1

Тема: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Общие вопросы по полковому делению Украины

Буду рад оказать любую помощь в генеалогическом поиске
fazulianov@gmail.com
Сайт Архивное наследие - информация по архивам Украины
Историко-родословный центр "Древо"

2

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Смолій В.А. (відп. ред.), Цимбал Т.Н. (упорядн.) Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х років XVIII ст.: каталог населених пунктів (за архівними матеріалами податкових реєстрів) www.twirpx.com/file/1146458/
Покажчик на підставі фіскальних переписів населення Лівобережжя, він фіксує як наявність поселень на Гетьманщині, так і їх розподіл за сотнями і полками.

З повагою, Сергій Овчаренко

Share

3

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Центральний державний історичний архів України в м. Києві

Фонд 51. Генеральна військова канцелярія. Опис 3.
Справа 19250. Компут козаків Полтавського полку. 1735 р. —291 арк.
Справа 19252. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. —195 арк.
Справа 19253. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. —200 арк.
Справа 19313. Ревізія Переяславського полку. 1729 р. — 144арк.
Справа 19315. Ревізія Миргородського полку. 1731 р. — 247 арк
Справа 19317. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 399 арк.
Справа 19318. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 331 арк.
Справа 19319. Ревізія Ніжинського полку. 1738 р. — 554 арк.
Справа 19320. Ревізія Миргородського полку. 1738 р. — 540арк.
Справа 19321. Ревізія Прилуцького полку. 1739 р. — 423 арк.
Справа 19322. Ревізія Чернігівського полку. 1739 р. — 456арк.
Справа 19323. Ревізія Гадяцького полку. 1739 р. — 139 арк.
Справа 19324. Ревізія Миргородського полку 1739 р. — 587арк.
Справа 19325. Ревізія Прилуцького полку. 1732. — 320 арк.
Справа 19326. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 557арк.
Справа 19327. Ревізія Гадяцького полку. 1741 р. — 255 арк.
Справа 19328. Ревізія Чернігівського полку. 1747 р. — 811арк.
Справа 19329. Ревізія Прилуцького полку. 1740. — 414 арк.
Справа 19330. Ревізія Полтавського полку. 1740 р. — 324 арк.
Справа 19331. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 562арк.
Справа 19332. Ревізія Гадяцького полку. 1740 р. — 268 арк.
Справа 19333. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 791 арк.
Справа 19334. Ревізія Переяславського полку. 1740 р. —491арк.
Справа 19335. Ревізія Переяславського полку. 1741 р. — 519арк.
Справа 19336. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 543арк.
Справа 19337. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 509арк.
Справа 19338. Ревізія Миргородського полку. 1741 р. — 510арк.
Справа 19339. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 554арк.
Справа 19340. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 515арк
Справа 19341. Ревізія Полтавського полку. 1743 р. — 443 арк.
Справа 19342. Ревізія Чернігівського полку. 1743 р. — 628арк.
Справа 19343. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 754 арк.
Справа 19344. Ревізія Ніжинського полку. 1747– 1748 рр. —849 арк.
Справа 19345. Ревізія Лубенського полку. 1747 р. — 977 арк.
Справа 19346. Ревізія Переяславського полку 1747 р. — 512 арк
Справа 19347. Ревізія Гадяцького полку. 1747 р. — 626 арк.
Справа 19348. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 737арк.
Справа 19349. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 745арк.
Справа 19350. Ревізія Миргородського полку. 1752 р. — 844арк.
Справа 19351. Ревізія Полтавського полку. 1759 р. — 532 арк.
Справа 19352. Ревізія Переяславського полку. 1752 р. — 735арк.
Справа 19353. Ревізія Полтавського полку. 1748 р. — 456 арк.
Справа 19355. Ревізія Полтавського полку. 1755 р. — 409 арк.
Справа 19356. Ревізія Чернігівського полку. 1755 р. — 673арк.
Справа 19357. Ревізія Чернігівського полку. 1750 р. — 694арк.
Справа 19360. Ревізія Київського полку. 1750 р. — 687 арк.
Справа 19362. Ревізія Переяславського полку. 1731 р. — 362арк.
Справа 19363. Ревізія Гадяцького полку. 1731 р. — 196 арк.
Справа 19364. Ревізія Чернігівського полку. 1732 р. — 433арк.
Справа 19365. Ревізія Переяславського полку. 1732 р. — 670арк.
Справа 19366. Ревізія Переяславського полку. 1736 р. — 535арк.
Справа 19368. Ревізія Переяславського полку. 1734 р. — 527арк.
Справа 19370. Ревізія Прилуцького полку. 1734. — 251 арк.
Справа 19371. Ревізія НІжинського полку. 1737 р. — 796 арк.
Справа 19373. Ревізія Київського полку. 1737 р. — 298 арк.
Справа 19374. Ревізія Переяславського полку. 1737 р. — 694арк.
Справа 19375. Ревізія Гадяцького полку. 1738 р. — 285 арк.
Справа 19376. Ревізія Переяславського полку. 1738 р. — 628арк.
Справа 19377. Ревізія Чернігівського полку. 1738 р. — 525арк.
Справа 19379. Ревізія Миргородського полку. 1729 р. — 122арк.
Справа 19378. Ревізія Переяславського полку. 1739 р. — 575арк.
Справа 19379. Ревізія Прилуцького полку. 1737. — 365 арк.
Справа 19382. Ревізія Гадяцького полку. 1750 р. — 480 арк.
Справа 19389. Ревізія Ніжинського полку (різні сотні зарізні роки) — 676 арк.
Справа 20038. Перепис дворів Полтавського полку. 1735 р. —455 арк.
Справа 20316. Ревізія землеволодіння у задніпровських сотняхМиргородського полку. 1741–1744 рр

З повагою, Сергій Овчаренко

Share

4

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Справа 19360. Ревізія Київського полку. 1750 р. — 687 арк.

Не Київського. Чи Переяславського чи ще якогось.

Share

5 ( 03-04-2014 19:03:23 змінене walnut )

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

AppS, Добрый вечер! Вы не подскажете какие села входили в Янишпольскую сотню Лубенского полка в 1785 году?...что-то никак не найду((

Share

6

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

в 1785г уже никакие.
До 1782г. - см.Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр стр 222

Thanks: Taranushich1

Share

7 ( 03-04-2014 19:23:06 змінене walnut )

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Я просто сейчас отталкиваюсь от книги "Именные списки казаков украинских полков, проходящих войсковую службу в 1784-1785 гг." которую предлагал на вгд Парамонов. Интересующая меня фамилия указана там в этой сотне...Тогда пойду к Зарубе))

Share

8

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Національно-визвольна війна в Україні 1648–1657 рр.: збірник за документами актових книг / Упорядн.: Сухих Л. А., Страшко В. В. Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України. – К., 2008. – 1012 с.


шляхта Барвинские/Барвицкие, Пилиховские, Згурские, Зилинские, Билецкие, Выговские, Липницкие, Ходаковские, Милькевичи, Пилинкевичи, Гурко
крестьяне и казаки из сёл Бровки, Василевка, Почуйки, Харлиевка, Ярешки Сквирского уезда, Чепилиевка, Лопатынщина Васильковского уезда, Косачёвка, Бондари Остёрского уезда

Share

9

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Подскажите, пожалуйста, по    ЦДИАК ф.1378 опись 1     кто-то работал?  с ув.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

10

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Работали, там есть списки. Но только это совсем другое время
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=1086

Thanks: v_golub1

Share

11

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Из присяги Лубенского полка Петру Федоровичу (Ф. 51, оп. 3, д. 17164)
Реестр какие именно сотни второй Пирятинской сел козаки за откомандированием в разные походы к присяге приведены не были 1762 году января 18 дня.
Села Юсковец
Гаврило Сененко в Прусии
Овсий Мироненко за Днипром
Герасим Костенко в Прусии
Федор Хрипуненко на линии
Иван Ювченко на линии
Мирон Скрипченко в Прусии
Игнат Замниборщ в Прусии
Грицко Даций в Глухове по своему делу
Герасим Павленко в Заднепровских местах.

ВОПРОС: на линии - это где? какая крепость или нас. пункт?

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

12

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

сергей-гродовка пише:

Из присяги Лубенского полка Петру Федоровичу (Ф. 51, оп. 3, д. 17164)
Реестр какие именно сотни второй Пирятинской сел козаки за откомандированием в разные походы к присяге приведены не были 1762 году января 18 дня.
Села Юсковец
Гаврило Сененко в Прусии
Овсий Мироненко за Днипром
Герасим Костенко в Прусии
Федор Хрипуненко на линии
Иван Ювченко на линии
Мирон Скрипченко в Прусии
Игнат Замниборщ в Прусии
Грицко Даций в Глухове по своему делу
Герасим Павленко в Заднепровских местах.

ВОПРОС: на линии - это где? какая крепость или нас. пункт?Это Украинская линия.

Смотрите аналогично мой пост #12 Яреськовская сотня, 1762 год


Украї́нська лі́нія (рос. Украинская линия; нім. die Ukrainische Linie) — військово-інженерна система земляних укріплень у 1731–1764 роках на південному заході Російської імперії, на теренах сучасної південної України (Запорожжя, Слобожанщина і Донбас). Споруджена для захисту південних степових рубежів імперії від нападів кримських і ногайських татар. Одна з російських порубіжних оборонних ліній XVI — XIX століття. Довжина лінії — близько 285 км. Проходила від Дніпра по річці Орелі та її притоці Берестовій до річки Береки й злиття її із Дінцем. Будувалася за проектом генерала-німця Йоганна Вейсбаха. Будівництво почалось 1731 року, але тривало навіть у 1740-ві роки. На будівництві щороку працювало 20 тисяч гетьманських і 2 тисяч слобідських козаків, та близько 10 тисяч посполитих. Спочатку Українська лінія була приписана до Білгородської провінції Білгородської губернії. Наказом від 11 червня 1764 року лінія увійшла до Новоросійської губернії. Згодом Українська лінія разом зі Слов'яносербією були перейменовані на Катерининську провінцію. У складі лінії була 21 православна слобода. На території Катерининської провінції було сформовано Дніпровський, Донецький і Луганський пікінерські полки, до яких увійшли військові поселення і фортеці лінії.

Вікіпедія

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

13

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

А в "архиве коша" есть перепись казаков этого периода?

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

14

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

сергей-гродовка пише:

А в "архиве коша" есть перепись казаков этого периода?

в архіві коша тільки запорозькі козаки. ви про яких і який період?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

15

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Левобережные 1762 г.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

16 ( 21-01-2020 17:55:10 змінене Игорь Червяк )

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

[img=16x16]<a href=[/img]515x422Помогите понять. Реестр Войска Запорожского 1649 года. "Игнат Добрашевского зять
Червяк"
это один и тот же человек или же Игнат Добрашевского зять и Червяк - два разных ?

Thanks: Алена1

Share

17

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Игорь Червяк, це одна і та ж людина. схоже на Ігнат Червяк зять Доброшовського.

Share

18 ( 04-04-2020 17:14:55 змінене Студент )

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

Уважаемые форумчане, прошу подсказки.

В ландратской переписи 1718 г. слободы Славгород (Вольновский / Богодуховский / Ахтырский уезд / Краснопольский район) упомянут пращур Еким Сучек (впоследствии потомки писались как Сущенко, Сученко, Сутченко)

в Волновском уезде
Светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова
слобода Слав Городок поселена волными черкасы

...Во дворе Еким Сучек (20) жена Авдотья (18) дети Карп (2) дочь Василиса полу году
пришол из Гройловки в 714-м годуВдруг кому-то встречалась эта "Гроиловка"?


Возможна ли ошибка при записи на слух (например, исходное - Краиловка, Браиловка, Угроиды)?


1714 год случайность или в это время расформировывались какие-то полки?


https://forum.vgd.ru/file.php?fid=573850&amp;key=1941750584

Share

19

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1724 р. 1725 р. 1734 р.

Post's attachments

Снимок.PNG
Снимок.PNG 220.41 kb, 3 downloads since 2022-07-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: SVKM de L1

Share

20

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

ovchar пише:

Центральний державний історичний архів України в м. Києві

Фонд 51. Генеральна військова канцелярія. Опис 3.
Справа 19250. Компут козаків Полтавського полку. 1735 р. —291 арк.
Справа 19252. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. —195 арк.
Справа 19253. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. —200 арк.
Справа 19313. Ревізія Переяславського полку. 1729 р. — 144арк.
Справа 19315. Ревізія Миргородського полку. 1731 р. — 247 арк
Справа 19317. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 399 арк.
Справа 19318. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 331 арк.
Справа 19319. Ревізія Ніжинського полку. 1738 р. — 554 арк.
Справа 19320. Ревізія Миргородського полку. 1738 р. — 540арк.
Справа 19321. Ревізія Прилуцького полку. 1739 р. — 423 арк.
Справа 19322. Ревізія Чернігівського полку. 1739 р. — 456арк.
Справа 19323. Ревізія Гадяцького полку. 1739 р. — 139 арк.
Справа 19324. Ревізія Миргородського полку 1739 р. — 587арк.
Справа 19325. Ревізія Прилуцького полку. 1732. — 320 арк.
Справа 19326. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 557арк.
Справа 19327. Ревізія Гадяцького полку. 1741 р. — 255 арк.
Справа 19328. Ревізія Чернігівського полку. 1747 р. — 811арк.
Справа 19329. Ревізія Прилуцького полку. 1740. — 414 арк.
Справа 19330. Ревізія Полтавського полку. 1740 р. — 324 арк.
Справа 19331. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 562арк.
Справа 19332. Ревізія Гадяцького полку. 1740 р. — 268 арк.
Справа 19333. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 791 арк.
Справа 19334. Ревізія Переяславського полку. 1740 р. —491арк.
Справа 19335. Ревізія Переяславського полку. 1741 р. — 519арк.
Справа 19336. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 543арк.
Справа 19337. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 509арк.
Справа 19338. Ревізія Миргородського полку. 1741 р. — 510арк.
Справа 19339. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 554арк.
Справа 19340. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 515арк
Справа 19341. Ревізія Полтавського полку. 1743 р. — 443 арк.
Справа 19342. Ревізія Чернігівського полку. 1743 р. — 628арк.
Справа 19343. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 754 арк.
Справа 19344. Ревізія Ніжинського полку. 1747– 1748 рр. —849 арк.
Справа 19345. Ревізія Лубенського полку. 1747 р. — 977 арк.
Справа 19346. Ревізія Переяславського полку 1747 р. — 512 арк
Справа 19347. Ревізія Гадяцького полку. 1747 р. — 626 арк.
Справа 19348. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 737арк.
Справа 19349. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 745арк.
Справа 19350. Ревізія Миргородського полку. 1752 р. — 844арк.
Справа 19351. Ревізія Полтавського полку. 1759 р. — 532 арк.
Справа 19352. Ревізія Переяславського полку. 1752 р. — 735арк.
Справа 19353. Ревізія Полтавського полку. 1748 р. — 456 арк.
Справа 19355. Ревізія Полтавського полку. 1755 р. — 409 арк.
Справа 19356. Ревізія Чернігівського полку. 1755 р. — 673арк.
Справа 19357. Ревізія Чернігівського полку. 1750 р. — 694арк.
Справа 19360. Ревізія Київського полку. 1750 р. — 687 арк.
Справа 19362. Ревізія Переяславського полку. 1731 р. — 362арк.
Справа 19363. Ревізія Гадяцького полку. 1731 р. — 196 арк.
Справа 19364. Ревізія Чернігівського полку. 1732 р. — 433арк.
Справа 19365. Ревізія Переяславського полку. 1732 р. — 670арк.
Справа 19366. Ревізія Переяславського полку. 1736 р. — 535арк.
Справа 19368. Ревізія Переяславського полку. 1734 р. — 527арк.
Справа 19370. Ревізія Прилуцького полку. 1734. — 251 арк.
Справа 19371. Ревізія НІжинського полку. 1737 р. — 796 арк.
Справа 19373. Ревізія Київського полку. 1737 р. — 298 арк.
Справа 19374. Ревізія Переяславського полку. 1737 р. — 694арк.
Справа 19375. Ревізія Гадяцького полку. 1738 р. — 285 арк.
Справа 19376. Ревізія Переяславського полку. 1738 р. — 628арк.
Справа 19377. Ревізія Чернігівського полку. 1738 р. — 525арк.
Справа 19379. Ревізія Миргородського полку. 1729 р. — 122арк.
Справа 19378. Ревізія Переяславського полку. 1739 р. — 575арк.
Справа 19379. Ревізія Прилуцького полку. 1737. — 365 арк.
Справа 19382. Ревізія Гадяцького полку. 1750 р. — 480 арк.
Справа 19389. Ревізія Ніжинського полку (різні сотні зарізні роки) — 676 арк.
Справа 20038. Перепис дворів Полтавського полку. 1735 р. —455 арк.
Справа 20316. Ревізія землеволодіння у задніпровських сотняхМиргородського полку. 1741–1744 рр

Підкажіть, будь ласка, а чи можна знайти десь ці ревізії в оцифрованому вигляді?
Дякую

Share

21 ( 26-09-2022 13:53:05 змінене Сенкевич )

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

oioioi пише:

Центральний державний історичний архів України в м. Києві

Фонд 51. Генеральна військова канцелярія. Опис 3.
Справа 19250. Компут козаків Полтавського полку. 1735 р. —291 арк.
...
...
...
Справа 20316. Ревізія землеволодіння у задніпровських сотняхМиргородського полку. 1741–1744 рр

Підкажіть, будь ласка, а чи можна знайти десь ці ревізії в оцифрованому вигляді?
Дякую

Такого немає, є тільки надруковані книги з декількома ревізіями.

Населені пункти: Качкарівка, Кам'янка (Херсон. пов.), Нижня Сироватка, Гребенниківка, Васильківка (Сум. пов.), Мала Дівиця (Прилуц. пов.), Оленівка, Володимирівка, Ольгинка, Стила (Олександрів. пов.), Рубіжне (Вовчан. пов.), Боромля, Ясенок,  Жигайлівка, Охтирка (Охтир. пов.), Пищики, Вереміївка (Золотон. пов.), Говтва (Говт. пов.), Гомільша, Дудківка (Зміїв. пов.), В. Куськівці, Синівці (Кременец. пов.), Собичин, Біловіж, Сущани (Овруч. пов.)
Thanks: oioioi1

Share

22

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1734 р.

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 47.54 kb, 3 downloads since 2022-09-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

23

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1735 р.

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 183.47 kb, 1 downloads since 2022-10-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

24

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1737 р.

Post's attachments

4.JPG
4.JPG 80.37 kb, 1 downloads since 2022-10-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

25

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1737 р.

Post's attachments

1.JPG
1.JPG 108.05 kb, 1 downloads since 2022-10-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

26

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1738 р.

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 34.25 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

27

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1738 р

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 42.45 kb, 1 downloads since 2022-10-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

28

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1739 р.

Post's attachments

==.jpg
==.jpg 181.78 kb, 2 downloads since 2022-11-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: v_golub, Vlad S.2

Share

29

Re: Левобережные козацкие полки (общие вопросы)

1742 р.

Post's attachments

==.jpg
==.jpg 167.33 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: Ann, v_golub2

Share