1

Тема: Новини оцифрування

Новини оцифрування

Share

2

Re: Новини оцифрування

Державний архів Полтавської області
2 год  ·

Державний архів Полтавської області продовжує роботи щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів  радянського періоду.

У лютому-березні 2022 року оцифровано 363 описи, 87 описів розміщені на сайті державного архіву у рубриці "АРХІВНІ РЕСУРСИ (електронні)" (підрубрика "Оцифровані описи") poltava.archives.gov.ua/arkhivni … VuBa8v2-2M

Ф.Р.-3167 "Гадяцьке повітове відділення професійної спілки працівників радянських і торгівельних установ";
Ф.Р.-3169 "Гадяцький районний комітет по боротьбі з безробіттям"; 
Ф.Р.-3170 "Гадяцьке районне виробничо-споживче кооперативне об′єднання "Інвалід";
Ф.Р.-3172 "Гадяцьке повітове відділення Всеросійської професійної спілки  робітників землі і лісу";
Ф.Р.-3174 "Лохвицька районна державна заготівельна контора "Заготконтора";
Ф.Р.-3175 "Гадяцький пункт скотарства";
Ф.Р.-3176 "Виконавчий комітет Лисівської сільської ради депутатів трудящих";
Ф.Р.-3179 "Лохвицький повітовий революційний комітет";
Ф.Р.-3180 "Лохвицький районний комітет по боротьбі з безробіттям";
Ф.Р.-3181 "Лохвицька повітова робітничо-селянська інспекція" та інші.

Thanks: litar Л1

Share

3

Re: Новини оцифрування

ОЦИФРОВАНІ ОПИСИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
01 жовтня 2020

Ф. - 13, оп. 1  "Гадяцький повітовий суд, м. Гадяч Полтавської губернії"
Ф. - 16, оп. 1, оп. 2 "Зіньківський повітовий земський суд, м. Зіньків Полтавської губернії".
Ф. - 21, оп. 1 "Гадяцький нижній земський суд, м. Гадяч Полтавської губернії"
Ф. - 50, оп. 1 "Полтавське волосне правління, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 76, оп. 1 "Полтавський малоросійський совісний суд, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 79, оп. 1 "Полтавське відділення селянського поземельного банку, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 80, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6 "Полтавське губернське правління, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 83, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Канцелярія Полтавського цивільного губернатора, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 86, оп. 1 "Гадяцький повітовий стряпчий, м. Гадяч Полтавської губернії"
Ф. - 93, оп. 1, оп. 2 "Полтавський земельний банк, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 95, оп. 1 "Гадяцька міська дума, м. Гадяч Полтавської губернії"
Ф. - 96, оп. 1, оп. 2 "Зіньківська міська дума, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 100, оп. 1 "Податковий інспектор першої дільниці Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 107, оп. 1, оп. 2 "Полтавська міська управа, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 109, оп. 1 "Полтавська повітова земська управа, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 113, оп. 1 "Полтавське російське товариство взаємного кредиту, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 123, оп. 1, оп. 2 "Полтавська губернська землевпорядна комісія, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 130, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Полтавська казенна палата, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 137, оп. 1 "Полтавський губернський прокурор, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 138, оп. 1, оп. 2 "Прокурор Полтавського окружного суду, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 139, оп. 1 "Товариш прокурора Полтавського окружного суду, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 147, оп. 1 "Гадяцький міський сирітський суд, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 162, оп. 1 "Сімейний архів генерал-майора Бутурліна Олексія Петровича"
Ф. - 165, оп. 1 "Бек-Гергард М.В. - дворянин, власник розпліднику породистих собак, ст. Преображенська Варшавської залізниці маєток Беково"
Ф. - 181, оп. 1 "Галагани Петро і Павло Григоровичі - поміщики Прилуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 185, оп. 1 "Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895)- український публіцист, історик, фольклорист, громадський діяч  м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 202, оп. 1 "Милорадович Василь Петрович - дворянин (1846-1903), член Лубенської дворянської опіки,м. Лубни Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 214, оп. 1 "Познанський Борис Станіславович, український етнограф "
Ф. - 222, оп. 1 "Скаржинська Катерина Миколаївна (1852-1932) - краєзнавець, член етнографічного, археологічного і антропологічного товариств, с. Круглик Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 242, оп. 1 "Щербатов Микола Борисович (1868-1948) - князь, Полтавський губернський предводитель дворянства з 1907 по 1913 роки, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 319, оп. 1 "Полтавська губернська тюремна інспекція, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 324, оп. 1 "Гадяцьке повітове лісництво, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 351, оп. 1 "Полтавське міське поліцейське управління, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 352, оп. 1 "Кобеляцьке повітове поліцейське управління, м. Кобеляки Полтавської губернії"
Ф. - 370, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6 "Креслярське відділення Полтавського губернського правління,  м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 378, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Полтавський губернський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 379, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Полтавське губернське дворянське депутатське зібрання, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 417, оп. 1 "Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 430, оп. 1 "Перша Полтавська чоловіча гімназія, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 432, оп. 1 "Полтавська Маріїнська жіноча гімназія, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 441, оп. 1 "Полтавська духовна семінарія, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 445, оп. 1 "Інспектор народних училищ 6-го району Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 449, оп. 1 "Інспектор народних училищ 8-го району Полтавської губернії, м. Полтава"
Ф. - 504, оп. 1, оп. 2  "Кременчуцька повітова дворянська опіка, м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. - 512, оп. 1 "Полтавська єпархіальна училищна рада, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 532, оп. 1 "Уповноважений Головного управління землеустрою і землеробства у Полтавській губернії по закупці хліба для армії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 535, оп. 1 "Розподільче бюро у справі про розшук спадку гетьмана Полуботка, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 537, оп. 1 "Полтавське губернське присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 539, оп. 1 "Полтавське губернське у селянських справах присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 540, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8 "Полтавський окружний суд, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. - 543, оп. 1 "Старший нотаріус Полтавського окружного суду, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 545, оп. 1, оп. 2, оп. 3  "Директор народних училищ Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 567, оп. 1 "Градизький повітовий суд, м. Градизьк Градизького пов. Малоросійської губернії"
Ф. - 569, оп. 1 "Хорольський повітовий суд, м. Хорол   Полтавської губернії"
Ф. - 575, оп. 1 "Лохвицький повітовий земський суд, м. Лохвиця   Полтавської губернії"
Ф. - 591, оп. 1 "Кременчуцька міська дума, м. Кременчук   Полтавської губернії"
Ф. - 592, оп. 1 "Лохвицька міська дума, м. Лохвиця   Полтавської губернії"
Ф. - 610, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Миргородська повітова земська управа, м. Миргород Миргородського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 612, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5  "Лохвицька повітова земська управа, м. Лохвиця Лохвицького пов. Полтавської губернії"
Ф. - 615, оп. 1 "Кременчуцький богоугодний заклад, м. Кременчук  Кременчуцького пов. Полтавської губернії"
Ф. - 616, оп. 1 "Лубенський богоугодний заклад, м. Лубни Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 694, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Гадяцька повітова земська управа,  м. Гадяч Гадяцького пов. Полтавської губернії"
Ф. - 706, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6 "Полтавська духовна консисторія м. Полтава (1775-1918 рр.)"
Ф. - 716, оп. 1 "Полтавське губернське акцизне управління, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 723, оп. 1, оп. 3 "Полтавська губернська земська управа, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 750, оп. 1 "Пирятинська міська богадільня, м. Пирятин Пирятинського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 752, оп. 1 "Градизька поштово-телеграфна контора, м. Градизьк Кременчуцького пов. Полтавської губернії"
Ф. - 753, оп. 1 "Тарандинцівське волосне правління, с.Тарандинці Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 754, оп. 1 "Лубенська поштово-телеграфна контора, м. Лубни Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 755, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Лубенський окружний суд, м. Лубни Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 756, оп. 1, оп. 2 "Полтавська громада сестер-жалібниць Червоного Хреста,
м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 757, оп. 1, оп. 2 "Полтавська губернська комісія по розгляду справ про осіб, арештованих в позасудовому порядку при Полтавському окружному суді, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 758, оп. 1 "Розшукове відділення Полтавської міської поліції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 760, оп. 1 "Полтавський губернський предводитель дворянства,
м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 763, оп. 1 "Управління тимчасового генерал-губернаторства міста Кременчука та його околиць, м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. - 764, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцька міська поліція, м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. - 767, оп. 1 "Коршун Микола Пилипович (1861-?) - голова Лубенської повітової земської управи, дворянин, м. Лубни Лубенського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 768, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Прокурор Лубенського окружного суду, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 769, оп. 1 "Хорольська повітова тюрма, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 770, оп. 1 "Смотритель Лубенських духовних училищ, з 1854 року - Лубенське повітове духовне училище, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 771, оп. 1 "Лубенська повітова комісія у справах про вибори у Державну Думу третього скликання, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 772, оп. 1 "Лубенський міський громадський комітет, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 773, оп. 1 "Лубенський повітовий комітет попечительства про народну тверезість, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 775, оп. 1 "Полтавська міська дума, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 776, оп. 1 "Бірківське волосне правління, с. Бірки Бірківської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 777, оп. 1 "Краснолуцьке волосне правління, с. Красна Лука Краснолуцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 778, оп. 1 "Правління Березоволуцької кредитної спілки, с. Березова Лука Березоволуцької волості Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 779, оп. 1 "Середняківське початкове народне земське училище, с. Середняки Петрівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 780, оп. 1 "З’їзд мирових суддів Лохвицького судово-мирового округу, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 781, оп. 1 "З’їзд мирових суддів Миргородського судово-мирового округу, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 782, оп. 1 "Сенчанське волосне правління, с. Сенча Сенчанської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 783, оп. 1 "Гадяцька міська управа" м. Гадяч Полтавської губернії
Ф. - 784, оп. 1 "Лохвицька міська богадільня" м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 785, оп. 1 "Рашівський волосний суд с. Рашівка Рашівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 786, оп. 1 "Лохвицьке повітове казначейство, м. Лохвиця  Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 788, оп. 1 "Гадяцька міська богадільня, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 789, оп. 1 "Пісківська поштово-телеграфна контора, с. Піски Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 790, оп. 1, оп. 2  "Мировий суддя 2-ї дільниці Лохвицького судово-мирового округу, с. Піски Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 792, оп. 1 "Кременчуцька межова комісія, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 793, оп. 1 "Кременчуцький міський магістрат, м. Кременчук  Полтавської губернії"
Ф. - 794, оп. 1 "Кременчуцький повітовий суд, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 796, оп. 1 "Полтавський повітовий коморський суд, м. Полтава Катеринославського намісництва"
Ф. - 797, оп. 1 "Полтавський земський справник, м. Полтава Катеринославського намісництва"
Ф. - 798, оп. 1 "Полтавський повітовий суд, м. Полтава Катеринославського намісництва"
Ф. - 799, оп. 1 "Полтавський міський магістрат, м. Полтава   Полтавської губернії"
Ф. - 801, оп. 1 (том 1, том 2), оп. 2  "Пирятинське духовне правління м.Пирятин Полтавської губернії (1745-1859 рр.)"
Ф. - 826, оп. 1 "Пирятинська повітова землевпорядна комісія, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 827, оп. 1 "Полтавське відділення державного дворянського земельного банку, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 828, оп. 1, оп. 2 "Пирятинська повітова земська управа, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 829, оп. 1 "Сасинівське волосне правління, с. Сасинівка Сасинівської волості Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 830, оп. 1, оп. 2 "Білоцерківське волосне правління, с. Білоцерківці Білоцерківської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 831, оп. 1 "Війтівське волосне правління, с. Війтівці Війтівської волості Переяславського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 833, оп. 1, оп. 2 "Пирятинська повітова спілка споживчих товариств, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 834, оп. 1 "Теплівське волосне правління, с. Теплівка Теплівської волості Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 836, оп. 1, оп. 2 "Пирятинське волосне правління, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 837, оп. 1 "Миргородський художньо-промисловий керамічний інститут, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 838, оп. 1 "Мировий суддя 6-ї дільниці Пирятинського судово-мирового округу, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 840, оп. 1 "Мировий посередник 1-ї дільниці Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 841, оп. 1 "Мировий посередник 3-ї дільниці Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 842, оп. 1 "Пирятинська спілка покалічених воїнів, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 843, оп. 1 "Білоцерківська волосна допоміжна ощадна каса, с. Білоцерківці Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 844, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Мировий суддя 9-ї дільниці Лохвицького судово-мирового округу, с. Івахники Івахниківської волості  Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 845, оп. 1 "Пирятинське сільськогосподарське ощадно-позичкове товариство, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 846, оп. 1, оп. 2 "Мировий суддя 4-ї дільниці Лохвицького судово-мирового округу, с. Свиридівка Свиридівської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 847, оп. 1 "Яцинівське кредитне товариство, с. Яцини Білоусівської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 849, оп. 1 "Кантакузівське волосне правління, с. Кантакузівка Кантакузівської волості Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 851, оп. 1 "Пирятинська сільська навчальна реміснича майстерня, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 853, оп. 1 "Харковецька волосна кредитно-ощадна каса, с. Харківці Пирятинського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 854, оп. 1 "Пирятинський повітовий з'їзд мирових суддів, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 856, оп. 1 "Костянтиноградський нижній земський суд, м. Костянтиноград   Полтавської губернії"
Ф. - 857, оп. 1 "Лохвицький повітовий суд, м. Лохвиця   Полтавської губернії"
Ф. - 858, оп. 1 "Миргородське комісарство,м. Миргород   Полтавської губернії"
Ф. - 861, оп. 1, оп. 2 "Пирятинський нижній земський суд, м. Пирятин   Полтавської губернії"
Ф. - 862, оп. 1 "Гадяцький міський магістрат, м. Гадяч Полтавської губернії"
Ф. - 864, оп. 1 "Хорольський міський магістрат, м. Хорол Полтавської губернії"
Ф. - 865, оп. 1 "Миргородська міська ратуша, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 867, оп. 1 "Хорольська нижня розправа, м. Хорол   Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 869, оп. 1, оп. 2 "Хорольський нижній земський суд, м. Хорол Полтавської губернії"
Ф. - 870, оп. 1 "Спілка судових приставів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 871, оп. 1 "Виконавчий комітет об'єднаної корпорації духовно-навчальних закладів,  м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 872, оп. 1 "Ощадно-позичкова каса службовців Полтавської земської управи, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 873, оп. 1 "Ощадно-позичкова каса службовців Пирятинського повітового земства, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 874, оп. 1 "Полтавське лісництво Харківського управління землеробства і державного майна, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 875, оп. 1 "Музей Полтавського губернського земства, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 938, оп. 1 "Полтавська чоловіча гімназія Київського учбового округу, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 951, оп. 1 "Акціонерне промислове товариство механічних заводів "Лільпоп", "Рау"  і  "Левенштейн", м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. - 952, оп. 1 "Полтавський №1 казенний склад вина, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 953, оп. 1 "Чутівське поштове відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Чутове Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 954, оп. 1 "Уповноважений Головного управління землеробства і землевпорядкування по заготівлі м'яса і сала для потреб армії по Полтавській і Харківській губерніях, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 955, оп. 1 "Полтавська державна ощадна каса № 898 при Полтавському казначействі, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 956, оп. 1 "Професійна спілка службовців торговельно-промислових, фабрично-заводських підприємств і громадських установ міста Кременчука і Кременчуцького повіту, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 957, оп. 1 "Гадяцька нижня розправа, м. Гадяч Київського намісництва"
Ф. - 958, оп. 1, оп. 2  "Миргородське повітове училище, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 959, оп. 1 "Інспектор народних училищ Полтавської губернії 1-го району, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 961, оп. 1 "Миргородський повітовий справник, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 968, оп. 1 "Благочинний Миргородського повіту, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 971, оп. 1 "Комітет товариства охорони здоров'я єврейського населення в місті Зінькові, м. Зіньків Зінківського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 972, оп. 1 "Миргородська нижня розправа, м. Миргород Київського намісництва"
Ф. - 973, оп. 1 "Лубенський нижній земський суд, м. Лубни  Малоросійської губернії"
Ф. - 974, оп. 1 "Музичне училище Полтавського відділення імператорського російського музичного товариства, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 976, оп. 1 "Полтавське губернське рекрутське присутствіє"
Ф. - 977, оп. 1 "Полтавське губернське по військовій повинності присутствіє"
Ф. - 978, оп. 1 Кременчуцьке повітове рекрутське присутствіє
Ф. - 979, оп. 1 "Пирятинське повітове рекрутське присутствіє, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 980, оп. 1 "Зіньківське повітове рекрутське присутствіє, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 981, оп. 1 "Кобеляцьке повітове рекрутське присутствіє, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 982, оп. 1  "Полтавське повітове рекрутське присутствіє, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 984, оп. 1 "Миргородське повітове рекрутське присутствіє, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 985, оп. 1 "Лохвицьке повітове рекрутське присутствіє, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 986, оп. 1 "Лубенське повітове рекрутське присутствіє, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 987, оп. 1 "Хорольське повітове рекрутське присутствіє, м. Хорол Хорольського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 988, оп. 1 "Гадяцьке повітове рекрутське присутствіє, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 989, оп. 1 "Кременчуцька військова мукомельня Одеського військово-окружного інтендантського управління, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 990, оп. 1 "Одесько-Кременчуцький продовольчий магазин 1-го класу Одеського військово-окружного інтендантського управління, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 991, оп. 1 "Кобеляцьке повітове попечительство про опіку сімей, призваних по мобілізації солдат, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 992, оп. 1 "Полтавське відділення Всеросійського комітету по наданню допомоги біженцям війни, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 993, оп. 1 "Полтавський лазарет присяжних повірених та їх помічників, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 994, оп. 1 "Полтавський губернський комітет з підшукання посад військовим чинам, потерпілим у війні з Японією, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 995, оп. 1 "Глобинський військово-хімічний завод Київського військового округу, станція Горби Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 996, оп. 1 "Штаб начальника військ Лохвицького району Київського військового округу, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 997, оп. 1 "Полтавський комітет Всеросійської спілки міст допомоги хворим і пораненим воїнам, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 998, оп. 1 "Полтавський жіночий комітет Російського товариства Червоного Хреста, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 999, оп. 1 "Уповноважений Російського товариства Червоного Хреста по Полтавській губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1000, оп. 1 "Плещенко Семен Петрович - управитель економії в с. Оржиця Прилуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1001, оп. 1 "Товариство осіб, записаних до родовідних книг Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1002, оп. 1 "Інспектор поліцейської варти Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1003, оп. 1 "Лохвицька поштово-телеграфна контора, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1004, оп. 1 "Устивицьке кредитне товариство, с. Устивиця Миргородського пов. Полтавської губернії"
Ф. - 1005, оп. 1 "Пирятинський повітовий суд, м. Пирятин Полтавської губернії"
Ф. - 1007, оп. 1 "Сорочинське кредитне товариство, с. Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1008, оп. 1 "Харковецьке волосне правління, с. Харківці Харковецької волості Пирятинського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1009, оп. 1 "Полтавське відділення державного банку, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1010, оп. 1 "Гадяцький єврейський комітет Російського товариства Червоного Хреста, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1011, оп. 1, оп. 2 , оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8, оп. 9, оп. 10, оп. 11, оп. 12,  оп. 13, оп. 14, оп. 15, оп. 16, оп. 17 "Православні церкви Полтавської губернії" (об'єднаний архівний фонд).
Ф. - 1014, оп. 1 "Зубівське волосне правління, с. Зубівка Зубівської вол. Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1015, оп. 1 "Хорольська попечительська контора для малоросійських козаків, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1016, оп. 1, оп. 2 "Миргородське окружне управління державного майна, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1017, оп. 1 "Орільська економія поміщиків Чернишів, с. Чернишівка Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1018, оп. 1 "Миргородське духовне правління, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1027, оп. 1 "Миргородський повітовий землемір, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1028, оп. 1 "Мировий посередник 2-ї дільниці Полтавського повіту, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1029, оп. 1 "Духовне правління Сорочинської намістії, м-ко Сорочинці Миргородського полк"
Ф. - 1032, оп. 1 "Полтавська чоловіча фельдшерська школа,м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1033, оп. 1 "Лубенський повітовий суд, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1034, оп. 1 "Миргородський повітовий суд, м. Миргород Полтавської губернії"
Ф. - 1036, оп. 1 "Пирятинський городничий, м. Пирятин Київського намісництва"
Ф. - 1037, оп. 1 "Хорольський городничий, м. Хорол Київського намісництва"
Ф. - 1038, оп. 1 "Благочинний церков Полтавського духовного правління, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1039, оп. 1 "Правління Полтавського архієрейського будинку, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1040, оп. 1 "Гадяцька міська поліція, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1041, оп. 1 "Полтавська комісія з єврейського питання, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1042, оп. 1 "Лохвицький нижній земський суд, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1043, оп. 1 "Міщенко Василь Петрович (1776-1831) - дворянин Полтавської губернії, артилерії поручик"
Ф. - 1044, оп. 1, оп. 2 "Плани, карти, проекти і інші картографічні матеріали міст і будівель Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1045, оп. 1 "Полтавська ремісничо-землеробська колонія для неповнолітніх Полтавської губернської тюремної інспекції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1046, оп. 1 "Канцелярія Пирятинського повітового предводителя дворянства, м. Пирятин Київського намісництва"
Ф. - 1047, оп. 1 "Канцелярія Лубенського повітового предводителя дворянства, м. Лубни Київського намісництва"
Ф. - 1048, оп. 1 "Градизька дворянська опіка, м. Градизьк Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1049, оп. 1 "Лохвицький городничий, м. Лохвиця Полтавської губернії"
Ф. - 1050, оп. 1 "Миргородський городничий, м. Миргород Полтавської губернії"
Ф. - 1051, оп. 1 "Градизький городничий, м. Градизьк Полтавської губернії"
ф. - 1052, оп. 1 "Каменський Річард Каетанович - учасник польського націонольно-визвольного руху 1863-1864рр., голова товариства допомоги нужденним учням
м. Полтави, з 2000р. Каменський Річард Каетанович (1843-1919) - засновник благодійного товариства допомоги нужденним учням м. Полтави, голова ради Полтавського товариства взаємного кредиту, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1053, оп. 1 "Мировий суддя 6-ї дільниці Гадяцького судово-мирового округу, с. Веприк Веприцької волості  Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1054, оп. 1 "Мировий суддя 10-ї дільниці Гадяцького судово-мирового округу, с. Капустинці Капустинцівської волості Гадяцького повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1055, оп. 1 "Мировий суддя 8-ї дільниці Лубенського судово-мирового округу, м. Лубни Лубенського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1056, оп. 1 "Мировий суддя 8-ї дільниці Пирятинського судово-мирового округу, м. Пирятин Пирятинського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1057, оп. 1 "Полтавська Рада робітничих і солдатських депутатів,
м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1058, оп. 1, оп. 2 "Скліфосовський Микола Васильович (1836-1904) - видатний російський хірург, вчений-клініцист та громадський діяч"
Ф. - 1059, оп. 1 "Сорочинське волосне правління, с. Сорочинці Сорочинської волості Миргородського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1060, оп. 1 "Біликівська сільська розправа, с. Білики Миргородського повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1061, оп. 1 "Біликівське сільське управління державного майна, с. Білики Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1063, оп. 1 "Кременчуцький міський громадський комітет, м. Кременчук Кременчуцького повіту  Полтавської губернії"
Ф. - 1064, оп. 1 "Іванівський провіантський магазин Кременчуцького провіантського депо, м-ко Іванівка Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1065, оп. 1 "Духовне правління Миргородської протопопії, м. Миргород Київського намісництва"
Ф. - 1066, оп. 1 "Полтавська окружна по виборах до Установчих зборів комісія, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1067, оп. 1 "Супрунівська волосна народна управа, с. Супрунівка Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1068, оп. 1 "Полтавська волосна народна управа, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1069, оп. 1 "Кременчуцька повітова земська управа, м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1070, оп. 1 "Кобеляцька повітова земська управа, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. - 1071, оп. 1 "Описи документів, що зберігалися у Диканському архіві князя С. В. Кочубея, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. - 1072, оп. 1 "Колекція метричних книг рабинатів Полтавської губернії, м. Полтава Полтавської області"

poltava.archives.gov.ua/arkhivni … /257-opysy

Thanks: alexkr81

Share

4

Re: Новини оцифрування

ОЦИФРОВАНІ ОПИСИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ч.1
13 квітня 2020

Ф. Р. - 12, оп. 1 "Абазівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Абазівка Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 13, оп. 1 "Полтавський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 14, оп. 1 "Тахтаулівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с Тахтаулове Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 15, оп. 1 , оп. 2 "Супрунівський волосний військовий комісаріат (волвійськкомат), с. Супрунівка Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 17, оп. 1 "Старосанжарський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с Старі Санжари Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 18, оп. 1 "Мачухівський (Мачуський) волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Мачухи Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 19, оп. 1, оп. 2 "Клюсово-Зачепилівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Клюсово-Зачепилівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 24, оп. 1 "Військовий відділ Кобеляцького волосного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 26, оп. 1 "Комишівський (Комишанський) волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Комиші Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 29, оп. 1 "Баляснівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Балясне Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 32, оп. 1 "Чутівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Чутове Полтавського повіту
Полтавської губернії"
Ф. Р. - 34, оп. 1 "Великокобелячківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Великий Кобелячок Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 35, оп. 1 "Кустолівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Кустолове Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 36, оп. 1 "Великопавлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Велика Павлівка Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 39, оп. 1 "Бірківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Бірки Гадяцького повіту Полтавської
губернії"
Ф. Р. - 40, оп. 1 "Дейкалівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Дейкалівка Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 49, оп. 1 "Диканський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Диканька Полтавського повіту
Полтавської губернії"
Ф. Р. - 50, оп. 1, оп. 2  "Великобудищанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Великі Будища Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 51, оп.1 "Василівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Василівка Полтавського повіту
Полтавської губернії"
Ф. Р. - 52, оп. 1 "Руновщинський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Руновщина Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 53, оп. 1 "Васильцівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Васильці Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 55, оп. 1 "Білоцерківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Білоцерківка Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 56, оп. 1 "Калениківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Каленики Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 73, оп. 1 "Яблунівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Яблуневе Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 74, оп. 1 "Горбівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Горби Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 125, оп. 1, оп. 2 "Полтавський повітовий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м.Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 127, оп. 1 "Зіньківський повітовий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 134, оп. 1, оп. 2 "Відділ народної освіти Полтавського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 139, оп. 1 "Відділ охорони здоров’я Кобеляцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітздороввідділ), м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 140, оп. 1 "Відділ соціального забезпечення Кобеляцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітсобез), м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 143, оп. 1 "Кобеляцька повітова рада народного господарства (повітраднаргосп), м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 144, оп. 1, оп. 2, оп. 2д.  "Полтавське повітове управління робітничо-селянської міліції (повітміліція), м.Полтава Полтавського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 146, оп. 1, оп. 2 "Кобеляцьке повітове управління робітничо-селянської міліції (повітміліція), м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 163, оп. 1, оп. 2 "Іскрівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іскрівка Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Іскрівка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Іскрівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Іскрівка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 164, оп. 1, оп. 2 "Черняківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Черняківка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Черняківської сільської ради депутатів трудящих, (сільрада), с. Черняківка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 167, оп. 1 "Виконавчий комітет Шилівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Шилівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 168, оп. 1 "Виконавчий комітет Ступківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с.Ступки Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 184, оп. 1, оп. 2 "Супрунівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Супрунівка Супрунівської волості Полтавського повіту Полтавської губернії, з 1939 року – виконавчий комітет Супрунівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області"
Ф. Р. - 200, оп. 1, оп. 2 "Чутівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чутове Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Чутове Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Чутівської сільської ради депутатів трудящих, (сільрада). с. Чутове Чутівського району Полтавської області, з 1958 року – виконавчий комітет Чутівської селищної ради депутатів трудящих, смт. Чутове Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 210, оп. 1, оп. 2 "Первозванівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Первозванівка Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с Первозванівка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Первозванівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Первозванівка Чутівського району Полтавської області, з 1958 року – виконавчий комітет Новокочубеївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Кочубеївка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р.- 211, оп. 1, оп. 2 "Кочубеївська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Кочубеївка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 216, оп. 1 "Виконавчий комітет Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Новоселівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 218, оп. 1 "Флорівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Флорівка Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Флорівка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Флорівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Флорівка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 220, оп. 1 "Сторожівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сторожове Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Сторожове Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Сторожівської сільської ради депутатів трудящих
(сільрада), с. Сторожове Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 221, оп. 1, оп. 2 "Войнівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Войнівка Чутівського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Войнівка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Войнівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Войнівка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 224, оп. 1, оп. 2 "Федорівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Федорівка Чутівського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Федорівської сільської ради депутатів трудящих
(сільрада), с. Федорівка Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 229, оп. 1 "Виконавчий комітет Лелюхівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Лелюхівка Новосанжарського району Полтавської області"
Ф. Р. - 233, оп. 1 "Виконавчий комітет Загрунівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Загрунівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 234, оп. 1 "Виконавчий комітет Бірківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Бірки Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 236, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Великопавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Велика Павлівка Великопавлівської волості Зіньківського повіту Полтавської губернії, з 1923 року - с. Велика Павлівка Зіньківського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Велика Павлівка Зіньківського району Полтавського округу, з 1939 року – виконавчий комітет Великопавлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Велика Павлівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 237, оп. 1 "Виконавчий комітет Дейкалівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Дейкалівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 269, оп. 1, оп. 2 "Удовиченківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Удовиченки Зіньківського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1939 року – виконавчий комітет Великопавлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Удовиченки Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 311, оп. 1 "Виконавчий комітет Більської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Більськ Опішнянського району Полтавської області"
Ф. Р. - 312, оп. 1 "Виконавчий комітет Малобудищанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Малі Будища Опішнянського району, з 1962 року – с. Малі Будища Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 313, оп. 1 "Виконавчий комітет Човно-Федорівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада),с. Човно-Федорівка Опішнянського району, з 1962 року – с. Човно-Федорівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 314, оп. 1, оп. 2 "Виконавчий комітет Батьківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Батьки Опішнянського району, з 1962 року – с. Батьки Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 315, оп. 1 "Виконавчий комітет Пишненківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Пишненки Опішнянського району, з 1962 року – с. Пишненки Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 316, оп. 1 "Виконавчий комітет Покровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Покровське Опішнянського району, з 1962 року – с. Покровське Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 317, оп. 1 "Виконавчий комітет Глинської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Глинське Опішнянського району Полтавської області"
Ф. Р. - 318, оп. 1 "Виконавчий комітет Кирило-Ганнівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Кирило-Ганнівка Опішнянського району, з 1962 року – с. Кирило-Ганнівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 320, оп. 1 "Виконавчий комітет Попівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) с. Попівка Опішнянського району з 1962 року – с. Попівка Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 363, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 4д. "Полтавський окружний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрвиконком), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 365, оп. 1 "Земельний відділ Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрвиконком), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 366, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Фінансовий відділ Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 369, оп. 1, оп. 2, оп. 2 д. "Інспектура народної освіти Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 371, оп. 1, "Інспектура соціального забезпечення Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу Полтавської губернії з 1925 року – м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 376, оп. 1, "Відділ комунального господарства Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу Полтавської губернії з 1925 року – м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 381, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Полтавське окружне управління робітничо-селянської міліції, м. Полтава Полтавського округу Полтавської губернії з 1925 року – м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 386, оп. 1, "Мачухівський (Мачуський) районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Мачухи Мачухівського району Полтавського округу Полтавської губернії з 1925 року – с. Мачухи Мачухівського району Полтавського округу"
Ф. Р. - 387, оп. 1, "Супрунівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Супрунівка Супрунівського району Полтавського округу Полтавської губернії з 1925 року – с. Супрунівка Супрунівського району Полтавського округу"
Ф. Р. - 388, оп. 1, оп. 1д, оп. 2, "Полтавський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Полтава Полтавського округу з 1939 року – виконавчий комітет Полтавської районної ради депутатів трудящих, м. Полтава Полтавського району Полтавської області"
Ф. Р. - 392, оп. 1, оп. 2 , оп. 3, оп. 4, оп. 5  "Чутівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Чутове Чутівського району
Полтавського округу Полтавської губернії, з 1925 року - с. Чутове Чутівського району Полтавського округу, з 1932 року - с. Чутове Чутівського району Харківської області, з 1939 року - виконавчий комітет Чутівської районної ради депутатів трудящих, с. Чутове Чутівського району Полтавської області, з 1957 року - смт Чутове Чутівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 394, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Зіньківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Зіньків Зіньківського району Полтавського округу Полтавської губернії, з 1939 року - виконавчий комітет Зіньківської районної ради депутатів трудящих, м. Зіньків Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 396, оп. 1, оп. 2 "Виконавчий комітет Опішнянської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), смт Опішня Опішнянського району Полтавської області"
Ф. Р. - 494, оп. 1 "Фінансовий відділ Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губфінвідділ), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 495, оп. 1, оп. 2 "Відділ народної освіти Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губнаросвіта), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 496, оп. 1 "Відділ охорони здоров’я Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губздороввідділ), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 497, оп. 1 "Відділ соціального забезпечення Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губсобез), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 498, оп. 1 "Полтавське губернське відділення Народного комісаріату державного контролю, з 1920 року - Полтавська губернська робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 499, оп. 1 "Відділ комунального господарства Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губкомунгосп), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 533, оп. 1 "Центральне бюро професійних спілок Полтавщини, з лютого 1920 року - губернське бюро професійних спілок Полтавщини, з листопада 1920 року - Полтавська губернська рада професійних спілок (губпрофрада), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 534, оп. 1 "Полтавський губернський відділ професійної спілки сухопутно-транспортних робітників, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 536, оп. 1 "Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників народного харчування і гуртожитків, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 537, оп. 1 "Полтавський губернський відділ професійної спілки деревообробників, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 538, оп. 1 "Професійна спілка робітників друкарської та палітурної справи,
з 1918 року - професійна спілка робітників поліграфічного виробництва, м. Полтава
Полтавської губернії"
Ф. Р. - 539, оп. 1 "Професійна спілка службовців у торгово-промислових, фабрично-заводських, кооперативних підприємствах, кредитних і громадських установах, з 1919 року - Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки
працівників радянських, громадських і кооперативних підприємств, м. Полтава
Полтавської губернії"
Ф. Р. - 541, оп. 1 "Полтавський губернський відділ професійної спілки текстильників, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 542, оп. 1 "Полтавська професійна спілка робітників і робітниць "Голка", з 1920 року - Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки
робітників швейної промисловості, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 543, оп. 1 "Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників і службовців шкіряного виробництва, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 544, оп. 1 "Професійна спілка будівельних робітників, з 1920 року - Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки будівельних робітників, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 547, оп. 1 "Полтавська міська рада професійних спілок, м. Полтава Харківської області"
Ф. Р. - 548, оп. 1 "Полтавський окружний комітет професійної спілки сільськогосподарських і лісових робітників, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 552, оп. 1 "Полтавський окружний відділ професійної спілки робітників швейної промисловості, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 553, оп. 1 "Полтавська окружна філія професійної спілки працівників текстильної промисловості, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 606, оп. 1 "Зіньківське лісництво Гадяцького лісового господарства Головного управління лісоохорони і лісонасаджень при Раді Народних Комісарів СРСР, м. Зіньків"
Ф. Р. - 615, оп. 1, оп. 2 "Полтавське міське управління робітничо-селянської міліції, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 678, оп. 1 "Правління Всеросійської спілки металістів, з 1920 року - губернське бюро Полтавського відділення виробничої спілки робітників металістів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 739, оп. 1 "Пирятинське повітове відділення професійної спілки сільськогосподарських і лісових робітників, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 774, оп. 1 "Гадяцька поштово-телеграфна контора Управління Катеринославського поштово-телеграфного округу, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 911, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8, оп. 9, оп. 10, оп. 11, оп. 12 "Полтавський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут Державного агропромислового комітету СРСР, м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р. - 913, оп. 2 "Полтавський технікум землеустрою і гідромеліорації, м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р. - 914, оп. 1 "Полтавський інститут м’ясної промисловості Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Полтава Харківської області".
Ф. р. - 974, оп. 1 "Комісія з питань внутрішньої торгівлі Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 978, оп. 1 "Торгівельний відділ Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського
округу".
Ф. Р. - 979, оп. 1, оп. 2 "Паливна комісія при Полтавському губернському військовому комісаріаті, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 988, оп. 1 "Полтавська окружна скотарсько-молочарська спілка "Скотарспілка" Всеукраїнської спілки скотарсько-молочної кооперації "Добробут", м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 991, оп. 1 "Полтавське відділення Українського автотранспортного торгово-промислового товариства (Укравтопромторг), м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1047, оп. 1 "Державний млин Українського хлібозаготівельного і борошномельного тресту "Укрхліб", м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1073, оп. 1 "Лісове управління Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1079, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Полтавський сільськогосподарський банк (сільгоспбанк), м. Полтава".
Ф. Р. - 1089, оп. 1 "Лохвицька повітова продовольча інспекція, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1090, оп. 1 "Пирятинський повітовий продовольчий комітет (повітпродком) Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1095, оп. 1 "Гадяцький повітовий продовольчий комітет (повітпродком) Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1115, оп. 1 "Кобеляцька державна заготівельна контора № 6 Полтавського губернського продовольчого комітету, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1165, оп. 1 "Уповноважений Полтавського губернського військово-продовольчого постачання Народного комісаріату продовольства УСРР по Кобеляцькому повіту, м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1186, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Кременчуцький губернський виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губвиконком), м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1189, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцьке губернське управління робітничо-селянської міліції, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1193, оп. 1 "Кременчуцький окружний суд (окрсуд), м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 1196, оп. 1 "Кременчуцьке окружне відділення професійної спілки шкіряників, м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 1203, оп. 1 "Кременчуцький повітовий революційний комітет (повітревком), м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1211, оп. 1, оп. 2 "Наталинський волосний військовий комісаріат (волвійськкомат), с. Наталине Костянтиноградського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1216, оп. 1 "Народна нотаріальна камера юридичного відділу Пирятинського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1218, оп. 1, оп. 2 , оп. 2 д "Лохвицький повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1219, оп. 1, оп. 2 "Земельний відділ Миргородського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітземвідділ), м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1221, оп. 1 "Фінансовий відділ Лохвицького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітфінвідділ) м. Лохвиця Лохвинського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1226, оп. 1 "Полтавська губернська судово-земельна комісія Народного Комісаріату землеробства УСРР, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1229, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Фінансовий відділ Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 1237,  оп. 1, оп. 2 "Полтавський губернський продовольчий комітет (губпродком), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1241, оп. 1 "Відділ місцевої промисловості Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 1262, оп. 1 "Полтавська окружна спілка кооперативних бурякових та сільськогосподарських товариств і колгоспів (бурякоспілка), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 1265, оп. 1 "Полтавське відділення пайового товариства роздрібної торгівлі (ларьок), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 1268, оп. 1 "Полтавський губернський відділ Всеросійської Професійної спілки працівників медико-санітарної праці, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1275, оп. 1 "Кременчуцький районний комітет Всеросійської спілки робітників металістів, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1286, оп. 1, оп. 2 "Полтавський губернський суд (губсуд), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1287, оп. 1 "Полтавський окружний суд (окрсуд), м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 1313, оп. 1, "Полтавська губернська інспекція місць позбавлення волі Головного управління місць позбавлення волі Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1318, оп. 1, "Полтавська губернська рада народних суддів Народного комісаріату юстиції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1336, оп. 1, "Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу (Всеробітземліс), м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1360, оп. 1, "Професійна спілка робітників і службовців сухопутного і річкового транспорту з 1920 року - Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки транспортних робітників, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1384, оп. 1, "Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників і службовців харчової промисловості з 1921 року - Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників і службовців харчової і смакової промисловості, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1400, оп. 1, "Кременчуцьке окружне відділення професійної спілки медико-санітарної праці "Медсантруд", м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 1416, оп. 1, "Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників медико-санітарної праці, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1432, оп. 1, "213-й авіаційний загін Головного управління повітряного флоту, м. Полтава Харківської області"
Ф. Р. - 1477, оп. 1, оп. 2, "Полтавський губернський кооперативний комітет при Полтавському губернському виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1485, оп. 1, "Руновщинський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Руновщина Руновщинського району Полтавського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1500, оп. 1, "Відділ юстиції Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губ'юст), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1502, по. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 3д., оп 4, "Полтавський губернський революційний трибунал (губревтрибунал), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1503, оп. 1, оп. 2, "Полтавський губернський виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губвиконком), м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1505, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 9, по. 10, оп. 12, оп. 14, оп. 16, оп. 17, оп. 18, оп. 20, оп. 20д, оп. 21, оп. 22, оп. 24, оп. 25, оп. 26, оп. 26а, оп. 27, оп. 27а, оп. 28, оп. 29, оп. 30, оп. 31, оп. 31а, оп. 32, оп. 33, оп. 34, оп. 35, оп. 36, оп. 37, оп. 38, оп. 39, оп. 40, оп. 41, оп. 42, оп. 43, оп. 44, оп. 45 "Державний архів Полтавської області Полтавської обласної державної адміністрації, м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р. - 1507, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка, м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р.  - 1523, оп. 1 "Полтавське відділення Державного банку, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1528, оп. 1 "Полтавський губернський відділ Всеросійської професійної спілки
робітників і службовців харчової промисловості, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1541, оп. 1 "Ланнівський цукровий комбінат, с. Нижня Ланна Карлівського району Полтавської області".
Ф. Р. - 1557, оп. 1 "Полтавський окружний комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1576, оп. 1 , оп. 2 "Полтавський державний шкіряний трест (шкіртрест) Вищої Ради народного господарства УСРР, м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1583, оп. 1 "Кременчуцьке окружне відділення професійної спілки транспортних робітників, м. Кременчук Кременчуцького округу".
Ф. Р. - 1584, оп. 1 , оп. 2 "Кременчуцький окружний комітет професійної спілки робітників харчової і смакової промисловості "Харчосмак", м. Кременчук Кременчуцького округу".
Ф. Р. - 1586, оп. 1  "Кременчуцьке окружне відділення професійної спілки сільськогосподарських і лісових робітників, м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 1594, оп. 1 "Кременчуцький губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників народного харчування і гуртожитків, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1604, оп. 1, оп. 2 "Полтавська обласна клінічна лікарня відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих, м. Полтава
Полтавської області".

poltava.archives.gov.ua/arkhivni … ivnyi-fond

Thanks: litar Л1

Share

5

Re: Новини оцифрування

Ф. Р. - 1619, оп. 1 "Полтавська губернська рада народного господарства (губраднаргосп), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1621, оп. 1 "Кременчуцька губернська рада професійних спілок (губрадпроф), м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 1631, оп. 1 , оп. 2 "Полтавське губернське управління робітничо-селянської міліції, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1634, оп. 1 "Адміністративний відділ Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрадмінвідділ), м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1666, оп. 1 "Відділ праці Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1729, оп. 1 "Відділ комунального господарства Зіньківського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1761, оп. 1 "Полтавський обласний комітет професійної спілки робітників і службовців шосейного і гідротехнічного будівництва, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1770, оп. 1 "Архівне управління Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1782, оп. 1 , оп. 2 "Рублівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Рублівка Рублівського району Полтавського округу Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1792, оп. 1 , оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 4д,  оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8 "Виконавчий комітет Полтавської міської ради народних депутатів (міськвиконком), м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р. - 1797, оп. 1, оп. 2 "Управління по евакуації населення Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губевак), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1805, оп. 1 "Полтавський міський відділ зв’язку Народного комісаріату пошти і телеграфу УСРР, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1822, оп. 1, оп. 2 "Жовтневий державний цукровий завод, м. Карлівка Карлівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1854, оп. 1 "Зіньківський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1855, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Кременчуцький губернський військовий комісаріат (губвійськкомат), м. Кременчук Кременчуцької губернії".
Ф. Р. - 1856, оп. 1, оп. 2  "Хорольський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1857, оп. 1, оп. 2, оп. 3  "Кобеляцький повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Кобеляки Кобеляцького повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1861, оп. 1, оп. 2  "Лубенський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1862, оп. 1 "Полтавський районний військовий комісаріат (райвійськкомат), м. Полтава Полтавської області".
Ф. Р. - 1863, оп. 1 "Полтавський окружний військовий комісаріат (окрвійськкомат), м. Полтава Полтавського округу".
Ф. Р. - 1864, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8 "Полтавський губернський військовий комісаріат (губвійськкомат), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1865, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Полтавський губернський військово-революційний комітет (губревком), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1866, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Адміністративний відділ Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губадмінвідділ), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1867, оп. 1, оп. 2 "Полтавська губернська комісія незаможних селян (губКНС), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1868, оп. 1 "Гарнізонна амбулаторія міста Полтави Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1869, оп. 1 "Управління першого вантажного робітничого батальйону при першій запасній особливій продовольчій комісії по постачанню армії, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1871, оп. 1 "Полтавська губернська комісія по вилученню та утилізації непотрібних архівних матеріалів при Полтавському губернському виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1872, оп. 1 "Народний суд третьої дільниці Хорольського повіту, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1873, оп. 1 "Зіньківська міська та районна робітничо-селянська міліція, м. Зіньків Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1874, оп. 1, оп. 3 "Полтавський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Полтава Полтавської губернії".
Ф. Р. - 1875, оп. 1, оп. 2 "Лубенська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (райККРСІ), м. Лубни"
Ф. Р. - 1876, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8, оп. 9, оп. 10, оп. 11, оп. 12, оп. 13, оп. 14, оп. 15, оп. 16, оп. 17, оп. 18, оп. 19, оп. 20, оп. 21, оп. 22, оп. 23, оп. 24, оп. 25, оп. 25а, оп. 26, оп. 27, оп. 28 "Архівне управління виконавчого комітету Полтавської обласної ради народних депутатів, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1883, оп. 1 "Миргородський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1884, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Гадяцький повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1885, оп. 1 "Лохвицький повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1887, оп. 1, оп. 2, оп. 2а "Пирятинський повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Пирятин Пирятинського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1888, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6 "Кременчуцький повітовий військовий комісаріат (повітвійськкомат), м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1890, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6  "Диканський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Диканька Диканського району Полтавського округу"
Ф. Р. - 1899, оп. 1 "Полтавський губернський речовий склад при Полтавському губернському військовому комісаріаті, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1900, оп. 1 "Фабрика поліграфічних меблів тресту "Укрполіграфтрестмеблі" Народного комісаріату легкої промисловості УСРР, м. Полтава Харківської області"
Ф. Р. - 1901, оп. 1 "Комендант військових приміщень четвертого окремого будівельного району Полтавської губернської військово-інженерної дистанції, м. Гадяч Полтавської
губернії"
Ф. Р. - 1905, оп. 1 "П’ята ротна дільниця першого Полтавського територіального округу, м. Костянтиноград Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1908, оп. 1 "Технік третьої будівельної дільниці, з 1922 року - наглядач військових приміщень Полтавської губернської військово-інженерної дистанції у місті Миргороді, м. Миргород Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1909, оп. 1 "Перший батальйон продовольчої міліції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1911, оп. 1 "Полтавське губернське управління військово-кінного запасу, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1919, оп. 1 "Особлива сесія народного суду по Миргородському повіту, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1920, оп. 1 "Чотирнадцятий окремий батальйон продовольчої міліції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1921, оп. 1 "Другий окремий батальйон продовольчої міліції, м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1922, оп. 1 "П’ятий окремий батальйон продовольчої міліції, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1923, оп. 1 "Третій окремий батальйон продовольчої міліції, с. Наталине Костянтиноградського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1924, оп. 1 "Двадцять дев’ятий окремий батальйон продовольчої міліції, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1926, оп. 1 "Відділ охорони здоров’я Зіньківського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (повітздороввідділ), м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1927, оп. 1 "Полтавська єпархіальна рада, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1928, оп. 1 "Корсунівська неповна середня школа, с. Корсунівка Сенчанського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1930, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені 17-го партійного з’їзду, с. Попівка Попівської сільської ради Комишнянського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1931, оп. 1, оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Шевченка, с. Гільці Гільцівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1932, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Січкаря, с. Гільці Гільцівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1934, оп. 1, оп. 2 "Миргородська племінна шовківницька станція Управління шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР, с. Почапці Почапцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1935, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Карла Маркса, с. Хейлівка Хейлівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1938, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Комінтерну, с. Повстин Повстинської сільської ради Пирятинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1939, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Харсики Харсиківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1940, оп. 1 "Аптека № 4 Полтавської обласної філії аптекарського управління України Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1942, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені VII з’їзду Рад, с. Сухоносівка Сухоносівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1944, оп. 1 , оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Третій вирішальний", с. Гільці Гільцівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1945, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний лан", с. Бондарі Бондарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1946, оп. 1 , оп. 2 "Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Вороньки Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1947, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Шмідта, с. Сухоносівка Сухоносівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1948, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Шевченка, с. Постав-Мука Постав-Муківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1952, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Ворошилова, с. Білоусівка Білоусівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1953, оп. 1 "Крюківський млин № 146 Харківського обласного тресту млино - круп’яної та олійної промисловості "Харківсільмука" Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 1954, оп. 1 "Бубнівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Бубни Чорнухинського району"
Ф. Р. - 1955, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нова громада", с. Нехристівка Бондарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1956, оп. 1 "Народний суд першого поділу, с. Чорнухи Чорнухинського району Харківської області, з 1937 року - с. Чорнухи Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1959, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "До заможного життя", с. Чорнухи Чорнухинської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1960, оп. 1 , оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Енгельса, с. Остап’є Остап’ївської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1961, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Молотова, с. Білоусівка Білоусівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1962, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Кірова, с. Загребелля Загребельської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1963, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Чапаєва, с. Бондарі Бондарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1965, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нова зірка", с. Піски Пісківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1966, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Чкалова, с. Білоусівка Білоусівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1967, оп. 1 , оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Комінтерну, с. Крутий Берег Крутобережанської сільської ради Полтавського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1969, оп. 1 "Повстинське сільське споживче товариство (сільпо), с. Повстин Пирятинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1970, оп. 1 "Неповна середня школа № 24 Південної залізниці, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1971, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний лан", с. Гусине Гусинської сільської ради Градизького району Полтавської області"
Ф. Р. - 1972, оп. 1 "Домоуправління № 23 Полтавського міського житлового управління, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1973, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Леніна, с. Вороньки Вороньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1974, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Кірова, с. Курінька Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1975, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені РСЧА, с. Чорнухи Чорнухинської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1977, оп. 1 "Домоуправління № 26 Полтавського міського житлового управління, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1978, оп. 1 "Сухорабівське сільське споживче товариство (сільпо), с. Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1981, оп. 1 "Зіньківська повітова робітничо-селянська міліція (повітміліція), м. Зіньків Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 1982, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Петровського, с. Чорнухи Чорнухинської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1983, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Леніна, с. Хейлівщина Хейлівщинської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1984, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Охріменка, с. Мелехи Мелехівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1985, оп. 1 "Заготівельна контора Зіньківської районної споживчої спілки (заготконтора), м. Зіньків Зіньківського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1986, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені 8-го Березня, с. Осняг Оснягівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1987, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона зірка", с. Лісова Слобідка Постав-Муківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1988, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Воля", с. Нова Петрівщина Гільцівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1989, оп. 1 "Виконавчий комітет Кейбалівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), с. Кейбалівка Пирятинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1992, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Прапор більшовизму", с. Романиха Яхницької сільської ради Лохвицького району Полтавської
області"
Ф. Р. - 1993, оп. 1 "Чорнухинська районна робітничо-селянська міліція, с. Чорнухи Чорнухинського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 1994, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Полтавський турбомеханічний завод Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 1995, оп. 1 "Петрівсько-Роменська районна контрольно-насіннєва лабораторія Народного комісаріату земельних справ УРСР, с. Петрівка Роменська Петрівсько-Роменського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1996, оп. 1, оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Шлях Леніна", с. Ждани Жданівської сільської ради Сенчанського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1997, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "За сталінський колгосп", с. Ковалі Ковалівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 1998, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені 13-річчя Жовтневої революції, с. Богодарівка Богодарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської"
Ф. Р. - 1999, оп. 1, оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Дімітрова, с. Харківці Харковецької сільської ради Пирятинського району Полтавської області"

poltava.archives.gov.ua/arkhivni … ivnyi-fond

Thanks: litar Л1

Share

6

Re: Новини оцифрування

ОЦИФРОВАНІ ОПИСИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ч.2
01 червня 2021

Ф. Р. - 2001, оп. 1 "Богодарівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Богодарівка Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2002, оп. 1, оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Мала Кохнівка Малокохнівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області"
Ф. Р. - 2003, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, с. Курінька Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2004, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Білоусівка Білоусівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2005, оп. 1 "Перша Полтавська інфекційна лікарня, м .Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2006, оп. 1 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Бондарі Бондарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2008, оп. 1 "Будинкове управління №94 Полтавського міського житлового управління, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2009, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Сенчанської районної ради депутатів трудящих, с. Сенча Сенчанського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2010, оп. 1, оп. 2 "Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний партизан", с. Мачухи Мачухівської сільської ради Полтавської області"
Ф. Р. - 2012, оп. 1 "Уповноважений Народного комісаріату торгівлі СРСР з постачання евакуйованих поляків, м. Сиктивкар Комі АРСР, з 15 квітня 1946 року - Уповноважений Міністерства торгівлі СРСР з постачання евакуйованих поляків, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2013, оп. 1, оп. 2 "Миргородська повітова комісія незаможних селян, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2014, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Земельний відділ Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрземвідділ), м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії, з 1925 року - м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2015, оп. 1 "Відділ народної освіти Миргородського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2016, оп. 1 "Перша Миргородська продуктивно-кооперативна артіль "Швець" з виготовлення та ремонту взуття, м. Миргород Лубенського округу"
Ф. Р. - 2017, оп. 1 "Кременчуцький будинок інвалідів похилого віку Народного комісаріату соціального забезпечення УРСР, з 1946 року - Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2018, оп. 1 "Кременчуцьке губернське управління по евакуації населення Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2019, оп. 1 "Полтавська губернська земельна комісія Міністерства земельних справ, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2020, оп. 1 "Кущовий народний суд Полтавського міського району, м. Полтава"
Ф. Р. - 2023, оп. 1 "Чорнухинський районний комітет професійної спілки працівників повних середніх шкіл, с. Чорнухи Чорнухинського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2025, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Бригадирівському районному військовому комісаріаті, с. Бригадирівка Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2026, оп. 1 "Торф'яне підприємство Полтавського обласного управління місцевої паливної промисловості, с. Ватажкове Минівської сільської ради Полтавського району
Полтавської області"
Ф. Р. - 2027, оп. 1 "Комітет професійної спілки працівників торговельних радянських товариств, кооперативних установ і підприємств при Полтавській губернській робітничо-селянській міліції, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2028, оп. 1 "Комендант торгівлі міста Полтави при відділі управління Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2029, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Лубенській міській раді робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Харківської області"
Ф. Р. - 2030, оп. 1 "Уповноважений Полтавської особливої губернської воєнно-контрольної продовольчої комісії Народного комісаріату продовольства УСРР по Гадяцькому повіту, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2031, оп. 1 "Гадяцький нафтовий склад Української районної нафтової торговельної контори "Укрнафтоторг", м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2032, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцький повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Кременчук Кременчуцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2033, оп. 1 "Перший район Кременчуцької окружної робітничо-селянської радянської міліції, м. Кременчук Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2034, оп. 1, оп. 2, оп. 2д, оп. 3 "Відділ управління Кременчуцького окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів"
Ф. Р. - 2035, оп. 1, "Помічник Полтавського губернського прокурора по Кременчуцькому округу, м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2036, оп. 1, "Особлива сесія Кременчуцького губернського народного суду з 22 грудня 1922 року - особлива сесія Полтавського губернського радянського народного суду по Кременчуцькому повіту,  м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2037, оп. 1, "Козельщинський зоотехнічний технікум, с. Козельщина Бригадирівського району Кременчуцького округу з 9 лютого 1932 року - с. Козельщина Бригадирівського району Харківської області"
Ф. Р. - 2038, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Кременчуцький окружний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2039, оп. 1 "Відділ управління Кременчуцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів,  м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2040, оп. 1 "Комісія по справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при Кременчуцькому міському виконавчому комітеті  рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук  Кременчуцького округу з 1932 року - м. Кременчук Харківської області"
Ф. Р. - 2041, оп. 1 "Комісія по справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при Глобинському районному виконавчому комітеті  рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Глобине Глобинського району"
Ф. Р. - 2043, оп. 1, оп. 2 "Кохнівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Кохнівка Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2044, оп. 1, оп. 2 "Потоківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Потоки Потоківського району Кременчуцького округу Полтавської губернії з 1925 року - с. Потоки Потоківського району Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2045, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцька поштово-телеграфна контора Управління Харківського округу зв’язку, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2046, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Кременчуцька міська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (міськрада), м. Кременчук Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2047, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Градизькому районному військовому комісаріаті, м. Градизьк Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2048, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцький губернський революційний трибунал (губревтрибунал), м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2049, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Кременчуцький окружний військовий комісаріат (окрвійськкомат), м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2050, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцька міська прокуратура, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2052, оп. 1, оп. 2 "Крюківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Крюків Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2053, оп. 1 "Крюківська міська робітничо-селянська міліція, м. Крюків Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2054, оп. 1, оп. 3, оп. 3а, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8, оп. 9, оп. 10, оп. 11, оп. 12, оп. 13, оп. 14, оп. 15, оп. 16, оп. 17, оп. 18, оп. 19, оп. 20, оп. 21, оп. 22, оп. 23, оп. 24, оп. 25, оп. 26, оп. 27, оп. 28, оп. 29, оп. 30, оп. 31, оп. 32, оп. 33, оп. 34, оп. 35,  оп. 36, оп. 37 "Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Полтавській області, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2056, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Кременчуцька міська робітничо-селянська міліція, м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2057, оп. 1 "Кременчуцький міський архів Кременчуцької міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2058, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Архівне управління Кременчуцького окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2060, оп. 1, оп. 2 "Кременчуцький державний історичний архів Харківського обласного архівного управління, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2061, оп. 1 "Кременчуцький губернський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям при Кременчуцькому губернському виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2062, оп. 1 "Уповноважений професійної спілки працівників державних установ при Кременчуцькому державному історичному архіві, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2063, оп. 1, оп. 2 "Особлива військово-продовольча комісія з постачання Червоної Армії Південно-Західного фронту по Кременчуцькій губернії"
Ф. Р. - 2064, оп. 1 "Кременчуцька міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції, м. Кременчук Харківської області"
Ф. Р. - 2065, оп. 1 "Родіонівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Родіонівка Родіонівської волості Хорольського повіту Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2066, оп. 1, оп. 2 "Остапівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Остапівка Остапівської волості Хорольського повіту Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2067, оп. 1 "Балакліївський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Балаклія Балакліївської волості Хорольського повіту Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2068, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Лубенський окружний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрвиконком), м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2069, оп. 1, оп. 2 "Попівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Попівка Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2070, оп. 1 "Лубенське повітове управління робітничо-селянської міліції (повітміліція), м. Лубни Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2071, оп. 1 "Миргородська повітова робітничо-селянська міліція (повітміліція), м. Миргород Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2072, оп. 1, оп. 2 "Відділ комунального господарства Миргородської міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Миргород Полтавської області"
Ф. Р. - 2074, оп. 1 "Миргородський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), м. Миргород  Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2075, оп. 1, оп. 2 "Хорольська повітова робітничо-селянська міліція (повітміліція), м. Хорол Хорольського повіту Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2076, оп. 1, оп. 2 "Лубенський повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2077, оп. 1, оп. 2 "Кибинцівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Кибинці Миргородського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2078, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6 "Виконавчий комітет Миргородської районної ради депутатів трудящих, м. Миргород Полтавської області"
Ф. Р. - 2079, оп. 1 "Юридичний відділ Миргородського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2080, оп. 1 "Хорольський повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2081, оп. 1 "Відділ юстиції Лубенського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2082, оп. 1, оп. 2 "Лубенський окружний комітет незаможних селян, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2083, оп. 1 "Лубенська окружна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (окрКК РСІ), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2084, оп. 1, оп. 2 "Лубенське управління районної робітничо-селянської міліції та його місцевий комітет, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2085, оп. 1 "Народний суд одинадцятої дільниці, с. Юсківці Юсківецької волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2086, оп. 1 "Народний суд п’ятнадцятого поділу, с. Сенча Сенчанського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2087, оп. 1 "Вовчківська районна робітничо-селянська міліція, с. Вовчик Вовчківського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2088, оп. 1 "Лубенська міська робітничо-селянська міліція, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2089, оп. 1 "Тарандинцівська районна робітничо-селянська міліція, с. Тарандинці Тарандинцівського району Лубенського округу. Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2090, оп. 1, оп. 2 "Лубенська окружна робітничо-селянська міліція, м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2091, оп. 1, оп. 2 "Княже-Лукська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Княжа Лука Покровсько-Багачанської волості Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2092, оп. 1 "Комишнянська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Комишнянському районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Комишня Комишнянського району"
Ф. Р. - 2093, оп. 1, оп. 2 "Вовчківський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Вовчик Вовчківського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2094, оп. 1 "Народний суд третього поділу, с. Вовчик Вовчківського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2095, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Єрківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єрки Миргородського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2096, оп. 1 "Лубенське окружне аптекарське управління Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР, м.Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2097, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Миргородському райвиконкомі рад робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів, м. Миргород Миргородського району"
Ф. Р. - 2098, оп. 1 "Штаб першого Миргородського радянського трудового полку, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2099, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Сенчанському районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сенча Сенчанського району"
Ф. Р. - 2100, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Лубенському окружному військкоматі, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2101, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Лубенському районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м.Лубни Лубенського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2102, оп. 1 "Миргородський повітовий продовольчий комітет Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2103, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Хорольському районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Хорол Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2104, оп. 1 "Правління Лубенської окружної профспілки працівників радянських і торгівельних установ, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2105, оп. 1 "Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Покровсько-Багачанському районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с .Покровська Багачка Покровсько-Багачанського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2106, оп. 1 "Фінансовий відділ Миргородського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітфінвідділ), м. Миргород Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2107, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Чорнухинський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Чорнухи Чорнухинського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2113, оп. 1 "Лубенський окружний суд (окрсуд), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2114, оп. 1, оп. 2 "Лубенська окружна прокуратура, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2115, оп. 1 , оп. 2, оп. 3 "Лубенський державний історичний архів , м. Лубни Полтавської області"
Ф. Р. - 2116, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Ковалівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ковалі Хорольського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2117, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Духівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Духове Лубенського району Полтавської області"
Ф. Р. - 2118, оп. 1 "Лубенський державний учительський інститут Управління вищих шкіл Народного комісаріату освіти УСРР, м. Лубни Харківської області"
Ф. Р. - 2119, оп. 1 "Лубенський районний архів виконавчого комітету Лубенської районної ради, м. Лубни Полтавської області"
Ф. Р. - 2121, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 3Д, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8, оп. 9, оп. 10, оп. 11, оп. 12, оп. 13, оп. 14 "Лубенський районний виконавчий комітет робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Лубни Лубенського району
Лубенського округу"
Ф. Р. - 2122, оп. 1, оп. 2 "Тарандинцівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Тарандинці Тарандинцівського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2124, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Архівне управління Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2125, оп. 1 "Архівна комісія Лубенського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2126, оп. 1, оп. 2 "Відділ управління Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського району
Лубенського округу"
Ф. Р. - 2127, оп. 1 "Другий окремий дивізіон відомчої робітничо-селянської міліції, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2129, оп. 1 "Тринадцята окрема рота промислової міліції, м. Лубни Лубенського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2130, оп. 1 "П’ятнадцятий окремий взвод конвойної міліції управління робітничо-селянської міліції Харківської області, м. Лубни Лубенського району"
Ф. Р. - 2135, оп. 1 "Тарандинцівська районна комісія незаможних селян (райкомнезам), с. Тарандинці Тарандинцівського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2136, оп. 1 "Кооперативний комітет Лубенського окружного комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2137, оп. 1, оп. 2 "Гаркушинська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Гаркушинці Миргородського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2138, оп. 1, оп. 2, оп. 3  "Ярмаківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ярмаки Миргородського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2139, оп. 1, оп 2 "Петрівцівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівці Миргородського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2140, оп. 1, оп. 2 "Біликівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Білики Миргородського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2142, оп. 1, оп. 2 "Шістнадцятий район Лубенської окружної робітничо-селянської міліції, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2143, оп. 1, оп. 2 "Мальцівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мальці Миргородського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2144, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Ромоданівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ромодан Миргородської волості Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2145, оп. 1, оп. 2 "Демино-Балківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Демина Балка Хорольського району Лубенського округу Полтавської
губернії"
Ф. Р. - 2148, оп. 1 "Тишківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Тишки Вовчківського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2149, оп. 1 "Лубенський окружний продовольчий комітет Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2150, оп. 1 "Ярмаківський сільський комітет незаможних селян (сількомнезам), с. Ярмаки Миргородського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2151, оп. 1 "Яблунівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Яблуневе Яблунівського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2152, оп. 1 "Єрківський сільський комітет незаможних селян (сількомнезам), с. Єрки Миргородського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2153, оп. 1, оп. 2 "Бутовецька сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Бутівці Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2164, оп. 1 "Народний суд Миргородського району, м. Миргород Миргородського району Харківської області"
Ф. Р. - 2169, оп. 1 "Помічник Полтавського губернського прокурора по Лубенському повіту, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2170, оп. 1 "Лубенська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2173, оп. 1 "Полтавське губернське управління Міністерства внутрішніх справ при Головнокомандуючому військовими силами півдня Росії, м. Полтава Полтавської
губернії"
Ф. Р. - 2174, оп. 1, оп. 2д "Полтавські паровозні майстерні Управління Південної залізниці, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2175, оп. 1 "Полтавський окружний комітет товариства Червоного Хреста, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2176, оп. 1 "Управління четвертого експлуатаційного району Управління Південної залізниці, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2177, оп. 1 "Управління п’ятого експлуатаційного району Управління Південної залізниці, м. Полтава Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2178, оп. 1 "Інспектура внутрішньої торгівлі Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2179, оп. 1 "Уповноважений губернського комітету внутрішньої торгівлі по Кременчуцькому округу, м. Кременчук Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2181, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Відділ комунального господарства Полтавського міського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2182, оп. 1 "Полтавська окружна інспекція місць позбавлення волі Головного управління місць позбавлення волі Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2184, оп. 1 "Полтавський "Утильзбір" експлуатаційного відділу Полтавської окружної філії товариства Червоного Хреста та окружної комісії допомоги дітям Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2185, оп. 1 "Кременчуцька губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами Кременчуцького губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2189, оп. 1 "Військовий представник Головного артилерійського управління Робітничо-Селянської Червоної Армії на заводі №456, м. Полтава  Полтавської області"
Ф. Р. - 2190, оп. 1, оп. 1д, оп. 2, оп. 3 "Полтавський м’ясокомбінат Українського змішаного акціонерного товариства "Укрм’ясо", м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2191, оп. 1 "Полтавська беконна фабрика товариства з обмеженою відповідальністю по експорту бекону "Бекон", м. Полтава Полтавського округу"
Ф. Р. - 2192, оп. 1 "Кременчуцька беконна фабрика Всеукраїнської ради скотарсько-молочарської кооперації "Добробут", м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2193, оп. 1 "Польова каса №1073 Державного банку СРСР, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2194, оп. 1 "Польова каса №298 Державного банку СРСР, м. Полтава Полтавської області"
Ф. Р. - 2196, оп. 1 "Кременчуцька окружна робітничо-селянська міліція та розшук (окрміліція), м. Кременчук Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2199, оп. 1 "Горбівська районна робітничо-селянська міліція (райміліція), с. Горби Горбівського району Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2200, оп. 1 "Червоно-Кам’янська районна робітничо-селянська міліція (райміліція), с. Червона Кам’янка Червоно-Кам’янського району Олександрійського округу Катеринославської губернії"
Ф. Р. - 2201, оп. 1 "Кременчуцька повітова робітничо-селянська міліція (повітміліція), м. Кременчук Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2202, оп. 1 "Кохнівська районна робітничо-селянська міліція (райміліція), с. Піщане Кохнівського району Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2203, оп. 1 "Глобинська районна робітничо-селянська міліція (райміліція), с. Глобине Глобинського району Кременчуцького округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2205, оп. 1, оп. 2 "Тарасівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Тарасівка Зіньківського району Полтавського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2206, оп. 1 "Тарасівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Тарасівка Тарасівської волості Зіньківського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2207, оп. 1, оп. 2, оп. 4 "Кременчуцький державний спиртово-горілчаний завод Центрального правління державної спиртової монополії (Центроспирт) Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2208, оп. 1 "Кременчуцька дільнична контора №19 сільськогосподарського будівництва "Сільгоспбуд", м. Кременчук"
Ф. Р. - 2209, оп. 1 "Кременчуцька філія Всеукраїнського сільськогосподарського банку "Укрсільбанк", м. Кременчук Кременчуцького округу"
Ф. Р. - 2210, оп. 1 "Табір примусових робіт відділу управління Кременчуцького губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів"
Ф. Р. - 2211, оп. 1, оп. 1д "Промислово-виправна трудова колонія Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР (ПВТК НКВС), м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 2212, оп. 1, оп. 2 "Інспектура народної освіти Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2214, оп. 1 "Статистичне бюро Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрстатбюро), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2215, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Книшівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Книшівка Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2217, оп. 1 "Інспектура соціального забезпечення Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2218, оп. 1 "Інспектура охорони здоров’я Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2222, оп. 1 "Інспектура праці Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2223, оп. 1 "Лубенське міжрайонне кооперативне товариство по збуту і експорту продуктів птахівництва "Кооперативне птахівництво", м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2224, оп. 1, оп. 2 "Кияшківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Кияшки Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2225, оп. 1 "Лубенська окружна контора державного страхування (окрдержстрах), м. Лубни Лубенського округу Полтавської губерні"
Ф. Р. - 2226, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Веприцький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Веприк Веприцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2227, оп. 1, оп. 2, оп. 4 "Радянський комбінат Державного Всесоюзного об’єднання цукрової промисловості СРСР "Союзцукор", ст. Ромодан Лубенського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2228, оп. 1, оп. 2 "Остапівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Остапівка Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2229, оп. 1 "Лубенська окружна спілка сільськогосподарських колективів (окрколгоспспілка), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2230, оп. 1 "Лубенська окружна спілка сільськогосподарських кредитових кооперативів та колективів (господарспілка)"
Ф. Р. - 2232, оп. 1, оп. 2 "Відділ місцевої промисловості Лубенського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2233, оп. 1 "Лубенський пункт російсько-австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавторг), м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2236, оп. 1 "Лубенське районне торгове управління Всеукраїнського об’єднання торгової промисловості УСРР, м. Лубни Лубенського району"
Ф. Р. - 2243, оп. 1 "Відділ праці Гадяцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2244, оп. 1, оп. 2 "Орликівщинська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Орликівщина Хорольського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2245, оп. 1 "Петрівська районна комісія незаможних селян (райкомнезам), с. Петрівка Петрівського району Роменського округу"
Ф. Р. - 2246, оп. 1 "Хвощівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Хвощівка Хорольського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф.Р. - 2247, оп. 1, оп. 2 "Мелюшківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Мелюшки Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2248, оп. 1, оп. 2 "Вишняківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Вишняки Хорольського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2249, оп. 1, оп. 2 "Грушинська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Грушине Хорольського району Лубенського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2251, оп. 1 , оп. 2 "Єньківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єньки Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2252, оп. 1 "Новоаврамівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Новоаврамівка Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2253, оп. 1 "Агентство державного страхування по Гадяцькій третій дільниці Роменської окружної контори Держстраху УСРР, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2254, оп. 1, оп. 2 "Бовбасівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Бовбасівка Хорольського району Лубенського округу"
Ф. Р. - 2257, оп. 1, оп. 2 "Спілка споживчих товариств Лубенського району Всеросійської Центральної спілки споживчих товариств "Центросоюз", м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2262, оп. 1 "Лубенська окружна спілка колгоспів, селищних кооперативно-виробничих товариств та районних спілок скотарсько-молочарської кооперації "Окрскотармолочарсоюз", м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2264, оп. 1 "Хорольській повітовий фінансовий відділ м. Хорол Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2265, оп.1 "Гадяцький районний селянський будинок Роменського окружного управління селянськими будинками, м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2266, оп. 1, оп. 2 "Відділ народної освіти Лубенського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лубни Лубенського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2270, оп. 1 "Інспектор посередніх податків 124-126 поділу фінансового відділу Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лохвиця Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2276, оп. 1 "Хорольська повітова тюрма, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2277, оп. 1 "Комітет професійної спілки службовців урядових та громадських установ при Хорольській повітовій тюрмі, м. Хорол Хорольського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 2282, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Уповноважений Полтавської губернської контрольної комісії робітничо-селянської інспекції по Лубенському округу, м. Лубни Лубенського округу"
Ф. Р. - 2289, оп. 1 "Кременчуцький губернський тимчасовий революційний комітет (губревком), м. Кременчук Кременчуцької губернії"
Ф. Р. - 2290, оп. 1 "Лубенське об’єднання колективів безробітних при Лубенському комітеті по боротьбі з безробіттям (комборбез), м. Лубни Лубенського округу"

poltava.archives.gov.ua/arkhivni … riodu-ch-2

Thanks: litar Л1

Share

7

Re: Новини оцифрування

ОЦИФРОВАНІ ОПИСИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ч.3
20 грудня 2021

Ф. Р. - 3120, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Веприцький районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3121, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5, оп. 6, оп. 7, оп. 8 "Гадяцький районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Гадяч Гадяцького району Роменського
округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3122, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Петрівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Петрівка Петрівського району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3123, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4, оп. 5 "Гадяцький повітовий виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3124, оп. 1, оп. 2 "Веприцька районна комісія незаможних селян (райкомнезам), с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3127, оп.1 "Петрівська районна судово-земельна комісія, с. Петрівка Петрівського району Роменського округу"
Ф. Р. - 3128, оп. 1 "Веприцька районна судово-земельна комісія, с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3129, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Ціпківська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ціпки Веприцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3130, оп. 1, оп 2, оп. 3 "Вельбівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Вельбівка Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3131, оп. 1, оп. 2 "Краснознаменська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Краснознаменка Петрівського району Роменського округу  Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3132, оп. 1, оп. 2, оп. 3 "Великобудищанська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Великі Будища Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3133, оп. 1, "Перша Рашівська трудова сільськогосподарська артіль (колгосп), х. Ляшки Рашівської сільської ради Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3134, оп. 1 "Місцевий районний комітет професійної спілки робітників харчової промисловості млина, який орендує гр. Дорогокупля та компанія, м. Лохвиця Лохвицького повіту полтавської губернії"
Ф. Р. - 3135, оп. 1 "Гадяцька районна рада професійних спілок (райпрофрада), м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3136, оп. 1 "Лютенська гуральня Роменського комбінату місцевої промисловості, с. Лютенька Гадяцького району Роменського округу"
Ф. Р. - 3137, оп. 1 "Кияшківський сільський комітет незаможних селян (сількомнезам), с. Кияшки Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3138, оп. 1, оп. 2 "Пісківське поштово-телеграфне відділення, с. Піски Пісківської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3139, оп. 1 "Гадяцька районна контора будівельної групи №38 Українського відділення Всесоюзного державного тресту по проектуванню, будівництву та монтажу заводів первинної обробки льону та коноплі "Льоноконоплеводстрой", м. Гадяч Гадяцького району"
Ф. Р. - 3143, оп. 1 "Лохвицький районний комітет взаємодопомоги Народного Комісаріату соціального забезпечення, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3144, оп. 1 "Гадяцький районний комітет взаємодопомоги "РайКВД" Народного Комісаріату соціального забезпечення, м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу"
Ф. Р. - 3146, оп. 1 "Веприцький волосний комітет незаможних селян (волкомнезам), с. Веприк Веприцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3150, оп. 1 "Веприцький районний комітет взаємодопомоги Народного Комісаріату соціального забезпечення, с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3153, оп. 1 "Уповноважений відділу військово-продовольчого постачання при Полтавському опродкомармі по Гадяцькому повіту Полтавської губернії, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3154, оп. 1, оп. 2 "Відділ народної освіти Лохвицького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3156, оп. 1 "Веприцький волосний революційний комітет (волревком), с. Веприк Веприцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3157, оп. 1, оп. 2 "Відділ соціального забезпечення Лохвицького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3158, оп. 1 "Лютенський волосний комітет незаможних селян (волкомнезам), с. Лютенька Лютенської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3159, оп. 1 "Краснознаменський сільський комітет незаможних селян (сількомнезам), с. Краснознаменка Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3162, оп. 1, оп. 2 "Відділ комунального господарства Лохвицького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3163, оп. 1 "Лохвицьке районне виробничо-споживче кооперативне об’єднання інвалідів при Лохвицькому районному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Лохвиця Лохвицького району Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3164, оп. 1 "Лучанський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Луки Лучанської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3165, оп. 1 "Гадяцьке відділення Роменської районної контори акціонерного товариства "Село-техніка"по торгівлі машинами, знаряддями і технічними приладами для сільського господарства"
Ф. Р. - 3167, оп. 1 "Гадяцьке повітове відділення професійної спілки працівників радянських і торгівельних установ, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3168, оп. 1 "Лохвицький трудовий колектив кульщиків по заготівлі та переробці тютюну правління об’єднаних трудових колективів при Роменському окружному комітеті по боротьбі з безробіттям, м. Лохвиця Роменського округу"
Ф. Р. - 3169, оп. 1 "Гадяцький районний комітет по боротьбі з безробіттям (райкомборбез), м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3170, оп. 1 "Гадяцьке районне виробничо-споживче кооперативне об’єднання "Інвалід", м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3171, оп. 1 "Гадяцька виробничо-кооперативна артіль інвалідів кустарів ковбасно-м’ясного промислу при Роменському окружному виробничо-споживчому кооперативному об’єднанні інвалідів, м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу"
Ф. Р. - 3172, оп. 1 "Гадяцьке повітове відділення Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу (Всеробітземліс), м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3173, оп. 1 "Гадяцьке районне відділення Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу (Всеробітземліс), м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3174, оп. 1 "Лохвицька районна державна заготівельна контора "Заготконтора" Полтавського губернського продовольчого комітету, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3175, оп. 1 "Гадяцький пункт скотарства Роменської міжрайонної контори Українського філіалу Всесоюзного державного об’єднання трестів м’ясного скотарства "Скотовод", м. Гадяч Гадяцького району"
Ф. Р. - 3176, оп. 1, оп. 2 "Лисівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Лисівка Рашівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3179, оп. 1 "Лохвицький повітовий революційний комітет (повітревком), м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3180, оп. 1 "Лохвицький районний комітет по боротьбі з безробіттям (райкомборбез), м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3181, оп. 1 "Лохвицька повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3182, оп. 1 "Народний суд четвертої дільниці, с. Свиридівка Свиридівської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3183, оп. 1, оп. 2 "Лохвицьке лісництво Полтавського губернського лісового управління Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3184, оп. 1 , оп. 2 "Лютенське лісництво Полтавського губернського лісового управління, с. Лютенька Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3185, оп. 1 "Засульське лісництво Полтавського губернського лісового управління, с. Засулля Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3186, оп. 1 "Веприцьке лісництво Полтавського губернського лісового управління, с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3187, оп. 1 "Народний суд двадцять дев’ятої дільниці, м. Ромни Лубенського округу"
Ф. Р. - 3188, оп. 1 "Народний суд сімнадцятої дільниці, с. Веприк Веприцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3189, оп. 1 "Народний суд шістнадцятої дільниці, м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3190, оп. 1 "Народний суд п’ятої дільниці, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3191, оп. 1 "Народний суд сьомої дільниці, м. Гадяч Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3192, оп. 1 "Народний суд третьої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3193, оп. 1 "Народний суд п’ятої дільниці, с. Підставки Бірківської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3194, оп. 1 "Народний суд десятої дільниці, с. Капустинці Капустинської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3195, оп. 1 "Особлива сесія народного суду Лохвицького повіту, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3196, оп. 1 "Народний суд чотирнадцятої дільниці, с. Коровинці Коровинської волості Роменського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3197, оп. 1 "Народний суд дев’ятої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3198, оп. 1 "Народний суд першої дільниці, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3199, оп. 1 "Народний суд другої дільниці, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3200, оп. 1 "Народний суд першої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3201, оп. 1 "Народний суд восьмої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3202, оп. 1 "Народний суд четвертої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3203, оп. 1 "Народний суд одинадцятої дільниці, с. Луки Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3204, оп. 1 "Народний суд десятої дільниці, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3205, оп. 1 "Народний суд восьмої дільниці, с. Андріяшівка Андріяшівської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3206, оп. 1 "Народний суд другої дільниці, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3207, оп. 1 "Народний суд шостої дільниці, с. Веприк Веприцької волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3208, оп. 1 "Народний суд одинадцятої дільниці, с. Рашівка Рашівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3209, оп. 1 "Народний суд дванадцятої дільниці, с. Лютенька Лютенської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3210, оп. 1 "Відділ юстиції Гадяцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3211, оп. 1 "Рашівський волосний комітет незаможних селян (волкомнезам), с. Рашівка Рашівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3213, оп. 1 "Гадяцьке повітове управління по евакуації населення Полтавського губернського управління по евакуації населення Народного комісаріату земельних справ, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3214, оп. 1 "Яхниківський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Яхники Яхниківської волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3215, оп. 1 "Лохвицька прибутково-видаткова каса Народного комісаріату фінансів УСРР, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3216, оп. 1 "Березоволуцький волосний комітет незаможних селян (волкомнезам), с. Березова Лука Березоволуцької волості Миргородського повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3217, оп. 1 "Краснознаменський волосний комітет незаможних селян (волкомнезам), с. Краснознаменка Краснознаменської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3218, оп. 1 "Петрівський районний фінансовий інспектор фінансового відділу Роменського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Петрівського району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3220, оп. 1 "Лохвицький районний комітет професійної спілки працівників освіти, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3221, оп. 1 "Веприцьке сільськогосподарське кредитне товариство, с. Веприк Гадяцького району Роменського округу"
Ф. Р. - 3222, оп. 1 "Особлива сесія народного суду Гадяцького повіту, м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3223, оп. 1 "Сільське радянське господарство "Білоусівка" Народного комісаріату земельних справ УСРР, с. Токарі Лохвицького району Роменського округу"
Ф. Р. - 3224, оп. 1 "Фінансовий відділ Гадяцького повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (повітфінвідділ), м. Гадяч Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3225, оп. 1, оп. 2 "Безсалівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Безсали Лохвицької волості Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3226, оп. 1 "Кременчуцький районний архів архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР по Полтавській області, м. Кременчук Полтавської області"
Ф. Р. - 3227, оп. 1 "Народний суд десятої дільниці, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3228, оп. 1 "Римарівське сільське споживче товариство (сільпо), с. Римарівка Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3229, оп. 1 "Коновалівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Коновалівка Петрівської волості Гадяцького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3230, оп. 1 "Редакція газети "Лохвицькі вісті", орган Лохвицького повітового комітету КП(б)У, Лохвицького повітового революційного комітету і Лохвицького повітового бюро професійних спілок, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3231, оп. 1 "Лохвицький відділ Полтавської спілки споживчих товариств, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3232, оп. 1, оп. 2, оп. 3, оп. 4 "Лохвицький районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), м. Лохвиця Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3233, оп. 1, оп. 2 "Лохвицька районна робітничо-селянська міліція, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3234, оп. 1, оп. 2 "Лохвицька районна комісія незаможних селян (райкомнезам), м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3236, оп. 1 "Лохвицька районна судово-земельна комісія, м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"
Ф. Р. - 3237, оп. 1 "Лохвицький районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу (Всеробітземліс), м. Лохвиця Лохвицького району Роменського округу Полтавської губернії"

poltava.archives.gov.ua/arkhivni … eriodu-ch3

Thanks: Ann, litar Л2

Share

8

Re: Новини оцифрування

29 квітня о 13:42 

Державний архів Полтавської області продовжує роботи щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів радянського періоду.

У квітні  2022 року  оцифровано 133 описи, 98 описів розміщені на сайті державного архіву у рубриці «АРХІВНІ РЕСУРСИ (електронні)» (підрубрика «Оцифровані описи») poltava.archives.gov.ua/arkhivni … IUO5l8kZgQ

Ф.Р. -3238 Лохвицький повітовий комітет професійної спілки робітників землі і лісу
Ф.Р. - 3239 Контора будівництва Лохвицького винокурного заводу
Ф.Р. - 3240 Лохвицьке районне бюро професійних спілок
Ф.Р. - 3241 Лохвицьке повітове бюро професійних спілок
Ф.Р. - 3242 Лохвицький волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
Ф.Р. - 3243 Помічник Полтавського губернського прокурора по Гадяцькому повіту
Ф.Р. - 3244 Фінансовий інспектор третьої дільниці фінансового відділу  Роменського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
Ф.Р. - 3245 Лохвицький державний шкіряний завод
Ф.Р. - 3246 Лучанський волосний комітет незаможних селян
Ф.Р. - 3247 Бірківське сільське споживче товариство та інші

Thanks: Ann, litar Л2

Share