1 ( 06-12-2016 18:12:06 змінене kbg_dnepr )

Тема: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

В результате победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне документы нацистской Германии оказались на территориях разных стран, включая Россию. Наиболее крупные коллекции хранятся в Федеральных архивах Российской Федерации (ГАРФ, РГАСПИ и РГВА), а также в Центральном архиве министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). По инициативе Администрации Президента Российской Федерации в 2011 году был инициирован проект по оцифровке хранящихся в России германских документов. Проект осуществляется Федеральным архивным агентством, Министерством обороны, Российским историческим обществом в сотрудничестве с Германским историческим институтом в Москве. Проект реализуется под руководством Координационного комитета, который возглавляет председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С. Е Нарышкин.
www.germandocsinrussia.org/ru/no … foderation

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

2

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Німецькі документи ДСВ в Національному архіві СІША (NARA) www.maparchive.ru/index.php/home.html

Словник скорочень в німецьких військових документах www.maparchive.ru/index.php/2011 … 10-41.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

3

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Є німецькі документи в Київському обласному архіві.

Thanks: kbg_dnepr1

Share

4 ( 10-12-2016 17:10:06 змінене kbg_dnepr )

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Німецькі документи в архіві NARA (США) www.maparchive.ru/index.php/divi … 7-114.html дуже цікаві. Всім, хто пише про ДСВ, варто було б це робити тільки після співставлення радянської інформації з німецькою.

Там є доповіді (щось типу радянського ЖБД), допити полонених і багато дуже цікавої інформації.

Приклад з допиту полоненого офіцера 387 сд (документ німецької 112 пд):

Со снабжением были проблемы. Хотя зам. командующего армией? ген.-майор Абакумов и предостерегал своего комдива от ошибки слишком близко подтягивать? тыловые службы и обозы? к передовой, однако их все же подтянули вперед к Багриново. Когда этот нп, взятый накануне русскими, был атакован немцами, обозы были полностью уничтожены. В снабжении войск и до этого было очень много проблем вследствие плохой организации, неспособности и безголовости. Из имеющихся 100 трехтонок 60 были повреждены, остальные не всегда заводились из-за мороза, так что и подвоз боеприпасов был неудовлетворительным. В деревне не было больше коней и саней, кроме того, сотрудников обозов частично отправили на фронт. Поэтому он не мог обеспечить снабжение. Как ответственного его приговорили к расстрелу.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

5

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Це, правда, не документ, а публікація https://www.welt.de/geschichte/zweiter- … urde.html:

Ця "Операція Роланд", що її розпочав Манштейн після своєї перемоги у танковій битві під Прохорівкою 12.07.1943, належить до багатьох легенд, що сплелися навколо "Операції Цитадель" - наступу Вермахту влітку 1943 р. Тільки після кінця СРСР історики змогли реконструювати розміри боїв, в яких впродовж 11 днів за Курськ боролися біля трьох мільйонів російських та німецьких солдат. Згідно з ними нападники втратили 252 танки проти 2000 втрат захисників. Німецькі людські втрати склали 54.000 чоловік, втрати Червоної Армії біля 320.000 чоловік.

Dieses „Unternehmen Roland“, von Manstein nach seinem Sieg in der Panzerschlacht von Prochorowka am 12. Juli in die Wege geleitet, gehört zu den vielen Legenden, die sich um das „Unternehmen Zitadelle“, die Offensive der Wehrmacht im Sommer 1943, ranken. Erst nach dem Ende der Sowjetunion konnten Historiker die Größenordnung der Kämpfe, an denen innerhalb von elf Tagen rund drei Millionen deutsche und sowjetische Soldaten um Kursk rangen, rekonstruieren. Danach verloren die Angreifer 252 Panzerkampfwagen gegenüber rund 2000 Verlusten der Verteidiger. Die deutschen Personalverluste betrugen 54.000 Mann, die der Roten Armee rund 320.000 Mann.

Російські джерела:
www.volk59.narod.ru/poteri.htm
fakty.ua/167749-nemcy-ocenili-sv … onetehniki

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

6

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Публікація Ігоря Кулика на ФБ https://www.facebook.com/Igor.Kulyk/pos … 890052358:

Часто зустрічаю, що архіви забороняють перегляд документів періоду німецької окупації України.
Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу спадкоємців, а також у разі, коли така інформація є суспільно необхідною або обмеження доступу до неї заборонено законом.
Згідно абзацу 4 частини 4 статті 21 Закону України «Про інформацію» до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості «про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».
Крім того, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» «архівні документи, зокрема документи колишніх радянських органів державної безпеки, пов'язані з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні, іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також будь-яка інформація, що міститься в них, не належать до інформації з обмеженим доступом». Частиною першою даної статті Закону передбачено, що «держава вживає заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків таких злочинів та відновлення історичної справедливості, зокрема шляхом дослідження та встановлення кількості жертв комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, визначення та упорядження місць масових поховань таких жертв, збору, узагальнення та оприлюднення інформації про розкуркулення, репресії, масові та індивідуальні страти, смерті, депортації, катування, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіяння моральних і фізичних страждань під час застосування психіатричних заходів у політичних цілях». Цією ж частиною передбачено, що «держава здійснює оприлюднення, забезпечує можливість вивчення та доступ до зазначених архівних документів та інформації, що міститься в них», а частиною третьою вказаної статті Закону визначено, що «держава заохочує та підтримує діяльність неурядових установ та організацій, які проводять дослідницьку та просвітницьку роботу стосовно злочинів, вчинених представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».
Крім того, варто зазначити, що відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» «націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим визнається в Україні злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, катувань, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з расових, етнічних мотивів, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного плюралізму, та у зв’язку з цим, спираючись на встановлені Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом 1945-1946 років факти, засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина». Тобто Законом визначено, що сама діяльність націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і його структур порушувала права і свободи людини і громадянина.
Таким чином, інформація, яка міститься в архівних документах, що пов'язані з політичними репресіями та іншими злочинами, вчиненими представниками націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, є інформацією про факти порушення прав і свобод людини, суспільно необхідною і обмеження будь-якого доступу до неї, в тому числі заборона перегляду, є неправомірним та суперечить вимогам чинного законодавства України.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: kuks701

Share

7

Re: Німецькі документи часів ДСВ / Немецкие документы времен ВМВ

Відновлено доступ до понад 130000 скан-копій аркушів документів з фонду Оперативного штабу райхсляйтера Розенберга, оцифрованих в рамках спільного з Клеймс Коференс (the Conference on Jewish Material Claims Against Germany) проекту.

https://err.tsdavo.gov.ua/

+ Читати більше

Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR) під час Другої світової війни координував і безпосередньо здійснював конфіскацію культурних цінностей в країнах, окупованих нацистською Німеччиною, у т. ч. в Естонії, Латвії, Литві та Білорусі (Райхскомісаріат Остланд), СРСР (Райхскомісаріат Україна), Бельгії, Нідерландах, Польщі, Греції, Франції, Італії, Чехословаччині та інших країнах.

Вивезення нацистами архівних, бібліотечних, музейних скарбів здійснювалося з метою створення джерельної бази для забезпечення наукових установ райху, використання інформації в інтересах реалізації планів війни, підтримання та поширення нацистської ідеології та пропаганди. Перевага віддавалася архівним матеріалам єврейського, масонського, більшовицького походження, шедеврам мистецтва.

У складі ERR діяли робочі групи та зондерштаби, які виконували його функції на місцях.  Сам же Альфред Розенберг був спеціально уповноваженим фюрера у справі нагляду за загальним духовним і світоглядним вихованням у Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини, очолював Міністерство для окупованих територій Сходу, був ідеологом нацизму, автором расової теорії, ініціатором остаточного розв’язання єврейського питання. За підрахунками самого ERR тільки до його головних сховищ у Німеччині станом на жовтень 1944 р. було перевезено залізницею близько 1,5 млн вагонів і морським шляхом понад 400 тис. тон архівних документів і книг.

Архівна колекція ERR представляє собою комплекси документів, створені у процесі діяльності та відкладені в діловодстві ERR, його робочих груп і зондерштабів. Нині всі ці документи розпорошені по архівосховищах кількох країн світу. У тому числі в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) зберігається три архівних фонди, що є складовою частиною колекції ERR, а саме: фонд 3674 «Штаб імперського керівника (райхсляйтера) Розенберга для окупованих західних областей і Нідерландів, м. Брюссель (Бельгія), 1940-1943», фонд 3676 «Штаб імперського керівника (райхсляйтера) Розенберга для окупованих східних областей, мм. Берлін, Київ, 1940-1945» (за винятком справ, що не стосуються діяльності Штабу), документи п’ятого опису фонду 3206 «Райхскомісаріат України, м. Рівне, 1941-1945».

https://archives.gov.ua/ua/%d0%b2%d1%96 … %be%d0%ba/

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share