1

Тема: Пенська сотня

Один з перших сотників Степан Лісничий.

До сотенного статусу у Сумському полку - це слобода Пена.

Але то тот правдивий козак, що при боці Гетьмана воює та горлує!

Поделиться

2

Re: Пенська сотня

Пінська сотня


Пінська сотня – слобода Піна (сучасне село Пена Бєловського
району Курської області Російської Федерації, колишні землі сотні – на
території Курської та Білгородської областей Російської Федерації).


 


Сотники пінські:


Лісний Степан (поч. 90-х рр. XVII ст. – 1-а чв.
XVIII ст.);


Нікіфоров Григорій Никифорович (?-1732-?) *;


Чугаєв Максим (?-1755-?), прапорщик;


Стішевський (Сташевський) Тимофій Никифорович
(22.03.1759 – 1766), колишній молодший полковий писар (?-1755 – 03.1759).

Спасибо сказали: LG 7751

Поделиться

3

Re: Пенська сотня

Незнання сучасниками давніх термінів призводять до
спрощеного й вульгаризованого тлумачення топоніміки. Подібне явище характерне
не лише для України, а й для історичних територій Сумського та Острогозького
слобідських козацьких полків, що нині перебувають у складі Російської
Федерації. Це, наприклад, стосується колишнього сотенного містечка Піна 13
та однойменної річки – лівої притоки Псла. Піна, як гідронім, безумовно, має
литовське (балтське) походження (від лит. 
pina, латв. pine – плетена смуга, сплетений, але не зв’язаний
вінок, гірлянда, стрічка). «Релікт» доби литовської колонізації, подібна назва
відповідає суті справи і могла бути надана литовцями відомій нині річці Піні
через її звивисте русло та сплетіння чисельних невеличких приток, котрі вона
приймає, плинучи низовинною болотистою місцевістю. Натомість, сучасні російські
краєзнавці Курської та Білгородської областей дослівно розуміють цю назву і
пояснюють його походження від піни-шумовиння, що утворюється на поверхні річки
Піни внаслідок проходження крейдяних порід.

Поделиться

4

Re: Пенська сотня

Згідно «Ведомости о провинциях и комиссарствах
Слободско-Украинской губернии и состоящих в них местечках, селах, деревнях и
находящихся в оных жителях мужскаго и женскаго пола, с подразделением их на
сословия 1773 г.»
, у військовій слободі Піні Суджанського комісарства, розташованій на
південному березі р. Піни мешкали:


відставних військових
– 17 осіб (7 чоловічої і 10 жіночої статі);


статських – 6 осіб (1
та 5);


колишньої казенної
старшини – 7 осіб (4 та 3);


духовних осіб – 11 (5
і 6);


іноземців – 3 особи (1
та 2);


військових обивателів
– 2647 (1318 та 1329);


підданих черкас – 82
(45 та 37);


всього – 2773 особи
(1381 чоловічої та 1392 жіночої статі).

Поделиться

5

Re: Пенська сотня

Пены- моя родина.У меня есть список первых 65 приезжих черкас, которым в 1653 году были выделены земли по левому берегу реки Пена  и еще 235 черкасам, которые находились в Карпове. Фамилии первых известны, а известны ли кому-нибудь фамилии тех 235 человек, которые поселились в Пенах позже? Кто может подсказать, где их искать?

Поделиться