1 ( 27-07-2015 17:54:44 змінене D_i_V_a )

Тема: Источники информации по духовенству

"Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ - початку ХХ ст." - автор Володимир Перерва

Для тех чьи предки были священниками Киевской губернии эта книга является неоценимым подарком. Если не ошибаюсь, автор потратил 10 лет на создание этого уникального творения.  С 1860-х годов на киевщине началось сильное движение по созданию церковно-приходских школ и учителями там были священники.

Post's attachments

В. Перерва.jpg
В. Перерва.jpg 77.68 kb, 2 downloads since 2015-07-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

2

Re: Источники информации по духовенству

ЦДІАК (ЦГИАК)
Ф. 442, О.575, Од.зб.8

Дело №8 - О числе построенных в крае православных церквей, в период действия высочайше утвержденных 7 декабря 1867 года правил,
началось дело 13 ноября 1889 г
крнчилось дело 5 октября 1890 г
по 4 столу второго отделения
Канцелярия Киевского, Подольского и Волынского Генерал-Губернатора
на 114 листах

Share

3

Re: Источники информации по духовенству

Чижевский Церковное письмоводство : Собр. правил, постановлений и форм к правильному ведению оного / Сост. на основании законов и указов св. правительствующего Синода Харьков : тип. Окр. штаба, 1881 dlib.rsl.ru/01003546664


Устав духовных консисторий / С доп. и разъяснениями Святейшего синода и Правительствующего Сената; Сост. М.Н. Палибин Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1900 dlib.rsl.ru/01003550243

З повагою, Сергій Овчаренко

Share

4 ( 19-09-2015 20:25:53 змінене AppS )

Re: Источники информации по духовенству

ДРУЖИНИ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯЩЕНИКІВ ТА ЇХ РОЛЬ У СІМ’Ї в кінці ХІХ–на початку ХХ ст .(на матеріалах Правобережної України )

Share

5

Re: Источники информации по духовенству

Сулима М.М Гріхи розмаитїи: єпитимійні справи XVII — XVIII ст. К.: Фенікс 2005 256с. mirknig.com/knigi/religiya/11818 … ii-st.html
Книга присвячена дослідженню виявлених у фондах Київської, Білгогородської, Волинської, Катеринославської, Переяславсько-Бориспілької, Слобідської. Херсонської та Чернігівської духовних консисторій єпитимічних справ, що зберігаються в державних архівосховищах України. Окреслюється єпитимійний дискурс українського фольклору та позаконфесійної літератури.

З повагою, Сергій Овчаренко
Thanks: Vlad S.2

Share

6

Re: Источники информации по духовенству

1782 рік. Ревізькі казки Священо й церковно служителів Біловодського округу (північ Луганської област: Старобільськ, Біловодськ, Білолуцьк, Марківка тощо).
20 церков, 35 священників, діакони, д'ячки, пономарі, члени родин, всього 276 людей.
Розмістив сьогодні, на своїй сторінці. http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=747&p=3

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.

Share

7

Re: Источники информации по духовенству

Сайт з можливістю пошуку православних священиків за прізвищами: "Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века": www.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/a … 2JMTdG6XU*

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

8 ( 26-12-2017 17:14:38 змінене LG 775 )

Re: Источники информации по духовенству

До питання про побут українських священників:
На свята, відслуживши службу священники і церковнослужителі та їх сім’ї, збиралися разом (як правило у хаті священника) і відзначали свято. Як людям духовного звання, їм було не до лиця співати народні пісні, тому у їх середовищі народився специфічний музичний жанр – псальма.
Псальма — народна пісня релігійного змісту. Не має нічого спільного з «псалмами», що містяться у Біблії. В переважній більшості, псальми мають ідею-виток у Новому заповіті, а також у Житіях святих, але являють собою народне осмислення вибраної теми.  Окремим піджанром псальмів є похоронні псальми — які співалися над небіжчиком, а також на поминах. З музичного боку псальми близькі до церковної музики, але особливо до народних християнських колядок. Є псальми дуже наближені до мелодики народних пісень. В народному середовищі виконуються різними складами на різну кількість голосів. У фольклорних експедиціях ансамблем «Божичі» зафіксовані псальми, які виконувалися і на 5-6 голосів.
https://youtu.be/bnk3RtqKQ38 
https://youtu.be/iH3CC8El_fw 
https://youtu.be/1FOPaDylFjk

Thanks: Vlad S., kuks702

Share

9

Re: Источники информации по духовенству

ГАОО (Одесса), фонд 762 -  "Балтское Духовное Правление"
Опись 1; дело №76 - "Ревизские Сказки духовенства по церквам правления за 1816 г."
(файл 7; №76; 16.01.1816-17.02.1816г.; 22л.)

Thanks: Алена1

Share

10

Re: Источники информации по духовенству

УДК 94(477)"1775-1853"
М. М. Єременко
СИСТЕМА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА (1775-1853 рр.)
Стаття присвячена вивченню джерел утримання духовних осіб, що «окормляли» військових на півдні України в період між ліквідацією Вольностей Війська Запорозького і початком Кримської війни. Простежуються зміни порядку утримання, виявляється специфіка матеріального забезпечення духовенства різних військових формувань краю.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV
Фрагмент див. http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 82#p204482

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

11

Re: Источники информации по духовенству

Строев, Павел Михайлович (1796-1876). Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви : [С Алф. указ. монастырей, сост. М. Семевским] / Сост. из достовер. источников Павел Строев, орд. акад. С.-Петерб. акад. наук... - Санкт-Петербург : Археограф. комис., 1877. - X с., 1064, 68 стб., 1 л. факс.; 29.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003546081

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: kbg_dnepr1

Share

12

Re: Источники информации по духовенству

Лихачев, Николай Петрович (1862-1936). Разрядные дьяки XVI века : опыт историческаго изследования / Н. П. Лихачев. - Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1888. - XVI, 559, 72, 101, VI с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003653224

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

13

Re: Источники информации по духовенству

Список настоятельниц женских монастырей и общин. - Санкт-Петербург : Синод. тип., 1889. - 56 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003551313

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share