1

Тема: Архів ранньомодерної Української держави. Т. 3.

Архів ранньомодерної Української держави. - Київ, 2019. - Т. 3: Мартин Голінський. Silva rerum: (1648 - 1665) / Упоряд. Орест Заяць, Ярослав Федорук. - Ч. І: (1648 - 1649). - LXVI+446 с. - (Серія: Джерела з історії Центрально-Східної Європи XVII - XVIII століть).


Голінський Мартин. Silva rerum: (1648 - 1665) [= Архів ранньомодерної Української держави, т. 3] / Упоряд. Орест Заяць, Ярослав Федорук. - Київ, 2019. - Ч. І: (1648 - 1649). - LXVI+446 с. - (Серія: Джерела з історії Центрально-Східної Європи XVII - XVIII століть).


Збірник документів є першою спробою видання рукопису казимирського райці Мартина Голінського, як цілісної пам'ятки, що зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Рукопис було укладено у середині 60-х років XVII ст. і типологічно його можна віднести до поширених тогочасних збірників Silva rerum.Публіковані документи є важливими джерелами до політичної історії України, Речі Посполитої, інших країн Центрально-Східної Європи. Рукопис багатий також на факти з історії культури, краєзнавства, топонімики, уявлень, ідей, соціально-економічних відносин тощо. Джерела поділяються на листи та універсали гетьмана, старшини Війська Запорозького, урядовців Речі Посполитої, короля, примаса, офіційні сеймикові та сеймові постанови, щоденники з військових кампаній або посольських подорожей, нотатки самого Голінського як самовидця подій, копії численних новин, що надсилалися йому з різних місць,тощо. За змістом публіковані документи зосереджені переважно на головних подіях, що потрясли історію України, Польщі, Великого князівства Литовського, а згодом і цілої Центрально-Східної Європи, пов'язаних з початковим етапом повстання Богдана Хмельницького у 1648 - 1649 рр.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією.


P. S. Видання вже вийшло друком.


Бажаючі придбати за деталями пишіть у "приватку".

Поделиться