1

Тема: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Вікі

Еволюція покарань йшла паралельно з еволюцією людства. З його появою відбувся поділ людей на класи. Пануючі класи, захищаючи приватну власність і свої інтереси, розробили загальні правила, що регулюють взаємовідносини людей між собою і життя суспільства у цілому. Взаємовідносини людей мали особливий характер, тому виконання правил поведінки було майже добровільним, єдиним і найжорстокішим засобом впливу на людину, крім морального засудження, було вигнання. Поняття покарання розширювалося, сформувалося поняття злочину. Покарання призначалися залежно від типу злочину, його об'єкта та інших обставин. Загалом покарання були тілесними, застосовувалась смертна кара. Згодом було введено поняття співучасті. За злочини вчинені групою осіб призначалися жорсткіші покарання.

Середньовіччя характеризується значним розвитком людства, права, відповідно поняття покарання. Інститутам злочину і покарання в роки середньовіччя приділялося багато уваги. Злочином тепер вважалося заподіяння шкоди, а не образа, як було раніше. Порівняно з минулим, поняття злочину значно розвинулось і означало порушення правових норм, встановлених державою. Покарання зберігали класовість, проте класовість була у всіх галузях права Середньовіччя. Було введено вікові обмеження — особа могла бути притягнута до відповідальності тільки з 16 років.

Період залежності українських земель від Російської імперії характеризується розпадом феодально-кріпосницького ладу і формуванням капіталістичних відносин. В 1840 році було введено в дію єдину правову систему, яка діяла на всій території Російської імперії, в тому числі і в Малоросії (назва України в ті часи).Система покарань складалась з 35 видів — від смертної кари до догани. Метою покарання було передусім залякування широких мас людей, про що свідчить наявність великої кількості санкцій із смертною карою.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

2

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Сибирь и ссылка : Siberia and the Exile - penpolit.ru/

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kbg_dnepr1

Share

3

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Политическая каторга и ссылка : биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. - М., 1929. elib.shpl.ru/ru/nodes/157 Можливо хтось знайде в цій книзі своїх родичів.

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kuks70, kbg_dnepr2

Share

4

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Политическая каторга и ссылка : биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. - М., 1934. elib.shpl.ru/ru/nodes/158

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kuks70, kbg_dnepr2

Share

5

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Кантор, Рувим Моисеевич. Именной и систематический указатель [к историко-революционному вестнику "Каторга и ссылка"] за 1921-1925 гг. / Р. М. Кантор ; [Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев]. - М., 1928. - 228 с. elib.shpl.ru/ru/nodes/123

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kuks70, kbg_dnepr2

Share

6

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Максимов, Сергей Васильевич (1831-1901). Сибирь и каторга : В 3-х ч. / [Соч.] С. Максимова. - СПб. : тип. А. Траншеля, 1871. Ч. 2 : Виноватые и обвиненные. - 1871. - 353, IV с. elib.shpl.ru/ru/nodes/3217#mode/ … 325/zoom/6 В кінці даної книги надається таблиця розподілу каторжан з різних губерній по Сибіру.

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kuks70, kbg_dnepr2

Share

7

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Виленский-Сибиряков, Владимир Дмитриевич. Каторга и ссылка в русской революции / В. Л. Виленский-Сибиряков. - М. : Изд-во Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1924. - 15, [1] с. - (Политкаторжане - МОПР'у). elib.shpl.ru/ru/nodes/22374-vile … sii-m-1924

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kbg_dnepr1

Share

8

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Антон Павлович Чехов Том 14/15. Из Сибири. Остров Сахалин https://ruslit.traumlibrary.net/page/ch … -1415.html

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.
Thanks: kbg_dnepr1

Share

9

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

kbg_dnepr пише:

ВікіПеріод залежності українських земель від Російської імперії характеризується розпадом феодально-кріпосницького ладу і формуванням капіталістичних відносин. В 1840 році було введено в дію єдину правову систему, яка діяла на всій території Російської імперії, в тому числі і в Малоросії (назва України в ті часи).Система покарань складалась з 35 видів — від смертної кари до догани. Метою покарання було передусім залякування широких мас людей, про що свідчить наявність великої кількості санкцій із смертною карою.

Катерина Борисовна, не вводите в заблуждение. Вы читали Полное Собрание Законов Российской Империи (ПСЗРИ)? Уверен, что нет. А я работу писал по системе наказаний. "Целью наказания было прежде всего запугивания широких масс людей, о чем свидетельствует наличие большого количества санкций со смертной казнью." Можете назвать большое количество санкций с применением смертной казни?

Thanks: kbg_dnepr1

Share

10

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Пане Старина,

та то ж не я, то автори статті - за що купувала, за те й продавала.
Чого сперечатися з неуками?
Ви краще напишіть, як воно було, тим більше що й роботу писали! - дуже цікаво, чекаю з нетерпінням.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

11

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

В России после Анны Иоанновны смертная казнь применялась крайне редко и в основном в отношении государственных преступников. При Елизавете Петровне смертные приговоры заменялись другими наказаниями. При Екатерине 2-й были казнены В.Мирович и некоторые участники пугучёвского бунта (многим отъявленным злодеям казнь была заменена  телесными наказаниями и  каторжными работами), при Павле 1-м казнили несколько человек по делу Грузинова, причём ответственные за это были наказаны, т.к. превысили полномочия, смертной казни тогда в России не было. Было велено Грузинова наказать нещадно кнутом, а войсковому старшине Афанасьеву и трём казакам, служившим под началом Е.Грузинова - Касмынину, Попову и Колесникову отрубили головы. Руководившие следствием и казнью генералы   Репин и Кожин были отданы под суд Правительствующего сената,  Репина император исключил из службы. Про Александра 1-го и говорить нечего. Кто был казнён при Николае 1-м кроме пятерых декабристов? За уголовные преступления санкции не предусматривали смертной казни.

Share

12

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

А вот Литовский Статут, бывший основным источником права в Гетманщине предусматривал широкое применение смертной казни. Так 30 сентября 1668 судили Феська Киктя, который, будучи пьяным, в ссоре убил Семёна Криловца. Суд приговорил Феська  к четвертованию, «карності смертельній, четвертуванням» . 18 ноября 1667 суд рассматривал дело Саввы Пащенко, который в нетрезвом состоянии решил переспать с женой товарища, В. Петренко. На суде, Пащенко сначала отказывался, но потом был вынужден признаться. За намерение изнасиловать женщину и обесчестить достоинство своего товарища, Пащенко был приговорён к смертной казни, «мает бит каран горлом». В протоколе указано, что приговор приведён в действие .

Share

13

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Распространённым наказанием за тяжкие уголовные преступления была ссылка в Сибирь. Ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое заключалось в направление преступника «в отдаленные места Сибири», в Иркутскую и Енисейскую губернии. Второе — «в не столь отдаленные места Сибири», в Тобольскую и Томскую губернии. Вот откуда выражение, места не столь отдалённые. В Тобольскую и Томскую губернии направлялась основная масса ссыльных на поселение. В Восточную Сибирь отбирались ссылаемые по суду каторжные. Как видите, российское законодательство было довольно гуманным.
Среди обывателей часто можно услышать различные мифы про всякие «обычаи». Например, что если к находившемуся на эшафоте приговорённому выйдет девушка и выразит желание стать его женой, то злодея должны помиловать. Если бы так было, думаю, много преступников бы ушло от возмездия. Или, что если приговорённый к повешению сорвался с виселицы (верёвка не выдержала и т.п.), то его непременно должны помиловать. Праведный гнев вызывает у этих граждан факт, что троих сорвавшихся с виселицы декабристов повесили со второй попытки. На самом деле руководившие экзекуцией действовали по закону (на данный момент действовал Военный артикул, принятый ещё при Петре Первом) .  Глава двадцать третья — о палаче и профосах гласит:
Артикул 204. Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить, а веревка порветца, и осужденный с виселицы оторветца, и еще жив будет, того ради осужденный несвободен есть, но палач имеет чин свой до тех мест отправлять, пока осужденный живота лишится, и тако приговор исправлен быть может.

Thanks: kbg_dnepr, Ann2

Share

14

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

По Высочайше утвержденному постановленію Медицинскаго Совѣта, неизлечимыми болѣзнями, въ коихъ преступники не могутъ, безъ явной опасности для жизни ихъ, быть подвергаемы телесньшъ наказаніямъ, почитаются:
1) Падучая болѣзнь;
2) Приросшая грыжа;
3) Внутренніе и наружные аневризмы;
4) Грудная жаба (angina pectoralis);
5) Весьма затруднительное дыханіе, происходящее отъ окрѣплостей и нарывовъ лёгкихъ, также отъ частаго кровохаркаяія, грудной водяной болѣзни или отъ великаго покривленія позвоночнаго канала;
6) Частые приступы кровянаго апоплексическаго удара, съ
продолжающеюся явною наклонностью къ онымъ.

Thanks: kbg_dnepr1

Share

15

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Рекомендуютем, кто интересуется судопроизводством на Гетманщине. https://chtyvo.org.ua/authors/Vysloboko … arod_1743/

Thanks: kbg_dnepr1

Share

16

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Права за якими судиться малоросійський народ
Глава двадцять третя

Про кару і покарання прелюбодіїв, блудників, ґвалтівників жінок і дівчат, про мужоложників і скотоложників

Артикул 1

Про прелюбодіїв і прелюбодійниць

Прелюбодієм є той, хто, маючи законну дружину з іншими одруженими або неодруженими жінками, а також жінка, яка маючи законного чоловіка з чужими одруженими або неодруженими чоловіками тілесно скупляється; такий або така, що опустяться до такого беззаконня, коли те буде достеменно доведено, підлягають карі за нижчезазначеними артикулами.

Артикул 2

Про покарання за прелюбодійство

Пункт 1

Якщо б чоловік застав кого-небудь із своєю дружиною під час прелюбодіяння, то, повідомивши сусідам або слугам і працівникам своїм домашнім, має спійманих доставити до належного суду, і коли у суді не по злобі, а правдиво докаже разом із свідками під присягою, або ж ті, кого застали у прелюбодійстві, самі признаються, то їх обох самих скарати на смерть через відсічення голови; а якщо б чоловік, заставши прелюбодія на місці прелюбодіяння убив його, то ні смертній карі, ні платі за голову і ніякому покаранню він не підлягає.

Пункт 3

Якщо б таке трапилось, що чоловік, заставши прелюбодія із своєю дружиною, буде вбитий, то такого прелюбодія потрібно жорстокою смертною карою покарати, а за голову із майна його рухомого спадкоємцям убитого має бути виплачено; а дружину таку покарати смертною карою.

Артикул 7

Про кровозмішення

Пункт 1

Якщо б існувало близьке юродство людей чоловічої і жіночої статі, то за церковними правилами і за правом брати їм шлюб не можна; ті, хто, знаючи про те юродство, тілесно блудно з’єднаються - обох за правовими доказами карати смертною карою через відсічення голови.

Артикул 9

Про покарання неприродно блудящих

Якщо б хто-небудь, забувши страх Божий, з твариною безсловесною або ж чоловік з чоловіком протиприродно паруються, таких за достовірними доказами карати на смерть, спалити у вогні; такому ж покаранню підлягає і той чоловік, який би з своєю дружиною або чужою неприроднім чином тілесно змішувався.

Share

17

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Анучин, Евгений Николаевич (1831-1905). Исследования о проценте сосланных в Сибирь в период 1827-1846 годов : Материалы для уголов. статистики России / Соч. д. чл. Е.Н. Анучина. - Санкт-Петербург : тип. Майкова, 1873. - [2], IV, 246 с., 14 л. карт. : табл.; 23
https://search.rsl.ru/ru/record/01003545518

Share

18 ( 27-12-2020 18:16:06 змінене Balakyn )

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Никитин, Виктор Никитич (1839-1908). Тюрьма и ссылка : Историч., законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из под стражи, со времени возникновения рус. тюрьмы, до наших дней. 1560-1880 г. / В.Н. Никитин. - Санкт-Петербург : тип. Г. Шпарварт, 1880. - [6], IV, 5-674, [1] с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003593305

Share

19

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Ведомость справок о судимости [Текст] / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см.
Алфавитный указ. … за 1885 г., ч. 1: Алфавитный указатель имен и фамилий лиц, помещенных в Ведомости справок о судимости за 1885 год. Ч. 1. Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1886. - 916, VIII с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01005499987

Share

20

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Трахтенберг, Василий Филиппович (? — 1940). Блатная музыка : ("Жаргон" тюрьмы) : По материалам, собр. в пересыл. тюрьмах: Петерб., Моск. ("Бутырки"), ... [и др.] / В.Ф. Трахтенберг; Под ред. и с предисл. проф. И.А. Бодуэн-де-Куртенэ. - Санкт-Петербург : тип. А.Г. Розена, 1908. - XX, 116 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003753718

Thanks: Ann1

Share

21

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

Гомолицкий, Николай Иосифович. Свод маршрутов и планов движения этапных партий : 1 окт. 1909 г. / Сост. подполк. Гомолицкий. - Санкт-Петербург : Канцелярия Гл. инспектора по пересылке арестантов, 1909. - 213 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003757115

Share

22

Re: Пенітенціарна система Російської імперії - тюрми, заслання, каторга

https://library6.com/8569/item/539621?category_id=7
Ссылка в Сибирь. Очерк ее истории и современного положения.
СПб.: 1900 - 382 с.

Подробнейший доклад, подготовленный Министерством юстиции для Высочайше утвержденной комиссии о мероприятиях по отмене ссылки. Интересно, что самому Минюсту (а точнее, Главному тюремному управлению) сам институт ссылки тоже не нравился, и книга полна намеков на то, что ссылку требуется отменить - кстати, ее так никто и не отменил. Книга чрезвычайно информативна и снабжена статистическими таблицами, особенно подробны данные по годам по количеству и разновидностям ссыльных.

Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження  Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., запис про народження Афанасьєва Афанасія Євдокимовича 1888-90 рр. і шлюб його батька і матері в 1880-1884 роках: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною.

Share