1

Тема: Менская сотня

МЕНСЬКА СОТНЯ
(1654-1782 pp.)
=====================

Створена на початку 1654 р. як військова та адміністративна одиниця Ніжинського полку. Включала містечко Мену та села Бабичі, Дубравну, Дягове, Куковичі, Макошин, Ушню, Максаки. Мала старшину: писаря Семена Мартиновича, осавула Богдана Найденовського і хорунжого Прокопа Богдановича. У 1672 р. Іван Самойлович передав Менську сотню до складу Чернігівського полку, який хотів зміцнити. У ньому ж сотня знаходилася аж до ліквідації у 1782 р. Протягом зими 1781-1782 pp. територія сотні була включена до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Мена, нині - райцентр Чернігівської області. До 1648 р. Мена - центр Менської волості Чернігівського повіту Чернігівського воєводства.

Сотники: Данилов Степан (1654). Пилипенко Михайло (1669). Лисенко Іван Якович (1669). Бобир Іван (1670). Онищенко Федір (1671). Левченко Тарас (1672). Корсун Роман (1672). Ониськів Федір (1672-1677). Курочка Іван Леонтійович (1681). Крупинський Овсій (1683). Курочка Іван Леонтійович (1685; 1686-1689). Сахновський [Васютинський] Гнат Васильович (1696-1722). Гуринович Кузьма (1700, н.). Сахновський Іван Гнатович (1723-1739). Троцький Іван (1735, н.). Сахновський Яким (1739-1743). Троцький Іван (1741, н.). Дейнека Костянтин (1741, н.). Кузьминський Григорій Сидорович (1742-1753). Сахновський Павло (1753-1767). Селиванович Костянтин (1770-1779). Климович Іван 4774). Сахновський Яким (1782).

Населені пункти: Баба, село; Бондарівка, село; Бреч, село; Бутівка, село; Величківка, село; Данилівка, село; Деснівка, село; Дівича, слобода; Домашлин, село; Дубравка, село; Дягів, село; Куковичі, село; Макошине, село; Максаки, село; Мена, містечко; Микольська слобідка; Осмаки, село; Остапівка, хутір; Рожківка, хутір; Слобідка, село; Тютюнникова слобідка; Утівка, село; Ушня, село; Феськівка, село; Хавдіївка, село.

За винятком нових хуторів, ці ж населені пункти значаться і в описі 1769 р. Тобто адміністративна територія сотні була стабільною протягом 110 років існування.
=========================================

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

2

Re: Менская сотня

Список сотенной старшины

МЕНСЬКА СОТНЯ
==================

СОТНИКИ:
--------------------
Дорошенко Онисим Максимович (?-1649-1651.9.05.-?),
Перегуда (1651, нак.),
Данилович Степан (?-1654-?),
Сахновський Василь (?-1662-?),
Пилипенко Михайло (?-1669.04.-?),
Лисенко Іван Якович (?-1669.04.-?),
Дорошенко Федір Ониськович (?-1671-?),
Корсун Роман (?-1672.02.-?),
Левченко Тарас (?-1672.03.),
Дорошенко Федір Ониськович (1672. 03.-1677.16.12.-?),
Габриель, Леонтійович Іван (?-1681.08.-?),
Крупинський Овсій (?-1683.03.-?),
Павловський Павло (?-1683.07.-?),
Курський (Курка, Курочка) Іван Леонтійович (?-1685. 09.-1696.02.-?),
Стефанович Федір (1693. 05., нак.),
Сахновський Гнат Васильович (?-1700.01.-1719.01.-?),
Гуринович Кузьма (1700, нак.),
Сахновський Іван Гнатович (?-1723-1739.30. 01.),
Богдановський (1735.02., нак.),
Самойленко Кирило (1737, нак.),
Сахновський Яким Іванович (1739-1742),
Дейнека Костя (1741, нак.),
Кузьминський Григорій Сидорович (1742. 14.12.-1753),
Сахновський Павло Петрович (1753.07.-1770),
Селиванович Костянтин (1770-1782).

ОТАМАНИ:
-------------------
Сахновський Василь (?-1677-?),
Стефанович Федір (?-1696-?),
Курський Григорій Іванович (?-1700.12.-1702-?),
Павлович Захар (?-1725-1732-?),
Павлович Василь (?-1739-?),
Оникійович Кирило (?-1743-?),
Павловський Василь (?-1753),
Климович Іван (1754-7),
Омелета Яків (1772-1779-?).

ПИСАРІ:
-------------------
Мартинович Семен (?-1654-?),
Ісаєвич Ничипір (?-1725-1726-?),
Лободовський Михайло (?-1743-1746-?),
Романовський Гнат (1760.9.03.-1778),
Омелета Данило Якович (1778-1782).

ОСАВУЛИ:
-------------------
Найденовський Богдан (?-1654-?),
Войченко Хома (?-1725-?),
Дейнека Костянтин (?-1739-1746-?),
Корнієвський Прокіп (1769-1772),
Якименко Василь (1773-1779-?).

ХОРУНЖІ:
-------------------
Богданов Прокіп (?-1654-?),
Омелюта Євстафій (?-1739-?),
Омелета Юхим (?-1743-1746-?),
Омелета (?-1768),
Корнієвський Прокіп (1768-1769),
Падалка Трохим (1773-1779-?).
==============================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
– Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 67-68.

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

3

Re: Менская сотня

Лазаревский А. СПИСОК ВОДЯНЫХ МЕЛЬНИЦ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (в 1742 году)
(Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Книга 2. – Выпуск 5-6. – Чернигов. – 1872. – С. 99-135.)
===================================================
Ведомость, сочиненная з сотенных рапортов, за силу указа ея И.В. сколко в полку Черниговском мелниц,
на каких реках и с которой войсковая часть собирается, и посколко в год, и куда оной употребляется и
кому войсковия части надани, и равна ль части с казачих и посполитых войсковая собиралась … 1742 года

В сотне МЕНСКОЙ
-----------------------------------
133.У местечку МЕНЕ, на речке Мене, удовствуючой поданной асаули енералного Валкевича, о двох колах мучних, мелница.
Владеет оною мелниццею подданная асаули енералнго Валкевича, с которой мелници берется до ратуши менской две части войсковие, итого збору в год бывает ржи 19 четвертей и 3 четверичка; ячменю 2 четверти; гречи 5 четвертей; оное борошно употребляется на ратушние нужние потребы; те же войсковие части надани гетманом Самойловичем, на которие в них и крепости имеются.

134. На той же реке Мене, абшитованного обозного полкового черниговского Ивана Сахновского, мелница о трех колах мучних.

135. На той же речке, владения бунчукового товарища Григория Кузминского, мелница о трех колах мучних.

136. В селе ВЕЛИЧКОВКЕ, на той же речке, козаков Федора Падолки и Якова Горового, мелниц две, о трох колах мучних.

137. В деревне БРЕЧЕ, бунчукового товарища Владимира Полонецкого, на реце Бречи мелниц две, о двох колах мучних, вешняки.

138. В селе БАБЕ, сотника менского Якима Сахновского, на речке Бабке, мелница една, об едном коле вешняном.

139. На той же речке Бабке, хоружого менского Евхима Омелюты, мелница об одном коле вешняном.

140. На той же речке Бабке, попа бабского Стефана Ивановича, мелница, об одном коле вешняном.

141. На той же речке, козака Ивана Велентия, мелница об одном коле вешняном.

142. В деревне ДУБРОВКИ, монастира катедри черниговской, на речке Мене, мелниц две, по едному колу.

143. В селе ОСМАКАХ, судии енерального Лисенка, на речке Дягове, мелница одна, о двух колах мучних.

144. В селе ДЯГОВЕ, оного ж судии енералного Лисенка, на речке Дягове, мелниц две, о чотирох колах мучних.

145. Там же, козака Ивана Мелника, на речке Дягове, мелница об одном коле мучном.

146. В селе ФЕСКУВКИ, абшитованного обозного полкового черниговского Ивана Сахновского, да братовой его Петровой Сахновской, мелни две, о трох колах мучних.

147. Там же удовствуючой Милевской, на речке Мене мелница об одном коле мучном.

148. В селе ДАНИЛОВЦЕ, судии енералного Лисенка на речке Стерши, мелница одна, об одном коле весняном мучном.

149. Там же, сотника столинского Ивана Бобира, две мелници по едном коле мучном весняном.

А з вышепоказанных мелниц, во время бытия коллегии, зборщики с тягучого кола, брали десятинную часть борошном, а з вешняком денежно по 60 копеек; по милостивой же грамоти монаршой, тое отрешено и потому всяк владелец по крепостям своим владеет, по прежнему.
=====================================================

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

4

Re: Менская сотня

Ігор Ситий, Опис Менської сотні 1734р

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

5

Re: Менская сотня

Казіміров Д. Менcька сотня Чернігівського полку за переписними книгами 1666 р. (стр 20)

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

6

Re: Менская сотня

О.О.Павленко, С.О.Павленко
В історичних нарисах дослідників на
основі архівних документів, газетних джерел, спогадів відтворене багате
історичне минуле та сьогодення села Дягови Менського району. Книга розрахована на краєзнавців, школярів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
(клик по картинке)
www.siver-litopis.cn.ua/rab/pavlenko/obl_dyagova.jpg

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

7

Re: Менская сотня

Дмитро Казіміров - Козацькі родини м. Мени за Генеральним описом Лівобережної України 1765–1769 рр.(PDF)

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

8

Re: Менская сотня

Д.В. Казіміров КОЗАЦЬКІ РОДИНИ С. БАБИ МЕНСЬКОЇ СОТНІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПОВІДНИХ КНИГ 1746 Р.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

9

Re: Менская сотня

В издательстве Темпора
можна приобрести книгу с публикацией рукописи из Сосницкого
краеведческого музея - "Протокол, или Потребность» Менського намісництва
1720-1735 років". Сборничек, в основном, по церковной истории региона.
Стоит что-то с 35 грн (~ 4 долл)

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

10 (26-02-2015 01:35:16 отредактировано DVK_Dmitriy)

Re: Менская сотня

Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр.»

Дмитро Казiмiров

Написано:    2013 року

Опис:   

У виданні здійснено публікацію перепису с. Дягови, укладеного під час проведення у 1765-1769 рр. Генерального опису Лівобережної України. Книга містить 93 документи (оригінали, копії, чернетки), що включать відомості про козацьке та посполите (піддане) населення с. Дягови, угоди купівлі-продажу маєтностей. В них міститься інформація про кількість дворів у Дягові, їхню забудову та населеність. Джерело дає уявлення про чисельність мешканців села, їх походження, соціальний статус, вік, стан здоров’я, структуру та розміри сімей, господарську діяльність тощо.

Для істориків, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів.

chtyvo.org.ua/authors/Kazimirov_ … 5-1769_rr/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Спасибо сказали: v_golub, Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

11

Re: Менская сотня

www.siver-litopis.cn.ua/rab/pavlenko/kazimirov-dagova.jpg

Д.Казіміров


Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр.»
(первісне місцезнаходження файлу)

Іменний показчик:
1. Александрович Герасим, військовий канцелярист 402
2. Андрієв Григорій, робітник 378
3. Андрієва Євгенія, робітниця 383 зв.
4. Андрієва Мелаха, робітниця 375
5. Андрієва Пелагія, з підсусідків 385
6. Андрій, ктитор 416, 423 зв., 432, 435, 438, 440, 442 зв.
7. Андрій, староста 424
8. Антоненко Андрій, ієрей 387, 387 зв.
9. Антоненко (Антонович) Лесько, мірошник 387, 387 зв., 445
10. Антоненко Федір, підсусідок 381 зв.
11. Артем, робітник 359
12. Артюх Левко, дягівський козак 507 зв.
13. Артюшенко, данилівський козак 381 зв.
14. Афанасій, осьмаківський священик 415 зв.
15. Барабан Іван, дягівський житель 368 зв.
16. Башлук Василь, дягівський житель 352
17. Башлук Кузьма, дягівський житель 418
18. Беззубий Мартин, макошинський житель 394
19. Беличенко Яків, ушенський житель 507
20. Биковець Влас, дягівський житель 424
21. Биковець Гнат 434, 437
22. Биковець Григорій, дягівський житель 380
23. Биковець Кирило 374 зв.
24. Биковець Федір, дягівський житель 380, 429, 442 зв., 443 зв., 446, 463
25. Биковиха Вувдя, дягівська жителька 380 зв.
26. Биковченко Василь, підсусідок 357 зв.
27. Биковченко Гнат 459
28. Биковченко Грицько 461
29. Биковченко Сава 434
30. Бикувір Федір, ткач, дягівський житель 415 зв.
31. Бикувченко Іван, робітник 357 зв.
32. Бикувченко Лаврін, дягівський житель 421
33. Бикувченко Леонтій, дягівський житель 358 зв.
34. Биковець (Бисовець) Ничипір 444 зв., 447 зв., 449 зв., 451зв., 453 зв., 456 зв.
35. Бобровникова Пелагія, киселівська жителька 374
36. Богдановський Михайло, менський сотенний писар 395, 397 зв., 401
37. Боженко Трохим, підсусідок, 505
38. Божий Хилко, війт 459
39. Божий Юско, дягівський житель 417, 419, 432, 440
216
40. Болдига Василь, підсусідок 385
41. Бондаренко Михайло, дягівський житель 425, 448
42. Бохунка Трохим, дягівський козак, 504
43. Бутенко Семен, бабський житель 399
44. Булах Василь, дягівський житель 373 зв.
45. Булах Кузьма, дягівський житель 367 зв.
46. Бурка Кіндрат, дягівський козак 503,
47. Бурсак Іван, робітник 362
48. Вайло Іван, дягівський козак 493 зв., 507
49. Варчич Овсій, ядутівський житель 374 зв.
50. Василенко Грицько 409
51. Василенко Іван, робітник 366 зв.
52. Василенко Микита, дягівський козак 483 зв.
53. Василенко Опанас 409
54. Василенко Прокіп, дягівський житель 358 зв.
55. Василенко Сава, дягівський житель 357
56. Василець Федір, домашлинський козак 400
57. Василієв Василь, дягівський священик 383 зв., 384, 384 зв., 451
58. Василченко Антип, домашлинський козак 400
59. Василченко Грицько, домашлинський козак 400
60. Василченко Зенко, домашлинський козак 400
61. Василченко Йосип, домашлинський козак 400
62. Василцова Євдокія, домашлинська козачка 400
63. Василь, дягівський паламар 408
64. Василієв Василь, дягівський священик 431, 441 зв., 447, 453 зв.
65. Вайленко Максим 433
66. Ващенко Василь 426 зв.
67. Ващенко Опанас, гусавський житель 417 зв.
68. Велентій Грицько, бабський житель 399
69. Велентієнко Степан, бабський житель 399
70. Величенко Микола 425 зв.
71. Винничка Євдокія, дягівський житель 367
72. Возніцин Прокофій, дяк 390
73. Войченко Федір, менський городовий отаман 397, 397 зв.
74. Воробей Трохим, дягівський житель 430 зв.
75. Воробиха Вукся, дягівська жителька 425
76. Воскобоєнко Аврам, дягівський житель 419, 419 зв., 430 зв., 434 зв., 437, 439, 439
зв., 441, 446 зв., 462, 462 зв.
77. Воскобоєнко Лаврін, дягівський житель 409
78. Воскобоєнко Лук’ян, дягівський житель 448
217
79. Воскобоїха Марія, дягівська жителька 447
80. Гавриїл (Стефанович), дягівський священик 416 зв., 423, 428, 429, 438, 448 зв., 452
зв., 455
81. Гавриленко Давид, дягівський житель 359
82. Гапонов Петро, дягівський козак 484 зв.
83. Гичак Марко, дягівський козак 357 зв.
84. Гичка Василь, дягівський козак 499 зв.
85. Гичка Іван, дягівський козак 499 зв.
86. Головий, степанівський козак 494 зв.
87. Голяк Яким, дягівський козак 495
88. Гапунъ Матвей, дягівський козак 486,
89. Гапоненко Петро, дягівський козак 500
90. Гапонов Михайло, дягівський козак 487
91. Гапунъ Яким, дягівський козак 486 зв.,
92. Гарасименко Григорій, дягівський козак 491 зв.
93. Гаращенко Матвій, ктитор менських церков 387
94. Гнутенко Василь, бабський житель 399
95. Говденко Яків 463
96. Голубиха Федосія, дягівський житель 373
97. Голяк Кіндрат 463
98. Гордієнко Андрій 455 зв.
99. Грецький Павло 447 зв. 449 зв., 451 зв., 456 зв.
100. Гречаний Мартин, дягівський житель 364 зв.
101. Гречаний Павло, дягівський житель 372
102. Гречний Василь 448 зв.
103. Гречний Михайло, дягівський житель 365
104. Гречний Павло 444 зв.
105. Гречуха Андрій, дягівський отаман 423 зв.
106. Гречуха Артем, дягівський козак 500 зв.
107. Гречуха Григорій, дягівський ктитор 439, 442 зв., 443 зв.
108. Гречуха Грицько 438, 445
109. Гречуха Кіндрат, дягівський отаман 432, 440
110. Гречуха (Гречушенко) Самійло, дягівський козак, курінний отаман 384 зв., 412,
450, 457 зв.
111. Гречуха Яким, дягівський козак, 505 зв.
112. Гречушенко Яцко, дягівський житель 429, 450
113. Грибенко Грицько, дягівський житель 370
114. Грибченко Семен 460
115. Гришков Мойсей 460
116. Грищенко Андрій, дячок 383
218
117. Грищенко Савка 454 зв.
118. Губенко, киселівський козак 374
119. Гуда Степан, бабський коваль 399
120. Гуденко Пархом 435
121. Гудименко Семен 427
122. Гуринович Кузьма, менський городничий 387
123. Давиденко Іван, підсусідок 507
124. Давиденко Яцко, дягівський житель 419, 443 зв., 463
125. Давидович Іван, наказний березинський сотник 429 зв., 462 зв.
126. Данилович Микифор, сотенний березинський писар 387
127. Дегтяр Степан, киселівський житель
128. Демченко Денис, дягівський городовий отаман 413 зв., 425, 432, 434, 435, 439
129. Демченко Іван, дягівський козак 497 зв., 364
130. Демченко Клим, дягівський козак 497 зв.,
131. Демченко Максим, дягівський козак 497
132. Демченко Павло 452
133. Демченко Степан, дягівський житель 408
134. Демченчиха Анастасія, дягівська жителька 364
135. Демяненко (Демянович) Денис, дягівський городовий отаман 455, 455 зв.
136. Дереповка Іван, дягівський житель 430
137. Дзюба Прокіп 431 зв.
138. Діонісієв Яким, піддячий дягівський 444 зв.
139. Добаренко Федір 446
140. Докус Йосип, дягівський житель 368
141. Докус Козма, дягівський житель 364
142. Дрижак Гаврило, дягівський житель 369
143. Дрожик Матвей, дягівський житель 415
144. Друбненко Мартин, дягівський житель 420
145. Друбненко Тиміш, дягівський житель 418
146. Дубовський Захарко, підсусідок, 366 зв.
147. Дужченко Грицько, робітник 362
148. Єзиченко Іван 434 зв.
149. Жовтий Опанас, киселівський житель 374
150. Жук Левко, дягівський житель 488
151. Захарченко Костянтин, дягівський козак 489 зв.
152. Захарченко Лук’ян, дягівський житель 408, 413 зв., 414, 435, 445
153. Захарченко Мартин, дягівський козак 489 зв.
154. Захарченко Самуйло, дягівський житель 421, 443 зв.
155. Зубачиха Агафія 434, 434 зв., 443
156. Зубаченко Андрій, дягівський житель 443
219
157. Зубаченко Остап, дягівський житель 443
158. Зубченко Остап, дягівський житель 422
159. Іван (Ношченко), дягівський війт 411, 414, 416, 432
160. Іван, дягівський шинкар 420
161. Іванов Григорій, робітник 385 зв.
162. Іванова Ганна, робітниця 375
163. Івановна Марія 399 зв., 402
164. Іванюка Федір, дягівський житель 372 зв.
165. Іванючка Марія, дягівська жителька 410
166. Ігнатенко Іван, дягівський козак 485 зв.
167. Ілюшченко Яцко, 443
168. Ілляш Грицько, дягівський козак 508
169. Ілляш Остап, дягівський козак 507 зв.
170. Ілляш Трохим, дягівський козак 507
171. Іллященко Василь, дягівський житель 446
172. Іллященко Іван, дягівський житель 446
173. Іллященко Остап, дягівський житель 446
174. Іллященко Яцко, дягівський житель 446
175. Іоан Олексійович, цар, великий князь 388
176. Іосифов Семен, менський сотенний писар 397 зв.
177. Ісаєвич Никифор, менський сотенний писар 426 зв.
178. Кабацький Василь, дягівський козак 498 зв.
179. Кабацький Іван, дягівський житель 416, 424, 424 зв., 431, 432, 443 зв.
180. Калика Пилип, дягівський житель 352
181. Каменецький Хома, дягівський житель 423 зв., 438
182. Каравай Гнат, робітник 499 зв.
183. Каранда Михайло, значковий товариш 399 зв.
184. Карпенко Грицько, дягівський житель 425, 459
185. Карпенко Матвій 431
186. Карпенко Тимофій, дягівський житель 411
187. Карчненко Іван 427
188. Кивенко Іоаким, дягівський житель 424 зв.
189. Киновець Федір, дягівський житель 419
190. Кириленко Дмитро, житель дягівський 444, 444 зв.
191. Кирилов Яків, дягівський дяк 433, 453
192. Кирилович Юско 427
193. Кияшко Прокіп, дягівський козак 510
194. Киященко Прокіп, підсусідок 385
195. Кіндратович Юско, дягівський отаман 460
196. Климович Іван, менський сотенний отаман 400 зв., 402 зв., 403, 464 зв.
220
197. Клонський Василь, дяк 458
198. Клякоцький Федір, феськівський священик 403
199. Коворотний Лаврін, бабський житель 399
200. Ковтун Іван, киселівський сотенний хорунжий 374
201. Коваль Грицько, дягівський житель 372
202. Коваль Іван 439
203. Козловський Василь, макошинський священик 395
204. Колчицький Василь, канцелярист Чернігівського гродського суду 404
205. Коненко Грицько, дягівський житель 366, 433
206. Конов Самуйло 409
207. Костомаха Єрмола, дягівський козак 496
208. Костомаха Тиміш, дягівський козак 500, 505
209. Костомаха Федір, дягівський козак, 496 зв.
210. Костюченко Яків, дягівський житель 354, 354 зв.
211. Косченко Яків 434
212. Косюпенко Трохим, макошинський житель 395
213. Кот Юхим, дягівський житель 353 зв.
214. Котченко Улас 439
215. Кравець Федір, дягівський житель 369 зв.
216. Кравчиха, олександрівська козачка 400
217. Крачок Яким, підсусідок 508 зв.
218. Кривенко Тиміш, осьмаківський житель 431 зв.
219. Кривоносенко Андрій 406, 409, 425 зв., 431 зв., 436 зв., 459
220. Кривошиенко Андрій 427
221. Кривошиїха Агафія 459
222. Кривоший (Кривошиєнко) Лаврин, дягівський житель 415, 427, 435
223. Кривошия Лук’ян, дягівський житель 417 зв., 434, 439 зв., 459
224. Криштонович Лук’ян, менський городовий отаман 387, 387 зв.
225. Кронний Павло 453 зв.
226. Крот Тарас, дягівський житель 379 зв.
227. Крук Зінко, дягівський козак 506 зв., 437 зв.
228. Крук Опанас 437 зв.
229. Крупченко Фесько, столенський козак 425 зв.
230. Крученко Зінко 433
231. Кугук Гнат, домашлинський козак 400 зв.
232. Купрієнко Кирик, підсусідок
233. Купріїв Федір, дяківський козак 496
234. Купченко Кирик, дягівський козак 509 зв.
235. Купченко Мойсей, війт 444 зв. 447, 449 зв., 451 зв., 453 зв., 456 зв.
236. Купченко Свирид, дягівський житель 408
221
237. Купченко Хима 435
238. Курський Герасим, менський городовий отаман 423, 438
239. Курський Іван, менський житель 439
240. Курченко Василь, дягівський козак 429, 429 зв.
241. Курченко Григорій, дягівський житель 455, 455 зв.
242. Курченко Яків, дягівський козак 429
243. Куряненко Федір, менський бурмистр 387
244. Кусенко Юско, дягівський козак 414, 428, 430, 461
245. Кутковський Матвій 437 зв.
246. Лаврениха Катра, данилівська жителька 458
247. Лакей Дмитро, робітник 362
248. Лапущенко Яків, мірошник 382 зв.
249. Лапюк Лаврін 460
250. Левицький Іоан, дягівський священик 491, 500 зв., 384, 384 зв., 385 зв., 391 зв.,
400
251. Левицький Симеон, дягівський священник 385 зв., 400 зв.
252. Лесютенко Іван, дягівський козак 510 зв.
253. Лисенко Андрій, військовий канцелярист 363, 375, 377 зв., 378
254. Лисенко Василь, киселівський сотник 507, 351
255. Лисенко Єфросинія, дружина генерального судді Федора Лисенка 357, 362
256. Лисенко Іван, чернігівський полковник, генеральний осавул, значний військовий
товариш 362, 375, 378, 388, 389 зв.,
257. Лисенко Ірина, дружина бунчукового товариша Федора Лисенка 362, 391
258. Лисенко Трохим, 391 зв., 399 зв., 464 зв.
259. Лисенко Федір, чернігівський полковий осавул, березинський сотник, генеральний
осавул, генеральний суддя 373 зв., 387, 391, 396, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 413 зв.,
414, 415, 415 зв., 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 425 зв., 426, 427, 428, 429, 429
зв., 430, 430 зв., 431, 431 зв., 432, 433, 434, 435, 436 зв., 437, 437 зв., 439, 440, 441, 442, 443,
443 зв., 445, 446, 452, 454, 457, 458, 459, 461, 462, 462 зв., 463, 507, 507 зв.
260. Лисенко Федір, бунчуковий товариш 362, 375 зв., 378, 391 зв., 396, 396 зв., 444,
447, 448 зв., 449, 450, 451, 454, 456, 464, 464 зв., 501, 503 зв.
261. Лисенко Яким, бунчуковий товариш 378, 380 зв., 391
262. Лисенко Яків 363, 375 зв., 378, 380 зв.
263. Литвин Микола, дягівський житель 367 зв.
264. Литвин Михайло, киселівський житель 374
265. Литвиненко Ілля, робітник 357
266. Логвин Іван, киселівський житель 374
267. Лукашенко Кирик, дягівський війт 427, 436
268. Лущик Кирик, волосківський житель, 507 зв.
269. Ляшко Федір, дягівський житель 460
222
270. Максименко Ілля, дягівський житель 414, 452 зв.
271. Максименко Матвій 450
272. Максименко Самійло, дягівський козак 490 зв.
273. Максимович Карпо, березинський війт 437 зв.
274. Малаєнко Іван, дягівський отаман 424, 424 зв., 449
275. Малаєнко Максим, дягівський житель 447, 449 зв., 453 зв., 456 зв.
276. Малай Гаврило, дягівський козак 498
277. Малай (Малаєнко) Іван, дягівський отаман 384 зв., 431, 433, 444 зв., 447, 448 зв., 451
зв., 453 зв., 454 зв.
278. Малченко Максим 444 зв.
279. Манжос Сава, дягівський козак 511
280. Манжус Іван 427
281. Маркович Павло, киселівський житель 374 зв.
282. Мельник Андрій, березинський отаман 381, 382 зв., 509 зв.
283. Мельник Андрій, дягівський козак 504 зв.,
284. Мельник Сезон, дягівський козак, 503
285. Мельник Яків, козак Березинської сотні 381
286. Мельниченко Корній, 445
287. Мельниченко Степан, 457
288. Мазепа Іван, гетьман 388 зв., 389
289. Малай Денис, дягівський житель 428
290. Малай Іван, дягівський житель 428, 456, 457
291. Манойлова Анна, волосківська козачка 508 зв.
292. Маркович Карп, березинський війт 462 зв.
293. Мацковенко Грицько 417
294. Мацоха Іван, дягівський козак, 511 зв.
295. Машута Овдій, дягівський житель 442, 442 зв.
296. Мелник Симеон, дягівський козак 502 зв.
297. Мещанин Іван, дягівський козак 508 зв.
298. Михаленко Дмитро, робітник 357
299. Миниха Єфимія, дягівський житель 356
300. Миколаєва Марина, робітниця, 503 зв.
301. Милорадович Петро, чернігівський полковник 404
302. Минович Данило, менський намісник 387 зв.
303. Митькевич Прохор, осьмаківський священик 446 зв.
304. Михайло, дягівський козак 406
305. Михайлович Артем, березинський отаман 462 зв.
306. Мілевська Феодосія, сестра Івана Сахновського 393, 396
307. Мірочник Павло 454 зв.
308. Міщенко Іван 443 зв.
223
309. Міщенко Лук’ян, козак 489
310. Міщенко Олексій 443, 443 зв.
311. Міщенко Остап, волосківський житель 416
312. Міщенко Яцько 445
313. Мозковенко Іван, дягівський житель 424 зв.
314. Мойсеєнко Андрій, дягівський житель 413, 417
315. Мойсеєнко Григорій, дягівський житель 376
316. Мойсеєнко Іван, дягівський житель 379
317. Мойсеєнко Степан, дягівський житель 376
318. Москалець Данило, дягівський житель 374
319. Московенко Антон, робітник 352 зв.
320. Мосій Федір 439 зв.
321. Нагорний Яків, городничий 384 зв.
322. Науменко Каленик, дягівський козак 424
323. Никитенко Максим, наказний отаман 437
324. Никифоров Михайло, менський сотенний писар 394 зв.
325. Носченко (Нощенко) Іван, війт 417, 443 зв., 448, 452, 463
326. Одерушенко Іван, дягівський житель 430 зв., 463
327. Окулий Максим, дягівський житель 418
328. Окупченко Грицько 427, 434
329. Олексій Михайлович, московський цар 388
330. Олихвирівна Ганна, менська жителька 417
331. Омелченко Демко 442 зв.
332. Омельченко Денис, дягівський отаман 413 зв., 414, 416, 423 зв., 435, 438, 443 зв.
333. Омельченко Лесько, дягівський отаман 408
334. Омельченко Марко, дягівський козак 495
335. Омелюта Василь, менський сотенний хорунжий 384 зв., 400 зв., 464 зв.
336. Омелюта Юхим, менський сотенний хорунжий 399
337. Опанасенко Іван 463
338. Осипов Андрух, дягівський житель 415
339. Опанасенко Зінко 446 зв.
340. Опанасенко Овсій, дягівський житель 363 зв.
341. Оробей Трохим, дягівський житель 436 зв.
342. Остапенкова Тетяна, дягівська жителька, 351
343. Остапенко Юско, дягівський житель 454 зв.
344. Остапиха Марія, данилівська жителька 426
345. Павленко Степан, дягівський козак 483
346. Павлов Степан 399 зв., 402
347. Павловський (Павлович) Василь, менський городовий отаман 397, 397 зв., 401
348. Павловський Захарій, менський городовий отаман 394, 394 зв., 395
224
349. Павлович Денис, менський житель 417
350. Павлюченко Яків, підсусідок 381 зв.
351. Паламарка Анастасія, дягівська жителька 370 зв.
352. Памаз Степан, підсусідок 383
353. Пархоменко Михайло, дягівський житель 430 зв.
354. Пастернак Степан, дягівський житель 419, 434
355. Петрашевич Василь, чернігівський полковий хорунжий 404
356. Петренко Василь, дягівський отаман 411, 413 зв., 425, 435, 442 зв., 448
357. Петренко Грицько, дягівський житель 419
358. Петренко Йосип, дягівський житель 425
359. Петренко Іван, бірківський козак 425 зв., 446 зв.
360. Петренко Ничипір, козак 488
361. Петренко Опанас, дягівський житель 420, 427
362. Петренко Яків, дягівський козак 484, 484 зв., 488
363. Петро Олексійович, цар, великий князь 388, 389
364. Петрова Олена, робітниця 378
365. Петрушенко Нестір, дягівський житель 406, 425 зв., 458
366. Пилипенко Сава, дягівський житель 351
367. Писак Іван, менський городничий 397
368. Плигун Гаврило, дягівський козак 505
369. Плутенко Оникій, робітник 362 зв.
370. Подлужний Пилип 417
371. Подсудний Федір, дягівський житель 351 зв.
372. Пожарський Дем’ян, дягівський козак 499
373. Пожарський Дмитро, дягівський війт 411, 413, 413 зв., 452, 452 зв.
374. Пожарський Єремій, дягівський козак 506
375. Пожарський Корній 438, 452
376. Пожарський Семен, дягівський житель 423, 425, 425 зв.
377. Полосьмаченко Корній, паламар 383
378. Полювик Максим, дягівський козак 496 зв.
379. Попович Василь, дягівський житель 418
380. Попович Іван, дягівський житель 411, 418
381. Попок Ілля, верхоліський житель 374
382. Портянка Микита, дягівський житель 450
383. Предмиренко Іван, дягівський житель 371
384. Придимирський Яцько, дягівський житель 416, 443 зв.
385. Применко Андрій 439 зв.
386. Применко Мартин 452 зв.
387. Применко Федір, дягівський козак 510, 453 зв., 454
388. Проненко Ничипір, дягівський житель 415 зв.
225
389. Проценко Андрій 437
390. Пулка Гнат, дягівський житель 371 зв.
391. Пулченко Іван, дягівський житель 368 зв., 450, 452 зв., 457
392. Рабиш Іван, дягівський ктитор 431, 446 зв.
393. Радомський Гаврило киселівський житель 374
394. Ребиш Грицко, дягівський козак 509
395. Редка Остап, дягівський житель 427, 434, 434 зв.
396. Редченко Степан, дягівський житель 414
397. Редчик Степан, дягівський житель 420
398. Ричак Грицько, дягівський війт 416, 421, 422 зв., 430 зв., 443 зв., 461
399. Романов Петро, степанівський священик 464
400. Романовський Гнат, менський сотенний писар 400 зв., 464 зв.
401. Рубаха Гнат, дягівський житель 364 зв.
402. Рубаха Омелян, дягівський житель 368
403. Руденко Данило, дягівський отаман 435, 446, 446 зв.
404. Руденко Іван, наказний дягівський отаман 421, 452 зв., 458
405. Руденко Максим, 426
406. Руденко Марко, дягівський житель 406, 458
407. Руденко Михайло, дягівський козак 492 зв.
408. Руденко Пархом, дягівський житель 413 зв., 446 зв.
409. Руденко Петро, дягівський козак 487 зв., 488
410. Руденко Семен, дягівський отаман 413 зв., 416, 421, 422 зв., 429, 436, 443 зв., 452,
458, 463
411. Руденко Яків, дягівський козак 492
412. Руденченко Пархом 417
413. Русановський Петро, значковий товариш 390
414. Рябчун Федір, дягівський козак 511 зв.
415. Рябчуненко Опанас, дягівський житель 448 зв.
416. Савченко Денис, киселівський житель 374
417. Салогуб Микола, дягівський козак 495 зв.,
418. Самойленко Каленик, підсусідок 381 зв.
419. Самойлов Назар, дягівський житель 489 зв.
420. Сахновський Андрій 396, 396 зв., 398
421. Сахновський (Василієвич) Гнат, менський сотник, чернігівський полковий
обозний 387, 387 зв., 394, 395
422. Сахновський Іван, чернігівський полковий обозний 370, 374, 392, 393, 393 зв., 396,
404
423. Сахновський Йосип, військовий канцелярист 402
226
424. Сахновський Павло, військовий канцелярист, менський сотник 362, 373 зв., 384
зв., 391, 391 зв., 392, 393, 393 зв., 396, 396 зв., 398, 399, 399 зв., 400, 401 зв., 402, 403,
404, 464 зв.
425. Сахновський Пантелеймон, військовий канцелярист 401 зв.
426. Сахновський Петро, бунчуковий товариш 397, 401
427. Сезончик Іван, олександрійський житель 374 зв.
428. Семенович Андрій, дягівський житель 463, 463 зв.
429. Семенченко Матвій 452
430. Семипаденко Кузьма, дягівський житель 370
431. Семипадний Данило, дягівський житель 373
432. Семироз Грицько, менський житель 417 зв.
433. Cергієнко Опанас, дягівський житель 359
434. Сердюк Федір 430 зв.
435. Сердюков Трохим, дягівський козак, 502
436. Сердюченко Василь 442 зв.
437. Сидоренко Іван 436
438. Синицький Василь, значковий товариш 399 зв.
439. Синиця Данило 461
440. Cкидан Костюк, дягівський житель 415 зв.
441. Скоренко Сава, робітник 383 зв.
442. Скорий Савка, дягівський житель 355 зв.
443. Скорий Степан, дягівський житель 501
444. Скоропадський Іван, бунчуковий товариш 488 зв.
445. Скоробагатько Петро 437
446. Славатинська Анастасія, донька генерального судді Федора Лисенка 396, 403
447. Сокол Ілля 374
448. Соколенко Борис, дягівський житель 458
449. Солом’яник Григорій, менський козак 403
450. Служенко Федір, дягівський житель 366 зв.
451. Спода Гаврило, дягівський житель, 376 зв.
452. Сподинко Семен 427
453. Сподног (Сподин) Іван, дягівский війт 424, 431, 433, 450
454. Старий Шома 427
455. Стасинський Семен, писар Чернігівського гродського суду 404
456. Стаценко Іван 433
457. Стефан, дягівський священик 450
458. Стефанович Василь, дягівський староста 460
459. Тарасенко Оникій, менський війт 387, 387 зв.
460. Терентій Гуцов зять, дягівський житель 354
461. Терещенко Іван, дягівський житель 451
462. Теслюк Грицько 433
463. Тимошиха Кривошиїха, дягівська жителька 418
464. Тимченко Григорій, менський сотенний писар 384 зв., 402 зв., 403
465. Титаренко Петро, дягівський козак 508
466. Тихонова Тетяна, робітниця 362 зв.
467. Ткач Йосип, дягівський житель 440
468. Ткач Опанас, дягівський житель 370
469. Ткач Хома, дягівський житель 352
470. Ткаченко Іван, підсусідок 385 зв.
471. Третяк Кіндрат 436
472. Трохименко Іван 439, 455 зв.
473. Трохимов Тимух, дягівський козак 511
474. Трохимович Семен, березинський писар 437 зв., 462 зв.
475. Троцький Іван, наказний менський сотник 397, 397 зв.
476. Туран Трохим, дягівський житель 358
477. Турбавецький Іоан, наумівський священик 399, 402
478. Тютюнник Василь 429
479. Тютюнник Мойсей, дягівський козак 503 зв.
480. Устина Кіндратівна, дружина Андрія Лисенка 396, 396 зв., 403
481. Ушенчиха Анна, робітниця 362 зв.
482. Федченко Тарас, підсусідок 382
483. Федір Варчин зять, дягівський житель 419, 434
484. Федір, дячок 457
485. Федір Олексійович, великий князь 388 зв., 389
486. Федоренко Денис, данилівський житель 426 зв.
487. Федорович Михайло, феськівський священик 437
488. Федорович Петро, дягівський житель 460
489. Федорович Семен, степанівський житель 437 зв.
490. Федосія, робітниця 385 зв.
491. Феодора, донька дягівського священика Стефана 450 зв.
492. Фесюн Максим, козак 403
493. Филимон, дягівський житель 441 зв.
494. Хабаль Іван, дягівський житель 434
495. Халимоненко Іван, дягівський житель 421
496. Халимоненко Михайло 439 зв., 443 зв.
497. Харисенко Григорій, робітник 499 зв.
498. Хилченко Іван 463
499. Хоменко Андрій, підсусідок 382
500. Хрипотченко Іван, робітник 503 зв.
501. Хрипотченко Матвій, підсусідок 504
228
502. Христина, робітниця 383 зв.
503. Хруль Мартин, дягівслький житель 418
504. Царик Матвій 452
505. Череватий Яків, козак 487 зв.,
506. Чернявський Трохим, дягівський житель 371
507. Червінський Трохим 391 зв.
508. Чернявський Федір, робітник 362
509. Чуб Іван 455 зв.
510. Чуб Максим, дягівський козак 498 зв.
511. Чумак, киселівський козак 374
512. Чумак Андрій, дягівський козак 494 зв.
513. Чумак Дмитро, дягівський козак 504 зв.
514. Чумак Іван, дягівський житель 425
515. Шаповалка Анна, дягівська жителька 367
516. Швець Ярмола, підсусідок 498
517. Шевченко Клим 455
518. Шевченко Матвій 443
519. Шевченчиха Марія, дягівська жителька 369
520. Шинкаренко Герасим, дягівський житель 457, 457 зв.
521. Шинкаренко Гнат, підсусідок 501
522. Шинкаренко Данило, дягівський козак 506
523. Шинкаренко Лесько, дягівський житель 412, 449
524. Шинкаренко Михайло, дягівський житель 457, 457 зв.
525. Шинкаренко Мойсей, дягівський житель 457
526. Шинкаренкова Анастасія, з підсусідків 385
527. Шишенчиха Матрона, робітниця 362 зв.
528. Шишка Гнат, дягівський житель 405
529. Шкирман Павло, куковицький козак 397, 397 зв.
530. Шкитер Іван 431 зв.
531. Шкитеренко Тиміш 445
532. Шостак Лаврін, дягівський житель 421
533. Шостак Сергій, дягівський козак 508
534. Шостак Сидір, дягівський житель 440, 461
535. Шостак Степан, дягівський житель 415, 430
536. Шостаченко Степан, дягівський житель 417, 422 зв.
537. Шостаченко Яків, дягівський житель 456
538. Шота Пархум, дягівський війт 409, 419, 430 зв., 434
539. Шпиталенко Матвій 406
540. Штуненко Андрій 458
541. Шулженко Федір, дягівський житель 379
229
542. Шуляк Юско, дягівський війт 455 зв.
543. Шут Омелян, дягівський козак 483 зв.
544. Шутенко Василь, дягівський козак 495
545. Щербак Лук’ян, підсусідок 385
546. Щербиненко Денис, дягівський козак 500
547. Щербиник Федор, підсусідок 505
548. Юрченко Левко, війт 446
549. Юрченко Лесько 434
550. Юрченко Тимофій, дягівський житель 380
551. Юско, дягівський війт 415 зв., 418
552. Ющенко Костянтин, підсусідок 503 зв.
553. Ющенко Кузма 409
554. Ющенко Юхим, дягівський житель 422 зв., 428
555. Якимович Андрій, чернігівський полковий писар 404
556. Яків, слуга 448 зв.
557. Яковенко Гарасим, дягівський житель 424
558. Яковлева Домна, робітниця 500 зв.
559. Яковченко Василь, дягівський козак 509
560. Якубович Павло, киселівський священик 374
561. Янжул Андрій, наумівський священик 399 зв.
562. Яновський Василь, домашлинський священик 400
563. Ярош Артем, киселівський житель 374
564. Ярошенко Василь, цехмістр різницького цеху 387, 425
565. Ярошенко Панко, козак 487 зв.
566. Ярошенко Федір, дягівський отаман 408, 430, 434, 439, 440 зв.
567. Яценко Федір, дягівський козак 488 зв.
568. Яцкувський Матвій 437 зв.
569. Яцун Миколай, дягівський житель 374 зв.
570. Яцуненко Пилип, дягівський житель 424
571. Яцуненко Сава, дягівський житель 354 зв.
572. Ященко Костянтин, дягівський житель 366

Спасибо сказали: Vlad S., Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

12

Re: Менская сотня

В Менской сотне.

Иван Васютинский правит за отца своего сотника менскаго Игната Василиевича, которий управляет за полкового обозного,
Зaxapий Павлов атаман.
Никифор Исаев писарь,
Максим Веруженко городничий,
Фома Войтченко асаул,
Федор Войтченко хоружий.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

13

Re: Менская сотня

Казіміров Д. Землеволодіння козацької старшини на Менщині у другій половині XVII–XVIII ст. / Д. Казіміров // Сіверянський літопис. — 2006. — № 5. — С. 25-32.
Казіміров Д. Менська сотня Чернігівського полку за Переписними книгами1666 р. / Д. Казіміров // Сіверянський літопис. — 2010. — № 6. — С. 20-29.
Казіміров Д. Неурядова старшина Менської сотні Чернігівського полку у другій половині XVII–XVIII ст. / Д. Казіміров // Ґілея. — 2010. — № 39. — С. 18-25.
Казіміров Д. Козацька старшина Менської сотні у другій половині XVII–XVIII ст. / Д. Казіміров // Ґілея. — 2011. — Вип. 52. — С. 267–276.
Казіміров Д. Козацькі родини с. Баби Менської сотні Чернігівського полку за матеріалами сповідних книг 1746 р. / Д. Казіміров // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. — К.-Глухів, Центр пам'яткознавства НАН України УТОПІК, 2011. — С. 209–213.
Казіміров Д. Козацькі родини м. Мени за Генеральним описом Лівобережної України 1765–1769 рр. / Д. Казіміров // Краєзнавство. — 2011.- № 4. — С. 216–221.
Казіміров Д. Соціальна структура населення та типологія сімей міста Мени Чернігівського полку за матеріалами сповідних книг 1746 р. /Д. Казіміров // Література та культура Полісся. — 2011. — Вип. 65. — С. 193–206.
Казіміров Д. З історії артилерії Менської сотні Чернігівського полку доби Геть-манщини / Д. Казіміров // Воєнна історія. — 2010. — № 5. — С. 30-36.
Казіміров Д. Колонізація території Менської сотні у XVII–XVIII ст. /Д. Казі-міров // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. — Чернігів, 2009. — С. 70-73.
Казіміров Д. Суперництво старшинських родин Менської сотні Чернігівського полку у першій половині XVIII ст. / Д. Казіміров // Сіверщина в історії України. — Київ-Глухів. — 2009. — Вип. 2. — С. 101–104.
Казіміров Д. З історії тютюнництва у Менській сотні у другій половині ХVII-XVIII ст. / Д. Казіміров // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. — Чернігів, 2010. — С. 99-100.
Казіміров Д. Менська сотня Чернігівського полку та російсько-турецька війна 1735–1739 рр. / Д. Казіміров // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. — 2010. — Вип. 19. — С. 237–241.
Казіміров Д. Православні храми містечка Мени / Д. Казіміров // Семінаріум. Церква — ментальність — культура: питання історії та історіографії. — Чернігів, 2010. — Вип. 2. — С. 91-105.
Казіміров Д. Винокурні та шинки м. Мени за Генеральним описом Лівобережної України 1765–1769 рр. / Д. Казіміров // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. — Чернігів, 2011. — С. 76-78.
Казіміров Д. Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р. / Д. Казіміров // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної конференції (25-27 травня 2011 р.). — К., 2011. — С. 105–107.
Казіміров Д. В. Особливості формування та розвитку сотенних структур Гетьманщини другої половини XVII–XVIII ст. (за матеріалами Менської сотні Чернігівського полку). Дис. на здобуття ст. канд. іст. наук / Д. В. Казімі-ров. — Київ, 2012. — 265 с.
Казіміров Д. В. Відносини мешканців сотенних містечок та сіл з владними структурами Гетьманщини (за матеріалами Менської сотні Чернігівського полку) / Д. В. Казіміров // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — С. 33-36.
Казіміров Д. В. Структура правління Менської сотні середини ХVII — ХVIII ст / Д. В. Казіміров // Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року). — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — С.180-184.
Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників геть-манської адміністрації. — Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене / В. Кривошея. — К.: Стилос, 2005. — 259 с.
Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч.2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії / В.Кривошея. — К.: ІПіЕД НАНУ,1998. — 83 с.
Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 452 с.
Кривошея В. В. Кривошеєя І. І., Кривошеєя О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. — К: «Стилос», 2009. — 431 с.
Кривошея І. І. Неурядова старшина Чернігівського полку за присягами XVII–XVIII ст. / І. Кривошея // Сiверянський лiтопис. — 2011. — № 3. — С. 3-11.
Українське козацтво в національній памяті. Чернігвський полк.: Монографія у 2-х т./ Кривошея В. В.- К.: ДП НВЦ Пріоритети, 2012. — Т.II. — 508 с.
Присяга Чернігівського полку 1718 р. / Упоряд. Та вступ І. Ситий, С. Горобець; передмова І. Кривошея. — Чернігів, 2011. — 344 с.
Присяжні книги. Білоцерківський та Ніжинський полки / Ю. Мицик (Київ) М. Кравець(Торонто). — К.: НАН України. — 2003. — 349 с.
«Протокол, или Потребность» Менського намісництва 1720–1735 років / Упорядники І. Ситий, Д. Казіміров. — К.: Темпора, 2012. — 188 с.

Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна, Ivan3

Поделиться