1 (20-07-2015 12:21:19 отредактировано Vlad S.)

Тема: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушки - роди українського походження відомі більше 365-ти років. Зустрічаються на теренах козацької України і Галичини.

Попередня версія, не повна, в стадії розробки.

Походження прізвища

Існує декілька версій.

1. Януш Станкевич (Janusz Stankiewicz) трактує ім'я і прізвище Сушко так - Suszcko - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’, тобто Сушко - від слів "свист", "свистун".

2. Прізвище Сушко походить від імені Сушко, яке в свою чергу походить від слова "сухий". Сушко - маленький Сухий, а Сущенко (Сучченко) - син Сушка.

3. Прізвище Сушко від прозвища Сущ, Сущик. Прозвище Сущ,Сущик- в'ялені суха снетка та інша суха дрібна риба /окунь і т.п./. Згідно цієї версії Сушком могли прозвати рибалку чи того, хто любив суху рибу.

Закінчення прізвища на "-о" , як видно з документа 912 року та документів РГАДА (Москва) дуже давнього походження. Закінчення "-о" московітами було запозичене і перетворено в "-ка" /Ивашка, Фомка і т.п./. В Руській Київській державі, а пізніше і в Україні означало меншу ступінь, тобто батько /голова/-Сухий ,а син-Сушко, а згодом батько - Сушко, син - Сущенко.

Прізвища Сушко і Сущенко зустрічаються в реєстрі Запорожського війска з 1649 года.

Є ряд населених пунктів, які носять назву Сушки - Сушки (Козельщинський район), Сушки (Коростенський район), Сушки (Красилівський район), Сушки (Канівський район) - всі в Україні; Сушки (Спаський район) - в Росії; Сушки (Кам'янецький район), Сушки (Верхньодвінський район), Сушки (Міорський район) - всі в Білорусі.

Історичні відомості

Козацька Україна
З різних першоджерел (присяги, ревізії, реєстри, компути тощо) відомі наступні представники родів Сушків. Вказано тільки ім'я осіб з прізвищем Сушко.

На 1649 р. - Іван і Петро - козаки Іркліївської сотні, Кропивнянський (згодом - Переяславський) полк;
Троцъкий - козак Переволочинської сотні, Васко - Липовъчане, Прилуцький полк;

Остапъ - козак Мошенської сотні, Черкаський полк;

Грицько - козак Лукомлської сотні, Романъ - козак Балаклійської сотні, всі - Полтавський полк;

Іван - козак Козелецької сотні, Київський полк.

На 1654 р. - козак Ігнат, с. Загорівського, Борзнянської сотні, Чернігівський полк.

На 1713 р. - Долинський [Сучченко] Яків Іванович, сотник Батуринської сотні Ніжинського полку;
Степан - заможний козак Харківського полку на 1711-1714 рр.;

Пархом Сушковський - покозачений шляхтич П'ятигірської сотні, Білоцерківського полку.

На 1724 р. - Тишко з с. Козляничі Волинської сотні, Чернігівський полк, ;
Кіндрат - "козак можний" Борзнянської сотні, Ніжинський полк.

На 1732 р. - Трохим Сущенко, козак Хорольської сотні, Ігнат Шушко серед "людей силових" Власівської сотні, Микита і Процко Сущенки Багацької сотні, всі - Миргородський полк;
Семен і Іван Шушки, Семен Сущенко, Іван - Іркліївська сотня, Іван - Баришевська сотня, всі - Переяславський полк;

Іванъ - отаман з с. Хомви, Андрій і Петро (і в 1735) - козаки з с. Велика Загорівка, Борзнянська сотня, Микола з с. Дубовичі, Кролевецька сотня, Михайло з г. Батурин, Батуринська сотня всі - Ніжинський полк (ех. Борзнянський);

Юско і Демко - козаки Полкової Прилуцької сотні, Грицько - І-ша Варвинськая сотня, Прилуцький полк;

Юско - козак Омельницької сотні, Чигиринський полк;

Антон Шушко і Андрій - козаки с. Білоусівка, с. Села Брисюв - козак Грицько, козаки Федір і Іван Сущенки с. Бондарів, всі - Чорнухинської сотні; Іван - козак Пирятинської сотні, с. Усівка; Семен Сущенко - козак с. Вовчків 1-ї Лубенської сотні, всі - Лубенський полк;

На 1733 р. - козак Андрій з с. Дубовичі, Кролевецька сотня; Федір і Панко з с. Борзни козаки середні, Борзенська сотня, всі - Ніжинський полк (ех. Борзнянський полк).

На 1734 р. - Ілля - козак з с. Дубовичі, Кролевецька сотня, Кіндрат - козак можний Борзнянської сотні, всі - Ніжинський полк.

На 1737 р. - Петро - козак с. [Великої] Загорівки Борзенської сотні, Ніжинський полк - в команді сотника Селецького, в поході.

На 1748 р. - у того ж Петра, козака виборного - 1 двір , 1 хата, 1 родина, 1 кінь, 2 воли; у Семена - 1 хата 1 родина, Ніжинський полк.

На 1762 р. - Список именной сотни второборзенской канцелярии учиненный кто именно сотни борзенской … козаки и их дети мужеска пола коим не меньше 12 лет … сего 1762 года июля 21 на верность Ея Императорского Величества Государине Императрице Екатерине Алексеевне самодержице Всеросийской и Его Императорскому Величеству ея любезнейшего сына Государю цесаревичу и Великому князю Павлу Петровичу законному Всеросийского престола наследнику у присяге были … на листу подписались о том же сего …с. Великой Загоровки- атаман Нестор Сушко брат его Демьян - 2; Улас? и Ярема Сушко – 2, Ніжинський полк; Ігнат - присягу на вірність не приймав, Андрій - полтавський міщанин.

На 1763 рік в селі Велика Загорівка - Демид Петров, Ніжинський полк;

На 1767-1769 рр. - Микола - хорунжий, Батуринська сотня Ніжинський (ех. Борзнянський) полк; Федір - полтавський купець на вул. Захаріївській;

На 1779 р. - Іван - військовий товариш, райця Полтавського магістрату (1779), бунчуковий товариш - Полтавський полк.

На 1783 р. - Григорий - отаман Варвинської сотні, Прилуцький полк.

В складі Росії

1. Відома родина Йосипа Сушко, яка проживала в с. Спасово Єлисаветградського повіту Новоросійської губ. на кінець 18 ст. Дружина - Тетяна (?), діти - Іван, Кіндрат, Семен, Артем, Єфим.

2. На 1864 р. - Петро Григорійович з с. Носелівки - Черніговський кінно-козачий № 1 полк, Борзенська сотня

Кубань

1854 г. - Козак Сущенко (имя не указано) - Полный формулярный список 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войска - отмечен "знаком отличия военного ордена" за отличие в Кюрюк–Даринском сражении 24 июня 1854 г.
1877 г. - Петр - 1-й Кавказский стрелковый батальон - Ранен 13 апреля 1877 г. при сражении в ходе Русско-Турецкой войны.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, Balakyn, gennadii5408, olyvd5

Поделиться

2

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Вивчаючи метрики Олександрійського повіту Херсонської губ. дійшов висновку, що Сушки і в 19 ст. ставали Шушками і навіть Щучками!

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: az.1963, Алёна, gennadii5408, Balakyn, olyvd6

Поделиться

3 (17-03-2015 13:18:19 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Прізвище поширене і в Галичині. Австрійські кадастрові відомості, 1787 рік:

- с. Блічнарка (BLICHNARKA, BLECHNARKA, Blikhnarka), зараз в повіті Горлице (Gorlice) - Суско (?Сушко) - Sysko (2 родини);

- с. Команча (Komancha / Kumancha, Komancza), зараз в повіті Сянік - Сушко (Suszko/Sushko);

- с. Лупків (Lupkiv/ Lupkow), зараз в повіті Лісько - Сушко (Suszko/Sushko),

- с. Терстьяна (пов. Кросно).

Всі нас. пункти вказані вище зараз в Польщі.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, olyvd3

Поделиться

4 (31-01-2016 21:25:37 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Мої Сушки.

Перший відомий мені пращур по цій лінії - Йосип Сушко, нар. прибл. в 1750 р., проживав з 80-х рр. 18 ст. в сл. Спасовій, Єлисаветградського пов. Звідки прийшли Сушки поки що не відомо.

Син Йосипа - Іван, нар. прибл. в 1780 р. в с. Спасове, згодом переїхав в с. Верблюжка того ж повіту.

Донька Івана - Ксенія, нар. в 1801 р. в с. Верблюжка, вийшла заміж за мого пращура Сердюка Корнія Петровича. Подружжя проживало в с. Бокова того ж повіту. Померла в 1881 р.

Нащадки Сушків проживають в селах Спасове і Верблюжка і до цього часу.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

5

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Цушко теж мабуть з цього гнізда.

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

6

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Bragida пишет:

Цушко теж мабуть з цього гнізда.

Цілком можливо, як їх тільки не обзивали))

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: az.19631

Поделиться

7

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Прізвища Сушко / Сущенко на Кубані через станицю. Я своїх сватів Сушків довго не знав, що вони пишуться "Сущенко".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Vlad S., gennadii5408, Алёна3

Поделиться

8

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушки - переселенці на Кубань, перепис 1794 р (за даними форумчанина Старина)

- Сушко Герасим - Криливский курень
- Сушко Петр - Уманьский курень
- Сушко Федор - Поповичивский курень
- Шушко Федор - Незамаивский курень

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

9 (09-06-2015 17:08:00 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Відомі персоналії

Сушко Роман Кирилович (1894–1944) — військовий і політичний діяч, поручник УСС, співорганізатор і полковник Січових Стрільців

Сушко Василь — член ОУН, особистий охоронець Степана Бандери

Сушко Микола (* 1909) — австрійський видавець українського походження

Сушко Олександр (1880–1966) — історик, журналіст і громадський діяч, родом з Галичини

Алена Пятроўна Сушко, беларускі вучоны ў галіне педыятрыі

Іосіф Фаміч Сушко, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь

Павел Міхайлавіч Сушко, беларускі паэт

Пётр Паўлавіч Сушко, беларускі паэт

Elżbieta Kaufman-Suszko – polska działaczka państwowa i samorządowa

Jerzy Suszko – chemik-organik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Suszko – dziennikarz sportowy, scenarzysta filmowy

Roman Suszko – polski matematyk

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

10

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Прилуцькі Сушки поселилися колись на Квашинцях.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна2

Поделиться

11

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Шляхтичі Сушки (пол. Suski) використовують герб Jasieńczyk (Ключ):

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasieńczy … zlachecki)

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

12

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

www.stalin.memo.ru/names/index.htm

Розстріляні:

СУШКО Владимир Иванович
     20.08.37 Оренбургская область                     Кат.1

СУШКО Сельвид Яковлевич
     27.02.37 Красноярский край                        Кат.1
     05.04.37 Красноярский край                        Кат.1

СУШКО Яков Васильевич
     12.09.38 Новосибирская область                    Кат.1

СУШКОВ Василий Климентьевич
     19.04.38 Новосибирская область                    Кат.1

СУШКОВ Василий Яковлевич
     12.09.38 Иркутская область                        Кат.1

СУШКОВ Захар Григорьевич
     22.12.37 Москва - центр                           Кат.1

СУШКОВ Николай Васильевич
     10.06.38 Новосибирская область                    Кат.1

СУШКОВ Николай Гаврилович
     25.07.37 Азово-Черноморский край                  Кат.1

СУЩЕВСКИЙ Александр Иванович
     10.06.38 Сталинградская область                   Кат.1

СУЩЕНКО Федот (Федор) Васильевич
     05.03.38 г.Днепропетровск - Сталинская жел.дорога Кат.1

ШУШКОВ Петр Сергеевич
     07.12.37 Украинская ССР, Харьков - Южная жел.дор. Кат.1

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

13

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО
Василина Кузьмівна, 1916, Черкаська обл., м. Запоріжжя 4т
Василь Васильович, 1898, Житомирська, с. Яровицьке  3т
Григорій Васильович, 1896, Житомирська, с. Яровицьке 2т
Михайло Іович, 1881, м. Мелітополь 2т
СУШКО-ГЕРБЕРСДОРФ Марина Антонівна, 1908, с. Веселянка, Запоріжжя 4т
СУЩЕНКО Денис Овсійович, 1890, Чернігівська, с. Фабрикервізе (Фабричне)  3т

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Vlad S., gennadii54082

Поделиться

14 (02-02-2016 15:02:58 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Доношение от диакона слободы Домотканки Михаила Сушковского об увольнении его от того прихода Домотканского и о дозволении викарийского места Киевской епархии в местечку Потоке искать

Джерело - ЦДІАУК, документ 1763 року

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

15

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Григорій Антонович, 1912 р., с. Зав'ялівка Софіївського р-ну Дніпропетровської обл., українець, селянин, позапартійний, освіта початкова, колгоспник с/г артілі «Праця» Криворізького р-ну. 10.10.1938 р. звинувачений в диверсійному акті, розстріляний 03.11.1938 р. Реабілітований 03.06.1989    р.

СУШКО Денис Тихонович, 1878 р., с. Лозуватка Криворізького р-ну Дніпропетровської обл., українець, селянин, малописьменний, селянин-одно-осібник. 02.04.1931 р. звинувачений в а/рад. агітації, засланий до Північного краю на 3 р. Реабілітований 08.07.1998 р.

СУШКО Іван Іванович, 1901 р., с. Водяне Кам'янського р-ну Дніпропетровської обл., українець, селянин, малописьменний, селянин-одноосібник. 01.11.1937    р., звинувачений в к/рев. агітації, ув'язнений до ВТТ на 10 р. Реабілітований 19.05.1989 р.

СУШКО Федір Ілліч, 1906 р., с. Водяне Кам'ян-ського р-ну Дніпропетровської обл., українець, селянин, освіта початкова, селянин-одноосібник. 27.10.1937    р. звинувачений в к/рев. агітації, ув'язнений до ВТТ на 8 р. Реабілітований 01.09.1989 р.

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Vlad S., gennadii54082

Поделиться

16

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО ІВАН КУЗЬМОВИЧ, 1900 р.н.,
с.Тясминка, українець, освіта початкова, член колгоспу ім.Куйбишева. Заарештований 6.11.1938 Новогеоргіївським РВ НКВС (“у 1935 році розпродав усе своє майно і вступив до колгоспу, де оточив себе антирадянським елементом і став головою колгоспу: вів антирадянську підривну роботу всередині колгоспу, гальмував стахановський рух, неправильно записував трудодні колгоспникам - у 1936 році разом із рахівником колгоспу І.Диким були зняті з керівних посад; мав також тісні стосунки із сином колишнього поліцейського Зінов’євим”). Засуджений 31.03.1939 Полтавським обласним судом до 4 років ув’язнення у виправно-трудових таборах з позбавленням громадянських прав на 2 роки. Верховним судом УРСР 5.09.1939 присуд скасовано, передано на новий розгляд. Повторно засуджений 27.11.1939 Кіровоградським облсудом до 4 років ув’язнення у виправно- трудових таборах з позбавленням громадянських прав на 2 роки. Верховним судом УРСР 29.12.1939 справу припинено, з-під варти звільнений. (П - 975)

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко T004006
Спасибо сказали: Vlad S., gennadii54082

Поделиться

17

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

ГАОО, фонд 37, опись 2, дело 54, фото 765:

17.10.1871 года свадьба
Жених - местечка Кривой Рог мещанин Смоляр Афанасий Иванович, 1 брак, 21 год
Невеста - СУШКО Ульяна Александровна, 1 брак, 19 лет

Проценко, Нисиненко, Дорошенко, Коваленко,Копыльченко, Мовчан, Чернозубенко, Крищенко, Скляров, Ковальский, Калашник, Ващенко, Гавриченко, Кузнецов, Ильин, Нитаров, Банников, Маличенко, Кононенко, Слизченко, Водолазский, Голубенко, Шульженко, Мирошниченко, Рудоманенко, Салогубенко, Егоров, Смоляренко, Зайченко, Бидарев
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна, gennadii54083

Поделиться

18

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Vlad S. пишет:

Прізвище поширене і в Галичині. Австрійські кадастрові відомості, 1787 рік:

- с. Блічнарка (BLICHNARKA, BLECHNARKA, Blikhnarka), зараз в повіті Горлице (Gorlice) - Суско (?Сушко) - Sysko (2 родини);


Всі нас. пункти вказані вище зараз в Польщі.

А ці яким чином до прізвища? Адже написано Сиско?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н

Поделиться

19

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Григорій Федорович, 1899 р.н.,
с. Вербка Летичівського району Хмельницької
області, проживав у с. Миропілля, українець, освіта
вища, старший агроном районного земвідділу.
У 1941-1943 рр. проживав і працював на окупованій
німцями території. Арешт 22.07.1943, звинувачення
за ст. 54-1 „а” КК УРСР. Управлінням НКДБ по
Сумській області 27.07.1944 звинувачення  переква-
ліфіковане на ст. 33, визнаний соціально небезпечною
особою. Сумським обласним судом 14.08.1944
виправданий. (ГДА УСБУ в СО, спр. П-6319).

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

20 (14-08-2016 19:46:09 отредактировано litar Л)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Василина Кузьмівна,
1916, с. Гнилець Звенигородського р-ну Черкаської обл, українка, осв. неповна сер. Проживала в Запоріжжі. Приймальник взуттєвої майстерні ВРП "Дніпробуду". УНКВС по Запорізькій обл. 9.04.45 р. відібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: член родини зрадника батьківщини. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24.09.45 р. засуджена до 5 р. заслання в Талди-Курганську обл. Казахської РСР. Реабілітована у 1989 р
                      ДАЗО.  Р - 5747. Оп. 3.  Спр. 9366.   4т
   СУШКО Василь Васильович,
1898, с. Середня Деражня Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл, укр. Проживав у с. Яровицьке Бердянського р-ну. Член к-спу "20 років Жовтня". Заарештований 31.10.37 р. Звинувачення: проводив к-р агітацію проти радвлади. НКВС і Прокурором СРСР 13.12.37 р. засуджений до розстрілу. Вирок виконано 20.12.37 р. Реабілітований у 1989 р.   3т
СУШКО
Григорій Васильович, 1896, Житомирська обл., с. Яровицьке. 2т
Михайло Іович, 1881, м. Мелітополь. 2т
СУШКО-ГЕРБЕРСДОРФ Марина Антонівна, 1908, с. Веселянка, м. Запоріжжя. 4т

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

21

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Максим Матвійович народився 1892 р. у с. Княже Валківського пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. Проживав у с. Княже Нововодолазького р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Червоний Жовтень». Заарештований 19 листопада1932 р. за агітацію проти господарських політичних кампаній, хлібозаготівлі та колективізації (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради при колегії ДПУ УСРР від 5 січня 1933 р. висланий до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 3 жовтня 1989 р.

СУШКО Михайло Ілліч народився 1899 р. у с. Циркуни Харківського пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. Проживав у с. Циркуни Липецького р-ну Харківського окр. Селянин-одноосібник. Заарештований 10 квітня 1930 р. за антирад. діяльність та зрив колективної сівби з побиттям представників влади (статті 5410 ч. 2, 5616 КК УСРР) і ухвалою судової трійки при колегії ДПУ УСРР від 22 квітня 1930 р. висланий до Північного краю на 5 років. Реабілітований 11 липня 1989 р.

СУШКО Петро Васильович народився 1893 р. у с. Собакарівка Костянтиноградського пов. Полтавської губ. Українець, із селян, освіта початкова, парт. невідома. Проживав у с. Собакарівка Нехворощанського р-ну Харківської обл. Експедитор радгоспу ім. Затонського. Заарештований 22 грудня 1932 р. СПВ Харківського облвідділу ДПУ за участь у к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР), рішення в справі відсутнє.

Реабілітовані історією. Харківська область. Книга 1. Частина 2.

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко T004006
Спасибо сказали: gennadii5408, litar Л2

Поделиться

22

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушко Іван (Szuszko Iwan) фігурує в документах гміни Балигород (земля Сяник Галичина) за сер. 19 ст., як один з власників земельних ділянок.

Джерело - Перемиський архів, скани документів.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, litar Л3

Поделиться

23

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Фонд:   127              Опис:  1015              Справа:    89                   1786  рік.       
Киевская духовная концестория. Исповедная роспись церквей Бориспольской протопопии .

+ м-ка Воронкова . Михайловская ц.


-Лаврентий Трофимовъ Кишеня -28  ж.єго    Анастасія дочъ Лукияна Сушка  -24

-Екатерина дочъ Стефана Мазицкого Сущиха вдова -54
Синъ ея Іоаннъ Прокопиевъ -33 ж.єго   Варвара дочъ  Андрея  Клименка -29
Дети ихъ : Дария -8, Іулияна -6, Трофимъ -2, Косма -1

Павелъ синъ Прокопиевъ братъ Іоанна -29 ж.єго   Татияна дочъ Тимофея Страшного -26
Дети ихъ : Евдокия -3, Екатерина -1
Брати Павла :  Андрей синъ Прокопиевъ -25, Евфимъ синъ Прокопиевъ -20

Евдокия дочъ Артемия Сушка -35

Димитрий синъ Тимофея Сушка -25

Мотронна дочъ Іоанна Шаповала –Сущиха вдова -39
Синъ ея Трофимъ Тимофеевъ -8

-Каленникъ Феодоровъ Кислій -47  ж.єго    Иулияна дочъ Матфея Сушка -40
Дети ихъ : Татияна -18, Феодоръ -17, Евфимия -14, Романъ -5, Анна -1 (закресленно)

-Мотрона дочъ Артемия Сушка Саливонка вдова -50
Синъ ея Афанасий Ігнатиевъ -33  ж.єго    Параскева дочъ Григорія Стрѣжника -32
Дочъ ихъ Іулияна -1

-Михаилъ(закресленно)  Іоаннъ  Михайловъ Непропля -30  ж.єго    Параскева дочъ Тимофея Сушка -29
Дети ихъ : Мария -5, Феодосия -2

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, litar Л3

Поделиться

24

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Петро Семенович, народився 1907 р. у с. Липці Харківського пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта середня спеціальна, позапарт., у минулому кандидат у члени ВКП(б). Служив у м. Полтава Харківської обл. Помічник командира роти зв’язку 74-го стріл. полку, лейтенант. Заарештований 20 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХВО 13 жовтня 1937 р. засуджений на 6 років позбавлення волі у ВТТ з пораженням у правах на 3 роки і позбавленням військового звання «лейтенант». Реабілітований 25 лютого 1992 р.

Реабілітовані історією. Харківська область. Книга 2.

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко T004006
Спасибо сказали: gennadii5408, litar Л2

Поделиться

25 (17-06-2017 11:24:23 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

www.forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=139958#p139958 - info. від Tullii

І. Серед "Переселенцы с Роменского уезда в Херсонскую губернию 1795-1811 год":

с села Беловоды
Сушко    Павел Демьянович    33
Сушко    Павел Павлович    8
Сушко    Семен Павлович    1
Сушко    Федор Демьянович    29
Сушко    Иван Федорович    2

ІІ. Серед "Переселенцы с Золотоношского уезда Полтавской губернии в Мелитопольский уезд Таврической 1795-1811 год".

427    Сушко    Филипп Семенович    32
428    Сушко  Евстафий Семенович    21
429    Сушко    Иван Филиппович    2

ІІІ. Серед "Переселенцы с Переяславского уезда Полтавской губернии в Екатеринославскую губернию 1795-1811 год"

с деревни Ярешки Переяславского уезда
345    Сущенко    Емельян Максимович    45    1801
346    Сущенко    Никифор Емельянович    18    1801
347    Сущенко    Логин Емельянович    10    1801
348    Сущенко    Сергей Григорьевич    31    1801
349    Сущенко    Пилип Сергеевич    3    1801
350    Сущенко    Каленик Сергеевич    2    1801
351    Сущенко    Лазарь Михайлович    23    1801

с местечка Великая Круполь
386    Шашко    Есип Иванович    43    1800
387    Шашко    Мартын Есипович    22    1800
388    Шашко    Иван Есипович    18    1800
389    Шашко    Степан Есипович    8    1800

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, litar Л3

Поделиться

26 (06-02-2018 13:28:15 отредактировано Vlad S.)

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Исповедная книга церквей Переяславской сотни, Переяславского полка за 1763 г.

"Росписъ εпархїи Пεрεяславской протопопїи Криловской полку Пандурскоговторой роти цεркви архистратига Хт̃ова Михаила от Таборискаго намѣстника и явлεнной цεркви настоятεля Симεона Яковлεва, обрѣтающимся при оной цεркви нижε влεнних чиновъ людεй со изявлεнїεмъ противъ коεгождо имεны обити ихъ во ст̃ую чεтирεдεсятницу у исповѣди и ст̃ихъ таинъ причастїя и кто жъ исповѣдались токмо а нε причастились и ктож нε исповѣдалис 1763 года"

Посполитые

Роман Сушко 45 л
жена его Елена 44 г

дети их
Павло        22
Василий    12
Екатерина 11
Анна          7

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, litar Л3

Поделиться

27

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушко Василь Григорович, 1908 року народження, с. Боголюбівка Карагандинської області, українець, освіта початкова, безпартійний. Проживав: м. Макіївка Сталінської (Донецької) області. Рахівник школи. Заарештований 4 січня 1945 року. Військовою колегією Верховного Суду СРСР засуджений на 3 роки ВТТ з конфіскацією майна. Реабілітований у 1958 році.

Сушко Григорій Ерастович, 1890 року народження, с. Новосірокозівське Дніпропетровської області, українець, освіта початкова, безпартійний. Проживав: Старобешівський район, Сталінська (Донецька) область. Колгоспник колгоспу ім. Р. Люксембург. Заарештований 31 серпня 1941 року. Засуджений військовим трибуналом військ НКВС по Донецькій області на 10 років ВТТ з позбавленням прав на 5 років. Реабілітований у 1993 році.

Сушко Ілля Єфремович, 1904 року народження, с. Захарівка Старомикільського району Донецької області, українець, освіта початкова, безпартійний. Робітник заводу “Азовсталь”. Проживав: м. Маріуполь Донецької області, вул. Фонтанна, 30. Заарештований 12 вересня 1933 року. Даних про вирок немає. Реабілітований у 1934 році.

Сушко Палегея Григорівна, 1909 року народження, с. Захарівка Старомикільського району Дніпропетровської області, українка, освіта початкова, безпартійна. Хліборобка. Проживала за місцем народження. Заарештована 9 січня 1932 року. Даних про вирок немає. Реабілітована у 1932 році.

Сушко Федір Володимирович, 1890 року народження, с. Лисівка Гадицького району Харківської області, українець, освіта початкова, безпартійний. Завгосп місцевої промисловості тресту “Радянськвугілля”. Проживав: м. Макіївка Донецької області, Буроз, колонія Капітальна, буд. № 171, кв. 2. Заарештований 15 листопада 1937 року. Трійкою УНКВС по Донецькій області 23 листопада 1937 року засуджений на 10 років ВТТ. Реабілітований у 1960 році.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга сьома.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: gennadii5408, litar Л2

Поделиться

28

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушков Микола Кирилович, 1906 року народження, с. Волоконівка Волоконівського району Курської області, росіянин, освіта початкова, безпартійний. Червоноармієць 97-го стрілецького полку 18-ї стрілецької дивізії. Заарештований 22 серпня 1940 року. Особливою нарадою при НКВС СРСР ув’язнений у ВТТ до кінця війни. Реабілітований у 1958 році.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга сьома.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: gennadii5408, litar Л2

Поделиться

29

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Ви писали "На 1732 р. - Трохим Сущенко, козак Хорольської сотні, Ігнат Шушко серед "людей силових" Власівської сотні, Микита і Процко Сущенки Багацької сотні, всі - Миргородський полк;"/Справа в тому що до того як виникла Яреськівська сотня (перша згадка 1654 рік) її територія була поділена між Устивицькою і Багачанською сотнями. Саме в тій частині що тоді належала Багачанській сотні, де було Тухівське козацтво (нині Федунка) і жили Сушки. Там до сих пір існує Сушківське урочище (або урочище Сушки). Сушко прізвище поширене в Федунці.
В книзі Арандаренко Н.И. Атлас карт и видов к
запискам о Полтавской губернии. – Пл.: тип.губ.правл., 1851 (примірник є в Бібіліотеці Вернадського) позначений Сушківський ярок поряд біля Федунського (приводжу фрагмент). Доречі слід сказати що найстаріші козачі роди залишили після себе такі назви в цьому регіоні - Тонкоусів ярок, Таранів ярок, Шилова балка, Степашків яр і т.д.

Post's attachments

Сушків.png
Сушків.png 79.3 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: Balakyn, olyvd, litar Л, Vlad S., Алёна5

Поделиться

30

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Гордій Антонович, 1879 року народження, с. Семенівка Арбузинського району Одеської області, українець, із селян, малоосвічений. Проживав у с. Семенівка Арбузинського району Одеської області. Служитель культу. Заарештований 06.11.1937 року. Постановою Трійки при УНКВС Одеської області від 05.03.1938 року засуджений до розстрілу. Страчений 07.03.1938 року. Місце поховання невідомо. Реабілітований у 1989 році.

СУШКО Олександр Лазарович, 1904 р. народження, м. Миколаїв, українець, із робітників, малоосвічений. Проживав у м. Миколаєві. Робітник на заводі імені А. Марті. Заарештований 09.03.1931 року. Вироком Миколаївського обласного суду від 14.07.1931 року засуджений до 3 років ув'язнення у ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований у 1992 році.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. Книга п’ята.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

31

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШЕНКО Олександр Тимофійович, 1905 р.н., уродженець і мешканець с. Ситники Корсунь- Шевченківського р-ну. Українець, б/п, освіта початкова, одружений. Арештований 18.03.1943 р. Засуджений 28.04.1943 р. ВТ за ст 58-10 п.2 КК УРСР до 10 р. позбавлення волі. Реабілітований 26.04.1991 р.

СУШКО Мина Лукич, 1886 р. н., уродженець і мешканець с.Станіславчик Шполянського р-ну. Українець, б/п, письменний, одружений. До арешту був хліборобом. Арештований 10 вересня 1929 р. Засуджений 14 листопада 1929 р. надзвичайною сесією Шевченківського окружного суду за ст. 54-10 КК УРСР до 3 р. ВТТ. Реабілітований 17 лютого 1994 р. прокуратурою Черкаської обл.

СУШКОВ Іван Григорович, 1914 р.н., уродженець с.Шолохове Нікопольського р-ну, мешканець м. Черкаси. Українець, б/п, освіта 6 класів, неодружений, червоноарміець кавалерійського ескадрону окремого розвідувального батальйону 58 стрілецької дивізії. Арештований 21.01. 1937 р. Засуджений 21.06.1937 р. ВТ 13-го стрілецького корпусу Київського ВО за ст. 54-10 ч. І КК УРСР до 6 р. ВТТ з пораженням у правах на 3 р. Реабілітований військовою колегією Верховного Суду СРСР.

Реабілітовані історією. Черкаська обл. Книга друга

Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

32

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Іван. - Військовий товариш Полтавського полку. Райця Полтавського магістрату (1 779). Бунчуковий товариш у Полтавському полку.

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

33

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

СУШКО Андрій Махтійович, 1893 р.н., уродженець с. Іркліїв, Чорнобаївського р-ну, українець, б/п. Проживав у с. Іркліїв. Колгоспник. Трійкою УНКВС по Київській обл. 9 вересня 1937 р. засуджений до 10 р. ВТТ. Реабілітований 23 листопада 1964 р. Черкаським облсудом.

Реабілітовані історією. Черкаська обл. Книга третя

Поделиться

34

Re: Сушко / Шушко / Сущенко / Сушков / Сушенко / Сушенков / Шушков

Сушко Сергей Петров
ЦГИАК ф127 оп.1015  д.1149
Исповедная роспись Киевской Епархии Васильковского уезда села Шарок Царе-Константиновской Церкви...за 1870 год.
Число людей м/ж            Звание, ФИО                      Лета
ск.969          крестьяне
м.539 Сергей Петров Сушко  31
ж.553 жена его Доминика Гордиева  30
м.539 дети их  Никита  5
м.540    Феодосий  3
ж.554      Параскева 2

Спасибо сказали: Алёна, Vlad S.2

Поделиться