1 ( 08-03-2015 01:00:37 змінене Arxivist )

Тема: Література з ономастики

Статті, спеціальні посилання, література джерела. Все сюди.

Почну зі стаття Івана Франка, 1906 року. Причинки до українскої ономастики

Post's attachments

Prychynky_do_ukrainskoi_onomastyky.pdf 718.98 kb, 9 downloads since 2015-03-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Фирфир

Share

2 ( 08-03-2015 01:10:33 змінене Arxivist )

Re: Література з ономастики

Українська ономастика: бібліографічний покажчик. Станом на 2013 рік.

www1.nas.gov.ua/institutes/ium/S … astyky.pdf

Фирфир

Share

3

Re: Література з ономастики

Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. – К.: Наук. думка, 2005. – 334 с.

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Thanks: Arxivist1

Share

4

Re: Література з ономастики

Чудове ономасіологічне дослідження (вийшло ще у лютому 2015):

Ономастікон Васильківського повіту Київської губернії (кі-нець XVIII – початок ХІХ ст.)

/ Укладачі О. Стародуб, Є. Чернецький; Автор вступу О. Стародуб. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В. , 2015. – 364 с.

ISBN 978-617-604-043-9

Книга присвячена прізвищним назвам, що використовувалися на теренах Васильківського повіту Київської губернії та зафіксовані у джерелах кінця XVIII – початку ХІХ століть. Основою видання є перелік прізвищних назв, що охоплює понад 7000 позицій. Його доповнює перелік прізвищних назв по населених пунктах. Аналіз антропонімійної ситуації у Васильківському повіті, наведений у вступі, розглянутий у зв’язку з історією формування землевласницької структури його терену.
Видання адресоване дослідникам української антропонімії, демографам, генеалогам, краєзнавцям.

ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................................................... 9
Мікрорайони...................................................................................................11
Джерельна база ..............................................................................................20
Особливості складання списку прізвищ ......................................................25
Аналіз реєстру 1795 року ..............................................................................28
Поширеність лексико-семантичних груп прізвищних назв .......................46
Географічне поширення прізвищних назв по волостях .............................47
Аналіз списків 1810-х років ..........................................................................49
Узагальння ......................................................................................................69
Перелік прізвищних назв ...................................................................................71
Вступне пояснення ........................................................................................73
А ......................................................................................................................73
...
Я .................................................................................................................... 302
Перелік прізвищних назв по населених пунктах .......................................... 307

Електронна адреса О. Стародуба: old-star-ow@rambler.ru
Адреси Є. Чернецького:
поштова: а/с 526, м. Біла Церква,
Київська область, Україна, 09117
електронні: czerniecki@i.ua, slepowron@rambler.ru
веб-сайт: www.ntr.com.ua

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

5 ( 21-12-2015 09:47:01 змінене kbg_dnepr )

Re: Література з ономастики

З вдячністю від пана О. Стародуба:

Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. / Зб. наук. праць. - К.: Наук. думка. 1986. - 163 с.

Київське Полісся: етнолінг. дослідження. - К.: Наук. думка, 1989. - 268 с. (Є розділ "Ономастика")

Красовський Ш. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. - Львів: видавниче підприємство "Край", 1993. - 194 с.

Кропивницька О. Назви осіб в українській мовній традиції XVI-XVIII ст. Семантика і словотвір. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. - 213 с.

Никонов В. А. География фамилий. - М.: Наука, 1988. - 192 с.

Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. - К.: Радянська школа, 1969. - С. 255 с.

Фаріон І. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII - початку XIX століття (з етимологічним словником). - Львів: Літопис, 2001. - 371 с.

Худаш М. Л., Демчук М. О. Походження Українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімічні утворення). - К.: Наук. думка, 1991. - 268 л.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

6

Re: Література з ономастики

Тлумачення українських прізвищ та джерела www.genealogy.spadok.org.ua/a.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

7

Re: Література з ономастики

kbg_dnepr пише:

Тлумачення українських прізвищ та джерела www.genealogy.spadok.org.ua/a.html

Тяп-ляп тлумачення. ВГД й то краще.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

8

Re: Література з ономастики

RostOwl пише:

Статті, спеціальні посилання, література джерела. Все сюди.

Почну зі стаття Івана Франка, 1906 року. Причинки до українскої ономастики

А не знаєте, у якому томі (50-томне видання) ця стаття?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

9

Re: Література з ономастики

Ярематойсамий пише:

Статті, спеціальні посилання, література джерела. Все сюди.

Почну зі стаття Івана Франка, 1906 року. Причинки до українскої ономастики

А не знаєте, у якому томі (50-томне видання) ця стаття?

читайте тутечки: shron.chtyvo.org.ua/Franko/Prych … astyky.pdf

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Thanks: kbg_dnepr1

Share

10

Re: Література з ономастики

Сам завтра знайду.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

11

Re: Література з ономастики

У Вас заблоковане посилання на український сайт?

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

12

Re: Література з ономастики

Не люблю вештатись по посиланнях. У мене є 50-томник Франка.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Ann1

Share

13

Re: Література з ономастики

Іван Франко. Причинки до української ономастики. Том 36, стор. 391.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

14

Re: Література з ономастики

mirknig.com/knigi/history/118184 … milii.html

Автор: С. Б. Веселовский
Название: Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии
Издательство: М:, Наука
Год: 1974
Страниц: 384

Эта книга академика С. Б. Веселовского представляет собвм справочник по именам, прозвищам и фамилиям Северо-Восточной Руси XV—XVII вв. Работа написана на основании огромного количества опубликованных и неопубликованных источников (летописей, актов, разрядов и др.) и сама по себе является источником по истории языка, исторической географии, социальному составу населения и т. д. Это ценное пособие для историков, занимающихся изучением феодальной России.

15

Re: Література з ономастики

В.А.Никонов Словарь русских фамилий, 1993
history-fiction.ru/books/all_1/book_3840/

Петровский  Н. А. Словарь русских личных имен, 1984
history-fiction.ru/books/all_1/book_3841/


А.В.Суперанская,Ю.М.Гусев Справочник личных имен народов РСФСР, 1987
history-fiction.ru/books/all_1/book_3842/

Share

16

Re: Література з ономастики

Бачинська, О. Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.)

У статті на основі архівних документів розглядається процес
переселення на територію сучасного Українського Придунав’я (південно-західна частина сучасної Одеської області) турецько-татарського населення, яке через російсько-турецьку війну 1806–1812 рр. залишило місця
свого проживання (зокрема, місто-фортецю Ізмаїл). З’ясовуються особливості міграційних шляхів, соціальне та територіальне походження
цього населення, господарські заняття, склад сімей, демографія, зовнішній
вигляд та ономастика.

 

В статье на основе архивных документов рассматривается процесс
переселения на территорию современного Украинского Придунавья (юго-западная часть современной Одесской области) турецко-татарского
населения, которое через русско-турецкую войну 1806–1812 гг. оставило
места проживания (в частности город-крепость Измаил). Выясняются
особенности миграционных путей, социальное и территориальное происхождение этого населения, хозяйственные занятия, состав семей, демография, внешний вид и ономастика.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … hynska.pdfЯцій, В. З історії українських антропонімів (на матеріалі «Реєстру Війська Запорозького 1649 року»)


dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … Yatsij.pdf

Фирфир

Share

17

Re: Література з ономастики

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3733748

Славянскiй именословъ или собранiе Славянскихъ личныхъ именъ въ алфавитномъ порядкѣ / Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке

Год: 1867
Автор: Морошкин М.Я.
Издательство: САНКТПЕТЕРБУРГ: Типография второго отделения собственной Е.И.В. Канцелярии
Язык: Русский (дореформенный)
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 321

18

Re: Література з ономастики

УКРАЇНСЬКА РЕҐІОНАЛЬНА ОНОМАСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ

Юлія Абдула
Матеріали до словника ойконімів Харківської області ...........................................................92
Наталія Бицко
Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект)......................95
Юлія Блажчук
Уманські прізвищеві назви XVII ст. з формантом -енк(о) ......................................................99
Богдана Близнюк, Володимир Бірчак
Іван Крип’якевич – дослідник гуцульської історії та антропонімії......................................104
Тетяна Буга
Динаміка сільського іменника
(на матеріалі жіночого антропонімікону Центральної Донеччини).....................................108
Оксана Вербовецька
Індивідуальні прізвиська Тернопільщини, мотивовані назвами тварин..............................114
Наталія Вирста
Слов’янські автохтонні власні імена в основах прізвищ Покуття........................................119
Інна Волянюк
Посесивні ойконіми північної Тернопільщини (утворення на -ів, -ин) ...............................124
Тетяна Гаврилова
Конотативно марковані мікротопоніми (на матеріалі говірок Черкащини)........................130
Юрай Гладкий
O niektorých najstarších hydronymách Juhozápadného Slovenska
Irena Huk-Mytnik
Środki identyfikacyjne szlachty ukraińskiej na Wołyniu w XVI-XVII w. .................................142
Ірина Єфименко
Етимологічні нариси з ойконімії Херсонщини.......................................................................148
Олена Заінчковська
Із спостережень над типами номінаціїї
мікротопонімів південно-східного Поділля............................................................................154
Олександр Іваненко
З Чернігівської мікротопонімії.................................................................................................160
Олександр І. Іліаді
З праслов’янської гідронімії Балкан........................................................................................163
Марія Карпенко
Відантропонімні мікротопоніми Кременецького району Тернопільської області .............167
Ольга Карпенко
З ойконімії Житомирщини: Бердичів ......................................................................................173
Зоряна Купчинська
Ареал українських ойконімів на -ьсkъ XVIII – XX ст. ..........................................................177
Анна Лисенко
Гідронімно-ойконімні контактні тополексеми ономастикону Полтавської області ..........184
Ольга Марочкіна
Розточчя як специфічна територія дослідження антропонімів.............................................188
Микола Матіїв
Гідронімікон басейну Стрию та його відображення
в “Словнику гідронімів України”.............................................................................................191
Юлія Новикова
Назви осіб за їх внутрішніми ознаками як складник
творення прізвищ Центральної і Східної Донеччини ............................................................196
Світлана Павелко
Чоловічий іменник м.Косова в діахронії (найуживаніші імена)...........................................202
Наталія Петріца
Старочеська антропонімія в діахронії ( на матеріалі хроніки Даліміла) .............................206
Вероніка Петруляк
Особливості функціонування мікротопонімних варіантів
(на матеріалі географічних назв басейну річки Ужа) ............................................................211
Оксана Плюшко
Кількісно-якісний спектр чоловічих імен м. Кіровограда кінця хх століття.......................215
Ярослав Редьква
Офіційний та неофіційний назвотвір поселень на етнозмішаних територіях.....................221
Наталія Рульова
Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою
власне патронімних формантів ................................................................................................235
Андрій Собуцький
Малопродуктивні словотвірні типи на -ань, -уват-, -ич
в ойконімії Вінницької області.................................................................................................239
Марія Тишковець
Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України
із словотвірними варіантами християнських імен в основах................................................244
Silvo Torkar
Substrat, adstrat ali neprepoznana slovanska dediščina? IG – KRIM – BAČA..........................250
Людмила Хижняк
Процессы изменений в современной микротопонимии российского села..........................259
Ольга Цехмистренко
Антропоніми, мотивовані назвами їжї та напоїв (на прикладах говірок Черкащини) .......262
Марина Цілина
Проблемні питання структури урбанонімів (на матеріалі урбанонімії міста Києва) .........266
Лілія Шевчук
Динаміка найуживаніших жіночих імен м. Іллічівська.........................................................269
Віктор Петрович Шульгач
Праслов’янська спадщина в топоніміконі Волинсько-Ровенського Полісся ......................274
Василь Яцій
Відтопонімні прикметники Івано-Франківської області
(деривати від ойконімів із суфіксами -ичі; -ча, -че та *-ьj-)..................................................278

читать library.chnu.edu.ua/res//library … 4_0355.pdf

Thanks: Bragida, yavsyuha2

Share

19

Re: Література з ономастики

Коваль А.П. Життя і пригоди імен (1988) - https://toloka.to/t74008
Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища (1966) - https://toloka.to/t72776
Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища (1990) - https://toloka.to/t50439
Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник (2005) - https://toloka.to/t32776

Thanks: Алена1

20

Re: Література з ономастики

В. Ястребовъ. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очеркъ https://old.library.kr.ua/elib/alminhul … 2017II.pdf (с. 283—291)

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

21

Re: Література з ономастики

Минцлов С.Р. Странное... О влиянии имени на судьбу человека. Пг.: тип. Л. Я. Ганзбурга, 1914 (Власть имён. Пг. : тип. т-ва А.С. Суворина, 1915) [Не люблю подібну л-ру про якісь впливи на долю або про потусторонні впливи, але глянути цікаво]
www.rasl.ru/events/2020_events/2 … v_1915.pdf

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: litar Л1

Share