1

Тема: Джерела та література по козацтву / Источники и литература по казачест

Чухліб Т. Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної та Південно-Східної Європи (60-ті рр. XVII - поч. XVIII ст.). - Київ, Інститут історії України НАНУ, 1995 / Автореферат на здобуття ступеня кандидата історичних наук. - 21 стор.

https://www.academia.edu/36893212/%D0%A … kly_digest

Основні положення дисертації викладені автором у 15 опублікованих працях, пріоритетними серед яких є:
1. Гетьман Правобережної України Андрій Могила (1684-1689) // Середньовічна Україна. Зб. наук. праць. – Вип. І. –  К., 1994. – 0,6 арк.
2. Українське козацтво в політичних планах Речі Посполитої // Польсько-українські студії. – Вип. І. – К., 1994. – 0,5 арк.
3. Михайло Ханенко. 1669-1674 // Володарі гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1994. – 0,7 арк.
4. Маловідомий гетьман Правобережної України Андрій Могила // УІЖ. –  1993. – № 9. – 0,5 арк.
5. Ліквідація козацького устрою на Правобережній Україні. 1699-1702 //Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного  розвитку. – Вип. 2. – К., 1992. – 0,25 арк.
6. Козацька родина другої половини ХVІІ ст. //Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Вип. 3. – К., 1993. – 0,4 арк.
7. Правобережна Україна в міжнародних договорах у другій половині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – Вип. 3. – К., 1993. – 0,25 арк.
8. Козацькі компути останньої чверті ХVІІ ст., як джерело до вивчення політичної історії Правобережної України // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – Вип. 4. – К., 1994. – 0,25 арк.
9. Немирів – гетьманська столиця Правобережної України (ост. чверть ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.) //Актуальні проблеми розвитку міст. Тези доповідей міжнародної конференції. – Рівне, 1993. – 0,1 арк.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Старина1

Поделиться

2

Re: Джерела та література по козацтву / Источники и литература по казачест

Антонович, Владимир Бонифатьевич (1834-1908). Последние времена казачества на правой стороне Днепра : По актам с 1679 по 1716 г. / Сост. Владимир Антонович. - Киев : тип. Е. Федорова, 1868. - [2], 197 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003601039

Поделиться