1 (15-09-2018 22:53:24 отредактировано interstep)

Тема: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Исследуемые фамилии форумчанами в этом населенном пункте
1. Пшеничные
2. Шокаревы

Для закрепления своей фамилии напишите администратору

о переселенцах в Горностаевку
РГИА ф.1285, оп.1, д.110 (1810-1811 годы)
л.16, л.60об., 
л.62об., 
л.64об., 
л.70, 
л.76об., 
л.77 об., 
л.81, 
л.83 

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

2 (16-09-2018 11:15:15 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области


Херсонский архив:
Горностаевка

ф. Р-2 Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР

+ открыть текст

Справ: 2055; 1920-1930 рр.
ОПИС 3
Юрисконсульт
Обов'язкові постанови Березнегуватського, Великоолександрівського, Горностаївського, Олешківського, Чаплинського райвиконкомів (1925).
ОПИС 3
Виборча комісія
Документи про відновлення виборчих прав громадян Горностаївського району (1926-1928).

ф. 1196 Статистичні бюро виконавчих комітетів повітових рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Дніпровське, 1920-1921 рр.


ф. 3131 Відділи управління виконавчих комітетів повітових рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Дніпровський, 1920-1923 рр.

ф. 435 Статистичне бюро  виконавчого  комітету  Херсонської  окружної
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 1923-1931, 1934  рр.

ф. р-95 КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КНС) Горностаївський, 1924р.

+ открыть текст

Справ: 1; 1924 р.
Опис 1
Справ: 1; 1924 р.
Списки, заяви членів КНС.

ф. Р101 КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КНС) Горностаївський, 1923-1930 рр.

+ открыть текст

Справ: 106; 1923-1930 рр.
Опис 1
Справ: 106; 1923-1930 рр.
Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, ВУЦКНС, Одеського губернського, Херсонського
окружного виконкомів, Херсонського окружного, Горностаївського районного КНС.
Протоколи засідань президій Херсонського окружного КНС, Горностаївського райвиконкому,
районного, сільських КНС, сходів громадян сіл.
Плани, звіти, доповіді про роботу районного КНС.
Звіти, зведення, листування з окружною та сільськими КНС про організацію незаможників в
колгоспах, землевпорядкування, участь КНС у посівних кампаніях, проведенні суцільної колективізації
по сільрадах району, створення машинно-тракторних товариств та КВД, перевибори сільрад.
Справи по контролю за діяльністю, акти ревізій сільських КНС.
Листування з Заводівським КНС про закриття церкви й передачу будівлі культурно-просвітнім
установам (1930).
Списки членів, відповідальних працівників КНС, нужденних дітей, автобіографії червоних
партизанів. Заяви членів КНС про надання курортного лікування.

ф. 435 Статистичне  бюро  виконавчого  комітету  Херсонської  окружної
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 1188 (124) список домогосподарств., 1923-1931,  1934  рр.


ф. Р-445, Адміністративні  відділи  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів, Херсонський окружний, 1923-1930 рр.

Ф.Р-1231 Горностаївське районне управління радянської робітничо-селянської міліції
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції,
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії .

+ открыть текст

Справ: 6; 1923 р.
Опис 1
Справ: 6; 1923 р.
Накази Одеського губернського, Херсонського повітового управлінь міліції про боротьбу з
дезертирством та бандитизмом, з особового складу.
Накази, постанови Херсонського повітового, Горностаївського районного виконкомів про видачу
тимчасових свідоцтв на проживання для 16-річних громадян, заборону самогоноваріння, безпатентної
торгівлі тютюновими та алкогольними виробами.
Списки розшукуваних.

Фонд Р-1196
1917 КАРТОЧКИ ПЕРЕПИСИ ХОЗЯЙСТВ
с. Горностаївка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Ф.Р-599 Горностаївське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштовотелеграфного
округу, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії

+ открыть текст

Справ: 6; 1920-1923 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1920-1923 рр.
Циркуляри, телеграми управлінь Одеського поштово-телеграфного округу, Чорноморського округу
народного зв’язку про налагодження руху пошти між відділеннями, приймання платежів за пересилання
кореспонденції, переказ коштів, охорону поштових приміщень, налагодження діловодства в конторах,
покращення обслуговування населення, асигнування коштів.
Відомості про чисельність передплатників газет та журналів.
Креслення руху пошти по Херсонському округу.
Особові справи працівників.

Ф.Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат),
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу УСРР

+ открыть текст

Справ: 15; 1923-1926 рр.
Опис 1
Справ: 15; 1923-1926 рр.
Розпорядження, циркуляри Херсонської окрпрофради.
Протоколи загальних зборів, засідань районного профсекретаріату, райкому профспілки
«Медсанпраця».
Листування з окрпрофрадою, установами і організаціями про надання допомоги безробітним.

Фонд Р-2 1923 СПИСКИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН
с. Горностаївка Дніпровського повіту Таврійської губернії

+ открыть текст

1005.УСТАВЫ религиозных общин, протоколы заседаний, анкеты и списки членов религиозных общин Горностаевского района 19 авг. 1923 - 25 авт. 1923. - Ф.р.2, оп.6, д.1356, 176 л.
1007.УСТАВЫ, протоколы заседаний и списки учредителей религиозных общин Горностаевского района. 15 мая 1923 - 20 авг. 1923. - Ф.р.2, оп.6, д. 1375, 124л.

Фонд Р-2, опись 4, дело 190
Списки лиц лишенных избирательных прав по Горностаевскому и Скадовскому району
(октябрь 1924 г. – 27 июня 1925 г.)


Ф.Р-198 Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів,
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області

+ открыть текст

Справ: 915; 1925, 1944-1962, 1965-1991 рр.
Опис 1
Справ: 272; 1944-1962 рр.
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, нарад районного активу, розпорядження
голови. Плани, звіти, довідки про роботу. Доповіді, довідки, відомості, листування з облвиконкомом,
обкомом Компартії України, сільрадами про землеустрій і землекористування, розвиток промисловості,
сільського господарства, торгівлі, хід сільського й колгоспного будівництва, стан доріг, участь колгоспів
у Всесоюзних сільгоспвиставках, підсумки виконання соцзобов’язань по району, роботу райвідділу
ЗАГС, фінансово-господарську діяльність колгоспів.
Звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.
Протоколи засідань виконкомів сільрад. Історико-економічні довідки про села Каїри, КнязеГригорівка
(1950), довідки про кількість хуторів (1953), листування з облвиконкомом про економічний
стан сіл. Списки колгоспів.
Реєстри, акти обліку збитків, заподіяних нацистськими окупантами. Списки громадян, примусово
вигнаних до Німеччини та репатрійованих (1944-1946).
Протоколи, акти, списки громадян, нагороджених урядовими нагородами.
Списки депутатів, членів релігійних громад.
Документи виборчої комісії по виборах народних суддів.
Опис 2
Справ: 602; 1965-1991 рр.
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, розпорядження голови. Плани, довідки про
роботу виконкому, селищної та сільських рад, судів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед
виборцями. Договори про соцзмагання.
Довідки про будівництво житла для переселенців. Акти перевірки роботи підприємств торгівлі та
громадського харчування.
Статистичні звіти про склад депутатів.
Протоколи, акти, списки багатодітних матерів, нагороджених урядовими нагородами.
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за
результатами виборів до Верховної, обласної, районної рад.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому (1986-1988).
Опис 3
Справ: 40; 1944-1962, 1965-1991 рр.
Рішення звужених засідань.
Опис 4
Справ: 1; 1925 р.
Циркуляри, листування з сільрадами про боротьбу з хворобами, покращення санітарного стану
населених пунктів, заготівлю льоду.

Ф.Р-199 Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих,
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області

+ открыть текст

Справ: 227; 1944-1970 рр.
Опис 1
Справ: 227; 1944-1970 рр.
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення.
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за
результатами виборів.

Кримський облдержархів, ф. 483  ВЫСЫЛКА КРЕСТЬЯН 1907 , оп. З, спр. 577, арк. 338, 339.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

3 (15-09-2018 23:07:16 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Херсонский архив - метрические книги с. Горностаевка Днепровского уезда Каирской волости
1. Таврійська губернія
2. Таврійська єпархія
3. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Горностаївка Дніпровського пов.
Каїрської вол.
4. –
5. Народження: 1813–1834: ф. 259, оп. 21, спр. 1; 1834–1842: ф. 259, оп. 21, спр. 2;
1843–1846: ф. 259, оп. 21, спр. 3; 1847–1852: ф. 259, оп. 21, спр. 12; 1853: ф. 259, оп. 21,
спр. 4; 1854: ф. 259, оп. 21, спр. 5; 1855: ф. 259, оп. 21, спр. 6; 1856: ф. 259, оп. 21, спр. 7;
1857: ф. 259, оп. 21, спр. 8; 1858: ф. 259, оп. 21, спр. 9; 1859: ф. 259, оп. 2, спр. 10; 1860–
1863: ф. 259, оп. 21, спр. 16; 1869: ф. 259, оп. 22, спр. 13; 1872: ф. 259, оп. 21, спр. 14;
1873–1875: ф. 259, оп. 21, спр. 15; 1877: ф. 259, оп. 21, спр. 17; 1877: ф. 259, оп. 21, спр. 18;
1878–1880: ф. 259, оп. 21, спр. 19; 1883: ф. 259, оп. 21, спр. 20; 1884: ф. 259, оп. 21, спр. 18;
1885: ф. 259, оп. 21, спр. 21; 1889: ф. 259, оп. 21, спр. 22; 1891: ф. 259, оп. 21, спр. 23;
1894: ф. 259, оп. 21, спр. 22; 1895: ф. 259, оп. 21, спр. 23; 1896: ф. 259, оп. 21, спр. 24;
1901: ф. 259, оп. 21, спр. 26; 1904: ф. 259, оп. 21, спр. 27; 1905: ф. 259, оп. 21, спр. 28;
1906: ф. 259, оп. 21, спр. 29; 1909: ф. 259, оп. 21, спр. 30; 1913: ф. 259, оп. 27, спр. 227;
1914: ф. 259, оп. 21, спр. 31; 1916: ф. 259, оп. 21, спр. 32; 1916: ф. 259, оп. 27, спр. 223;
1918: ф. 259, оп. 21, спр. 33
6. Шлюб: 1813–1834: ф. 259, оп. 21, спр. 1; 1834–1842: ф. 259, оп. 21, спр. 2; 1843–
1846: ф. 259, оп. 21, спр. 3; 1847–1855: ф. 259, оп. 21, спр. 12; 1853: ф. 259, оп. 21, спр. 4;
1854: ф. 259, оп. 21, спр. 5; 1855: ф. 259, оп. 21, спр. 6; 1856: ф. 259, оп. 21, спр. 7; 1857: ф.
259, оп. 21, спр. 8; 1858: ф. 259, оп. 21, спр. 9; 1859: ф. 259, оп. 2, спр. 10; 1860–1863: ф.
259, оп. 21, спр. 16; 1868: ф. 259, оп. 21, спр. 11; 1869: ф. 259, оп. 21, спр. 13; 1872: ф. 259,
оп. 21, спр. 14; 1873–1875: ф. 259, оп. 21, спр. 15; 1877: ф. 259, оп. 21, спр. 17; 1878: ф. 259,
оп. 21, спр. 18; 1878–1879: ф. 259, оп. 21, спр. 19; 1883: ф. 259, оп. 21, спр. 20; 1884: ф. 259,
оп. 21, спр. 18; 1885: ф. 259, оп. 21, спр. 21; 1889: ф. 259, оп. 21, спр. 22; 1894: ф. 259,
оп. 21, спр. 22; 1895: ф. 259, оп. 21, спр. 23; 1896: ф. 259, оп. 21, спр. 24; 1904: ф. 259,
оп. 21, спр. 27; 1906: ф. 259, оп. 21, спр. 29; 1909: ф. 259, оп. 21, спр. 30; 1914: ф. 259,
оп. 21, спр. 31; 1916: ф. 259, оп. 27, спр. 223; 1918: ф. 259, оп. 21, спр. 33
7. –
8. Смерть: 1813–1834: ф. 259, оп. 21, спр. 1; 1834–1842: ф. 259, оп. 21, спр. 2; 1847–
1852: ф. 259, оп. 21, спр. 3; 1853: ф. 259, оп. 21, спр. 4; 1854: ф. 259, оп. 21, спр. 5; 1855:
ф. 259, оп. 21, спр. 6; 1856: ф. 259, оп. 21, спр. 7; 1857: ф. 259, оп. 21, спр. 8; 1859: ф. 259,
оп. 2, спр. 10; 1860–1863: ф. 259, оп. 21, спр. 16; 1868: ф. 259, оп. 21, спр. 11; 1869: ф. 259,
оп. 21, спр. 13; 1872: ф. 259, оп. 21, спр. 14; 1873–1875: ф. 259, оп. 21, спр. 15; 1877: ф. 259,
оп. 21, спр. 17; 1878–1879: ф. 259, оп. 21, спр. 19; 1883: ф. 259, оп. 21, спр. 20; 1885: ф. 259
оп. 21, спр. 21; 1894: ф. 259, оп. 21, спр. 22; 1895: ф. 259, оп. 21, спр. 23; 1896: ф. 259,
оп. 21, спр. 24; 1904: ф. 259, оп. 21, спр. 27; 1905: ф. 259, оп. 21, спр. 28; 1906: ф. 259,
оп. 21, спр. 29; 1909: ф. 259, оп. 21, спр. 30; 1914: ф. 259, оп. 21, спр. 31; 1918: ф. 259,
оп. 21, спр. 33
9. –
10. Списки парафіян с. Горностаївки, 1877: ф. 259, оп. 21, спр. 17


Опись 11, дело 18     село Горностаевка     1878-1880 гг.
Опись 11, дело 19     село Горностаевка     1883 г.
Опись 11, дело 30     село Горностаевка     1912 г.
Опись 11, дело 31     село Горностаевка     1914 г.
Опись 11, дело 32     село Горностаевка     1916 г.

Р-4069, опись 4, дела по Горностаевке (ЗАГС)
:
дело 1 «НАРОДЖЕННЯ, 1921-1923 рр.»
дела 2; 2а; 2б; 2в «ШЛЮБ, 1919-1925 рр.»
дело 3 «НАРОДЖЕННЯ, 1924 р.»
дело 4 «СМЕРТЬ, 1924 р.»
дело 6 «НАРОДЖЕННЯ, 1925 р.»
дело 8 «СМЕРТЬ, 1925 р.»
дело 13 «НАРОДЖЕННЯ, ШЛЮБ, РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ, СМЕРТЬ, 1927 р.»
дело 16 «НАРОДЖЕННЯ, 1928 р.»
дело 19 «РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ, 1924-1929 рр.»
дело 20 «СМЕРТЬ, 1926-1929 рр.


ЗАПОРОЖСКИЙ АРХИВ

1. Таврійська губернія
2. Таврійська єпархія
3. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Горностаївка Дніпровського пов.
4. –
5. Народження: 1879: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 421
6. Шлюб: 1879: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 425
7. –
8. Смерть: 1879: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 426
9. –
10. –

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

4

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Сільські ради депутатів трудящих  (сільради)

Post's attachments

joxi_screenshot_1539204086545.png
joxi_screenshot_1539204086545.png 143.92 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

5

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні народні суди Херсонськї області
Горностаївський - ф. Р-2121, 18 од.зб., 1945-1946 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539205522844.png
joxi_screenshot_1539205522844.png 72.34 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

6

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні управління радянської робітничо-селянської міліції
Горностаївське - ф. Р-1231, 6 од.зб., 1923 р.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539206015630.png
joxi_screenshot_1539206015630.png 50.36 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

7

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні військові комісаріати
Горностаївський - ф. Р-2638, 1 од.зб., 1939-1941

Post's attachments

joxi_screenshot_1539206325069.png
joxi_screenshot_1539206325069.png 57.65 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

8

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районний виробничий комітет КПУ і політвідділи
Горностаївський - ф. П-124, 3963 од.зб., 1935-1941, 1943-1962, 1965-1991 рр.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

9

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Первинні партійні організації (ОАФ)
Горностаївського - ф. П-225, 808 од.зб., 1944-1991 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539207111264.png
joxi_screenshot_1539207111264.png 93.71 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

10

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні комітети Ленінської комуністичної спілки молоді України (ЛКСМУ)
Горностаївський - ф. П-125, 372 од.зб., 1943-1962, 1965-1991 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539207524518.png
joxi_screenshot_1539207524518.png 57.14 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

11

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Горностаївський районний секретаріат профспілок
ф. Р-694, 15 од.зб., 1923-1926 рр.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

12

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні відділи соціального забеспечення
Горностаївський  - ф. Р-2080, 14 од.зб., 1943-1945 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539208485787.png
joxi_screenshot_1539208485787.png 73.44 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

13

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Планові комісії виконавчих комітетів районних і міських рад депутатів трудящих
Горностаївська - ф. Р-3279, 70 од.зб., 1954-1970 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539208659624.png
joxi_screenshot_1539208659624.png 182.86 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

14

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Районні відділи сільського і колгоспного будівницства
Горностаївський - ф. Р-2077, 85 од.зб., 1945-1959 рр.

Post's attachments

joxi_screenshot_1539209186565.png
joxi_screenshot_1539209186565.png 31.99 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

15 (11-10-2018 00:32:50 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Відділи, управління та інспекції сільського господарства виконавчих комітетів районних рад
Горностаївський
ф. Р-3281, 475 од.зб., 1943-1985 рр.
ф. Р-3280, 41 од.зб., 1958-1961 рр.
ф. Р-4054, 71 од.зб., 1965-1969 рр.

Відділи автотрансопрту і шосейних шляхів:
Горностаївський - ф. Р-2081, 61 од.зб., 1945-1961 рр.

Районні споживчі спілки і товариства
Горностаївський - ф. Р-3283, 16 од.зб., 1944-1956 рр.

Горностаївська промислово-кооперативна артіль "Харчопродукт"
ф. Р-1122, 8 од.зб., 1928 р.

Фінансові відділи виконавчих комітетів районних і міських рад народних депутатів
Горностаївський - ф. Р-3891, 286 од.зб., 1944-1962, 1965-1976 рр.

Районні інспектури та інформаційно-обчислювальні станції державної статистики
Горностаївська - ф. Р-3618, 325 од.зб., 1944-1974 рр.

Районні обєднання "Сільгосптехніка" Херсонського обласного управління обєднання "Сільгосптехніка"
Горностаївське - ф. Р-3971, 3 од.зб., 1961 р.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

16 (11-10-2018 00:51:16 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Радгоспи
Горностаївського району
"Горностаївський" (зерновий), смт. Горностаївка, ф. Р-2913, 268 од.зб., 1944-1968 рр.
"Степний" (зерновий) с. Степне, ф. Р-2914, 30 од.зб., 1943-1956 рр.
"50 років Жовтня" (тваринницький) с. Дубівка, ф. Р-3890, 6 од.зб., 1963-1969 рр.

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)
Горностаївський - ф. Р-2085, 443 од.зб., 1944-1970 рр.

Районні насівні інспекції
Горностаївська - ф. Р-2112, 2 од.зб., 1945 р.

Органи уповноважених Міністерства заготівель СРСР по Херс. обл. та районах (уповмінзаги)
Горностаївський, ф. Р-2111, 66 од.зб., 1944-1945 рр.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

17 (11-10-2018 01:01:29 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Міські, районні відділи народної освіти (міськвно, райвно)
Горностаївський - ф.  Р-2078, 176 од.зб., 1943-1953, 1965-1974 рр.

Районні відділи культурно-освітньої роботи і районні відділи культури
Горностаївський - ф. Р-2915, 115 од.зб., 1947-1953 рр.

Районні відділи кінофіксації
Горностаївський - ф. Р-3894, 9 од.зб., 1947-1952 рр.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

18 (11-10-2018 22:03:14 отредактировано interstep)

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского
(газетный отдел, г. Киев, ул. Владимирская 62)
есть архивный фонд газет

"Сільські новини": орган Горностаївського райкому Компартії України та районної Ради народних депутатів Херсонської області. Горностаївка, 1965-1985

+ открыть текст

1985
№ 1-156
1984
№ 1-156;
1983
№ 1-156;
1982
№ 1-9, 11, 12, 14-150, 152-156;
1981
№ 1-156;
1980
№ 1-156;
1979
№ 1-156;
1978
№ 1-156;
1977
№ 1-18, 20-156;
1976
№ 1-10, 12-78, 81-156;
1975
№ 1-98, 100-104, 106-154;
1974
№ 1-156;
1973
№ 1-21, 23-156;
1972
№ 1-93, 95-99, 102-139, 141-157;
1971
№ 1-154;
1970
№ 1-17, 20-22, 24-51, 53-59, 61, 62, 65, 66, 68-155;
1969
№ 1-27, 29-35, 37-69, 71-117, 120-130, 133-152;
1968
№ 1-29, 31-36, 38-79, 81-83, 88, 90-117, 119, 121-148, 150-152;
1967
№ 1-101, 103-106, 108-129, 131-153;
1966
№ 1 (3137) (1 січ.) - 38, 40-59, 61-93, 95-154 (3290) (29 груд.);
1965
№ 1 (3020) (1 квіт.) - 117 (3136) (30 груд.);

Сільські новини : громадсько-політична газета Горностаївського району. - Горностаївка. -
Периодичность 1 р. в тижд.

+ открыть текст

2018
N : 1 (05.01)-10; ( N : 1 (05.01)-10; )
2017
N : 1 (06.01)-52; ( N : 1 (06.01)-52; )
2016
N : 1 (01.01)-53 (30.12); ( N : 1 (01.01)-53 (30.12); )
2015
N : 1 (02.01)-52 (25.12); ( N : 1 (02.01),3-31,33-52 (25.12); )
2014
N : 1 (03.01)-52 (26.12); ( N : 1 (03.01),2,4-52 (26.12); )
2013
N : 1 (04.01)-52 (27.12); ( N : 1 (04.01)-34,36-52 (27.12); )
2012
N : 1 (30.12.11)-9,11-53 (28.12);
2011
N : 1 (31.12.10)-5,7-29,31-45 (04.11);
2010
N : 1 (01.01)-51 (17.12)

"Радгоспний труд" : орган політвід. зернорадгоспу ім. Баліцького Горностаїв. р-ну Одес. обл. - Горностаївка
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir … TR=-880423

+ открыть текст

1936 р.
№ 2 (51) (21 січ.) – 7, 15-17, 19-21, 23, 30 (78) (10 верес.);
1935 р.
№ 25 (40) (13 серп.), 27-29, 31 (46) (15 жовт.)

Также архив районных газет можно поискать в Херсонской областной библиотеке

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

19

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

ОРЛОВА З. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: огляд фонду /З. Орлова; ДАХО. – Херсон, 2007. – 72 с.- (Бібліотечка архіву. Вип. 9).
Про переселення державних селян з Чернігівської та Полтавської губ. в сс. Верхній Рогачик, Горностаївку та м. Берислав, с. 45.

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

20

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Меня тема заселения Горностаевки не интересует, это просто ссылка для тех кто будет искать, существует такая статья, я так понимаю там всего 1 страница, возможно что-то дельное написано

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться

21

Re: Горноста́евка (укр. Горностаївка) - пгт в Херсонской области

Життя і побут сільського населення під час нацистської окупації
відображено у певних групах документів фондів
Горностаївського району (ф.Р-1414)

Кравченко, Савенко - Великая Белозерка
Касярум - Великая Белозерка, Чкалово
Терещенко - Великая Белозерка, Кладьковка, Чкалово
Пшеничный, Шокарев - Нижние Серогозы, Курская губерния

Поделиться