36

Re: Джерела по Кролівству Русі, воєводству Руському, Австро-Угорській імп.

Доліновський В., Слюсарек К. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст

Share