1 ( 11-01-2015 00:50:52 змінене Arxivist )

Тема: Кримінальна злочинність у Запоріжжі/Гетьманщині

Злочинність - позачасове явище, притаманне людському суспільству на всіх етапах його існування, у різні історичні періоди. Однак класична істо-ріографія, зосереджена на подієвій історії, майже не звертала на неї увагу, за-лишаючи її вивчення історикам права й судочинства. Лише в 70-90-х рр. ХХ ст. під впливом постмодерністської філософії та антропологічного повороту в історіописанні ця проблема потрапила до сфери зацікавлення істориків, перш за все американських, англійських та французьких. В Україні інтерес до цієї проблематики, як і до соціальної історії загалом, відносно недавній. Вона представлена роботами доволі вузького кола дослідників, передусім Наталії Старченко, Володимира Маслійчука й Валентини Шандри.

Під вкладеним файлом є стаття Юрія Волошина, про Кримінальну злочинність в Гетьманщині другої половини XVIII ст. (за матеріалами Полтавського ґродського суду).

Post's attachments

Кримінальна злочинність в Гетьманщині другої половини XVIII ст. (За матеріалами Полтавського гродського суду) Юрій Волошин.pdf 1.06 mb, 9 downloads since 2015-01-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Фирфир
Thanks: az.19632

Share