1

Тема: Завадовський / Завадовский

ЗАВАДОВСЬКИЙ Василь Васильович. - Син Василя Яковича Завадовського (бунчукового товариша) та Гафії Рославепь. Народився у 1707 році. На службі у ВЗ з 1733 р. бунчуковим товаришем (1733-1761). Брав участь у Польському (1733) та Хотинському (1739) походах. Виконував різноманітні функції по службі. Член Генеральної рахункової комісії (1742). Впродовж 1751-1761 рр. - у Стародубській полковій канцелярії. Стародубський підкоморій (1764). Одружився з донькою бунчукового товариша Степана Ширая Пелагеєю (1709 р. н.). За підтримки Шираїв та Рославців забезпечив блискучу кар’єру своїм синам у Російській імперії: Івану (генерал-майор) та Петру (граф, сенатор, таємний радник). Поріднився з Покорськими-Журавками, Рубцями, Ярошевичами, Юркевичами. Помер після 1770 року в Стародубі.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Василь Якович. - Народився 1686 року. Сип Якова Завадовського. Знатний військовий товариш Стародубського полку (1708-1710). Бунчуковий товариш (1710-1750). 13 грудня 1735 р. дістав універсал на звання бунчукового товариша. Учасник російсько-турецької війни. Був одружений з Гафією Лук’янівною Рославепь - донькою почепського сотника. Сват Михайла Ширая, тесть А. С. Лашкевича [Тищенка], Тимофія Силевича та Гната Немировича-Данченка. Жив у селі Дохновичі (1742). Помер у 1750 році.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Іван. - Значний військовий товариш Стародубського полку (1686).

ЗАВАДОВСЬКИЙ Іван Васильович. - Син Василя Яковича Завадовського та Гафії Рославепь. Освіту здобув у КМА (1727). Служив канцеляристом, значковим та військовим товаришем у Стародубському полку. Бунчуковий товариш (1767).

ЗАВАДОВСЬКИЙ Іван Федорович. - Син Федора Васильовича Завадовського. Служив у ВЗ канцеляристом. Підсудок Стародубського земського суду (1722).

ЗАВАДОВСЬКИЙ Петро Васильович. - Народився 1739 р. в селі Красновичі Стародубського полку в родині козацьких старшин Завадовських та Шираїв (по матері). Початкову освіту дістав у домі дядька по матері, стародубського підкоморія Михайла Ширая. Потім навчався в єзуїтському колегіумі в Орші (Вітебська область) та в Києво-Могилянській академії. Службу розпочав канцеляристом-повитчиком у ГВК (1759-1764). Кандидат на уряд сотника Другої Почепської сотні (1763). Зі створенням Другої Малоросійської колегії (1764) продовжує службу канцеляристом і стає її секретарем (1764-1767). Зблизившись з президентом колегії і губернатором Малоросії П. О. Рум’янцевим, стає його секретарем у таємних справах (правителем таємної канцелярії). Великий друг О. А. Безбородька, який теж служив там. Супроводжував П. О. Рум’янцева у російсько-турецькій війні 1768-1774 pp., брав участь у битвах на Ларзі та Кагулі. Разом з О. Безбородьком та С. Воронцовим складав текст Кючук-Кайнарджійського миру. З 1775 р. - у Петербурзі: впавши в око Катерині II, став її кабінєт-секретарем (1775— 1777) та фаворитом (полюбовником). З 1777 р. член Сенату (сенатор), голова Комісії законів, опікун-куратор системи освіти. Граф «Священної Римської імперії германської нації» (1793), граф Російської імперії (1795), кавалер ордена Святого Андрія Первозванного (1798). Впродовж 1799-1802 pp. - у відставці. За імператора Олександра І став першим в історії Росії міністром народної освіти (1802-1810). Саме за його сприяння 1805 р. у Харкові відкрито університет. Голова Департаменту законів Державної Ради (1810-1812). Був одружений (1787 р.) з графинею В. М. Апраксіною.Їхні сини - Олександр і, особливо, Василь - займали високі і важливі державні посади, маючи значні чини. Мав у власності більше 12 тисяч кріпаків. Спорудив у селі Ляличі пишний палац. Помер 10 січня 1812 року у Петербурзі. Похований в Олександро-Невській лаврі на Лазаревському цвинтарі.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Федір Васильович. - Народився 1725 року. Син Василя Яковича Завадовського та Гафії Рославець. У ВЗ служив значковим товаришем (1757) Стародубської сотні. На службу поступив у 1751 р. на місце батька. 12 грудня 1757 р. одержав звання бунчукового товариша (1757-1784). Впродовж 1761 р. служив при дворі гетьмана Кирила Розумовського. Дружину звали Пелагея Андріївна. Помер у селі Дохновичі після 1784 року.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Яків. - Польський шляхтич з-під Луцька герба «Равич», який у 1679 р. переселився на Стародубівщину у Гетьманщину і заснував там старшинську родину Завадовських. Дворянин гетьмана І. Самойловича (1680-1687), вихователь його сина Якова. Знатний військовий товариш (1686-1690). Решетилівський сотник (1690). Наказний стародубський полковник (1690; 1693; 1703; 1704). Стародубський полковий осавул (1690-1703). Стародубський полковий суддя (1703-1705). Помер весною 1705 року у Стародубі. Зібрав чималі маєтності на Сіверщині, які в подальшому забезпечили високу кар’єру його праонукам - Івану, Петру, Якову та Іллі Васильовичам.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Яків Васильович. - Син Василя Васильовича Завадовського та М. М. Ширай. Старший брат П. В. Завадовського. Народився близько 1740 р. На службі у ВЗ з 1767 року. Відразу ж перейшов до складу полків російської армії. Учасник російсько-турецької війни 1768— 1774 рр. Підполковник Третього компанійського полку (1778). З 24 листопада 1778 року - останній полковник Стародубського полку (1778-1782). Граф (1793). Новгород-Сіверський губернатор (1794). Генерал-майор (1782-1794). Помер 4 серпня 1794 р. у Новгороді-Сіверському на посаді губернатора.


В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Завадовський Петро Васильович.jpg
Завадовський Петро Васильович.jpg 48.33 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

2

Re: Завадовський / Завадовский

В.М.Заруба. Козацька старшина гетьманської України.

Post's attachments

Завадовські.jpg 569.22 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

3

Re: Завадовський / Завадовский

ЗАВАДОВСЬКИЙ Гліб Сергійович народився 1890 р. у м. Єлисаветград Єлисавет-градського пов. Херсонської губ. Росіянин, із дворян, освіта вища, позапарт. Проживав у Харкові. Економіст Гідроміськшляхбуду. Заарештований 8 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 27 травня 1937 р. виправданий за недоведеності обвинувачення. Заарештований 2 грудня 1937 р. за шкідницьку діяльність і к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДБ ХОУ НКВС 25 травня 1938 р.

ЗАВАДОВСЬКИЙ Михайло Самсонович народився 1913 р. у с. Іскрівка Полтавського пов. Полтавської губ. Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. Проживав у с. Старий Люботин Харківської приміської зони. Помічник рахівника колгоспу «Червона долина». Заарештований 7 листопада 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 1 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення волі у ВТТ з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітований 29 листопада 1994 р.

Реабілітовані історією. Харківська область. Книга 2.

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев T004006
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

4

Re: Завадовський / Завадовский

Завадовский Владимир Иосифович, студент мед ф-та, учился  по программе 1-го семестра. Сын статского советника, православ, род. 09.09.1883, г. Одесса,  законч Елисаветградскую гимн., поступил в Новорос  ун-т в авг 1902.

Списки студентов и посторонних слушателей императорского Новороссийского университета в осеннем полугодии 1902/03 учебного года. – Одесса: «Экономическая» типография, 1902. – С.10-11.

Поделиться

5

Re: Завадовський / Завадовский

Завадовский Вячеслав Иосифович, студент мед ф-та. Дв, правосл, род. 04.02.1879, г. Херсон,  законч Елисаветградскую гимн. и Ун-т св. Владимира, поступил в Новорос  ун-т в авг 1899, авг 1901.

Списки студентов и посторонних слушателей императорского Новороссийского университета в осеннем полугодии 1903/04 учебного года. – Одесса: «Экономическая» типография, 1903. – С. 56-57.Завадовский Иосиф Иванович, на 1901 нотариус Ел окружного суда. 


Поделиться

6

Re: Завадовський / Завадовский

ЗАВАДОВСКИЕ в Елисаветграде Херсонской губ.

Посемейный список (евр)
ДАКО. – ф. 78. – оп. 5. – спр. № 241б. – Арк. 393зв–394. 

Поделиться

7

Re: Завадовський / Завадовский

Завадовський Йосип Пантелійович, 1880 року народження, с. Прелесне Слов’янського району Донецької області, українець, освіта нижча, безпартійний. Проживав за місцем народження. Сторож школи. Заарештований 17 грудня 1937 року. Засуджений трійкою УНКВС по Донецькій області на 10 років ВТТ, з 27 січня 1939 року звільнений. Реабілітований у 1955 році.

Завадовський Микола Семенович, 1896 року народження, с. Білоцерківка Дніпропет- ровського повіту Дніпропетровської області, українець, освіта середня, безпартійний. Шофер. Проживав: м. Маріуполь Донецької області, Гамлерівський спуск, буд. № 31. Заарештований 20 квітня 1933 року. Судовою трійкою при колегії ДПУ УРСР 30 квітня 1933 року засуджений на 3 роки ВТТ. Реабілітований у 1989 році.

Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

8

Re: Завадовський / Завадовский

Выпускницы Одесского епархиального женского училища

Выпуск 1903 года

Со званием домашних учительниц тех предметов, по которым оказали хорошие успехи:
Завадовская Мария


Выпуск 1911 года
Назначаются переэкзаменовки:
Заводовская Параскева – по алгебре

http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 31#p177231

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

9

Re: Завадовський / Завадовский

ЗАВАДОВСЬКИЙ Василь Григорович, 1928 р. н., с. Тишківці Городенківського району, українець, освіта початкова. Проживав нелегально. Заарештований 18.03.1946. Звинувачення: вояк УПА (сотня Орлика, 1945), псевдо — Комар. Військовим трибуналом військ МВС Станіславської області 14.06.1946 засуджений на 10 років позбавлення волі та 5 років пораження в правах із конфіскацією майна. Реабілітований 15.07.1992. (8975 П).

ЗАВАДОВСЬКИЙ Петро Григорович, 1929 р. н., с. Тишківці Городенківського району, українець, освіта початкова. Проживав у с. Тишківці, селянин. Заарештований 02.12.1949. Звинувачення: поширював бофони та антирадянські листівки. Особливою нарадою при МДБ СРСР 19.08.1950 засуджений на 10 років позбавлення волі. Реабілітований 24.11.1989. (4822 П).

Реабілітовані історією. Івано-Франківська область, том 1.

Гербеев, Радько (Радченко), Калайда, Крачун, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко,  Легкий, Лисий, Геба, Мартиняк, Галата, Бойко, Овчинников, Никольский,  Решетников, Минаев T004006
Спасибо сказали: marickad1

Поделиться

10

Re: Завадовський / Завадовский

Завадовский Иван Хрисанф., 1856 г.р., окончил  университет в 1882 г., Доктор, коллежский советник, старший врач 167 пехотного полка, Чернигов.
Завадовский Николай Анемпод., 1869 г.р., окончил  университет в 1896 г., Лекарь, вольнопрактикующий врач, Барнаул, Томск.
Рос. медицинский список, 1902 г. - С. 127.

Поделиться