х волах»; козаки не показані. Після 1668 А. - вільне військове село, «до Ратуші Журавської прислушаюче». Наприкінці 17 ст. гетьман І. Мазепа надав його Свічкам - лубенському полковнику Лук'яну та сину його Василеві. 1729 А. значилася у володінні б. т. Іллі Александровича (одруженого на дочці Василя Свічки Домасі), а з 1731 - у володінні Василевого сина значк. т. Лубенського полку Івана Свічки.
1737 - 126 госп. козаків (54 виборних, 72 підпомічники), 6 госп. козачих підсусідків, 18 госп. селян. Від Івана Свічки А. перейшла до його сина Олексія, а потім до Максимовичів. У 1740 - 16 дворів (16 хат) селян Ол. їв. Свічки, 164 двори (218 хат) козаків, 32 двори (32 хати) козачих підсусідків. 1780 власником 34 селянських дворів (44 хати) був лубенський полковник Степан Максимович. 1781 в селі наліч. 122 двори, а в них 281 хата козаків (200 виборних, 81 підпомічник), 111 хат селян і підсусідків; у селі мешкали також 7 родин різночинців та4 родини духовенства. 1787 -1101 душа чол. статі «різного звання казенних людей, козаків і власників». Селянами в цей час володіли Степан Максимович, полковник Якубович, полковник Лазар Юр'єв, б.т. Іван Лукомський, війс. т. Андрій Масло і підкоморій Яків Величко.
Дерев. Покровська ц-ва споруджена 1765 (перша ц-ва збудована до 1666). 1797 наліч. 1072 душі чол. статі податкового населення. У 19 та на поч. 20 ст. А. - центр волості 1 -го стану. 1889 - 106 дворів селян, 455 дворів козаків, 8 дворів міщан та ін., 611 хат, 3136 ж., дерев. ц-ва, земське початкове однокласне училище (1875), 5 шинків, 2 крамниці, базар щотижня (у неділю), кузня, 27 вітряків, 10 олійниць, ґуральня. У 1910 - 609 госп., 3691 ж., мурована Покровська ц-ва - пам'ятка архітектури кінця 19 - поч. 20 ст., земське початкове училище, школа грамоти, 3 крамниці, ґуральня. У 1923-30 А. - центр сільради. 1925-810 дворів, 4059 ж.
=====================
Шкоропад Д.О., Савон О.А. Прилуччина: Енциклопедичний довідник. - Ніжин, 2007. - С. 35-36.

Thanks: Алена1

Share

4

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

СТАРШИНА ПРИЛУЦКОГО ПОЛКА
(1648-1782)

ПОЛКОВНИКИ
==================
Шкурат-Носач (Мельниченко) Іван (?-1648.17.06.-?),
Кисіль Федір (?-1649-?),
Скраєнко Федір (?-1649.08.-?),
Носач Тиміш Іванович (?-1649.10.-1650.10-?),
Шкурат-Носач (Хороший) Іван (?-1651.03.-1651.06.),
Герасимів Семен (1651.29.06.-1652.04.),
Воронченко Яцько (1652. 04. -1656),
Проценко Омелян (1652.11., нак.),
Федченко Трохим (1653.10., нак.),
Дорошенко Петро Дорофійович (1656.25.08-1659.07.-?),
Воронченко Яків (?-1658.06.-1658.09.-?),
Дорошенко Степан Дорофійович (1659.09., нак.),
Горленко Лазар Федорович (1659.09., нак.),
Терещенко Федір (?-1659.09.-1661),
Горленко Лазар Федорович (?-1661.05.-?),
Кропивницький Василь (1661),
Сергій (1661.09.),
Горленко Лазар Федорович (1661.17.12.-?),
Терещенко Федір (?-1662.04.-1662.07.-?),
Чернявський Дмитро (1662-1663.07.-?),
Чернявський Григорій (1663.06., нак.),
Пісоцький Данило Андрійович (?-1663.06.-1663.07.-?),
Горленко Лазар Федорович (?-1664.10.-1668.06.-?),
Щишинський (1665.10., нак),
Щербина (Кошовий) Іван (?-1668. 12.-?),
Трохимів Яків (1669.03., нак.),
Маценко Іван (?-1669.04.-1671.05.-?),
Третяк Семен (?-1671.07.-1672),
Горленко Лазар Федорович (?-1672.04.-1677),
Маценко Іван (?-1677.12.-1678),
Мовчан Федір Лук'янович (1678.14.04.-1678.11.-?),
Горленко Лазар Федорович (1678.11., нак.),
Чернявський Дмитро (1679-1680),
Воронченко Яків (1679, нак.),
Горленко Лазар Федорович (1679-1680.01.-?, нак.; повний ?-1680.11.-1687.25.07.),
Стороженко Іван Андрійович (1687.08.-1692.02.-?),
Чернявський Григорій (1688.03., нак.),
Ракович Семен (1688.11., нак.),
Ніс Іван Яремович (1690.08., нак.),
Горленко Дмитро Лазаревич (?-1692. 07.-1708.10.),
Ніс Іван Яремович (1708.10., нак.; повний 1708. 11.-1714),
Галаган Гнат (1714 -1739.9.11.),
Тиміш Леонтійович (1716.12., нак.),
Маркович Федір (1721, нак.),
Огранович Михайло Григорович (1722, нак.),
Горленко Яким (1723, нак.),
Григорій Прокопович (1723, нак.),
Носенко Петро (1728-1729, нак.),
Галаган Григорій Гнатович (1739.9.11.-1763.25.08.),
Галаган Іван Григорович (1763.25.08.-1767, нак.),
Горленко Петро Якимович (1767-1772, нак.),
Якубович Олександр Якович (1773-1782),
Лизогуб Іван (1774, нак.).

ПОЛКОВІ ОБОЗНІ
=================
Вовченко Малош (?-1658.10.-?),
Пилипович Григорій (?-1672.03.-?),
Себастьянович Василь (?-1672.05.-1676.02.-?),
Ніс Іван Яремович (?-1677.04.-?),
Низкогляд Михайло (?-1678-1680),
Чернявський Григорій Дмитрович (1680-1699.06.-?),
Ніс Іван Яремович (?-1705.05.-1708),
Ракович Семен Федорович (1709-1716),
Огронович Михайло Григорович (1717-1737),
Молявка Федір (1741),
Галенковський Федір Васильович (1741.22.01.-1760),
Огронович Яків Михайлович (1760-1770),
Кисіль Яків Дмитрович (1771-1777),
Умен Микита (1777-1782).

ПОЛКОВА АРТИЛЕРІЯ
=====================
ОСАВУЛИ:
Зименко Іван (?-1732-?),
Холод Лук'ян (?-1737-1740-?),
Тендетніков Опанас,
Бурмак Василь (?-1777 -?).

ХОРУНЖІ:
Тарасенко Іван (?-1732-?),
Хоруженко Данило (?-1737-?),
Даценко Павло (?-1740-?),
Груднецький Михайло (1754-1762),
Ковтун Кирило,
Головка Іван (?-1782).

СУДДІ ПОЛКОВІ
==================
Лавринович Федір (?-1657, весна-1659-?),
Чорнишенко Трохим (?-1659.12.-?),
Бурий (?-1669-?),
Горленко Лазар Федорович (?-1671.09.-1672),
Маценко Іван (?-1672.03.-1676.05.-?),
Себастьянович Василь (?-1677.04.-?),
Горленко Лазар Федорович (?-1678-1680.01.-?),
Маценко Іван (?-1680.11.-?),
Христофорович Ян (Грек Іван) (?-1682.05.-1687.02.-?),
Тарасенко Кіндрат Якимович (1689-1693-?),
Ніс Іван Яремович (?-1693.11.-1705. 05.-?),
Троцина Трохим Васильович (1707.24.05.-1709),
Огранович Михайло Григорович (?-1709.05.-1716),
Себастьянович Андрій Васильович (?-1714.07.-1719),
Маркович Іван (?-1719.05.-1724.19.10.),
Зеленський Василь (?-1728),
Ягельницький Михайло (1728-1741-раніше 1749.15.09.),
Огронович Яків Михайлович (?-1734-1760),
Александрович Іван (1760.21.06.-1771),
Равич Олександр (1771. 28.04.-1774-?),
Александрович Яків Іванович (1771.13.07.- бунчуковий товариш на місці судді, 1781.4.02.).

ПИСАРІ СУДУ ПОЛКОВОГО
===========================
Турковський Федір (1723-1739),
Андріан (1740-?),
Денис Тихонович (?-1747-1749-?).

ПИСАРІ ПОЛКОВІ
==================
Себастьянович Василь (?-1649-?),
Пилипенко Дмитро (?-1654-?),
Себастьянович Василь (?-1659.10.-?),
Сафонович Іван (?-1662.13.05.-?),
Ракович Семен Степанович (1671-1685),
Ракович Семен Федорович (?-1688-1691),
Патока Петро (1691-1692),
Себастьянович Іван Васильович (1693-1703.09.-?),
Лисеневич Гнат (?-1706.07.-1709),
Левченко Семен (1709),
Себастьянович Андрій Васильович (?-1709.05.-1714),
Галенковський Федір Васильович (1715 -1741.22.01.),
Александрович Іван (1740.12.-1760),
Шнурчевський Іван (1760-1775),
Ягельницький Іван (1766-1773),
Галенковський Андрій Федорович (1776. 9.12.- бунчуковий товариш на місці, 1781).

СТАРШІ ПОЛКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ:
=================================
Беневич Антон (1742-1751)

ОСАВУЛИ ПОЛКОВІ
=====================
Маценко Іван (?-1668.01.-1669-?),
Трохимович Яків (?-1669.02.-?),
Чернявський Григорій Дмитрович (?-1672.05.-?),
Корнієнко Зінець (?-1676-1680.01.-?),
Носач Михайло Степанович (?-1676.10.-?),
Мовчан Федір Лук'янович (?-1677.04.-1678.04.),
Ніс Іван Яремович (?-1682.05.-1687-?),
Золотаренко Іван Федорович (?-1676.02.-1682.05.-?, підосавул),
Рижій Мартин (підосавул),
Ракович-Портянка Семен Федорович (?-1688.03.-1691-?) (підосавул),
Ніс Іван Яремович (?-1692-1695-?),
Ракович-Портянка Семен Федорович (?-1693-1695-?), (?-1703.09.-1708-?),
Чернявський Степан Григорович,
Самойлович Василь,
Галенко Василь Харлампійович (?-1709.09.-?),
Левченко Семен Степанович (?-1708.11.-?),
Мовчан Михайло Федорович (1709.05.-1741, 1-й),
Панкевич Григорій Пантелеймонович (1712-1738, 2-й),
Білецький-Носенко Ничипір Петрович (1738-1761, 2-й),
Величко Михайло (1741),
Стороженко Михайло (1741),
Величко Яків Степанович (1742-1764, 1-й),
Кисіль Яків Дмитрович (1764-1771, 1-й),
Білецький-Носенко Семен (1761-1770, 2-й),
Мазаракій Григорій Іванович (1770.30.04.-1771.14. 02., 2-й),
Умен Микита (1771.5.08.-1776),
Яновський Яків Антонович (1771.3.07.-1782).

ХОРУНЖІ ПОЛКОВІ
====================
Воронченко Іван (?-1669.02.-?),
Портянка Семен Федорович (?-1669-?),
Семенович Андрій (?-1672.05.-?),
Даценко Семен (?-1676.02.-1682.05.-?),
Лисеневич Гнат,
Портянка Семен Федорович (?-1699.06.-?),
Даценко Семен (?-бл.1700-?),
Михайло Григорович (?-1708-?),
Носенко-Білецький Іван (1708-1709),
Носенко Петро Іванович (1709-1710),
Семенович Іван (1709-1724.8.01., прапорщик),
Носенко-Білецький Петро Іванович (1720-1724),
Семенович Іван (1724-1749.12.06. 1-й),
Дубель Григорій Миколайович (1724-1725, прапорщик),
Гарбуз Стефан (?-1726-?, прапорщик),
Дубель Григорій Миколайович (?-1733, прапорщик),
Маценко Антін Остапович (1733-1747, прапорщик),
Савич Данило (1747-1756),
Яновський Антін (1749-1760-?),
Кисіль Яків Дмитрович (1757-1764),
Марковський Федір (1764-1771),
Умен Микита (1764.25. 06.-1771),
Галенковський Андрій Федорович (1771.5.07.-1776),
Троцький Іван (1771-1781),
Мазаракій Семен Андрійович (1781.10.08.-1782),
Якубович Дем'ян, бунчуковий товариш (на місці, 1781).
===========================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. –
Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 125-128.

Thanks: Алена1

Share

5

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

с книги "Прилуччина" (немного разрисовал по сотням на 1740г.)

780x640

Thanks: BlackDolphin2

Share

6

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)  http://www.gorod.cn.ua/library/priluki.jpg
www.gorod.cn.ua/library/priluki.pdf  9мб
Автор – Д.О. Шкоропад, О.А. Савон
Год издания – 2007
Язык – украинский
Кол-во страниц – 560

Содержание:
Енциклопедичний довідник містить понад 2400 статей-довідок про
найважливіші події багатовікової історії Прилуччини, її головного міста,
селищ міського типу, сіл і хуторів, про природу краю та його
адміністративний поділ. До книги включено довідки про міські вулиці,
пам'ятки архітектури, археології, меморіальні об'єкти, підприємства та
установи й організації, товариства, заклади науки і культури. Подано
інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких тісно пов'язані з
Прилуччиною. У книзі понад 200 ілюстрацій, карт-документів і картосхем.
Книга має вступ, де стисло викладено узагальнені відомості про Прилуччину.
Подібне видання підготовлене вперше.

Thanks: Valery.ua1

Share

7

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

"Документи ЦДІАК України до 925-річчя з часу заснування м. Прилуки"

Share

8

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Лазаревський Полкъ Прилуцькій
продают за 180 грн

http://historybooks.com.ua/PicPod/1061.jpg

Share

9 ( 02-12-2014 20:21:50 змінене parus )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Прилукский полк 1784 год

ЧАСТЬ 1

Список именной Малороссийского Прилуцкого полку козаком с показанием
сколко в оном полку наличних и откомендированних есть козаков
действително служащих в домах своих хозяевами почитаются и по какому
обстоятелству не могут они без крайного им отягощения воинской служби
отъправлять. Учинен с от[ъ]исканных от сотень справок, декабра “…” дня, 1784 года.

+ Читати більше

Звание действителъно служащих козаковПоказание в домах их хозяевами почитаючихся, и по какому объстоятелству не могут они без крайнего им отягощения воинской служби отправлять.
Сотни Корибутовъской
Василь ГоровийВ доме своем почитается хозяином и имея малолетних двох братов за их и за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отъправляет.
Иван ОробейВ доме своем почитается хозяином и за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отъправляет.
Иван ФесенкоВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ЯцунВ доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого брата своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор ГорбачВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ЛукяненкоВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ОнищенкоВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков МакогонВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ПащенкоВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Савва ГудимВ доме своем почитаясь хозяином за себя и родного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Павел ВернигораВ доме своем почитаясь хозяиномза себе и родного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор АртюхВ доме своем почитаясь хозяином за себя и за малолетнего сына своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ПалеенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и за малолетнего сына своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей ГирманВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Кирило  РепаВ доме своем почитаясь хозяином за себя, четирех малолетних братов, едного сина, умершого отца и престарелого деда в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков КнишВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ГладунВ доме своем почитаясь хозяином за себя и трох малолетних братов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло ГорбВ доме своем почитаясь хозяином за себя и двох братов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Есип КоладейВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Савва АндреенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного малолетного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Николай БородаВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен военную службу без крайного отягощения отправлят[ь] может.
Семен ШапаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Вукола УдодВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор ЧорнокозВ доме своем почитаясь хозяином за себя и двух синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков МарченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Онисим НазаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и двух синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло ДенисенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ДемочкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и двух малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен НапхаВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением оправляет.
Иван ДубовикВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь НазаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Афанасий КалитаВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Антон МорозВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь МарущенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор МиркоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков ЯценкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Давид ЗайкаВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного сына в казну оклад хотя уплачивает, однак, будучи имуществен военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Максим ГербутВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Гордей СимоненкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван СалейВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степь(так в тексте)
 Коломийченко
В доме своем почитаясь хозяином за себя и одного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ЗахарченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ПрокопенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ПетрушаВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по
 убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор СидоренкоВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад за себе и одного брата малолетного уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло НапрасникВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного сина малолетного в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ЮрченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного сина малолетного в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Илия БойкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат ХимуляВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ЗахарченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Хома ЛуцикВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Герасим ГерасименкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад
 уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отъправляет.
Тимош СороколатВ доме своем хозяином почитаясь за себе и двоих малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор БондарВ доме своем хозяином почитаясь за себе и двоих малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван КурилоВ доме своем хозяином почитаясь за себе и двоих синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Максим ПархоменкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и умершего одного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Павел ГолубьВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ДратькаВ доме своем почитаясь хозяином в казну оклад уплачивает за себе, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван СкибаВ доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ЛихоносВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Данило ЗайкаВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двох синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ЯрмоленкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Кирило МецевикВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Герасим НауменкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Демян ГайдашВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отъправляет.
Сотни Красноколядинской
Яков РябченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и четирох малолетних сынов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Тарас КосякВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ШокаленкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Антип ОмелченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Мойсей ГерасименкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад хотя и уплачивает, одна, будучи имуществен военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Трофим АртюхВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро НазаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Яков ЯреськоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних сынов в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Данило КукваВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Севастиян ЛуценкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних сынов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Касиян СкрипченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Осиф СемесВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ПолонскийВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Давид ЧорненкийВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Петро МехВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ФедорченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло ПомекийВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Аверкий КатренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ТарасенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Данило БурсукВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Максим МалишкаВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним тягощением
 отправляет.
Хома ИваненкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор СтупакВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Хома СтупакВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Павло СоляникВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Григорий ГубарьВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Федор РадченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий СтрелецьВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Омелко ЖованикВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Онисим МаксименкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор БелоусВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад
 уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван СторчакВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Тимофей ПетрусенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь СкороходВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Илия КлочкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Данило НесинВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Антон БеликВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по
 убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ШпакВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Игнат ЧигринецВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Наум РоговенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ПисаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Нестор БратусВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Иван КупорВ доме своем почитается хозяином за себя и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ВерхоглядВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двох вирослих синов в казну хотя оклад и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Степан ТимошенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Роман БурбаВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Кондрат МакаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает,почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ПлужникВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего отягощения отправлять может.
Трофим ПисаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат ШерудилоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ВерхоглядВ доме своем почитаясь хозяином за себяи трох малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Кирило НагорнийВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей ОнищенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Антон СидоренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Антон АнтипенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий КомлинВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло СидоренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен СавченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему [и] по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Денис ВерхоглядВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Данило КаневецВ доме своем почитаясь хозяином за себя и едного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Афанас ИвченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Павло ТетухВ доме своем хозяевом почитаясь хозяевом(дважды  в тексте) за себя в казну оклад уплачивает, почему [и] по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Александр ТищенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему [и] по убожеству военную службу с
 крайним отягощением отправляет.
Савва КарацюпаВ доме своем хозяевом почитаясь за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан БабейВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного свна в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей МаньВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением
 отправляет.
Козма ТкаченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Фома ЛепкаВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайного отягощения отправлять может.
Кирило ДмитренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Каленик ВащенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолеьних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Тимофей КириченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Сотни Сребранской
Василь ПанченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен КоваленкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ГубарьВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков КизимВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван БасокВ доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого сина своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Дмитро ДистонВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор НауменкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ИлляшенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор ХоменкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат ХарченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству вое[н]ную службу с крайним отягощением отправляет.
Никита УласенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ШереметВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор ВащенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и едного и малолетного сына в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Наум ЗахарченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ДавиденкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого отца своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван КолядаВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ЯрмешВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ДаценкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Алексей ГеращенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ОстапенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству с крайним отягощением военную службу отправляет.
Иван ГерасименкоВ доме своем почитаясь хозяином за себеи двох малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ДитюкВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло МартиянВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Фома КалноокийВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожествуb военную службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей УласенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Павло СавченкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ЛещенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей РудкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро КарпенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор КоваленкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних сынов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Иван МазураВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад
 уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим СемешкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и троих синов малолетних в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро РозарвенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Демид ТарасенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло ОстроверхийВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Гаврило ИващенкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного племяника в казну
 оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Николай ТопчейВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ТопчейВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат БойкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ГанненкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Максим МакаренкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков ИваненкоВ доме своем почитаясь хозяином за себе и брата своего в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»  
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Thanks: BlackDolphin1

Share

10 ( 02-12-2014 20:21:36 змінене parus )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Прилукский полк 1784 год

ЧАСТЬ 2


Список именной Малороссийского Прилуцкого полку козаком с показанием
сколко в оном полку наличних и откомендированних есть козаков
действително служащих в домах своих хозяевами почитаются и по какому
обстоятелству не могут они без крайного им отягощения воинской служби
отъправлять. Учинен с от[ъ]исканных от сотень справок, декабра “…” дня, 1784 года.

+ Читати більше

Никита  МаксименкоВ доме своем  почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь СемещенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Иван КривченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Трофим ДенисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Максим ТроценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор БовкунВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор Лещенко он же КилименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь КлочкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор КондратенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну [оклад] уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним  отягощением отправляет.
Карпо КузменкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Прокоп ЯременкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак,  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Никифор ТрофименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ЯременкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и четирох малолетних синов в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Конон ГоркавенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Лукян МусеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Данило ГладченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ФененкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Василь ПолковниченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Дорофтей КорольВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного малолетного сина и двух братов  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним  отягощением отправляет.
Иван КветаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух братов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Пилип МаксакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Артем ТимченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого сина своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Петро ЛесовийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Яков БеленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного вирослого брата в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Иван ШулжикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ШереметВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого отца своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Сотъни второ[й]  Варвинской
Иван МиколаенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Григорий БойкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан МошикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Федор КириндасВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного сина и одного брата малолетних  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним  отягощением отправляет.
Гордей ЩербинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Мирон ЩербинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Роман ЩербинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков АнътюшкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Герасим МусеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Онисим КузменкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного брата малолетного в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло МартиненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Игнат СкибаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Мойсей БакуменкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Демян СагайдакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству [военную службу] с  крайним отягощением отправляет.
Иван ЛазоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого отца своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Тихон ПохидкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Мартин ИвашиненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Пилип ЛисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Леонтий КатержнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отъправляет.
Николай КостюкВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Клим СеренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Алексей МусеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих синов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Гаврило ЯковенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ЯковенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван МисечаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Алексей ВеликийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Семен ИлляшенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Гордей КалениченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Клим ЛозовыйВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор МачулнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе оклад уплачивает, почему и по убожеству  воен[н]ую службу с крайним  отягощением отправляет.
Федор БорщенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Козма ХилобекВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного сина и двух братов малолетних в  казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ПорфилаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Тимофей ПаламаренкоВ  доме своем хозяином почитаясь за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Гордей КриженийВ  доме своем почитаясь хозяином за себя, едного вирослого, а другого  малолетного родних братов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству  воен[н]ую службу с крайним  отягощением отправляет.
Иван ПанченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя и умершого отца своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Павло ДаниленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Афанасий НеделкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Григорий РадченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Тимофей ЛевченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Логин СаенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Максим НовакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий ОхременкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Пантелимон БайдаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Тимош ТимошенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Прокоп СидоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного племеника в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро МединскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Пилип БутенкоВ  доме своем своем(дважды в тексте)  почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству  воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Максим ДовбишенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Трофим БобирВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству с крайним отягощением отъправляет воен[н]ую службу.
Павло МисюраВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Гордей ТурчиненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сисой ЮхименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яким СороченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Потап ЯременкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Тарас ЯременкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Афанасий ДузьВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван БуцВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Сергей ЧикалоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кондрат ХаринкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Аврам СупруненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военую службу с крайним отягощением отправляет.
Максим ЛозовскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Пилип КлименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого отца своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ГлущенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого сина своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ХудикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яков ПортянкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло ИвченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя и четирох малолетних синов в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Самойло ЛисачВ  доме своем почитаясь хозяином за себя и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей ТрофименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Прокоп КагальВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло ЛисачВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сотни Жоравской
Сергей ПаламаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Роман ЮшкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Клим НичикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Терентий МачулнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро СинеянимВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь КарпенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Леонтий ТроценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор ДердельВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству с кра…(так в тексте) [военную]  службу с крайним отягощением отправляет.
Федор БеленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андрей ХодосенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Павло ПаламеренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного брата малолетного в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ГалкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военyю службу с крайним отягощением отправляет.
Кондрат ГорохВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Сава КореньВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Антон ДедикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро ТурчинВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Емелиян КуликВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Степан КоваленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Василь СередаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро КолошаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Антон ЛюбченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Никифор ДараданьВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Евтихий СередаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Трофим ЛевченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Роман ЛоберВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андреян МоскаленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро БабичВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ПолторайкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий СириткаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей БабичВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного слослого и трех малолетних  синов в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Алексей ГорохВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, военную службу без крайнего  отягощения отправлять может.
Иван ДейнекаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ДмитренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иосиф ТурВ  доме своем хозяином почитаясь за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Матвей РучкаВ  доме своем хозяином почитаясь за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро СаенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андрей ПервунВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Тимофей ПедоричВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен воен[н]ую службу без крайнего отягощения отправлять может.
Иосиф АнтоненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Кондрат КушнеренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван МироненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Зеновий ШудрикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну [оклад] уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением  отправляет.
Иосиф ТимченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь РяботаВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Самойло БелоногВ  доме своем почитаясь хозяином за себя и едного брата малолетного в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Сотни Переволочанской
Денис АлексеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Евстафий АлексеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сидор КуценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор ОхонькоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан МаредаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор БазалейВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Яков ВасиленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кирило ЮрченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро КозелВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор ХарченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Максим ПетейВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Осип ТерехВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих вирослих братов в казну оклад  хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен воен[н]ую службу без крайнего отягощения отправлять может.
Григорий КисельВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих братов в казну оклад хотя и  уплачивает, однак, будучи имуществен воен[н]ую службу без крайнего отягощения отправлять может.
Федор СамойленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Максим ТимошенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло ЛотишВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Опанас ЛисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Никита ВакуленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван АнтоненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь СенчевскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ЗадорожкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и четирох малолетних синов в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан СавченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Опанас ТроцинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отъправляет.
Корней ГаврикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Данило СорокаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Григорий НеделкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван НеделкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак,  будучи имуществен, воинную (так в тексте) службу без крайнего отягощения отправлять может.
Никита ДусенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Фома РуденкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Иоаникий ШубаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Ефим НестеренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро ЛебеденкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никон ЮвченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ИвашураВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван МищенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сидор УласенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андрей ФедоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кондрат БучанВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий РоманенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сидор БородаВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Марко ДолинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Тимофей КарлоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отъправляет.

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»  
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Thanks: BlackDolphin1

Share

11 ( 02-12-2014 20:21:01 змінене parus )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Прилукский полк 1784 год

ЧАСТЬ 3

Список именной Малороссийского Прилуцкого полку козаком с показанием
сколко в оном полку наличних и откомендированних есть козаков
действително служащих в домах своих хозяевами почитаются и по какому
обстоятелству не могут они без крайного им отягощения воинской служби
отъправлять. Учинен с от[ъ]исканных от сотень справок, декабра “…” дня, 1784 года.


+ Читати більше

Афанасий  МажараВ доме своем  почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству  военную службу с крайним отягощением отправляет.
Федор КотенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Филип КотенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ЛазоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Павло СущенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Никита КостенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Семен СаворченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Мартин ПостернакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих братов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван АнтоненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Мойсей ГладкийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Лукиян КарпушаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор ХитрикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Семен СиленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себя и двоих вирослих братов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Артем ЩербаньВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Антон ВовкВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Сотни Иваницкой
Иван БегнощенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, едного сина, братей двох и племянников  трох в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан БлохаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и трох братов в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Улас КленцарВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, брата и сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Тарас ЗоцВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Демян ЗоцВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и трох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никита ЗоцВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, троих братов и троих племяников в  казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Мартин КрасненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, едного малолетного сина, двох братов и  двох племянников в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен,  воин[н]ую (так в тексте) службу без крайнего  отягощения отправлять может.
Яков ДемченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного брата в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро КарпенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного брата в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро АнтоненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих братов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Клим УсВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак,  будучи имуществен, воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Семен ШматкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, едного малолетного сина, брата и двох  племянников в казну оклад хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, воен[н]ую службу без крайнего отягощения  отправлять может.
Супрун МелникВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, воен[н]ую службу без крайнего отягощения отправлять может.
Игнат БудайВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан СередаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну за себе (дважды  в тексте) [оклад] хотя и уплачивает, однак, будучи имуществен, воен[н]ую службу без крайнего отягощения  отправлять может.
Илия ШиянВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий СакунВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Сотни Монастириской
Яков СтефановскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и малолетного брата в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Иван КуксаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и трех малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Антон КривенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан СлюсарВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Тимош ГалатВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну и едного сина оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Дмитро КузменкоВ  доме своем хозяином почитаясь за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Степан СайкоВ  доме своем почитаясь хозяином за в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Дмитро ГончаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и за трех малолетних синов в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ОмелченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Василь СипъликВ  доме своем почитаясь хозяином за себя в казну оклад хотя и уплачивает, однак,  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Иван ГапеяВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Никола БойкоВ  доме своем почитаясь хозяевом за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Павло ЮщенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий БондарВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей ГавриленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никон ГорохВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло МихайленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Евдоким КлименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор Жадко (на фамилии клякса)В  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Дмитро ТекалоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор КикалоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Петро ГолубВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Яков КийпаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Корней ЧорнишВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро ХлещВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ФедчунВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Омелко ГолълякВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий ГолълякВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей БондаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и за малолетного брата в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству с крайним отягощением воен[н]ую службу отправляет.
Сотни Иченской
Степан ДорошенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ДорошенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Павел ЧумакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь МенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Пилип ДубиновскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кирило КотВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор МарченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Корней БеланВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь ЧаленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Алексей РимаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Николай ГенкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло КлочкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван СапсайВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Никифор ЯсъкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Гордей ДорошенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван СтецюнВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Демян ТкаченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Пилип ПогуляйлоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий ЛуценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор БашкирцовВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Вакула КириенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Антон ЧеркаскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Гаврило МиджидасьВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ВойтяшевскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Алексей ЯценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Яков СкрипченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Петро ХотеньВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Тимош НовакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает, однак  будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Григорий ПаламаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Степан КъвачВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван КоваленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ПанчошнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кирило КузменкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван КулешВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Семен СелюхВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий ЗолотарьВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий СкрипкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Семен СаенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ШвидченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Гаврило ДенисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух синов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Яким ЮщенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ПортянкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий ШтанькоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Данило ДаценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Юсько ЮвченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ТарараВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий КоломиецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Мирон ЮвченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Кирило ЯлижкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей ЖилюченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сава ИващенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Яким ФесенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Трофим ГоликВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь ЧубенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван КривенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Трофим ЗаикаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иов АндрусенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Есип НюхудаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Игнат ВасиленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яков РокитаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван БреусВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Василь РоманенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Захарий ЗгодаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Аврам РезникВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Сидор ОтелякВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца своего в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван СенъкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Артем ЗгодаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никифор ЯковенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь ДугВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Артем МоскаленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и едного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей ПетренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца своего в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Павло ЛитвиненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца своего в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Потап ЛалаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Каленик ИвахненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ФедоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андрей РоманенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сотни Полковой Прилуцкой
Михайло ТаранецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, престарелого отца своего и одного  малолетного сина в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением  отправляет.
Кирило ШейдусВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ДелембовскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яков ДелембовскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Овсей ЧайкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий СорокаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат БожкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ВолошинВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и умершого отца своего в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Хома ДеденкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий ЗленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кондрат ЗленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Антон Масей (фамилия написана с помаркой)В  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Андрей СердюкВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и четирех малолетних синов в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никита ПоськоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Павло ЛевусьВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кирило СелюкВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, престарелого отца своего и одного  брата в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ХудинаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Григорий ОмелченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор КоваленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Ефим ГоловняВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну и троих малолетних синов оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван Клязника (так в тексте)В  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох синов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ЧеретВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван ДуброваВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и престарелого отца своего в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Каленик ОвдеенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Степан КозаченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ШулженкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Василь КопкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Степан ХвастовецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад и за двоих вирослих  братов уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Семен КолочкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Тарас ДискоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного брата в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Павло КолесникВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Степан ДонецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор СтебахВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, двоих синов и одного брата малолетних  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор ЛисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Василь ГриценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Трофим КлименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Пилип КлещВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного брата в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Василь КотеленецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, деда престарелого и двоих братов в  казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Омелко ПасенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор ПироговВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного брата и двох малолетних  племяников в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением  отправляет.
Павло ТурчинВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Хома КириченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор БудикаВ  доме своем почитаясь хозяином за себеи одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Лукян ГеецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Алексей ДжевадаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Thanks: BlackDolphin1

Share

12 ( 02-12-2014 20:20:16 змінене parus )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Прилукский полк 1784 год

ЧАСТЬ 4


Список именной Малороссийского Прилуцкого полку козаком с показанием
сколко в оном полку наличних и откомендированних есть козаков
действително служащих в домах своих хозяевами почитаются и по какому
обстоятелству не могут они без крайного им отягощения воинской служби
отъправлять. Учинен с от[ъ]исканных от сотень справок, декабра “…” дня, 1784 года.

+ Читати більше

Степан  МаценкоВ доме своем  почитаясь хозяином за себе и одного брата в казну оклад уплачивает, почему и  по убожеству воен[н]ую службу  с крайним отягощением отправляет.
Алексей КотеленецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного малолетного сина и одного брата  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор НехВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох братов в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Влас ВасилченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Вавил ГубаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолетних братов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Мелентий ПятигорВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, двух братов и умершого отца своего в  казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Герасим СипченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Никита СтопернийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван МаценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Данило ПадалкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Корней ФесенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Корней КасяненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло СердюкВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Роман ЛенецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Никита ПетрикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Федор ЖоравскийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Юрий БодкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, одного брата и одного сина малолетних  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Конон ВолосинкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Семен ЗенченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро СтепаненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе двох братов в казну оклад уплачивает,  почему и по убожеству воен[н]ую  службу с крайним отягощением отправляет.
Григорий ПарогВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного брата малолетного в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Демян ПятигорецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного сина малолетного в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Влас УменВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного брата в казну  оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Трофим ШевельВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Антон МанжолаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе, едного сина и едного брата малолетних  в казну оклад уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Иван СтрукВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох братов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Мойсей КуриленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Максим КотеленецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей КуриленкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ЯрмакВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Корней ЛойкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Игнат ЛенецВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Мойсей ТерехВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и трох малолетних синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Михайло РоликВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Сотни Перво[й]  Варвинской
Улас БережнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох братов малолетних в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор КузменкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Грицко ЮхименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Павло ГапоненкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Тимош МалишВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Михайло БорисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Илия ЛисенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яков РуденкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двох вирослих синов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Андрей БихалоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Касиян ПалткоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Кирило ФедоренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Федор ХудикВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван РедкаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Степан КисельВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двух малолетних сынов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Михайло МаксименкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Яков ИляшенкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Максим ПресичВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Алексей БережнийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Лукян НелепаВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Ничипор ФесанВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Пилип ПаламаренкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Петро ГриценкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству воен[н]ую службу с  крайним отягощением отправляет.
Иван ДонченкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного вырослого сина в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Александр МелникВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает,  однако, будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Лист 129об.
Фома ВселейВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад уплачивает, почему и по  убожеству военную службу с крайним отягощением отправляет.
Василь НовицкийВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и одного малолетного сына в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству военную службу с крайним отягощением  отправляет.
Сава РубанВ  доме своем почитаясь хозяином за себе в казну оклад хотя и уплачивает,  однако, будучи имуществен воен[н]ую  службу без крайнего отягощения отправлять может.
Федор ГончарВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и троих малолетних братов в казну оклад  уплачивает, почему и по убожеству воен[н]ую службу с крайним отягощением отправляет.
Потап БойкоВ  доме своем почитаясь хозяином за себе и двоих малолетних … (в тексте пропущено) в казну оклад  хотя и уплачивает, однако, будучи имуществен военную службу без крайнего  отягощения отправлять может.
К сему списку командующий полком Прилуцким  бунчуковий товарищ Иван Микицкий подписался.

Источник : Проект «ОТКУДА РОДОМ»
(ЦГИАК Ф.736, оп. 1, д. 207)

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

13

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

ЦДІАК. - Ф. 96 "Прилуцька полкова канцелярія". - Оп. 1. - Спр. 31 "Ревізія полку Прилуцького", 99 арк., без дати.

Thanks: ГіП, nfs79, Vlad S.3

Share

14

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

  1. Вышел репринт Описание
    Старой Малороссии. Том 3. Полк Прилуцкий. Цена 150 грн. Кто желает, пишите в личку.

Share

15

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Полк Прилуцкий.

Старшина полковая.
Игнатий Gaлagaн полковник действителний.
Михайло Григориевич обозной с комендою 5000 числа козаков к крепости Святого Креста отправлен сего 1725 году.
Судии полкового не определено.


Того ж полку действителная полковая старшина:
Федор Галенковский писарь,
Михайло Мовчан асаул,
Григорий Пликович, другий асаул к крепости Святого Креста отправлен сего 1725 году,
Иван Семенович хоружий,
Григорий Николаевич прапорщик.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

16

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Городовая прилуцкая старшина:

Михайло Северинович атаман,
Леонтий Василиевич войт,
Иван Gуленко бурмистр,
Павел Яремкович бурмистр,
Федор Турковский писарь.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

17 ( 28-01-2017 15:06:02 змінене Monaleks Y )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

11 січня 2017 року додано іменний покажчик до реєстру 1718 року Прилуцького полкуІменний покажчик присяги (реєстру, компуту) Прилуцького полку 1718 рокут (не остаточний)

Share

18

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Добрый день! В селе Дмитровка Краснокалядинской сотни в 1770х жили Паламаренко. Имели статус бездворовых казаков. В 1766г. они исчезают из исповедок. Из списка 1732г. видно, что в сотне такая фамилия присутствует. Вопрос. Бездворовые - значит пришлые в село? И еще. Почему-то глава семейства Демид Паламаренко везде записан без отчества...

Share

19

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

И еще. Почему-то глава семейства Демид Паламаренко везде записан без отчества...

в ревізіях, як правило, так і писали в 95% випадків

Thanks: strunkingleb1

Share

20

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

В ревизиях - да. А в исповедках нет. Большинство его односельчан с отчествами

Share

21

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

вживання прізвищ і по-батькові в 18 ст. в церковних документах досить непослідовне. Тут важко щось сказати. Може бути як і ознака нещодавної прийшлості (ніхто не знав його батька) чи невисокого соціального статусу (тобто ніхто не називав по-батькові), а ще хто зна які причини.

Share

22

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

AppS, статус мабуть нідочого до прізвищ. Так писар війська низового у 1752 р. був Андрій Іосіфов, а його батько - миргородський сотенний писар Йосип Григорієв... І так воно і йшло як прізвище.

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).

Share

23 ( 09-07-2017 20:39:44 змінене olyvd )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Кривошея Ір.І.

Урядники Прилуцького полку за присягами 1676, 1682, 1718 та 1732 рр.

Уряди

1676

1682

1718

1732


полковник

Лазар Горленко

Лазар Горленко

Гнат Іванович Галаган

Гнат Галаган


обозний

Василь
Севастьянович

Григорій Пилипович
Чарнавський

Михайло
Григорієв


суддя

Іван Маценко

Іван
Криштофорович

Андрій Васильович
Себастьянович

Михайло
Ягельницький


писар

Семен
Стефанович

Семен Стефанович
Ракович

Федір Васильович
Галенковський

Федір
Галенковський


осавул

Михайло
Стефанович

Іван Яремович
Нос

Михайло Федорович
Мовчан

Михайло Мовчан


осавул

Іван Золотаренко
підосавул полковий

Григорій
Панченко

Григорій
Панкевич


хорунжий

Семен Данилович

Семен Даценко

Петро Носенко

Іван Семенович


полковник

Лазар Горленко

Лазар Горленко

Гнат Іванович Галаган

Гнат Галаган


отаман городовий

Іван Золотаренко(?)

Семен Висоцький


сотник полковий

Грицько Пилипович

Юхим Куриленко

Іван Маркович


сотник Варвинський

Ярема Савенко
Моренець

Яків Яременко
Моренченко

Михайло Тарнавський


сотник Срібрянський

Петро Савенко

Трохим Васильович

Антон Троцина


сотник Ічанський

Іван Федорович

Іван Стороженко

Григорій Стороженко


сотник Іваницький

Сава Мищенко

Сава Мищенко

Іван Стороженко


сотник Журавський

Стефан Левченко

Степан Левченко

Михайло Ягельницький


сотник Монастирський

Михайло Іванович

Леонтій Петрович
Карасенко

Павло Суханськийн


сотник Краснянський

Павло Загоровський

Тиміш Андрійович


Красноколядинська

Марко Оникієвський (?)

Значні люди полкові Прилуцького полку за присягами 1676 та 1682 рр.

1676

1682


Іван Лазаренко

Іван Лазоренко


Сергій Маценко

Остап Маценко(


Василь Гончаренко

Василь Гончаренко


Тимуш Бретченко

Тимуш Федорович Бречка


Андрій Чопенко

Андрій Чопенко


Василь Куриленко

Василь Куриленко


Іван Куриленко

Терешко Куриленко


Фесько Маценко, Андрій Маценко

Хвесько Маценко


Іван Олефіренко

Іван Олефіренко


Лук’ян Погребняк

Іван Погребняк


Дмитро Бурмака

Дмитро Бурмака


Денис Іваненко

Денис Старий


Іван Яременко (авт.: Ніс?)

Семен Носуля


Семен Тимофійович


Іван Мелещенков

Павел Маковецький


Петро Кубар

Тимуш зять Лихопечин


Семен Васильович

Зенець Тархан


Іван Федоренко

Іван Василенко


Іван Грек

Федір Мовчан


Карпо Тихий

Лаврін Антоновський


Миско Науменко

Семен Резниченко


Андрій Гаращенко

Лук’ян Плевака


Іван Заєць (?)

Степан Савенко


Савка Кошовий

Іван Кондрашко


Хвесько Лопата

Степан Олійник


Семен Вищенко

Семен Шкурупат


Левко Курбан

Іван Гурба


Мисько Рабуха

Мисько Оксюник


Мисько Михеєнко

Степан Олійник


Тимуш Іванович

Хвесько Юрченко


Левко (За….)

Хвесько Юрченко


Матвій Панчечнюк

Ярема Сердюк


Тимуш Дзедич

Іван Луско


Савка Нищенко

Ігнат Котельник


Іван Сасченко

Кирило Терешченко


Іляш Марченко

Хвесько Петренко


Тимуш (….)

Тимуш Гирка


Андрій Кривий

Мартин Рижий


Лук’ян Киянченко

Іван Кисіль


Богдан Воронченко

Максим Шовкуненко


Іван Дюгтяренко


Тимуш Басченко


Сахно Коломиєць


Іван Тарасенко

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

24

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Кривошея Ір.І.

Значкове товариство Прилуцького полку за присягами 1718 і 1732 рр.

1718

1732


Тимофій Богаєнко

Павло Ясликовський


Михайло Мартосенко

Павло Панкевич


Іван Семенович прапорщик полковий

Михайло Чарнявський


Григорій Іванович Забарний

Яків Трифановський


Матвій Йосипович Кисленко

Іван Подольський


Іван Мартинович

Данило Савин


Сава Ільченко

Павло Серик


Іван Семенович Носуля

Іван Загородній


Дмитро Іванович

Дмитро Іванов


Яків Галенко

Яків Галенко


Яким Андрійович

Матвій Нога


Федір Іванович Шкурат

Іван Сененко


Антун Маценко

Антон Маценко


Павел Максимович Карась

Максим Шираєнко


Василь Данилович Дружченко

Клим Іванович


Петро Якович

Василь Рожченко


Григорій Іванович

Григорій Горб


Онисим Олімпійович Донець

Онисим Алімпієв отаман значкових


Михайло Северинович Кгондзак

Михайло Северинович


Лазар Гаврилович

Лазар Дзюбенко


Петро Карпич

Василь Карпич


Стефан Леонтієвич

Василь Росченко


Григорій Климович

Прокіп Опанасенко


Роман Березинський

Роман Березинський


Грицько Медведицький

Григорій Медведський


Іван Федорович

Іван Федорович


Дем’ян Васильович Мазаракій

Грицько Марченко


Григорій Зеленський

Григорій Зеленський


Далі лише значкові у 1732 р.


Іван Руденко, Єрофей Гуглич, Василь Самойлович, Федір Канівець, Максим Василієвич, Андрій Якимович, Савка Оробей, Микита Трофименко, Карп Чорниш, Яків Сукач, Степан Бабич, Семен Бутенко, Яків Носенко, Стефан Леонтієвич, Федір Ігнатовський, Андрій Дмитрович, Сергій Головко, Іван Куриленко, Матвій Тарасенко, Грицько Грига, Петро Коваль, Гаврило Келембет, Максим Федоренко, Іван Новицький, Федір Милович, Григорій Войтенко, Максим Пушкаренко, Матвій Федоров, Влас Войтенченко, Семен Кахнич, Савка Гоголювець, Семен Губенко, Матвій Салогуб, Денис Андреєнко, Ілько Нечаєнко, Михайло Онищенко, Ярема Белецький, Іван Карпенко, Іван Яковлєв, Іван Ващенко, Іван Федурський, Устим Салогуб, Козьма Салогуб, Іван Савченко, Василь Уласенко, Іван Щербина, Марко Савченко, Степан Юркевич, Матвій
Йосипів, Григорій Василієв, Іван Василієв, Данило Василієв, Семен Василієв, Василь Юрченко, Степан Чепурний, Спиридон Свиридонович, Прокіп НедільченкоБунчукове товариство Прилуцького полку в присягах 1718 та 1732 рр.

1718
Товариші Війська Запорозького

1732
Бунчукові товариші


Яким Горленко

Дмитро Горленко


Андрій Горленко

Андрій Горленко


Павло Ракович

Павло Ракович


Андрій Ракович


Василь Себастьянович


Григорій Себастьянович

Іван Григорієв Себастьянович


Іван Себастьянович


Стефан Тарнавський

Яків Тарнавський


Михайло Григорович Огронович

Яків Огронович


Григорій Галенковський


Федір Маркович

Федір Маркович


Дмитро Маркович


Григорій Маркович


Іван Армашенко


Максим Антонович


Леонтій Лащинський з.т.в.

Андрій Лащинський

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

25

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Здравствуйте, 
ищу информацию о Масло Андрій - отаман Журавской сотни (1766.16.11 -1782).

Подскажите, где можно найти инфо о его семье.

Share

26 ( 05-10-2020 22:33:06 змінене alga )

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Підкажіть, будь ласка, шановне панство, до якої казацької сотні відносилася д.Замостя? (Села Сорочинцы деревни Замостье Прилукского уезда - по МК 1902р.)До Першої Прилуцької, Іваницької, Срібнянської чи іншої?
Хочу подивитись замостянських Карпенків в ЦДІАК, але не знаю, яку сотню шукати?

Share

27

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

alga, найімовірніше, що до полкової прилуцької.

Thanks: alga1

Share

28

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

РДАДА ф.229 о.2 с.54 арк. 565зв


Вєликим Государємъ Царємъ и Вєликимъ Кнꙗзємъ
Иωану (м) Алєѯѣєвичу (м) и Пєтру (м) Алєѯѣєвичу (м) всꙗ
вєликиꙗ и малиꙗ  и бѣлиꙗ Россиѣ Самодєржєцєм,
од полковника Прилуцкого, Лазара Горлєнка,
Роспис мѣста Прилуки; ωбоєго чину
людий, коториє вѣру учинили, и крєст цєловали,
҂aх҃пв року з҃  іюлꙗ; (1682 - 07 - 07)

Юхим Кирилєнко Сотник Пилуцкий,
Сємєн Висуцкий Атаман Городовый Прилуцкий,
Михайло Топчѣєнъко,
Хома Про?ну,
Маѯим Шулѣка,
Процикъ Крут,
Савка Момотєнко,
Іаков Хвєсєнко,
Корнѣй Тарасєнъко,
Грицко Фєдорєнко,
Мартин Кузмєнъко
Маѯим Скачєнко
Курило Винничокъ
Иван Босєнко
Гаврило Гринєнко
Романъ Хитричєнко

Thanks: kuks701

Share

29

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Давній список справ. Їх традиційно звуть ревізіями, в оригіналі можуть бути і "реєстр", "іменна відомість", "ревізія іменна" ітп, ітд. По суті - це список дворів і дворогосподарів Полку Прилуцького з поділом на сотні і поселення. 

ЦДІАК
ф 51 оп 3 спр №
19325. Ревізія Прилуцького полку. 1732р. — 320 арк.
19370. Ревізія Прилуцького полку. 1734р. — 251 арк.
19321. Ревізія Прилуцького полку. 1739р. — 423 арк.
19379. Ревізія Прилуцького полку. 1737р. — 365 арк.
19329. Ревізія Прилуцького полку. 1740р. — 414 арк.

ІР НБУ ім. Вернадського

ф1 спр №
54340 (135 арк. - 1729 р.) - Прилуцкого полку сотни полковой ревизия о посполитых
54341-54343 (269 арк. - 1731 р.) Ревізія Прилуцького полку
54344-54345 (387 арк. - 1740 р.) Ревізія Прилуцького полку


З досвіду, між ревізіями 1740-го в ЦДІАК та ІР можуть бути відмінності. 1 людина на 1000, але це може бути ваш предок, тому краще перевіряти обидві варіанти.

Share

30

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

цдіак

Post's attachments

Снимок.PNG
Снимок.PNG 275.46 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: Алена1

Share

31

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

1738 р.

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 42.79 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: Алена1

Share

32

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

1738 р.

Post's attachments

6063.jpg
6063.jpg 85.92 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: Алена1

Share

33

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

1739 р

Post's attachments

===.JPG
===.JPG 144.98 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

34

Re: Прилуцький полк - Полкъ Прилуцкій (загальні питання)

Шановне панство, підкажіть будь ласка, може комусь зустрічався у Варвінській сотні у сповідальних росписах, чи ще десь, Олексій Бережний (Бережницький)?
За реєстрами, до 1784 року є Олексій та Влас Бережні, а от у сповідках переглянула все – Влас є, а місце проживання Олексія, знайти не можу.
В ЦГІАК робити зараз запрос - дуже довго очікувати ( останню справку - чекала 3 місяці), може так буде швидше. Дуже прошу вашої допомоги.

Авраменко (Рогінець), Безверхій (Пологи-Чобітки), Бережний ( ? ), Булат (Потоки), Гвоздецький (Медвеже), Глушко (Решетіловка), Кучеренко ( ? ), Костюк (Сміле), Крапівко ( ? ), Кочубей ( ? ), Мельник (Ковалі), Наріжний ( ? ),Олейник ( ? ) , Рябоштан (Галки), Суліма (Ольшаное), Тесленко ( ? ), Харченко ( ? ), Хрістіч (Белікі).

Share