1

Тема: Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника

http://www.lvivcenter.org/image.php?pictureid=2497
Назва: Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника
Розташування: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/125px-Flag_of_Ukraine.svg.png м. Львів
Тип: Академічна бібліотека
Вихідні дні: в певних відділах й субота, але загалом загальний вихідний неділя.
Обсяг фондів: 7 млн. примірників
Опис:

Історія

Наукова бібліотека імені Стефаника формально була заснована 2 січня 1940 року на основі 84 відомчих і приватних бібліотек Львова та Західної України. Головний корпус влаштовано на базі закритого Інституту Оссолінських. В збірку увійшли фонди бібліотеки НТШ і Народного дому у Львові, товариства «Просвіта», частина бібліотеки і архіву Ставропігійного інституту, конфісковані бібліотеки монастирів, приватні збірки, близько 20 % фондів Оссолінеуму.
Читальна зала

З 1944 року установа називалася «Львівська бібліотека Академії наук УРСР». 1963 року бібліотека була перепідпорядкована Міністерству культури УРСР і стала «Львівською державною науковою бібліотекою Міністерства культури УРСР», проте 1969 року знову перейшла у відання Академії наук. 1971 року бібліотеці надали ім'я Василя Стефаника, 1989 р. Бібліотека отримала статус науково-дослідного інституту. За ці роки сформовано книгознавчу, бібліографознавчу та пресознавчу наукові школи, які здійснюють підготовку матеріалів та формування електронної бази даних для створення національної бібліографії українського друку, 1989 року — статус науково-дослідного інституту. З 1994 бібліотека отримала назву «Львівська наукова бібліотека України імені Василя Стефаника». 10 квітня 2008 року Президент України Віктор Ющенко надав їй статус національної.

Колекція

До колекції належать прижиттєві видання творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Миколи Гоголя, Віктора Гюго, Оноре де Бальзака, Олександра Дюма, Чарлза Діккенса, Адама Міцкевича, Льва Толстого, Антона Чехова, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова і багатьох інших письменників. Одними з найцінніших придбань бібліотеки є оригінали листів Богдана Хмельницького, Івана Франка, Лесі Українки, Віктора Гюго, Володимира Короленка, Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Осипа Маковея, Максима Горького та інших.

Фонди бібліотеки складають понад 7 мільйонів одиниць збереження, зокрема 250 тисяч рідкісних видань, понад 75 тисяч рукописів, близько 38 тисяч нотних видань, 49 інкунабул тощо.

На 1 січня 2011 р. у Бібліотеці зберігається понад 8 млн од. зб., зокрема найвагоміше у світі зібрання україніки — це рукописні та друковані видання XI — початку XX ст.; особові архівні фонди XVIII–XX ст.; українська й іншомовна періодика XIX—першої половини ХХ ст. (понад 3 млн од. зб.); унікальні колекції інкунабул (50 од.зб.), палеотипів (більше 800 од.зб.), стародруків (близько 120 тис. од. зб.), і картографічних видань XVI–XVIII ст. (понад 22 тис. од. зб.). Окрім того, ЛННБ України імені В. Стефаника — єдина в Україні книгозбірня, яка володіє творами українського і світового мистецтва — гравюрами, скульптурами, рисунками, акварелями, гуашами, фотографіями та найбільшою в Україні колекцією нотних творів вітчизняних і зарубіжних композиторів (378 тис. од. зб.).

Постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19.12.2001 р. унікальні колекції та зібрання Бібліотеки, серед яких: інкунабули, палеотипи, рукописні книги XI–XVIII ст.; книжкові і періодичні видання, що виходили в Україні і поза її межами у XVIII–XX ст.; оригінальні твори українських, західноєвропейських, китайських, японських художників (рисунки, акварелі, гравюри) й один із найбільших в Україні нотний фонд і цінна картографічна колекція, віднесені до наукових об'єктів, що визначені як національне надбання. Загальний обсяг фондів, що мають виняткове значення для української науки і не можуть бути відтворені у разі їх втрати або руйнування, становить 3 млн 725 тис. од. зб.

Науково-дослідна діяльність

Бібліотека видає низку наукових фахових видань, зокрема, збірники наукових праць «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника» та «Збірник праць Науково-дослідного центру періодики»; регулярно проводить наукові конференції, науково-просвітницькі та інші заходи.

У Бібліотеці функціонують 3 науково-дослідних інститути: Науково-дослідний інститут пресознавства, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів та Інститут сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. До складу Бібліотеки входять 19 науково-дослідних відділів, 8 науково-прикладних та 2 технічних структурних підрозділи.

Універсальними інформаційними ресурсами Бібліотеки користується близько 200 тис. користувачів, яким щорічно видається до 800 тис. документів. Інформаційне обслуговування науковців, фахівців, аспірантів і студентів здійснюється у 18 галузевих та спеціалізованих залах.

У Бібліотеці працює 426 фахівців, серед них — 91 науковий співробітник, зокрема 5 докторів наук та 22 кандидати наук. Колектив очолює генеральний директор, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Мирослав Миколайович Романюк — відомий український вчений у галузях теорії, методології та історії книгознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, історії української преси та видавничої справи.

Щодо замовлення переписування належних примірників, пишіть в форматі:

Автор/Назва/Рік/Сторінка(и)/

Приклад:
Повне посилання виглядає так:
Правобережний гербівник. Т. 1, Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів / укл. Є. Чернецький; Центральний держ. історичний архів України ... [та ін.]. - Біла Церква : Вид. О.Пшонківський, 2006. -  152 с., [16] л. іл.

Обов’язково:

Зазначення автора (редакції), назви, — обов’язково!
Рік, сторінки — за можливістю

Всі замовлення — є безкоштовні, проте є платні послуги котрі надає сама бібліотека, а саме:

Виготовлення ксерокопії документів із бібліотечних фондів, виданих після 1945 р.:

    ксерокопія формату А4 - 0,60 грн.
    ксерокопія формату А3 - 1,20 грн.
    програми заходів, запрошення (од. зберігання) - 3 грн.

Виготовлення цифрових копій (сканування або фотографування) документів із бібліотечних фондів, виданих після 1945 р.:

    книги, періодика (1 сторінка) - 0,90 грн.
    атласи (1 аркуш карти) - 0,90 грн.

Користування рідкісними, цінними довідниками, книгами та документами з наданням права на оцифрування:

8.1. Документів із бібліотечних фондів 1801-1945 рр.видання:

    книги, періодика, ноти (1 сторінка) - 3 грн.
    рукописні документи (1 сторінка) — 30 грн.
    карти, атласи (1 аркуш карти) - 30 грн.

8.2. Документів із бібліотечних фондів, створених після 1800 р.:

    живопис, графіка, ужиткове мистецтво, скульптура, нумізматика, плакати, медальєрика, філателія, фотодокументи:
       робочий варіант (од. зберігання) - 48 грн.
       для публікації (од. зберігання) - 54 грн.
    листівки, репродукції:
       робочий варіант (од. зберігання) - 24 грн.
       для публікації (од. зберігання) - 30 грн.
    програми заходів, запрошення (од. зберігання) - 18 грн.

8.3. Документів із бібліотечних фондів XVI-XVII ст.:

    книги, рукописні документи, ноти (1 сторінка) — 42 грн.:
    карти, атласи (1 аркуш карти) - 42 грн.:
    живопис, скульптура, графіка, нумізматика, медальєрика:
       робочий варіант (од. зберігання) - 66 грн.
       для публікації (од. зберігання) - 72 грн.

    Примітки:
         *  Дозволяється копіювати не більше 30% обсягу видання. Дозвіл на копіювання надає завідувач чи інший уповноважений на це працівник відділу фондоутримувача або читального залу.
         **  Запис інформації може здійснюватися на електронний носій читача або на СВ/ВМВ, наданий бібліотекою. У такому випадку замовник оплачує вартість диску.
          Ціни у п.п. 2,3, 5, 6, 7 вказані із ПДВ.


Загальні безкоштовні послуги бібліотеки:

Згідно із Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" вiд
27.01.1995 р. користувачі Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В.Cтефаника мають право:
     

 • отримувати інформацію щодо режиму роботи ЛННБ України імені
  В. Стефаника, її структурних підрозділів та чинних «Правил користування
  ЛННБ України імені В. Стефаника»;
       

 • отримувати інформацію про наявність у ЛННБ України імені В. Стефаника необхідних документів та їх місце зберігання;
       

 • користуватися довідково-бібліографічним апаратом ЛННБ
  України імені В. Стефаника (електронним каталогом та системою карткових
  каталогів);
       

 • отримувати документи з фонду ЛННБ України імені В.
  Стефаника для тимчасового користування у читальних залах згідно з
  «Правилами користування ЛННБ України імені В. Стефаника»;
       

 • отримувати видання для тимчасового користування на
  абонемент (послуга чинна для певних категорій користувачів згідно з
  «Правилами користування абонементом ЛННБ України імені В. Стефаника»;
       

 • отримувати доступ до електронних ресурсів;
       

 • отримувати усні бібліографічні довідки та консультації (до15 хв.) у пошуку джерел інформації;
       

 • ознайомлюватися з новими надходженнями у читальному залі відділу науково-дослідної та інформаційно-довідкової роботи;
       

 • відвідувати тематичні виставки та користуватися документами з них у читальних залах бібліотеки;
       

 • відвідувати різноманітні культурні інформаційні заходи, що відбуваються у ЛННБ України імені В. Стефаника.
       

Джерела:

Фирфир
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2

Re: Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника

Деякі оцифровані справи
bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.p … OA7krsD-KM

Спасибо сказали: Ann, DmitroR-2, kuks703

Поделиться