1 ( 24-09-2021 21:01:44 змінене nfs79 )

Тема: ДАВІО ф. 904 (Колекція метричних книг церков Поділ. та Київск)

ф. 904 (Колекція метричних книг церков, костелів та рабинатів
Подільської та Київської губерній за 1772-1925 рр.)

https://genealodzy.pl/

ф. 904 оп.28 сп. 22-50

свой среди чужих, чужой среди своих...

Share