1

Тема: Баллін / Баллин

Ковальчук В.
Микола Петрович Баллін (1829 - 1904) - бібліотечний діяч, видавець, книготорговець та просвітитель (друга половина XIX - початок XX ст.) / В. Ковальчук // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 3. - С. 46-50. - Режим доступу: nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2005_3_9
З використанням маловідомих архівних джерел висвітлено життєвий і творчий шлях Миколи Петровича Балліна - видатного бібліотечного діяча та видавця, просвітителя і книготорговця кінця ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано значний внесок ученого у заснування Харківського Товариства грамотності та створення публічних бібліотек і читалень у Східній Україні.С использованием малоизвестных архивных источников освещен жизненный и творческий путь Николая Петровича Баллина - выдающегося библиотечного деятеля и издателя, просветителя и книготорговца конца ХІХ - начала ХХ ст. Проанализирован значительный вклад учёного, основателя Харьковского Общества грамотности и создания публичных библиотек и читалень в Восточной Украине.

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir … v_2005_3_9

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться