1 (20-07-2015 12:30:02 отредактировано Vlad S.)

Тема: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Шарати - український козацький рід. Відомий більше 300 років - з початку XVIII-го століття.

Sharata - old Ukrainain family name known from the beg. of 18 c. Cosaks from Pischane, Pereyaslav polk, Getmanschina.

Походження прізвища

Є всі підстави стверджувати, що прізвище Шарата було досить унікальним на теренах Гетьманщини.

Згідно родової легенди рід Шарат має волохське походження, що перекликається з однією з версій походження прізвища.

Є декілька версій походження:

1. Від двох слів поширених в мовах тюрської групи (тур., татар. тощо) - "шар" - шар, і "ата" - батько (пращур). Ймовірно, значення - "великий батько".

2. Від волохського (сучас. румунського) слова "sharati" - "солений".

3. Від сербо-хорватського слова "šarati" (кирил. - "шάрати") - "строчити" (швидко писати). Ймовірно, значення - "писар".

Цікаві факти - в Індії, в штаті Джамму і Кашмір, є крихітне поселення Шарати, в с. Піщане, Золотонішського р-ну Черкаської обл. є курган, який називається Шаратина могила.

Історія роду

Перша згадка в документі за 1718 рік "Присяга на верность наследнику цесаревичу Петру Петровичу":

"Сотни Пищанской товариство. Курень миский...Игнат Шарата..."

Крім цього, представники роду Шарат зустрічаються в компутах 1732, 1741, 1743, 1750 та 1752 р.р. та присягах 1732 та 1762 р.р. Піщанської сотні Переяславського полку Гетьманської України.

Рід Шарат проживав в м. Піщане як мінімум з першої половини 18 століття.

1732 "году февраля 10 дня видение сотне Бубновской козаков которие на верность Ея Императорскому величеству были у присяги, а именно: ...Хведор Шаратенко, Кузма Шарата..."

З так званого Рум'янцівського перепису 1767 року маємо відомості про декілька десятків Шарат. Для прикладу одна з виписок з перепису - Лист 222 об.:

"Двор 1.

Изба 1. Козак виборний Шарата Осип, 53 года, родимец местечка Пищаной. жена его Агафия Павлова, 47 лет, родимка Пищанская, звания козачого.

Дети их:

- Денис, 24 года и жена его Васса Федорова, 19 лет, родимка Пищанская, звания козачого и их сын Хома, 1 год

- Петро, 19 лет, -Василь, 11 лет, -Давид, 9 лет, -Остап, 4 года, -Олена, 16 лет, -Мария, 14 лет

Изба 2. Осипа Шарати старший син -Илко, 45 лет, родимец Пищанский и жена его Мария Григориева, 21 год, звания козачого и дочь их Анна, 3 года

Тот двор издревле козачий достался им от предков".

Представникам роду Шарат належали землі, ліси, острови, пасіки тощо, про що свідчить вже згаданий перепис 1767 року. Як приклад:

"Он Иван Шарата с предков козак.

Означенного Ивана Шарати принадлежности: Пахотной земли во всех трех луках 15 день, именно в первой руке к селу Шабельникам: 1 нива в урочище Оналком озера на 3 дни сеется ржиполторы четверти разстоянием от Пищаной в 3 версти мери в окружности триаршинних саженей 428 В другой руке к селу Кавраю 2. Нива в урочищи Калковом Броду на 2 дни сеется ржи 1 четверть разстоянием от Пищаной в 2 версти мери в окружности троаршинних саженей 262 3 нива в урочищи навсередку на 2 дни, сеется ржи 1 четверть, разстоянием от Пищаной в 2 версти мери в окружности троаршинных саженей 332 4 нива в том же урочищи на 2 дни разстоянием и засивом ровная, с вышеписанной меры в окружность троаршинних саженей 208 В третей руке к местечку Домонтову 5 нива в урочищи Могили Комишихи на 2 дни, сеется гречка одна четверть разстоянием от Пищаной в 3 версти, мери в окружность троаршинних саженей 304. 6 нива в том же урочище на 2 упруги, сеется конопель пол четверти мерив окружность троаршинних саженей 334 7 нива в урочище Трох Могил на два дни, сеется овса одна четверть разстоянием от Пищаной в 3 версти мери в окружность троаршинних саженей 328 8 нива в урочищи Мумованом на 2 упруги, сеется конопель пол четверти разстоянием от Пищаной в 3 версти , мери в окружность троаршинних саженей 246 9 нива в том же урочищи на 2 упруги на столько же засивом и равном разстоянии как и вышеписанная, мери в окружность троаршинних саженей 124.

Сенокос в урочищи Жигалках разстоянием от Пищаной в 4 версти, на коем трава родит посредственная, накашивается в нем сена 40 копен, в оном в окружность троаршинних саженей 252

Лесов: 1 лес в урочищи Жигалках при вишеписанном сеножати, разстоянием от Пищаной в 5 верст дерева дубового, а между тим по части осикового и березового да лози на дрова и плетень способной в оном мери в окружность троаршинних саженей 130 2 лес на острове под селом Дмитровкою разстоянием от Пищаной в 6 верст дерева осикового и лискового на дрова только способной в оном мери в окружность троаршинних саженей 125.

Вишеписанние девять нив, один сенокос и 2 лиси достались ему Шарате наследно от отца его Антона Шарати, а отцу от предков его. Крепости не имеется.

В него Ивана Шарати скота быков рабочих 2, коров дойних 3, кобила 1, конь 1, овец старих 10, ягнят 5, свиней 4.

Хлеба в год посевает ржи, пшеници, гречки и ячменя по одной четверти, овса полтори четверти, проса 1 четверичок, конопель 3 четверичка, лну 3 гарцы".

Після ліквідації Гетьманщини в 1782 році і "дарування" царями спадкових козацьких земель своїм дворянам, деякі роди Шарат змушені до квітня 1786 року залишити свої рідні краї, батьківські могили, землі та господарства і переселитись в голі степи в Новоросійську губернію в державне поселення Бокову. Метричні книги та перепис жителів поселення Бокового, зроблений 20-го листопада 1801 року свідчать про 10 осіб роду Шарат, які проживали у вказаному поселенні на межі 18 і 19 століть. Виписка з перепису:

"Данило Иванов сын, Шарата, 40 лет, жена его Майя Андреева дочь, 30 лет, их сыновья -Филип 4 года, -Пантелеимон 2 года, их дочери -Мария 10 лет, Параскева 8 лет

Давид Осипов сын Шарата 42 года, у него жена Пелагея Саввовна дочь, 32 года, у них дочь Зиновия 7 лет, сестра его Елена 50 лет".

Декотрі роди Шарат переселяються з м. Піщане в с. Гарбузинка Новоросійської губернії, ймовірно в кінці 18 або на поч. 19 ст.

Окремі представники роду Шарат залишились жити в м. Піщане, про що свідчать сповідальні розписи, метричні книги та інші документи м. Піщане за кінець 18 - поч. 19 ст.

Наприклад, в 1786 році в Піщаній проживали родини Лаврентія Павловича (†1796), Петра Йосиповича (†1802), Дениса Йосиповича (†1805), Євстафія Йосиповича та Іллі Йосиповича Шарат. Але більшість родин, які залишились, теж поступово виїхали шукати кращої долі.

Цікаві дані містяться в Ревізській казці 1811 року м. Піщаного. Згідно цього документу родина Іллі Йосиповича Шарати переїхала в 1796 році в Новоросійську (згодом перейменована в Херсонську губернію), Євтихій Васильович Шарата з малолітніми братами Калеником і Григорієм відповідно в 1797 році.

Родина Фоми Денисовича Шарати вже в 1804 році також переселяється з м. Піщане в Херсонську губернію.

Згідно ревізької казки за 1858 рік в м. Піщаному проживали козаки Шарати - Павло Григорович (1824 р.н.) і його брати Семен (1833 р.н.) та Григорій (р.н. 1835 - † 1854).

В архівних документах по І-й Світовій Війні знайдено запис: «Полтавская губ. Рядовой. Шарата Яковъ. Православний. Холост. Золотоношскаго уезда. м. Песчане. Раненъ 19 декабря».

Ймовірно, нащадки родин Шарат жили в с. Піщане до початку розкуркулення і колективізації 30-х років ХХ століття.

На сьогодні, багаточисельні нащадки роду Шарат проживають в Миколаївській області, в основному, в пмт. Гарбузинка, м. Миколаїв, с. Подимове і м. Південноукраїнськ, а також в Кіровоградській області, в м. Кривий Ріг, м. Херсон, м. Запоріжжя тощо.

Відомі персоналії роду
Федір Шарата - сотник Піщанський в 1723 році, наказний;

Ігнат Шарата (син чи брат Федора) - сотник Піщанський в 1727 році та 1732 році наказний, отаман Піщанський в 1728 та 1731 р.р.

Павло Петрович Шарата (племінник Ігната) - сотенний хорунжий Піщанської сотні з 1744 по 1759 рр.

Давид Осипович Шарата (праонук Ігната) - виборний пос. Бокове Єлисаветградського повіту в 1801 році.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

2 (31-10-2016 18:15:26 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Мої Шарати.

Перший відомий мені пращур - Гнат Шарата (сотник Піщанський) - нар. прибл. 1680 р. Вперше зустрічається в док. 1718 р. в Піщанській сотні Переявлавського полку. Звідки прийшов в м. Піщане чи яке прізвище було раніше поки що невідомо.

Син Гната - Антон - нар. прибл. в 1710 р. в м. Піщане;

син Антона - Іван - нар. прибл. в 1738 р. в м. Піщане;

син Івана - Данило - нар. в 1761 р. в м. Піщане, з родиною прибл. в кінці 80-х рр. 18 ст. переїхав в сл. Бокову, Єлисаветградського пов.;

син Данила - Касіян - нар. прибл. в 1805 р. в с. Бокове;

син Касіяна - Георгій - нар. в 1835 р. в с. Бокове;

син Георгія - Лукіян - нар. в 1870 р. в с. Бокове;

донька Лукіяна - Марія (*1906 - +1976) - моя бабуся, вийшла заміж за мого діда Георгія Павловича Сердюка в 1929 р.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, Ярематойсамий, Balymba, kbg_dnepr4

Поделиться

3 (23-03-2015 15:36:37 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Шарати за кордоном.

Nick Sharata
birth:    1910    Norway
residence:    1940    Ward 42, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States   
spouse:    Maxine L Sharata       

Jake Sharata
birth:    1877    Italy
residence:    1910    Schuylkill, Schuylkill, Pennsylvania, United States
immigration:    1904       

Philips Sharata
birth:    1895    Austria
residence:    1916    Alberta, Canada
immigration:    1912       

Frank Shorata
birth:    1877    Galicia
residence:    1920    Chicago Ward 29, Cook (Chicago), Illinois, United States
immigration:    1909       
spouse:    Mary Shorata       

Pete Shorata
Brother
United States Census, 1920
birth:    1888    Galicia
residence:    1920    Chicago Ward 29, Cook (Chicago), Illinois, United States
immigration:    1913

Isaac Sherata
birth:    1870    Russia
residence:    1930    Denver, Denver, Colorado, United States   

Jimmy Sherata
birth:    1896    Poland
residence:    1930    Claremont, Sullivan, New Hampshire, United States
immigration:    1913       

Bolto Sherata
birth:    1890    Italy
residence:    1920    Manhattan Assembly District 3, New York, New York, United States
immigration:    1912

Eliza Ann Sherata
England, Cheshire Parish Registers, 1538-2000
christening:    2 березня 1872    , Dukinfield, Cheshire, England
residence:            2 березня 1872    St. John, Dukinfield, Cheshire, England   
father:    Charles Sherata, mother:    Fanny

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

4

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

кто-то из Ваших?

2    Шарата    Яков    Полтавская губ., Золотоношский у., м. Песчане   
Воинское звание:    Рядовой
Вероисповедание:    Православное
Семейное положение:    Холост
Событие:    Ранен
Дата события:    19 авг.1914
Источник:    «Именной список №859 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.13731

Спасибо сказали: Vlad S., kbg_dnepr2

Поделиться

5 (23-03-2015 16:19:35 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Алёна пишет:

кто-то из Ваших?   

2    Шарата    Яков

Так, дякую!!! досить далекий, але мій. Я на 90% впевнений, що всі Шарати в Україні - родичі і походять з Піщане. Пізніше хочу зробити велике родове дерево по всім Шаратам.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

6

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

тогда вот еще один Шарата:

1    Шарата    Федор    Херсонская губ., Елисаветградский у., Константиновская   
Воинское звание:    Сапёр
Вероисповедание:    Православное
Семейное положение:    Холост
Событие:    Ранен
Дата события:    27.авг.14
Источник:    «Именной список №32 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.499

Спасибо сказали: Vlad S., kbg_dnepr2

Поделиться

7

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

База "Голодомор 1932-1933 рр.":
Населений пункт    Район    ПІБ    Інформація    Область

Миколаївка    Братський    Шарата Семен    не вказано    Миколаївська

Кірове    Долинський    Шарата Сусана Петрівна    0    Кіровоградська

Спасибо сказали: Vlad S., kbg_dnepr2

Поделиться

8

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Шарата Александра Михайловна (1915.03.05,Киев--,1998) на 1998.09.22 жительница: Украина г.Херсон

Шарата Вера Дмитриевна (1912.01.01,Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка--,1998) на 1998.12.13 жительница: Украина Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка

Шарата Иван Мефодьевич (1915.01.03,Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка--,1998) на 1998.12.12 житель: Украина Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка

Шарата Константин Прокофьевич (1912.06.08,Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка--,1997) на 1997.05.21 житель: Украина Николаевск.обл.,Николаевск.р-н,с.Подимово

Шарата Любовь Михайловна (1912.01.01,Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка--,1998) на 1998.12.13 жительница: Украина Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,д.Арбузинка

Шарата Мария Нестеровна (1910.01.01,Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,с.Шевченко--,1998) на 1998.11.27 жительница: Украина Николаевск.обл.,Арбузинск.р-н,с.Шевченко

Шарата Михаил Дмитриевич (1896---1941/45,в Польше) красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну

Шарата Эдвард Михаилович (1921--,1944) поляк, (в 1945/49?) интернирован в проверочно-фильтрационном лагере НКВД №283 в г.Сталиногорск Московск.обл. (ныне Новомосковск Тульск.обл.) [www.memo.ru/history/POLAcy/vved/]

Спасибо сказали: Vlad S., kbg_dnepr2

Поделиться

9

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Алёна пишет:

Шарата, д.Арбузинка

Шарата Михаил Дмитриевич (1896---1941/45,в Польше) красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну

Шарата Эдвард Михаилович (1921--,1944) поляк,

Дякую вам за досить цікаві відомості, я в Польщі не зустрічав Шарат, крім тих, які вказані в списках емігрантів.

В Арбузинці живе прибл. 60-70% Шарат України.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

10

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Vlad S., посмотрите еще здесь (выбирайте разные страны):   www.verwandt.de/karten/

и 1 человека я нашла в Германии www.verwandt.de/karten/absolut/sharata.html

Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

11

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

через пошук www.myheritage.com знайшов декілька людей з прізвищем Шарата, які будують свої родинні дерева на цьому сайті, але тільки один відгукнувся.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

12 (21-07-2015 16:51:45 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult

1  Шарата Николай Петрович __.__.1925 /  рядовой /  Орден Красной Звезды.
2  Шарата Дмитрий Никитович __.__.1909 /  мл. сержант /  Орден Славы III степени.
3  Шарата Николай Петрович __.__.1925 /  рядовой /  Медаль «За отвагу».
4  Шарата Иван Владимирович __.__.1912 /  гв. ст. сержант /  Медаль «За боевые заслуги».
5  Шарата Василий Гаврилович __.__.1925 /  гв. красноармеец /  Орден Славы III степени.
6  Шарата Мефодий Иванович __.__.1911 /  старшина /  Медаль «За отвагу».
7  Шарата Иван Данилович __.__.1921 /  гв. рядовой /  Медаль «За отвагу».
8  Шарата Ольга Петровна __.__.1921 /  ст. сержант /  Орден Красной Звезды.
9  Шарата Василий Гаврилович __.__.1925 /  гв. красноармеец /  .
10  Шарата Дмитрий Никитович __.__.1909 /  мл. сержант /  .
11  Шарата Николай Петрович __.__.1925 /  гв. рядовой /  .
13  Шарата Александр Нестерович __.__.1918 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
14  Шарата Владимир Сергеевич __.__.1919 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
15  Шарата Дмитрий Никитович __.__.1909 /   /  Орден Отечественной войны I степени.
16  Шарата Зинаида Дмитриевна __.__.1924 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
17  Шарата Иван Артемович __.__.1917 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
18  Шарата Иван Мефодиевич __.__.1915 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
19  Шарата Константин Прокопович __.__.1912 /   /  Орден Отечественной войны I степени.
20  Шарата Михаил Федорович __.__.1925 /   /  Орден Отечественной войны I степени.
21  Шарата Николай Петрович __.__.1925 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
22  Шарата Петр Сергеевич __.__.1915 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
23  Шарата Сергей Иванович __.__.1906 /   /  Орден Отечественной войны II степени.
24  Шарата Иван Владимирович __.__.____ /  гв. ст. сержант /  Медаль «За оборону Сталинграда».
25  Шарата Иван Мефодьевич __.__.____ /  красноармеец /  Медаль «За оборону Сталинграда».
26  Шарата Григорий Иванович __.__.____ /  сержант /  Медаль «За оборону Кавказа».
27  Шарата Николай Петрович __.__.____ /  рядовой /  Медаль «За взятие Берлина».
28  Шарата Михаил Владимирович __.__.____ /  ст. краснофлотец /  Медаль «За оборону Кавказа».

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

13 (31-10-2016 18:14:45 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

www.patriot-izdat.ru/memory/?idm=104263

ШАРАТА Александр Сергеевич

УССР, Кировоградская обл., Хмелевский р-н, с.Глодасы. Призван (на радянсько-фінську війну) Хмелевским РВК. Кр-ц. Пропал без вести

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

14 (31-10-2016 18:14:21 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

"Списокь прихожань церкви с. Арбузинки Елисаветг. у. котор. сделали пожертвования деньгами на украшение своего приходского храма кь престольному празднику:

...Шарата Иоаннь - 1 р...,

...девица Александра Шарата коверь-дорожку ценою 5 р... "

Джерело ХЕВ 1902 р.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

15

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Шарата Степан - освіта вища (КГРІ), місц. самодіяльний поет, автор роману "Шахтарі", в 1936 друкувався в газеті "Червоний гірник", вчителював в школі. Раптово помер 22.12.1940.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

16

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Фонд 127, Опис 1016, Справа 76.
1786  рік. Исповедная роспись церквей Золотоношского уезда.

+ м-ка Пѣщаной. Воскресения Христова.

-дворъ № 4 Домникія Матфтеева вдова -44

Лаврентій Павловъ Шарата -33 жена єго Домникія Леонтіева -31
Дети ихъ : Марія -8, Евфимія -4,

Агафѣя Иванова Шаратиха вдова -73

Евстафѣй Иосифовъ Шарата -35  жена єго Мелания Иванова -24
Дочъ ихъ Татіяна -3

Ілія Иосифовъ Шарата -45  жена єго Марія Иосифова -43

Дионисій Иосифовъ Шарата -49  жена єго Васса Федорова -46
Дети ихъ : Фома -16, Анна -12, Устина -6, Татіяна -4

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна2

Поделиться

17

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Майже 600 осіб на прізвище Шарата у Польщі www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/szarata.html

Шукаючи закордонних однофамільців, треба мати на увазі, що в різних країнах звук "ш" передається зовсім по-різному:

польська Szarata
німецька Scharata
французька Charata
румунська
угорська
чеська

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

18 (16-01-2017 19:17:08 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Румунська - Șarată, Șărată
угорська - Sarata
словацька, чеська, словенська й хорвато-сербо-босно-чорногорська латиниця - Šarata
турецька - Şarata

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Vlad S.2

Поделиться

19

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Це означає, що багато Шарат можуть ховатися під прізвищем Sarata - я знаю приклади, коли в мовах, де немає такого  діакритичного знаку, пишуть просто відповідний приголосний, тобто замість  Š просто  S

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Vlad S., Алёна3

Поделиться

20

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Тут без діакритики ладу нема, а Ви хотіли, щоб там... Але, на мою думку, саме в мовах з латинкою з діакритикою більше ладу у цих справах, ніж у мовах без неї (для звуків ж, ш, ч, ц, дж, дз)

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна2

Поделиться

21

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Шарата Павел Андреевич

Должность/звание: рядовой
Воинская часть 14-й Финляндский стрелковый полк
Губерния: Херсонская губ., Уезд: Елисаветградский уезд, Волость: Константиновская вол., Населенный пункт: с. Арбузинка
Дата поступления: 05.07.1916
Дата события: 18.05.1916
Тип карточки: Карточка на прибывших
Место сражения: Дубно, Австрийский фронт
Место лечения: Кубанская обл., ст.Приморско-Ахтарская
Судьба: Ранен)/Контужен

Джерело - www.ater.gwar.elar.ru/cartoteka/yalutorovsk/1794536/

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

22

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

www.forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=139958#p139958 - info. від Tullii

Переселение с Золотоношского уезда Полтавской губернии в Херсонскую губернию 1795-1811 год:

1646    Шарата    Фома Денисович    28
1647    Шарата    Илья Осипович    70
1648    Шарата    Евтихий Васильевич    32
1649    Шарата    Каленик Васильевич    7
1650    Шарата    Григорий Васильевич    3
1651    Шарата    Иван Антонович    63
1652    Шарата    Данило Иванович    33
1653    Шарата    Ефим Иванович    28
1654    Шарата    Иван Иванович    26
1655    Шарата    Григорий Ефимович    8
1656    Шарата    Сидор Ефимович    5

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

23 (02-08-2017 19:56:34 отредактировано Vlad S.)

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Ще одна гілка - колишні козаки - міщани

www.forum.genoua.name/search.php?search_id=1855887529 info GRYN

1 - ДАОО 37-3-482, стр. 876 - 881.
КНИГА данная из Херсонского духовного правления Херсонского уезда помещечьего селения Новоивановки в Николаевскую церковь причту для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1836 год

...30/31 Окт. У очаковского мещанина Якова Иванова Шараты и Ксении Семеновой дочь Зиновия. Очаковские мещане: Василий Васильев Молдован и умершего помещика Петра Сербинова наследников его крестьянина Ивана Головка дочь девица Матрона...


2 - ДАОО 37-3-344, стр. 583-590
КНИГА МЕТРИЧНАЯ ... Херсонского уезда помещечьего селения Новоивановки в Николаевскую церковь...1828 года

...2 Мая. Города Аккермана мещанин Трофим Молдованенко холост с девицею очаковского мещанина проживающего на даче купца Галухина Константина Железняченка дочерью. Очаковский мещанин: Иван Шарата,...


3 - ДАОО 37-3-629, ст. 1-40
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА данная из Херсонской духовной консистории Херсонской губернии и уезда помещечьего селения Новоивановки в Николаевскую церковь для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1841 год

...26/28 Февр. Очаковский мещанин Иван Иванов Шарата, 72 г, натурально.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

24

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

www.winterwar.karelia.ru/site/bd/search?surname=%D8%E0%F0%E0%F2%E0&name=&fathername=&x=0&y=0

Шарата Александр Сергеевич
Место рождения: УССР, Кировоградская обл. Хмелевский р-н с.Глодасы
Призван: Хмелевским РВК
Звание: красноармеец
Причина гибели: Пропал без вести

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

25

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Сап. Шарата Федор, Прав., Хол., Елисаветград. уе., Константинов. вол., Ран., 27 Авг.

Джерело - https://dlib.rsl.ru/viewer/01004358632#?page=179

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

26

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Зимова (Фінська) війна

ШАРАТА Александр Сергеевич
УССР, Кировоградская обл., Хмелевский р-н, с.Глодасы. Призван Хмелевским РВК. Кр-ц. Пропал без вести

Джерело - www.patriot-izdat.ru/memory/

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

27

Re: Шарата Шаратов Шаратенко Sharata

Молода надійна сила
(До річниці з дня смерти Степана Шарати)
Вуй "це взимку. Ідучи поїздок в «. Рвхманова, де Степан Шарата вчите лював, тримаючи в рукаї патефон, вій необережно, стриваючи на перон, потра вив під поїзд... Цей трагічний випадок «тався 15 грудня, а22 грудня о 9 годині вечора Степана Шаратк вже не «ало... Була ця чудова людина, гарний това риш, прекрасний педагог і, нарешті шгеьмешик, Який мав %а абиякі твор чі сили, але не міг їх розвинути в, ті важкі роки. Наче живий вів зараз повстає перед нами: тихий, скромний, з розумними ка рим очима, простоволосий, широкопле чий, з міцними руками, з іронічною усмішкою...

Джерело - https://libraria.ua/numbers/334/589/?Pa … 0%B0%D1%82

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться