1 (03-08-2020 10:08:47 отредактировано kuks70)

Тема: Фонд Р-6856 Бюро ЗАГС Жовтневого району м. Маріуполя 1932-1933 рр.

До матеріалів бюро ЗАГС Маріупольської міської ради за 1932-1933 рр. відносяться 5 фондів:

Р-6855 "Городской район"
Р-6856 "Жовтневый район"
Р-6857 "Ильичевский район"
Р-6858 "Орджоникидзевский район"
Р-6859 "Приморский район"

--------------------------------------------------------------------------

Бюро записів Актів громадянського стану
Новоселівської селищної ради м. Маріуполя
Донецької області
Жовтневий район м. Маріуполя

В читальном зале ГАДО: фонд не отсканирован, только бумажный оригинал.
На сайте ГАДО: отсутствует.
На сайте мормонов: отсутствует.

                                                                 Фонд № Р-6856
                                                                      Опис № 1
                                                         справ постійного зберігання

                                                               за 1932-1933 роки

                                                                     Передмова

  На підставі Декрету РНК УРСР від 20.02.1919 року «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», Декрету «Про громадянський шлюб та ведення актів громадянського стану», Декрету «Про розірвання шлюбу» у 1921 році виконком Новоселівської селищної ради Новоселівського району почав реєстрацію актів громадянського стану з основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу.
  22.10.1948 року м. Маріуполь перейменовано у місто Жданов. Відповідно до Постанови ЦК КПРС та Кабінету Міністрів СРСР від 22.01.1989 року місту повернена назва – Маріуполь.
  Жовтневе бюро запису актів громадянського стану м. Маріуполя було створено у 1944 році на базі Маріупольського бюро ЗАГС. До складу Маріупольського бюро ЗАГС з 1921 року по 1939 рік входила Новоселівська селищна рада.
  Завданням органів реєстрації актів цивільного стану є:
  - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;
  - внесення до актових записів необхідних змін, доповнень і виправлень;
  - видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
  - збереження архівного фонду.
  На підставі звернення Секретаріату Президента України від 13.06.2007 року № 30-6-219 щодо передачі державними відділами реєстрації цивільного стану книг реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки до відповідних обласних державних архівів у зв’язку з відзначенням у 2008 році 75-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області підготовлено до передачі в держархів Донецької області справи за вищевказаний період.
  У червні 2007 року працівниками відділу РАЦС Головного управління юстиції у Донецькій області була проведена експертиза документів, з яких вилучено актові записи за 1932-1933 роки. Документи за зазначений хронологічний період сформовано в окремі справи. Фізичний стан документів задовільний.
  На документи за 1932-1933 роки складено опис, до якого внесено 6 справ постійного зберігання. Опис складено за хронологічною ознакою з розділів основних видів реєстрації: народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу. В опис включені документи по фонду бюро ЗАГС Новоселівської селищної ради м. Маріуполя (Жовтневий район м. Маріуполя).
  Збереження архіву в відділі реєстрації актів цивільного стану за 1932-1933 роки неповне. Номери актових записів, що відсутні в книгах, а також номери актових записів, що повторюються, внесені до графи «Примітка».
  До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, засвідчувальний напис.

Головний спеціаліст відділу                         (підпис)                                          Т.Ю. Фатьянова
реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції
у Донецькій області

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                            Заступник начальника
                                                                                                            Головного управління юстиції
                                                                                                            у Донецькій області
                                                                                                            (підпис) Гладка Л.Є.
                                                                                                            18.09.07 року

Фонд №
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1932-1933 роки

                                                Бюро записів актів громадянського стану
                                              Новоселівської селищної ради м. Маріуполя

№    Заголовки справ                                               Дата справи           Кількість               Примітка
                                                                             (тому, частини)         аркушів
                                                                                                             у справі

                                                                 1932 рік – 1933 рік
                                                                        Народження
1.     Книга актових записів про народження              4 січня 1932             203            Відсутні а/з № 1, 2, 470
                                                                                 31 грудня 1933                         Повтор. а/з 111, 112

                                                                            Смерть
2.     Книга актових записів про смерть                       4 січня                      33           Відсутній а/з № 1
                                                                                 31 травня 1932

3.     Книга актових записів про смерть                       7 червня 1932           180         Повтор. а/з 82 за 1933 р.
                                                                                 1 серпня 1933

                                                                            Шлюб
4.     Книга актових записів про шлюб                        14 січня 1932               89
                                                                                 26 грудня 1933

                                                                   Розірвання шлюбу
5.     Книга актових записів про розірвання                 4 лютого 1932              30
        шлюбу                                                                2 грудня 1933

                                                                             1933 рік
                                                                              Смерть
6.     Книга актових записів про смерть                       1 серпня                       48          Повтор. а/з № 213
                                                                                 29 грудня 1933

7.     Документи про внесення змін, виправлень,          2008                              1
        доповнень до актових записів

У даний розділ внесено 7 (сім) справ з № 1 до № 7, у тому числі:
літерні номери _________
пропущені номери ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007

Головний спеціаліст відділу реєстрації                       (підпис)                        Фатьянова Т.Ю.
актів цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області
25.07.2007
                                                                                                                  
                                                                                                              СХВАЛЕНО
                                                                                                              Протокол ЕК Головного
                                                                                                              управління юстиції
                                                                                                              у Донецькій області
                                                                                                              від 10.09.07 № 9

(штамп)
--------------------------------------------------------------
Документальные материалы за 1932-1933 гг.
в количестве 6 (шести)
______________________________________
_______ ед.хр. приняты на хранение.
Литерные №№ ______________
Пропущенные №№ ______________
Не сдано №№ ______________
Сдал: Глав.спец.    (подпись)   Т.Ю. Фатьянова
Принял: Гл.спец.    (подпись)  С.Е. Гончарик
--------------------------------------------------------------
                                                        8.11.2007

Поступило одно дело за №7.
Справка от 20.08.2008.
Всего по описи принято 7 (семь) дел.
   Гл.спец. (подпись) С.Е. Гончарик
    20.08.2008

Засвідчувальний напис опису №1 (фонд № _______)
У опису пронумеровано 4 (чотири) аркуша,
у тому числі:
літерні аркуші _________
пропущені номери аркушів ___________

Зав. архівом відділу реєстрації актів                           (підпис)                         Федоренко Н.К.
цивільного стану Головного управління
юстиції у Донецькій області

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Спасибо сказали: litar Л, eavik312

Поделиться

2 (Вчера 09:21:13 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6856 Бюро ЗАГС Жовтневого району м. Маріуполя 1932-1933 рр.

ГАДонецкойО, фонд Р-6856, опись 1, дело 2
книга а/з о смерти 4.I-31.V.1932
(буквы в фамилиях, именах, отчествах написаны вперемешку - российские-украинские)


Дмитриева А.Д.
Гах Г.З.
Рыжих А.І.
Черненко К.С.
Ващенко П.Е.
Мостак Л.Д.
Тимошенко Є.О.
Тимошенко М.О.
Романюк К.Г.
Гайдаров М.Д.
Андрюшенко(?) А.Д.
Козачек В.Я.
Сакун В.Г.
Потемкина Е.І.
Бибикова-Брянская Л.К.
Голодова О.Д.
Куркчи М.Л.(?)
Коваль М.М.
Шемшура К.Ф.
Любкін К.Д.
Безсоннов О.Р.
Минаев А.Г.
Голубічев Г.А.
Станішевский(?) Г.Е.
Ревуцкий В.Г.
Демянов В.а.
Пелуляк(?) Є.М.
Кондратов М.М.
Остапенкова П.Ф.
Некрасова Г.Н.
Богинич А.С.
Леонова З.В.
Дулиенко(?) П.Г.
Бородавка М.П.
Фесенко И.Г.
Мирошниченко А.Н.
Житко О.Н.
Бут М.М.
Керсанов П.І.
Бабич К.П.
Крупко Н.М.
Асшафуров(?) В.И.
Серібіятова Л.Г.
Гладкий М.П.
Коляндра П.В.
Молчанова Г.И.
Гладкий М.П.
Бабаенко А.С. (94 роки, грек)
Удод В.С.
Пудак Н.М.
Мусіенко А.Т.
Гек Э.Ф. (5 років, немка)
Матвеев М.К.
Арнольд А.А. (5 років, немец)
Демина Л.И.
Лухин В.А.
Чучмай Н.А.
Шатора(?) А.Ф.
Козлов М.Г.
Кулаков В.И.
Жижома М.К.
Пархоменко Д.А.
Наказна В.Д.
Клименко И.З.

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Спасибо сказали: Expert, notizia2

Поделиться

3 (30-05-2020 14:48:33 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6856 Бюро ЗАГС Жовтневого району м. Маріуполя 1932-1933 рр.

ГАДонецкойО, фонд Р-6856, опись 1, дело 3
(номера актовых записей о смерти: старый/новый)

а/з 251/135 Бабаенко Людмила Анастасовна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 03#p238403

а/з 335/219 Могільна Ганна Грігоровна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 04#p238404

а/з 352/237 Айнагорс Надежда Ашновна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 06#p238406

а/з 366/249 Могильна Ольга Алексеевна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 05#p238405

а/з 376/259 Коляндра Михайло Александрович http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 07#p238407

а/з    126     Лапа Федор Ол-др http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 08#p238408

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Спасибо сказали: notizia1

Поделиться

4 (30-05-2020 14:47:47 отредактировано kuks70)

Re: Фонд Р-6856 Бюро ЗАГС Жовтневого району м. Маріуполя 1932-1933 рр.

ГАДонецкойО, фонд Р-6856, опись 1, дело 6
книга а/з о смерти 1.VIII-29.XII.1933

а/з 211 Литвиненко Ольга Васильевна http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 11#p238411

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.

Поделиться