1

Тема: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

ЯМПІЛЬСЬКА СОТНЯ
(1653-1654; 1663-1665; 1668; 1672-1709; 1722-1782 pp.).
=================================================

Виникла як військовий та адміністративний підрозділ Новгород-Сіверського полку у 1653 р. У 1654 р. полк ліквідовано, а склад сотні включили до Новгородської сотні Ніжинського полку. У 1663 р. сотню відновили у складі щойно створеного Глухівського полку, але після його ліквідації у 1665 р. Ямпільську сотню розформували, передавши козаків і територію до Глухівської та Воронізької сотень Ніжинського полку. У 1668 р. гетьман П. Дорошенко відновив Новгородський полк разом з Ямпільською сотнею. Але вона проіснувала до кінця цього ж року і Д. Многогрішний повернув територію Ямпільщини до Ніжинського полку.

І. Самойлович у 1672 р. відновив Ямпільську сотню як одну із "засеймських" у складі Ніжинського полку і вона існувала цього разу довше - до Полтавської катастрофи 1709 р. - і була знову ліквідована. Востаннє відновлена після смерті І. Скоропадського у 1722 році у складі знову ж таки Ніжинського полку. Далі Ямпільська сотня існувала до скасування полково-сотенної адміністрації Лівобережжя у 1782 р. Її територія відійшла Новгород-Сіверському намісництву.
Сотенний центр: містечко Ямпіль, нині - районне місто Сумської області.

Сотники: Жураховський Василь Якович (1686). Дорошенко Василь Никонович (1689). Жураховський Григорій Якович (1690). Жураховський Василь Якович (1695). Перехрест Тарас (1699). Верховець Іван (1725, н.). Оболонський Михайло Васильович (1729-1731). Каневецький Степан (1742-1755). Жовтобрюх Григорій (1764-1767). Уманець Василь Васильович (1773-1782).

Населені пункти у 1750 p.: Бачівськ, село; Білиця, село; Білоусівка, слобідка; Вінтерівка, слобідка; Гирине, село; Грем'ячка, село; Журавка, село; Івот, село; Імшана, село; Княжичі, село; Кореньок, село; Орлівка, село; Порохонь, село; Пустогород, село; Ромашкове, село; Руденка, село; Рудня, село; Середина Буда, село; Стягайлівка, село; Суходольщина, село; Улиця, село; Усох, село; Черняцьке, село; Шалимівка, село; Шатрище, село; Ямпіль, містечко.
Ревізія 1765-1769 pp. подає дані лише про село Івот.
============================================

Поделиться

2

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

ЦДІАК 51-3-11610 (16-17.09.1753, 1-8л) Справа про вимогу мешканця
м.Ямполя Ніжинського полку Наума Киселя повернути йому гроші, програні
його сином Василем в більярдній грі в кофейні грека Юрія Гажія в
Глухові.

Спасибо сказали: borisovichi, korol1979a2

Поделиться

3

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

Сотне Ямполской.

Сотника нет, токмо атаман Иван Верховец правит в место сотника.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

4

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

Грамота св. Феодосия, архиепископа Черниговского.

«Феодосий Углицкий, Милостиею Божиею Православный Архиепископ Черниговский, Новгородский, и всего Севера. Архимандрит Елецкий.

Ведомо да будет, ижесмо Прокопию Сенченку, атаману Шатринскому, позволили в грунтах нашых катедралных, в бору, под селом Шатрищами, на речце Драче, греблю засыпати, млын при ней построити; з которого млына он и потомкове его третую часть мелницкую, ведлуг звычаю мелницкого, одбирати мают, а нам две части належати будут. Варуем зась тое, абы помененый Прокопий, атаман, зажываючи своей части, церковных собе не важился привлащати, ане за заслуги войсковие тие части собе выправляти и церков кривдити; а еслибы ся важил, буди вовеки неблагословен и од млына оддален. Шо абы в лепшой памяти и твердости зоставало, сей лист наш с подписом руки власной и з притиснением печати катедралной тому ж Прокопию, атаману, выдати росказалисмо. Писан в Новгородку, року божого 1694, месяця августа 29 дня».

Грамота св. Феодосия, архиепископа Черниговского // Киевская старина, № 5. 1905

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

5

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

ЦДИАК Ф 51-3-7615 (Стр. 342)
Козаки Липовецкой сотни, г.Ямполя отправленные в поход 1739г. [может в Хотынский]:
Кондрат Крутень,
Мойсей Кучка?,
Иван Марченко,
Никита Никонов,
Игнат Тун(п)иков.

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Поделиться

6

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

1732 год

Сотне Ямполской

Сотенная старшина
Сотник Михайло Оболонский
Атаман Яков Никонов
Писар Федор Янович
Хоружий Иван Вронский

Козаки меские
Иван Мерецкий
Ярмола Кугут
Федор Довбиш
Грицко Янченко
Никифор Ярмолаев
Карп Ересенко
Лукян Тертиченков
Данило Чарторийский
Роман Верховец
Стефан Терентиев
Сидор Касяненко
Семен Касяненко
Павел Есипенко
Алексей Евдошенко
Стефан Костюченко
Стефан Шмаченко
Лукян Янченко
Опанас Михайленко
Яким Спасихрист
Елефер Голонка
Иван Бокач
Иван Костирский
Яков Марченко
Роман Остапенко
Данило Шевченко
Лукян Туников
Иван Костирского зят
Гаврило Лукянов
Михайло Довбишенко
Карп Лопата
Григорий Орарский

Села Орловки козаки
Атаман Прокоп Алексеенко
Гаврило Радченко
Василь Ерофиев
Наум Алексеенко
Сидор Ярошенко
Левко Савченко
Данило Павленко
Афанасий Колоша
Петро Нагорний
Андрей Батюха
Роман Томчин
Парфен Павленко
Авраам Клищенко
Васил Приходченко
Яков Харченко
Иван Зайченко
Нестер Батюшин
Ерема Хоменко
Иван Назаренко
Грицко Вареников
Григорий Костюченко
Андрей Яковлев
Василь Антонов
Иван Ахоненко
Яков Земненко

Села Уска козаки
Атаман Павел Рощин
Стефан Клеваний
Федор Пурис
Андрей Цвелик
Левко Болотний

Села Имшаного козаки
Атаман Роман Клименко
Павел Крот
Павел Кондрашук
Федор Самолук
Левко Самолук
Назар Ярмашов
Богдан Максименко

Села Порохни козаки
Атаман Василь Ричок
Иван Бобров
…юп Швец
Гаврило Ричков
Петро Лопатин
Василь Щолок
Стефан Щолок
Яков Щолок
Федор Щолок

Города Ямполя козаки
Клим Даниленко
Роман Костюченко
Трохим Болшун
Демко Лещенко

Села Орловки козаки
Савка Гулаенко
Мирон Задорожний
Сезон Иванченко
Павел Кгулаенко
Пилип Задарожний
Федор Шеремет

Села Уска козаки
Иван Калапуда
Карп Ворушиленко
Хома Мирощенко

Села Порохне козаки
Иван Шелягов
Антон Печатний
Илля Шелягов

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Vlad S.2

Поделиться

7

Re: ЯМПОЛЬСКАЯ сотня

AppS пишет:

ЦДІАК 51-3-11610 (16-17.09.1753, 1-8л) Справа про вимогу мешканця
м.Ямполя Ніжинського полку Наума Киселя повернути йому гроші, програні
його сином Василем в більярдній грі в кофейні грека Юрія Гажія в
Глухові.

Як козаки в більярд грали??
Олександр Алфьоров

[видео]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться