1

Тема: Województwo ruskie

Тема про Руське воєводство Речі Посполитої.  Галицька, Львівська, Перемиська земля

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/1597_Bielski_Rus_Voivodship.svg/80px-1597_Bielski_Rus_Voivodship.svg.png


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/RON_wojew%C3%B3dztwo_ruskie_map.svg/250px-RON_wojew%C3%B3dztwo_ruskie_map.svg.png

Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

2

Re: Województwo ruskie

В родовідному плані цікаві статті Олексія Вінниченко

- Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика
- З історії діяльності депутатських сеймиків Руського воєводства в першій чверті XVII ст.
-  Переписи посполитого рушення шляхти Сяноцької землі в 1617-1629 роках
та ін.

бібліографія тут chtyvo.org.ua/authors/Vinnychenko_Oleksii/
також тут (можна скачати)

Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

3

Re: Województwo ruskie

Кочеркевич Я. О. Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз

Петришак Б. І. Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у ХVII ст.

Поделиться

4

Re: Województwo ruskie

Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій. / Упорядник М. Капраль. — Львів, 2013. — 2-е виправлене видання (електронний варіант). — 876 с.

Спасибо сказали: Vlad S., Ostapec`-Strilbyckyj2

Поделиться

5

Re: Województwo ruskie

Богдан Смерека. Зниклі поселення Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст. та специфіка їх ідентифікації у фіскальних джерелах …62
history.org.ua/?libid=10438
Український історичний збірник  Вип. 18. – К.: Інститут історії України, 2015.

Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

6

Re: Województwo ruskie

Петришак Б. І. Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст.

Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

7

Re: Województwo ruskie

Білущак Т. М., Шеломенцев-Терський С.В. Аналіз архівних документів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст.

Спасибо сказали: Ostapec`-Strilbyckyj1

Поделиться

8

Re: Województwo ruskie

Смерека Б. В. Кількість населення Львівської землі  Руського воєводства у XVI ст. (за матеріалами фіскальних джерел)

Поделиться

9

Re: Województwo ruskie

- Н. О. Паславська НАВЧАННЯ РЕМЕСЛУ У ЛЬВОВІ В РАННЬОМОДЕРНИЙ ПЕРІОД: УЧНІ ТА ПІДМАЙСТРИ КРАВЕЦЬКОГО ЦЕХУ В XVI – НА ПОЧАТКУ XVIII ст.


- Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.:  особливості правового статусу

Поделиться

10

Re: Województwo ruskie

Петришак Б. І. Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття  

Поделиться

11

Re: Województwo ruskie

Смерека Б. В. Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного  і чопового податку

Спасибо сказали: nfs791

Поделиться

12

Re: Województwo ruskie

Виписки студентів Краківського університету 1551-1606рр з Львівської дієцезії.

Виписував тільки ті записи, де прямо вказувалося що з Львівськоїї деєцезії, і  тільки ті, де є прізвище або назва невеликого населеного пункту (якщо попадалося просто ім'я по-батькові без прізвища і вказувалося що зі Львова- не виписував). Ім'я, по-батькові- транслітерація, прізвище перекладав, в дужках вказав так, як в оригіналі, назви населених пунктів- як в оригіналі.

Бартоломеус Ніколай Нарайовський (Naraiowsky), 1552
Андреас Алексій Доманьовський (Domanyowski), 1552
Ніколаус Іоанніс Борецький (Boreczky), 1553
Станіслаус Ніколай de Veszik, 1553
Лауренсіус Якобі Дахновський (Dachnowsky), 1554
Мелхіер Іоанніс Бєлявський (Byelaffski), 1554
Андреас Станіслай Мошанч (Moszancz), 1556
Таніслаус Ніколай Островський (Ostrowsky), 1557
Мартінус Йоханніс Калиновський (Kalynowsky), 1560
Бартоломеус і Андреас Ніколай Белзецькі (Belzeczky), брати, 1560
Йоханнес також Ніколай Белзецький (Belzeczky), 1560
Мартінус Мартіні Билина (Bylyna), 1562
Якобус Станіслай Панковський (Pankowski), 1562
Валентіус Алберті Кохановський (Cochanowski), 1565
Сімон Франциск Висоцький (Wysoczki), 1565
Сімон Петрі Юсковський (Juskowski), 1565
Іоаннес Бартоломей Гротковський (Grothkowski), 1565
Матіас Андреа de Culicow, 1566
Лукас Іоанніс Чедровський (Czedrowsky), 1566
Андреас Каспер Храстовський (Chrastowski), 1570
Грегоріус Лаврентій Капустка (Kapustka) de Halicz, 1573
Станіслаус Якобі Мєсковський (Mieskowsky), 1573
Мартінус Каспаріс Кішліш (Kiszlisz), 1573
Мартинус Сібальді Ворчель (Worczel), 1574
Бартоломеус Мартіні Ламінарий (Laminary), 1574
Ніколаус Станіслай Кочімєрський (Koczimierski), 1575
Іоаннес Станіслай Вачовський (Waczowski), 1575
Каспар Іоанніс Славковський (Slawkowski) de Grabouiecz, 1576
Ієронімус Іоанніс Стржеш (Strzesz) de Nastassow, 1577
Ніколаус Якобі Нєсковський (Nieskowski), 1577
Станіслаус Іоанніс Вачовський (Waczowski) de Waczowice, 1577
Грегоріус Бенедікті Пжітіцький (Prziticzky) de Grodek, 1577
Себастіанус Аугустіні Гаїцький (Gayiczky), 1578
Каспарус Іоанніс Сметанка (Ssmiothanka), 1581
Андреас Станіслай Любенецький (Lubienieczki), 1581
Габріель Бартоломей Завєско (Zawyesko), 1582
Хіацинтус Андреа Ханєвєцький (Haniewieczki), 1583
Станіслаус Станіслай Wuchalius, 1583
Лаурентіус Венцеслай Старнігель (Starniegel) de Busko, 1583
Евстахіус Амбросий Лащ (Lascz) de Witkow, 1584
Андреас Паулі Nouicampiani, 1584
Ніколаус Ніколай Шілинг (Szilyng), 1584
Андреас Андреа Самбор (Sambor) de Leopoli, 1584
Томас Себастіані Сіксті (Sixti), 1585
Фабіанус Томае Бірковий (Birkouy), 1585
Петрус Бальтазар Осга (Osga), 1585
Александре Альберті Пержинський (Perzinski), 1586
Іоаннес Валентіні Vrsinius, 1586
Іоаннес Лаурентій Кроліковський (Krolikowski), 1586
Іоаннес Андреа Subsiluani, 1586
Рафаель Якобі Мєшковський (Mieszkowski), 1586
Іоаннес Матіае Боянек (Boianek), 1586
Мельхіор Альберті Войчик (Woiczik), 1586
Матеус Грегорі Турський (Thurski), 1587
Стефанус Іоанніс Hankonis, 1587
Іоаннес Станіслай Тжешович (Trzeszowicz), 1587
Шимон Мартіні Міноцький (Minoczki) de oppido Bauorow, 1588
Матіас Бартоломеус Міклашич (Miklasczyc) Trebowlensis, 1589
Станіслаус Феліціс Рудзинський (Rudzynski), 1589
Александер Мартіні Карнерович (Carnerowicz), 1589
Іоаннес Іоанніс Czechovius, 1589
Стануслаус Альберті Cristalinus, 1589
Станіслаус Матіае Лиховський (Lychowski) de Zydaczow, 1590
Паулюс Якобі Подвисоцький (Podwysocki) Scerecensis, 1590
Міхаель, Константінус і Александер Константіні Корнякт (Korniact), 1590
Матіас Паулі Петроніус (Petronius) de Nimirow, 1590
Шимон Томае Бєрковський (Bierkowski), 1590
Георгіус Якобі Мусковий (Muscouij) de Leopoli, 1591
Еразмус Томае Сіксті (Sixti) de Leopoli, 1591
Мартінус Матіае Корженьовський (Korzeniowski) Swistka de Grodek, 1591
Петрус Мартіні Кручкович (Kruczkowicz) Scericensis, 1592
Валентіус Мартіні Каліновський (Calinowsky), 1592
Альбертус Мельхіоріс Пясєцький (Piasieczki), 1592
Андреас Петрі Пересецький (Pereseczki), 1592
Паулюс Станіслай Чоповський (Czopowski), 1592
Ніколаус і Хрістоферус Каспаріс Васічінські (Wassiczinski), 1592
Хрістоферус Георгі Спонер (Sponer), 1592
Іоаннес Альберті Крупінський (Krupinski), 1592
Станіслаус Марчі Лещінський (Lesczinski), 1592
Францискус Альберті Кжизакович (Krzizakowicz), 1593
Адамус Петрі Войдаховський (Voidachowski), 1593
Альбертус Лаурентій Кроліковський (Krolikowski), 1593
Мартінус Мельхіоріс Сапоніус (Saponius), 1593
Себастіанус Клементіс de Grodek, 1593
Ніколаус Якобі Colomiensis, 1593
Валентіус Александрі Cacolnicensis, 1593
Станіслаус Станіслай Гас (Has), 1593
Вітус Іоахімі Саржинський (Sarzynski) frater Sep Dominicanus, 1593
Хрістоферус Іоанніс Висоцький (Wyssoczki), 1593
Каспар Валентіні Куліковський (Kulikowski), 1593 [564]
Хрістоферус Гієронім Ведельський (Wedelski), 1593
Андреас Бенедікті Суловський (Sulowski) Grodensis, 1594
Вольфганус і Андреас Симоніди (Simonide), 1594
Якобус Іоанніс Зопольський (Zopolski), 1594
Мельхіор Мельхіоріс Heroici, 1594
Альбертус Матіае Корженьовський (Corzeniowski) Grodensis, 1594
Іоаннес Іоанніс Турковецький (Turkowieczki), 1594
Андреас Паулі Марчисовський (Marczissowski), 1595
Прокопіус Андреа Дубравський (Dubrawski), 1595
Іоаннес Іоанніс Sokolius, 1595
Станіслаус Бартоломей Гадовський (Gadowski), 1595
Хрістоферус Станіслай Красовський (Crassowski), 1596
Станіслаус Іоанніс Томашович (Thomaszowicz), 1596
Валентіус Матіае Bustasius Camecensis, 1596
Станіслаус Матіае Черніївський (Czernieiewski), 1596
Альбертус Валентіні Костецький (Kosteczki), 1596
Альбертус Каспарі Гулінський (Gulinski), 1597
Александер Мартіні Кратович (Kratowicz), 1597
Гієронімус Іоанніс Долінський (Dolinsky), 1597
Валентіус Адамі Бялозаровський (Bialozarowsky), 1597
Якобус Томае Пакаський (Pakasky), 1597
Валентіус Бальтазаріс Jauoroviensis, 1597
Мартінус Мартіні Шочкевич (Szoczkewicz), 1598
Стефанус Євстахій Копичинський (Kopyczinsky), 1598
Матіас Себастьяні Турський (Tursky), 1598
Мартінус Мельхіоріс Шольц (Scholcz), 1598
Себастіанус Мартіні Кишлиш (Kyszlysz), 1598
Хрістофорус Станіслай Яйковський (Iaikowsky), 1598
Іоаннес Іоанніс Томашович (Thomaszowicz), 1599
Мартінус Паулі Nouicampianus, 1599
Іоаннес Томае Гаварецький (Gawareczki), 1599
Іоаннес Георгій Іваськович (Ivascowicz), 1600
Захаріас Венцеслай Starnigelius Buscensis, 1600
Міхаель Станіслай Пєкарський (Piekarski) de Meducha, 1600
Іоаннес Йозефі Козєлєк (Kozielek) Haliciensis, 1600
Іоаннес Станіслай Dibouicii Leopoliensis, 1600
Станіслаус Станіслай Вільчек (Wilczek) Leopoliensis, 1600
Матіас Матіае Cruhleus de Miedzirzecz, 1601
Сімон Якобі Огоржалькович (Ogorzalkowic) Leopoliensis, 1601
Томас Ніколай Завіса (Zawissa) de Hnylicze, 1601
Лаурентіус Бартоломей Татіус (Tatius) Leopoliensis, 1601
Фрацискус Валентіні Valentinides Leopoliensis, 1601
Іоаннес Бартоломей Поляновський (Polanowski) de Conczaki, 1602
Лаурентіус Станіслай Будзинський (Budzynski), 1602
Іоаннес Петрі Подвисоцький (Podwisoczky), 1602
Грегоріус Петрі Подвисоцький (Podwisoczky), 1602
Іоаннес Іоанніс Люрінчович (Lurinczowicz), 1602
Іоаннес Іоанніс Маковєцький (Makowieczky), 1602
Ніколаус Томае Пєкарський (Piekarsky), 1602
Іоаннес Георгі Вічковський (Viczkowski) de Hodow, 1603
Сімон Альберті Шуцький (Szucki), 1603
Іоаннес і Петрус Паулі Куропатва (Curopatwa) de Polaicze, 1603
Давід Сімоніс Свірський (Swierski) de Romanow, 1603
Йозефус Іоанніс Гайнович (Hainowicz), 1604
Станіслаус Станіслай Nouatius  Leopoliensis, 1604
Урбанус Міхаеліс Brillus Leopoliensis, 1605
Станіслаус Адамі Kaszye Leopoliensis, 1605
Мартінус Станіслай Аберман (Aberman), 1605
Станіслаус Матіае Корженьовський (Korzeniowski), 1605
Іоаннес Паулі Фіонес (Viones) de Dunaiow, 1605
Каспарус Йозефі Halisius, 1605
Якобус Альберті Понентовський (Ponentouski), 1605
Францискус Іоанніс Лодзіцький (Lodzicki), 1605
Адамус Іоанніс Галасович (Halassouic), 1605
Александер Прокопі Свірський (Suierski), 1606
Іоаннес Томе Хрисаковський (Chrisakowski), 1606
Андреас Георгій Зарський (Zarski), 1606
Гієронімус і Станіслаус Рафаеліс Островські (Ostrouski), 1606

джерело: Album studiosorum universitatis Cracoviensis. Tomus III (1551-1606), 1896

Чигиринський повіт (Журавка, Лебедин, Янопіль, Рубаний Міст), Звенигородський (Пальчик, Петриківка), Уманський (Довгеньке, Бабанка, Білашки, Гордашівка, Оксанина, Майданецьке, Підвисоке), Єлисаветградський (Кальниболота, Кучерівка, Нова Прага, Новоархангельськ, Новомиргород, Панчеве)
Спасибо сказали: Julia_R1, Алёна, DmitroR-2, сергей-гродовка4

Поделиться

13

Re: Województwo ruskie

Смерека Б. Кам’янецьке староство Львівської землі Руського воєводства в XVI–XVIII ст. (у світлі фіскальних джерел). -
Cтр. 93-151
history.org.ua/LiberUA/geo_2015_ … 015_13.pdf

Спасибо сказали: сергей-гродовка, alexkr82

Поделиться

14

Re: Województwo ruskie

Галицьке боярство XII—XVIII в.
Михайло Грушевський
chtyvo.org.ua/authors/Hrushevsky … IIXVIII_v/

Українська шляхта в Галичині на переломі XVI і XVII в.
Михайло Грушевський
chtyvo.org.ua/authors/Hrushevsky … _i_XVII_v/

Спасибо сказали: сергей-гродовка1

Поделиться

15

Re: Województwo ruskie

Сторінка  з  істориї  сільського  духовенства
по  самбірським  актам  XVI  в.
Реферат  М.  Г р у  ш е в с ь к о г о.
Рефент  використав  колєкцию  документів  про самбірські сіль
ські  парафії  XVI в;  (коло  сїмдесять  нумерів,  переважно  королів
ські  3  старостинські  ерекдиональпі грамоти  3  презенти),  що  при
загальніЗ  бідности  відомосте!  про  сільське  духовенство  в  науко-
віЗ  літературі  дають  досить  цїнниЗ  запас  відомостеЗ  про  нього.
Документи  сі  дають  відповідь  головно  на  питання:  як  заснову
вали  ся  сільські  парафії,  які  дотациї  діставали,  під  якими  умо
вами  роздавали  ся  кандидатам  і  як  переходим  з  рук  до  рук.
Давав  дозвіл  на  засновання  нових  церков  король,  але  се
право  передавав  він  також  державцям  і  старостам;  заснованнє
мотивувало  ся  е  necessitate  —  кольонїзациВної,  аби  заохочу
вати  руських  осадників  осідати  в  новозаснованпх  селах;  часто
інїциятиву давала  до нього  сама громада,  але  часто з такими  про
ханнями  виступали  3  кандидати  на  парафію  або  війти:  війтів
ські  родини,  бувши  руською  привілейованою  верствою,  особливо
охотили  ся  задержати  в  своїх  руках  такі  новозасновуваиі  па
рафії  3  дуже  часто  се  осягали.  ЗвичаЗною  дотациею  був  лан
поля  з  відповідними  участками  городів  і  сіножатей,  що  виміряв
ся  in  cruda  radice.  За  нього  сьвященик  платив  річного  податку
„з  церкви“  ЗО  грошей,  давав  ще  деякі  дрібнїйші  оплати,  але
увільняв  ся  від  податків  і  обовязків  сїлянських.  Окрім  доходу
з  поля  мав  він  хлібну  данину  з  селян,  далі  —  згадують  ся
доходи  з  сповіди 3 иньших  церковних служб і празничні складки.
Новозасновані  парафії  надавали  ся  або  на  кілька  поколінь  або
на  них  записувала  ся  сума,  що  давала  сьвященику  певну  за-
безпеку  володіння  парафії  і  прав  на  той  капітал,  який  вкла
дав  він  у  неї.  Незалежно  від  того  власть признавала  право  пер-
шинства на  парафію  потомкам її державця-сьвященика,  так  що дї-
дичність  парафій,  уважана  старим руським звичаєм,  піддержувала
ся  3  пропаїувала  ся  правительством,  і сїльске  духовенство  було,
подібно  як  і  війти,  дїдичною  півпривілеїіоваиою  верствою.
Реферат  і  документи,  за  браком  місця  в  сім  томі,  вийдуть
у  XXXIV  томі  Записок.

Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться