1

Тема: Волынская сотня

ВОЛИНСЬКА СОТНЯ
(1654-1782 pp.).
======================

Виникла ще у 1648 р. як військовий підрозділ Сосницького полку (1648-1649 pp.). Юридично ж утворена після Переяславської ради напровесні 1654 року у складі Ніжинського полку. До сотні увійшли села Волинь, Ольшане, Чонотичі, Киселівка, Боровичі, Верба, Псарівка, Мезин, Радичів, Авдіївка, Покошичі, Хлопеники. Від 1669 р. і до кінця існування - військовий та адміністративний підрозділ Чернігівського полку. Указом Катерини II про відкриття в Малоросії намісництв сотня 1782 р. ліквідована, а її територія включена іо Чернігівського намісництва. Сотенний центр: село Волинка, тепер - однойменне село Сосницького району Чернігівської області).

Сотники: Скоченко Григорій Іванович (1654). Олещенко Василь (1669). Коляда Василь (1672). Іван Богданович (1676). Лобина Федір (1679). Олещенко Василь (1679). Борисенко Василь (1681). Лобина Федір (1684). Милорадович Степан (1691). Леневич Петро 4695). Демиденко Петро (1697). Дорошенко Василь Андрійович (1699). Демиденко Петро 1715). Леневич Карпо Петрович (1718-1734). Брежинський Олександр (1735-1736). Никифорович Тихон (1737-1738). Максимович Василь Дмитрович (1738-1743). Журба Роман (1743-1752). Журба Іван (1763). Лисенко Засиль Васильович (1782).

Населені пункти у 1750-1769 pp.: Волинка, село; Довга Гребля, село; Жукля, село; Козляничі, село; Лубенці, село; Ольшане, село; Псарівський хутір; Самотуги, село; Сядринка, село; Хрибетнівський хутір. Хутори: Ліневича Матвія, бунчукового товариша; Шафенського Филимона, сосницького сотника; Чорнотичі, село; Шабалтасівка, село.
==============================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

2

Re: Волынская сотня

Список сотенной старшины

ВОЛИНСЬКА СОТНЯ
====================

СОТНИКИ:
------------------
Скоченко Григорій Степанович (?-1654. 01.-?),
Олещенко Василь (?-1669.01.-?),
Коляда Василь (?-1672.05.-?),
Богданович Іван (?-1676-?),
Лобина Федір (?-1679-?),
Олещенко Василь (?-1679-?),
Борисенко Василь (?-1681-?),
Лобина Федір (?-1684-?),
Милорадович Стефан (?-1691-?),
Демиденко Петро (?-1694-1697-?),
Дорошенко Василь Андрійович (?-1699-?),
Демиденко Петро (?-1715-1718),
Леневич Карпо Петрович (1718-1734),
Брежинський Олександр (1735.26.01.-1740),
Ничипорович Тихін (1737-1738, нак.),
Бородавка Гнат (1737, нак.),
Максимович Василь Дмитрович (1738.27.04., нак.; 1741-1743),
Тищенко Тарас (1742, нак.),
Журба Роман (1743.10.-1761),
Редька Марко (1745-1746, нак.),
Журба Іван Романович (1761.9.04.-1774),
Лисенко Василь Васильович (1774.7.07.-1782).

ОТАМАНИ:
-------------------
Коляда Василь (?-1684.01.-?),
Гирик Омелян (?-1724-?),
Рудченко Лук'ян (?-1732-?),
Скалига Петро (?-1736-1737-?, ?-1746-1754-?),
Гавриленко Іван (?-1744-1745-?),
Колодка (Колодеєв) Іван (1759-1764),
Аврамович Іван Сидорович (?-1765-1767),
Поплавський Федір (1768-1770),
Рублянський Пантелеймон (1770-1779-?).

ПИСАРІ:
----------------
Григорович Василь (?-1654-?),
Василь Дмитрійович (?-1725-?),
Корецький Федір (?-1732-1735-?),
Федорович Василь (?-1736-1738-?),
Руднянський Корній (?-1739-1740-?),
Семенович Григорій (?-1741-?),
Йосипович Остап (?-1742-1746-?),
Григорович Олексій (?-1746-1747-?),
Ковтуненко Олексій (?-1745 -?, ?-1750-1751-?),
Бойко Михайло (?-1755-?),
Ковтун Андрій (?-1759-?),
Ковтун Олексій (?-1763-?),
Лашнюков Василь (1764-1779-?).

ОСАВУЛИ:
------------------
Литвин Яків (?-1654-?),
Бутій Василь (?-1725-?),
Давидов Василь (?-1732-?),
Гузенко Грицько (?-1738-?),
Кротов Ничипір (?-1739-?),
Дурницький Василь (?-1740-1741-?),
Маценко Сава (?-1742-1746-?),
Редька Марко (?-1747-1749-?),
Бойченко Михайло (?-1750-1751-?),
Поплавський Федір (?-1768-?),
Редька Яків (1777-1779-?).

ХОРУНЖІ:
------------------
Будниченко Демид (?-1654-?),
Макаренко Данило Іванович,
Макаренко Петро Іванович (?-1725-?),
Демидовський Дмитро Мартинович (?-1732-1738-?),
Жилевський Сидір Васильович (1738-1740-?),
Поплавський Марко (?-1741-1746-?),
Макаренко Григорій Петрович (?-1747-1768-?),
Павловський (?-1773-?),
Редька Яків (?-1777).
=====================================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
– Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 60-61.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

3

Re: Волынская сотня

Ревизия Козаков сотне волинской хто де в прежних войскових
и теперишних походах бил, і хто не бил нижей сего реестр следует
(1724 год)
=========================================================

В початку деревня Чорнотичи
-----------------------------------------------------
Петро Демиденко старий сотник волинський зачал служить войсково в полку Черниговском, тому будет лет с пятдесят. А в яких походах бил імянно под сим явствует. Под Чигирином 678, после Чигирина в Киеви печерское делали, 679 под Переясловлем стояли, і того часу делали Переяслов, под Чигирином же другий поход, як Самойловича взято 686, на Запорожу под сечу, под Самар на работе, под Казикерменем 695, под Паданкою 694, в белгородщине 696, под Озовом 696, на ижорской баталеи с Петром Матвеевичем Епраксимом, в Полщи с переясловским полковником бившим Мировичом, под Любарем могилу висипали. А где вишеписаних походах неположено лечбою годов того сказати неспомнить, А в 79 год на полтавской баталии, по той теди баталии Скоропадский гетман комондровал его в погоню за Мазепою до устю зовемой реки Богу с придатими ему человека вусем сот козаков. А в 7 сотном 11м году на прутовой баталии другий поход на ижорской баталеи, после того за сожем, з шведом баталию мели, в Киеви на фортеци чеченской, другий поход в Киеви над Либедю летовали. А в других походах сколько их било жадного не опустил. А в дело оних здесь не ставил. После служби его 719 год почал зять старого сотника Карп Линевич сотник теперишний волинский с того ж дому служить, і бил 719 год в Царицине на работе, в 721 на канальной работе, а сего 724 год виправлен он в Низовой Терковский поход, на том подписуемся
Петро Демиденко сотник волинский наказной.
Мартин Бурий поход под Чигирином 678, у Великого Луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Озовом 696, под Руголевом, на ижорской баталеи, на канальной работе 721, под Любарем моги¬лу сипали, в Полще под Замосцем, под Полтавою на баталии 79, в Царицине 72, в 724 году козак зостает в низовом походе.
И на том попрошению Мартина Бурого Василь Димитров руку свою приложил.
Грицко Корнеенко поход у великого луга як Самойловича взято, под Паланкою 694, под Озовом 696, на ижорской баталии, под Замусцем в Полщи, в Киеви город делали, на канальной работе 721, под Полтавою на баталии 79, а в 724 году в Терковском низовом походе козак зостает
И на том по прошению Грицка Корниенка Василь Димитров руку свою приложил.
Семен Приймак поход у Великого луга як Самойловича взято 686, под Чигирином 678, под Перекопом 686, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, под Озовом 696, на ижорской баталеи, под Полтавою на баталии 79, и под Замосцем, на канальной работе 721, а в сем 724 год в Терковском низовому походе козак зостает.
И на том по прошению Семена Приймака Василь Димитров руку свою приложил.
Яруш Шумней поход под Чигирином 678, як Самойловича взято, у великого луга 686, в Таване, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Любарем могилу сипали, под Прутом, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 721, а 724 году в Низовом походе ходит
И на том по прошению Яруша Шумнея Василь Димитров руку свою приложил.
Кирик Маценко поход под Чигирином 678, як Самойловича взято у великого луга 686, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, под Озовом 696, за Псковом в Печерах, под Замусцем, на ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, за Прутом, на канальной работе 721, а сем 724 году козак в Терку зостает
И на том по прошению Кирика Маценка Василь Димитров руку свою приложил.
Сидір Фененко поход под Чигирином 678, у великого луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, под Паланкою 694, под Озовом 696, под Казикерменом 695, за Псковом в Печерах, на ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, за Прутом, на канальной работе 721, а сего 724 году в Терку козак зостает
И на том по прошению Сидора Фененка Василь Димитров руку свою приложил.
Тарас Бойко поход под Чигирином 678, под Перекопом 686, у великого луга як Самойловича взято 686, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, под Озовом 696, под Немировом, под Рогуловом, на Вислою, под Полтавою на баталии 79, в Царицине 720, на канальной работе 721
И на том по прошению Тараса Бойка Василь Димитров руку свою приложил
Стефан Лесений поход под Чигирином 678, у великого луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, под Озовом 696, в Таване, на ижорской баталии, за Псковом в Печерах, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 721, а сем 724 году в Низовом походе козак зостает
И на том по прошению Стефана Лесеного Василь Димитров руку свою приложил
Артем Роговий поход под Чигирином 678, у Великого луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, в Таване, за Прутом, под Любарем і Вислою за Псковом в Печерах, на ижорской баталии, под Полтавою на баталеи 79, на канальной работе 721, а сем 724 году в Низовом походе козак зостает
И на том по прошению Артема Рогового Федор Иванов руку свою приложил
Василь Пенка поход под Чигирином 678, у Великого луга як Самойловича взято 686, под Озовом 696, под Перекопом 686, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, в Таване, на ижорской баталеи, за Прутом
И на том по прошению Артема Рогового Федор Иванов руку свою приложил
Яков Бородавка поход 678, на Ижорской баталеи, под Любарем могилу сипали, в Киеви город делали в 79, на канальной работе 721, за Псковом в Печерах, а сем 724 году в Низовом походе козак зостает
И на том по прошению Якова Бородавки Федор Иванов руку свою приложил
Тарас Тищенко поход под Любарем могилу сипали, за Вислою, за Псковом в Печерах, под Полтавою на баталии 79, под Немеровом, на канальной работе 720, другий поход на канальной работе 721, в Царицине 720, ссего 724 году в Низовому походе козак зостает
И на том по прошению Тараса Тищенка Федор Прокопенко руку свою приложил
Кирик Оксютенко поход як Самар робили, в Московщине на Ижоре, под Полтавою 79 на баталии, под Любарем могилу сипали, на канальной работе 720, в другий раз на каналу 721 год, у велокого луга як Самойловича взято 686, на Кодаку як баталия з .... била.
И на том по прошению Кирика Оксютенка Федор Прокопенко руку свою приложил
Юско Меншенко поход в Царицине 720 год, на канальной работе 721, сего 724 год в Терковском низовом походе козак зостает
И на том по прошению Юска Меншенка Федор Прокопенко руку свою приложил
Кирик Ященко поход под Чигирином 678, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, в Таване, на Ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, под Перекопом 686, в Киеви на работе, на каналу 720 году
И на том по прошению Кирика Ященка Федор Прокопенко руку свою приложил
Мирун Будник поход на Ижорской баталеи, под Замосцем, под Полтавою на баталии 79 год, в Царицине 720 году, на канальной работе 721 год, в сем 724 году в Терковском низовом походе козак зостает
И на том по прошению Мируна Будника Федор Прокопенко руку свою приложил
Василь Клименко поход под Чигирином 678, у Великого луга як Самойловича гетмана взято 686, под Паланкою 694, под Озовом 696, под Казикерменом 695, в Таване, за Псковом в Печерах, на ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, под Полтавою на баталии 79, в Киеви город делали
И на том по прошению Василя Клименка Миколай Климович руку свою приложил
Дмитро Гудиченко поход под Чигирином 678, под Замосцем, за Вислою, в Киеви город делали, другим разом в Киеви били, на Ижорской баталии, под Полтавою на баталии 79 году
И на том по прошению Дмитра Гудиченка Миколай Климович руку свою приложил
Іван Многоцветний поход под Казикерменом 695, в Таване, под Паланкою 694, под Озовом 696, на канальной работе 720 году
И на том по прошению Івана Многоцветного Миколай Климович руку свою приложил
Яско Чумак поход под Перекопом 686, под Казикерменом 695, под Озовом 696, под Паланкою 694, у Великого луга як Самойловича гетмана взятое 686 год, за Псковом в Печерах, на ижорской баталеи, под Любарем могилу сипали, под Прутом, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 721 год, в Царицине 720 год, а сего 724 году с Терковского низового походу козак пришол
И на том по прошению Яска Чумака Миколай Климович руку свою приложил
Тарас Завада поход под Казакерменом 695 год, под Паланкою 694 году, на ижорской баталии, под Замосцем, под Любарем могилу сипали, в Киеви город делали, на канальной работе 721 году
И на том по прошению Тараса Завади Миколай Климович руку свою приложил
Ярмола Кириченко поход у Великого луга як Самойловича гетмана взято 686, под Чигирином 678, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, за Псковом в Печерах, на ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, в Таване, под Замосцем, в Киеви город делали, на канальной работе 721 году
И на том по прошению Ярмоли Кириченка Миколай Климович руку свою приложил
Кузма Дудченко поход под Пеерекопом 686, под Казикерменом 695, под Озовом 696, под Паланкою 694 год, на Ижорской баталии, под Замосцем, в Полщи, под Полтавою на баталии 79 год, а в сем 724 году в Терковском низовом походе козак зостает
И на том по прошению Кузми Дудченка Дмитро Климов руку свою приложил
Стефан Сквирский поход под чигирином 678, под Перекопом 686, под Казакерменом 695 год, под Замосцем, за Псковом в Печерах, а сего 724 с Терковского Низового походу козак пришол
И на том по прошению Стефана Сквирского Дмитро Климов руку свою приложил
Лаврен Дурницкий поход под Чигирином 678, в Самаре, под Перекопом 686, в другий раз под Чигирином, под Паланкою 694, в Таване, за Псковом в Печерах, на Ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, да в Киеви город делали, под Казакерменом 695, под Полтавою на баталии 79 год. В Царицине 720, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Лаврена Дурницкого Дмитро Климов руку свою приложил
Іван Кваченко поход в Немирове, в Киеви город делали, под Полтавою на баталии 79 год, в Царицине 720 год, на каналь¬ной работе 721 год
И на том по прошению Івана Кваченка Дмитро Климов руку свою приложил
Каленик Гадюченко поход под Любарем могилу сипали, под Замосцем, в Немирове, под Полтавою на баталии 79 год, в Киеви город делали
И на том по прошению Каленика Гадюченка Дмитро Климов руку свою приложил
Павел Завадка поход у Немирове, под Подолою 79 год, в Киеви город делали, под Полтавою на баталии 79 год
И на том по прошению Павла Завадка Дмитро Климов руку свою приложил
Огей Лесяний поход под Казикерменем, 695, под Любарем, под Замосцем, под Паланкою 694 год, в Киеви город делали
И на том по прошению Огію Лесяному Федор Прокопов руку свою приложил
Василь Куц поход в Таване, под Замосцем, под Любарем могилу сипали
И на том по прошению Василя Куца Федор Прокопов руку свою приложил
Яким Борисенко под Чигирином 678, у Великого луга як Самойловича гетмана взято 686, под Перекопом 686, под Азовом 696, под Замосцем, на Ижорской баталии, за Псковом в Печерах, под Полтавою набаталии 79 год, в Царицине 720 год, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Якима Борисенка Федор Прокопов руку свою приложил
Павел Пилипенко поход под Казикерменом 695, под Озовом 696 год, в Немирове, на Ижорской баталии, в Несвежи, в Таване, под Замосцем, за Псковом в Печерах, под Полтавою на баталии 79 году, в Царицине 720 год, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Павла Пилипенка Федор Прокопов руку свою приложил
Тишко Хижияк поход под Любарем могилу сипали, в Немирове
И на том по прошению Тишка Хижняка Федор Прокопов руку свою приложил
Ониско Ващенко поход под Замосцем под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Ониска Ващенка Федор Прокопов руку свою приложил
Павел Шкит поход в Китайгород, под Любарем могилу сипали, под Замосцем, в Полщи, в Самарі, в Киеви город делали
И на том по прошению Павла Шкита Федор Прокопов руку свою приложил
Ярема Сквирский поход за Псковом в Печерах, под Замосцем, под Паданкою 694год, под Любарем могилу сипали, в Киеви город делали, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Яреми Сквирского Федор Прокопов руку свою приложил
Юско Лапка поход под Перекопом 686, в Таване, под Озовом 696, за Псковом в Печерах, под Любарем могилу сипали, под Замосцем, под Полтавою на баталии 79 год, в Киеви город делали
И на том по прошению Юска Лапки Федор Прокопов руку свою приложил
Радко Хижняк поход в Таване, под Замосцем,в Полщи, на ижорской баталии, под Полтавою на баталии 79 год, в Поповой гори
И на том по прошению Радка Хижняка Федор Прокопов руку свою приложил
Мартин Остапенко товариш значковій полку Чернеговского поход под Чигирином 678 год, под Перекопом 686, под Озовом 696, у Великого луга як Самойловича Гетмана взято 686, на Ижорской баталии, за Псковом в Печерах, под Варшавою, под замосцем, под Любарем могилу сипали, у Крилове, у Ирклееве, в Царицине 720 год, на канальной работе 721 год, у Поповой гори, в Царицине 724 год
На чом и подписуюся вместо Мартина Останова Демидовича син его Алексей Мартинов Демидовской своею рукою.
Петро Остапенко поход у Великого луга як Самойловича Гетмана взято 686 год, под Чигирином 678 год, под Перекопом 686 год, под Озовом 696 год, под Казикерменом 695 год, под Паланкою 694 год, на ижорской баталии, за Вислою, под Варшавою, под Замосцем в Полще, под Любарем могилу сипали, у Крилове, в Збаражи, в Киеви город делали, в другой раз у Киеви доробляли Печерского города, под Полтавою на баталии 79 год, у Поповой гори, в Царицине 720 году
И на том по прошению Петра Остапенка Федор руку свою приложил
Василь Сквирский поход под Чигирином 678, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, в Таване, за Псковом в Печерах, в Царицине 720 год, на канальной работе 721, а в 724 году в Терковском Низовом походе козак зостает
И на том по прошению Василя Сквирского Федор Прокопов руку свою приложил
Іван Нагаенко поход под Чигирином 678, под Перекопом 686, под Озовом 696 год, под Паланкою 694 год, за Псковом в Печерах, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Івана Нагаенка Федор Прокопов руку свою приложил
Гапун Дудка поход под Азовом 696, под Казикерменом 695, под Любарем могилу сипали, за Псковом в Печерах
И на том по прошению Гапуна Дудки Федор Прокопов руку свою приложил
Сезюн Сурменко поход под Белою Церквою, В Носовичах, в Чернегове город делали
И на том по прошению Сезюна Сурменка Федор Прокопов руку свою приложил
Михайло Еременко поход под Чигирином 678, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Казикерменом 695, на ижорской баталии, в Киеви город делали, под Полтавою на баталии 79 году
И на том по прошению Михайла Еременка Федор Прокопов руку свою приложил
Алексей Синенко поход под Перекопом 686 год, за Псковом в Печерах, под Любарем могилу сипали, под Полтавою на баталии 79 год
И на том по прошению Алексея Синенка Федор Прокопов руку свою приложил
Прокоп Остапенко поход у Великого луга когда Самойловича Гетмана взято 686, под Чигирином 678, под Перекопом 686 год, под Озовом 696, под Казикерменом 695, под Паланкою 694 год, под Замосцем, за Вислою, под Руголевом, на Ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, под Замосцем, в Таване, в Киеви город делали, под Полтавою на баталии 79 год, в Царицине 720 год
И на том по прошению Прокопа Остапенка Федор Прокопов руку свою приложил
Микита Плющенко поход под Замосцем в Полщі, в Царицини 720
Андрей Городишин зять не в едном походе не бил
Грицко Дмитренко поход под Любарем, в Чернегове город робили
И на том по прошению Грицка Городишина зятя Федор Прокопов руку свою приложил
Ніколай Клименко поход в Царицине 720 году, на каналу 721
И на том по прошению Ніколая Клименка Федор Прокопов руку свою приложил
Моисей Плющенко поход в Китай Город, в Немирове, в Киеви город делали, в Носовичах
И на том по прошению Моисея Плющенка Федор Прокопов руку свою приложил
Михайло Вакуленко не в едном походе не бил
Трохим Смаглюк не в едном походе не бил
Остап Сквирский не в едном походе не бил
Петро Алексеенко не в едном походе не бил
Костюк Бородуленко не в едном походе не бил
============================================

Кривошея В.В., Кривошея І.І. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І. Борзна. ІІ. Волинка. - Київ, 1999. - 126 с.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

4

Re: Волынская сотня

Сказки о походах казаков Волынской сотни 1724 г.
Часть вторая

Село Волинка
=================
Поход Сидора Стеценка як Самар робили, под Перекопе, на Ижорской батали, 1696 Казикермин взяли, под Озовом 696 год, в Пскове, в Киеви город делали, под Полтавою 79 год, под Варшавою, под Кл... в Полщи роковали, за Прутом, як била з шведом талея за Сожем, под..... , на каналу 721 году
И на том по прошению Сидора Стеценка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Федор Щенювский под у Великого луга 686 год, под Любарем, под Перекопом, за Псковом в Печерах, на Ижорской баталии, в Немирове, в Киеви город делали, в Царичане 72 год, 721 год, на каналу 723 год, в Терку бил 2 года
И на том по прошению Федора Щенювского
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Тиміш Антоненко, поход 686 год под Перекопом, 694 под Озовом, 20 год в Царичане 720 год, вканалу 721 год, на каналу другий раз
И на том по прошению Тимоша Антоненка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Степан Фил поход 678 год под Чигирином, у Великого луга 686 год, под Перекопом, 696 год под Озовом, 694 под Паланкою, 695 под Казикерменом, в другой раз под Казикерменом, под Замосцем, на Ижорской баталии, 720 в Царичине, 721 на канальной работе, в Терку 2 год бил
И на том по прошению Степана Фила
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Іван Пацюк, в Таване, под Замосцем, 79 год под Полтавою, 720 год на канальной работе, 723 год в Терку 2 год бил
И на том по прошению Івана Пацюка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Хведор Кулик поход под Перекопом, под Паланкою, под Казикерменом. Под Озовом, в Таване, под Биховом, в Немирови, под Любарем, в Царицине, за Псковом, в каналу, другий же раз в каналу, в Терковом дважди
Хведор Кобец под Чигирином, под паланкою, под Замостям, за Псковом в печерах,в Москве на Чижоре, под Полтавою, в Терку два года бил там и помер
И на том по прошению Федора Кулика
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Кузма Пекула поход под Чигирином под Казикерменом, под Перекопом, под Озовом, за Псковом в Печерах, в Москви на Ижоре, в Немирове, под Замостям, под Полтавою, за Вислою, в Чаричине, на каналу, в Терке два года бил
И на том по прошению Кузми Пекули
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Саско Свирид поход под Чигирин, у Великого Лугу як Поповича взято Гетмана, под Перекопом, под Казикерменом, за Псковом в печерах, под Казикерменом другий раз, в Немирове, под Замостям, в Киеви город делали, под Полтавою, на каналу
И на том по прошению Саска Свирида
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Семен Кизенко поход отца его з Великого луга як взяли Гетмана Поповича, под Перекопом, под Паланкою, самаго Семена под Озовом, в Москови на Ижори, в Немирови, под Полтавою, на каналу
И на том по прошению Семена Кизенка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Матвей Цинбал поход за Псковом под Печерами, под Любарем, в Киеви город робили, в Поповой горе
И на том по прошению Матвея Цинбала
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Федір Сащенко поход у Великого лугу як взяли Гетмана Поповича, в Немирове, 79 под Полтавою
И на том по прошению Федора Сащенка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Евфим Головашенко поход в Фастове, под Биховом, под Любарем могилу сипали, у Немирови, под Полтавою, в Киеви город делав, у 24 в канале другий раз, в Терку і тепер козак зостает
И на том по прошению Евфима Головашенка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Іван Цинбал поход под Паланкою, под Казикерменом 695, под Озовом 696 году, за Прутом, на Ижорской баталеи, под Замостем, тепер в Терку зостает
И на том по прошению Івана Цинбала
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Гаврило Грищенко поход под Казикерменом 695, под Паланкою 694, в Немирове, под Озовом 696, в Москве на Ижори, за Псковом в печерах, под Полтавою, в Киеви город делав
И на том по прошению Гаврила Грищенка
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Костюк Пикула, поход под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695, под Озовом 696, под Казикерменом в другий раз, в Немирове, за Псковом в Печерах, в Москве на Ижори, на каналу
И на том по прошению Костюка Пикула
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Андрей Цинбал поход под Чигирином 678, у Великого луга як взято Поповича гетмана, под Замостем, под Полтавою в 79, в Киеви город делав, на каналу в Терку козак зостает
И на том по прошению Андрея Цинбала
Дмитро Мартинов руку свою приложил
Павел Кучура поход под Чигирином 678, под Замостем, в Москве на Ижори, под Полтавою 79, на каналу, тепер в Терку козак два года був
И на том по прошению Павла Кучина
Захарий Алексеев руку свою приложил
Микита Руденко поход отца его под Чигирином 678, у Великого луга, самаго Микити под Казикерменом 695, под Озовом 696, за Псковом в печерах, под Биховом, под Замосцем, в Немирови, в Царичине 20, на каналу у 21, в другий раз на каналу тепер в Терку два года був
И на том по прошению Микити Руденка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Кирик Уласенко поход под Чигирином 678, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695, под Перекопом 686, под Озовом 696, иод Любарем могилу сипали, за Псковом в печерах, в Москве на Ижори, под Полтавою 79 на баталии, на каналу
И на том по прошению Кирика Уласенка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Опанас Харченко поход под Чигирином 678, под Казикерменом, под Переконом 686, под Озовом 696, под Любареи могилу сипали, в Москве, в печерах, в Немирове, под Руголевом, на каналу
И на том по прошению Опанаса Харченка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Івашко Коваленко поход под Чигирином, у Великого лугу як взято Поповича гетмана, под Перекопом, под Паланкою, под Казикерменом, другий раз под Казикерменом, под Озовом, за Псковом под печепами, в Москве на Ижори, в Немирови, под Любарем могилу сипали, под Замостем, под Биховом, под Полтавою, в Царичине, на каналу, другий раз на каналу
И на том по прошению Івашки Коваленка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Яцко Ражка поход под Чигирином, у Великого Луга як взято Поповича гетмана, под Озовом, в Москве на Ижори, за Псковом в Печерах, под Любарем як сипали могилу, в Немирови, в Таване, на каналу
И на том по прошению Яцка Ражка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Герасим Ювченко поход отца его и его самого под Замостем, под Любарем могилу сипали, под Полтавою на баталии, под Немировим, под Биховом
И на том по прошению Герасима Ювченка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Дмитро Кузменко поход у Великого луга як взято Поповича гетмана, под Озовом, под Перекопом, под Замустем, за Псковом в печерах, в Немирови
И на том по прошению Дмитра Кузменка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Алексей Кузменко поход под Казикерменом, за Псковом в Печерах, под Паланкою, под Любарем як могилу сипали, в Таване, в Немирови, под Полтавою на баталии, в Киеви город делав, на канале
И на том по прошению Алексея Кузменка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Кондрат Негода поход под Паланкою, под Биховим, под Казикерменом, за Псковом в печерах, под Любарем як сипали могилу, в Немирове, под Замостем
И на том по прошению Кондрата Негоди
Захарий Алексеев руку свою приложил
Демко Малишенко в поход под Чигирином, у Великого луга як взято гетмана Поповича, под Прекопом, под Казикерменом, за Псковом в печерах, на Ижоре, под Замустем, под Полтавою, в Немирови, в царичине, на каналу, в Терковский поход син зостает
И на том по прошению Демка Малишенка
Захарий Алексеев руку свою приложил
Каленик Рудя поход под Чигирином 1678, под Замустем, в Таване, под Казикерменом 1695 год, за Псковом в печерах, под Любарем як могилу сипали. На Ижорской баталеи, за Вислою, под Полтавою на баталии 179 год, в Киеви город делав, на канальной работе 1720 год, другий раз на канальной роботе в 721 год, в Терковском походе був 723 год
И на том по прошению Каленика Рудя
Николай Васильєв руку приложил
Василь Спасибка поход под Любарем як могилу сипали, в Полщи роковали, за Сожем, под Кадином як баталия з шведом була, под Полтавою на баталии 79 год, в Немирови, в Киеви город делав, в Царичине в 720 год, на канальной работе в 720 год
И на том по прошению Василя Спасибка
Николай Васильєв руку приложил
Кирик Ступак поход под Казикерменом 1695 год, под Озовом 1696 год, за Псковом в печерах, на Ижорской баталеи, в Немирови, под Полтавою на баталии в. 79 году, на канальной работе в 721 год
И на том по прошению Кирика Ступака Николай Васильєв руку приложил
Грицко Панченко поход под Перекоп 1686 год, под Паланкою 1694 год, под Казикермен 1695 год, в Китай-Город, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, под Замустем, в Немирови, под Биховом, под Любарем як могилу сипали
И на том по прошению Грицка Панченка
Николай Васильєв руку приложил
Іван Михаленко поход под Казикерменом 1695 год, за Псковом в печерах, под Замустем, под Любарем як могилу сипали, под Полтавою на баталии 79 год, в Киеви город делав, на канальной работе 720 год, в Терковский поход в 724 год
И на том по прошению Івана Михаленка
Николай Васильєв руку приложил
Семен Кустенко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Самуиловича гетмана був, за Псковом в печерах, под Любарем як могилу сипали. Под Полтавою на баталии 79 год, в Киеви город делав
И на том по прошению Семена Кустенка
Николай Васильєв руку приложил
Петро Шилий поход под Любарем могилу сипали, под Замостем, в Немирови, за Вмслою, у Поповой гори
И на том по прошению Петра Шилого
Николай Васильєв руку приложил
Іван Шокун поход под Казакермен 695 год, за Псковом в печерах, на ижорской баталии, в Царичине 720 год, на канальной работе 721
И на том по прошению Івана Шокуна
Николай Васильєв руку приложил
Семен Ревенко поход под Паланкою 694 год, под Озовом 696, на Ижорской баталии, в Немирови, в Киеви город делав, на канальной 721 год
И на том по прошению Семена Ревенка
Николай Васильєв руку приложил
Кирик Авраменко поход под Чигирином 678, под Биховом, в Терковской поход 723 год
И на том по прошению Кирика Авраменка
Николай Васильєв руку приложил
Антун Безсмертний поход под Биховом, в Киеви город делав, в Царицине 720 год, на канальной работе 720, другий раз на каналу 721 год, в Терковском походе 724 год.
И на том по прошению Антона Безсмертного
Николай Васильєв руку приложил
Гаврило Прокопенко поход под Казикерменом 695, другий раз под Казикерменом, под Перекопои 686 год, под Озовом 696 год, под Замустем, за Псковом в печерах, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Гаврила Прокопенка
Николай Васильев руку приложил
Сидір Бобир поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Поповича взято, под Озовом 696 год, в Таване, под Любарем могилу сипали, под Замустем, на Ижорской баталии, в Немирови, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной роботе 720 год
И на том по прошению Сидора Бобира
Николай Васильев руку приложил
Петро Гапоненко поход у Великого луга як Поповича взято, под Озовом 696 год, под Паланкою 694 год, на Ижорской баталии, як Петрик виходив, под Перекопом 686 год, за Вислою под Полтавою на баталии 79 год, в Немирови, в Киеви город делал, на канальной работе 720 год
И на том по прошению Петра Гапоненка
Николай Васильев руку приложил
Василь Циганенко поход под Чигирином 678 год. Под Паланкою 694 год, як за Прут ходили, под Казикерменом 695 год, под Любарем як могилу сипали, другий раз як ходили под Казикерменом, под Перекопом 686 год, на Ижорской баталии, под Рокголевом, на канальной работе 720 год, в Терковском походе 724 год
И на том по прошению Василя Циганенка
Николай Васильев руку приложил
Петро Микитенко поход под Любарем як могилу сипали, в Немирови, в Киеви город делав, на канальной работе 720 год
И на том по прошению Петра Микитенка
Николай Васильев руку приложил
Іван Охременко поход в Немирови, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Івана Охременка
Николай Васильев руку приложил
Артем Куртенко поход у Великого луга як Поповича взято, под Озовом 696 год, на Ижорской баталии, в Таване, за Псковом в печерах, в Немирови, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Артема Куртенка
Николай Васильев руку приложил
Демид Василевич поход у Великого луга як Поповича взято, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695 год, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Полтавою на баталии 79 год, в Немирови, за Сожем под Кадином як була из шведом баталія, в Киеви город делав
И на том по прошению Демида Василевича
Николай Васильев руку приложил
Ігнат Ковтуненко поход под Паланкою 694 год, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Озовом 696 год, под Казикерменом 695 год, в Таване, за Прутом, в Немирови, под Замустем, за Вислою, под Перекопом 686 год, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 721 год
И на том по прошению Ігната Ковтуненка
Николай Васильев руку приложил
Омелко Тарасенко поход под Чигирин 678 год, на Ижорской баталии, под Перекопом 686 год, в Таване, под Паланкою 694 год, под Замустем, под Казикерменом 695 год, в Немирови, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 721 год, другий раз 720, в Терковском походе 724 год
И на том по прошению Омелка Тарасенка
Николай Васильев руку приложил
Сидор Гончаренко поход як под Чигирин ходили 678 год, у Великого луга як Поповича гетмана взято був, як Самару делали, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695, во другий раз Казикерменом, и третий раз под Казикерменом, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, под Любарем як могилу сипали, под Замустем, на канальной работе 721 год, в Терковском походе 724 год
И на том по прошению Сидора Гончаренка
Николай Васильев руку приложил
Левко Усенко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як взято Поповича гетмана, под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695 год, под Паланкою 694 год, на канальной работе 720 год, другий раз на канальной работе 721 год, в Терковском походе 724 год
И на том по прошению Левка Усенка
Николай Васильев руку приложил
Ісай Любивенко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Самуйловича взято, под Казикерменом 695 год. В Таване, под Замусцем, под Паланкою 694 год, за Вислою, под Озовом 696 год, в Немирови, на канальной работе 720, другой раз на канальной работе 721 год
И на том по прошению Ісая Любивенка
Николай Васильев руку приложил
Іван Яцуненко поход у Великого луга як Поповича гетмана взято, под Перекопом, под Казикерменом, под Озовом, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, в Немирове, под Замустем, за Вислою, под Любарем як могилу сипали, под Полтавою на баталии, на каналу, в Терковском походе два года був
І на том по прошению Ивана Яцуненка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Кирик Дюгтеренко поход под Чигирином, у Великого лугу як Поповича гетмана взято, за Псковом в печерах, на канальной работе
I на том по прошению Кирика Дюгтеренка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Іван Лашненко поход под Чигирином, у Великого луга як взято гетмана Поповича, под Перекопом, под Казикерменом, под Озовом. За Вислою, за Сожем, под Кадином як баталия була из шведом, под Варшавою, под Заместем, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, в Царичине, на канальной работе, за Прутом, в Немирове, под Полтавою на баталии, в Терковском походе козак зостает
I на том по прошению Івана Лашненка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Леско Сидоренко поход под Чигирин, у Великого луга як взято Поповича, под Перекопом, под Казикерменом, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Замостем, в Немирове, в Киеви город делав, в Царичане, на канальной работе, в Терковском походе козак зостает
I на том по прошению Леска Сидоренка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Яков Рухля поход под Казикерменом за Псковом в пече¬рах на Ижорской баталии, под Варшавой на баталии, в Киеви город робили, на канальной работе був.
I на том по прошению Якова Рухли
Захарко Алексеев руку свою приложил
Кирик Кириченко поход под Полтавою на баталии, в Немирове, в Киеви город делав, в Царичане, на канальной работе, в Терковском походе був
І на том по прошению Кирика Кириченка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Васил Іваненко поход у Великого Луга як взято Поповича, под Прекопом, под Казикерменом, под Озовом, в Киеви город делав, на каналу, в Терковском походе два года був
І на том по прошению Василя Іваненка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Кирик Евтушенко поход в Немирове, а болше негде не був
І на том по прошению Кирика Евтушенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Алексей Бойченко поход у Великого луга як взято Поповича, под Прекопом, под Казикерменом, на Ижорской баталии, под Полтавою на баталии, на канальной работе, в Терковском походе зостает козак
І на том по прошению Алексея Бойченка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Федор Мураенко поход под Чигирином, под Вилнею, у Великого луга як взято Поповича, под Казикерменом, на Ижорской баталии, под Озовом, за Прутом, в Немирове, под Полтавою на баталии, на канальной работе, в Терковском походе два года бил
I на том по прошению Федора Мураенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Семен Пушенко поход у Великого луга як взято Поповича гетмана, под Прекопом, под Озовом, в Таване, под Паланкою, под Полтавою 79 на баталии, в Немирове, за Псковом, на канальной работе 720
I на том по прошению Семена Пушенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Матвей Гирик поход 686 як Поповича взято, як виходив Петрик, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 696 год, под Озовом 696, 2 раз под Казикерменом, за Вислою, под Замустем, под Любарем як могилу сипали, в Немирове, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, 79 год под Полтавою на баталии, у Збарожи, у Киеви город делав, у Поповой гори, 72 у Царичине, на канальной работе 721 год
І на том по прошению Матвея Гирика
Захарко Алексеев руку свою приложил
Савка Лукашенко поход под Чигирином 678 год, под Прекопом 686 год, под Казикерменом 695 год, под Полтавою 79 год на баталии, на Ижорской баталии, под Любарем, в Збаражи
I на том по прошению Савки Лукашенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Павел Шкавера поход 694 год под Паланкою, под Казикермено 695, под Озовом, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, в Немирове, под Любарем, в Царичине 720 год, 2 раза бил, в Терковском походе був
І на том по прошению Павла Шкавери
Захарко Алексеев руку свою приложил
Левко Туниченко поход 694 год, под Казикерменом 695 год, в Таване, под Замустем, под Любарем як могилу сипали, за Псковом в печерах, под Полтавою 79 году, на канальной работе
I на том по прошению Левка Туниченка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Іван Сериченко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як взято Поповича 686 год, за Псковом в печерах, под Биховом, на канальной работе 721 году
I на том по прошению Івана Сериченка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Максим Зарецкий поход за Псковом у печерах, под Биховом, под Любарем, в Киеви город делав
I на том по прошению Максима Загуркки
Захарко Алексеев руку свою приложил
Герасим Дереенко поход под Паланкою 694, под Казикерменом 695 год, под Озовом 696 год, под Любарем як могилу сипали, в Немирове, под Замустем, под Биховом, в Царичине 72 году, на канальной работе 721 году
I на том по прошению Герасима Дереенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Леско Грищенко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Поповича взято 686 год, под Казикерменом 695 год, под Перекопом 686 год, под Озовом 696 год, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Замустем, под Полтавою на баталии 79 год
I на том по прошению Леска Дериенка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Іван Мишуренко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Поповича взято 686 год, под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695 год. За Псковом в печерах, на Ижорской баталии, под Замустем, в Немирове, под Полтавою 79 год, на каналу 721 году
I на том по прошению Івана Мишуренка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Андрей Петренко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як взято Поповича 686 году, под перекопом 686 год, под Казикерменом 695. За Псковом в печерах. Под Озовом 696, за Прутом, за Вислою, под Замустем, под Полтавою на баталии 79 году, на каналу 721 гду
I на том по прошению Андрея Петренка
Захарко Алексеев руку свою приложил
Семен Гладушенко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Гетмана Поповича взято, под Перекопом 686 год, под казикерменом 695, под Озовом 696 году, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, за Вислою, под Змустем, под Любарем, в Немирове, под Полтавою на баталии 79 год, в Царичане 720 году, на канальной работе 721 год, в Терковском походе козак зостает
I на том по прошению Семена Гладишенка
Захарко Алексеев руку приложил
+ 723
Тишко Немировский поход в Терку 2 год бил а болше негде
I на том по прошению Тишка Немировского
Захарко Алексеев руку приложил
Миско Плаксенко поход под Чигирином 678, у Великого луга як взято Поповича гетмана 686 год, под Перекопом 686 год, под Паланкою 694, под Казикерменом 695 год, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, за Вислою, под Замустем, в Неми¬рове, под Полтавою на баталии, в Царичине 720 году, на каналь¬ной работе 720 год, в Терковском походе 2 раза бил
I на том по прошению Миска Плаксенка
Захарко Алексеев руку приложил
Миско Степаненко поход под Паланкою 694 год, в Цари¬чине 720 год, на акнальной работе 721 год, в Терковском походе 724 год
I на том по прошению Миска Степаненка
Захарко Алексеев руку приложил
Грицко Кустенко поход у Великого луга як Самуйловича гетмана взято, под Казикерменом 695 год, под Озовом 696 год, за Сожем под Кадином як баталия була из шведом, на Ижорской баталии, в Немирове, под Замустем, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 720, в Царицине 720 год, в Терковском походе 724 год
I на том по прошению Грицка Кустенка
Захарко Алексеев руку приложил
Леско Коваль поход под Варшавою, под Замустем, в Немирове, под Полтавою на баталии 79 год, в Киеви город делав, в Царичине 720 год, на канальной работе 721 год, в Терковском походе 724 год
I на том по прошению Леска Коваля
Захарко Алексеев руку приложил
Андрей Седненко поход под Озов 696 год. Под Замустем, за Псковом в печерах, под Полтавою на баталии 79 год
I на том по прошению Андрея Седненка
Захарко Алексеев руку приложил
Іван Бедний поход под Чигирином 678 год, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695 год, под Озовом 696 год, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, за Вислою, под Полтавою 79 год, в Терковской поход 723 год
I на том по прошению Івана Бедного
Захарко Алексеев руку приложил
Матвей Гончаренко поход у Великого луга як Поповича взято, под Перекопом 686 год, под Озовом 696 год, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695 год, в Немирови, под Замустем, под Полтавою на баталии 79 год, под Любарем як могилу сипали, в Терковском поход 724 году
I на том по прошению Матвея Гончаренка
Захарко Алексеев руку приложил
Павел Хоменко поход под Озов 696 год, в Таване, за Прутом, на Ижорской баталии, за Псковом в печерах
І на том по прошению Павла Хоменка
Захарко Алексеев руку приложил
Михаил Клопотенко поход под Чигирином 678 год, под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695 год, як Самар делали був, под паланкою 694 год, под Озовом 696 год, в Таване, на Ижорской баталии, под Биховом, за Псковом в печерах, под Любарем могилу сипали, под Замустем, за Вислою. В Киеви город делав, под Полтавою на баталии 79 год, в Царичине 720 год, за Прутом, на канальной работе 721 году, другий раз на канальной работе 721 год, в Терковском походе тепер зостает козак 724 год
I на том по прошению Михайла Клопотенка
Захарко Алексеев руку приложил
Іван Макаренко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Поповича взято, под Казикерменом 695 год, в Таване, под Паланкою 694 год, за Псковом в печерах, под Полтавою на баталии 79 год, за Прутом, як Самар делали, в Киеви город делав, в Царицине 720, на канальной работе 721 год, в Терковском поход 724 год
I на том по прошению Івана Макаренка
Захарко Алексеев руку приложил
Грицко Гузенко поход под Чигирином 678 год, под Перекопом 686, под Паланкою 694 год, як Самар делали був, под Озовом 696 год, на Ижорской баталии, за Вислою, под Любарем як могилу сипали, под Полтавою на баталии, в Киеви город делав, в Царицине 720 год, на канальной работе 720 год, другий раз на канальной работе 721 год, в Терковском походе 724 год
I на том по прошению Грицка Гузенка
Захарко Алексеев руку приложил
Васил Давидишин зять поход в Царицине 720 год, на канальной работе 721 год, на Коломаку: а болше негде не був
І на том по прошению Василя Давидишина зятя
Захарко Алексеев руку приложил
Іван Останний поход под Биховом, в Киеви город делав, на канальной работе 720 год, а болше негде не був
І на том по прошению Івана Останнего
Захарко Алексеев руку приложил
================================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

5

Re: Волынская сотня

Сказки о походах казаков Волынской сотни 1724 года.
Часть третья, последняя.

деревня Олшаное
========================
Іван Михненко поход 686 под Перекопом, под Таваню, под Немировом, за Псковом в печерах, в Москве на ижорской баталии, под Замусцем, под Казикерменом 695, под Паланкою 694; под Озовом 696 году, под Полтавою на баталеи 79
I на том по прошению Івана Михненка
Федор Васильев руку приложил
Васил Шутко поход под Паланкою 694 году, под Озовом 696 год, в Москве на ижорской баталии, под Замусцем, под Полтавою на баталии 79
I на том по прошению Василя Шутка
Федор Васильев руку приложил
Тишко Зайченко поход под Чигирином 678; под Озовом 696, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Вислою, под Замусцем, в Москве на Ижорской баталеи, за Псковом в Печерах, под Таваню, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 72
I на том по прошению Тишка Зайченка
Федор Васильев руку приложил
Іван Пантелеенко поход под Замустем, под Вислою, под Озовом 696, под Казикерменом 695, под Перекопом 686, под Любарем могилу сипали, в Царицине 720, на канальной работе 72, Другий поход на канальной работе 721, тепер в Терку козак 724 году
I на том по прошению Івана Пантелеенка
Федор Васильев руку приложил
Яцко Шкурка поход под Биховом, в Киеви город делали, на канальной работе 721
I на том по прошению Яцка Шкурки
Федор Васильев руку приложил
Юско Падченко поход под Любарем могилу сипали, под Замусцем, на каналбной работе 721
I на том по прошению Юска Падченка
Федор Васильев руку приложил
Яцко Богданко поход под Казикерменом 695, в Московщине на Ижорской баталии, под Замусцем, под Вислою, под Немировом, под Паланкою 694, под Перекопом 686, под Полтавою на баталии 79, в Царицине 72, на канальной работе 72, тепер козак в Низовом Терковском походе
I на том по прошению Яцка Богданка
Федор Васильев руку приложил
Максим Редченко поход на канальной работе 721, в Киеви город делали
I на том по прошению Максима Редченка
Федор Васильев руку приложил
Іван Пуд поход под Казикермен 695, под Замусцем, в Московщине на Ижорской баталии, под Немировом, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Любарем могилу сипали, в Царицине 72, на канальной работе 721, тепер в Терковском Низовом походе козак зостает 724
I на том по прошению Івана Пуда
Федор Васильев руку приложил
Іван Богданенко поход у Великого луга як Самуиловича взято 686, под Перекопом 686, под Чигирином 678, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Любарем могилу сипали 76, под Замосцем, под Немировом, за Псковом в Печерах, в Московщине на Ижорской баталии, под Озовом 696, под Перекопом 686, под Биховом, в Царицине 72, на канальной работе 721, тепер 724 в Низовом Терковском походе козак зостает
I на том по прошению Івана Богданенка
Федор Васильев руку приложил
Феско Поплавщенко поход 678 под Чигирином, у Великого лугу як Саиуйловича вязто 686, под Перекопом 686, под казикерменом 695, под озовом 696, на Ижорской баталии в Московщине, за Псковом у печер, под Замусцем, под Вислою. Под Любарем могилу сипали, под Биховом, в Немитрови, под Паланкою 694, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 724, в Киеви делали город, тепер 724 козак с Терку пришол
I на том по прошению Феска Поплавщенка
Федор Васильев руку приложил
Кондрат Фененко поход у Великого луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, по Казикерменом 695, под Озовом 696, под Казакерменом 696, на Ижорской баталии в Московщине, за Псковом в печерах, под Замусцем, под Вислою, под Любарем могилу сипали, под Биховом, под Немировом, под паланкою 694, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 724, в Киеви делали город, тепер 724 с Терку козак пришол
I на том по прошению Кондрата Фененка
Федор Васильев руку приложил
Іван Яременко Цепак поход под Перекопом 686, под Казикерменом 695, под Озовом 696, под Паланкою 694, в Московщине на ижорской баталии, под Любарем, под Замусцем, под Вислою, под Полтавою на баталии 79, на канальной рабте 724
I на том по прошению Івана Яременка Цепака
Федор Васильев руку приложил
Есип Носаченко поход под Казикерменом 695, под Замусцем, под Биховом, под Немировом, в Московщине на ижорской баталии, за Псковом в Печерах, на канальной работе 724
I на том но прошению Есипа Носаченка
Федор Васильев руку приложил
Гаврило Загорулка поход под Перекопом 686, под Паланкою 694, под Казикерменом 695, под Замусцем, у Великого луга як Самойловича взято 686, под Немировом, в Московщине на Ижорской баталии, под Полтавою на баталии 79, в Киеви делали город, под Биховом, тепер 724 в Терковском Низовом походе зостает
I на том по прошению Гаврила Загорулки
Федор Васильев руку приложил
Васил Назаренко поход у Великого луга як Самуиловича взято 686, под Перекопом 686, под паланкою 694, под Казикерменом 695, под Озовом 696, в Московщине на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Замосцем, тепер 724 козак в Терковском Низовом походе зостает
I на том по прошению Василя Назаренка
Федор Васильев руку приложил
Васил Дондик поход под Перекопом 686, под паланкою 694, под Казикерменом 695, под Озовом 696, в Московщине на Ижорской баталии, за Псковом в Печерах, под Замусцем, тепер 724 козак в Терковском Низовом походе зостает
I на том по прошению Василя Дондика
Федор Васильев руку приложил
Іван Перка поход под Полтавою на баталеи 79, под Немировом, в Киеви город делали, на канальной работе 721
I на том по прошению Івана Перки
Федор Васильев руку приложил
Максим Титенко поход под Немировом, под Любарем могилу сипали, под Замусцем, под Вислою, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 72 год
I на том по прошению Максима Титенка
Федор Васильев руку приложил
Савка Зубенко поход у Великого луга як Самойловича взято 686, под Казикерменом 695, под Переконом 686, под Полтавою на баталии 79, за Псковом в печерах, под Замусцем, в Царицине 72, на каналу 721
I на том по прошению Савки Зубенка
Федор Васильев руку приложил
Іван Ященко у Великого луга як Самойловича взято 686, под Прекопом 686, под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Озовом 696, в Царицине 74, на канальной работе 721
I на том по прошению Івана Ященка
Федор Васильев руку приложил
Данило Прищепенко поход як Самуиловича взято 686, под Прекопом, под Казикерменом 695, в Таване, под Озовом 696, на Ижорской баталии в Московщине, за Псковом в печерах, под Немировом, под Любарем могилу сипали
І на том по прошению Данила Прищепенка
Федор Васильев руку приложил
Михайло Пустовойтенко поход под Чигирин 678, у Великого луга як Самойловича взято 686, под Перекопом 686, под Казикерменом 695, под Немировом, под паланкою 694, под Озовом 696, в Московщине на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Замусцем, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 721
I на том по прошению Михайла Пустовойтенка
Федор Васильев руку приложил
Грицко Ковальчук поход под Казикерменом 695, под Перекопом 686, под Озов 696, под Замусцем, под Любарем могилу сипали, на ижорской баталии в Московщине, за Вислою, в Царичине 721, на канальной работе 721, тепер 724 году в Терку козак зостает
I на том по прошению Грицка Ковальчука
Федор Васильев руку приложил
Феско Нижник поход под Казикерменом 695, под Паланкою 694, под Полтавою на баталии 79, за Вислою, в Киеви город делал, на канальной работе 721, тепер 724 козак в Терковском Низовом походе зостает
I на том по прошению Феска Нижника
Федор Васильев руку приложил
Степан Гончар поход под Озовом 696, под Замусцем, под Полтавою на баталии 79, за Вислою, в Царицине 721, на каналу 721, тепер 724 в Терковском Низовом походе козак зостает
I на том по прошению Степана Гончара
Федор Васильев руку приложил
Грицко Кобежченко поход под Замусцем, под Немировом, в Киеви Печерска делал
I на том по прошению Грицка Кобежченка
Федор Васильев руку приложил
Микита Цепакув зят поход в Таване, на Ижорской баталии в Московщине, под Немировом, под Любарем могилу сипали 76, на канальной работе 721
I на том по прошению Микити Цепакува зята
Федор Васильев руку приложил
Іван Лоіок поход под Кизикерменом 695, под Замусцем, в Московщине на Ижорской баталии, под Немировом, под Любарем могилу сипали, на канальной работе 721, другий раз на канальной работе 721
I на том по прошению Івана Лойка
Федор Васильев руку приложил
Алексей Сачок поход под Замусцем, под Биховом, за Вислою, с Терковской Низовой дороги козак пришол
I на том по прошению Алексея Сачка
Федор Васильев руку приложил
Васил Шрот поход под Казикерменом 695, под Замусцем, под Любарем могилу сипали, под Биховом, под Немировом, под Полтавою на баталии 79, за Вислою, в Царицине 720, на канальной работе 721, тепер 724 году в Терковском Низовом походе козак зостает
I на том по прошению Василя Шрота
Федор Васильев руку приложил
Яков Саливоненко поход под Замусцем, под Немировом, на Полтавской баталии 79, в Царицине 720, на канальной работе 721, тепер с Терковского Низового походу козак пришол 724 году
I на том по прошению Якова Саливоненка
Федор Васильев руку приложил
Роман Саливоненко поход у Великого луга як взято Самойловича 686, под Перекопом 686, под Паланкою 694, под Озовом 696, на Ижорской баталии, под Любарем могилу сипали, тепер 724 в Терку козак зостает
I на том по прошению Романа Саливоненка
Федор Васильев руку приложил
Савка Жирок поход под Казикерменом 695, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Замусцем, на Ижорской баталии, под Немировом, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 721
I на том по прошению Івана Михненка
Федор Васильев руку приложил
Семен Сокирка поход под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695 год, под Озовом 696 год, под Замусцем, на Ижорской баталии, в Немирове, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 720 год
I на том по прошению Семена Сокирки
Федор Васильев руку приложил
Ілля Редченко поход под Чигирином 678 год, у Великого луга як Поповича взято, под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695 год, под Паланкою 694 год, под Озовом 696 год, на Ижорской баталии, под Замусцем, за Псковом в печерах, за Вислою, за Прутом, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 720 год, другий раз на канальной работе 721 год, с Терковского похода тепер 724 году пришол
I на том по прошению Іллі Редченка Федор Васильев руку приложил
Ілля Тищенко под Чигирином 678 год, у Великого луга як взято Поповича Гетмана, под Перекопом 686 год, под Паланкою 694 год, под Казикерменом 695 год, под Озовом 696 год, на Ижорской баталии, под Замусцем под Любарем могилу сипали, под Полтавою на баталии 79 год, на канальной работе 720 год, с Терковского походу 724 году пришол
I на том по прошению Іллі Тищенка Федор Васильев руку приложил
Васил Середа поход под Чигирином 678 год, под Перекопом 686 год, в Таване, под Полтавою на баталии 79 год. в Немирове, на Ижорской баталии, в Царицине 720 год, на канальной работе 721 год, С Терковского походу 724 год пришол
I на том по прошению Василя Середи Федор Васильев руку приложил
Пилип Свириденко поход под Перекопом 686 году, в Таване, под Озов 696, за Псков в печери, за Вислою, под Замусцем, в Немирови, под Любарем могилу сипали, на канальной работе 720 году тепер козак с Низового Терковского походу 724 году пришол
I на том по прошению Пилипа Свириденка Федор Васильев руку приложил
Федор Пшениченко поход под Казикерменом 695, в Немирови, на Ижорской баталии, под Замусцем, в Полщи, под Полтавою на баталии 79 году, в Киеви Печеское делали
I на том по прошению Федора Пшениченка Федор Васильев руку приложил
Максим Кротенко 686 як Самуйловича взято первий поход з Великого луга, под Чигирином 678, под Казикерменом 695, под Перекопом 686, под Озовом 696, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, в Немирови, под Замосцем в Полщи, под Любарем могилу висипали, под Полтавою на баталии 79, в Царицине 720, на канальной работе 721, тепер с Терковской Низовой дороги 724 года козак пришол
I на том по прошению Максима Кротенка
Федор Васильев руку приложил
Василь Ігнатенко поход Самар делали, под Перекопом 686, под Озовом 696, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, под Биховом, под Полтавою на баталии 79, в Немирови, под Замусцем, на канальной работе 721 год
I на том по прошению Василя Ігнатенка
Федор Васильев руку приложил
Степан Костюченко поход под Чигирином 678, як Самуйловича взято у Великого луга 686, под Перекопом 686, на Ижорской баталии, под Замусцем, в Немирови, под Полтавою на баталии 79, на канальной работе 721
I на том по прошению Степана Костюченка
Федор Васильев руку приложил
Ігнат Гриценко поход на Ижорской баталии, за Псковом в печерах, под Полтавою на баталии 79, в Немирови, в Киеви Печерское делали, на канальной работе 721, 724 году тепер в Терковском Низовом походе зостает козак
І на том по прошению Ігната Гриценка
Федор Васильев руку приложил
Трохим Парахоменко поход под Чигирином 678, за Псковом в печерах, на Ижорской баталии, под Замусцем, в Царицине 720, на канальной работе 721, 724 тепер в Терковском Низовом походе козак зостает
I на том по прошению Трохима Пархоменка
Федор Васильев руку приложил

Деревня Козляничи
=====================
Остап Сукаченко, поход в Немирови 79 под Полтавою в Киеви город делав, на каналу 720
I на том по прошению Остапа Сукаченка
Семен Савин руку приложил
Лукян Боголебенко за Псковом в печерах, под Любарем могилу сипали, под Замусцем в Полщи роковали за Вислою под Полтавою 79 году в Киеви город робили, на каналу 721, в Терку 723 два года бил
I на том по прошению Лукяна Боголебенка
Семен Савин руку приложил
Левко Пилипенко поход 695 под Казикерменом, под Озовом 696 за Псковом в печерах, за Вислою, под Замусцем, 79 под Полтавою, 720 в Царичине 721 на каналу, в Терку 723 два года бил
I на том по прошению Левка Пилипенка
Семен Савин руку приложил
Кондрат Огиенко поход у Великого луга 686 год як взято Самйловича, под Перекопом, 695 под Казикерменом 696 под Озовом, за Псковом в печерах, за Вислою, под Замустем, в Немирови, 79 под Полтавою, 72 в Царичине, 721 на каналу
I на том по прошению Кондрата Огиенка
Семен Савин руку приложил
Васил Балабан поход под Перекопом, в Немирови, за Псковом в печерах, на каналу 720, в Терку два года бил
I на том по прошению Василя Балабана
Семен Савин руку приложил
Андрей Хоменко поход 678 под Чигирином, 686 в Великого лугу як взяли Поповича, под Перекопом, за Прутом, в Немирови, 695 под Казикерменом, 720 на каналу
I на том по прошению Андрея Хоменка
Семен Савин руку приложил
Есип Гренщенко поход 686 под Перекопом, 695 под Кази¬керменом, под Роголевим, в Москви на Ижорской баталии, за Вислою, в Немирови, 720 году в Царицине, 721 на каналу в Терку 72 року два раза бил
I на том по прошению Есипа Гренщенка
Семен Савин руку приложил
Пилип Приваленко поход 695 под Казикерменом, 686 под Перекопом, под Казикерменом другим разом, 720 в Царичине
І на том по прошению Пилипа Приваленка
Семен Савин руку приложил
Іван Гордеенко поход под Чигирином 678, под Перекопом 696 году, под Казикерменом 695, под Любарем могилу сипали, 721 на каналу, в Киеви город делали
I на том по прошению Івана Гордеенка
Семен Савин руку приложил
Левко Антонув зят поход 696 году под Перекопом, под Казикерменом 695 год, под Любарем могилу сипали, 720 на каналу, в Киеви город делали, в Царичине, на каналу 721
I на том по прошению Левка Антунова зятя
Семен Савин руку приложил
Тишко Сущенко поход под Чигирином 678 год, под Пере¬копом, под Казикерменом 695 год, под Любарем, в Таване, под Озовом 696, за Псковом в печерах, в Москве на Ижорской баталии, под Ругулевом
І на том по прошению Тишка Сущенка
Семен Савин руку приложил
Алексей Сластюнник поход в Немирову, за Вислою, под замустем, 721 на каналу, в Терку козак зостает
I на том по прошению Алексея Сластюнника
Семен Савин руку приложил
Кузма Давиденко поход под Любарем могилу сипали, под Полтавою 79, на каналу
I на том по прошению Кузми Давиденка
Семен Савин руку приложил
Михал Безкощик поход на каналу 721 а болше негде не бил
I на том по прошению МихалаБезкощика
Семен Савин руку приложил
Іван Безнуско поход под Чигирином 678, под Казикерменом 695, под Любарем могилу сипали, за Псковом в печерах, на каналу 721
I на том по прошению Івана Безнуска
Семен Савин руку приложил
Михал Гричак поход под Чигирин 621 году, под Перекопом 686, под Озовом 696, под Замустем, под Полтавою 79
I на том по прошению Михала Гричака
Семен Савин руку приложил
Іван Луговий поход под Чигирином 678, под Перекопом 696, под Казикерменом 695 год, за Псковом под Кирмином, другим разом под Озовом 696
I на том по прошению Івана Лугового
Семен Савин руку приложил
Каленик Борисенко поход под Перекопом 686, под Казикерменом 695 году, за Псковом в Печерах, под Полтавою 79, в Немирови
I на том по прошению Каленика Борисенка
Семен Савин руку приложил
Борис Кухтенко поход под Перекопом 686 году, под Озовом 696 году, за Псковом в печерах, в Москви на Ижорской баталии, за Вислою, под Замостем
I на том по прошению Бориса Кухтенка
Семен Савин руку приложил
Роман Корнеенко поход под Перекопом 686 год, под Казикерменом 695, под Любарем могилу сипали, 720 год на каналу
I на том по прошению Романа Корнеенка
Семен Савин руку приложил

Петро Демиденко сотник Волинський наказний
Афанасій Бойченко атаман Чорнотицкий
Іван Пенченко ктитор Чорнотицкій
Омелян Гирик атаман Волинський
Яков Рухля ктитор волинский
Степан Зубенко Атаман Олшанский
Максим Ващенко ктитор Олшанский
Остап Сукаченко Атаман Козляницкий
Левко Пилипенко ктитор Козляницкий
воместо атамане і ктитори неумеючих писат, по прошению іх Василий Димитриев руку свою приложил.
============================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

6

Re: Волынская сотня

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК КАЗАКОВ,
упомянутых у реестре 1724 года

Волынская сотня (Черниговский полк)
1724 год
====================================
Авраменко Кирик (Волинка)
Алексеев Захарий (Волинка)
Алексеенко Петро (Чорнотичи)
Антоненко Тиміш (Волинка)
Антонув зят Левко (Козляничи)

Балабан Васил (Козляничи)
Бедний Іван (Волинка)
Безкощик Михал (Козляничи)
Безнуско Іван (Козляничи)
Безсмертний Антун (Волинка)
Бобир Сидір (Волинка)
Богданенко Іван (Олшаное)
Богданко Яцко (Олшаное)
Боголебенко Лукян (Козляничи)
Бойко Тарас (Чорнотичи)
Бойченко Алексей (Волинка)
Бойченко Афанасій, атаман Чорнотицкий
Борисенко Каленик (Козляничи)
Борисенко Яким (Чорнотичи)
Бородавка Яков (Чорнотичи)
Бородуленко Костюк (Чорнотичи)
Будник Мирун (Чорнотичи)
Бурий Мартин (Чорнотичи)

Вакуленко Михайло (Чорнотичи)
Василевич Демид (Волинка)
Васильев Николай (Волинка)
Васильев Федор (Олшаное)
Ващенко Максим, ктитор Олшанский
Ващенко Ониско (Чорнотичи)

Гадюченко Каленик (Чорнотичи)
Гапоненко Петро (Волинка)
Гирик Матвей (Волинка)
Гирик Омелян, атаман Волинський
Гладушенко Семен (Волинка)
Головашенко Евфим (Волинка)
Гончар Степан (Олшаное)
Гончаренко Матвей (Волинка)
Гончаренко Сидор (Волинка)
Гордеенко Іван (Козляничи)
Городишин зять Андрей (Чорнотичи)
Гренщенко Есип (Козляничи)
Гриценко Ігнат (Олшаное)
Гричак Михал (Козляничи)
Грищенко Гаврило (Волинка)
Грищенко Леско (Волинка)
Гудиченко Дмитро (Чорнотичи)
Гузенко Грицко (Волинка)

Давиденко Кузма (Козляничи)
Давидишин зять Васил (Волинка)
Демиденко Петро, сотник (Чорнотичи)
Демидович Мартин Остапенко, товариш значковій (Чорнотичи)
Демидовской Алексей Мартинов (Чорнотичи)
Дереенко Герасим (Волинка)
Димитриев Василий (Чорнотичи)
Дмитренко Грицко (Чорнотичи)
Дондик Васил (Олшаное)
Дудка Гапун (Чорнотичи)
Дудченко Кузма (Чорнотичи)
Дурницкий Лаврен (Чорнотичи)
Дюгтеренко Кирик (Волинка)

Евтушенко Кирик (Волинка)
Еременко Михайло (Чорнотичи)

Жирок Савка (Олшаное)

Завада Тарас (Чорнотичи)
Завадка Павел (Чорнотичи)
Загорулка Гаврило (Олшаное)
Зайченко Тишко (Олшаное)
Зарецкий (Загуркка) Максим (Волинка)
Зубенко Савка (Олшаное)
Зубенко Степан, атаман Олшанский
Иванов Федор (Чорнотичи)

Іваненко Васил (Волинка)
Ігнатенко Василь (Олшаное)

Кваченко Іван (Чорнотичи)
Кизенко Семен (Волинка)
Кириченко Кирик (Волинка)
Кириченко Ярмола (Чорнотичи)
Клименко Василь (Чорнотичи)
Клименко Ніколай (Чорнотичи)
Климов Дмитро (Чорнотичи)
Климович Миколай (Чорнотичи)
Клопотенко Михаил (Волинка)
Кобежченко Грицко (Олшаное)
Кобец Хведор (Волинка)
Коваленко Івашко (Волинка)
Коваль Леско (Волинка)
Ковальчук Грицко (Олшаное)
Ковтуненко Ігнат (Волинка)
Корнеенко Грицко (Чорнотичи)
Корнеенко Роман (Козляничи)
Костюченко Степан (Олшаное)
Кротенко Максим (Олшаное)
Кузменко Алексей (Волинка)
Кузменко Дмитро (Волинка)
Кулик Хведор (Волинка)
Куртенко Артем (Волинка)
Кустенко Грицко (Волинка)
Кустенко Семен (Волинка)
Кухтенко Борис (Козляничи)
Куц Василь (Чорнотичи)
Кучура Павел (Волинка)

Лапка Юско (Чорнотичи)
Лашненко Іван (Волинка)
Лесений Стефан (Чорнотичи)
Лесяний Огей (Чорнотичи)
Линевич Карп (Чорнотичи)
Лоіок Іван (Олшаное)
Луговий Іван (Козляничи)
Лукашенко Савка (Волинка)
Любивенко Ісай (Волинка)

Макаренко Іван (Волинка)
Малишенко Демко (Волинка)
Мартинов Дмитро (Волинка)
Маценко Кирик (Чорнотичи)
Меншенко Юско (Чорнотичи)
Микитенко Петро (Волинка)
Михаленко Іван (Волинка)
Михненко Іван (Олшаное)
Михненко Іван (Олшаное)
Мишуренко Іван (Волинка)
Многоцветний Іван (Чорнотичи)
Мураенко Федор (Волинка)

Нагаенко Іван (Чорнотичи)
Назаренко Васил (Олшаное)
Негода Кондрат (Волинка)
Немировский Тишко (Волинка)
Нижник Феско (Олшаное)
Носаченко Есип (Олшаное)

Огиенко Кондрат (Козляничи)
Оксютенко Кирик (Чорнотичи)
Останний Іван (Волинка)
Остапенко Петро (Чорнотичи)
Остапенко Прокоп (Чорнотичи)
Охременко Іван (Волинка)

Падченко Юско (Олшаное)
Пантелеенко Іван (Олшаное)
Панченко Грицко (Волинка)
Парахоменко Трохим (Олшаное)
Пацюк Іван (Волинка)
Пекула Кузма (Волинка)
Пенка Василь (Чорнотичи)
Пенченко Іван, ктитор Чорнотицкій
Перка Іван (Олшаное)
Петренко Андрей (Волинка)
Пикула Костюк (Волинка)
Пилипенко Левко (Козляничи)
Пилипенко Левко, ктитор Козляницкий
Пилипенко Павел (Чорнотичи)
Плаксенко Миско (Волинка)
Плющенко Микита (Чорнотичи)
Плющенко Моисей (Чорнотичи)
Поплавщенко Феско (Олшаное)
Приваленко Пилип (Козляничи)
Приймак Семен (Чорнотичи)
Прищепенко Данило (Олшаное)
Прокопенко Гаврило (Волинка)
Прокопенко Федор (Чорнотичи)
Прокопов Федор (Чорнотичи)
Пуд Іван (Олшаное)
Пустовойтенко Михайло (Олшаное)
Пушенко Семен (Волинка)
Пшениченко Федор (Олшаное)

Ражка Яцко (Волинка)
Ревенко Семен (Волинка)
Редченко Ілля (Олшаное)
Редченко Максим (Олшаное)
Роговий Артем (Чорнотичи)
Руденко Микита (Волинка)
Рудя Каленик (Волинка)
Рухля Яков (Волинка)
Рухля Яков, ктитор волинский

Савин Семен (Козляничи)
Саливоненко Роман (Олшаное)
Саливоненко Яков (Олшаное)
Саско Свирид (Волинка)
Сачок Алексей (Олшаное)
Сащенко Федір (Волинка)
Свириденко Пилип (Олшаное)
Седненко Андрей (Волинка)
Середа Васил (Олшаное)
Сериченко Іван (Волинка)
Сидоренко Леско (Волинка)
Синенко Алексей (Чорнотичи)
Сквирский Василь (Чорнотичи)
Сквирский Остап (Чорнотичи)
Сквирский Стефан (Чорнотичи)
Сквирский Ярема (Чорнотичи)
Сластюнник Алексей (Козляничи)
Смаглюк Трохим (Чорнотичи)
Сокирка Семен (Олшаное)
Спасибка Василь (Волинка)
Степаненко Миско (Волинка)
Стеценко Сидор (Волинка)
Ступак Кирик (Волинка)
Сукаченко Остап (Козляничи)
Сукаченко Остап, атаман Козляницкий
Сурменко Сезюн (Чорнотичи)
Сущенко Тишко (Козляничи)

Тарасенко Омелко (Волинка)
Титенко Максим (Олшаное)
Тищенко Ілля (Олшаное)
Тищенко Тарас (Чорнотичи)
Туниченко Левко (Волинка)

Уласенко Кирик (Волинка)
Усенко Левко (Волинка)

Фененко Кондрат (Олшаное)
Фененко Сидір (Чорнотичи)
Фил Степан (Волинка)

Харченко Опанас (Волинка)
Хижияк Тишко (Чорнотичи)
Хижняк Радко (Чорнотичи)
Хоменко Андрей (Козляничи)
Хоменко Павел (Волинка)

Цепак Іван Яременко (Олшаное)
Цепакув зят Микита (Олшаное)
Циганенко Василь (Волинка)
Цинбал Андрей (Волинка)
Цинбал Іван (Волинка)
Цинбал Матвей (Волинка)

Чумак Яско (Чорнотичи)

Шилий Петро (Волинка)
Шкавера Павел (Волинка)
Шкит Павел (Чорнотичи)
Шкурка Яцко (Олшаное)
Шокун Іван (Волинка)
Шрот Васил (Олшаное)
Шумней Яруш (Чорнотичи)
Шутко Васил (Олшаное)
Щенювский Федор (Волинка)

Ювченко Герасим (Волинка)

Яцуненко Іван (Волинка)
Ященко Іван (Олшаное)
Ященко Кирик (Чорнотичи)
============================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

7

Re: Волынская сотня

Лазаревский А. СПИСОК ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (в 1742 году)
(Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.)
===================================================
Ведомость, сочиненная з сотенных рапортов, за силу указа ея И.В. сколко в полку Черниговском мелниц,
на каких реках и с которой войсковая часть собирается, и посколко в год, и куда оной употребляется и
кому войсковия части надани, и равна ль части с казачих и посполитых войсковая собиралась … 1742 года

В сотне ВОЛИНСКОЙ
---------------------------------------
218. В деревне СЯДРИНЦЕ, на речке Сядринце, мелница весняная об одном коле, владения бунчукового товарища Андрея Полуботка.

219. В деревне ЛУБЕНЦЕ, на реке Лубенце ж, мелница весняная, об одном коле, владения Якова Марковича.

220. В селе КОЗЛЯНИЧАХ, на реке Убеде, мелница о четирех колах, владения бунчукового товарища Василия Дорошенка.

221. В футоре ХРЕБЕТЕНСКОМ, на речке Хребетной, мелниц весняних две, по одному колу мучному, владения бунчукового Матвея Леневича.

222. В том же футоре и на оной же речке, мелница весняная, об одном коле, владения хоружого полкового нежинского Якова Вилковского.

223. В селе ВОЛИНКИ, на речке Волинке ж, мелница весняная, о двух колах, владения сотника понорницкого Александра Брежинского.

224. В том же селе, на той же речке, две мелници весняних по одному колу, козака тамошнего ж Якима Бедного.
=======================================

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

8

Re: Волынская сотня

Из материалов ревизии Черниговского полка 1732 года

[Реестр приездних владелческих, старшинских и бунчукового товариства дворов, також поповских, дяковских, поламарских, шинкових, школ, шпиталев и футоров]

СОТНЯ ВОЛИНСКАЯ
=====================

В СЕЛЕ ВОЛИНЦЕ
---------------------------------
Доми поповские
Дом попа отца Иосифа Михаловского 1
Дом попа отца Тимофея Прутивного(?) 1
Шинки
Шинк Макаренко
Шинк Стеценко
Шинк сотника волинского Леневича
Шинк Боголебов
Шинк поповский
Шинк Малашов
Шинк писарский
Итого 7
Домов поповских 2
Школа 1
Шпитал 1

В СЕЛЕ ОЛШАНОМ
-------------------------------
Дом поповский 1
Шинки
Шинк сотника волинского Леневича
Шинк попа отца Василия
Шинков Редчиних два
Шинк Селивонов
Шинк Павловского
Итого 6
Дом поламарский 1
Школа 1
Шпитал

В ДЕРЕВНЕ ЛУБЕНЦЕ
-----------------------------------
Двор приездний бунчукового Василия Дорошенка
Шинк того ж Дорошенка 1

В СЕЛЕ САВИНКАХ
-------------------------------
Двор приездний удовствующой Полуботковой 1
Дом поповский 1
Шинк Полуботковой 1
Дом поламарский 1
Школа 1

В СЕЛЕ КОЗЛЯНИЧАХ
-----------------------------------
Двори приездние
Двор бунчукового Василия Дорошенка
Двор значкового волинского
Итого 2
Поповских домов 2
Шинки
Шинк сотника волинского Леневича 1
Шинк поповский 1
Дом поламарский 1
Школ 2

В СЕЛЕ ЧОРНОТИЧАХ
------------------------------------
Двор приездний значкового Познанского(?) 1
Поповских домов 2
Шинки
Шинк сотника волинского Леневича
Шинк значкового Демидовского
Шинк хоружого сотенного волинского
Школа 1
Шпитал 1

Итого в сотне Волинской
Дворов приездних разних владелцов – 3
Домов поповских – 8
Шинков – 20
Домов дяковских – 2
Домов поламарских – 3
Школ – 6
Шпиталев – 3
====================

Горобець С. Невідомий фрагмент ревізії Чернігівського полку 1732 р.
// Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 12-40.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

9

Re: Волынская сотня

В сотне Волинской.

Карп Леневич сотник действителний,
Петро Макаренко хоружий,
Василь Дмитриев писарь,
Василь Бутий асаул.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

10

Re: Волынская сотня

Волынская сотня в 1782 году вошла в Новгород-Северское наместничество

Поделиться