1

Тема: Жаврид

Поиск предков

Поделиться

2

Re: Жаврид

1    Жаврид    Павел Иван.    Минская губ., Бобруйский у., 3aболотск. хут. Касье.   
Воинское звание:    Ратник
Вероисповедание:    Православное
Семейное положение:    Женат
Событие:    Пропал без вести
Дата события:    21 Фвр. 1915г.
Источник:    «Именной список №905 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14465

2    Жаврид    Петр Никитич    Киевское ген.-губ., Киевская губ., Звенигородский у., Ладыженской   
Воинское звание:    Рядовой
Вероисповедание:    Православное
Семейное положение:    Женат
Событие:    Ранен
Дата события:    5 окт.1914
Источник:    «Именной список №426 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.6805

Поделиться

3

Re: Жаврид

Жаўрыд Павал Якубаў (1889—1939), беларускi нацыянальны дзяяч.

Ураджэнец в.Цецяроўка Слуцкага павету. Скончыў Слуцкую мужчынскую ўрадавую гiмназiю (1909). Падчас навучаньня ў гiмназii — iнiцыятар стварэньня i кiраўнiк беларускага маладзёвага гуртку. Вучыўся на юрыдычным факультэце Варшаўскага ўнiвэрсытэту. У 1916 г. мабiлiзаваны ў расейскае войска. Пасьля заканчэньня вайсковае вучэльнi ў Палтаве (1917) накiраваны ў Туркестан, пазьней на Румынскi фронт, пасьля Лютаўскае рэвалюцыi абраны старшынём палкавога камiтэту. Ад беларусаў–вайскоўцаў дэлегаваны на Ўсебеларускi зьезд у Менску. З 1918 г. юрысконсульт Слуцкага павятовага зямельнага аддзелу, сябра БПСР.

Летам 1919 г. арыштаваны «чрэзвычайкаю» па абвiнавачаньнi «ў дапамозе Дзянiкiну» i вывезены ў якасьцi закладнiка ў Смаленск. Вызвалены ў сьнежнi 1919 г., вярнуўся ў Слуцак, дзе быў абраны старшынём Слуцкага Беларускага нацыянальнага камiтэту. У лiпенi 1920 г. мабiлiзаваны ў чырвоную армiю (памочнiк камандзіра Слуцкае кавалерыйскае роты). У канцы 1920 г. прызначаны  Найвышэйшаю радаю БНРейным камiсарам у Слуцкiм павеце. Адзiн з палiтычных кiраўнiкоў Слуцкага паўстаньня. З 1921 г. у Вiльнi, сябра тамтэйшага Беларускага нацыянальнага камiтэту ды Беларускае школьнае рады. Пазьней вярнуўся на радзiму, працуючы на гаспадарцы бацькоў у вёсках Бор ды Зарэчча Слуцкага павету. У 1923—1930 гг. працаваў у Белсельпрамсаюзе, Мар’iнагорскiм сельскагаспадарчым тэхнiкуме, Інбелкульце, у рэдакцыi газэты «Зьвязда». Арыштаваны ГПУ БССР 18 лiпеня 1930 г. па «справе СВБ». У красавiку 1931 г. асуджаны на 3 гады канцлягеру. З 1933 г. жыў у высылцы ў г.Сарапул (Удмуртыя). У 1937 г. зноў арыштаваны i асуджаны на 10 гадоў «за антысавецкую агiтацыю». Пакараньне адбываў у пасёлку Княж–пагост (Комi). Памёр у зьняволеньнi ад хваробы. Рэабiлiтаваны паводле першага выраку Вярхоўным Судом БССР 10 чэрвеня 1988 г., паводле другога — Кiраўскiм абласным судом.

/ Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах /Ул.Ляхоўскі, Ул.Міхнюк, А.Гесь. — 2–ое выд., дапрац.
— Мінск: „Энцыклапедыкс“, 2006. — 400 с.  (Бібліятэка часопісу „Беларускі Гістарычны Агляд“)

http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 09#p210509

Поделиться

4

Re: Жаврид

Жаврид Александр Георгиевич (1904---1943.05.12,†Ярославль. Воинское мемориальное кладбище. Первое братское захоронение.) Место призыва или адрес родных Смоленская обл.,Монастырщинский р-н. В.зв. рядовой. Часть 165 сын-боярск. Место смерти эг 5366. Место захоронения Ярославль. Воинское мемориальное кладбище. Первое братское захоронение. [Вечная память, стр. 141.]

Жаврид Анна Георгиевна (1909.12.28--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Люберецкий р-н, Люберцы,Юбилейная,2-12

Жаврид Елена Леонтьевна (1919.02.04--,2000) на 2000 жительница: Челябинск.обл. г.Троицк ул.Фрунзе,65,1

Жаврид Игнатий Константинович (1914,Беларусь--,1937) Рабочий лесопункта, житель: Холмогорский р-н, трудпоселка <Рожево> Арест: 1937.09.10 Осужд. 1937.10.19 тройка при УНКВД по Архангельской обл.. Обв. за <антисоветскую агитацию> Приговор: 8 лет. Реаб. июнь 1989 [Поморский мемориал: Книга памяти Архангельской обл.]

Жаврид Ольга Александровна (1916.01.02,Киев--,1998) на 1998.10.27 жительница: Украина г.Киев

Жаврид Павел Яковлевич (1889,Тетеревка БССР, д.--,1938) белорус, работал юрисконсультом Сарапульского кожкомбината., житель: г.Сарапуле Арест: 1938.02.15 Осужд. особая тройка при УНКВД по Кировской обл.. Обв. по ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР Приговор: 10 лет лишения свободы. Реаб. 1959.07.04 [Книга памяти Кировской обл.]

Поделиться

5

Re: Жаврид

Послужной список помощника начальника Орловского Губернского Жандармского Управления в Брянском и Карачевском уездах Ротмистра Жаврида Василия Иосифовича, из мещан г. Киева, род. 11 апр. 1874 г.

https://gwar.mil.ru/documents/view/?id= … urial_docs

Значенко (Полтавская губерния), Петренко (Константиноградский уезд Полтавской губернии), Гашута, Колесник (с.Криничное, Ахтырский уезд, Харьковская губерния), Колесник, Сл(е)исаренко, Ложечник (с. Тростянец, Ахтырский уезд, Харьковская губерния)

Поделиться