1

Тема: Хижня, село, Уманського повіту Київської губ.

Історія села: beket.com.ua/cherkasskaja/hizhnja/
----ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПОШУКУ----


Описи ЦДІАК: https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog … yz_005.xml
МК 1839-1872: https://www.familysearch.org/ark:/61903 … cc=1503045


МК 1873: https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1387762
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1387762


МК 1874: https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1387762


Сповідка 1828 р. https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1808479


Сповідка 1836 р. (тут буде посилання)


Проіндексована сповідка 1836 р. https://drive.google.com/drive/folders/ … 3LaM2UZVa4


Сповідка 1867 р.: https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1808479


Тут викладають переписні листи населення 1897 р. (ДАКО): https://opisi.dako.gov.ua/opisi/list-fi … mp;opis=12


Інші справи про Хижню в ДАКО:


- Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Із інвентарного опису маєтку в селі наступні відомості: про кількість кріпаків, землі та розмір панщини 1845 Ф.11 Київський губернський інвентарний комітет оп.3 спр. 11 254--260


- Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Відомості про кількість дворів і населення села поміщиці Запольської 1845 ф. 11 Київський губернський інвентарний комітет оп.3 спр. 44 4


- Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Відомості про цукровий завод села (є інформація про валову продукцію і кількість робітників) 1855 Ф. 804 Київський губернський статистичнйи комітет оп. 1 спр. 12 22, 23


+ Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Справа про викуп селянами села земельних угідь у поміщика Демида Парфенова 1867 ф. 4 Київське губернське у селянських справах присутствіє оп.99 спр.2


+ Київська губернія Уманський повіт с. Хижня План викупних селянських земельних ділянок села 1870 ф. 1542 Колекція карт і креслень Київської губернії оп.1 спр.2533


- Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Повідомлення палати цивільного суду губернатору про продаж села його власниками із землею 06.12.1873 ф. 35 Київська губернська креслярня при губернському правлінні оп.1 спр.838


- Київська губернія Уманський повіт с. Хижня Відомості про загальну кількість десятин землі в селі 28.03.1878 ф. 35 Київська губернська креслярня при губернському правлінні оп.7 спр.194 1, 4


- Київська губернія Богуславський повіт с. Хижня Відомості про гуральню (є інформація про дату заснування та кількість робітників) 1884 ф. 804 Київський губернський статистичнйи комітет оп.1 спр.1671 59, 60


(відмічене плюсами є в мене)

Фамилии в роду: Свидовские (с. Лихая Поляна, Курской губ.), Дроговозы и Коваленко (с. Хижня, Киевская губ.), Фесенко (Деренковец, Киевская губ.), Жук (с. Санжаровка, Екатериносл. губ.), Глод и Писаренко (Федоровка, Екатериносла.губ.)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2 (21-07-2021 07:39:10 отредактировано helenfessenger)

Re: Хижня, село, Уманського повіту Київської губ.

----ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА-----


Сільрада: hygnya@meta.ua (погосподарські книги збережено з 1944 р.)

Блог (новини, історія): https://selo-khyzhnia.blogspot.com/
Група села Хижня на ФБ: https://www.facebook.com/groups/khyzhnia


Журнал "Уманська старовина" (історія істориків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: минуле, сучасне, майбутнє): umanska.starovyna@ukr.net 
Головний редактор:
Кузнець Тетяна Володимирівна
Тетяна Кузнець, канд. історичних наук, професор, завідувач кафедри
історії України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Україна, м. Умань

Фамилии в роду: Свидовские (с. Лихая Поляна, Курской губ.), Дроговозы и Коваленко (с. Хижня, Киевская губ.), Фесенко (Деренковец, Киевская губ.), Жук (с. Санжаровка, Екатериносл. губ.), Глод и Писаренко (Федоровка, Екатериносла.губ.)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3

Re: Хижня, село, Уманського повіту Київської губ.

ПРО ПОМІЩИКІВ с. Хижня
Станом на кінець XVIII – першу половину XІX ст.
...
Равіньські:
Вікентій Семенів 52 р. з синами:
Юзефатом 14 р.,
Лонгіном 4 р.,
Феліксом 1 р.


ВДДЗ. 09.10.1817, І ч. р. к.
Уманський повіт, с. Хижна.


Джерело:
Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина XІX ст.) / І.І. Кривошея.: КНТ, 2018. С. 71.


Станом на 1824 рік
...
1. Потоцької Софії, графині, спадкоємці
2. Кількість селянських дворів: ..., 156, ...
3. Населений пункт: ..., Хижна, ... (всього 57 населених пунктів).
...
123. ДАКО. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 4745. Арк. 3 зв. – 14.


Джерело:
Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина XІX ст.) / І.І. Кривошея.: КНТ, 2018. С. 118.
Станом на 1830 рік
...
1. Боровський Михайло
2. Кількість душ: 2993
3. Де мешкає: с. Хижна.
...
124. ЦДІАК України. – Ф. 533. – Оп. 2. – Спр. 664. Арк. 7 – 9.


Джерело:
Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина XІX ст.) / І.І. Кривошея.: КНТ, 2018. С. 120.


Род Боровских (из дворян Подольской губернии)
Временное присутствие герольдии рассмотрев документы по которым Подольское дворянское собрание определениями 1802 декабря 15 дня, 1844 января 14 дня и 1847 июля 4 дня приняло Франца и Михаила Войцеховых с сыновьями внуками Игнатия Матвеева с сыном Лаврентия и двух именного Фому-Петра Войцеховых Боровских в Дворянском достоинстве находит, что предок их рода Иван Боровский владел недвижимими имениями, селениями Боровска, [Выпихи], Цыки и Шепиотки с крестьянами в Бельской земле…определение Подольского дворянского собрания о внесении лиц рода Боровских в шестую часть Дворянской родословной книги утвердить.


Источники и литература по изучению рода:
— дело по прошению дворянина Боровского о выдаче ему копии указаз Герольдии об утверждении в дворянстве 1850 г.: ДАЧО ф. 66, оп.1, спр. 655.
Станом на 1845 - поміщиця Запольська
Запольска (Боровська) Марія (Маріанна) Антонівна – дедична с.Хижня, колишня дружина померлого (?1837г) дворянина Адама Запольского судді Липовецького.


Після смерті Адама їй і дітям належала ще частина с.Троща в Липовецькому повіті.
____________________________________________________________________________________________________________
Станом на кінець 50 – початок 60-х рр. ХІХ ст. 
(Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся собрал Л. Похилевич. – К., 1864. – С. 353 – 579).
Парфьонов Діомід 4291 дес. с.Хижна
Начебто викупив у Марії АНтонівни Боровської в 1854 р. (із справи про викуп селянами земель, 2 лист)
Рід Парфьонових:
Зі сповідки 1867 р.
Поміщик Деомид Кондратов Парфенов 55 Х Елисавета Иванова 50
Діти:
    - Николай 31
    - Иулиания 17


МК: 


Отставной поручик Владимир Деомидов Парфенов и его законная жена Елена Павлова
    - Александр (20.06.1872)


Восприемники: землевладелец Диомид Кондратов Парфенов и Мирового судьи Александрович жена Юлия Диомидовна
Троицкая церковь с. Хижни https://www.familysearch.org/ark:/61903 … cc=1503045


Отставной поручик Владимир Деомидов Парфенов и его законная жена Елена Павлова
    - Владимир (15.07.1873)
Восприемники: землевладельцы Михаил Диомидов Парфенов и дворянка Анна Васильева Вышинская
Троицкая церковь с. Хижни https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1387762
Про характер панування


Мешканці с. Хижня скаржилися на самовільний розподіл надільних земель поміщиком Парфьоновим, а скарзі передувало поширення чуток про козаччину, які з’явилися в результаті «неправильного» трактування маніфесту про ополчення [48, арк. 1-2, 32]. Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генералгубернатора
Оп. 439. 48. Спр. 68. По запросу Уманского Земского Исправника донесение о произвольном распределении помещиком с. Хижной Парфеновим расхищения … земель


Київська палата цивільного суду, м. Київ 
Фонд № 486 Опис № 9 Справа 536 
Дело о снятии запрещения с имений помещиков Сенковского В.И. в с. Лебединка, Погрорских Е. и М. в с. Кожуховка, Парфенова Д.К. в с. Хижна Уманского у. 20 сентября 1865 г. – 8 марта 1866 г.


Зустрічаються навіть випадки грабежів обладнання промисловцями один у одного. Так поміщик Парфенов для свого цукрового заводу перехопив обладнання купців Берштейнів, яке було направлене до його маєтку в м. Умань. [Ф.442 "Канцелярія Київського, ПОдільского і Волинського генерал-губернатора" - оп 34. - срп.1304. - Арк 1-73. Дело о захвате помещиком с. Хижны  Парфеновым для своего сахарного завода машин, принадлежавших купцам Бергиштейнам и следовавшим в г. Умани, 19 ноября 1858 г. - 5 апреля 1858 г.]
_____________________________________________________________________________________________
Землевласники Уманського повіту, земельні володіння яких у 1913 р. перевищували 100 десятин
Попандопуло Іван Еммануїлович 180 дес. с.Хижна


Яневський Георгій Данилович 289 дес.  с.Хижна
Ящик Григорій Єфимович 1105 дес. с.Хижна

Фамилии в роду: Свидовские (с. Лихая Поляна, Курской губ.), Дроговозы и Коваленко (с. Хижня, Киевская губ.), Фесенко (Деренковец, Киевская губ.), Жук (с. Санжаровка, Екатериносл. губ.), Глод и Писаренко (Федоровка, Екатериносла.губ.)
Спасибо сказали: kuks70, Алёна2

Поделиться

4 (13-09-2021 20:43:51 отредактировано helenfessenger)

Re: Хижня, село, Уманського повіту Київської губ.

Державний архів Черкаської області. 

Спогади, анкети, свідчення Голодомору 1932-1933 рр. по селах Жашківського району (у тому числі по с. Хижня) містяться у справі: спр.42. Також у справах №№ 21 та 73 зазначеного фонду містяться списки жителів сіл Жашківського району (у тому числі по с. Хижня), які загинули від Голодомору.

Фамилии в роду: Свидовские (с. Лихая Поляна, Курской губ.), Дроговозы и Коваленко (с. Хижня, Киевская губ.), Фесенко (Деренковец, Киевская губ.), Жук (с. Санжаровка, Екатериносл. губ.), Глод и Писаренко (Федоровка, Екатериносла.губ.)
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, alexkr83

Поделиться