1

Тема: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Справка об административно-территориальном устройстве Черниговского полка.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782).
================================
Виник весною 1648 року у ході загальнонаціонального повстання українського народу під проводом Б. Хмельницького. Територія полку формувалася влітку-восени того ж року в середній течії р. Десни, гирла р. Сейму та верхів’їв р. Остра. Полковим містом став Чернігів – одне з найстаріших, ще княжих часів, українських міст, колишній центр Чернігівського князівства (ІХ–ХІV ст.) та Чернігівського воєводства (1635-1649 рр.). Саме територію останнього, його Чернігівського та Новгород-Сіверського повітів, охопив полк.
До старожитніх міст Чернігівщини належали також сотенні центри полку: Сосниця, Бахмач, Сиволож (Всеволод), Любеч, а також Батурин – заснований першими реєстровими козаками на землях, даних їм королем Стефаном Баторієм.

Чернігівське воєводство, створене урядом Речі Посполитої після Поляновського миру (1634 р.) з Москвою у 1635 р., поділялося на два повіти – Чернігівський та Новгород-Сіверський. Більшість волосних (окружних) центрів повітів стали згодом сотенними центрами Чернігівського, Новгородського та Ніжинського полків. У Чернігівському повіті це Городнянський, Седнівський, Чернігівський, Слабинський, Менський та Борзнянський округ (волость), а в Новгородському повіті – Новгородський, Глухівський, Королівський, Сосницький та Батуринський округи (волості).

Юридично адміністративна територія та особовий склад Чернігівського полку оформлені Зборівським реєстром 16 жовтня 1649 року. Він складався з восьми сотень, в які входили 997 козаків і старшини. До реєстру було записано полковника Мартина Небабу, який загинув 1651 р. у боях, а також відомих тоді і згодом козацьких старшин: Петра Забілу (борзнянського полковника у 1649-1649 та 1654 рр.), Степана Пободайла (чернігівського полковника у 1651-1654 рр.), Юрія Михайловича Хмельницького (брата Богдана Хмельницького, сосницького полковника у 1648-1649 рр.). До Чернігівського полку тоді ж включено територію і склад ліквідованих Борзнянського (1648-1649) та Сосницького (1648-1649) полків. Адміністративно-військовими підрозділами полку були такі сотні: Чернігівська (разом з борзнянськими козаками) – 401 козак, сотник Мартин Пободайло; Івангородська – 99 козаків, сотник Онисій Дорошенко; Бахмацька – 99 козаків, сотник Пантелеймон Омелянович; Борзнянська (разом з Загорівкою) – 99 козаків, сотник Пилип; Сосниця – 100 козаків, сотник Михайло Жураховський; Батуринська – 99 козаків, сотник Степан Окша; Конотопська – 100 козаків, сотник Іван Рибальченко; Дівицька (Салтикова) – 100 козаків, сотник Карпо Літошний.

Автономною до Чернігова стала Стародубщина, на території якої теж сформувалося кілька козацьких сотень.
Після Білоцерківської угоди 1651 року у складі полку виникли нові сотенні підрозділи – в Любечі, Седневі і Слабині. Але після Переяславської ради 8 січня 1654 р. і підписаних згодом угод з царем Чернігівський полк втратив більшість сотень на користь Ніжинського полку. У його складі лишилися всього чотири військово-адміністративні одиниці: Чернігівська, Седнівська, Слабинська і Любецька (разом з Лоєвом) сотні, Щоправда, від 1659 року полк став поповнюватися новими сотнями та повертати втрачені і до 1672 року їх стало шістнадцять. Зі складу полку за ці роки тимчасово виділяли Борзнянський (1654) та Седнівський (1659) полки, території яких знову поверталися до Чернігівського.

Конотопські статті 25 травня 1672 р. підписали такі чернігівські старшини: (полковника Василя Ігнатовича, брата Д. Многогрішного, було заарештовано) обозний Костянтин Угровецький; осавул Никифор Каленикович; писар Михайло Степанович Слободецький; хорунжий Степан Силич та 14 сотників (...).
Серед інших полків, Чернігівський мав найбільшу кількість сотенних осідків у селах, а не у містах та містечках. Це села: Білоус Євтухів, Виблі, Волинка, Киселівка, Сибереж, Слабин, Стольне.

Відтак за час існування Чернігівського полку його адміністративну територію складали такі сотні:
Батуринська (1649-1654),
Бахмацька (16491-654),
Березнянська (1651-1654; 1672-1782);
Білоуська (1663-1782),
Борзенська (1649-1654),
Виблівська (1656-1782),
Волинська (1669-1782),
Городнянська (1672-1782),
Дівицька (Салтикова) (1649-1654),
Івангородська (1649-1654),
Киселівська (1668-1782),
Конотопська (1649-1654),
Любецька (1656-1782),
Менська (1672-1782),
Понорницька (1663-1782),
Роїська (1659-1782),
Седнівська (1654-1659; 1659-1782),
Слабинська (1654-1782),
Сосницька (1649-1654; 1668-1782),
Стольненська (1669-1782),
Чернігівська (1648-1782).

Тобто від 1648 р. і до 1782 р. у полк входило загалом 22 сотні. Зокрема, у 1649 р. – 7 сотень; у 1654 р. – 4 сотні; в кінці 1672 р. – 16 сотень; у 1750 р. – 16 сотень; у 1764 р. – 18 сотень; у 1775-1782 рр. – 17 сотень. За компутом і ревізією 1764 р. у ньому нараховувалося 18 сотень, 9838 виборних козаків, 19 810 підпомічників та 101 556 душ іншого населення. Від 1763 р. на території полку діяли два судові повіти – Чернігівський та Менський, а від 1766 року два комісарства – Чернігівське та Березнянське.

Сотенними центрами полку були такі містечка і села: Батурин, Бахмач, Березна (Березне, Березине), Білоус (Білоусівка, Білоус-Євтухів), Борзна, Виблі (Вибель), Волинка, Городня, Івангород, Киселівка (Кирилівка), Конотоп, Любеч, Мена, Понорниця (Понирне, Понурниця), Салтикова Дівиця, Седнів (Седніїв), Сибереж, Синявка, Слабин, Сосниця, Стольне (Столин), Чернігів.ю Нині це територія Бахмацького, Борзнянського, Куликівського, Менського, Сосницького і Чернігівського районів Чернігівської області та північно-східної частини Конотопського району Сумської області.

За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 року Чернігівський полк ліквідували, а його територію включили до складу Чернігівського намісництва, відкритого 30 січня 1782 р.
Серед полкової козацької старшини найбільш відомими державними і військовими діячами були майбутні гетьмани – Д. Многогрішний (Ігнатович), І. Самойлович, І. Скоропадський, П. Полуботок; полковники і генеральні старшини – Ф. Лисенко, Я. Лизогуб, В. Дунін-Борковський. Знаними в Гетьманщині стали також родини сотників і полкових старшин Сахновських, Мокрієвичів, Павичів, Тризн, Малявок, Бережинських, Шихуцьких.
=====================================

Share

37

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Yaroslav_Donbass, а Вам известны работы или люди, которые занимаются этим периодом и регионом? (16-нач.17 вв.)

А вот это, что Вы выкладываете (по другим территориям) это просто часть какого-то поиска или часть возможной публикации научного характера?

Thanks: LuckyLuke1

Share

38

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

АВПРИ осуществлена оцифровка «Книги переписной города Чернигова и уезда обывателям поименно. 1721 г.» (Ф. Малороссийские дела, оп. 1, д. 62, 437 л.). Рукопись содержит имена жителей и сведения о количестве дворов в населенных пунктах Стародубского и Черниговского полков,  предназначенных по указу императора Петра I для расквартирования частей Мекленбурского корпуса.
8 апреля 1716 г. в период Северной войны (1700-1721 гг.) между императором Петром I и герцогом Мекленбур-Шверинским Карлом-Леопольдом был заключен Союзный договор о безвозмездной военной помощи в случае вторжения иностранных войск  на территорию герцогства. В связи с обострением международной ситуации и угрозой военного конфликта с европейскими государствами, подписавшими 5 января 1719 г. в Вене союзный договор против России, в марте 1719 г. Петр I принял решение о выведении «мекленбурского корпуса», включая русский контингент в Россию.
Остатки, герцогской армии (около 700 человек из различных частей  меклебургских полков) были сведены в один пехотный полк и направлены для расквартирования в Чернигове, где для их размещения была проведена поименная перепись дворов.
Перепись - ценный документальный источник для исследователей, интересующихся генеалогией и историей своих предков.
Часть I (л.1-100)..pdf
Часть II (л.101-199)..pdf
Часть III (л.200-299)..pdf
Часть IV (л.300-437)..pdf

Share

39 ( 02-01-2020 19:19:36 змінене Arxivist )

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

AppS пише:

АВПРИ осуществлена оцифровка «Книги переписной города Чернигова и уезда обывателям поименно. 1721 г.» (Ф. Малороссийские дела, оп. 1, д. 62, 437 л.). Рукопись содержит имена жителей и сведения о количестве дворов в населенных пунктах Стародубского и Черниговского полков,  предназначенных по указу императора Петра I для расквартирования частей Мекленбурского корпуса.
8 апреля 1716 г. в период Северной войны (1700-1721 гг.) между императором Петром I и герцогом Мекленбур-Шверинским Карлом-Леопольдом был заключен Союзный договор о безвозмездной военной помощи в случае вторжения иностранных войск  на территорию герцогства. В связи с обострением международной ситуации и угрозой военного конфликта с европейскими государствами, подписавшими 5 января 1719 г. в Вене союзный договор против России, в марте 1719 г. Петр I принял решение о выведении «мекленбурского корпуса», включая русский контингент в Россию.
Остатки, герцогской армии (около 700 человек из различных частей  меклебургских полков) были сведены в один пехотный полк и направлены для расквартирования в Чернигове, где для их размещения была проведена поименная перепись дворов.
Перепись - ценный документальный источник для исследователей, интересующихся генеалогией и историей своих предков.
Часть I (л.1-100)..pdf
Часть II (л.101-199)..pdf
Часть III (л.200-299)..pdf
Часть IV (л.300-437)..pdf

Зберегли на вікі вічні:

https://uk.wikisource.org/wiki/Архіви/АВПРИ/124/1/62

Фирфир

Share

40

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Про форпости на прикладі Россошинського
[]

Share

41

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Уважаемые форумчане, помогите найти Слободу Здряговку (Драговка, Дряговка, Драгова) в выше выложенной переписной книге 1721 года

Share

42

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Игорь Червяк пише:

Уважаемые форумчане, помогите найти Слободу Здряговку (Драговка, Дряговка, Драгова) в выше выложенной переписной книге 1721 года

Гы-гы, во даёт. Как вы это себе представляете? Я не пойму, это наивность или что ещё...Книгу скачайте и потихоньку начинайте читать-переводить. К 50-й странице станет легче. Записывайте НП с номером страниц в таблицу.

Share

43

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Старшина Чернігівського полку за версією В. Кривошеї

Полкові обозні

Григорій Іванович (? – 1654.01. – ?),
Абрамович Іван (? – 1654.08. – ?),
Гутор Костюк (? – 1658 – ?),
Васильович Гаврило (? – 1660 [1010,арк.1] – ?),
Ковтунович Олександр (? – 1661 – ?),
Внучко-Посудевський Сава Кононович (? – 1667 – ?),
Яхимович Олександр Іванович (? – 1671.30.01. [1682,арк.1] – ?),
Ігровецький Костянтин (? – 1672.17.06. – ?),
Яхимович Олександр Івано-вич (? – 1673 – ?),
Ігровецький Костянтин (? – 1676.12.08. – 1677.02. – ?),
Байдак Гнат Сергійович (? – 1680.06. – 1681.06. – ?),
Каленикович Ничипір (?  –  1681.11.  –  ?),  (?  –  1688.10.  –  1690.09.  –  ?), 
Рашко  Філон  Хомич  (?  –  1695 – 1702 – ?),
Ґрембецький Микола Григорович (? – 1696 – 1710.11 – ?),
Скоропадський Василь Ілліч (? – 1713.02. – 1721.06. – ?),
Сахновський Гнат Васильович  (1723  –  1732,  за  обозного  за  Скоропадського  і  повний), 
Сангур-ський Павло Омелянович (1734 – 1738.22.04. – 1738),
Молявка Федір Іванович (1738 – 1747.25.01.),
Сахновський Іван (1739.1.30. – 1760.03. – ?),
Сахнов-ський Яким Іванович (1769),
Тризна Андрій Миколайович (1769.3.09. – 1781).

Полкова артилерія

ОСАВУЛИ:  Федорченко  Клим  (?  –  1718.17.03.  –  ?),  Голюнка  Григорій  (? – 1732 – ?), Норка Іван Андрійович (1738 – 1740), Сокоцький Іван Марти-нович (1740 – 1755 – ?), Шихуцький Яків Миколайович (1763 – 1764), Ши-хуцький Іван Степанович (1764.7.05. – 1774 [1416,арк.15]).
ОТАМАНИ:  Топилевський  Пилип  Давидович  (?  –  1728  [805,арк.3]  –  1747  –  ?),  Сапега  Федір  (?  –  1771  –  ?),  Глинський  Василь  (?  –  1776  [1395,арк.1] – ?).
ХОРУНЖІ: Сокоцький Іван Мартинович (? – 1740), Островський Артем, Шихуцький Яків Миколайович (1740 – 1763.14.06.), Бублик Дем’ян Остапович (1764 – 1768 [884,арк.1]), Омелюта Яків (1768 – 1772), Святобливо-Коробка Микита, Сапега Федір.

Судді полкові

Андрій (чи Перетрач, чи Попович) (? – 1650.04. – ?),
Домонтович Іван Ми-хайлович (? – 1662.11. – ?),
Самойлович Іван (? – 1668),
Артемович Марко (? – 1667.02. – 1671 – ?),
Завадський Федір Петрович (? – 1669 [1707,с.94] – 1671 [1016,арк.1] – ?),
Болдаковський Василь Семенович (? – 1673 [1021,арк.1] – ?),
Стрієвський Костянтин (? – 1677 – 1679.15.10. [1503,арк.28] – ?),
Стрієвський Костянтин  (?  –  1686  –  1687), 
Радич  Пантелеймон  (1687  –  ?),
Мокрієвич  Карпо Іванович (? – 1688 – 1690 – ?),
Стрієвський Костянтин (? – 1692 – 1695.04.  –  ?), 
Затиркевич  Юрій  Васильович  (?  –  1698  –  1704), 
Мокрієвич  Оникій Карпович (1704 – ?),
Тризна Іван Хомич (? – 1710.07. – 1711),
Томара Василь Іванович (? – 1715 – 1727),
Каневський-Оболонський Василь Васильо-вич (1727 – 1732),
Мокрієвич Іван Оникійович (1732.26. – 1739.12.07.),
Сенюта Тиміш Михайлович (1739 – 1767),
Сахновський Іван (1767 – ?),
Бакуринський Яків Леонтійович (1772 – 1779 – ?).
Писарі полкового суду
Ліницький  Василь  Степанович  (?  –  1718  [1783,с.77]  –  ?),  Яновський  Іван  (?  –  1723.10.  –  ?),  Максимович  Григорій  (1732  –  1739),  Петрович  Яків  (1739.30.09.), Маленський Григорій Даміанович, Ярошевич Юрій (? – 1747 – 1752 [842,арк.7]), Стоїнський Семен (1752 – 1766 [463,арк.1] – ?).
КАНЦЕЛЯРИСТИ СУДОВІ: Юзефович Юхим (? – 1732 [1748,с.7] – 1740  [525,арк.58],  1755  [531,арк.151зв.]  –  ?),  Яновський  Лука  Іванович  (?  –  1739 – 1740 – ?).

Писарі полкові

Оникій  Лукич  (?  –  1654.01.  –  ?), 
Мокрієвич  Карпо  Іванович  (?  –  1660  [1011,арк.1] – 1661 – ?),
Васильович Іван (? – 1664 – ?),
Слободецький (Голо-боярин) Михайло Степанович, Самойлович Іван, Полуботок Левон Артемович (?  –  1666.11.  –  1668  –  ?), 
Заборовський  Лукаш  (?  –  1670.08.  –  1671.30.01.[1682,арк.1] – ?),
Слободецький Михайло Степанович (? – 1672.06. – 1673 – ?),
Скоропадський  Іван  Ілліч  (?  –  1674.11.  –  1689  –  ?), 
Худолій  Кирило  Гапо-нович  (1676,  нак.  ?  у  поході  під  Канів),
Булавка  Петро  Михайлович  (1698  –  1708.11. – ?),
Ялинський Тимофій (1702),
Наумович Семен (1710),
Бутенко Іван Янушкевич (? – 1723 – 1729.10.09. [1333,арк.1] – ?),
Васильович Микита (1716, 1725, на місці писаря),
Полонецький Іван, Васильович Микита (? – 1728.10. – 1731.01. – ?),
Холодович Самійло Васильович (1732 [533,арк.1] – 1739.06. – ?),
Круглик Василь (1737 [521,арк.1], «за писаря»),
Максимович Григорій (1739 – 1741),
Миткевич Яким Прохорович (1741.04. – 1754),
Миткевич Андрій Якимович (1754 – 1767.01.),
Бакуринський Яків Леонтійович (1768 – 1771),
Рашевський Яків Овсійович (1771.9.07. – 1782 [1606,арк.30])


Осавули полкові

Прокіп  (?  –  1649  –  ?), 
Картель  Косма  (Казимир)  Савич  (бл.  1650), 
Андрій Павлович (? – 1654.01. – ?),
Омелян Гирманов (? – 1654.01. – ?),
Бучинський  Степан  Ониськович  (?  –  1671  –  ?), 
Ничипір  Каленикович  (? – 1672 – 1674 – ?),
Гнилозубенко Хома Михайлович (? – 1673.07. – ?),
Мокрієвич  Василь,  Грибович  Павло  Мартинович,  Рашко  Філон  Хомич  (?  –  1682  –  ?), 
Школьний  (2-й  осавул)  [1731,с.115], 
Княгиницький  Іван  (2-й   осавул)   [1731,с.115],   
Устимович   Василь   (?   –   1687   –   1690.24.10.   [1640,арк.1]  –  ?), 
Донець  Дмитро  Парфенович  (?  –  1689  –  1696  –  ?), 
Маркович Василь (? – 1691.23.07. – ?),
Зеленський Федір (? – 1694.07.  – 1699.10.    –    ?),   
Ґрембецький    Микола    Григорович    (?    –    1696.04.    –    1699[1510,арк.46].5.10.  –  ?), 
Бутович  Степан  Іванович  (1-й;  ?  –  1702  –  1708.12. – ?),
Красовський Михайло Йосипович (2-й; ? – 1702 – 1716.02. – ?),
Мокрієвич Михайло Оникійович (1723 – 1725, «за осавула»; 1-й; ? – 1728 – 1738.22.04. – ?),
Бобир Іван (1725, за осавула),
Лисенко Іван Федорович (? – 1723.03. – ?), 1725 р. – дві вакансії,
Славатинський Стефан Леонтійович (2-й; 1729.6.10. – 1756.02. – ?),
Рашко Єлисей Філонович (1738.31.12. – 1745),
Павловський  Василь  (?  –  1755.11.  –  1768  [612,арк.1]  –  1771),
Сахновський  Іван Іванович (1757 – 1770),
Бакуринський Семен Леонтійович (1770.7.10. – 1779 – ?),
Круп’янський Яків Олексійович (1771.6.04. – 1779 – ?)

Хорунжі полкові

Наум  (?  –  1649.10.10.  –  ?), 
Іван  (?  –  1649  –  ?), 
Картель  Ян  (Іван)  Савич  (бл.  1650), 
Василь  Семенович  (?  –  1654.01  –  ?), 
Голуб  Костянтин  Іванович  (?  –  1666.11.  –  ?), 
Крачевський  Павло  (?  –  1669.02.  –  ?), 
Силич  Степан  (?  –  1672.  25.05.  –  ?), 
Савенко  Корній  (?  –  1681  –  1682  –  ?), 
Чечель  Іван  Власович  (?  –  1688.30.03.  –  ?), 
Юшкевич-Красковський  Юрій  Олександрович  (?  –  1695), 
Терпицький  Іван  (1695  –  1698  –  ?), 
Якубович  Прокіп  Семенович  (?  –  1696  –  1704 – ?),
Чечель Марко Іванович (1 – й; ? – 1710 – 1730),
Пешковський Панько (? – 1720 – ?),
Товстоліс Іван Андрійович (2 – й; 1729 – 1738.12.),
Медушевський Василь Олександрович (1 – й; 1730 – 1739),
Ярошевич Юрій (ран. 1743),
Булавка Іван Петрович (1739.29.01. – 1752.06.),
Леонтович Степан (1737 [521,арк.1], «за хорунжого», 1738 – 1748),
Комаровський Василь Іванович (1749.3.11. – 1763),
Григорович-Фурсанович Петро Григорович (1752.6.08. – 1766.17.01.),
Петрашевич Василь  (1763.6.03.  –  1774  [1770,с.216]), 
Лисенко  Михайло  Васильович  (1773  –  1779.09. – ?),
Ладанка Іван Іванович (1777 – 1782 [1606,арк.30]).

Share

44

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Прошение сотников Черниговского полка о козачьих обидах, поданное имп. Елизавете в 1744 г. - Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. - 20 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003548747

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

45

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Уважаемые форумчане, подскажите, какие могут быть ещё
источники в моей ситуации:Посолитые по фамилии Бас, проживавшие в слободе (деревне) Здряговке
(Драгове), Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Может ли кто-нибудь посоветовать источники:

1. чтобы изучить древо еще глубже;

2. узнать больше о жизни, быте предков до 1812 года.

Присяга Черниговского полка 1718 г.:Сотня Городницкая

села Бутувки (Бутовки) посполитые

Васил Басенко

Сотня Седневская

слободы Здраговской посполитые

Василь БасенкоРевизия Черниговского полка 1732 г.:В Драгове

Панов Полуботков

Кгрунтовые

Логвин Бас

Кузма Бас (на одном дворе порознь жиют)Так же прозвище Бас встречается:

Переписная книга Черниговского полка 1666 г.

Бобыль Игнат Басселом Бутовка владел Степан Иванович Бутович - полковник Черниговский, староста
Седневский (1689), основал ее на "солоновским грунтах".

Позднее, в 1812 г. мой предок Бас Игнат Степанович по какой-то
причине стал зваться Басович Игнат Степанович (почему могла произойти
такая трансформация фамилии?) из слободы Здряговки ушёл в рекруты в
Нашебургский полк, где прослужил 25 лет, имел 2 серебряных медали, За взятие
Парижа, За персидскую войну, а позже осел в ст. Динской Черноморского казачьего
войска, все представители фамилии Басович на Кубани в 90% случаев являются его
потомками.

Share

46

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Игорь Червяк пише:

Уважаемые форумчане, подскажите, какие могут быть ещё
источники в моей ситуации:Посолитые по фамилии Бас, проживавшие в слободе (деревне) Здряговке
(Драгове), Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Может ли кто-нибудь посоветовать источники:

1. чтобы изучить древо еще глубже;

2. узнать больше о жизни, быте предков до 1812 года.

Присяга Черниговского полка 1718 г.:Сотня Городницкая

села Бутувки (Бутовки) посполитые

Васил Басенко

Сотня Седневская

слободы Здраговской посполитые

Василь БасенкоРевизия Черниговского полка 1732 г.:В Драгове

Панов Полуботков

Кгрунтовые

Логвин Бас

Кузма Бас (на одном дворе порознь жиют)Так же прозвище Бас встречается:

Переписная книга Черниговского полка 1666 г.

Бобыль Игнат Басселом Бутовка владел Степан Иванович Бутович - полковник Черниговский, староста
Седневский (1689), основал ее на "солоновским грунтах".

Позднее, в 1812 г. мой предок Бас Игнат Степанович по какой-то
причине стал зваться Басович Игнат Степанович (почему могла произойти
такая трансформация фамилии?) из слободы Здряговки ушёл в рекруты в
Нашебургский полк, где прослужил 25 лет, имел 2 серебряных медали, За взятие
Парижа, За персидскую войну, а позже осел в ст. Динской Черноморского казачьего
войска, все представители фамилии Басович на Кубани в 90% случаев являются его
потомками.

Информация о службе как я понимаю из послужных списков Ф.489 РГВИА? Он по военным документам проходит именно как "Басович"?

Share

47

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Игорь Червяк,

Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Иногда (не часто) посполитых, как и козаков победнее, привлекали к вспомогательным работам - накосить сена армии итд. То есть организовано отправляли куда-то поближе к Украинской линии.

По Здраговке Седневской сотни сохранилась Румянцевская опись, по-моему, ЦДІАК её даже выложил на сайте. Вы её смотрели?

Thanks: nfs79, О.І.2

Share

48

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

AppS пише:

Игорь Червяк,

Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Иногда (не часто) посполитых, как и козаков победнее, привлекали к вспомогательным работам - накосить сена армии итд. То есть организовано отправляли куда-то поближе к Украинской линии.

По Здраговке Седневской сотни сохранилась Румянцевская опись, по-моему, ЦДІАК её даже выложил на сайте. Вы её смотрели?

Да, если не ошибаюсь, то у Вас её заказывал, за что Вам огромная благодарность, ибо расписали всё подробно и достоверно! Получается, есть мужская ветка Бас, и факт того, что они были "посполитые", но хотелось бы как-то "украсить" историю этой ветки небольшим описанием жизни, т.к. будет книга по Истории рода, куда в т.ч. будут входить и Бас. Например, по роду Червяк из казачьего сословия -  у них были различные походы военные, сборы, формулярные листы, и пр. связанные со службой дела. Обрисовывается хоть и скудная, но картина жизни. Соответственно, встает вопрос: а как посполитым такую картину сделать?

Share

49 ( 16-11-2021 08:50:23 змінене Игорь Червяк )

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Sobolev пише:

Уважаемые форумчане, подскажите, какие могут быть ещё
источники в моей ситуации:Посолитые по фамилии Бас, проживавшие в слободе (деревне) Здряговке
(Драгове), Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Может ли кто-нибудь посоветовать источники:

1. чтобы изучить древо еще глубже;

2. узнать больше о жизни, быте предков до 1812 года.

Присяга Черниговского полка 1718 г.:Сотня Городницкая

села Бутувки (Бутовки) посполитые

Васил Басенко

Сотня Седневская

слободы Здраговской посполитые

Василь БасенкоРевизия Черниговского полка 1732 г.:В Драгове

Панов Полуботков

Кгрунтовые

Логвин Бас

Кузма Бас (на одном дворе порознь жиют)Так же прозвище Бас встречается:

Переписная книга Черниговского полка 1666 г.

Бобыль Игнат Басселом Бутовка владел Степан Иванович Бутович - полковник Черниговский, староста
Седневский (1689), основал ее на "солоновским грунтах".

Позднее, в 1812 г. мой предок Бас Игнат Степанович по какой-то
причине стал зваться Басович Игнат Степанович (почему могла произойти
такая трансформация фамилии?) из слободы Здряговки ушёл в рекруты в
Нашебургский полк, где прослужил 25 лет, имел 2 серебряных медали, За взятие
Парижа, За персидскую войну, а позже осел в ст. Динской Черноморского казачьего
войска, все представители фамилии Басович на Кубани в 90% случаев являются его
потомками.

Информация о службе как я понимаю из послужных списков Ф.489 РГВИА? Он по военным документам проходит именно как "Басович"?

Информацию о службе взял с выписки из формулярного листа, когда предок в 1848 г. решил осесть в Черноморском войске, т.к. "женился на казачке станицы Динской и прижил с нею двоих дочерей". Вот в этом списке и были все его военные дела, причем расписаны на листов 5, довольно таки подробно. Он подал прошение и его полковое начальство представила эту выписку. Есть ли смысл искать его послужной в РГВИА на ваш взгляд?
Да, по документам его полка, которые предоставили для "прописки" в Черномории он именно как Басович

Thanks: Sobolev1

Share

50

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Игорь Червяк,

Обрисовывается хоть и скудная, но картина жизни. Соответственно, встает вопрос: а как посполитым такую картину сделать?

по посполитым вариантов мало.
Самые доступные:
- "ревизии", где немного есть про экономическое состояние;
- судовые документы (понятно, что такое по 3-5% родов, т.е. тут повезет-неповезет);
- возможно какие-то документы о купле-продаже (то же, что и по судовым).
- немногочисленные походы "косить сено", списки о сборе волов, о засеве полей (опять же нужно везение).

Share

51

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Игорь Червяк пише:

Уважаемые форумчане, подскажите, какие могут быть ещё
источники в моей ситуации:Посолитые по фамилии Бас, проживавшие в слободе (деревне) Здряговке
(Драгове), Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Может ли кто-нибудь посоветовать источники:

1. чтобы изучить древо еще глубже;

2. узнать больше о жизни, быте предков до 1812 года.

Присяга Черниговского полка 1718 г.:Сотня Городницкая

села Бутувки (Бутовки) посполитые

Васил Басенко

Сотня Седневская

слободы Здраговской посполитые

Василь БасенкоРевизия Черниговского полка 1732 г.:В Драгове

Панов Полуботков

Кгрунтовые

Логвин Бас

Кузма Бас (на одном дворе порознь жиют)Так же прозвище Бас встречается:

Переписная книга Черниговского полка 1666 г.

Бобыль Игнат Басселом Бутовка владел Степан Иванович Бутович - полковник Черниговский, староста
Седневский (1689), основал ее на "солоновским грунтах".

Позднее, в 1812 г. мой предок Бас Игнат Степанович по какой-то
причине стал зваться Басович Игнат Степанович (почему могла произойти
такая трансформация фамилии?) из слободы Здряговки ушёл в рекруты в
Нашебургский полк, где прослужил 25 лет, имел 2 серебряных медали, За взятие
Парижа, За персидскую войну, а позже осел в ст. Динской Черноморского казачьего
войска, все представители фамилии Басович на Кубани в 90% случаев являются его
потомками.

Информация о службе как я понимаю из послужных списков Ф.489 РГВИА? Он по военным документам проходит именно как "Басович"?

Информацию о службе взял с выписки из формулярного листа, когда предок в 1848 г. решил осесть в Черноморском войске, т.к. "женился на казачке станицы Динской и прижил с нею двоих дочерей". Вот в этом списке и были все его военные дела, причем расписаны на листов 5, довольно таки подробно. Он подал прошение и его полковое начальство представила эту выписку. Есть ли смысл искать его послужной в РГВИА на ваш взгляд?
Да, по документам его полка, которые предоставили для "прописки" в Черномории он именно как Басович

Думаю да, смысл в поиске РГВИА есть. А формулярный список из какого архива? Интересно взглянуть или выписки почитать. Можете тут разместить?

Share

52

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Sobolev пише:

Уважаемые форумчане, подскажите, какие могут быть ещё
источники в моей ситуации:Посолитые по фамилии Бас, проживавшие в слободе (деревне) Здряговке
(Драгове), Насколько я понимаю, раз они посполитые, то служить в Черниговском
полку не могли, в походах и пр. военных делах участия не принимали?

Может ли кто-нибудь посоветовать источники:

1. чтобы изучить древо еще глубже;

2. узнать больше о жизни, быте предков до 1812 года.

Присяга Черниговского полка 1718 г.:Сотня Городницкая

села Бутувки (Бутовки) посполитые

Васил Басенко

Сотня Седневская

слободы Здраговской посполитые

Василь БасенкоРевизия Черниговского полка 1732 г.:В Драгове

Панов Полуботков

Кгрунтовые

Логвин Бас

Кузма Бас (на одном дворе порознь жиют)Так же прозвище Бас встречается:

Переписная книга Черниговского полка 1666 г.

Бобыль Игнат Басселом Бутовка владел Степан Иванович Бутович - полковник Черниговский, староста
Седневский (1689), основал ее на "солоновским грунтах".

Позднее, в 1812 г. мой предок Бас Игнат Степанович по какой-то
причине стал зваться Басович Игнат Степанович (почему могла произойти
такая трансформация фамилии?) из слободы Здряговки ушёл в рекруты в
Нашебургский полк, где прослужил 25 лет, имел 2 серебряных медали, За взятие
Парижа, За персидскую войну, а позже осел в ст. Динской Черноморского казачьего
войска, все представители фамилии Басович на Кубани в 90% случаев являются его
потомками.

Информация о службе как я понимаю из послужных списков Ф.489 РГВИА? Он по военным документам проходит именно как "Басович"?

Информацию о службе взял с выписки из формулярного листа, когда предок в 1848 г. решил осесть в Черноморском войске, т.к. "женился на казачке станицы Динской и прижил с нею двоих дочерей". Вот в этом списке и были все его военные дела, причем расписаны на листов 5, довольно таки подробно. Он подал прошение и его полковое начальство представила эту выписку. Есть ли смысл искать его послужной в РГВИА на ваш взгляд?
Да, по документам его полка, которые предоставили для "прописки" в Черномории он именно как Басович

Думаю да, смысл в поиске РГВИА есть. А формулярный список из какого архива? Интересно взглянуть или выписки почитать. Можете тут разместить?

Из Государственного архива Краснодарского края.Привожу выписку:
Просит
отставной служащий в Кабардинском Егерском полку рядовой Игнат Степанов сын
Басович, а о чем моё прошение тому следуют пункты:


 


По
указу Его Величества Государя Императора Николая Павловича Самодержца
Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая.


Объявитель
сего, служащий в Кабардинском Егерьском полку рядовым Игнат Степанов сын
Басович греко-российского исповедания, имеет знак отличия Св. Анны за выслугу
20 лет под №222094, четыре серебрянные медали в память 1812 г., За взятие
Парижа 19 марта 1814 г., За Персидскую и Турецкую войны, и за беспорочную
службу на левом рукаве мундира в три ряда нашивки, от роду ему ныне 48 лет,
приметами 2 аршина 5 вершков, лицом рябоват, волосом рус с просединою, глаза
серые, нос прям. В службу поступил как по поверке в полковых письменных делах и
в Инспекторском департаменте военного Министерства формулярного его списка
найдено:


Черниговской
губернии, Гродницкого повета, деревни Дряговки помещика Стороженки, из
крестьян. Первоначально в Нашебургский пехотный полк в 1810 году 10 декабря
поступил, а из оного переведен с бывший 39 Егерьский Полк в 1829 13 июня. По
расформированию оного поступил в сей Кабардинский Егерьский полк в 1834 г. 30
июня. Был в походах: 1812 года 26 августа переправляясь чрез Днепр в российские
пределы отколь форсированным маршом 4 сентября перешедши чрез реку Стырь против
французских войск 29 октября при селении Горностайчик и при городе Волковиске и
вытеснении его из оного, отколь обратно 23 декабря до Любомля, а из сего со 2
по 21 декабря чрез Герцогство Варшавское, 24 и 25 декабря при местечке
Соколове. За каковую Компанию имеет серебряную медаль. 1813 года 17 февраля при
городе Борисове и при реке Бобр в сражении и прогнании неприятеля, 20 чрез реку
Квельс в Саксонию. 22 сентября чрез Эльбу, 4,5,6 и 7 октября в жестоком
сражении при городе Лейбциге и занятии оного 20 декабря переправляясь чрез Рейн
во французские пределы в сражении и занятии штурмом неприятельских шанцов на
берегу батареи. 1814 года 20 января при городе Шатобриен в генеральном
сражении, 30-го при местечке Моншугант, 31-го Шатотьер. 16 февраля при городе
Момартал на высотах близ города Саусона, а оттоль в городе Париже и за взятие
оного имеет серебряную медаль. 1815 года 10 апреля в походе чрез Австрию,
Боварию, Винтенберию чрез реку Рейн во Францию. С 5 по 24 июня при блокаде
крепости Фальзбурга. С 28 августа при местечке Мьец. С 12 по 27 при местечке
Пуль находился. 1826 года 28 ноября переправясь в брод чрез реку Алазан в
Чарское владение. С 1 по 22 число декабря в ущелье Закатальском для усмирения
бунтовавшихся лезгин. Где за произведенный Инспекторский смотр бывшим
Начальником 20 пехотной дивизии генерал-лейтенантом Красовским 1-м по
Высочайшему Повелению награжден двумя рублями ассигнациями. 1827 года перейдя
чрез горы Акзеблох и Безобдал 4 июня в Персию, того же месяца 17 числа
переправясь в брод чрез реку Зангу и по 22 при блокаде крепости Эривани и
отступлении от оной 13 августа в перестрелках против лагеря при урочище
Дяленгулы. 17-го при следовании из Дяленгулы к монастырю Эчмеодзину для
освобождения оного от блокады персидскими войсками в сражении при селении
Ушаган с сильною неприятельскою армией под предводительством наследника
Персидского Престола принца Аббаз-Мирзы. 27-го в лагерь при урочище Дяленгулы,
от оттоль с 12 сентября у прикрытия первого отделения осадной артиллерии по 22
число к монастырю Дмеодину. 23-го переправясь вторично в брод чрез реку Зангу и
обложении крепости Эривани, а с того числа по 1 октября при осаде,
бомбордировании и взятии оной крепости, за что награжден 5-ю рублями
ассигнациями и серебряной медалью. 1828 года14 июня (из) Гумров переправясь в
брод чрез реку Арпачай в пределы Турции. 17 числа в перестрелке авангарда с
неприятельскою кавалерией. 19-го при усиленной рекогносцировке к крепости Карс
и разбитии неприятельской кавалерии. 20-го взятие неприятельских шанцов, с 21
по 23 при осаде крепости Карс, с 23 при взятии штурмом оной же крепости,
21августа и 22 из крепости Карс к Ардагану и занятии сей крепости.


С
30 по 31 октября к селению Башкое и перестрелке с неприятелем на обратном
следовании к крепости Карс. 1 ноября с партиями неприятельской Кавалерии в
походе находилсяи за Турецкую войну награжден пятью рублями ассигнациями и
серебрянною медалью. 1830 16 июня возвращаясь из Турецких пределов крепости
Карса обратно в российские пределы, того же года 19 октября в экспедиции за
рекою Кубанью того же месяца 20,21,22 числа в Убинском ущелье при неоднократном
отражении неприятеля упорствовашего защищать свои жилища от истребления во
время занятия войсками нашими аулов Таусхаджи и Тлешикохабль. 24-го в  перестрелке в Анопском ущелье и отражении
неприятеля нападавшего на арьегард во время отступления Колонны от вершин реки
Азюпса. Того же числа в перестрелке на реке Хабль , 23 в перестрелке в Хабльском
ущелье во время производившихся фуражировок и истреблении ближайших аулов в
Абинском ущелье и отражении неприятеля засевшего в аулах Кузнишь и Аббат-Ахмет.
20-го в рассеивании неприятельской конницы собравшейся на левом берегу реки
Абина и в бывших перестрелках при обратном следовании отряда от Абина к
Пшебскому укреплению 30 и 31 октября находился. 1831 года в Экспедиции за
Кубанью с 20 по 23 ноября в перестрелке при истреблении аулов Абадзехских
князей Али-Мурзы Лоова, Атамуха Бебердова Кучук и Аслан Гирея Кичевых и абреков
Кабардинских князя Джембулата Хаджи Хамурзина. 1832 в движении из города
Пятигорска в чеченское и баксанское ущелье к реке Нальчику для отражения партий
хищников ворвавшихся в наши пределы. 1833 в сборе войск в Кумыкских владениях
под начальством командовавшего войсками Кавказской линии и Черномории
генерал-лейтенанта Вельяминова, и все время нахождения в оных со дня
выступления из штаб-квартиры полка и до прибытия в оный обратно , то есть с 24
июля по 6 декабря под командою бывшего Командира 40 Егерьского полка полковника
Шумского в движении к чеченской деревне Асхаго и обратно к Тамкичу с 3по 9
сентября от реки Тереке к деревне Андреевой 25 декабря по 9 января 1834 года
находился.


1834
г. под начальством генерал-лейтенанта Вельяминова с 1 августа переправляясь
чрез реку Кубань в движении с отрядом к Абину и в бывших при сем перестрелках с
шапсугами 11 числа. А 11 по 21 в движении к Великолагерному посту и в обратном
следовании к Абину в перестрелках при сем бывших и отражении неприятеля
нападавшего на обоз. С 24августа по 8 октября в перестрелках и отражении партий
неприятельских при следовании транспорта из Ольгинского укрепления на Абин и
обратно так же в перестрелках и сшибке с неприятелем войск оставшихся в сие же
время , то есть с 21 августа по 8 октября на Абин при истреблении ближайших
аулов, на фуражировках и с 10 по 23 октября в движении с отрядом от Абина чрез
хребет Маркотх к Геленджику в бывших при сем случае действиях и перестрелках с
шапсугами упорно защищавшими переход чрез Маркотх. С 27 по 2 ноября в переходе
от Геленджика чрез хребет Нако к Абину, с 2 ноября и по день возвращения в
Черноморию 4 числа декабря в бывших перестрелках при фуражировках во время
нахождения отряда при укреплении Абинском и конворировании к оному транспортов.
ЗА таковую экспедицию по Высочайшему повелению награжден 2мя рублями
ассигнациями.


1835
года под начальством Командовавшего войсками на Кавказской линии и Черномории
генерал-лейтенанта Вельяминова в экспедиции за Кубанью для продолжеия
устройства укрепленной линии от Ольгинского тет-депона до Геленджика и в бывших
во время оной перестреках. 17 августа при следовании отряда от Абина к
Атакуасру при занятии аулов Научхабль и Садахабль. 26 при истреблении аула
Тамух Хотока, 13,14,16 сентября под командой генерал-майора Штейб для
истребления аулов Абрекхабля Хуритхабля Пшехирхабля Бастахабля и Хоропахабля и
в деле при занятии аула Банахабля и во время обратного следования от оного к
лагерю на Атакуор под командою Командира Кабардинского Егерьского полка
полковника Пирятинского. 1 октября при движении бывшего начальника 20 пехотной
дивизии генерала-лейтенанта Малиновского в Азгопское ущелье для истребления
шапсугских жилищ. 3-го при истреблении аула Озхабля под командою
обер-квартирмейстера полковника Горского, 8 го в деле против ущелья
Чемокосеколайко и на долине Багагок во время следования отряда из Николаевского
укрепления к Абину. 9-го при истреблении аулов Нашекугой, Хугит, Нахочук,
Пжаское и Мшикохату, 24 во время движения Малиновского в ущелье реки Куаора, 26
и 29 при движении полковника Пирятинского вверх по Кухору и Шебику для
истребления шапсугских жилищ. 1836 года под начальством Малиновского в движении
от Ольгинского тет-депона для исправления плотин чрез Аушецкие и Тлахофипские
болота и для препровождения транспортов с разными запасамик к Абинскому и
Николаевскому укреплениям. С 9 по 16 , с 18 по 23 , с 25 по 29 мая и 30 числа
по 5 июня и в бывших в продолжении оных перестрелках под начальством
Вельяминова в движении с транспортом из Ольгинского укрепления к Абину и
обратно. С 10 по 12 при движении всего отряда от Кубани к Абину, а от сего
укрепления к берегу Черного моря под начальством Вельяминова части отряда
назначенного для устройства на реке Дооб Александрийского укрепления. С 13 по
23 июня и в бывших в продолжении оного перестрелках как при самом следовании
так при обозрении местности по горе Неуза под командой генерального штаба
полковника Горского от Дооба к Ольгинскому укреплению и обратно. С 27 июня по
11 июля для препровождения лошадей ненужных отряду в продолжении устройства
укрепления, с 1 по 12 августа для доставления в отряд скота на порцию, с 28
августа по 9 сентября для возвращения в отряд на Дооб лошадей из Ольгинского
укрепления. С 12 по 17 сентября в обратном следовании с отрядом по сооружению
Александрийского укрепления с Дооба к Ольгинскому укреплению и в перестрелках
бывших с войсками находившимися при речке Дооб, с 24 сентября по 4 октября в
движении с отрядом из Ольгинского укрепления до крепости Анапы, в перестрелках
бывших во время сего следования при истреблении аулов, с 6 октября по 5 ноября
в перестрелках при истреблении натухайских аулов под командою Вельяминова равно
как и под командою генерал-майора Фези и генерал-майора Лингеа. С 5 по 10
ноября с обратном движении к Ольгинскому укреплению находился. Российской
грамоте читать и писать не умеет. В домовых отпусках и штрафах не бывал.

Thanks: nfs791

Share

53

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.30 (7137/1629 г.) Список служилых людей разных городов, бывших на службе в Брянске, Путивле и Рыльске. -159л.


*Дело представляет собой листы, склеенные в столбец. Указаны ФИО служивых людей, величина поместного (в четях) и денежного (в рублях) жалованья. Знак "?" - неуверенное/неточное прочтение. Цифра в скобках - количество служилых людей с такой фамилией. За дополнительной информацией - обращаться в личные сообщения.


г. Чернигов и уезд
(*выходцы после отторжения Чернигова от России в 1618 г., служащие по Рыльску/Путивлю)


дворовые:
Кашинцов
Костянтинов
Некрашов (2)
Розсамакин
Чюдиков


городовой службы:
Бершов (3)
Борамынков
Борамынов
Боромосков?
Боромыков
Бояринцов
Бурцов (2)
Бутов
Быков
Васенин
Величков (2)
Видуев
Вишневской (5)
Власов
Влезков (7)
Вожов
Глебов
Голиков (3)
Голубин (3)
Давыдов
Дахирев
Дедов
Долитцкой (2)
Долматов
Домыленцов
Драников
Ермаков
Ефиматов
Жидовцов (2)
Жюковцов
Зубов
Исупов
Канин (2)
Карков
Кашинцов
Киенкин
Кожановской (2)
Коленков
Копачов (2)
Коренев (8)
Коровенский
Корташов
Костянтинов (6)
Крохин (5)
Лелеткин
Лемешов
Лемяшов (2)
Лесунков (2)
Литвинов (2)
Лихачов (4)
Лобов (3)
Лоиков
Лосихин (3)
Макидонов
Малцов
Микулинков
Микулинцов
Милков
Мисков?
Мокидонов (3)
Мореной
Морозов
Мохаев
Оношков (3)
Ортюхов
Осмаков
Павлов (3)
Петухов
Печенев
Позняков (2)
Поляков (2)
Поминов
Прудников (2)
Пушкарев
Пыров
Репецкой (3)
Рогачевцов
Рогулин
Розсомакин
Роищев
Самоилов
Самострелов
Санитцкой
Селиванов
Синявин
Соболев
Соколов (2)
Соницкого
Старого
Стобуров (4)
Сторунов (3)
Стрелков
Стрецов
Сумородцкой
Сунбулов
Тарбеев
Тареев
Татаринов (2)
Телебаев
Титов
Толченинов
Трубченинов
Уваров (2)
Ушаков (4)
Шаков?
Щербинин (3)
Щербинин меншой
Щетинин (4)
Юсупов


новики верстанья .РЛД. года:
Видуев
Вишневской
Влезков
Вожов
Голубин
Карпов
Коровенского
Литвинов (2)
Лихачов
Лосихин
Мокидонов (2)
Морозов
Некрашов
Огородников
Руднев
Соболев
Сторунов
Татаринов
Шелякин
Щетинин


новики верстанья .РЛS. года:
Белевцов
Бобров
Богатово
Горбунов
Коренев (2)
Мосалин
Поминов (2)
Соницкого
Челенков
Чюдинов


казачий атаман:
Семенов


рядовые казаки:
Бакотов
Болдыр
Быков
Глуховской
Дементьев
Жаворонков
Житково
Захаров
Кондратев
Лапин
Микитин
Миронов
Нестеров
Петигор
Рокон? (2)
Руднев (2)
Селиванов
Спицын
Сысокв
Ташлыков
Хворой
Хомутовской
Шишкоров?


донские казаки:
Бокатов (2)
Васильев
Микитин
Михаилов
Сидоров
Усач
Фирсов

Thanks: nfs79, Алена2

Share

54

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Чернігівські козаки колись і тепер
Ілюстрація Сергія Шаменкова
https://i.ibb.co/L8Xc7b3/276093911-4891620927560181-3889841809912636964-n.jpg

Share

55

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Вітаю
Треба перевірити, чи був такий Чернігівський полковник та наказний гетьман Жовток
З сімейних переказів часів близьких до 1775
Може щось близьке або перекручене

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Thanks: Алена, О.І.2

Share

56

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

borisovichi, ну період коло 1770х наче непогано вивчений.
Наказним гетьманом навряд чи, бо на цей період де-факто наказним гетьманом був Румянцев., А юридично посади гетьиана як би і не існувало.

Щодо полковників, то вся друга половина 18 ст це суцільні Милорадовичі, один полковником (Петро Степанович), потім його брат очолив намісництво (Андрій Степанович).

Загалом, щоб мати право зватись наказним, достатньо було бути призначеним очолювати якусь козацьку команду. А таких в часи турецьких війн вистачало.

Thanks: О.І., v_golub2

Share

57

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

AppS пише:

ну період коло 1770х наче непогано вивчений

Перефразую загальне питання:
Взагалі, в Чернігові серед старшини був де інде ЖОВТОК ?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Share

58

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

borisovichi, найбільше інформації було в книгах Кривошеї. Якщо мова про старшину взагалі, то врахуйте, що під завісу відносно масово роздавали (часто корупційно) звання при абшитуванні. І там реально якийсь козак зі зв'язками міг стати сотенним хорунжим у відставці не будучи їм ніколи на дійсній службі.

Я б зробив би інакше. В ІР НБУ є родовідні книги чернігівського дворянства (намісництво). Там є втч дрібнота, описана вище. Тобто всі, хто мав хоч якусь посаду і трохи фінансів. Якщо його там немає, то хіба що мова про подвійне прозвище.

Share

59

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

AppS,
Дуже дякую!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Share

60

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Підкажіть будь ласка до якої сотні належало село Вільшане(Ольшаное). За Генеральним описом Лівобережної України 1765-1769 років - воно було у Любецькій сотні, по повіту - у Сосницькому. Але в жодній сотні я його не знаходжу.

Авраменко (Рогінець), Безверхій(Пологи-Чобітки), Бережний, Булат(Потоки), Гвоздецький(Медвеже), Глушко(Решетіловка), Кучеренко, Костюк(Сміле), Крапівко, Кочубей, Мельник(Ковалі), Наріжний, Олійник, Рябоштан(Галки), Суліма(Ольшаное), Тесленко, Харченко, Хрістіч(Белікі).

Share

61

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

larisa,

Підкажіть будь ласка до якої сотні належало село Вільшане(Ольшаное). За Генеральним описом Лівобережної України 1765-1769 років - воно було у Любецькій сотні, по повіту - у Сосницькому. Але в жодній сотні я його не знаходжу.

Волинська сотня Чернігівського полку http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=93

Share

62

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Ух ти. дякую. А може  ви щось знаете за Стефана Івановича Суліму 1711р.н. з Ольшаного ? Чи його отця - Івана Суліму ?

Авраменко (Рогінець), Безверхій(Пологи-Чобітки), Бережний, Булат(Потоки), Гвоздецький(Медвеже), Глушко(Решетіловка), Кучеренко, Костюк(Сміле), Крапівко, Кочубей, Мельник(Ковалі), Наріжний, Олійник, Рябоштан(Галки), Суліма(Ольшаное), Тесленко, Харченко, Хрістіч(Белікі).

Share

63

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

larisa, таке питання на невеличке дослідження. Але по Чернігівщині багато виклали архіви, є публікації полкових переписів. Навіть, в тій темі є послужні списки козаків. Тобто Вам лише треба з'ясувати чи не було переміщення та чи не могло бути ще якогось прозвища під яким він (вони) в більш ранніх документах.

Share

64

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

В послужних списках волиньскоi сотнi iх нема. Упоминався Стефан Иванович Сулима в перепису Чернiгiвського полку 1732 року, та сповiдних росписах в 1746 роцi. Потiм вони пропадают з села i в 1779 там з'являютьсч вже онуки Сулими. Може пiдскажете де шукати...дякую.

Авраменко (Рогінець), Безверхій(Пологи-Чобітки), Бережний, Булат(Потоки), Гвоздецький(Медвеже), Глушко(Решетіловка), Кучеренко, Костюк(Сміле), Крапівко, Кочубей, Мельник(Ковалі), Наріжний, Олійник, Рябоштан(Галки), Суліма(Ольшаное), Тесленко, Харченко, Хрістіч(Белікі).

Share

65

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

larisa, ЦДІАК ф.57, оп.1, спр.28, арк.173-313
Це перепис Румянцева 1767 року. Якщо вони не тутешні, то буде вказано, де народились.
Дуже схоже, що в них було додаткове прозвище, яке використовувалось паралельно. Тому шукайте не тільки за прізвищем, а і за складом сім'ї поіменно.

Share

66 ( 23-05-2022 21:25:55 змінене larisa )

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

Ні, другого призвища не було ( з тих документів в яких вони вказані)  З 1732 року вони - Суліма,Сулимко, Сулименко. А в Румянцевскому опису іх нема, як і в сповідних росписах Ольшаного з 1750 по 1779. Потім знову в Ольшаном вже онуки Стефана
. Дякую.

Авраменко (Рогінець), Безверхій(Пологи-Чобітки), Бережний, Булат(Потоки), Гвоздецький(Медвеже), Глушко(Решетіловка), Кучеренко, Костюк(Сміле), Крапівко, Кочубей, Мельник(Ковалі), Наріжний, Олійник, Рябоштан(Галки), Суліма(Ольшаное), Тесленко, Харченко, Хрістіч(Белікі).

Share

67

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

З старої теми

ЦДІАК  Фонд 51. Генеральна військова канцелярія.
Опис 3.

Справа 19364. Ревізія Чернігівського полку. 1732 р. — 433 арк.
Справа 19377. Ревізія Чернігівського полку. 1738 р. — 525 арк.
Справа 19322. Ревізія Чернігівського полку. 1739 р. — 456 арк.

Справа 19326. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 557 арк.
Справа 19331. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 562 арк.

Справа 19252. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. — 195 арк.
Справа 19253. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. — 200 арк.

Справа 19336. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 543 арк.
Справа 19337. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 509 арк.

Справа 19328. Ревізія Чернігівського полку. 1747 р. — 811 арк.
Справа 19357. Ревізія Чернігівського полку. 1750 р. — 694 арк.
Справа 19357. Ревізія Чернігівського полку. 1750 р. — 694 арк.
Справа 19356. Ревізія Чернігівського полку. 1755 р. — 673 арк.

Share

68

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

А якісь ревізіі і компути є до 1732 року ?

Авраменко (Рогінець), Безверхій(Пологи-Чобітки), Бережний, Булат(Потоки), Гвоздецький(Медвеже), Глушко(Решетіловка), Кучеренко, Костюк(Сміле), Крапівко, Кочубей, Мельник(Ковалі), Наріжний, Олійник, Рябоштан(Галки), Суліма(Ольшаное), Тесленко, Харченко, Хрістіч(Белікі).

Share

69

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

larisa пише:

А якісь ревізіі і компути є до 1732 року ?

Присяга Чернігівського полку 1718 року.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=253

Share

70

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1724 р.

Post's attachments

Снимок.PNG
Снимок.PNG 129.11 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

71

Re: Общие вопросы по истории Черниговского полка (1648-1782)

1725 р.

Post's attachments

Снимок.PNG
Снимок.PNG 127.49 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share