1 (29-10-2019 21:34:52 отредактировано kniazzrus)

Тема: Інвентарні описи маєткових комплексів

Інвентарні описи маєтків та ключів є мало не єдиним джерелом по генеалогії селянства у XVI-XVIII століттях.

В цю тему прохання додавати архівні посилання на інвентарі зі списками селян та  мещан маєтків, фільварків, ключів Правобережної України.

Шепетівський ключ
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 84#p223284

Спасибо сказали: Doly777, Алёна2

Поделиться

2 (28-10-2019 21:34:37 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Шепетівський ключ

Склад: м. Шепетівка, м. Славута, Міньківці, Ожеговці, Бачманівка, Бугаївка, Пузирки, Саліха Велика, Чернятин, Саліха Мала, ще 5 сіл.

1) Інвентарний опис за 1740 рік м. Шепетівка
Архів: ЦДІАУК. – КМФ. 15. – Оп. 3. – Спр. 89. л. 1-12

2) Інвентарний опис за 1765 рік Шепетівського ключа:
ЦДІАУК. – КМФ. 15. – Оп. 3. – Спр. 93. - л.1-100

Джерело: Дмитро Борилюк. ІНВЕНТАРІ ШЕПЕТІВСЬКОГО КЛЮЧА XVIII СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЮ.
https://www.google.com/url?sa=t&sou … p0nOpKFQy9

Спасибо сказали: Акафій, Алёна2

Поделиться

3 (29-10-2019 20:29:06 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Села Малашовці, Водички, Климковці
Адм.: Летичівський повіт Подільського воєводства.

Інвентарні описи 1771року
Архів: AGAD ?
Копія: ЦДІАК КМФ-15, оп.2. спр.4. с. 89-90.
Публікація (Водички, Климківці): Ярослав Сумишин. Мультикультурне Поділля: поселення Водички як віддзеркалення історії краю, 2019р.

Справа містить інвентарні описи, де розписані повинності і обов`язки селян.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

4 (28-10-2019 21:36:47 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Комарницький ключ

Склад: (початок XVIII ст.) ключ нараховував, крім Комарна, 23 поселення: Андріянів, Березець, Бірче, Бучали, Горбуля, Грімне, Ґрунт, Зашковичі (частково), Катериничі, Кліцько, Колодруби, Литовка, Лівчиці, Новосілки, Підвисоке, Повергів, Поріччя, Саска (Бартошівка), Свинюша, Татаринів, Хлопи, Чуловичі, Якимчиці.

1) Інвентар 1660-х рр.
Інвентар складається з чотирьох фрагментів [20, с. 371–378, 527–570, 1128–1135, 1155–1160]. Перший містить описи села Татаринів [20, с. 372–374, 374–378] та Кошарського фільварку [20, с. 371]. У другому (найбільшому) знаходимо описи Комарна [20, с. 555–558], сіл Андріянів [20, с. 538–540], Бірче [20, с. 540–541] (разом із присілком Завадівка [20, с. 541–542]), Бучали [20, с. 546–547], Грімно [20, с. 568–570], Ґрунт Бірче [20, с. 549–550], Зашковичі [20, с. 550–552], Звіринець [20, с. 543], Кліцько [20, с. 543–546], Колодруби [20, с. 530–532], Косовець [20, с. 542], Лівчиці Горішні [20, с. 535–538], Лівчиці Долішні [20, с. 565–567], Новосілка [20, с. 527–528], Повергів [20, с. 532–534], Поріччя [20, с. 549], Підвисоке [20, с. 559–565], Саска (Бартошівка) [20, с. 529–530], Свинюша [20, с. 565–567], Татаринів (разом з фільварком Кошарки, згаданим вдруге [20, с. 534]), Хлопи [20, с. 558–559], Чуловичі [20, с. 548], Якимчиці [20, с. 547–548], фільварку Остророґ [20, с. 538], а також місцевих ставів – Великого [20, с. 552–555] і Паперинського [20, с. 535].В третьому фрагменті перелічені загородники і комірники невідомого поселення [20, с. 1128–1129], містяться описи сіл Кліцько [20, с. 1129–1133] та Бірче [20, с. 1133–1135]. В четвертому згадуються мешканці невстановленого населеного пункту [20, с. 1155–1157], а також присутня інформація про села Катериничі [20, с. 1157–1159], Горбулю [20, с. 1159] і Литовку [20, с. 1159–1160].
Архів: 20. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 615, 1752 с

2) інвентар Комарнівської маєтності був укладений 17 серпня 1746 р. [23, с. 2083–2154].
Документ розпочинається зі статистичної частини, оформленої в таблицю, колонками якої є порядковий номер, ім‘я і прізвище землевласника, кількість відробіткових днів, число городів, ріллі (присутні на передмістях Комарна та в селах), волів та коней. Також зафіксовані об‘єми натуральної (овес, гуси, каплуни, кури, яйця у копах і штуках) і грошової данини (чинш з ―осілості‖ та ―панщини‖, з ріллі, городів та пасовищ). Кошти сумуються внизу кожної сторінки (Latus) і в кінці таблиці кожного населеного пункту. Перелік мешканців Комарна розбито на окремі списки за вулицями і передмістями. Після даних про мешканців кожного з сіл слідує інформація про пусті чверті та передані в найм загороди. Подекуди окремо перелічені такі категорії сільських мешканців, як комірники, загородники, мельники тощо. Статистичні відомості завершує загальний сумарій доходів. Далі слідує наративна частина: список повинностей мешканців маєтності (натуральна данина, обов‘язок шарварку тощо) [23, с. 2134–2137], детальні описи Комарнівського замку [23, с. 2138–2143], дворів у Литовці [23, с. 2143], Кліцьку [23, с. 2144–2145], Татаринові [23, с. 2145], Колодрубах [23, с. 2146–2148], Березці [23, с. 2149–2151], Остророзі [23, с. 2152–2154] та фільварку Герман [23, с. 2151–2152]. Звернемося до інформації статистичної частини інвентаря, де зібрані переліки власників нерухомості і земельних ділянок у 23 поселеннях маєтності. Згідно з нашими підрахунками, усього документом охоплено 939 господарів.
Архів: 23. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 461, 2638 с.

Джерело:
Б. В. Смерека. ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ШЛЯХЕТСЬКИХ МАЄТНОСТЕЙ В РУСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ У XVI–XVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ КОМАРНІВСЬКОГО КОМПЛЕКСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ЗЕМЛІ): ІНВЕНТАРІ

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

5 (29-10-2019 19:43:39 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Чернелицький замок (ключ)
Володарі: Подбільські
Склад: Чернелиця, передмістя Селянський Кут, Щиглівці й село Хмелева.

1) Інвентарний опис Чернелицького замку 1757 року
Архів:  Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника . Відділ рукописівф. 141. Фонд Олександра Чоловського, оп. 1, спр. 159, 51 aрк.

2) Інвентарний опис Чернелицького замку 1798 року
Архів: Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника . Відділ рукописів,  ф. 141. Фонд Олександра Чоловського, оп. 1, спр.  449, 17 арк.
Копія: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. – Inwentarze z opisami zamków na Rusi Czerwonej. – Sygnatura
DE-2709 [Sygnatura oryginału: 449]. – 12 ark

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

6 (29-10-2019 21:19:10 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Михалпільський ключ
Адм.:Летичівський повіт
Володарі: Ржевуські
Склад:

1) загальний інвентарний опис маєтків Міхала Жевуського в Подільському та Волинському воєводствах (1754–1776);
ЦДІАУЛ ф. 181, оп. 2, спр. 541, арк. 1—37.
2) Інвентарний опис 1736,
3) Інвентарний опис 1739–1752
4) Інвентарний опис 1757
5) Інвентарний опис 1763
6) Інвентарний опис 1766–1770,
7) Інвентарний опис 1772
8) Інвентарний опис включно з описом палацу (1741–1769)
9) Інвентарний опис включно з описом броварні (1755–1756, 1764–1765) в м. Михалпіль
10) книга обліку стягування натуральних поставок — овечої та свинної десятини — з підданих селян у Лучинецькому, Михалпільському та Новокостянтинівському ключах за 30 років (1742–1772)
ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 1061. — 167 арк

Новокостянтинівський ключ
Володарі: Ржевуські
Склад:
1) Загальний інвентарний опис маєтків Міхала Жевуського в Подільському та Волинському воєводствах (1754–1776)
ЦДІАУЛ ф. 181, оп. 2, спр. 541, арк. 1—37.
2) Інвентарний опис 1730–1768
3) Інвентарний опис 1784–1799
4) люстрація королівщин Новокостянтинівського ключа (сіл Вербка, Гулі, Думенки, Зиновинці, Кудинка й Керданівка) 1764 р.
ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 1350. — 24 арк.
5) люстрація королівщин Новокостянтинівського ключа (сіл Вербка, Гулі, Думенки, Зиновинці, Кудинка й Керданівка) 1789 р.
ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 1350. — 24 арк.


Лучинецький ключ
Володарі: Ржевуські
Склад: м. Лучинець і 3 села, с. Сугаки (з 1763)
Загальний інвентарний опис маєтків Міхала Жевуського в Подільському та Волинському воєводствах (1754–1776)
ЦДІАУЛ ф. 181, оп. 2, спр. 541, арк. 1—37.
1) Інвентарний опис 1746–1753,
2) Інвентарний опис  1761–1775
3) Інвентарний опис  1784–1786

Міньковецький ключ
Ушицький повіт Подільского воєводства
Володарі: Ржевуські
Склад:
1) Загальний інвентарний опис маєтків Міхала Жевуського в Подільському та Волинському воєводствах (1754–1776)
ЦДІАУЛ ф. 181, оп. 2, спр. 541, арк. 1—37.
2) Інвентарний опис 1750–1768,
3) Інвентарний опис 1773–1776

с. Росоше
1) Загальний інвентарний опис маєтків Міхала Жевуського в Подільському та Волинському воєводствах (1754–1776)
ЦДІАУЛ ф. 181, оп. 2, спр. 541, арк. 1—37.
2) Інвентарний опис 1736;
3) Інвентарний опис 1746–1752;
4) Інвентарний опис 1755–1758;
5) Інвентарний опис 1760–1769;

Інвентарні описи маєтків із списками підданих ("піших та тяглових")селян та зазначенням виконуваних останніми повинностей і сплати податків (1730-1776, 1784-1799) [4] та люстрації королівщин (1764, 1789), а також касові книги та журнали (1741-1787) [5], книги розпоряджень (1739-1777) [6], звіти адміністрації про фінансово-господарську діяльність (1723-1776, 1784-1799) [7].
4. ЦДІА України у Львові (Далі – ЦДІАУЛ). – Ф. 181. –
Оп. 2. – Спр. 796-805, 820-821, 823-829, 831-832,
839, 864-865, 931, 934-940, 1029-1030, 1318, 1323,
1340, 1349-1350, 1747.
5. ЦДІАУЛ. – Ф. 181. – Оп. 2.- Спр. 1281, 1532, 1615, 1619-1621.
6. ЦДІАУЛ. – Ф. 181. – Оп. 2. – Спр. 1067-1068, 1072-1073.
7. ЦДІАУЛ. – Ф. 181. – Оп. 2.- Спр. 1231, 1246, 1277, 1312-1315, 1319-1322, 1324, 1328, 1332-1333, 1336-1338, 1347-1348, 1351-1352, 1440-1442, 1447, 1449-1451, 1453-1454, 2219.
24. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 796. — 94 арк.
25. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 797. — 20 арк.
26. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 798. — 34 арк.
27. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 799. — 31 арк.
28. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 800. — 24 арк.
29. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 803. — 502 арк.
30. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 821. — 109 арк.
31. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 825. — 72 арк.
32. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 828. — 44 арк.
33. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 831. — 91 арк.
34. ЦДІАУЛ. — Ф. 181. — Оп. 2. — Cпр. — 832. — 110 арк

Джерело:
Ю.В. Овсінський. Подільський фільварок У 20-80-х рр. XVIII ст.: основні типи та структура (на прикладі маєтків Жевуських).
Овсінський Юрій. Архів Жевуських як джерело для вивчення магнатського господарства на Поділлі у XVIII ст.

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

7 (29-10-2019 20:55:51 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Китайгородський ключ
Склад: Демшин, Вихватиінці і ще 7 сіл
1) 1729
ЦДІАК, ф. 49, оп. 1, спр. 2635
2) 1750 р.
ЦДІАК, ф. 49, оп. 1, спр. 2888.
3) 1758
ЦДІАК, ф. 49, оп. 1, спр. 1952,

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

8 (29-10-2019 21:09:17 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Калюський ключ
Адм.: Подільске воєводство
Склад: м. Калюс і 3 села.

1) 1747 р.
ЦДІАК ф. 256, оп. 1, спр. 977, арк. 44—55

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

9

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Кам’янокриницький ключ
Склад: 3 села

1) 1764 р.
Відділ рукописів, ф. Оссолінських, III, спр. 4699, арк. 56—60

Спасибо сказали: Doly7771

Поделиться

10

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Синявський ключ
Склад:м. Синява, 11 сіл і 8 слобід, розташованих по р. Рось.
1) інвентар 1769 р.
Архів: «Архив Юго-Западной России», ч. VII, т. III, К., 1905, стор. 1—81, 85— 131.

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

11

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Ольгопільський ключ

Адм.:
Володарі Любомирські
Склад: 3 села

1) кінець XVIII ст.
ЦДІАК, ф. 236, оп. 1, спр. 77, арк 1— 13.

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

12 (29-10-2019 21:38:54 отредактировано kniazzrus)

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Могилівський ключ

Адм.:
Володарі: Потоцькі

1) 1804?
ЦДІАК ф. 379, оп. З, спр. 7

Браїловський ключ

Адм.:
Володарі: Потоцькі
Склад: с.Станіславчик, с. Будки

1) 1788 р.
ЦДІАК, ф. 49, оп. 1, спр. 2115.

Спасибо сказали: Алёна, Doly7772

Поделиться

13

Re: Інвентарні описи маєткових комплексів

Гранівський ключ Володарі: Сенявські, Чарторийські


Велика Севастянівка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8


Івангород
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Відділ рукописів бібліотеки Чарторийзьких в Кракові

Спасибо сказали: Doly777, kniazzrus2

Поделиться