1

Тема: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Посилання на довідники по адміністративному поділу України у різні часи, що знаходяться у вільному доступі в мережі інтернет та обов'язково містять перелік населених  пунктів.

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: basikababuka1

Поделиться

2

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список залюднених місць УСРР (за даними райвиконкомів). 1928 (населені пункти у алфавітному порядку літери Н-П) history.org.ua/?libid=7807


Список почтовых предприятий, ж.д. станций, городов, поселков и с/советов Украины с обозначением индексов 1932 history.org.ua/?libid=8052

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: bobrownik1

Поделиться

3

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список залюднених місць Полтавської округи за Всесоюзним переписом на 17 грудня 1926 року history.org.ua/?libid=7965


Список залюднених місць Херсонської округи на 1 січня 1928 року history.org.ua/?libid=7966


Список поселень Київської округи 1926 history.org.ua/?libid=10051


Територія та населення Могилів-Подільської округи  1927 history.org.ua/?libid=10054

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: bobrownik, Old Stary2

Поделиться

4

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Довідник Ізюмщини 1927 www.history.org.ua/?libid=9960


Материалы по административно-территориальному делению Волынской губернии 1923 года history.org.ua/?libid=9815


Список населенных мест Черниговской губернии. 1924 год history.org.ua/?libid=10038

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Liliya1

Поделиться

5

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 13, Województwo lwowskie pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata … =3&QI=


Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 14, Województwo stanisławowskie pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata … =1&QI=


Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 15, Województwo tarnopolskie pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata … =2&QI=

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: DmitroR-21

Поделиться

6

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список всех населённых пунктов Румынии в 1931 году(в состав входила Бессарабия) язык румынский digitool.dc.bmms.ro:1801/webclie … t_2=direct
плюс административная карта Румынии (щелкните на карте необходимую область и получите ее карту) romaniainterbelica.memoria.ro/

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

7

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

книга Пушкаш А. Цивилизация и варварство: Закарпатье 1918–1945 www.inslav.ru/images/stories/pdf … 8-1945.pdf
на стр.445-462 приложение "Наименования населенных пунктов Закарпатья по округам и их изменения в периоды вхождения в то или другое государство"

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

8

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Алфавитный список населенных мест области войска Донского.1915 book-old.ru/BookLibrary/12000-Do … skogo.html


Список населенных мест Бессарабской губернии с указанием, к какому административному и судебному участку населенные места причислены и их ближайшие почтовые пункты ?1913? www.mediafire.com/view/uy7b772wg … и-1913.pdf плюс недостающая страница в файле firepic.org/?v=5.2013-10-09_doxabuv5id1z.jpg

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

9

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список населенных мест Херсонской губернии (по данным Всероссийской сел.-хоз. переписи 1916 г.) https://yadi.sk/d/1_5MiuMmHTurf


Статистический справочник Таврической губернии. Список населенных мест 1915 book-old.ru/BookLibrary/42000-Ta … -mest.html

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

10

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648–2012 рр.): довідник з історії адміністративно-територіального поділу history.org.ua/?libid=9812

Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини 1795-2006 роки www.archive.zt.ua/files/docs/admin-podil.pdf

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Old Stary, kuks702

Поделиться

11

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список населенных мест Киевской губернии 1900 history.org.ua/?libid=7752


Населенные места Подольской губернии: Алфавитный перечень населенных пунктов губернии, с указанием некоторых справочных о них сведений 1893 history.org.ua/?libid=9777


Список населенных мест Волынской губернии 1906 history.org.ua/?libid=9738

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Old Stary1

Поделиться

12

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju na 1904r. (Найновіший покажчик всіляких населених місць з присілками в королівстві Галичині, великому князівстві Краківському та князівстві Буковинському з показанням всіх попередніх територіальних змін краю, з позначенням староств, повітових судів, парафій, пошт та телеграфів) mbc.malopolska.pl/dlibra/docmeta … ation&

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

13

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список населенных мест Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9760
Список населенных мест Славяносербского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9764
Список населенных мест Павлоградского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9763
Список населенных мест Новомосковского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9762
Список населенных мест Мариупольского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9761
Список населенных мест Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии 1911 history.org.ua/?libid=9741
Список населенных мест Верхнеднепровского уезда Екатеринославсклй губернии 1911г  www.libr.dp.ua/fulllocal/?login= … daccaf45a1

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна, kuks702

Поделиться

14

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список населенных мест по сведениям 1864 года. – Т. XLVI: Харьковская губерния history.org.ua/?libid=9780 или Памятная книжка Харьковской губернии на 1867 год, (список населённых мест с кратким описанием) book-old.ru/BookLibrary/47001-Pa … 7-god.html

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

15

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Die deutschen Siedlungen in der Sowjetunion Teil 3 Ukraine mit Krim (SSR Urraine und ASSR Krim) 1941 (перечень немецких поселений, их АТД принадлежность и географические координаты) https://yadi.sk/i/fzwQZ-P0g4tCX


Довідник Сумської округи 1928р. www.nibu.kiev.ua/elfond/DovIdink … 8-200.djvu

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

16

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Описи Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст archeos.org.ua/wp-content/upload … ництва.pdf


Описи Лівобережної України кінця XVIII-початку XIX ст(описи Малоросійської губернії, заснованої 1796 p., Чернігівської та Полтавської губерній, утворених 1802 р.) archeos.org.ua/wp-content/upload … иси-ЛУ.pdf


Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.archeos.org.ua/wp-content/upload … к.-Нам.pdf


Описи Степової України останньої чверті XVIII – початку XIX століття(Опис Катеринославського намісництва,топографо-статистичний опис Катеринославської губернії 1821 року) archeos.org.ua/wp-content/upload … країни.pdf


Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х років XVIII ст.: каталог населених пунктів (за архівними матеріалами податкових реєстрів) www.history.org.ua/?libid=8524

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Old Stary, Алёна, Vlad S.3

Поделиться

17

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Онлайн книга Населённые пункты Донецкой области : Список в административных границах на 1 января 1936 года. – Харьков: Издание Донецкого областного управления народно-хозяйственного учёта, 1936. – 296 c.
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21All=%3C.%3EFF%3D00002992%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr&Z21ID

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

18

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych: Т. IX: Województwo Wołyńskie history.org.ua/?libid=10118

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Vlad S., Алёна2

Поделиться

19

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список заселених селищ Ніжинщини. – Ніжин: 1927 р. – 72 с.
chtyvo.org.ua/authors/Nevidomyi_ … henschyny/

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Ярематойсамий, nfs79, Bragida3

Поделиться

20

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Довідник по населених пунктах Запорізької округи (до округової мапи видання 1928 року) chtyvo.org.ua/authors/Nevidomyi_ … 1928_roku/

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

21

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Для детального розуміння адміністративних реформ на Україні у період з 1921 по 1937 рр. інтернет ресурс з картами gis.huri.harvard.edu/the-great-f … chive.html (Administrative Maps of Ukraine, 1921 - 1937)

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: kuks70, olyvd, Julia_R1, Bragida, Ярематойсамий, Т.В.6

Поделиться

22

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список населених пунктів Бердичівської округи (Попередні дані Всесоюзного перепису населення 17.ХІІ 1926 р.) / Бердичівське округове статистичне бюро. ‒ Бердичів, 1927. ‒ 224 с. history.org.ua/?libid=10484

З повагою, Сергій Овчаренко

Поделиться

23

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Список заселених пунктів Купʼянської округи / Купʼянське округове статистичне бюро. ‒ Купʼянськ: Друкарня “Червоний друк”, 1926. ‒ 57 с history.org.ua/?libid=10485

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Т.В.2

Поделиться

24

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Залюднені пункти Харківської округи. Вид. 2-е / Харківський округовий виконавчий комітет. Х.: Держвидав “Господарство України”, 1930. 97 с. www.history.org.ua/index.php?libid=10590

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: Julia_R11

Поделиться

25

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Описание населенных мест Екатеринославской губернии (на 1-е января 1925 г.). - Екатеринослав : Типо-Литография Екатерининской ж. д., 1925. - 634 с www.libr.dp.ua/fullkr/?book=257

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: litar Л, Julia_R1, сергей-гродовка, о и, Алёна5

Поделиться

26

Re: Адміністративно-територіальний поділ України. Довідники

Населенные пункты Николаевского округа по переписи 17 декабря 1926 года / Ц.С.У., Статистическое Бюро при Николаевском Окружном Исполнительном Коммитете. – Николаев: Окружное Статистическое Бюро, 1927. – 54, [2] с.: табл.  kraeved.od.ua/book/n/naselennyie … a_1926.php

З повагою, Сергій Овчаренко
Спасибо сказали: v_golub1

Поделиться