1

Тема: Новороссійская губерния

Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упорядн. Панкєєв О.С. – Запоріжжя, 2011. – 125 с.

Спасибо сказали: о и, сергей-гродовка, litar Л3

Сайт LuckyLuke

Поделиться

2

Re: Новороссійская губерния

До історії Дніпровського пікінерського полку
Вирський, Д.

Стаття присвячена колоритному епізоду локальної історії, який мав загальнонаціональне значення (трансформація української козаччини імперськими структурами Російської імперії). Реконструйований хід подій та головні герої у справі переведення козаків Кременчуччини у пікінери. Представлені матеріали до історії Дніпровського пікінерського полку (1764-1784)

Статья посвящена колоритному эпизоду локальной истории, который имеет общенациональное значение (трансформация украинского казачества имперскими структурами Российской империи). Реконструирован ход событий и главные герои в деле перевода казаков Кременчуччины в пикинеры. Представлены материалы к истории Днепровского пикинерского полка (1764-1784).

dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59946

Поделиться