1

Тема: Литература и источники по Подольской губернии.

Литература и источники по Подольской губернии.

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Поделиться

37

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

DVK_Dmitriy пишет:

Історія міст і сіл Української РСР. Том 23. Хмельницька область.

Автор: Тронько П. Т. (голова Головної редколегії)
Издательство: Головна редакція УРЕ АН УРСР
Год: 1971
Формат: pdf
Размер: 101.03 MB
Язык: украинский

У томі «Хмельницька область», що є частиною 26-томної праці «Історія міст і сіл Української РСР», висвітлюються історія і сучасне життя міст і сіл області.

mirknig.com/knigi/history/118176 … blast.html

Шановний! Прошу поділитись секретами правильного скачування інформації по Вашим данним,пишу тому,що вже декілька разів стикався с такою проблемою,що на мій компьютер в результаті скачування попадали сторонні програми.

Зелінські-Земські,Соколовські,Лічкановські,Мандебура,Майдебура(Мандибур и др.) Подільска губ. Бобраков,Ємельяненко Херсонська губ.Омелян Переяславський повіт Полтавська губ.

Поделиться

38

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Syviu

Как скачивать с файлообменников.

http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=2026#p2026

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

39 (28-04-2015 17:44:58 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Исторические сведения о Подольской духовной семинарии.

1866

book-old.ru/BookLibrary/32002-TS … narii.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

40

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Петренко О. С. Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

41 (23-06-2015 21:07:25 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Статистические сведения о церквях и причтах Подольской епархии. (на 1885 год).

www.book-old.ru/BookLibrary/3200 … 5-god.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

42

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Epsztein Tadeusz Polska wlasnosc ziemska na Ukraine (gubernia kijowska, podolska i wolynska) w 1890r (Польська земельна власність на Україні(Киівська,Подільська та Волинська губернія) в 1890р.)Мова книги польська та українська. ir.nmu.org.ua/handle/123456789/145842

Видання обгрунтованне рукописним списком маєтків, що були власністю поляків "О числе имений принадлежащих лицам польского происхождения в Юго-Западном крае", яке знаходиться в Окружному Державному Історичному Архіві України в Києві (фонд 442 опис 611 праця 217)

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Old Stary, Julia_R12

Поделиться

43

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Олійник М. П. Самогоноваріння та боротьба з ним на Поділлі в роки НЕПу.

Поделиться

44

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Євфимій Сіцінський готуючи свою фундаментальну працю  „Церкви и приходы Подольской губернии", звернувся до місцевих священиків  з проханням надіслати відомості про свої парафії. Вони мали містити данні про перші письмові згадки населених пунктів,історичні відомості,які б спиралися на документи або усні перекази старожилів,визначні пам'ятники культури та історії. Чільне місце посідала база даних про православні храми:історія їх забудови, внутрішній інтер'єр, старовинні ікони,архітектурні особливості,кількість прихожан,тощо
В основному матеріал, вміщений у літописах, хронологічно відноситься до XIX століття, проте тут є чимало відомостей, які стосуються до більш давніх часів. Надіслані матеріали вибірково було використано у вищезгаданій монографії, але чимало цікавих відомостей залишилися не затребуваними автором.Оригінали церковних літописів зберігається у фондах Кам'янець-Подільського музею заповідника і чекають своїх допитливих дослідників.Колекція нараховує 520 церковних літописів. З метою довести до відома широкого загалу краєзнавців подаємо список церковних літописів населених пунктів таких повітів Подільської губернії.
Краєзнавство: науковий журнал. – 2005. – Ч. 1–4. стор.129-132
ЛІТОПИСИ ЦЕРКОВНИХ ПАРАФІЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КРАЮ стаття

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: DVK_Dmitriy, bobrownik, kbg_dnepr3

Поделиться

45

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Легун, Юрій Вікторович.
Генеалогія селян Подільської губернії: джерела [Текст] / Ю. В. Легун. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 516 с. - Бібліогр.: с. 439-482. - ISBN 966-8413-74-1

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: GRYN, ArturVer, kbg_dnepr3

Поделиться

46

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Юрий Легун. 
"Информативный  потенциал  документов  уездного финучреждения  XIX  в. 
(на  примере  фонда  Могилев–Подольского казначейства)".  
УДК 930.2:[336.1:352](093.2)(477.43/.44) «18»

"...Цікавим  комплексом  економічних  документів  з  історії  окремого  мікро–
регіону нашої області є фонд Могилів–Подільського повітового казначейства,
який  хронологічно  охоплює  1794–1920  роки.  У  складі  фондів  Державного
архіву  Вінницької  області  (далі – ДАВіО)  він  занотований  під  номером  177.
Жоден інший повіт Подільської губернії, за винятком Кам’янець–Подільського,
не  може  похвалитися  такою  масштабною  збіркою  економічних  документів
періоду Російської імперії".

"...Одиниці  зберігання  від  62–го  по  225–й  номери  об’єднані  під титулом
«Оподаткування». Майже всі вони є різноманітними окладними книгами 1800–
1897  років:  податків  по  Могилівському  повіту;  збору  подушного  з  селян  і
міщан;  збору  з  дворянських  маєтків  на  утримання  губернських  місць;  збору
земельних  податків;  збору  з  поєзуїтських  капіталів;  зборів  з  м.  Могилева  за
продажі вина і свинячого м’яса; збору грошей з оброчних статей; збору доходів
з вільно проживаючих на поміщицьких землях осіб; чиншового збору; збору на
утримання  великих  державних  доріг  з  кожної  ревізької  душі та  інші  подібні
книги.  Кожен  з  цих  видів  оподаткування  може  стати  предметом  окремого
дослідження,  яке  суттєво  розширить  наші  уявлення  про  економічне  життя
Поділля ХІХ ст. Вартість подібних джерел суттєво зросла і через те, що інші
великі збірки архівних матеріалів, де відкладалася подібна документація – фонд
Казенної палати та фонд губернського Присутствія з селянських справ, стали
жертвами пожежі у Кам’янець–Подільському міському архіві 2003 року".


Ссылка для скачивания статьи

Спасибо сказали: GRYN, Julia_R1, kbg_dnepr3

Поделиться

47

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Добрый день! Подскажите, Приложение к трудам редакционных комиссий 1861г. было по Подольской губернии?

Поделиться

48

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Журба Г. Далекий світ: розповідь автобіографічна
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3827/image.jpg

diasporiana.org.ua/memuari/3810- … -ukrayini/

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

49

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. Подольская губ. РГИА Ф.577 оп.29

Ссылка для просмотра оцифрованной описи

https://pp.vk.me/c626519/v626519906/211f6/Mi9ldnWDA6k.jpg

Спасибо сказали: Julia_R1, snl53, сергей-гродовка, kbg_dnepr4

Поделиться

50

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Описи Подільської губернії кінця XVIII - початку XIX ст.

Автор: Укладачі, автори вступної статті С.А.Копилов, А.Б.Задорожнюк
Издательство: Кам’янець-Подільський: Аксіома
Год: 2011
Формат: pdf
Страниц: 124
Размер: 17.85 MB
Язык: украинский+русский

У книзі вперше в повному обсязі друкуються описи Подільської губернії (“Топографічний і камеральний опис Поділля 1800 року’,’ “Географічний, гідрографічний, топографічний і економічний опис Подільської губернії і до нього атлас 1806 року”) із архівосховищ України і Російської Федерації. Вони були укладені губернським землеміром Карлом Екстерном майже відразу після другого поділу Речі Посполитої, коли формувалася територія губернії і відбувався процес її інкорпорації до складу Російської імперії. У вступній статті проаналізовано історію створення цих описів і визначено їх значимість як історичного джерела з історії соціально-економічного і демографічного розвитку Подільської губернії на межі XVIII-XIX ст.

mirknig.su/knigi/history/76764-o … ix-st.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: snl53, ArturVer, kbg_dnepr3

Поделиться

51 (23-01-2017 20:07:46 отредактировано GRYN)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

РГИА. Ф. 1293 ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МВД. Оп. 169. Фотографии зданий учреждений, церквей, соборов, памятников и других сооружений в городах (по губерниям).
Подольская губерния

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1410
Подольская губерния. Брацлавский уезд, место Тульчин. Каменная колонна, 1781 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1411
Подольская губерния. Брацлавский уезд, место Тульчин. Обелиск, 1792 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1412
Подольская губерния. Ямпольский уезд, место Черневцы. Карандашный чертеж древнего монумента 1578 или 1518 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1413
Подольская губерния. Город Винница. Здание психиатрической больницы / общий вид /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1414
Подольская губерния. Город Винница. Здание психиатрической больницы / столовая мужского спокойного отделения II класса /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1415
Подольская губерния. Город Винница. Здание психиатрической больницы / палата женского спокойного отделения II класса /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1416
Подольская губерния. Город Винница. Здание психиатрической больницы / швейная мастерская женского спокойного отделения /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1417
Подольская губерния. Город Винница. Здание психиатрической больницы / зал для развлечений /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1418
Подольская губерния. Город Винница. Психиатрическая больница / больные на прогулке /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1419
Подольская губерния. Город Винница. Здание мастерской соломенных изделий. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1420
Подольская губерния. Город Винница. Церковь. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1421
Подольская губерния. Винницкий уезд, место Янов. Здание ратуши / фасад и план /. / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1422
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Общий вид города. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1423
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Дом дворянского собрания. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1424
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Здание мужской гимназии. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1425
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Здание богоугодных заведений. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1426
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Казанский кафедральный собор. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1427
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Колонна в память Николая I. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1428
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Колонна в память Николая I. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1429
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Колонна в память Николая I. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1430
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Молебен на Семинарской площади 14 мая 1895 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1431
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Фотокопия грамоты Николая I дворянству, 1829 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1432
Подольская губерния. Город Краменец - Подольск. Фотокопия грамоты Николая I дворянству, 1854 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1433
Подольская губерния. Каменецкий уезд, село Савинцы. Статуя "Святого Януя". б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1434
Подольская губерния. Каменецкий уезд, деревня Лювиналь. Монумент в память 19 февраля 1861 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1435
Подольская губерния. Каменецкий уезд, деревня Левада. Монумент в память 17 октября 1888 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1436
Подольская губерния. Город Летичев. Каплица "Святой Марии Магдалины". б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1437
Подольская губерния. Литинский уезд, место Пилява. Полуразрушенная крепость, построенная турками / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1438
Подольская губерния. Могилевский уезд, село Лозовое. Проект памятника Александру II / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1439
Подольская губерния. Проскуровский уезд, село Малиничи. Проект памятника Александру II / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1440
Подольская губерния. Проскуровский уезд, село Малиничи. Проект памятника Александру II / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1441
Подольская губерния. Проскуровский уезд, место Янов. Проект памятника Александру II / рисунок пером /. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1442
Подольская губерния. Город Ямполь. Памятник 19 февраля 1861 г. / рисунок пером /.
 
Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1443
Подольская губерния. Ямпольский уезд, село Березовка. Проект памятника / рисунок пером / в память коронования Николая II в 1897 г.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1444
Подольская губерния. Ямпольский уезд, село Березовка. План пещеры / рисунок пером / высеченной до Крещения Руси. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1445
Подольская губерния. Ямпольский уезд, село Березовка. Выховские ворота в городе Могилеве губернском. б/д.

Ф. 1293 Оп. 169 Д. 1446
Подольская губерния. Могилевский уезд, село Слободка - Шаргородская. Столб каменный с крестом. б/д.

www.fgurgia.ru/customsearch?obje … 6055b/cp:1

Гринько, Черкащів (с.Юсківці Сенчанські та Лохвицький повіт - с.Збур'ївка, Дніпровський повіт)
Власенко (с.Кардашинка, Дніпровський повіт)
Ткаченко, Кушнір  (с.Кізий Мис - острів Бакай, Херсонський повіт)
Рудий, Химич, Черватюк (с.Жван, Могилівський повіт)
Спасибо сказали: сергей-гродовка, kbg_dnepr2

Поделиться

52

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Интересная подборка фотографий "Этнические типы и виды Подолья. Иосеф Кордиш. 1886 г."
http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/97833783.27c/0_a3b1f_e23e10bc_XXXL.jpg

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

53 (11-03-2017 17:57:18 отредактировано сергей-гродовка)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

А что за знаки на шее, на цепочках? Старосты сёл?

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

54

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

сергей-гродовка пишет:

А что за знаки на шее, на цепочках? Старосты сёл?

Так.

Васильківський, Таращанський, Уманський повіт Київської губ.
Województwo Kijowskie powiat Kijowski, Żytomierski.
Województwo Bracławskie powiat Winnicki.
Województwo Wołyńskie powiat Krzemieniecki.
Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

55

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Добридень!
Хочу додати ще одну книгу, оскільки в ній є трохи цікавої історичної інформації(подекуди унікальної), а також більшість основних джерел і я особисто починав з неї(пощастило відразу на неї натрапити):
www.myslenedrevo.com.ua/studies/ … index.html
І що дуже корисно тут є назви церков, котрі необхідні для роботи з метриками. Якщо повторив, чи не "в тему" - звеняйте, я тільки недавно "прибився" до Вас і ще не все знаю та розумію:)

Зозуля, Хитрук, Казчук, Сандрачук(Брацлавщина)
Ільчук, Бойчук, Фединчук, Смадич, Томащук, Пузарук, Черкач, Лукенич, Будз(Галичина)
Спасибо сказали: Алёна, nfs79, kbg_dnepr, ArturVer4

Поделиться

56

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. Подольская губ. РГИА Ф.577 оп.29

https://www.facebook.com/groups/UAGenea … 3607936413

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

57

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Повідомлення Alex Krakovsky з групи UAGenealogy на ФБ:

Одне з найцінніших джерел з дослідження предків по Волинській та Подільській губерніях.
Перепис підданих 1793 року, присягнувших на вірність царю.
Держархів Житомирської області. Фонд 70, опис 1, справа 1.
Скопіювано безкоштовно власним фотоапаратом згідно діючого Порядку доступу до НАФ.
Enjoy!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ … %D0%B0.pdf

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Алёна, GRYN, Yevhen Sokoliuk, nfs79, chernik, snl53, alexkr87

Поделиться

58

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

РГАДА

1329
Материалы специального межевания Межевой канцелярии и местных межевых учреждений по ПОДОЛЬСКОЙ губернии 1802-1917 гг. (коллекция).
1
Дела мелочные и специально-коштные № 1-515
1802 - 1917
кол-во дел 515

rgada.info/poisk/index.php?fund_ … 2%D0%B8+++

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

59 (07-09-2017 23:45:17 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

http://chtyvo.org.ua/content/covers/c7e3f5d8d7974be3da054693cfc19189.jpg


Нариси життя Літинщини 1917-1921 рр.: революційні події та повсякденність.

Автор: Реєнт О. П., Рекрут В. П.
Издательство: Інститут історії України
Год: 2017
Формат: pdf
Страниц: 298
Размер: 3.0 Мб   
Язык: украинский

У нарисах з історії Літинщини за різних політичних режимів 1917–1921 рр. висвітлено перебіг революційних подій та повсякденне життя населення краю. Простежено суспільно-політичні й соціально-економічні зміни у часи Української Центральної Ради, гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР, більшовицької влади. Показано настрої та очікування мешканців, громадське життя різних соціальних верств населення. Окрему увагу приділено розвитку національно-культурної та освітньої сфери Літинщини, участі у цих процесах кооперативних і земських організацій.
Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України, Поділля й Літинщини на початку ХХ ст.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА … 4

Частина І. ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Початок революції на Поділлі. Літинщина навесні-улітку 1917 р. … 7
Політична дестабілізація та економічна криза кінця літа-осені 1917 р. … 33
Державне будівництво й війна з більшовиками (листопад 1917 ‒ січень 1918 рр.) … 56
Польські легіонери на Поділлі (лютий–квітень 1918 р.) … 87
Падіння Центральної Ради … 98

Частина ІІ. ЛІТИНЩИНА ПІД ВЛАДОЮ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (травень-грудень 1918 р.)

Зміна чиновницького апарату на місцях та реакція населення … 103
Репресивна політика нової влади … 112
Загострення продовольчої ситуації у краї … 124
Фінансові негаразди місцевого самоврядування. Стан культурно-освітнього життя Літинщини … 132
Антигетьманська боротьба. Падіння режиму П. Скоропадського … 140

Частина ІІІ. У КРУГОВЕРТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ (грудень 1918 ‒ листопад 1920 рр.)

Встановлення та перші кроки влади Директорії УНР на Поділлі (кінець 1918 р.) … 151
Боротьба з більшовиками: "Летичівська радянська республіка" … 164
Отаманщина на Поділлі. Наростання незадоволення місцевого селянства … 172
Літинщина в першій половині 1919 р. Більшовицька окупація … 179
Відновлення української влади. Життя регіону у другій половині 1919 р. … 209
"Трикутник смерті": остаточне утвердження влади більшовиків … 238

ПІСЛЯМОВА … 278
Покажчик імен … 282
Відомості про авторів … 295

chtyvo.org.ua/authors/Reient_Ole … akdennist/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна2

Поделиться

60

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

z.o.z пишет:

Добридень!
Хочу додати ще одну книгу, оскільки в ній є трохи цікавої історичної інформації(подекуди унікальної), а також більшість основних джерел і я особисто починав з неї(пощастило відразу на неї натрапити):
www.myslenedrevo.com.ua/studies/ … index.html
І що дуже корисно тут є назви церков, котрі необхідні для роботи з метриками. Якщо повторив, чи не "в тему" - звеняйте, я тільки недавно "прибився" до Вас і ще не все знаю та розумію:)

унікального там геть нічого немає, та й інформація далеко не повнаадмінподіл не повний, а це дуже важливо, інформація про церкви неповна а подекуди й зовсім відсутня або не точна. читайте єпархіальні відомості і буде Вам щастя. воно звичайно довго а інколи дуже нудно але інформації купа, і що цікаво - не тільки церковної

Бабенко, Близнюк,  Горбатюк, Гуменюк, Запорожець, Кучковські, Микитюк, Папчук, П'янковські, Сторожук,Тичинські, Чемус,  Янюк
Джулинка, Теофилівка,Шляхова /Гайсинський п.Подільської г./Джулинський/Бершадський р-н Вінницької обл.
Китайгород/Липовецький п. Київської г., Талалаївка/Уманський п. Київської г.

Поделиться

61

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

DVK_Dmitriy пишет:

1895-1901. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета.


Выпуск 9. Приходы и церкви Подольской епархии., 1267 стр., 265,48 Мб., DJVU

Выпуск 7. Каменецкий уезд., 633 стр., 90,80 Мб., PDF

book-old.ru/BookLibrary/32000-Po … iteta.html


Каталол Трудов Подольского ЕИСК.

Том 5 1891 г.
Том 7 1895 г.
Том 9 1901 г.

www.ex.ua/85372546?r=28731,23778

посилання не працюють, чи можете перезалити файли?

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

62

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Лях Г. В. Церковно-парафіяльне літописання на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Спасибо сказали: LG 775, snl53, Алёна, kbg_dnepr4

Поделиться

63 (19-12-2018 12:24:05 отредактировано notizia)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Подольской губернии 1897 г.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=2267401

А. Крылов "Населенные места Подольской губернии" 1905 г.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=2267417

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко T004006
Спасибо сказали: gennadii5408, chernik, ArturVer, Алёна, kbg_dnepr5

Поделиться

64 (25-01-2019 18:01:47 отредактировано fffound)

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

"Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета" Том 7, 1895 года

Электронная библиотека ГПИБ

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

65

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Про сатрапа замовте слово
Володимир Мазур

Про Дмитра Гавриловича Бібікова, главу Південно-Західного краю Російської імперії.

І чим далі від його епохи, тим більш негативними ставали відгуки. Зрештою, про нього заговорили практично виключно зневажливими словами Тараса Григоровича Шевченка: "Капрал Гаврилович Безрукий".

Нашому Кобзареві було на що гніватися. Кирило-Мефодіївське братство, невинний клуб інтелектуалів, Д.Бібіков визнав надзвичайно небезпечною революційною організацією, членів якої слід було негайно арештувати й суворо судити.

А що вже казати про розгін Київського університету, який призвів до того, що після відновлення діяльності вишу з 267 студентів, які навчалися раніше, в аудиторії ввійшли тільки 58? На третьому курсі юридичного факультету, приміром, залишилося лише 13 слухачів, а четвертий курс не зібрався взагалі. Подейкують, Бібіков тоді виголосив напутню промову: "Ви, панове, танцюйте, грайте в карти, залицяйтеся, але політикою не займайтеся, а то вижену!"

https://dt.ua/personalities/pro-satrapa … 4281_.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

66

Re: Литература и источники по Подольской губернии.

Василь Гарба В. На золотій ниві Поділля (Подільська Духовна Семінарія на службі нації 1797-1919)

diasporiana.org.ua/memuari/vasyl … 1797-1919/

http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20179/image.jpg

Поделиться