1

Тема: Militaria Ukrainica

Книги не совсем "форумчан", но решил сделать тему для очень интересной серии и как для Украины достаточно уникальной. Наверняка все хоть раз видели красивые книжки с картинками от Osprey ( www.ospreypublishing.com/ ) или их российские аналоги. До недавнего времени такого на украинскую тематику фактически не было и в случае объяснений как выглядели козаки времен Хотина 1621 или волынские рыцари 15в., приходилось довольствоваться полушароварными картинками из этнографических книжек или проецировать изображения соседей. С 2008 года эти белые пятна понемногу закрашиваются, в основном стараниями издательства Темпора (tempora.com.ua). Книги представляют собою научно-популярное изложение хорошо проиллюстрированное, идеальный вариант как вступление в еще незнакомую тему.


[некоторые книги уже отсканили, но из-за соображений авторских прав, приводить тут ссылки не будем. Впрочем, книги совершенно недорогие 50-80 грн. в издательстве] 


Сергій Ольговський
Володарі степу: Військова справа й озброєння скіфів, VII cт. до н.е. — ІІІ ст. н.е.
Книга присвячена одній із найцікавіших сторінок стародавньої історії України — пануванню скіфів у причорноморських степах. Автор у популярній формі виклав історію появи скіфів у Північному Причорномор’ї, перебіг Скіфо-персидської війни, розквіт Скіфії та особливості скіфського воєнного мистецтва. Книга багато ілюстрована, супроводжується кольоровими реконструкціями скіфських обладунків та озброєння. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.
http://www.ucrainarma.org/wp-content/uploads/2012/03/Olg_main.jpg


Геннадій Казакевич
Відгомін карниксів: Військові традиції давніх кельтів на землях України, IV–I ст. до н.е.
Книга присвячена малодослідженій темі перебування давніх кельтів на землях сучасної України. На основі писемних, археологічних та лінгвістичних джерел висвітлюються особливості їхнього військового мистецтва. На тлі історії Східної Європи IV-I ст. до н. е. розкриваються шляхи проникнення кельтів на землі України, військово-політичні події, що відбувалися тут за їхньої участі, а також вплив кельтів на розвиток місцевих культур.
http://www.ucrainarma.org/wp-content/uploads/2012/03/carnix.jpg


Євген Синиця
Перунові діти. Військова справа слов`ян на початку середньовіччя.   
У книзі йдеться про військове мистецтво слов'ян часів їхнього «історичного дебюту». Динамічні зміни, що відбулися у слов'янському середовищі протягом кількох століть, значною мірою визначалися саме їх військовою активністю. Суто військові аспекти розглянуті на тлі особливостей побуту та соціального устрою слов'янських племен початку Середньовіччя, а також у загальному контексті подій Великого розселення слов'ян на європейських теренах. Внаслідок малої кількості джерельного матеріалу для реконструкції тогочасних подій та явищ автор залучав археологічний матеріал, відомості лінгвістики, етнографії тощо.

http://book-ye.com.ua/shop/data/big/dity-peruna-cover-211x300.jpg


Борис Черкас
Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів (XIV–XVI ст.).
Книга присвячена історії українського війська у XIV–XVI ст. На прикладах військових кампаній та битв аналізуються традиції українських збройних формувань, їхня тактика та бойові прийоми у протистоянні з кочовими ордами Степу, Московським князівством та Німецьким орденом. Зазначено роль українських полків у становленні та розвитку Великого князівства Литовського, показано взаємозв'язок організації війська та політичного устрою держави Гедиміновичів, безперервність існування українських збройних сил як складової розвитку військової справи Європи. Видання розраховано на широке коло читачів
http://book-ye.com.ua/shop/data/small/stepoviy.jpg


В. Брехуненко
«Дивна то і несказанна мужність…». Козаки у Хотинській війні 1621р.
Книга присвячена славній сторінці української зброї — видатній ролі українських козаків у Хотинській війні 1621 року, коли вони стали головними ковалями перемоги над турецьким військом Османа ІІІ. Автор висвітлює причини війни між Річчю Посполитою та Османською імперією, вплив козацьких морських походів на військові й політичні плани Туреччини, участь Війська Запорізького на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним у бойових діях під Хотином, перебіг війни на морі.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/Berestechko-cover-211x300.jpg


В. Брехуненко
Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року.
Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хме ль ни цького, яка відбулася неподалік Берестечка на Волині. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/Khotyn-cover-211x300.jpg


Сокирко Олексій.
Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни.
Книга присвячена одній з маловідомих для сучасного читача подій вітчизняної воєнної історії — перемозі під Конотопом в 1659 році об’єднаного козацько-татарського війська над московським. Автор у популярній формі виклав сучасні наукові уявлення про перебіг українсько-московської війни та самої битви, уточнив відомості щодо складу та чисельності сторін. Книга багато ілюстрована, супроводжується кольоровими реконструкціями військових строїв того часу.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2008/12/35_konotop_Ukr-mil.jpg


Олексій Сокирко
Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.
Книга є першим дослідженням історичних витоків і еволюції складника українських збройних сил козацької доби – найманого (охотницького) війська. Використаний широкий спектр історичних джерел та літератури. Автор розглядає становлення і розвиток українського найманства в широкому спектрі європейської історії, його вплив на політичну та військову історію Лівобережної Гетьманщини. В центрі уваги основні організаційні засади охотницьких полків, участь найманців у воєнних конфліктах, їх повсякденне життя.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2006/06/12_Sokirko.jpg


Олексій Сокирко
Полтавська битва 27 червня 1709р.: Український рубікон. У 2-х частинах.
Полтавська битва 1709 р. — одна з центральних подій Великої Північної війни 1700-1721 рр., котра вирішальним чином позначилася на її результатах, а відтак і долях усіх країн-учасниць. Чому події під Полтавою, здавалося б, загальновідомі й зрозумілі, стали своєрідним вододілом в історії Козацької України, розповідає нове дослідження історика Олексія Сокирка. Перша частина книги включає передісторію Великої Північної війни, участь у ній українського війська, передумови Полтавської битви й характеристику сил шведської армії. Друга частина включає характеристику військ українських гетьманів, російської армії, детальний огляд основних етапів Полтавської битви 27 червня 1709 р. та її наслідків.
http://umka.com/images/upload/UkrainskiRubikon_Poltavskab_1.jpg


Сергій Шаменков
Піхота українських гетьманів XVII - поч. XVIII ст.
Пропоноване видання представляє опис та зображення одягу, озброєння і спорядження піхотинців у війську українських гетьманів XVII – початку XVIII ст. Читач зможе не лише уявити собі, як виглядали тогочасні реєстрові козаки та європейські солдати в Україні, а й спробувати самостійно реконструювати для себе відповідний військовий стрій та озброєння.
Розраховане на всіх, хто цікавиться історією повсякдення, побутовою культурою та військово-історичною реконструкцією.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2010/09/75_pihota-ukr-getmaniv.jpg
===


XX століття


Август Тірі
На периферії війни. Бельгійський бронедивізіон в Україні. 1916-1918.
Елітний бельгійський бронедивізіон АСМ було створено 1 грудня 1914 року і направлено для підтримки Росії в Першій світовій війні. Проте через кардинальні зміни на Східному фронті у результаті розгортання революційних подій у Росії бельгійські юнаки опиняються фактично на периферії Великої війни. Про «маленьких бельгійців, молодих шукачів пригод, загартованих Великою війною, мимовільних мандрівників по світу», про той відтинок їхнього довгого шляху додому, який проліг через Україну, розповідає ця книга. Розрахована на широке коло читачів.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/46_Belgijci-mali.jpg


Артем Папакін
«Війська польські: Польські військові формування колишньої російської армії в Україні (1917–1919)»
Книгу присвячено історії створення, розвитку та участі в бойових діях під час Першої світової війни та Громадянської війни в Україні польських добровольчих частин. Дослідження ґрунтується на архівних матеріалах України, Росії та Польщі. Книга вперше висвітлює роль польських військових формувань у намаганнях України здобути незалежність у 1917–1919 рр.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України та Польщі періоду Перших визвольних змагань.

http://www.nestor-ua.org/publish/Poland/Cover_Poland.jpg


Борис Татаров
«Новітні гусити: Чесько-словацькі військові формування у російському війську (серпень 1914 — квітень 1918 рр.)»
Книга присвячена історії створення, розвитку та участі в бойових діях під час Першої світової війни чеськословацьких добровольчих частин у складі російської армії. Дослідження грунтується на архівних матеріалах України, Росії та Чехії із залученням великої кількості мемуарів чеською мовою. Чехам та словакам судилося відіграти свою роль у намаганнях України здобути незалежність в 1917 — на початку 1918 років.
http://www.nestor-ua.org/publish/chehy/Cover_Chehy.gifІван Монолатій
Українські легіонери: формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців 1914-1918
Книга присвячена першому українському національному військовому формуванню новітньої доби — Українським Січовим Стрільцям. «Український легіон» австро-угорської армії не лише брав активну участь у боях, але й став потужним осередком українського національного руху. Вперше у сучасній науковій літературі історія усусів подається на тлі багатого ілюстративного матеріалу, з описом одностроїв, спорядження та озброєння.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2008/12/36_Legionery_Ukr-mil.jpg


Іван Хома 
Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність і збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 pp.
Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917—1919 pp. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відбувалися за участі стрілецтва і були з ним пов'язані. Розглянуто участь стрільців у боротьбі проти збройної агресії більшовицької Росії, а також протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А. Денікіна.
http://historybooks.com.ua/PicPod/1155.jpg


Ярослав Тинченко
Під зіркою Давида. Єврейські національні формування в Україні у 1917–1920 роках
Книжка «Під зіркою Давида» присвячена юнакам-євреям, які прагнули створення власної держави. У 1917 році переважна більшість єврейского населення колишньої Російської імперії брала активну участь у революційних подіях. Значна частина єврейської молоді поступила до червоної гвардії та отримала більшовицькі партквитки. І лише незначна кількість євреїв, переважно — з Півдня та Заходу України, скористалась революційними можливостями, аби порушити питання про переселення до Палестини — з метою створення власної держави. Прихильники єврейської державності — сіоністи, пліч-о-пліч співпрацювали з діячами молодої української республіки. У складі УНР планувалося створення національно-персональної єврейської автономії, функціонувало міністерство єврейських справ і навіть були сформовані збройні загони сіоністського спрямування. Чимало сіоністів загинуло у боротьбі за свої ідеали. Ті хто вижили, у листопаді 1919 року скористались можливістю, та відплили на пароплаві «Руслан» з Одеси до Палестини. Фактично, з пасажирів «Руслану» і почалась історія державотворення Ізраїлю. Для всіх, хто цікавиться українською історією.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2014/06/Pid-zirkoyu-Davyda-cover-389x276-mm-211x300.jpg


Ярослав Тинченко
Новітні Запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917-квітень 1918
«Новітні Запорожці» — багато ілюстроване видання, яке відкриває серію книжок, присвячених уніформі та регаліям українських збройних сил у Визвольній війні 1917–1921 рр. У книжці опубліковано велику кількість рідкісних фото (значну їх частину — вперше), а також оригінальні малюнки-реконструкції уніформ того часу. Спеціально для цього видання Національний історичний музей України дозволив використати унікальні експонати, зокрема прапор Українського Запорізького полку, який зберігається у фондах цієї установи.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2010/07/45_Novitni-zaporozhci.jpg


Ярослав Тинченко
Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української держави, травень-грудень 1918 р.
Сучасні дослідники по-різному оцінюють період правління в Україні гетьмана П. П. Скоропадського у травні–листопаді 1918 року. Одні перераховують чимало здобутків останнього Гетьманату, інші засуджують Скоропадського за ухили в російську сторону та марнування часу. У військовій галузі — організації українських збройних сил, гетьман користався наробками та здобутками свого попередника — військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського. Характерною відмінністю від періоду Центральної Ради стали, хіба що, зовнішні ознаки — уніформа, у царині якої за часів гетьманування П.П. Скоропадського було здійснено чималі зрушення. «Барвисті» сердюки та конвойці П. П. Скоропадського, характерні «гетьманські» погони, закарбовані на відеохроніці та фотонегативах того часу, назавжди ввійшли до вітчизняної історії. Саме ним і присвячено дослідження.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2014/06/Hetmanat-cover-388%D1%85276-mm-213x300.jpg


Ярослав Тинченко
Військово-морські сили України 1917-1921 рр.
Виданням «Військово-морські сили України, 1917–1921» видавництво «Темпора» продовжує серію книжок, присвячених організації, уніформі та військовим діям збройних сил України доби Визвольної війни. На відміну від інших досліджень, що розглядають історію українського флоту, автор використав низку документів та газетних публікацій того часу, невідомих спеціалістам та широкому загалу. У книзі також вміщено велику кількість фото, частина з яких публікується вперше.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2012/05/Ukr-fleet-cover-210x300.jpg


Ярослав Тинченко
Панцирні потяги, панцирники та залізничні війська у Визвольній війні 1917-1920 рр.
Нова праця Ярослава Тинченка присвячена створенню та діяльності українських панцирних частин у добу Визвольної війни — від 1917 до 1920 р. Видання містить описи, ілюстрації та рідкісні фото панцирної техніки, задіяної у військах УНР і Галицькій армії, а також біографічні дані вояків залізничних і панцирних підрозділів.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2012/05/Pantsyrni-viyska-cover-211x300.jpg


Харук А., Кондратьев В., Хайрулін М.
«Анатра»: Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 pp.
Книга присвячена одному з перших підприємств авіаційної промисловості на теренах України — одеській фірмі «Анатра». Спираючись на архівні матеріали, автори висвітлюють історію розвитку виробничих програм фірми, аналізують особливості конструкції літаків, що виготовлялись підприємством. Окрему увагу приділено історії бойового застосування літаків «Анатра» на фронтах Першої світової війни та в конфліктах, що розгортались у 1918—1920 pp. на теренах колишньої Російської імперії. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України та історією військової авіації.
http://booklya.com.ua/files/books/6685.jpg


Ярослав Тинченко
Герої Українського неба. Пілоти визвольної війни 1917-1920 рр.
Нове дослідження Ярослава Тинченка присвячене українській авіації доби Визвольної війни 1917–1921 рр. та її авіаторам. У книзі вміщено велику кількість світлин, частина з яких публікується вперше. Як додаток на останніх сторінках видання подано зображення якісних реконструкцій літаків, які перебували на службі УНР та ЗОУНР протягом 1917–1921 рр.
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2010/05/44_Geroji-ukr-neba.jpg


Андрій Харук
Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр.
Книга присвячена одній з малодосліджених сторінок історії Перших визвольних змагань 1917—1920 рр. — зародженю та ровзитку української військової авіації. На підґрунті архівних джерел автор ретельно дослідив стан національних військово-повітряних сил за часів Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Армій УНР та УГА. Видання супроводжують числені кольорові реконструкції українських вояків та літаків

http://book-ye.com.ua/shop/data/big/kryla_ukrainy.jpg_b.jpg

Спасибо сказали: Т.В., Алёна, LuckyLuke3

Поделиться

2

Re: Militaria Ukrainica

автор рисунков к " Піхота українських гетьманів XVII - поч. XVIII ст." рисовал козаков к изданию ревизии Черниговского полка 1732 года

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3

Re: Militaria Ukrainica

На жаль, в цій серії, поки що нема нічого з історії Слобідської України.

І день іде, і ніч іде ...

Пошук предків Євуг, Біловодськ, Старобільськ.
Search ancestors Yevsuh, Belovodsk, Starobelsk. Поиск предков Евсуг, Беловодск, Старобельск.
Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться

4

Re: Militaria Ukrainica

yavsyuha
Я сподіваюсь, що колись буде.

Поделиться

5

Re: Militaria Ukrainica

свіжа книга

Дмитро Архірейський
Махновська веремія. Тернистий шлях революційної повстанської армії України (махновців) 1918–1921 рр.

tempora.com.ua/2015/09/mahnovska … 8-1921-rr/

http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/MakhnovskaVeremija-211x300.jpg

Книга присвячена військовим аспектам махновщини – яскравого різновиду селянського повстанського руху доби Української революції 1917−1921 рр. Висвітлюються причини селянського опору різноманітним політичним режимам, подається біографія Н. Махна. У контексті основних подій революції розглядаються бойові шляхи
Революційної повстанської армії України (махновців), способи її кадрової комплектації та матеріально-технічного забезпечення, з’ясовуються причини остаточної поразки РПАУ(м). Описуються деякі важливі битви та бої махновських формувань. Для небайдужих до історії України.

Спасибо сказали: LuckyLuke, Алёна2

Поделиться

6

Re: Militaria Ukrainica

новинки

1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
tempora.com.ua/2017/09/1919-dije … ad-1919-r/
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/1919.1-212x300.gif
Дослідження присвячено історії, організації та уніформі Дієвої армії Української Народної Республіки у листопаді 1918 — листопаді 1919 років. У цей складний та буремний період українським військам довелось вести бойові дії на кілька фронтів: проти більшовиків, білогвардійців, поляків, а також загонів отаманів різного політичного гатунку. Попри чисельну перевагу супротивників, Дієва армія УНР вистояла у цій боротьбі, аби у 1920 році знов здійснити відчайдушну спробу відстояти незалежність України. У книзі публікується чимало фотографій з тих часів, деякі — вперше.
Воїни степів. Гуни на території України
tempora.com.ua/2017/09/vojiny-st … -ukrajiny/
http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8-1-211x300.gif
Книга присвячена темі появи та перебування гунів на землях сучасної України у пізньоантичний та ранньосередньовічний період. На основі джерел висвітлюється соціальна організація, життя, побут, звичаї гунського суспільства, матеріальна культура і військове мистецтво гунів. В процесі пересування на захід гуни асимілювались з іншими племенами і в новому вигляді з’явились у європейських степах, створивши у V ст. велике державне об’єднання під проводом Аттіли. Держава гунів стала першим великим племінним об’єднанням кочовиків, cформованим у Східній Європі. Саме гуни заклали основи для об’єднання тюркських етносів. На зміну їм у степи Причорномор’я та Подунав’я зі сходу прийшли сарагури, оногури, уроги, савіри, авари тощо.


Зі Скандинавії у Причорномор’я. Військове мистецтво готів на теренах України
tempora.com.ua/2017/09/zi-skandy … -ukrajiny/

http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8-1-211x300.gif
У книзі йдеться про германські племена готів, їх переселення зі Скандинавії у Північне Причорномор’я, згадки про них в античних авторів, життя, побут, військове мистецтво, взаємини з Римом та іншими народами регіону. Готи були одними з перших, хто започаткував Велике переселення народів, та одним з головних гравців у Центрально-Східній та Південній Європі на рубежі
двох епох — античності і середньовіччя. Землі Кримського півострова, Північне Причорномор’я, степова частина Європейського континенту були головним плацдармом, на якому за безпосередньою участю германських племен творилася історія Європи.

Спасибо сказали: Relic hunter, Алёна2

Поделиться

7

Re: Militaria Ukrainica

Людина війни (територія України)

Спасибо сказали: nfs79, Алёна2

Поделиться