1

Тема: Województwo podolskie

тема про Подільське воєводство Речі Посполитої (до 1793 р.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/POL_wojew%C3%B3dztwo_podolskie_IRP_COA.svg/80px-POL_wojew%C3%B3dztwo_podolskie_IRP_COA.svg.png


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/RON_wojew%C3%B3dztwo_podolskie_map.svg/250px-RON_wojew%C3%B3dztwo_podolskie_map.svg.png

Спасибо сказали: FazU1

Поделиться

2

Re: Województwo podolskie

Подільське воєводство у XV-XVIII століттях: Статті і матеріали Микола Крикун

Збірник включає дослідження, опубліковані в різних виданнях, деякі — в доопрацьованому вигляді, інші — з виправленнями і уточненнями. Вони засновані головним чином на джерелах, виявлених у рукописних збірках Львова, Києва, Москви, Кракова, Варшави і дають уявлення про різні аспекти історії Подільського воєводства, яке існувало від 30-х років XV ст. до 1793 р., — його кордони, адміністративно- територіальний устрій, склад і структуру поселень, міграції населення та колонізаційні процеси, житловий фонд Кам’янця-Подільського і Могилів-Подільський. Значну увагу також приділено особі Шимона Єжи Цереновича — збирача джерел з історії воєводства та розповіді про написання й наукову цінність магістерської дисертації Михайла Грушевського «Барське староство: Історичні нариси (ХУ-ХУІІІ ст.)», яка була важливим етапом у становленні його як ученого. Знайомлячись зі змістом збірника, читач повинен мати на увазі як те, що не всі «подільські» праці автора увійшли до збірника, так і те, що висвітлення багатьох питань історії Подільського воєводства можливе, з огляду на загибель джерел, лише на фрагментарному рівні.

http://chtyvo.org.ua/content/covers/e8be3314fc98ed12919741e071860adf.jpg
___________

нова книга

Микола Крикун. Документи комісарського суду Подільського воєводства 1678– 1679 років

press.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/kom_sud-120x182.jpg                   

Створений у 1677 р., згідно з постановою тогочасного сейму Речі Посполитої, комісарський суд Подільського воєводства, який діяв у Львовіу 1678–1679 рр. (повинен був діяти і 1680 р.), займався проведенням відшкодування (компенсації) шляхті цього воєводства, якаемігрувала з йоготериторії після окупації її 1672 р. Османською імперією (панування якоїтут тривало до 1699 р.), за втрачені нею внаслідок цього свої тамтешні приватні землеволодіння (незалежно від того, що чимало їх не були в користуванні їхніх прямих власників-дідичів). За втрачені подільські маєтності відшкодування видавалось і Римо-католицькій церкві (тільки їй належалина зазначеній території церковні володіння). За користування державними(королівськими) маєтностями воно, за одним винятком, не призначалось.Документи комісарського суду, що розповідають про це і дійшли до нас,у першу чергу цінні тим, що містять багату інформацію про подільськушляхту та її володіння на час настання турецької окупації, по-друге, тим,що дають уявлення про суми, зібрані у всіх, крім Київського і Брацлавського, воєводствах Польського Королівства (Корони) для відшкодування подільській шляхті. Та годі шукати в них відомостей про видачу його і церкві — джерела про це загинули.

Спасибо сказали: alexkr81

Поделиться

3

Re: Województwo podolskie

статті Михайловського* по темі

Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku (пол.)
Nużny człowiek. Szkic do dziejów starostwa Kamienieckiego w drugiej połowie XVI wieku (пол.)
Podole po Grunwaldzie (1410–1430): walka Witolda z Jagiełłą (пол.)
Бібліографія (1994-2010)
Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром ІІІ та Людовіком Угорським
Вищі урядники Польського королівства на руських землях у 1434–1506 роках: спроба колективного портрета
Вищі урядники руських воєводств Польського королівства у 1506-1572 рр. Відкрита/закрита група 1
Генеральний подільський староста Станіслав Лянцкоронський (1510–1535 рр.)
Джерельні згадки про Проскурів у XV столітті
Документ для Кам'янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам'янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.)
Документи Подільських (Кам'янецьких) генеральних старост на заставу королівщин (1442-1506 рр.)
Доля актових книг історичного Поділля: два епізоди з 1595 і 1704 років
Замки на піску. Олег Мальченко. Укріпленні поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV — середина XVII ст.)
Зображення подільської земської печатки на документі з 1594 р.
Історія одного розмежування біля Крилоса в 1412 році
Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402-1506 рр.)
Надання земельної власності у Подільському воєводстві за панування Владислава III (1434–1444)
Населенні пункти західного Поділля та Подільського воєводства (1402-1444рр.) у світлі королівських, великокнязівських та старостинських документів
Описи кам'янецького та летичівського замків 1613 р.
Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві — 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення
Православні парафії Подільського воєводства за матеріалами поборових реєстрів 1560-х рр.
Родинні зв’язки великих коронних та польних гетьманів Речі Посполитої у Подільському воєводстві в XVI–XVII ст.
Соляні шляхи до Луцька, Володимира та Кременця за історичними записами Коронної Метрики 1539 року
Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр.
Тестамент Георгія Єдзеєвича Циборовського з 1553 року писаний в Києві
Як подільська шляхта означувала свою територію (за матеріалами комісарських свідчень 1564 р.)
Януш Марек Куртика


*автор книги

Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV - 70-х роках XVI ст.

У дослідженні представлено історію подільської шляхти від середини XIV - до 70-х років XVI ст. Послідовно показано еволюцію привілейованої верстви на Поділлі від правління князів Коріатовичів і до смерті останнього представника династії Яґеллонів Сиіізмунда II Августа у 1572 р. На прикладі кар'єр окремих представників розкрито особливості соціальної поведінки місцевої шляхти, яка внаслідок специфіки проживання на Кордоні стала спільнотою еластичною, чим вирізнялася з-поміж інших шляхетських корпорацій того часу.

http://tempora.com.ua/wp-content/uploads/2012/04/120_El-spilnota.jpg

Зміст

+ открыть текст

Від автора.


Вступ
Розділ І ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
1.    Історіографія.
2.    Джерела.

Розділ II ПОДІЛЛЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV ст. БРАТИ КОРІАТОВИЧІ ТА СПИТКО З МЕЛЫИТИНА   
1.    Спільне правління братів Коріатовичів на Поділлі (1340-ві - 1394рр.): структура оточення.
2.    Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським.
3.    Спитко з Мельштина - «новий князь» на Поділлі.

ІНКОРПОРАЦІЯ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ДО СКЛАДУ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ. ВІД ОСОБИСТОГО ДОМЕНУ КОРОЛЯ ДО ПОДІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА   

1. Яґайло проти Вітовта: боротьба за Поділля у 1400-1434 pp.
1.1. Свидриґайло. Нетривале правління..
1. 2. Перший період Яґайлового володіння (1402-1411). Особисті слуги короля..

Еластична спільнота

2.    Під владою Вітовта. Останній володар Великого Поділля перед 1569 р.
3.    Повернення під владу короля (1430-1434)..


Розділ IV НЕКОРОНОВАНІ ВОЛОДАРІ ПОДІЛЛЯ - ПАНИ З БУЧАЧА 117

1.    Кар'єра синів і онуків Міхала Авданця.
2.    Подільський маєток панів з Бучача..
3.    Служба королю чи собі? Міжнародні справи..
4.    Особисті стосунки з господарями. Прихисток політичним емігрантам з Молдавського князівства на Поділлі.
5.    Слуги і клієнти..
6.    Генеалогія роду та родинні зв'язки панів з Бучача (кін. XIV - поч. XVII ст.).

Розділ V НОВІ ЧАСИ - НОВІ ЛЮДИ (друга половина XV - перша половина XVI ст.)

1.    Подільська шляхетська корпорація у другій половині XV ст.
2.    Феномен Ярмолинських на Поділлі
3.    Служила шляхта. Хто і звідки прийшов на Поділля.
4.    Від ротмістра до подільського шляхтича.
5.    Зміна соціального статусу. Від міщан до шляхтичів..
5.1. Кар'єра Амброзія Ормянчика
6.    Сілезька діаспора. Миколай Іскшицький та Бернард Претвич
7.    Урядники середньої ланки. Уряди за службу
8.    Прибутковий Хмільник для Струсів, Лянцкоронських, Тарновських, Мелецьких.
9.    Шляхта на службі хмільницького старости і замку
10.    Рів-Бар. Від східного маєтку Одровонжів до жовнірської столиці
11.    Лянцкоронські. Нове дихання для родини на сході.
12.    Служба при старості. Приклад кар'єри кам янецького підстарости Яна Срочицького

Розділ VI ЕЛАСТИЧНА СПІЛЬНОТА   

1. Подільська шляхта як корпорація у часовому розрізі.
1.1.    Перший період (середина XIV - перша третина XV ст.)
1.2.    Другий період (1430-ті - кінець XV ст.)
1.3. Третій період (поч. XVI - 1570-ті роки)
2.    Означення подолянами своєї території на 60-ті роки XVI ст.
3.    Структура подільської шляхетської корпорації (60-ті роки XVI ст.)
3.1.    Вищі урядники.
3.2.    Середня і дрібна шляхта та їхні слуги..
Висновки..
Наталя Яковенко. Імениті й безіменні на околиці Європи (Післямова).

ДОДАТКИ
Itinerarium подільських воєвод, каштелянів і старост у пізньому Середньовіччі (до початку XVI ст.).
Іменний покажчик.
Географічний покажчик.
Список скорочень
Список використаних джерел та літератури.
SUMMARY (англ.)
STRESZCZENIE (пол.).

Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

4

Re: Województwo podolskie

Думаю, що нема смислу створювати окрему тему.

запис присвячено османській адміністративній одиниці, що існувала на землях України
Кам'янецький (або Подільський еялет)

Даріюш Колодзєйчик. Кам’янецький еялет: турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років
+ця ж стаття

з позиції родоводів, цікаве видання османського перепису

Dariusz Kolodziejczyk
The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniçe


720x671

Спасибо сказали: pokh.andriy1

Поделиться

5

Re: Województwo podolskie

Ни у кого нет доступа к переписи The Ottoman Survey Register of Podolia

Поделиться

6

Re: Województwo podolskie

Есть

Поделиться

7

Re: Województwo podolskie

Не могли бы Вы посмотреть по селу Шершни (Szerszeni) современного Барского района (3 км от г. Бар). В разные времена были то Летическом, то в Могилев-Подольском уезде?
Еще можно глянуть села  Окладное и Голубовка тех же мест. Но, вроде как, они появились позже

Поделиться

8

Re: Województwo podolskie

Şerşni записано как нежилое, остальных нет.
ближайшие обитаемые рядом с Баром - Ivanofçi и Holodki

Спасибо сказали: strunkingleb1

Поделиться

9

Re: Województwo podolskie

Спасибо большое!

Поделиться

10 (10-02-2016 11:34:04 отредактировано strunkingleb)

Re: Województwo podolskie

Добрый день! И еще такой вопрос.
В книге Крикуна "Подольское воеводство"
упоминается Кам'янецька земська книга 1622, 1637 годов и  Поголовный реестр 1662г?. Не подскажете, что это такое?

Поделиться

11

Re: Województwo podolskie

на какой странице упоминается?

Поделиться

12 (11-02-2016 08:03:48 отредактировано strunkingleb)

Re: Województwo podolskie

На 184  в списке условных обозначений и применительно к селу Шершни (с.357)

Post's attachments

Новый точечный рисунок.bmp 1.2 Мб, 16 скачиваний с 2016-02-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Поделиться

13

Re: Województwo podolskie

мене цікавить перепис міста Чортків і сусіднього села Біла з The Ottoman Survey Register of Podolia, може хтось скинути скани відповідних сторінок? дякую

Поделиться

14

Re: Województwo podolskie

Добрый день!


Буду признателен за советы и помощь в получении информации о моих родных, проживавших в местечке Лучинец, Могилевской уезда, Подольской губернии (ранее Летичевского повета Подольского воеводства). Речь о Рудых:


1. Макарий Марков Рудый (Рудой), пред. 1867 г.р.
2. Марко Яковлев Рудый, пред. 1824 (26) г.р
3. Яков Иванов Рудый, пред. 1778 (81) г.р


Информация получена из:
- исповедальных ведомостей 1797, 1834, 1870 годов Свято-Покровской церкви (Фонды ДАХмО).
- ревизская сказка помещицы Юзефы Уруской (вдова Луки Уруского) за 1834 год по м. Лучинец (из фондов ДАВО).


Винницкий и Хмельницкий архивы ответили на несколько запросов и говорят, что по Лучинцу на хранении больше ничего не имеют. Так ли это или нужно нацелить на что-то конкретное?


Также был сделан запрос в ЦГИАК по вычитке на фамилию Рудый (Рудой) метрической книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы за 1755-1796 – ответ отрицательный… ясно, что фамилий там может не быть, по именам вроде тоже ничего не нашли. 


Подскажите, пожалуйста, ЧТО искать и ГДЕ??


Подымные реестры?
Материалы поземельных кадастров?
Львов, Киев, польские и другие архивы?

Поделиться

15

Re: Województwo podolskie

А в ревизии 1834 года он тоже Рудый? Насколько большая семья и одна ли по исповедной 1797 года?
По мне так вполне возможно, что метрики Вам недоработали.
Если его там действительно нет, или есть, но под другой фамилией, то найти "своего" в других документах 18в. (а они преимущественно списки дворохозяев в формате имя-фамилия) маловероятно.

Поделиться

16

Re: Województwo podolskie

AppS пишет:

А в ревизии 1834 года он тоже Рудый? Насколько большая семья и одна ли по исповедной 1797 года?

Post's attachments

1834_.jpg 212.89 Кб, 1 скачиваний с 2017-03-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Поделиться

17

Re: Województwo podolskie

AppS пишет:

по исповедной 1797 года?

В исповедке 1797 года Якова вообще нет. Там только два брата - Павел Стефанов Рудый (57) и Афанасий Стефанов Рудый (40) с семьями.По моим предположениям это дядьки Якова, братья Ивана-отца Якова, о котором ничего не известно... Но это только предположения...

Поделиться

18

Re: Województwo podolskie

По мне самым разумным в этой ситуации будет предельно тщательная обработка метрики. Выбрать людей с подходящими именами и анализировать массив. Списки времен РП 18 века, даже, если будут Вами найдены, маловероятно, что помогут.

Поделиться

19

Re: Województwo podolskie

AppS пишет:

тщательная обработка метрики

Метрик 19 века сохранилось крайне мало - на Винницу, Хмельницкий, Киев осталось штук 10-15 и все не по нашим годам.Метрики 18 века хранятся в ЦДИАК, её просматривали сотрудники архива по запросу... понятно, что ввиду загруженности и других причин могли просмотреть. Буду признателен, если кто-то поможет получить копии, чтобы смотреть во все глаза.
Вот эти два дела - Фонд 224 Опись 1 Дело 742 
Метрична книга церкви Покрови Пресвятої Богородиці м-ка Лучинець Могилівського пов. 1755-1788рр.
Фонд 224 Опись 1 Дело 743 
Метрична книга церкви Покрови Пресвятої Богородиці м-ка Лучинець Могилівського пов. 1782-1796рр.


Уточните, пожалуйста, почему списки времен РП вряд ли помогут? Малоинформативны по простым людям, сложность чтения?

Поделиться

20

Re: Województwo podolskie

Уточните, пожалуйста, почему списки времен РП вряд ли помогут? Малоинформативны по простым людям, сложность чтения?

Малоинформативны в генеалогическом плане. Это не говоря о том, что их еще найти.

Поделиться

21

Re: Województwo podolskie

AppS пишет:

Уточните, пожалуйста, почему списки времен РП вряд ли помогут? Малоинформативны по простым людям, сложность чтения?

Малоинформативны в генеалогическом плане. Это не говоря о том, что их еще найти.

С метриками всё более-менее ясно. По спискам РП сориентируйте, пожалуйста. Есть архивы, где их условно больше сосредоточено?  Какие фонды/названия источников искать? О поземельных кадастрах читал, речь ведь о чём-то другом?

Поделиться

22

Re: Województwo podolskie

Возвращаясь к "The Ottoman Survey Register of Podolia"
Интересуюсь данными переписи села Рудковцы - Rudkofęi.

Поделиться

23

Re: Województwo podolskie

Білецька О. ЧЕРВОНОГРОДСЬКИЙ ПОВІТ ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XІV–XVI ст.

Спасибо сказали: alexkr81

Поделиться

24

Re: Województwo podolskie

Виписки студентів Краківського університету 1551-1606рр з Кам'янецької дієцезії.


Виписував тільки ті записи, де прямо вказувалося що з Кам'янецької деєцезії, і тільки ті, де є прізвище. Ім'я, по-батькові- транслітерація, прізвище перекладав, в дужках вказав так, як в оригіналі, назви населених пунктів- як в оригіналі.

Іоаннес Франциск Госліцький (Gosliczki) de Malsczowze, 1576
Іоаннес Станіслай Вєжейський (Wierzeiski), 1578
Грегоріус Альберті Катний (Kathny) de Camieniecz, 1587
Якобус Нікодемі Cтруш (Strvsz) de Kamieniecz, 1587
Баротоломеус Альберті Вільчицький (Wilczycki) de Turek, 1590
Мартінус Матіае Яйковський (Jaykowski) de Camieniecz, 1591
Альбертус Євстахій Копичинський (Kopyczynski), 1597
Мартінус Матіае Папушка (Papuszka), 1597
Андреас Георгій Столпчацький (Stolpczacki), 1599
Ніколаус Станіслай Вольський (Volski) notary terestris, 1600
Альбертус Георгіус Ніколай Бучацький (Buczacki) in Buczac, 1601
Андреас Мартіні Шипєрський (Sczypiersky), 1602
Альбертус Мартіні Сухорський (Suchorski), 1604

джерело: Album studiosorum universitatis Cracoviensis. Tomus III (1551-1606), 1896

Чигиринський повіт (Журавка, Лебедин, Янопіль, Рубаний Міст), Звенигородський (Пальчик, Петриківка), Уманський (Довгеньке, Бабанка, Білашки, Гордашівка, Оксанина, Майданецьке, Підвисоке), Єлисаветградський (Кальниболота, Кучерівка, Нова Прага, Новоархангельськ, Новомиргород, Панчеве)
Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

25

Re: Województwo podolskie

Ijvan der liva-i Kamaniçe

Peseç незаселене

сусідні за годинниковою стрілкою
Yüvaşkofçi - заселене
Kuça - незаселене
Vankovçi - незаселене
Borsukovçe - заселене
Sokoleç - незаселене
Timkuv - заселене

Спасибо сказали: pokh.andriy1

Поделиться

26

Re: Województwo podolskie

Барская околичная шляхта до XVIII в. Этнографическій очерк (рос.)
Михайло Грушевський
chtyvo.org.ua/authors/Hrushevsky … cherk_ros/

Спасибо сказали: alexkr8, Julia_R12

Поделиться

27

Re: Województwo podolskie

Огляд книги про Кам'янецький еялет
Ejalet Kamieniecki 1672-1699
присутні карти
forum.zamki-kreposti.com.ua/topi … %B8%D0%BA/

http://forum.zamki-kreposti.com.ua/uploads/monthly_2018_09/01.jpg.c609902a680836d07a40a0c17ef79f0a.jpg


http://forum.zamki-kreposti.com.ua/uploads/monthly_2018_09/08-1.jpg.2cea5bc9cccd02f8a1790b431e7cd51a.jpg

http://forum.zamki-kreposti.com.ua/uploads/monthly_2018_09/08-2.jpg.b0b8b948d84038fdab49098ba1ab603a.jpg

http://forum.zamki-kreposti.com.ua/uploads/monthly_2018_09/08-3.jpg.a9dd256ea86d09560a09e3473da4b340.jpg

Спасибо сказали: сергей-гродовка, alexkr8, gennadii54083

Поделиться

28 (01-11-2018 19:50:42 отредактировано kniazzrus)

Re: Województwo podolskie

Вопрос по переписи The Ottoman Survey Register of Podolia.
В Черноостровской нахии было переписано 10 дымов.
Есть ли список платників податків та реєстр податків черноостровской нахии?

Поделиться

29

Re: Województwo podolskie

kniazzrus пишет:

Вопрос по переписи The Ottoman Survey Register of Podolia.
В Черноостровской нахии было переписано 10 дымов.
Есть ли список платників податків та реєстр податків черноостровской нахии?

varoş der nefs
Çornostruf

Kurilp hotaman
Timko veled-i o
Mikita birader-i o
Istefan veled-i Severimçik
Timiş <veled-i> Kozak
Ivan veled-i Yurko m.
Semerin veled-i Potaçenko
Ivan veled-i o
Petro veled-i Fotaçenko
Marko prihodiy
Gligoriy veled-i Mikita

Спасибо сказали: nfs79, kniazzrus, alexkr83

Поделиться