1

Тема: Учбові заклади

Гімназії:
Гуляпільська чоловіча гімназія, Ф – 50, 1916-1919рр. 33 од.зб.
Гуляйпільська жіноча гімназія, Ф – 51, 1916-1920 рр. 29 од.зб.
Олександрівська чоловіча гімназія, Ф – 3, 1909-1919 рр. 10 од.зб.
Олександрівська міська жіноча гімназія, Ф – 4, 1897-1919 рр. 74 од.зб.
     Училища:
Бердянське реальне училище П.П. Фаста, Ф – 236, 1905-1913 рр. 4 од.зб.
Олександрівське технічне училище з нижчою ремісничою школою при ньому, Ф – 6, 1899-1920 рр. 611 од.зб.
Олександрівське міське комерційне училище, Ф – 58, 1891-1921 рр. 114 од.зб.
Олександрівське міське 1-ше вище початкове 6-класне училище, Ф – 77, 1865-1919, 125 од.зб.
Оріхівське міське 3-класне училище, Ф – 108, 1881-1907 рр. 4 од.зб.
Оріхівське повітове училище, Ф – 109, 1811-1875 рр. 59 од.зб.

Олександрівська приватна жіноча гімназія М.В. Геккер, Ф – 23, 1917-1918 рр., 2 од.зб.
3-я приватна Олександрівська жіноча гімназія Бартелінк, Ф – 5, 1917-1919 рр., 4 од.зб.
Маріїнське училище для глухонімих, с. Тиге Гальбштадтської волості Бердянського повіту, Ф – 256, 1917 р., 1 од.зб.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: Алена, LG 7752

Share

2

Re: Учбові заклади

Великотокмацька школа медсестер, Р – 2207, 1944-1954, 59 од.зб.
Запорізька медична професійна школа, Р – 1324, 1926-1928, 2 од.зб.
Запорізька фельдшерсько-акушерська школа, Р – 1321, 1936, 1949-1952, 3 од.зб.
Запорізька індустріально-технічна професійна школа, Р – 988, 1929-1931, 52 од.зб.
Мелітопольська соціально-економічна кооперативна професійна школа, Р – 3680, 1924-1934, 270 од.зб.
Орловська р-на к-спна школа, с. Орлове Молочанського р-ну, Р – 3681, 1933-1935, 8 од.зб.
Мелітопольська політехнічна професійна школа, Р – 3679, 1927-1931, 6 од.зб.
Новосергіївська трудова школа, с. Новосергіївка Хортицького р-ну, Р – 273, 1921-1923, 5 од.зб.
Запорізька СШ № 11, Р – 1329, 1929-1941, 45 од.зб.
Дитячі ясла № 3, м. Мелітополь, Р – 3814, 1941, 1 од.зб.
Дитячий будинок № 3, м. Мелітополь, Р – 3688, 1935-1938, 10 од.зб.
Дніпровська навчальна база, М. Запоріжжя, Р – 801, 1931, 14 од.зб.
Оріхівська навчально-будівельна база, Р – 2065, 1931, 3 од.зб.

                           БЕРДЯНСЬКI ПЕДАГОГIЧНI КУРСИ ТА ПЕДАГОГIЧНИЙ ТЕХНIКУМ
                                                    (1920 - 1935 роки)
bdpu.org/sites/bdpu.org/files/istoriya/Tom3.pdf

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: Алена, LG 7752

Share

3

Re: Учбові заклади

Запорожский отдел народного образования /ГорОНО/ г. Запорожье, УССР, с 9.2.1932 г. – Днепропетровской обл. 1930-1941 гг.
   Р - 1327
Опись 1

дд
5. Допризывники 1912-1913 гг. по ликвидации неграмотности..…34
10. Ведомость на выдачу зарплаты 2 пол. февраля по шк. № 18…37
11. То же за 1-ю пол. апреля..................................................…37
12. То же за 1-ю пол. ноября..................................................…37
13. То же за 2-ю пол ноября...................................................…37
14. Книга приказов СШ № 15..................................................…39
15. Документы учителя Гройсман Р.И. (характеристики).......…38-39
16. Ведомость на выплату зарплаты  учителям СШ № 18 и отпускные…38
17. Протоколы экзаменационной комиссии шк. № 18 4 кл.........…39
22. Военизация МПВО СШ № 15..............................................…39
23. Ведомость на выплату зарплаты СШ № 18.........................…39
24. То же..............................................................................…39
25. Книга приказов по НСШ № 47......................................…40-41
26. Протоколы работников СШ № 3........................................…40
27. Протоколы СШ № 11...................................................…40-41
28. протоколы родительского комитета НСШ № 47..............…40-41
33. План воспитательной р-ты руководителя 6 кл. НСШ № 47 Шубиной
35. То же по географии уч. Бабанина................................…40-41
39. Копии ведомостей на зарплату учителей шк. № 15.....................…40
42. Именные списки и ведомости на допризывников по ликбезу.
43. Ведомости по селу на допризывников неграмотных и малогр......…33
44. Анкеты на проверку степени грамот. и копии допризывников.
46. Ведомости на выплату зарплаты учителям СШ № 15 и личное дело Козакова Н.З.
47. № 2 Адаменко Р.В. СШ № 18.
48.  Козлов Владимир 2 кл. «А».
49. Документы тов. Кудряшевой папка № 8.
50. Документы на тов. Гусик.
51. То же на Заневскую?
53. То же на учеников разных школ.
54. Личные карточки учащихся 1-го кл. СШ № 83.
55. Документы учащихся 6 кл.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Thanks: Алена, LG 7752

Share

4

Re: Учбові заклади

Чоловіча гімназія, м. Олександрівськ Катеринославської губ.

                         фонд № 3
          Олександрівська чоловіча гімназія створена у 1909 р. як чотирикласна прогімназія. Реорганізована в класичну гімназію у липні 1910 р. Підпорядковувалася попечителю Одеського Навчального Округу Міністерства наросвіти.
   опис 1
спр.
1. Звіт про діяльність за 1915/1916.
   Документи за 16/17 рр. (списки…).
2. Документи (…свідоцтва, списки, прохання) з особового складу учнів за 1905-1916
    рр. (справа містить фото учнів).
3. Документи (…листування, списки) про перевірку директором гімназії середнього
    приватного учбового закладу Ляховського за 1916-1917 рр.
4. Документі (звіти, листування, списки) про організації навчального прцесу та
   з особового складу викладачів за 1909-1916 рр…95
5. Положення про стипендію ім. Анни Максимівни та Степана Івановича
    Смирових за 1915 р. Прохання гр.-н на право добровільного вступу
    на війскову службу, отримання звання вчителя та аптечного учня та про
    звільнення від сплати навчання.
6. Прохання гр-н про проведення для їх дітей вступних іспитів. Свідоцтва,
   атестати про закінчення гімназії (є фото).
8. Документи (…листування, списки) про організацію Олександрійського
   війсково-спортивного комітету та про проведення допризовної підготовки
   юнаків за 1916 р.
9. Похвальний лист, виданий учню І кл. Артуру Рат…1912.
10. Свідоцтво про закінчення вечірніх курсів при Олександрівському
     реальному училищі П.І. Шабліовського, відане
     Якову Йоселевичу-Лейбовичу Вейцелю…1919

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

5

Re: Учбові заклади

Ф – 4
                                Олександрівська міська жіноча гімназія.
1.    Протоколи засідань попечительської ради…1897-1900
2.    Теж саме………................………………………………1900-1903
3.    Документи (…заяви) про проведення учнівських екскурсій по Криму,
        облаштування класу малювання за 1902-1903.
4.    Документи ( …формулярний список, балотувальні листи) про обрання та
        звільнення членів попечительської ради та призначення начальниці гімназії…1899-1907
5.    Документи (списки, прохання) про звільнення учениць від сплати за навчання
        за 1903-1908
6.    Документи (прохання…) про введення основ іудаїзму в навчальний курс
        гімназії…1903-1907
7.    Документи про відзначення нагородами почесної попечительки графині
        В.П. Канкриної та начальниці З.Я. Яновської за 1903-1904
8.    Заяви про матеріальне забезпечення викладачів за 1904-1906
9.    Списки з кадрових питань за 1907-1915
10.    Документи (списки, балотувальні листи) з особового складу попечительської
        ради за 1907-1914
11.    Списки учениць гімназії на звільнення від сплати за навчання на 1909
12.    Документи (списки, розкладки) про розподіл уроків між викладачами,
        про кількість учениць за 1908-1915
13.    Списки, прохання про звільнення учениць від сплати за навчання за 1908-1914
14.    Документи (…списки) утримання з зарплат персоналу коштів на користь
        інвалідів та у пенсійну касу за 1908-1918
15.    Документи (…прохання) про розподілення уроків за 19081913
16.    Списки про відрахування з зарплат у пенсійну касу за 1908-1913
17.    Списки про асигнування гімназії за 1908-1914
18.    Документи (…списки) звільнення учениць від сплати за навчання за 1914-1918
19.    Прохання про призначення та звільнення з посад вчителів за 1914-1918
20.    Платіжні відомості працівників за 1916
21.    Документи (…списки) про додаткове винагородження службовців,
        утримання з зарплат викладачів коштів у пенсійну касу за 1914-18
22.    Списки, прохання про призначення, переміщення та звільнення з посад
        викладачів за 1915-1919
23.    Прохання про надання відстрочок від сплати за навчання за 1915-18
24.    Списки про видачу вчителям грошових винагород за вислугу за 1915-16
25.    Формулярні списки про відзначення нагородами голови педагогічної ради
        та начальниці за 1915-16
26.    Список чл. тов-ва допомоги нужденним учням на 1.01.1904
27.    Свідоцтва учениць про закінчення гімназії……….1910

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

6

Re: Учбові заклади

Р - 1779
                                      Отдел народного образования
                                            Б. Белозерка.
                                              1939-41 гг
1. Списки сотрудников НСШ № 2 и СШ № 3.....…39-40
2. Документы по личному составу районо........…40-41
3. Документы о приеме учащихся в ФЗО
   (св-ва о рождении, хар-ки, справки)............…40-41
6. Приказы по личному составу...........................…41
7. документы по личному составу........................…41
8. Документы по личному составу школ р-на.
9. Документы по личному составу р-на.
10. То же (удостоверения, расписки, справки).
11. То же (...ведомости, командировочные удостоверения, справки).
12. То же.
13. То же.
14. Список учителей школ р-на.
                               Личные дела уволенных.
                                    1930-1941 гг.
дела с 16 по 172
   Аблицова. Авдеева. Александренко. Андреева.
Бабак. Бабич. Бак. Баран. Батюта. Беликова. Беляева. Березовский. Байко. Бойко. Борисенко. Боровик. Бровко. Бутенко (Супрун). Бутенко.
   Васильева. Васюрина. Виенко. Власенко. Войтенко. Волик. Волкова (Скакун).
Гетьман. Гетьманский. Голощуков. Горбунов. Городецкая. Гребняк. Грекова. Грицай. Гуренко.
   Деревянко. Довгаль. Дрибас. Дужик (Кухленко). Дюдюн.
Загрудная. Замрий. Зизкун. Зискун (Верская). Знаменская.
   Ильина. Ищенко.
Капленко. Каранда. Карась. Карнаух. Карпенко. Касьяненко. Квитка. Керкез. Кизилова. Китляр. Классен. Кобылка. Коваленко. Коваль. Кованева. Коломоец. Корченко. Косенко. Костенко. Кривуненко. Крижко.
   Лазуренко. Левиев. Левченко. Лизогуб. Лихвар.
Максименко. Матеуш. Микало. Микало (Костенко). Мирошниченко.
   Назаренко. Найден. Найпак. Наливайко. Наливайко (Войтенко). Носик. Нога.
Одадим. Олифиренко. Омельченко.

Павелко. Павелко (Бубликова). Пархоменко (Шкурко). Пекло. Петрова. Пилипенко. Пономарь. Попова. Причиская – Литар. Причиский.
   Радченко. Ревенько. Ромашка. Рубан. Рубель. Рубель (Безручко). Рудик.
Савенк. Саенко. Саламаха. Сальников. Самойленко. Селезнева. Семилет. Сергиенко. Сердюк. Скрипник. Собур. Сопина. Сорокопуд.
   Тарасенко. Терентьева. Тимощенко. Тищенко. томаш. Топчий. Третьяк. Триполко. Тютюник.
Удоденко.
   Фаворская. Фоменко. Чалая. Чернуха. Чмирь. Чучмай.
Шафорост. Шелаев. Шелофост. Шершнев. Штанько. Шуть.
   Щабликин. Щеглова.
Ярошенко. Ящукова.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share