1 ( 29-12-2020 09:35:12 змінене kuks70 )

Тема: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

Из 9 томов проекта "Реабілітовані історією" по Донецкой области участниками форума в фамильный указатель перенесены данные всех 9-ти томов. Кроме списков репрессированных в данном издании также приведены и другие документы, некоторые из них я перенесу в эту тему...
   
   
№ 135
Акт про виконання вироку
про розстріл осіб, засуджених трійкою УНКВС по Сталінскій області

Цілком таємно 
Окладено в 3 прим.

17 вересня 1938 р.

Ми, нижеподписавшиеся, зам. нач. УНКВД по Сталинской области капитан Госбезопасности - Шашков, нач. 1-го спецотдела УНКВД - Соломонович и нач. Внутренней тюрьми УГБ УНКВД - Дерновой сего числа привели приговор в исполнение над осужденннми тройкой УНКВД по Сталинской обпасти к ВМУН - расстрелу, согласно нижеуказанного перечня (по протоколу засед. № 7, 6, 5):
1. Аверкин Дмитрий Иванович        -    1892 г.
2. Алимов Исай Артемович            -    1903 г
3. Альбрехт Генрих Готфридович        -    1912 г.
4. Аверьянов Сергей Федорович        -    1914 г.
5. Амелин Федор Лаврентьевич        -    1906 г.
6. Алехин Иван Васильевич            -    1895 г.
7. Брагинец Петр Андреевич          -    1893 г.
8. Булгаков Тихон Васильевич        -    1903 г.
9. Булатченко Прохор Емельянович    -    1913 г.
10. Баскаков Григорий Григорьевич    -    1909 г.
11. Белицкий Гвидон Иосифович        -    1903 г.
12. Вачинский Иван Григорьевич        -    1885 г.
13. Выскребцов Полиан Григорьевич    -    1912 г.
14. Визнюк Фадей Алексеевич        -    1899 г.
15. Вожжов НиколаЙ Ильич            -    1914 г.
16. Воронов Иван Дмитриевич        -    1912 г.
17. Ворожко Владимир Иванович        -    1912 г.
18. Горожанкин Роман Николаевич    -    1903 г.
19. Грузин Григорий Терентьевич        -    1901 г.
20. Гура Михаил Петрович            -    1894 г.
21. Гоптарь Роман Григорьевич        -    1907 г.
22. Гузик Прокофий Павлович        -    1886 г.
23. Шаповалов Петр Антонович        -    1893-1898 г.
24. Юр Филипп Демьянович            -    1900 г.
25. Яковлев Аким Семенович        -    1891 г.
26. Яресько Михаил Иванович        -    1892 г.
27. Яцура Никифор Исаакович        -    1908 г.

Приговора приведены в исполнение.
Смерть расстрелянных констатирована.

Зам. нач. УНКВД по Стал. обл.
капитан госбезопасности    (Шашков)
Нач. ВН тюрьми УГБ    (Дерновой)
Нач. 1 спец. отдела УНКВД    (Соломонович)

Архів тимчасового зберігання документів СБУ в Донецькій області. (Справа не зафондована).


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 273-274. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

2

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№ 43
Характеристика політичного та майнового стану селянина хут. Вікнено
Некременської сільради Олександрівського району О.С. Фареника,
який підлягає виселенню за межі України

10 березня 1930 р.

Фареник Олександр Сергійович - 26 років

жінка Марія    - 21 рік
син Іван       - 1 рік
син Віктор     - 3 роки
батько Сергій  - 61 рік
ненька Наталка - 60 років
сестра Марія   - 20 років

Всі виходці з х. Вікнено, за соціальним станом - заможні, до революції мав своєї землі 160 дес., постійно наймав 5-10 постійних робітників та 10-15 сезонних, коней мав 15-20, корів 7-10, молодняка 15-20 голів, молотилку з двигуном і весь сільськогосподарчий реманент. Під час революції брати Фареника добровільно служили в білій армії і каральних загонах, з которих один із них до цих пір не повернувся, а другий працює в ОКРФінвідділі. Сам Фареник і вся його сім’я активно допомагала білій армії. Після громадянської війни Фареник мав: землі 39 дес., коней - 4, корів - 3, молодняка - 3, свиней - 4, постоянную найомну силу - 3, сезоних - 5-6 чол., молотилку з двигуном та весь сільськогосподарчий реманент. Обкладений налогом в експертному порядку 512 крб. 29 коп., самообложення 256 крб. 13 коп. Весь час сімейство вороже відноситься до заходів Радяньської влади, агітували проти хлібозаготівлі та колективізації. Восени 1929 року за невиконання плану хлібозаготівлі хозяйство розпродувалось. 
Сам Фареник та його сім’я проводять агітацію проти колективізації і заходів Радяньської влади. Сам Фареник та члени його сім’ї, котрі знаходяться на його утриманні, позбавлені виборчих прав.

Постановили: Призидія РВКу од 10.03.30 р., протокол № 2 - вислати за межі України. 
 
Державний архів Донецької області. - Ф. Р-1169, оп. 2, спр. 224, арк. 78.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінка 132. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

3

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№58
З протоколу засідання бюро Артемівського міськпарткому
про звільнення з роботи керівника Шевченківського солерудника
Росинського та передачу матеріалу про нього в комісію по чищенню партії

9 серпня 1933 р.

Об управляющем Шевченковского солерудника т. Росинском

За систематическое пьянство, за необеспечение выполнить программу по добыче соли т. Росинского с работы снять и материал о нем передать в комиссию по чистке партии. Директором Шевченковского солерудника утвердить тов. Козлова.

Державний архів Донецької області. - Фп-17, оп. 1, спр. 47, арк. 17.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінка 161. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

4

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№65
Звинувачувальний висновок в справі «контрреволюційної троцькістської групи»
на соляних рудниках Артемівського району

4 листопада 1933 р.

Обвиняемые:
1. Кузнецов Ефим Владимирович
2. Гребенюк Петр Николаевич
3. Рева Михаил Антонович
4. Жуковский Терентий Клементьевич
5. Чернов Григорий Лазаревич
6. Рева Павел Митрофанович
7. КуренныЙ Даниил Антонович
8. Кувшинов Павел Иванович
9. Гребенюк Павел Иванович
В августе месяце 1933 года Донецким областным отделом ГПУ ликвидирована на солеруднике имени Шевченко Артемовского района контрреволюционная троцкистская группа.
Деятельность этой группы выражалась в распространении внедрения троцкистских идей в рабочие массы рудника, а также и колхозников близлежащих сел, путем антисоветской агитации, разложении их, противодействии хоз. политкампаниям и мероприятиям, проводимым партией и Советской властью.
В результате активной деятельности к-р троцкистской группы, к моменту ликвидации ее, часть партийной организации и отдельные группы рабочих солерудника имени Шевченко были разложены; трудовая дисциплина значительно пала: важнейшие мероприятия партии и Советской власти встречали сопротивление со стороны рабочих; постановления партии саботировались.
Партийные и профессиональные организации солерудника временно не реагировали на деятельность группы, должного отпора не дали, а отдельные руководители сами подпали под влияние группы, что еще в большей степени давало возможность группе беспрепятственно проводить свою контрреволюционную деятельность.
Все вместе взятое имело свое отражение на работе солерудника, благодаря чему производственная программа срывалась, и из года в год не выполнялась. Так, например, задание особого квартала 1930 г. выполнено всего на 38,92%, в 1931 г. задание выполнено на 53,31%, в 1932 г. - на 67,55% и за первое полугодие 1933 года на 75,28%.
Проведенным по настоящему делу следствием установлено:
В 1926 г. на солеруднике им. Шевченко на должность пропагандиста был прислан зав. агитпромом Карловского райпарткома быв. Полтавского округа Кузнецов Ефим Владимирович. Будучи убежденным троцкистом, вовлеченным в троцкистскую оппозицию еще в период 1924-25 г. был управляющим Глобинского сахарного завода Сафроненко и, скрывая это от партии, Кузнецов с самого начала своей работы на солеруднике стал проводить работу по сколачиванию троцкистской группы на солеруднике имени Шевченко.
Проработав около 5-ти месяцев, Кузнецов в 1927 году был переведен на должность политинспектора Артемовского окр. политпросвета. Однако, не имея квартиры в г. Артемовске, Кузнецов продолжал проживать на солеруднике.
Таким образом, не порывая связи с солерудником, Кузнецов приступил к изучению и обработке отдельных рабочих, членов ВКП(б) в троцкистском духе, имея целью через последних создать на солеруднике оппозиционную группу.
Одними из первых обработанных Кузнецовым в троцкистском духе являлись рабочие солерудника Гребенюк Петр Николаевич, Кузьменко Иван Пантелеевич.
В осуществление намеченных перед собой задач Гребенюк Петр и Кузьменко приступили к обработке отдельных рабочих в троцкистском духе и, одновременно собирая рабочих группами, доказывали неправильность политики партии по ряду вопросов, увязывая это с положением на солеруднике и с трудностями.
...Чувствуя поддержку со стороны определенной группы рабочих, Гребенюк Петр в феврале месяце 1928 г., явившись на общее собрание рабочих солерудника по вопросу о 7-ми часовом рабочем дне, сгруппировал вокруг себя часть антисоветски настроенных лиц и при поддержке последних выступил на собрании и стал открыто доказывать правоту тезисов Троцкого, говоря, что партия большевиков оторвана от рабочих и не руководит ими и проч... В результате собрание было сорвано...
Будучи в курсе политнастроений отдельных групп рабочих солерудника, Гребенюк и Кузьменко, продолжая внедрять в среду рабочих троцкистские взгляды, одновременно подбирали и обрабатывали наиболее подходящие кандидатуры из числа членов и кандидатов ВКП(б), солидаризовавшихся с их взглядами, постепенно вовлекая их в свою группу.
Таким образом, в течение 1928 г. ими были втянуты в контрреволюционную троцкистскую группу рабочие члены ВКП(6) Кувшинов Павел, Рева Михаил, Черков Григорий, Жуковский Терентий и исключенный из ВКП(б) Куренный Данил, а в начале 1929 г. ими был вовлечен и Рева Павел...
В период 1929 года под руководством Гребенюка Петра созывались частые совещания, на которых последний осуждал политику партии в вопросах индустриализации страны, доказывая, что в связи с этим трудности с каждым годом увеличиваются, материально-бытовые условия рабочих с каждым годом ухудшаются, реальность зарплаты понижается и проч., противопоставляя этому платформу троцкистов, в результате чего участниками группы делался вывод, что политика партии и ее ЦК направлена против рабочего класса, на пользу буржуазии и что Троцкий в своих взглядах был прав.
С такими понятиями и взглядами участники группы после сборов вливались в гущу рабочих солерудника, прививая последним свои взгляды, привлекая их на свою сторону.
Особенно усилилась деятельность к-р троцкистской группы с началом проведения массовой коллективизации и ликвидации кулачества как класса.
...Сталкиваясь на производстве с рабочими, связанными с сельским хозяйством, и обсуждая положение на селе, участники группы, учтя имеющиеся недовольства среди отдельных групп крестьянства в связи с коллективизацией, пришли к заключению о необходимости развернуть троцкистскую деятельность на селе. С этой целью наряду с проведением антисоветской агитации на руднике группой начали посылаться отдельные участники в близлежащие села как Парасковеевка, Карповка, Переездная, Чуйковка и др. с целью противодействовать коллективизации и др. мероприятиям, проводимым партией на селе, и внедрения троцкистских идей в массы селянства, путем противопоставления политике партии платформу троцкистов.
...По мере расширения активной деятельности группы на одном из собраний участников был поставлен вопрос о связи с центром и вследствие того, что идеологический вдохновитель группы Кузнецов Ефим, через которого предполагали осуществлять связь с гор. Москвой, из рудника выбыл, было решено организовать бригаду из числа участников группы для сверхурочной работы и на заработанные деньги под видом экскурсии послать участников группы, в частности, Гребенюка Петра и Реву Павла в гг. Москву и Ленинград с целью связаться с троцкистским центром...
Период 1930-1931 гг. деятельность к-р троцкистской группы... характеризуется усилением антисоветской агитации и проповедованием троцкистских идей на руднике среди рабочих и в селах среди колхозников.
...Плодотворной работе троцкистской группы на солеруднике способствовало отсутствие какой бы то ни было политико-воспитательной и культурно-массовой работы со стороны партийных и общественных организаций рудника.
Больше того, отдельным ответственным партийным и профессиональным работникам, в том числе и управляющему рудника Гребенюку Павлу, было известно о наличии и деятельности троцкистской группы, однако никаких мер к разоблачению их к-р деятельности не принял, а наоборот, сами, подпав под влияние группы, разделяли их взгляды.
...Начиная с 1932 г. ряд ответственных постов на солеруднике были уже заняты участниками группы, что создало им авторитет и в то же время давало им возможность проводить беспрепятственно дальнейшую свою к-р троцкистскую работу среди рабочих.
...Уже в 1933 г. влияние контрреволюционной троцкистской группы на руднике стало настолько сильно, что в отдельных случаях при проведении той или иной кампании партийное руководство солерудника вынуждено было обращаться за помощью к участникам троцкистской группы.
В результате активной деятельности контрреволюционной троцкистской группы на солеруднике рабочая масса была окончательно разложена, трудовая дисциплина пала, важнейшие мероприятия партии и власти встречались рабочими враждебно и зачастую срывались.
На руднике парил полный произвол, рабочие бросали механизмы во время работы и уходили, вследствие чего увеличивалось количество аварий. Участились прогулы, увеличилась текучесть.
Все это способствовало срыву выполнения плана добычи соли, и рудник на протяжении продолжительного времени находился в прорыве, не выполняя из года в год свой промфинплан.
На оснований изложенного обвиняются:
1. Кузнецов Ефим Владимирович, 1893 г. рождения, выходец из семьи кустаря-сапожника села Можено Вельмской волости быв. Поневежского уезда КовельскоЙ губ. Закончил двухклассное еврейское училище и Полтавскую губпартшколу. В члени ВКП(б) вступип в 1923 г., с 1927 г. прекратил уплату членских взносов и фактически выбыл из партии, в 1929 г. чистки не проходил... Лишь в июне месяце с/г был частично разоблачен и исключен из партии за отрыв от партии и неуплату членских взносов. По профессии преподаватель, не судим, холост, до ареста являлся преподавателем ФЗУ ст. Попасная.
...Виновным в предъявленном ему обвинении полностью признал.
2. Гребенюк Петр Николаевич, 1900 г. рождения, из рабочих Шевченковского рудника Артемовского района, по социальному положению рабочий, не имущий, украинец, холост. С 1923 г. по 1928 г. состоял членом партии... Перед арестом занимал должность запальщика на солеруднике им. Шевченко... Виновным в предъявленном ему обвинении признал себя полностью.
3. Рева Михаил Антонович, 1902 г. рождения, из рабочих солерудника им. Шевченко Артемовского района, по социальному положению рабочий, украинец, холост, не судим. В партию вступил в 1930 г. и исключен в 1933 г. за разложение. Перед арестом работал на солеруднике им. Шевченко разбойщиком... Виновным в предъявленном ему обвинении признал себя полностью.
4. Жуковский Терентий Клементьевич, 1901 г. рождения, из крестьян-середняков села Митино быв. Смоленской губернии, по социальному положению рабочий, не имущий, русский, состоял членом ВКП(б) с 1925 г. по февраль 1933 г. и исключен за хулиганство и антипартийное поведение. Перед арестом работал на солеруднике им. Шевченко десятником мельницы... Виновным в предъявленном ему обвинении признал себя полностью.
5. Чернов Григорий Лазаревич, 1907 г. рождения, из крестьян-бедняков села Лески Белгородского района ЦЧО, рабочий, русский, образование низшее, женат, по профессии машинист-лебедчик. В 1931 г. вступил в члени ВКП(б), исключен в 1933 г. за антипартийное поведение и разложение... Виновным в предъявленном ему обвинении признал себя полностью.
6. Рева Павел Митрофанович, 1896 г. рождения, из рабочих солерудника им. Шевченко Артемовского района, по социальному положению рабочий, украинец с низшим образованием, по профессии автогенщик. В члены ВКП(б) вступил в 1925 г., исключен в 1933 г. за антипартийное поведение и разложение работы шахтного комитета. До ареста работал на заводе “Пролетарий” Артемовского района в качестве грузчика. Виновным себя признал.
7. Куренный Даниил Антонович, 1892 г. рождения из села Калиново Кадиевского района, по социальному положению рабочий, неимущий, украинец, образование низшее, женат, по профессии машинист подъема, в партию ВКП(б) вступил в 1924 г., исключен в 1925 г. за отрыв от партии и антипартийное поведение... В предъявленном ему обвинении виновным себя признал.
8. Кувшинов Павел Иванович, 1899 г. рождения, из солерудника им. Шевченко, по социальному положению рабочий, украинец, женат, образование низшее... В 1931 г. вступил в ВКП(б) и исключен в 1933 г. комиссией по чистке за троцкистскую деятельность. До ареста работал на солеруднике им. Шевченко в должности рукоятчика... В предъявленном ему обвинении виновным себя не признал.
9. Гребенюк Павел Иванович, 1885 г. рождения, из рабочих г. Славянска, украинец, с низшим образованием... С мая месяца 1917 г. по октябрь месяц того же года состоял членом партии социалистов-революционеров, откуда механически выбыл. В январе 1919 г. вступил в КП(б)У, откуда исключен в 1925 г. за невыполнение решения о слиянии рабкоопов, в 1927 г. снова принят в партию и исключен в 1933 г. комиссией по чистке за троцкизм и развал работы на шахте. До ареста работал слесарем на заводе “Победа труда”... Виновным себя в предъявленном ему обвинении признал.
Вследствие изложенного полагал бы следственное дело № 885 по обвинению Кузнецова Е.В., Гребенюка П.Н., Ревы М.А., Жуковского Т.К., Чернова Г.Л., Куренного Д.А., Кувшинова П.И., Гребенюка П.И. направить на рассмотрение Особого Совещания при коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении к обвиняемым по настояшему делу следующих мер социальной защиты:
1. Кузнецова Ефима Владимировича, 1893 г., преподавателя ФЗУ ст. Попасная заключить в политизолятор сроком на 5 лет.
2. Гребенюка Петра Николаевича, 1900 г., запальщика солерудника им. Шевченко Артемовского района заключить в политизолятор сроком на 5 лет.
3. Реву Михаила Антоновича, 1902 г., разбойщика солерудника им. Шевченко Артемовского района выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).
4. Жуковского Терентия Клементьевича, 1901 г., десятника мельницы... выслать за пределы УССР на 3 года (три).
5. Чернова Григория Лазаревича, 1907 г., ... выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).
6. Реву Павла Митрофановича, 1896 г., ... выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).
7. Куренного Даниила Антоновича, 1899 г. ... выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).
8. Кувшинова Павла Ивановича, 1899 г., ... выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).
9. Гребенюка Павла Ивановича, 1885 г., ... выслать за пределы УССР сроком на 3 года (три).

Справка: Арестованных по настоящему делу, содержащихся под стражей в Артемовском ИТУ, перечислить содержанием за Особым совещанием коллегии ГПУ УССР.
Вещдоков по делу не имеется.

Опер. уполномоченный СПО ДОО ГПУ                                       Двин
Начальник 1 отделения СПО ДОО ГПУ                                     Родал

Согласен:
Зам. нач. СПО ДОО ГПУ                                                          Герзон

Обвинительное заключение утверждаю, с мерами социальной защиты согласен 

Прокурор ДОО ГПУ                                                       Райхенштайн

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецкій області. - Ф. 2, спр. 20264, т. 2, арк. 446-469.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 170-174. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

5

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№66
З протоколу засідання колегії ОДПУ про звинувачення Л.Л. Гінзбурга
та Д.Я. Болотинського по статті 58/10 Карного кодексу

29 грудня 1933 р.

Слушали: Дело №9578 по обвин. Гинзбурга Льва Львовича по ст. 58/10 ст. УК дело рассм. в пор. постан. през. ЦИК СССР от 9/6-27 г. 

Постановили: Гинзбурга Льва Львовича заключить в места лишения свободы, подв. ОГПУ, сроком на три года, считая срок с 8/8-33 г.

Слушали: дело № 9578 по обвин. гр. Болотинского Давида Яковлевича по 58/10 ст. УК дело рассм. в пор. постан. през. ЦИК СССР от 9/6-27 г.

Постановили: Болотинского Давида Яковлевича заключить в места лишения свободы, подведом. ОГПУ, сроком на три года, сч. срок с 8/8-33 г.

Секретарь коллегии ОГПУ    (Подпись)
(Печать)

Архів тимчасового зберегання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 10648, арк. 146, 148.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

№67
З протоколу засідання Колегії ОДПУ
про звинувачення Є.В. Кузнецова по ст. 58/10 Карного кодексу

29 грудня 1933 р.

Слушали: дело № 9737 по обвинению гр. Кузнецова Ефима Владимировича по 58/10 ст. УК. Дело рассм. в пор. пос. През. ЦИК СССР от 9/6-27 г.

Постановили: Кузнецова Ефима Владимировича закл. в места лишения свободы, подв. ОГПУ, сроком на три года, считая срок с 31/8-33 г.

Секретарь коллегии ОГПУ
(Печать)    (Поднись)

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 20264, т. 2, арк. 470.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

№68
З протоколу засідання колегії ОДПУ
про звинувачення П.М. Гребенюка по статті 58/10 Карного кодексу

29 грудня 1933 р.

Слушали: дело № 9737 по обвинению гр. Гребенюка Петра Николаевича по 58/10 ст. УК. Дело рассм. в пор. пост. През. ЦИК СССР от 9/6-27 г.

Постановили: Гребенюка Петра Николаевича закл. в местах лишения свободы, подв. ОГПУ, сроком на 3 года, считая срок с 7/7-33 г.

Секретарь коллегии ОГПУ
(Печать)    (Подпись)

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 20264, т. 2, арк. 73.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 174-175. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

6

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№69
Із звинувачувального висновку в справі по звинуваченню керівників обласної контори «Укрплодоовоч» Л.Л. Гінзбурга та Д.Я. Болотинського по статті 54-11 Карного кодексу УСРР

1933 р.

В июле месяце 1933 года в Доноблотдел ГПУ поступили данные, что директор областной конторы “Укрплодоовощ", член ВКП(б) с 1926 г., бывший эсер Гинзбург Лев Львович и нач. сектора сбыта и торговли Болотинский Давид Яковлевич занимались троцкистской деятельностью и, имея тесную связь с троцкистом, находящимся в ссылке, Пташным Борисом, оказывали ему материальную помощь.
В связи с этим Гинзбург и Болотинский были арестованы и привлечены к ответственности.
...Обвиняемый Гинзбург виновным себя не признал.
Обвиняемый Болотинский Д.Я. виновным себя не признал.
Принимая во внимание, что проведенным следствием виновность обвиняемых доказана

ПОСТАНОВИЛИ:
Дело № 1551 по обвинению гр. гр. Гинзбурга Л.Л., Болотинского Д.Я. о совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-11, направить на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении к Гинзбургу Л.Л. и Болотинскому Д.Я. меры социальной защиты - высылку на Север сроком на три года.

Справка: Вещдоков по делу не имеется. Обвиняемые Гинзбург и Болотинский содержатся под стражей в Доноблотделе ГПУ и с сего числа перечисляются содержанием за о/с при Коллегии ГПУ УССР.

Оперуполномоченный СПО                 Кудыш
Согласен: нач. СПО (подпись зама)    Заславский

Утверждаю:

Начальник ДОО ГПУ УССР                  В. Иванов

С предполагаемыми мерами социальной защиты согласен.

Прокурор ДОО ГПУ УССР (подпись зама)    Райхенштейн

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 10648, арк. 137.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінка 176. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

7

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№ 72
Доповідна записка Чистяковського міського партійного комітета Донецькому
обкому КП(б)У про можливу причетність виключеного з партії О.Е. Іштокіна
до «контрреволюційного троцькістського угрупування»

25 лютого 1934 р.
Донецкому обкому КП(б)У

Иштокин А.Е., член партии с 1932 г., работал на шахте Красная звезда-Капитальная Чистяковского района кладовщиком столовой и секретарем партячейки “Нарпит”. Бюро горпарткома исключило из партии 10 февраля 1934 г.
Горпартком дал специальное указание городскому отделу ГПУ о дальнейшей разработке Иштокина. Имеются основания предполагать, что дальнейшая разработка по линии ГПУ может привести к вскрытию контрреволюционной троцкистской группировки.

Секретарь Чистяковского ГПК                       Карасев

Державний архів Донецької області.- Фп-326, оп. 1, спр. 290, арк. 13, 14.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінка 178. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

8

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№74
З протоколу засідання колегії ОДПУ про перегляд справи
про звинувачення нач. сектору збуту та торгівлі обласної контори
«Укрплодоовоч» Д.Я. Болотинського

26 травня 1934 р.

Слушали: 15. Пересмотр дела № 9578 гр. Болотинского Давида Яковлевича, прич. Постан. кол. ОГПУ от 29.ХII-33 г. к закл. в п/изолятор, сроком на три года. Бут. изол.

Постановили: Во изменение прежнего постановления Болотинского Давида Яковлевича заключить в исправтрудлагерь на оставшийся срок с 8/8-33 г.

Секретарь коллегии ОГПУ                (Подпись)
(Печать)

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 10646, арк. 145.

------------------------------------------------------------------------------------------------

№75
З протоколу засідання колегії ОДПУ про перегляд справи
про звинувачення директора тресту «Донплодоовоч» Л.Л. Гінзбурга

26 травня 1934 р.

Слушали: Пересм. дела № 9598 Гинзбурга Льва Львовича Постан. Кол. ОГПУ от 16/4 к заключ. в п/изол. сроком на три года. Бут. из.

Постановили: Во изменение прежн. постан. Гинзбурга Льва Львовича выслать через ППО ОГПУ в СВК г. Оренбург в оставш. срок, считая срок с 14/1-33 г.

Секретарь коллегии ОГПУ                (Подпись)
(Печать)

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2. спр. 10648, арк. 47.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінка 179. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

9

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№ 78
Спецповідомлення Маріупольського міського відділу НКВС
про «антирадянські виступи» робітників під час зборів на
судноремонтному заводі Маріупольського порту

5 серпня 1934 р.

...
...
...
Первым по докладу Короля выступил кандидат партии Коляда - член партии с 1925 г., переведенный в кандидаты в 1933 г., месяц тому назад избран рабочим контролем.
В своем выступлении Коляда заявил следующее:
“На заводе счетная часть обсчитывает рабочих, приводил пример о том, что его обсчитали на 6-8 рублей, говорил о столовке, что в ней много безобразий, которые им, как рабочим контроля выявлены, об этом он заявил зав. столовой, председателю столовой комиссии, но эти безобразия недостаточно изживались; говорил о детских яслях, что горсовет отпустил 3000 на улучшение детпитания, но эти деньги использованы не по прямому назначению и что кормление детей идет по-разному: дети руководящих работников получают лучшую пищу и в большем количестве, а дети рабочих получают худшую пищу и в меньшем количестве, а поэтому как-будто две расы - черная и белая; говорил о том, что профорганизатор Король мало уделяет внимания контролю и изживанию безобразий”. (Показания Майбороды).
Таким образом, недостаточно продуманный и неудачный доклад Короля и первое антипартийное выступление Коляды (в части черной и белой расы) фактически задали тон собранию и создали возбужденную критическую обстановку среди рабочих, присутствовавших на собрании.
Присутствовавшие на собрании отдельные рабочие с антисоветским прошлым и такими же настроениями, воспользовавшиеся отсутствием руководящих партийцев и ответственных работников завода, а также не совсем удачным докладом Короля и антипартийным выступлением Коляды, - выступили с весьма резкой критикой беспорядков на заводе, в особенности в столовой и ОРСе, использовали трибуну для резкого нападения на руководство, с одной стороны, и с другой - протащили явно антисоветские выступления. Так, например, вслед за Колядой выступили:
Травкин - модельщик, б/п, говорил о том, что в столовой рабочих нарочно так плохо кормят, чтобы рабочий класс вымер.
Жулев - слесарь рембригады, бывший член партии, наряду с указанием на действительно имевшие факты ненормальностей, заявил о том, что не доверяет руководству профорганизации.
Сентюрин - токарь, исключен из партии как троцкист, заявил о том, что контроля у нас много, контроль над контролем и сейчас нас опять зовут всех, но мы если пойдем, то уж не так проконтролируем... Свое выступление он сопровождал размахиванием сжатых кулаков.
Все остальные выступления рабочих носили резко критический характер, в абсолютном большинстве касавшиеся материально-бытовых условий и действительно имевших место безобразий.
Присутствовавшие партийцы Король, Михеев, Комаровский и Майборода не сумели дать надлежащего отпора антисоветским выступлениям, также как и не сумели направить выступления рабочих в правильное и здоровое русло критики и самокритики, вследствие чего в организации голосования резолюций приняло ненормальный характер.
Первое предложение Короля о том, чтобы вскрытые недостатки и дефекты организации ОРСа проверить нашим рабочим контролем и после, если окажется необходимость, более детальная проверка, материалы передать в область и довести рабочий контроль до 100 человек, с включением сюда и домохозяек, получило 25 голосов.
Второе предложение Жулева, который предлагал вызвать из области советский контроль для проверки ОРСа и хозорганизации, получило 31 голос, т. е., большинство.
Характерно отметить, что голоса подсчитывал лично председатель собрания Майборода и при голосовании второго предложения, т.е. Жулева, насчитал всего 24 голоса, но Жулев, следя за подсчетом, якобы, уличил Майбороду в неправильности, сослался на задние ряды рабочих, которые голосовали за его предложение и, продолжая подсчет, насчитал 31 голос, что и было принято собранием. Ни возражений, ни переголосований не было.
Большинство руководящего состава парт-профорганизаций порта об этом собрании и выступлениях на нем узнали с большим опозданием, а некоторые ответ. работники до приезда бригады обкома и ЦК не знали, что по существу произошло на СРЗ 10-го июля. Вследствие этого достаточно развернутой работы и правильного разрешения вопросов, связанных с собранием 10-го июля, портовскими организациями проведено не было до непосредственного вмешательства городского партийного комитета и только после этого осуществлялся некоторый сдвиг в материально-бытовом вопросе (погашение задолженности зарплаты, некоторые улучшения продовольственного снабжения).
Однако, в целом материально-бытовое состояние порта, в том числе и СРЗ, как и коммунальное благоустройство и очистка портовских организаций и предприятий от социально-чуждого элемента, требует решительных и быстрых мероприятий.
Основным и крупнейшим недостатком в разрешении всех вопросов, связанных с жизнью порта, является несогласованность руководящих работников порта, исходящая в большинстве своем из чисто ведомственных соображений, несмотря на то, что по этому поводу неоднократно давались конкретные указания ГПК и горсоветом.
В процессе агентурной работы по СРЗ на сегодняшний день из числа выявленного социально-чуждого элемента заслуживают особого внимания следующие лица:
1) Сентюрин, 1878 г. рождения, производственный стаж 35 лет, на данном заводе с 1927 года, токарь механического цеха, исключен из партии как троцкист.
2) Коваленко Максим Степанович, котельщик СР завода, работает с 1931 г., исключен в 1929 г. из партии как троцкист.
3) Литвиненко Даниил Иванович, 1877 г. р., производственный стаж 42 года, на данном заводе с 1931 г. С 1903 по 1907 г. меньшевик, затем белый эсер, был в ссылке, бежал в Америку, в СССР вернулся в 1922 г. Об отходе не декларировал.
4) Булатов НиколаЙ Петрович, 32 лет, мастер судоремонтного завода. Отец его меньшевик, умер в 1932 году. Сам Булатов Н.П. в последнюю чистку исключен из партии, как двурушник, дезорганизатор производства, организатор подачи коллективных рваческих требований. В бытность в партии при снижении суммы партвзносов заявлял, что кончилась грабиловка партвзносов.
5) Кротов Михаил Николаевич, 1884 г. рождения, производственный стаж 35 лет, работает мастером с 1932 г., в прошлом троцкист.
6) Ратман Иван Адольфович, недавно уволился с завода, где был инструктором ФЗУ. Ратман с 1903 по 1906 гг. был в РСДРП, в КП(б)У с 1925 г. В 1933 г. исключен из партии как двурушник и оппортунист. В данное время проживает в домах портуправления.
7) Лавров Евгений Кононович, 1878 г. рождения, слесарь судоремонтного завода, на заводе с 1921 г. По непроверенным еще точно данным в прошлом эсер или анархист, отбывал ссылку. В 1924 г. вступил в партию, откуда исключен по чистке в 1933 г. за отрыв.
8) Зимин Михаил Иванович, слесарь-инструментальщик, на заводе с 1914 г. По неуточненным данным бывший меньшевик. В 1932 г. встречался с активным троцкистом Полтавским, проводившим тогда антипартийную деятельность в порту.
9) Глазунов Василий Григорьевич, 1898 г. рождения, уроженец Ново-Айдара на Старобельщине. На заводе работает с января 1934 г. Глазунов в прошлом член партии с 1916 г. В 1923 г., работая в продорганах в Донбассе, являлся лидером “рабочей оппозиции” в Артемовске. Был арестован в этом же году при ликвидации антипартийного подполья в Донбассе. Освобожден в 1924 г. в Харькове, в партии не восстанавливался. С тех пор Глазунов работал в разных местах Союза (Западная Сибирь, ДВК, Средняя Азия). Будучи на работе во Владивостоке, высказывал троцкистские настроения.
10) Жулев - мастер завода, производственный стаж 20 лет, на заводе работает с 1932 г. Жулев исключен из партии в 1927 г. за принуждение к половому сожительству работниц в бытность мастером одной из текстильных фабрик Московской области. Отбывал 3-х годичный срок заключения.
11) Муклей Андрей Николаевич - бухгалтер завода, офицер царской и белой армий.
12) Тимошева - табельщица, дочь адмирала, связана с приезжающими ин. моряками.
13) Гвоздецкий - бухгалтер, белый офицер, участник Центральной Рады.
14) Рафалович - кочегар, выбыл из партии как несогласный с линией партии, подозревается в польшпионаже.
15) Греве — формовщик, немец, связан с родственниками за границей, имел намерение уехать со своим братом, приехавшим оттуда.
16) Ганжела - мастер, в прошлом сотрудник жандармерии.
17) Николаев - юрист, активный церковник тихоновской ориентации, связан с н-р духовенством Мариуполя (Арнаутовым и др.).
Примечание: В отношении ряда вышеуказанных лиц приведенные компрометирующие данные требуют дополнительно тщательной проверки (Тимошева, Рафалович, Ганжела).
Одновременно по заводу учтено до 25 рабочих, проявляющих резко отрицательные настроения, в частности, Травкин, Малюта, Кукуш, отрицательно проявлявшие себя на собрании 10.07. с. г.
Из вышеперечисленных лиц в связи с указанным собранием по своему поведению на собрании (выкрики с мест, отдельные реплики и т. п.) заслуживают внимания такие:
Лавров заявлял среди рабочих: “Сколько мы здесь ни проверяем, все равно ни черта нет, если мы сейчас пойдем контролировать, то уж будем не так проверять”. Лавров говорил сидевшему рядом с ним Ващенко: “Здесь без забастовки не обойдется”.
Зимин с места поддержал выступление Жулева, крича, что не нужен советский контроль.
Величко (систематически проявляет шовинистические настроения) поддерживал выкриками выступления Жулева и др.
Согласно указаний облуправления НКВД от 17-го июля № 423356 совместно с ТОГПУ продолжаем разработку дела СРЗ, одновременно даны конкретные указания Оперпосту ТОГПУ об усилении освещения разработки вышеуказанных (по линии политпартий, под “учетные лица” взяты в обслуживание Горотделы).
По делу разработки СРЗ нами проводится агентурная работа, в целях установления и вскрытия возможных организационных форм группировок, в том числе и лиц, выступавших с антисоветскими высказываниями на собрании 10-го июля.
Одновременно с этим, согласно указаний ГПК, вместе с администрацией и партийно-профессиональными организациями порта приступлено к очистке порта, в том числе и СРЗ, от социально чуждых элементов.
Подробности о состоянии порта по организациям и предприятиям освещаются в специальных справках.
Приложение: Протоколы Майбороды, Коляды, Костюченко, Комаровского, Кошелева, Михеева, Ищенко и Шехарцова.

Начальник горотдела НКВД                                                     Веселов

Державний архів Донецької області. - Фп-326, оп. 1,.спр. 284, арк. 58-68.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 182-187. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

10 ( 27-02-2019 17:44:41 змінене kuks70 )

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№82
З протоколу Особливої наради при НКВС РСФРР
про перегляд справи про засудження П.М. Гребенюка та Є.В. Кузнецова

22 квітня, 22 липня 1936 р.

Слушали: Пересмотр дела № 9737 Гребенюка Петра Николаевича Ос. пост. ос. сов. 29/ХІІ-33 г. к заключению в места лиш. свободы, подвед. ОГПУ, сроком на 3 г. (Сузд. тюрьма).

Постановили: Гребенюка Петра Николаевича заключить в исправтрудлагерь сроком на три года.

Слушали: 6. Дело № 9737 о Кузнецове Ефиме Владимировиче 1892 г. р., 6. чл. ВКП(б) Ос. сов. от 29.ХІІ-33 г. закл. в места л/свободы, подв. ОГПУ сроком на 3 года. Сузд. т-ма.

Постановили: По отбытии срока наказания Кузнецова Ефима Владимировича за к/р троцкистскую деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет.

Архів тимчасового зберігання документів УСБУ в Донецькій області. - Ф. 2, спр. 20264, т. 2, арк. 500-503.


Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 188-189. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

11

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

Добрый день, ищу репрессированого предка Дзюбан Гавриил (Гаврило) Силович. в документах указан год рождения 1894, но реально он родился на несколько лет раньше. В 1929 был арестован, с семьей сослан в Казахстан, через 3 года вернулся и затем был арестован повторно и пропал. Может встречали что-то? В Донецком архиве я был, там сказали что никакой информации нет о нем, первый арест упомят в книге памяти от Донецкого архива, второй уже нет.

Thanks: kuks701

Share

12

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

alextriam пише:

Добрый день, ищу репрессированого предка Дзюбан Гавриил (Гаврило) Силович. в документах указан год рождения 1894, но реально он родился на несколько лет раньше.

Михаило-Архангельская церковь, с. Михайловское
https://www.familysearch.org/search/catalog/1821287
15 января 1894 г.
Гавриил
Константиновский крестьянин Сила Иоаннов сын Дзюбан и законная его жена Пелагия Василиева дочь.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1821287

Share

13 ( 20-09-2019 12:31:40 змінене kuks70 )

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

Для тех, кто будет искать какую-либо информацию о репрессированных: в г. Волноваха Донецкой области есть краеведческий музей. В экспозиции представлены, в том числе, документы о репрессированных. Когда я там был и задал вопрос сотруднику музея о наличии ещё каких-либо материалов по данной теме, мне сказали, что есть хранитель фондов (на тот момент его не было на месте), который может проконсультировать, и сказали, что также есть отдельный(е) фонд(ы) именно по репрессированным. Судя из того, что выложено в экспозиции, там и различные оригиналы документов, и фотографии, и возможно много другого интересного... Контакты музея можно найти в сети Интернет.   
Например:
   
Волновахский районный краеведческий музей в Донецкой области
https://donbass-info.com/content/view/2739/2746/

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

14 ( 21-09-2019 19:37:40 змінене kuks70 )

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

№85
Довідка Донецького обкому ЛКСМУ про незадовільну роботу
завкому комсомолу Старомакіївського коксохімзаводу по підбору кадрів,
викриттю «шкідників» та родичів «ворогів народу»
                                                                            Не раніше вересня 1936 р.*   Таємно
Колосов С.А. - работает секретарем с 10.01.36 года на оплате директора завода.
На заводе 119 комсомольцев, 428 человек молодежи.
Отец его живет в Западной области. Единоличник, в колхоз не вступал, почему? Он не мог на это ответить. Работает очень слабо, нерешительный в разоблачении врагов на заводе, зная факты, имея сигналы, на них решительно не реагирует, имеет под сомнением людей из актива комсомола, но ничего по существу не принимает к очищению от таких людей.
Так: Несетеренко - член завкома, начальника охраны, характеристика ему дается такая; “что на него можно положиться, если он будет работать”. Лентяй, имеет предупреждение за бездействие в оборонной работе, пьянствует. Имеются частые случаи, когда на заводе проходят без пропусков случайные люди, мер никаких не принято.
Осадчая - член завкома, зав. отделом кадров завода, работает слабо, на острые вопросы не обращает внимания.
Якименко - член комитета, не проверен, имеются сигналы, что он скрывает от организации, что его отец раскулачен и сослан.
Лахварь - комсорг транспортного цеха, вызывает сомнение, шкурник, занимается самопремированием, пьянствует, имеет выговор за развал КСМ работы. В цехе требует, чтобы ему как машинисту платили больше, потому что он комсорг.
Суркова - комсорг Главной конторы, отец ее бывший торговец, она исключена из техникума, как дочь торговца, от комсомольской организации это скрывает.
Задорожний - комсомолец, дежурный электростанции завода, крупный кулак, скрывает от комсомольской организации. В комсомоле ничего не делает.
Писарев - комсомолец, сын арендатора.
Синюк - комсомолец, инженер, нач. смолоразгонного цеха. По национальности поляк. Был в комсомоле пропагандистом, где его родные, никому не говорит.
Этот самый Синюк приказывал комсомольцу Глебову: “что бы в нашем цехе не СЛУЧИЛОСЬ, ты смотри, НИКОМУ не ГОВОРИ”**.
Об этом знает секретарь с марта 1936 г., но ничего по разоблачению Синюка не делает. У Синюка были обнаружены книжки, где было написано “Да здравствует логинская политика”.
Ильин - комсомолец, смен, пом, нач. цеха, у КОТОРОГО ДЯДЯ В РУМЫНИИ, крупный военный работник, он с ним держит связь. Одно время он заявлял - это знает и Колосов: “что если бы меня ПУСТИЛИ, поехал бы к нему за границу”**.
Соболенко - комсомолец, сменный пом. нач. Смолоразгонного цеха. Всем известно, что он проводит вредительские дела, разливает хим. продукт, выпущено в балку 15 тони бензола.
В сентябре 1936 года был пожар в цехе и когда этому Соболенко сообщили, он отвечал: “Пусть горит, это дело не мое, я в отпуске”.
Об этом знал т. Артюшин, член партии, но никому не говорил.
В учкомбинате был преподаватель некий Шиллер - немец, оказался немецким фашистом и пропагандировал фашизм среди учащихся. Шиллер исключен из партии, но остается до сих пор в заводе.
Райхман - был комсомольским пропагандистом и комсоргом коксового цеха. На политшколе говорил: “Троцкий имеет революционные заслуги”. Исключен из комсорга как троцкист. Сейчас продолжает работать газовым мастером**.
Все эти факты среди комсомольцев до сих пор не обсуждали и мер решительных не принято.
Такие факты, как: главный механик завода Базаров выводит механизмы из строя, выпускает из ремонта недоделанные механизмы, не укрепляет газовые трубы, что угрожает взрыву.
Директор завода Молодцов вместо того, чтобы его разоблачить, под видом отпуска освободил его из завода.
В качестве нач. цеха на завод принят Сопира, который исключен из партии на Мушкетовском заводе за троцкизм, но сбежал оттуда и уже партбилет у него отобрали в Макеевке.
Молодцов знает и его держит, заявляя: “некем заменить, нет людей”.
В качестве нач. мех. цеха принят Тяпкин, исключенный из рядов комсомола, и был под судом за саботаж стахановских методов работы, прибыл из Макстроя.
Коммерческий директор Савченко занимается воровством, самоснабжением, расхищением государственной собственности, продает частным образом заводской кокс, он исключен из партии, но продолжает работать.
В заводе имеется 21 исключенный из комсомола за серьезные политические ПРОСТУПКИ, но наблюдения за ними нет**.
Зав. сектором первичных КСМ
организаций отдела раб.
молодежи ОК ЛКСМУ                                                                                                             Ф. Бабков
   
* Датується за змістом документу.
** Підкреслено в оригіналі. 
   
Державний архів Донецької області - Ф.424п, оп. 1а, спр. 371, арк. 56-57.   
Реабілітовані історією, Донецька область. Книга 1 (А), сторінки 191-192. 2004

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Share

15

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

АКТ
Гор. Сталино "17" сентября 1938 года.

Мы ниже подписавшиеся Зам Нач УНКВД по Сталинской области Капитан Госбезопасности - ШАШКОВ, Нач. І-го Спец отдела УНКВД - СОЛОМОНОВИЧ и Нач Внутренней тюрьмы УГБ УНКВД - ДЕРНОВОЙ сего числа привели приговора в исполнение над осужденными тройкой НКВД по Сталинской области к ВМУН - расстрелу, согласно нижеуказанного перечня:

1.    Аверкин Дмитрий Иванович - 1892 г;
2.    Алимов Исай Артемович - 1903 г;
3.    Альбрехт Генрих Готфридович - 1912 г;
4.    Аверьянов Сергей Федорович - 1914 г;
5.    Амелин Федор Лаврентьевич - 1906 г;
6.    Алехин Иван ВАсильевич - 1895 г;
7.    Брагинец Петр Андреевич - 1893 г;
8.    Булгаков Тихон Васильевич - 1903 г;
9.    Булатченко Прохор Емельянов. - 1913 г;
10.    Баскаков Григорий Григорьев. - 1909 г;
11.    Белицкий Гвидон Иосифович - 1903 г;
12.    Вачинский Иван Григорьевич - 1885 г;
13.    Выскребцов Полинн Григорьев. - 1912 г;
14.    Визнюк Фаддей Алексеевич - 1899 г;
15.    Вожков Николай Ильич - 1914 г;
16.    Воронов Иван Дмитриевич - 1912 г;
17.    Ворожко Владимир Иванович - 1912 г;
18.    Горожанкин Роман Николаевич - 1903 Г;
19.    Грузин Григорий Терентьевич - 1901 г;
20.    Гура Михаил Петрович - 1894 г;
21.    Гонтарь Роман Григорьевич - 1907 г;
22.    Гузик Прокофий Павлович - 1886 г;
...
114. Шаповалов Петр Антонович 1893 (1898) г;
115. Юр Филип Демьянович - 1900 г;
116. Яковлев Аким Семенович - 1891 г;
117. Яресько Михаил Иванович - 1892 г;
118. Яцура Никифор Исаакович - 1908 г.

Смерть расстрелянных констатирована.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга дев'ята.

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: Алена, kuks702

Share

16

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

Balakyn пише:

АКТ
Гор. Сталино "17" сентября 1938 года.

Мы ниже подписавшиеся Зам Нач УНКВД по Сталинской области Капитан Госбезопасности - ШАШКОВ, Нач. І-го Спец отдела УНКВД - СОЛОМОНОВИЧ и Нач Внутренней тюрьмы УГБ УНКВД - ДЕРНОВОЙ сего числа привели приговора в исполнение над осужденными тройкой НКВД по Сталинской области к ВМУН - расстрелу, согласно нижеуказанного перечня:

1.    Аверкин Дмитрий Иванович - 1892 г;
2.    Алимов Исай Артемович - 1903 г;
3.    Альбрехт Генрих Готфридович - 1912 г;
4.    Аверьянов Сергей Федорович - 1914 г;
5.    Амелин Федор Лаврентьевич - 1906 г;
6.    Алехин Иван ВАсильевич - 1895 г;
7.    Брагинец Петр Андреевич - 1893 г;
8.    Булгаков Тихон Васильевич - 1903 г;
9.    Булатченко Прохор Емельянов. - 1913 г;
10.    Баскаков Григорий Григорьев. - 1909 г;
11.    Белицкий Гвидон Иосифович - 1903 г;
12.    Вачинский Иван Григорьевич - 1885 г;
13.    Выскребцов Полинн Григорьев. - 1912 г;
14.    Визнюк Фаддей Алексеевич - 1899 г;
15.    Вожков Николай Ильич - 1914 г;
16.    Воронов Иван Дмитриевич - 1912 г;
17.    Ворожко Владимир Иванович - 1912 г;
18.    Горожанкин Роман Николаевич - 1903 Г;
19.    Грузин Григорий Терентьевич - 1901 г;
20.    Гура Михаил Петрович - 1894 г;
21.    Гонтарь Роман Григорьевич - 1907 г;
22.    Гузик Прокофий Павлович - 1886 г;
...
114. Шаповалов Петр Антонович 1893 (1898) г;
115. Юр Филип Демьянович - 1900 г;
116. Яковлев Аким Семенович - 1891 г;
117. Яресько Михаил Иванович - 1892 г;
118. Яцура Никифор Исаакович - 1908 г.

Смерть расстрелянных констатирована.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга дев'ята.

я приводил этот документ из 1-го тома (первое сообщение в данной теме), получается, что в первом томе опубликовано только начало списка, а в 9-м? Все 118 или вот такой урезанный список?

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Thanks: Алена1

Share

17

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

kuks70, у Дев'ятому томі цей список розміщено на двох сторінках. На 177 - список до "22 Гузик..." включно, а на 178 - продовження, але нумерація починається з 114. Тож напевно у справі є повний список, а у КП навели лише початок і кінець.

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: Алена, kuks702

Share

18

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

SergeyBondarev пише:

Добрый день, ищу репрессированого предка Дзюбан Гавриил (Гаврило) Силович. в документах указан год рождения 1894, но реально он родился на несколько лет раньше.

Михаило-Архангельская церковь, с. Михайловское
https://www.familysearch.org/search/catalog/1821287
15 января 1894 г.
Гавриил
Константиновский крестьянин Сила Иоаннов сын Дзюбан и законная его жена Пелагия Василиева дочь.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1821287

Обалдеть! Спасибо вам огромное! Я был уверен что 1894 год ошибочен потому что в другой метрической книге
 в 1894 году, у Силы Дзюбана записана в рожденных дочка, проверю если она записана в конце года то все сходится.

Я написал запрос в архив СБУ, они ответили всё то что я уже знаю и написали что в Донецком архиве СБУ хранится, ну или хранилось до 2014 г дело на Гавриила Силовича. А по поводу его повторного ареста в 1933-34 у них информации нет и где ее найти я не знаю.

Share

19

Re: Репрессии на территории Донецкой (Сталинской) области

Арк. 30-35

Приложение к газете "Кочегарка" №263
Список граждан лишенных избирательных прав (осужденных по приговорам Донецгубревтрибунала и Губсуда по 1923 г.)

https://www.familysearch.org/records/im … eView=true
ДАПО Р 1503, оп. 2, спр. 53

Share