1 (02-12-2020 14:19:22 отредактировано Nowy)

Тема: Герб князя Юзефа Зайончека

Я ищу информацию о гербе Юзефа Зайончека, губернатора Королевства Польского в 1815-1826 годах.
Перед входом в гробницу герб другой, чем фамильный герб (изменен).
В 1818 году он получил княжеский титул от Царя Александра I. Сможет ли он тогда получить новый герб?
Может быть, есть информация в Российских архивах?


Szukam informacji na temat herbu Józefa Zajączka Namiestnika
Królestwa Polskiego w latach 1815-1826. Przed wejściem do grobowca jest inny
herb niż jego rodzinny (zmieniony). W 1818 roku otrzymał od Cara Aleksandra I
tytuł książęcy. Czy mógł wtedy otrzymać nowy herb?


Być może byłyby jakieś informacje w Rosyjskich Archiwach?

Спасибо сказали: kuks701

Поделиться