1

Тема: Культурно-освітнє життя етнічних меншин Наддніпрянської України 19-20

Іваненко О. А. Культурно-освітнє життя етнічних меншин Наддніпрянської України: на прикладі Київського навчального округу (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) /
Відп. ред. С. В. Віднянський. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2021. − 280 с.

resource.history.org.ua/item/0015859

Анотація:
У монографії на основі аналізу широкого масиву документів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Державного архіву міста Києва, Державного архіву Київської області та Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України досліджується культурно-освітня діяльність етнічних меншин Наддніпрянської України на прикладі Київського навчального округу впродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Географічні рамки монографії пов’язані з межами Київського навчального округу, який починаючи з 1832 року включав у себе Київську, Подільську, Волинську, Чернігівську, а з 1839 року — Полтавську губернії. Висвітлюються особливості адаптації етнічних громад (польської, єврейської, грецької, чеської, німецької) до багатошарового соціокультурного середовища Російської імперії, їхня взаємодія з державними органами влади на тлі специфіки історичного розвитку України як простору міжкультурних взаємовпливів.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами етнонаціональної історії

Зміст:
ВСТУП …  4
РОЗДІЛ 1 Історіографія та джерела дослідження

1.1. Історіографічний вимір культурно-освітнього розвитку етнічних меншин на українських землях упродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. …  9
1.2. Джерельна база дослідження …  49
РОЗДІЛ 2 Поляки в культурно-освітньому розвитку Київського навчального округу

2.1. Прояви культурно-освітнього життя польської громади наприкінці ХІХ ст. …  69
2.2. Активізація громадсько-культурної і освітньої праці поляків на початку ХХ ст. …  75
РОЗДІЛ 3 Місце та роль шкільництва в житті єврейської громади

3.1. Освітня діяльність єврейського населення періоду "Великих реформ" 60–70-х рр. ХІХ ст. … 110
3.2. Єврейське шкільництво у 80–90-х рр. ХІХ ст. … 133
3.3. Національно-освітнє життя євреїв наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. … 155
РОЗДІЛ 4 Культурно-освітня діяльність греків, чехів та німців

4.1. Освітні аспекти національного розвитку греків … 200
4.2. Чеське культурно-освітнє життя … 217
4.3. Просвітницька діяльність німецької громади … 239
ВИСНОВКИ … 271

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_file_name=cover/0015859.jpg

Спасибо сказали: v_golub1

Поделиться