1

Тема: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Адреса: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 16.тел./факс 044-566-33-47
Сайт www.mil.gov.ua/index.php?part=archiveУ Галузевому державному архіві МО України зберігається частина архівних документів, що залишилися від архіву штабу Київського військового округу. Слід нагадати, що у період існування держави СРСР, відповідно до Настанови з архівної справи у Радянській Армії та у Військово-Морському Флоті (наказ Міністра оборони СРСР від 23.08.1981р.), в архівах округів, флотів, флотилій і військово-морських баз, а також у військових трибуналах видів Збройних Сил СРСР, архівні справи з термінами зберігання до 25 років включно залишалися на зберіганні в перелічених архівах. Архівні справи із строками зберігання більше 25 років зберігалися в архівах округів, флотів, флотилій і військово-морських баз, військових трибуналах видів Збройних Сил СРСР лише протягом 10 років, включаючи попередній термін зберігання у військовій частині (установі), а згодом передавалися на подальше зберігання до центральних архівів. Таким чином, до Центрального архіву Міністерства оборони СРСР (м. Подольськ Московська обл.) було передано значний обсяг архівних документів, що зберігалися в архіві штабу Київського військового округу. Це стосувалося також і архівних документів, які зберігалися в архівах штабів інших округів, в тому числі Прикарпатського та Одеського військових округів відповідно.
На цей час архівні документи колишнього Київського військового округу у Галузевому державному архіві МО України (м. Київ) представлені фондами: Канцелярії штабу КВО; фондами деяких управлінь, відділів КВО; фондом Військової Ради КВО, а також фондами численних військових частин, військових установ, військових навчальних закладів, територіально віднесених до КВО.
У фонді Канцелярія Штабу КВО та управлінь КВО зберігаються дійсні накази та директиви Командувача військами КВО, начальника штабу КВО, деякі донесення і пропозиції щодо виконання наказів і директив Міністра оборони СРСР, плани і звіти науково-дослідних робіт, окремі накази начальників управлінь КВО та деякі інші документи за період від 1963 по 1992 рік.
Фонди військових частин представлені документами про особовий склад:
накази командирів (по особовому складу);
накази командирів (по стройовій частині);
накази командирів (по бойовій та політичній підготовці);
алфавітні книги обліку.
Стосовно інформації щодо історії, організаційних змін у житті військової частини, участі особового складу у бойових походах та операціях, нагородження військової частини (установи, організації) відзнаками (нагородами), то така інформація представлена у інших архівних документах: історичних формулярах, історичних довідках, журналах бойових дій.
Фінансові документи, як правило, представлені справами — роздавальними відомостями, картками особових рахунків.
Крім того, архівні фонди зберігають так звані «партійні», «комсомольські» документи: протоколи зборів, деякі стенограми партконференцій, плани роботи політвідділів.
У фондах військових училищ, академій окрім документів щодо особового складу, присутні деякі звіти з наукової діяльності, матеріали засідань вчених рад, документи про навчання військовослужбовців іноземних армій, документи про раціоналізаторство та винахідництво, доповіді про стан військової дисципліни.
Після проголошення незалежності України в процесі розбудови власних Збройних Сил України , покладається завдання щодо комплектування, забезпечення обліку та схоронності архівних документів, які надходили від розформованих військових частин (установ) Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Одним із відповідальних завдань стало завдання комплектування архіву документами новостворених управлінь Центрального апарату МО України, Головного (пізніше Генерального) штабу ЗСУ, штабів оперативних командувань.
В архіві зберігаються документи фондів структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України, підприємств (у тому числі державних підприємств), установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, які висвітлюють багатогранну діяльність військового відомства та Збройних Сил України, починаючи з моменту їх створення (1991р.) та закінчуючи теперішнім часом.
Архів зберігає накази Міністра оборони України, його заступників та начальника Генерального штабу ЗС України, директиви Міністра оборони України та начальника Генерального штабу ЗС України, листування з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України та іншими відомствами, структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України.
В архіві на зберіганні є фонд «Колекція особових справ» військовослужбовців запасу, фонд «Колекція персональних справ» членів КПРС — військовослужбовців, фонд «Колекція видань, наказів, директив Міністра оборони СРСР і начальника Генерального штабу ЗС СРСР».
У ГДА МОУ зберігаються документами військової тематики 20 років ХХ сторіччя, які були передані Державним архівом Київської області і представлені такими фондами: Київський губернський військовий комісаріат, Київський окружний військовий комісаріат, Київський повітовий військовий комісаріат, Київська губернська військова нарада, Уповноважений Київського губернського управління продовольчого забезпечення по Переяславському повіту, Бородянський районний військовий комісаріат, Чорнобильський повітовий військовий комісаріат та деякі інші. Ці фонди зберігають документи, що охоплюють період від 1919 до 1925 років.
Пізніше з державного архіву Київської області надійшли деякі інші фонди, що зберігають документи військової тематики та охоплюють період від середини 19 сторіччя по 1918 рік: фонд Київського військового госпіталю(1843-1918), фонд Артилерійської майстерні Київського окружного складу (1877,1886, 1892, 1899), церква 187-гопіхотного резервного Роменського полку (1893-1898), управління інспектора запасних військ Південно-Західного фронту (1915-1916), Київський розподільчий пункт військових чинів Південно-Західного фронту (1914-1917) та деякі інші фонди.
Окрім документів на паперовій основі у ГДА МОУ зберігаються кінодокументи, що увійшли до фонду «Колекція кінофільмів». Кінодокументи, представлені кінопрокатними копіями військово — навчальних кінофільмів, створених кіностудією Міністерства оборони СРСР у період 1959-1991 років. Серед фільмів, які мають безпосередньо навчальний характер, є фільми, що розкривають сторінки воєнної історії, особливо періоду війни 1941-1945 років:"Битва за Дніпро«(Кіностудія МО СРСР, 1977рік), «Визволення Правобережної України» (Кіностудія МО СРСР,1978рік), «Яссько-Кишинівська операція» (Кіностудія МО СРСР, 1977 рік), «Вісло — Одерська операція» (Кіностудія МО СРСР, 1979 рік), «Битва під Москвою» (Кіностудія МО СРСР, 1972 рік ), "Сталінградська битва"(Кіностудія МО СРСР, 1973рік)
Також в архіві зберігаються фотодокументи, які містяться в окремих альбомах, Книгах пошани та у деяких історичних формулярах військових частин.
Деякі фонди зберігають справи з інформацією про події війни 1941-1945 років: Журнал обліку бойових дій військової частини-польова пошта 43110 (фонд 2807); Бойовий шлях військової частини-польова пошта 86841(фонд 3971);Літопис бойової слави військової частини 61557 (фонд 4355), Альбом із фотодокументами армійського госпіталю легко поранених (військова частина 55452) (фонд 3485) та деякі інші. Але в цілому архівні документи періоду 1941-1945років, що висвітлюють події Великої Вітчизняної війни в архіві відсутні, а зберігаються у Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації.
У ГДА МОУ зберігаються деякі фонди військових частин, що мають відношення до подій в Угорщині 1956-1957рр., Чехословаччині 1968р., а також фонди військових частин, які приймали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У Львівському та Одеському територіальних архівних відділах ГДА МОУ тимчасово зберігаються архівні документи, які відображають діяльність військових частин та установ, що територіально знаходяться у зоні комплектування зазначених архівних відділів. Хронологічно рамки більшості документів відносяться до періоду від 50-60-х років ХХ століття до теперішнього часу.

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна, nfs79, LuckyLuke3

Поделиться

2

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Довідкова інформація щодо зберібання особових справ офіцерів в ГДА МО України

Post's attachments

Щодо зберігання особових справ офіцерів в Україні.pdf 110.06 Кб, 19 скачиваний с 2015-03-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: Arxivist, Alexxander, nfs793

Сайт LuckyLuke

Поделиться

3

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Оновилася адреса сайту: сайт

Сайт LuckyLuke

Поделиться

4

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Со слов службы публичной информации Министерства обороны Украины zapytmou@gmail.com в этом архиве уже есть емайл
gdamou@ukr.net

Поделиться

5

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Стаття Нецька Л. Архівна пам"ять. До сторіччя початку Першої світової війни /Військово-історичний альманах 2013 С. 94-101
Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі – ГДА МОУ) зберігає деякий обсяг архівних документів періоду Першої світової війни, і зокрема ті,що стосуються життєдіяльності різноманітних військових організацій у складі Південно-Західного, Західного,Північно-Західного фронтів. Йдеться про фонди бата-льйонів: етапних,запасних, саперних, робочих; госпіталів: польових, запасних, рухомих;пунктів:тилових,евакуаційних, етапно-харчувальних пунктів худоби, рот:етапних, інженерних, піших дружин, польових рухомих військових хлібопекарень, тилових етапів, деяких управлінь комендантів тилових етапів.
Документальні матеріали зазначених військових організацій мало досліджені, тому що у свій час перебували на зберіганні у державному архіві Київської області і вважалися непрофільними для цього архіву, а згодом у 2004році передані до ГДА МОУ. Була розпочата копітка робота по ремонту та реставрації справ з документами, перебували у незадовільному фізичному стані, й одиниці зберігання, як кажуть, отримували нове життя.
Хронологічні рамки документальних джерел у фондах охоплюють період 1914 – 1918 років і містять відомості про повсякденну життєдіяльність різних військових структур, їх особовий склад, включаючи іменні списки, де є прізвища вищих та нижчих воєначальників, класних чиновників, а також звичайних рядових бійців. Трапляються документи про обвинувачення окремих осіб в ухилянні од військової служби, в агітації проти війни,невиконанні наказів командирів, про різні правопорушення, в тому числі крадіжки казенного майна тощо.Окремі справи містять листування про військовополонених, про роботу сестер милосердя у госпіталях,матеріали про особовий склад, що представлений до нагородження, накази, циркуляри, а також послужнісписки. Послужні списки передусім знадобляться тим,хто вивчає генеалогію, оскільки містять біографічні відомості про особу.
Серед фондів із документами періоду Першої світової війни найбільший блок становлять госпіталі (перелік фондів у таблиці нижче)

+ открыть текст

Перелік фондів шпиталів, які зберігають документиперіоду Першої світової війни
Київський військовий (клінічний) госпіталь (1914 –1918)
Полтавський 157 зведений евакуаційний госпіталь (1915 – 1918)
Резервний військовий госпіталь другого класу № 1(1918)
1 Володимир-Волинський госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915)
1 Георгіївський госпіталь Червоного хреста (1916)
2 Шполянський зведений госпіталь Київської губернії (1916)
3 Евакуаційний госпіталь обласного комітету Південно-Західного краю при 4-й Київській гімназії КВО (1914 – 1915)
4 Епідемічний госпіталь санітарної частини ХІІ Армії (1917)
14 Польовий запасний госпіталь в м.Варшаві. (1915 – 1916)
19 Земський госпіталь Київського губернського коменданта Всеросійської Земської спілки (1915)
19 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1916)
20 Польовий рухомий госпіталь Київського окружного військово-санітарного управління (1904 – 1905)
22 Польовий госпіталь 4-ї піхотної дивізії (1914)
67 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1916)
72 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1917)
78 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1916)
103 Польовий запасний госпіталь Південно -Західного фронту (1915 – 1918)
104 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1918)
108 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1916)
112 Польовий запасний госпіталь (808 Вільний польовий госпіталь) (1915 –1916)
113 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914, 1916 –1917)
116 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914)
118 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915)
119 Польовий запасний госпіталь м.Київ (1914 – 1918)
125 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1916 – 1918)
129 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1917)
130 Зведений евакуаційний госпіталь. м.Херсон (1914 – 1918)
132 Запасний польовий госпіталь Південно-Західного фронту (1914)
143 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1916)
146 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1917)
151 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1917)
156/157 Зведений польовий госпіталь (1914 – 1915)
162 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 –1916)
170 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1918)
178 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1917)
179 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915, 1917)
183 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915)
237 Польовий запасний госпіталь (1914 – 1918)
243 Польовий запасний госпіталь (1915 – 1916)
244 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915, 1917)
250 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1917)
262 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915)
267 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915)
268 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1917)
270 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1917)
272 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1917 – 1918)
275 Запасний польовий госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1918)
276 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1915)
280 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915)
285 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1918)
301 Запасний польовий госпіталь Південно-Західного фронту (1917)
304 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1918)
306 Польовий рухомий госпіталь (1916)
307 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1918)
313 Польовий рухомий госпіталь Північно-Західного фронту (1914 – 1917)
357 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1917)
362 Польовий запасний госпіталь Південно -Західного фронту (1914 – 1918)
381 Польовий рухомий госпіталь Західного фронту (1914, 1916 – 1917)
387 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1916)
390 Польовий запасний госпіталь Північно-Західного фронту (1914 – 1918)
405 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1916)
415 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1915, 1917 – 1918)
422 Польовий рухомий госпіталь (1917 – 1918)
440 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1914 – 1918)
455 Польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1917 – 1918)
459 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1915 – 1918)
469 Польовий рухомий госпіталь (1918)
494 Польовий рухомий госпіталь Південно-Західного фронту (1916)
717 Зведений польовий запасний госпіталь (1917)
718 Зведений польовий запасний госпіталь (1917)
719 Зведений польовий госпіталь (1917)
721 Зведений польовий запасний госпіталь Південно-Західного фронту (1918 )
807 Польовий зведений госпіталь Південно-Західного фронту (1916)
820 Польовий зведений госпіталь (1917)

Фонди госпіталів зберігають справи із документами, які відображають діяльність лікувальної установи і представлені деякими оригіналами та копіями управлінських документів (наказами, циркулярами, настановами), а також справи, що містять документи звітного характеру (з питань лікування, про кількість поранених, хворих, про склад медичного персоналу, списки офіцерських, класних, нижчих чинів, сестер милосердя, послужні списки на деяких лікарів)

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, nfs79, GRYN4

Поделиться

6

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Уважаемые форумчане!
Есть ли смысл обратиться в архив, с целью получить выписку с личного дела офицера участника В.О.В?
Я правильно понял,что их не уничтожали?
Служил в г.Нежин. Умер в 1977 г.

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

7

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

nfs79 у Подольск

Спасибо сказали: Алёна, nfs792

Поделиться

8

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

sewiko, Спасибо!
Реально у них получить выписку(копию автобиографии например)?

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

9

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Пишіть від себе особисто формулюйте конкретні питання, надавайте більше особистих даних по офіцеру. Коли призван...посада все, що Вам відомо. Швидкої відповіді не чекайте)

Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

10

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

sewiko пишет:

Пишіть від себе особисто формулюйте конкретні питання, надавайте більше особистих даних по офіцеру. Коли призван...посада все, що Вам відомо. Швидкої відповіді не чекайте)

Напише його дочка.
ДЯКУЮ!
wink

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

11

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

А особисті справи призовників всіх отих дрібних військоматів 1941 р. є в ГДА МО? Цікавлять Лохвицький, Роменський, Кишенський РВК на 1940-1941 рр.
Дякую.

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).

Поделиться

12

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Спробуйте зателефонувати та запитати у ГДА МО. Все, що залишолось від документів періоду 1941-1945 проходило через Подольск. Документи тих кого знімали з обліку відправляли у Подольск. У ГДА МО все за Україну та що не встигли здати при розформуванні СРСР)

Спасибо сказали: Relic hunter1

Поделиться

13

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

sewiko, а взагалі доля архівів тих військоматів яка, не відомо? Їх вивозили в тил, ховали, спалювали??

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).

Поделиться

14

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Relic hunter пишет:

А особисті справи призовників всіх отих дрібних військоматів 1941 р. є в ГДА МО? Цікавлять Лохвицький, Роменський, Кишенський РВК на 1940-1941 рр.
Дякую.

Учетные карточки редко где можно найти. Их уничтожили.
Но лучше узнайте, вдруг Вам повезет.

Спасибо сказали: Relic hunter1

Поделиться

15 (30-05-2017 21:48:48 отредактировано sewiko)

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Relic hunter Були польові військкомати коли відступали саме цінне з собою тягнули... Судячі з моїх пошуків після війни військкомати витягали інформацію з даних військових частин, які відправляли в той же Подольск...Основний документ тих хто повернувся з бойні, це книжка червоноармійця. У мого діда вона велася з 1943 року і на підставі неї заповнувався військовий квіток коли він перебував у запасі після війни. (мені пощастило ці два документи родичі зберегли).

Спасибо сказали: Relic hunter, Алёна, nfs79, kuks704

Поделиться

16 (18-08-2021 19:45:36 отредактировано AppS)

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Список фондів "дореволюційних", чомусь в екселі.
https://www.mil.gov.ua/zvernennya-groma … rhivu.html
https://www.mil.gov.ua/content/d_arhiv/list_fondiv.xls

більше 500 фондів, багато цікавих назв, фонди, переважно "тилових управлінь", але не ясно кількість справ.


ф.5170    441-а Піша Чернігівська дружина     1914-1918
ф.6472    Колекція “Послужні списки солдатів періоду Першої світової імперіалістичної війни"    1863-1922
ф.5085    Кременчуцька провіантна комісія    1854
ф.5225    Тимчасовий військовий суд в м.Лубнах     1909
ф.5230    Головне військово-судове управління     1906
ітд

Спасибо сказали: Sobolev, kuks70, о и, mike.kilo, Balakyn, luvi, v_golub, Алёна8

Поделиться

17

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Всем доброго дня!
Я занимаюсь изучением биографии революционного деятеля из Переяслава Г. С. Хрусталёва-Носаря (1877-1919 гг.). Меня интересуют фонды, связанные с Переяславским уездом и описывающие события в Переяславе в 1917-1919 гг., например, сводки и телеграммы из Переяславского уездного военкомата за весну 1919 г., а также документы о белогвардейской Астраханской армии 1918 г. (её формирование в Киеве летом 1918 г.), т.к. участие в её создании, по некоторым сведениям, принимал и Хрусталёв-Носарь, и его брат, Евгений Степанович, прапорщик, который служил в ней.
Скажите, пожалуйста, могут ли быть документы увоенкомата за 1919 г. в архивных делах, может, там упоминается Носарь (или Хрусталёв-Носарь)? А документы белой Астраханской армии?


Что касается Носаря/Хрусталёва-Носаря Г. С. и его братьев, военнослужащих - Носарь Евгений Степанович, Носарь Виктор Степанович, Носарь Степан Степанович - то меня интересует, есть ли о них сведения в следующих фондах:


ф.6472 Колекція “Послужні списки солдатів періоду Першої світової
імперіалістичної війни"
1863-1922

ф.5084 Полтавський повітовий військовий начальник
1917

ф.5087 Правління губернського коменданта на Полтавщині
1918Увы, пока не встречал человека, который работал в этом архиве. Женщина по телефону неохотно готова помочь, не знаю, почему так. Я из России, мне сложно на дистанции что-то сделать, надеюсь, мне кто-то сможет подсобить и прояснить ситуацию с фондами и наличностью документов. Спасибо заранее :-)

Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

18

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

strek93,
Дослідники для цього архіву, взагалі, новинка ще. Зробіть офіційний запит на описи.

Поделиться

19

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Обратился по первому запросу....созванивался-созванивался, в итоге женщина мне сказала - "на отписке", мол, пишите более серьёзно, для чего Вам надо, в какой научной организации работаете и пр.Я послал второе обращение, повторное как бы, где всё расписал. Но они его не зарегистрировали - это неделю назад было. А теперь просто не могу по этому телефону, по которому звонил, дозвониться.
Здесь есть вообще люди, которые работали в этом архиве (или пытались работать)? Помогите, поделитесь опытом, пожалуйста... Спасибо заранее!

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

20

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Виявляється у нас є така тема. А я бьюсь у відкриті двері. На сайті цього архіву не побачив списку фондів. Подзвонив, з'єднали з "спеціалісткою", сказала, що у них все секретне, тому списку фондів нема. Кажу - які ж секрети тепер по 1900р, який мені треба? Ви пишіть, а ми розглянем - була відповідь. Написав на електронну пошту питання, чи є у них в фондах - Главное интендантское управление Киевского военного округа - 1899 - 1906гг. Тепер зрозумів, що чекати відповідь навіть на таке питання, буду довго.

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: о и, Алёна2

Поделиться

21

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

До речі, в РГИА - цілий фонд. Але в РГИА...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: о и1

Поделиться

22

Re: Галузевий державний архів Міністерства оборони України

gennadii5408 пишет:

Виявляється у нас є така тема. А я бьюсь у відкриті двері. На сайті цього архіву не побачив списку фондів. Подзвонив, з'єднали з "спеціалісткою", сказала, що у них все секретне, тому списку фондів нема. Кажу - які ж секрети тепер по 1900р, який мені треба? Ви пишіть, а ми розглянем - була відповідь. Написав на електронну пошту питання, чи є у них в фондах - Главное интендантское управление Киевского военного округа - 1899 - 1906гг. Тепер зрозумів, що чекати відповідь навіть на таке питання, буду довго.

А Ви задайте питання тут:  https://www.facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv

Спасибо сказали: gennadii5408, luvi2

Поделиться