1

Тема: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

https://i.ibb.co/j85xrGY/kvadr-Lubny-1718.jpg


ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ
(плановий вихід книги — кінець січня — початок лютого 2023)
https://rvv-kniga.com/product/prysyaga- … 1718-roku/

Присяга Лубенського полку 1718 року
упорядник О. Різніченко

Публікація присяжних списків жителів Лубенського полку Гетьманщини за 1718 рік. Книга містить поіменні реєстри різних тогочасних станів — козаків, старшини, посполитих селян, міщан, духовенства.

Це один з найраніших переписів Лубенського полку — військово-адміністративної одиниці з центром в м. Лубни, яка займала величезну територію сучасних Полтавської та Сумської областей України.

Географічний покажчик

+ Читати більше

Александровка (Алеѯандровка), село
Андрѣяшовка (Андрѣяшевъка, Андрѣяшовъка), село
Артюховка (Артюхувка, Артюхувъка), село

Басувка, село
Бацмани (Бацмановское), село
Безсали (Безсалы, Безсалъ), село
Березняковъ, село
Березоточа, село
Бербеницъ (Бербениницѣ), село
Биевцѣ (Биевцювъ, Беевецъ), село
Бобрик, село
Бобрицкий, курінь
Бодаква, село
Бондарей, курінь
Бондарѣ, село
Брисѣ (Брисювъ), село
Бубновскій (Бубновский), курінь
Бубновъ Динисових, курінь
Бубновъ Малих, село
Бубнновъ Великихъ (Бубнюв Великихъ), село
Бубны, село
Будкы, село
Булатецъ Вишний (Булатця Вишшаго), село
Булатецъ Нижшей (Булатца Нижшого), село
Булатца (Булатъця), село
Бурумлѣ, село
Бѣлая Горѣлка (Бѣлогорѣлка, Бѣлая Горѣлъка), село
Бѣловудский, курінь
Бѣловудъ (Бѣловод, Бѣловдъ), село
Бѣлоусовка, село
Бѣлоцерковецъ, село

Василковъ, село
Великихъ Бубнновъ– див. Бубнновъ Великихъ
Великой Селецкоѣ – див. Селецкоѣ Великой
Венславъ (Венславы, Венславцѣ), село
Веремѣевка (Веремѣевъка), місто
Вишний Булатецъ – див. Булатецъ Вишний
Вовковский, курінь
Вовковцѣ (Вовковец), село
Вовъчъка (Вовчка, Вовчокъ), село
Войковец, село
Волковский, курінь
Волошиновка (Волошиновъка), село
Воронинецъ (Воронинцѣ), село
Воронковъ (Воронъковъ, Воронкувъ, Воронъкуский), село
Въюнное, село
Вюлшанка, село
Вязовецъ (Вязовца, Вязовъка), село

Гавриловка, село
Гавриловский, курінь
Гапоновка, село
Гарасилювскіе, село
Гарасимовка, село
Глинск, місто
Глинское, намісництво
Глинъской (Глинской), сотні
Голци (Голцовъ), село
Голюнка (Голѣнка), село
Гонцѣ (Гонцовъ, Гонцювъ), село
Горобїовъ, село
Городища, місто
Горошинъ, містечко
Грабаровъка, село
Губское (Губскее, Губское), село
Гудимъ (Гудимъ), село

Давидовъка (Давивидовка), село
Дащенка (Дащинокъ), село
Дмитровки, село
Довгополовци, село
Духовая (Духовой), село

Евлашѣ, село
Енковцѣ (Енъковецъ, Енковцювъ), село
Ерашовка – див. Ярошовка
Ерковцѣ (Ерковецъ), село

Жабки (Жабокъ), село
Ждановъ, село
Житное (Житнаго), село
Житянский (Житянъский), курінь
Жовнинъ, містечко

Заиздъ, село
Западинцѣ (Западинецъ, Западинчане), село
Засулля (Засулля, Zасулскїе), село
Засулский, курінь

Исачки (Исачокъ, Їсачокъ), село
Ивахниковъ (Ївахники, Ївахниковъ, Ївахныкы), село

Калайдинцѣ (Калайдинецъ), село
Калиновка, село
Калиновский, курінь
Калкаевъ, село
Каплиницъ (Каплинец), село
Киевской, митрополії
Клепачовъ, село
Клѣщинец (Клищчинци), село
Ковалѣ, фільварок
Козловка, фільварок
Козлувский, курінь
Кононовка (Кононувка), село
Коржовский, курінь
Коржѣ (Коржовъ), село
Коровинецъ (Коровинци), село
Коровинъский, курінь
Костантинов, містечко
Крутого Берега, село
Красногорская пустинь
Кропивинцѣ (Кропивинецъ), село
Курмановъ, село
Курѣнки (Курѣнъки, Курѣнкы), містечко

Левченокъ (Левъченокъ), село
Левченъский, курінь
Липовое (Липавое), село
Литвяки (Литваковъ, Литвяковъ), село
Лозовая (Лозовой, Лозовчане), село
Ломакъ, село
Лохвицкая, протопопія
Лохвицкая, сотня
Лохвиця (Лохфица), місто
Лубни (Лубенъ), місто
Лубенской, сотні
Лубенский, полк
Лубенской, протопопії
Луговикув (Логовики), село
Луговицкий, курінь
Лука, село ,
Лукомля, місто
Лучниковъ, село
Лящувка, село ,

Малїе Пѣсочки – див. Пѣсочки Малїе
Малих Бубновъ – див. Бубновъ Малих
Манковецъ, село ,
Матвѣевка, село
Махновец, село
Мгарский Лубенский, монастир
Мгаръ (Мгары), село
Медвежевский, курінь
Медвежое, село
Миколаевка, село
Миколаевский (Миколаевскїй), курінь
Митченок, село
Михновец, село
Млины (Млинув), село
Мокиевка (Мокіевка, Мокїевцѣ), село
Мокїевскій, курінь
Москалювка (Москалювъка, Москаліовъка), село
Москва
Мусѣевъка, село

Ненадовка, село
Нехрѣстовка (Нехрестовка, Нехвостовка), село
Нижшей Булатецъ – див. Булатецъ Нижшей
Николаевка, село
Новаки (Новаковъ, Новакувъ), село
Новой греблѣ (Новогребѣля, Новая гребъля), село

Окопъ (Окупъ), село
Онушки (Оношокъ), село
Оржиця, місто
Оробїовъ (Оробювъ, Оробѣ), село
Оѯютинский, курінь
Оѯютинцѣ (Оѯютинецъ, Оѯютеницъ), село

Перекоповка (Перековъка), село
Печерской, отчини
Пиратин, місто
Пирятинской (Пиратинской, Пѣратинскоѣ), протопопії
Плавинища (Плавилищанъ), село
Плютинецъ, село
Поголѣлские, село
Позниковъ, село
Поставмуки, село
Приходокъ (Приходекъ), село
Процювка (Процковъ), село
Процювский, курінь
Пулинцѣ (Пулинецъ, Пудинецъ), село
Пустовуйтовка (Пустовуйтовка, Пустовойтовка), село
Пустовуйтовский, курінь
Пятигорцѣ (Пятигорецъ), село
Пѣсковци, село
Пѣскы (Пѣсокъ), село
Пѣсочки Малїе, село

Рикги (Риgи, Рикгъ), село
Рогинский (Роgинъский), курінь
Рогинцѣ (Роgинцѣ, Роgинецъ, Рокгинецъ, Родинїнецъ), село
Роменская, протопопія
Роменская (Роменъской), сотня
Романецъ, село
Ромни (Ромъна), місто
Ручки (Ручъки), село
Рѣпки, село

Салогубовка (Салогубовка), село
Салогубовский, курінь
Сасиновка, село
Селецкой, село
Селецкоѣ Великой, село
Сенецкое, намісництво
Сенча, місто
Свиридовка (Свиридовъка), село
Сидоровъ, село
Скоробагатки (Скоробагатїокъ), село
Слободка, село
Смѣла, місто
Снѣтинъ (Снѣтинцѣ), місто
Степуки (Степукъ), село
Сурмачув, село
Сухоносовка, курінь
Сухоносовка, село

Тарандинцѣ (Тарандинецъ), село ,
Терновъ, село
Тишки (Тишковъ, Тишкувъ), село
Токарѣ (Токаров), село

Халепцѣ (Хелепцювъ), село
Харкувцѣ (Харковецъ, Харкувецъ), село
Харсѣки (Харсѣкъ), фільварок
Хици (Хицювъ, Хицовъ, Хитцовъ), село
Хмиловъ (Хмелов, Хмилювъ), село
Хмиловский, курінь
Хоминцѣ (Хоминецъ), село
Хорошки (Хорошковъ, Хорошоковъ), село
Хоружовка (Херужовка), село
Хрулевъ (Хрулновъ), село
Худолѣевка, село ,

Черевки (Черевокъ), село
Чигриндуброва (Чигиринъдуброва, Чигириндуброва, Чигирин дуброва), місто
Чорнуской, сотні
Чорнухъ (Чарнухъ), місто
Чудновцѣ (Чудновецъ), село

Шеки (Шеков), село
Шершневка (Шершновка, Шершнювка, Шеръшновка), село
Шмиgлѣ (Шмыкглѣ, Шмикгълюв), село

Юсковцѣ (Юсковецъ), село

Яблунев, містечко
Ярковецъ, село
Ярмолинцѣ (Ярмолинец), село
Ярмолинъский, курінь
Ярошовка (Ярошувка, Ярошувъка), село
Ячники (Ячъники), село

Share

2

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

А буде продаж у вигляді електронної книги?

Share

3

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Шановне, панство!У чому різниця між курінем та фільварком?

Share

4

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Petosiris,

А буде продаж у вигляді електронної книги?

На скільки знаю, не планується.

Шановне, панство!У чому різниця між курінем та фільварком?

Курінь - це військова одиниця - щось як взвод (Гетьманщина) чи батальон/полк (Січ)
Фільварок - це господарча одиниця - щось як колгосп.

Share

5

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

AppS пише:

Petosiris,

А буде продаж у вигляді електронної книги?

На скільки знаю, не планується.

Шановне, панство!У чому різниця між курінем та фільварком?

Курінь - це військова одиниця - щось як взвод (Гетьманщина) чи батальон/полк (Січ)
Фільварок - це господарча одиниця - щось як колгосп.

Дякую, це пояснення зрозуміле. Мені більш цікавило в контексті книжки де курінь = хутір, а фільварок = передмісття?

Share

6 ( 12-12-2022 13:02:20 змінене Сенкевич )

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Дякую, це пояснення зрозуміле. Мені більш цікавило в контексті книжки де курінь = хутір, а фільварок = передмісття?

Згідно з "Словник староукраїнської мови" -
Фольварок - невеликий маєток разом з належними до нього жиловими і господарськими будівлями
І відповідно, якщо пошукати в інших джерелах то буде якраз вказівка на "ферму" або "хутір".

Курінь не тотожний хутору, курінь це більш до полково-сотенного поділу, в даному випадку в Гетьманщині найнижча одиниця козацької сотні, доволі ймовірним ближче до меж села, принаймі в більшості випадків так.

Населені пункти: Качкарівка, Кам'янка (Херсон. пов.), Нижня Сироватка, Гребенниківка, Васильківка (Сум. пов.), Мала Дівиця (Прилуц. пов.), Оленівка, Володимирівка, Ольгинка, Стила (Олександрів. пов.), Рубіжне (Вовчан. пов.), Боромля, Ясенок,  Жигайлівка, Охтирка (Охтир. пов.), Пищики, Вереміївка (Золотон. пов.), Говтва (Говт. пов.), Гомільша, Дудківка (Зміїв. пов.), В. Куськівці, Синівці (Кременец. пов.), Собичин, Біловіж, Сущани (Овруч. пов.)
Thanks: О.І., Petosiris2

Share

7

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Сенкевич пише:

Дякую, це пояснення зрозуміле. Мені більш цікавило в контексті книжки де курінь = хутір, а фільварок = передмісття?

Згідно з "Словник староукраїнської мови" -
Фольварок - невеликий маєток разом з належними до нього жиловими і господарськими будівлями
І відповідно, якщо пошукати в інших джерелах то буде якраз вказівка на "ферму" або "хутір".

Курінь не тотожний хутору, курінь це більш до полково-сотенного поділу, в даному випадку в Гетьманщині найнижча одиниця козацької сотні, доволі ймовірним ближче до меж села, принаймі в більшості випадків так.

Дякую, я зрозумів. Крім населенних пунктів, у книжці є адміністративний поділ: сотні та курені.

Share

8

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Добрий вечір!


Яка ціна книги?


А можна дізнатися, чи є Туцькі (Андрій, Андрій, Герасим,
Прокоп і Роман) в списках Чигиридубровської 
сотні?


З повагою


Тетяна

Share

9

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

t_siver пише:

Добрий вечір!


Яка ціна книги?


А можна дізнатися, чи є Туцькі (Андрій, Андрій, Герасим,
Прокоп і Роман) в списках Чигиридубровської 
сотні?


З повагою


Тетяна

https://rvv-kniga.com/product/prysyaga- … 39BAsDRaH4

Share

10

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Книга вже готується до відправлення з друкарні
https://rvv-kniga.com/product/prysyaga- … 1718-roku/


https://i.ibb.co/c3cJTZN/Lubny-regiment.jpg

Share

11

Re: Присяга Лубенського полку 1718 року [книга]

Доброго вечора форумчане. У кого-нибудь появилась долгожданная книга?

Share