36

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

Все - ЦДІАК опрацював.Тут все що знайшов відносно Яреськівської козачої сотні:
Фонд 51 Опись 1  Дело 128. Відомість
про повернення жителям Миргородського полку волів, зібраних для російської
армії та про часткове їх повернення господарям після походу. 1739р. 40 л.


Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 136. Відомості про повернення жителям
Миргородського полку волів, зібраних під час військових походів 1738 та 1739
рр. 1739р. 56 л.


Фонд
51 Опис 1 Дело
184 Ордер Канцелярії до Миргордської
полкової канцелярії про переведення с.Тух і
хут. Молодиковщина, маєтності Миргородського сотника
Зарудного, в адміністративне підпорядкування сотенного правління Яреськівської
сотні. 3 л.


Фонд 51 Опис 1  Дело 354


Доклад Миргородської полкової
канцелярії про розслідування незаконного скуповування військовими товаришами
Прокопом і Мартином Трощинськими грунтів і дворів козаків і вільних посполитих
Яреськівської сотні Миргородського полку. 1758 р. 10 л.


Фонд 51 Опись 1  Дело 384


Перепис вільних
військових маєтностей, вільних посполитих і козацьких дворів та їх майна в
Миргородському полку. т. 1 січня-2 липня 1749 р. 165 л.


Фонд 51 Опись 1. Дело 576


Справа про призначення Канцелярією
Прокопа і Матрина Трощинських зборщиками військових податків з Миргородського
полку на 1752 р. 8 – 11 грудня 1751 р. 3 арк.


Фонд 51 Опись 1. Дело 743 Справа про зобов’язання
Миргородської полкової канцелярії провести розслідування обставин втечі
гайдамаки, спійманого на Мигийському острові, з-під караулу козаків
Яреськівської сотні Миргородського полку. 22 – 28 липня 1752 р. 3 арк.


Фонд 51 Опись 1  Дело 883


Листування з миргородським полковником
Федором Остроградським про спір Лубенського полкового осавула Федора Зарудного
і Миргородського сотника Василя Зарудного з козаками Миргородського полку за
грунти і озера в с. Тухи і Злодіївка. листопад 1753 р.


Фонд 51, Опис 1, Справа 889


Справа про свідчення козаків та
вільних посполитих Яреськівської сотні щодо продажу своїх ґрунтів, скуплених
військовими товаришами Прокопом і Мартином Трощинськими за 1754 р.


Фонд 51, Опис 1, Справа 907.


Справа про скупівлю грунтів військовими
товаришами Прокопом та Мартином Трощинськими у мешканців Яреськівській сотні у
1754 р.


Фонд 51, Опис 1, Справа 1085


Справа про донесення Миргородської
полкової канцелярії щодо скупівлі дворів та грунтів військовими товаришами
Прокопом та Мартином Трощинськими у мешканців Яреськівській сотні у
1754 р.


Фонд 51, Опис 1, Справа 1087


Справі про з’ясування кількості дворів
та ґрунтів, скуплених військовими товаришами Прокопом і Мартином Трощинськими у
козаків та вільних посполитих Яреськівської сотні за 1754 р.


Фонд 51 Опис 1 Справа 1266


Справа про передачу на розгляд
Миргородської полкової канцелярії спадкового спору між синами і онуками козака
Яреськіської сотні Івана Трощинського. 2 листопада 1755 р.


Фонд 51 Опись 1 Дело 1774


Справа про призначення нової комісії для розгляду суперчки сотника Миргородської першої полкової сотні Василя Зарудного тайого племінників Івана і Василя Зарудних за грунти с. Тухи з яреськівським сотником Афанасієм Потапенком.
29
 січня - 29 лютого 1758
р. 14 л.


Фонд
51 Опис 1  Дело 1784


Донесення
/миргородського полковника Федора Остроградського/ про причини переведення с.
Тухи і хут. Молодиковщина з Миргородської у Яреськівську сотню Миргородського
полку. 1758 г. 2 л.


 


Фонд 51, оп. 3, спр. 4940 Спраа про відправку на побудову
Української лінії козаків і посполитих з полків Лівобережної України. 28 травня
1734 – 7 травня 1735 р. 121 арк.


Фонд 51, оп. 3, спр. 5747 Донесення та особисті відомості
козаків, відправлених у військові походи з полків Лівобережної України та про
спорядження і кількість провіанту. 26 лютого 1736 – 20 травня 1738 рр. 222 арк.


Фонд 51, оп. 3, спр. 6392 Справа про зменшення зернових
посівів в полках Лівобережної України у зв’язку з умовами, що склалися під час
російсько-турецької та російсько-польської війн. Червня 1731 – вересня 1740 рр.
458 арк.


Фонд 51, оп. 3, спр. 7153 Справа про відправку у
військовий похід козаків і посполитих Лівобережної України до Української лінії
у зв’язку з появою татарського війська біля Кодацького перевозу на р. Дніпро.
30 жовтня 1738 р. 278 арк.


Фонд 51, оп. 3, спр. 7155 Справа про відправку козаків і
посполитих Лівобережної України у військовий похід та для полонення льоду на р.
Дніпро. 31 березня 1738 – 16 січня 1739 р. 270 арк.


Фонд 51, оп. 3, спр.7615 Справа про відправку старшини і
козаків з полків Лівобережної України у військовий похід до м. Переяслав, Ізюма
і команду генерального осавула Федора Лисенка; про звільннення старшини від
походу через хвороби та старість про набір волів для російського війська. 20
квітня – 10 жовтня 1739 р. 428 арк.


Фонд 51 Опись 3
Дело
 7789 


Реєстр рагнових та вільних військових маєтностей у Миргородському полку.
липня  8 серпня 1740 р.
64 
арк. Про належність м.Яресько до
вільних військових маєтків, кількість козачих та посполитих дворів, кількість
хуторів та млинів. Лист 19-20.


Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 7973


Об учреждении между Российской империей и
Оттоманскою Портой границ определенным комиссарам генерал-лейтенанту Репнину со
стороны Азова и Кубани, а тайному советнику и киевскому губернатору Неплюеву от
реки Буга до Днепра и от Днепра до Миюса, и о командировании к ним из
регулярных Малороссийских и Слободских полков старшин и козаков, знающих
тамошние положения и границы. 1740г. (472л.)


Фонд 51 Опись
3  Справа 8389. Сведения о присяге императрице
казаков и духовенства Миргородского полка. 1741-1742 гг - 149 л.


Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591 Про військово-адміністративну службу
старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.


Фонд 51, Опис 3, Справа 11447. Рапорт
полкових канцелярій та відомості про епізоотії в селах та сотнях
Лівобережної  відомості щодо кількості померлих козаків, бувших у
різних відрядженнях, та падежу коней з Яреськівській сотні у 1755 р.


Фонд 51, Опис 3 Справа 11461. Про кількість платників консисторського податку у
Миргородському полку, їх майнове і станове розшарування та належність, 1753 р.


Миргородський
полк. Яреськівська сотня


Погребці,
хутір – арк.696 зв.


Тухи,
село – арк 669,696, 696 зв.


Хутір
Зарудного Василя, миргородського сотник – арк.696


Яреськи,
місто – арк.668 зв, 696.


Фонд 51 Опись 3 Справа  11600


Генеральна відомість за 1753 р. про
вільні військові маєтності в полках Гетьманщини та кількість в них дворів,
станом на 1729–1730 рр.,  Витяг з
Генеральної відомості про кількість вільних дворів та бездвірних хат в полках
Гетьманщини станом на 1753 р.
 арк. 2, 9,
22, 23.


Фонд 51 оп3 т 8 спр. 12376 Справа про відправку з
Полтавсього, Миргородсього полків козаків, підпомочнків, підсусідків і
посполитих на будівництво фортеці св.Єдтзавети(1754-1756) 216 ст


Фонд 51 Опись 3 т. 10 Дело 15577


Відомості і супровідні рапорти полкових канцелярій про набір волів для
армії у Миргородському, Ніжинському, Лубенському, Полтавському і
Переяславському полках. 15.04-06.09.1759 р. 394 л.


Фонд 51 Опись 3 т. 11 Дело 16904


Матеріали про збір 3-х тисяч волів у жителів Лівобережної України для
військових потреб. 01-07.1761 р. 845 л.


Фонд 51 Опись 3
т. 11 Справа 17068


Іменні відомості
про прийняття присяги імператору Петру III козаками, козацькою старшиною та
духовенством Миргородського полку. 22.01.1762р. 202 л.


 Фонд 51 Опись 3 т. 11 Справа 17069


Іменні відомості
про прийняття присяги імператриці Катерині II козаками, козацькою старшиною та
духовенством Миргородського полку. липень-06.08.1742р. 202 л. (ошибка в описи,
Екатерина II была императрицей в 1762-1796гг. - Ф.В.)


Фонд 51 оп3 т 11 спр 
18556
і 18563 Справа про запис козаків і посполитих Миргорд полку до
Пікінерських полків поселення та перехід до Новоросійської губернії 1765 с 532


Фонд 51 Опись


Cправа 19369. Ревизия Миргородского полка. 1729 - 122 л.


         
 Справа 19315.
Ревизия Миргородского полка. 1731 - 247 л.


Справа 19324. Ревизия Миргородского полка 1739 - 587 л


Справа 19338. Ревизия Миргородского полка. 1741 - 510 л


Справа 19350. Ревизия Миргородского полка. 1752 - 844 л.


Фонд 51 оп3  спр 19649 Іменний
список старшини Лівобережної України та старшини і козаків компанійських полків
1751 97 ст


Фонд 57. Румянцевская генеральная
опись Малороссии


Миргородський полк


Яреськівська сотня


Тухи, село —оп. 1, кн. 436, арк.
143—145.


 


Фонд 54. Друга
Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку.


Опис 2. Справа 450
Відомість про кількість нас пунктів і дворів в полках в 1779  році.


 


Фонд 102. Миргородская полковая канцелярия.


Опис 1.


Справа 43. Ведомость о покупке волов у жителей Яреськовской сотни.


Опис 2.


Справа 101
"Компут товариства полку Миргородського, які вступили на службу монаршу …
1711 року. Компут товариства полку Миргородського будучого року 1713 травня 26
дня під Новими Санжарами. Компут 1701, 1712, 1715, 1719, 1721 і 1722
років", 1701-1725, 152 арк.


Справа.


            Справа 102. Компут Миргородского
полку козачий. 1719 г. — 101 арк.


 


Фонд 103, опис 2,
справа 22. Миргородський полковий суд. Про доношення козака  сотні яреськівської Івана Чутовського на козака
жителя Манджелійського Василя Григоренка за грабіж його служителя Чутовського 44 ст.  1752-1753 рр.


Фонд 763. Канцелярія
малоросійського генерал-губернатора П. О. Румянцева-Задунайського,
м. Глухів, м-ко Козелець, м. Київ.


Опис 1. Справа 534 Послужні списки старшини
Миргородського полка 1777 року.


 


Фонд 814. Миргородська
полкова лічильна комісія, м. Сорочинці Миргородського полку
. Опис 1. Справа 8. Рапорт в комисію полкового
канцеляриста Трохима Трилова за рослідування помилки в обліку 13 рублів 
зібраних комісарами Яреськівської сотні Олексієм Садовським і Василем Сахном у
1758-1759 податковому році. 30 квітня 1773 року.

Поделиться

37 (26-07-2018 12:01:41 отредактировано Vlad S.)

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

danielgermes, підкажіть, а в цій справі списки є? І чи зазначено куди саме вони переселялися?

Фонд 51 оп3 т 11 спр 
18556
і 18563 Справа про запис козаків і посполитих Миргорд полку до
Пікінерських полків поселення та перехід до Новоросійської губернії 1765 с 532

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

38

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

Vlad S. пишет:

danielgermes, підкажіть, а в цій справі списки є? І чи зазначено куди саме вони переселялися?

Фонд 51 оп3 т 11 спр 
18556
і 18563 Справа про запис козаків і посполитих Миргорд полку до
Пікінерських полків поселення та перехід до Новоросійської губернії 1765 с 532

Звісно. Там цілі списки можуть бути. Тільки наприклад по сотні Яреськівській там тільки це (дублюється в обох документах) :донесення отамана
Туховського Петра Носенка з Яреськівської сотні в Єкатеринославську провінцію
забажало перейти двоє козаків-підпомощників туховських: Ігнат Куценко і Олексій
Яресь(ко).

Поделиться

39

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

Господа, есть ли в кого данное чудо - в это время Яреськовская сотня входила в Полтавский полк - кто может посмотреть в географический указатель - нет ли там Яресек? Не могу найти ни в продаже, ни в библиотеках в Полтаве!


http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=cover%2F0013367.jpg
Акти Полтавського полкового суду 1668‒1740 рр. Збірник актових документів. ‒ Кн. 1 / Упоряд.: І.П. Чепіга, У.М. Штанденко; Відп. ред. В. В. Німчук. ‒ К.: Наукова думка, 2017. ‒ (Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот)


Спасибо сказали: basikababuka1

Поделиться

40

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

Есть другая книга

http://history.org.ua/LiberUA/978-617-7122-90-5/978-617-7122-90-5.jpg

Полтавська міська книга (1668‒1740) / Упорядн. В. Ринсевич; Ред. кол.: Г. Папакін (голова), Г. Боряк, В. Брехуненко, Д. Бурім, Л. Дубровіна, О. Маврін, Ю. Мицик, В. Смолій. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. ‒ К.: Видавець Олег Філюк, 2015. ‒ 664 с. ‒ (Матеріали до українського дипломатарію. Серія ІІ)

В Географическом указателе Яресек нет (

– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ХЛѢБЪСОЛЬѢШЬ ДАПРАВДУРѢЖЬ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Спасибо сказали: basikababuka1

Поделиться

41

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

borisovichi пишет:

Есть другая книга

http://history.org.ua/LiberUA/978-617-7122-90-5/978-617-7122-90-5.jpg

Полтавська міська книга (1668‒1740) / Упорядн. В. Ринсевич; Ред. кол.: Г. Папакін (голова), Г. Боряк, В. Брехуненко, Д. Бурім, Л. Дубровіна, О. Маврін, Ю. Мицик, В. Смолій. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. ‒ К.: Видавець Олег Філюк, 2015. ‒ 664 с. ‒ (Матеріали до українського дипломатарію. Серія ІІ)

В Географическом указателе Яресек нет (

Спасибо!
Печально! Нужно поискать первую! Как я понимаю эти книги отличаются! Насколько знаю там есть упоминание за Шишаки!

Поделиться

42

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

Господа. Кто может посмотреть дело в ЦДИАК (сейчас просто нет возможности туда поехать, а заказывать и ждать месяц очень не хочется). Сейчас работаю с РГИА и другими документохранилищами. Знаю что копия есть в РГАДА - но человек который делает копии для меня планов дач межевания временно занят.
Фонд КМФ-41 Опись 1 Дело 84 Донесение Государю Царю и Великому князю Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, обоим сторон Днепра Гетмана Ивана Мазепы о бывшем походе под Казы-Кирмень, о взятии той крепости, при чем приложена именная роспись воинским людям, которые были ранены и убиты в том сражении. 1696 г. 354 л.
Здесь на странице 314  начинается полк миргородский,
сотни. Со страницы 316 идут сотня шишацкая, городиская, белоцерковская, багацкая и пр. Интересует есть ли тут сотня Яреськовская (в тех "и пр."). Если есть то нужен список по сотне Яреськовской, Шишацкой, Белоцерковской и Багацкой. Там в списках по 3-5 людей должно быть. Буду благодарен за помощь!

Спасибо сказали: сергей-гродовка, Старина2

Поделиться

43

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

danielgermes, проблема в том, что ЦДІАК потом копию не сможет сделать. КМФ - это микрофильмы с оригиналов в другом архиве, часто отвратительного качества.

Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

44

Re: ЯРЕСЬКОВСКАЯ сотня

AppS пишет:

danielgermes, проблема в том, что ЦДІАК потом копию не сможет сделать. КМФ - это микрофильмы с оригиналов в другом архиве, часто отвратительного качества.

Да я знаю! Придется переписывать! Но возможно кто то сможет переписать 10-12 персоналий.

Поделиться