1

Тема: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

Государственный архив Николаевской области:

Ф. 205. Правління Новобузького просвітницького товариства, м. Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії
Правление Новобугского просветительного общества, м. Новый Буг Херсонского уезда Херсонской губернии
Справ: 22; 1908–1920 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1908–1920 рр.
Протоколи засідання правління просвітницького товариства.
Листування з Херсонським губернатором і інспектором народних училищ про незаконні вибори членів правління, про відкриття училища 2-го розряду, про прийом на посади викладачів.
Обіжник попечителя Одеського навчального округу про відкриття в Новому Бузі жіночої чотирикласної прогімназії.
Листування з Херсонською повітовою управою про відкриття у Новому Бузі чоловічої та жіночої гімназій на кошти земства.
Копія закону про приватні навчальні заклади Міністерства народної освіти.
Правила внутрішнього розпорядку. Посадові обов’язки директора.
Списки членів правління просвітницького товариства, списки викладачів, учнів та їх батьків.

Share

2

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

Ф. 122. Новобузька жіноча прогімназія, м. Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії
Новобугская женская прогимназия, м. Новый Буг Херсонского уезда Херсонской губернии
Справ: 495; 1908–1921 рр.

Опис 1
Справ: 495; 1908–1921 рр.
Обіжники попечителя Одеського навчального округу. Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти про діяльність училища і прогімназії, класні журнали. Іспитові відомості. Листування з попечителем Одеського навчального округу, головою правління просвітницького товариства, інспектором народних училищ про вступні іспити, навчальні програми і плани, про прийом на роботу вчителів, про плату за навчання.
Особові справи вчителів та учнів.

Share

3

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

Новобузька учительська семінарія
Новобугская учительская семинария
Ф. 137, 1108 од. зб., 1874–1923 рр. Опис. Рос. мова.

Відкрита у грудні 1874 р. на підставі Положення про учительські семінарії від 24 травня 1871 р. Перебувала у віданні Міністерства народної освіти. Безпосередньо підпорядковувалась попечителю Одеського навчального округу. Готувала вчителів для початкових училищ. Для практичного навчання учнів при семінарії було відкрите двокласне початкове училище.

У 1920 р. учительська семінарія була перетворена на педагогічну школу.

Перше надходження документів – 30 березня 1927 р. Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях.

Обіжники Міністерства народної освіти. Листування з попечителем Одеського навчального округу, інспектором народних училищ Херсонської губернії про відкриття семінарії, педагогічних і сільськогосподарських курсів при ній, будівництво і ремонт семінарії і церкви при ній, влаштування при семінарії метеорологічної станції; про організацію навчальної діяльності; про прийом і звільнення викладачів; придбання книг і навчальних посібників; виділення коштів та ін. Розпорядження директора семінарії. Протоколи засідань педагогічної ради. Річні звіти про діяльність семінарії. Класні журнали, іспитові відомості, метричні витяги. Листування з Херсонською земською управою про призначення стипендій. Листування з Херсонським і Миколаївським казначействами з фінансових питань. Прибутково-видаткові документи. Документи з особового складу викладачів та учнів.

Thanks: gennadii54081

Share

4

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-352  Пономарева Раиса https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

есть выпись из МК, родилась в с. Новоюрьевке Херсонского уезда 13.08.1907 г.
Родители: села Новоюрьевки Херсонского уезда Георгиевской церкви священник Иоанн Феодоров Пономарев и законная жена его Мелания Петрова

Thanks: kuks701

Share

5

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-355 Прагер Либа https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

Прошение Березнеговатской купчихи Прагер Хана Шмерковна, дочь ее Либа, 1915 г.

Thanks: kuks701

Share

6

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-358 Присяжнюк Людмила, 1918 г.  https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

Отец: учитель Присяжнюк Владимир, д. Майеровка Антоновской волости Херсонского уезда

Thanks: kuks701

Share

7

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-290 Лихолат Анфиса https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

Thanks: kuks701

Share

8

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-42 Циркуляры попечителя Одесского Учебного округа о назначениях учителей, правила о трудовых дружинах учащихся и др., 1917 г. https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

Share

9

Re: Новобугская женская 4классная гимназия, г. Hовый Буг, 1908-1920

ДАМО

122-1-58 Прошение о разрешении сдавать экзамены экстерном, 1918 г. https://www.familysearch.org/records/im … eView=true

Thanks: kuks701

Share